__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

informĂĄtor římskokatolickĂŠ farnosti LideÄ?ko

23. neděle v mezidobí

8. zåří 2019

Tento pĂĄtek veÄ?er pĹ™ijede do naĹĄĂ­ farnosti kĹ™esĹĽanskĂĄ kapela GOLDBEND, kterĂĄ byla zaloĹžena v roce 2010 v RoĹžnovÄ› pod RadhoĹĄtÄ›m. SvĂ˝mi pĂ­snÄ›mi se snaŞí oslavovat a chvĂĄlit PĂĄna zvlĂĄĹĄtÄ› pĹ™i adoracĂ­ch. Budou na faĹ™e i celou sobotu a veÄ?er v 17:00 vĂĄs srdeÄ?nÄ› zvou na adoraci do naĹĄeho farnĂ­ho kostela, kterou budou doprovĂĄzet svĂ˝mi pĂ­snÄ›mi a slovem. Přípravnou modlitbu k mimořådnĂŠmu misijnĂ­mu mÄ›sĂ­ci říjnu 2019 vyhlĂĄĹĄenĂŠmu papeĹžem FrantiĹĄkem se budeme modlit od příťtĂ­ho tĂ˝dne pĹ™ed kaĹždou mĹĄĂ­ svatou. PamÄ›tnĂ­ medaile svatĂŠ AneĹžky si mĹŻĹžete vyzvednout v krabiÄ?ce vzadu na stolku.

1. Ä?tenĂ­: Mdr 9,13-19*Kdo mĹŻĹže poznat BoŞí Ăşmysly? Ĺ˝alm: Ĺ˝l 90,3-4.5-6.12-13.14+17*Pane, tys nĂĄm bĂ˝val ĂştoÄ?iĹĄtÄ›m od pokolenĂ­ do pokolenĂ­! 2. Ä?tenĂ­: Flm 9b-10.12-17*PĹ™ijmi ho nazpĂĄtek, ne uĹž jako otroka, ale jako drahĂŠho bratra. Evangelium: Lk 14,25-33*Kdo se nezĹ™ekne vĹĄeho, co mĂĄ, nemĹŻĹže bĂ˝t mĂ˝m uÄ?ednĂ­kem. NĂĄĹĄ Ăşryvek navazuje na vyprĂĄvÄ›nĂ­ o hostinÄ›, kde si farizeovĂŠ volili pĹ™ednĂ­ mĂ­sta, a takĂŠ na podobenstvĂ­ o hostinÄ›, z nĂ­Ĺž se kvĹŻli koupi novĂŠho pole Ä?i kvĹŻli svatbÄ› pozvanĂ­ omlouvajĂ­. Na to naråŞí JeŞíť, kdyĹž vyslovuje bezpodmĂ­neÄ?nost nĂĄsledovĂĄnĂ­. Nejde o to, zda je v naĹĄich silĂĄch zvlĂĄdnout cestu za Kristem. To lze s BoŞí pomocĂ­. Zde jde o rozhodnutĂ­, kterĂŠ nenĂ­ poloviÄ?atĂŠ. BOHOSLUĹ˝BY OD 8. ZĂ Ĺ˜Ă? DO 15. ZĂ Ĺ˜Ă? 2019 LideÄ?ko 7:30 za + rodiÄ?e, dar zdravĂ­ a BP pro rodinu ÄŒĂ­Ĺžovu Hor. LideÄ? 9:00 za + manĹžela u příleĹžitosti nedoĹžitĂ˝ch 80 let LideÄ?ko 10:30 za ĹživĂŠ a + farnĂ­ky LideÄ?ko 11:45 udĂ­lenĂ­ svĂĄtosti kĹ™tu LideÄ?ko 14:00 svĂĄtostnĂŠ poĹžehnĂĄnĂ­ pondÄ›lĂ­ 9. zåří LideÄ?ko 18:00 na Ăşmysl dĂĄrce ĂşterĂ˝ 10. zåří LideÄ?ko 7:00 za + rodiÄ?e ZĂĄdrapovy, vĹĄechny + z rodiny a DvO stĹ™eda 11. zåří Hor. LideÄ? 18:00 za + rodiÄ?e Aloise a Annu Pechalovy a Ĺž.rodinu Ä?tvrtek 12. zåří LideÄ?ko 17:00 adorace a svĂĄtost smĂ­Ĺ™enĂ­ JmĂŠna Panny Marie LideÄ?ko 18:00 za + rodiÄ?e MachĹŻ, + dÄ›ti, 2 + zetÄ›, snachu a BP pro Ĺživou rodinu pĂĄtek 13. zåří Hor. LideÄ? 15:30 adorace a svĂĄtost smĂ­Ĺ™enĂ­ pamĂĄtka sv. Jana Hor. LideÄ? 16:30 za 2 + rodiÄ?e, + z rodiny, vnuka a BP pro ĹživĂŠ ZlatoĂşstĂŠho, biskupa a rodiny PolĂĄchovu a LiĹĄkovu uÄ?itele cĂ­rkve LideÄ?ko 18:00 za + z rodiny SĂ˝korovy, dar zdravĂ­ a BP pro Ĺž.rodinu sobota 14. zåří LideÄ?ko 7:30 za + AntonĂ­na ÄŒĂ­Ĺže, + z rodiny ÄŒĂ­Ĺžovy, svĂĄtek PovýťenĂ­ Smetanovy a Pavlicovy svatĂŠho KříŞe Hor. LideÄ? 9:00 za spĂĄsu duĹĄe + architekta Michaela Klanga LideÄ?ko 17:00 adorace za doprovodu skupiny GOLDBEND 24. nedÄ›le v mezidobĂ­ LideÄ?ko 7:30 za ĹživĂŠ a + farnĂ­ky 15. zåří Hor. LideÄ? 9:00 za + rodiÄ?e JanuĹĄovy, + syna, + příbuznĂŠ a BP pro Ĺživou rodinu sbĂ­rka na FarnĂ­ LideÄ?ko 10:30 za + rodiÄ?e SvĂĄÄ?kovy, + syny, + vnuka, DvO, BP centrum a dar vĂ­ry a zdravĂ­ pro Ĺživou rodinu LideÄ?ko 11:45 udĂ­lenĂ­ svĂĄtosti kĹ™tu LideÄ?ko 14:00 svĂĄtostnĂŠ poĹžehnĂĄnĂ­ 23. nedÄ›le v mezidobĂ­ 8. zåří

PastoraÄ?nĂ­ rada farnosti se sejde v ĂşterĂ˝ 10. zåří v 19:30 v pastoraÄ?nĂ­m centru v HornĂ­ LidÄ?i. Budeme domlouvat program na hody a pastoraÄ?nĂ­ aktivity na mimořådnĂ˝ misijnĂ­ mÄ›sĂ­c říjen. MinistrantskĂĄ schĹŻzka pro vĹĄechny ministranty z farnosti bude v sobotu v 10 hodin na faĹ™e. Katecheze DobrĂŠho pastýře zaÄ?ne od pondÄ›lĂ­ 23. zåří. Je urÄ?ena pro dÄ›ti ve vÄ›ku 3 - 6 let. Budeme se schĂĄzet kaĹždĂŠ pondÄ›lĂ­ od 16:30 u HrabinovĂ˝ch. Za organizĂĄtory zve Jitka NovotnĂĄ. PouĹĽ do Ĺ˝aroĹĄic v sobotu 14. zåří. Odjezd ze StĹ™elnĂŠ ve 12 hodin, z HornĂ­ LidÄ?e 12:10 a z LideÄ?ka 12:15. Cena 300,- KÄ?, krojovanĂ­ 150,- KÄ?. PĹ™ihlaĹĄovat se mĹŻĹžete v sakristii, kde spoleÄ?nÄ› se jmĂŠnem a Ä?Ă­slem domu uveÄ?te i svĂŠ telefonnĂ­ Ä?Ă­slo nebo osobnÄ› u Marty Ĺ˜ehĂĄkovĂŠ (tel.Ä?.: 731023637). PojeÄ?te se spoleÄ?nÄ› modlit za navrĂĄcenĂ­ rodin pod ochranu Panny Marie. Kurz pro pastoraÄ?nĂ­ pomocnĂ­ky se bude konat na VsetĂ­nÄ› od 12. října 2019 do 18. dubna 2020. Kurz je otevĹ™en pĹ™edevĹĄĂ­m pro toho, kdo chce vĂ­ce pomĂĄhat ve farnosti, ale i pro kaĹždĂŠho, kdo se chce stĂĄt uvÄ›domÄ›lejĹĄĂ­m kĹ™esĹĽanem a chce prohloubit svoji vĂ­ru. PĹ™ihlĂĄĹĄku s potĹ™ebnĂ˝mi informacemi si mĹŻĹžete vyzvednout vzadu na stolku a odevzdat ji vyplnÄ›nou nejpozdÄ›ji do 15. zåří na faĹ™e. U zpovÄ›dnice si mĹŻĹžete prohlĂŠdnout fotky z letoĹĄnĂ­ho scholiÄ?kovsko-ministrantskĂŠho tĂĄbora v KelÄ?i. Pozdrav od FrantiĹĄka Ĺ aryho: „SrdeÄ?ne pozdravujem z RĂ­ma. MomentĂĄlne prekonĂĄvam jazykovĂş bariĂŠru na kurze talianÄ?iny. Je to dosĹĽ ĹĽaĹžkĂŠ ale nevzdĂĄvam sa đ&#x;˜Š Nie je jednoduchĂŠ zmeniĹĽ Ĺživot a Ă­sĹĽ v Ăşstrety neznĂĄmemu, ale s pomocou BoĹžou sa to dĂĄ zvlĂĄdnuĹĽ. ÄŒasto na vĂĄs vĹĄetkĂ˝ch v LideÄ?ku a v LidÄ?i myslĂ­m a modlĂ­m sa za vĂĄs. Pozdravujem vĹĄetkĂ˝ch a prajem poĹžehnanĂŠ dni“. Model FarnĂ­ho centra je k nahlĂŠdnutĂ­ vzadu v kostele u obÄ›tnĂ­ch darĹŻ. V tÄ›chto dnech se vyĹ™izuje stavebnĂ­ povolenĂ­, jehoĹž souÄ?ĂĄstĂ­ budou i stavebnĂ­ Ăşpravy fary. ProsĂ­m o modlitbu za tuto nĂĄroÄ?nou stavebnĂ­ a investiÄ?nĂ­ akci a takĂŠ prosĂ­m o vaĹĄi ĹĄtÄ›drost pĹ™i pravidelnĂ˝ch mÄ›sĂ­Ä?nĂ­ch sbĂ­rkĂĄch, kterĂŠ od příťtĂ­ nedÄ›le zaÄ?nou probĂ­hat. Vedle modelu bude takĂŠ pokladniÄ?ka, kde mĹŻĹžete pĹ™ispÄ›t nebo mĹŻĹžete poslat penĂ­ze přímo na ĂşÄ?et farnosti 1760861369/0800. Pokud budete potĹ™ebovat potvrzenĂ­ o daru za ĂşÄ?elem odpoÄ?tu danĂ­, rĂĄdi vĂĄm ho na faĹ™e vystavĂ­me. PĹ™edem dÄ›kuji za vaĹĄe dary. SbĂ­rky v srpnu 2019 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. sbĂ­rka pro papeĹže

LideÄ?ko 7:30 4548,5266,6382,27247,-

Hor. LideÄ? 9:00 6323,5837,10471,- doŞínky 25699,-

LideÄ?ko 10:30 4907,4422,3447,- sobota veÄ?er 25351,-

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 8. září 2019  

23. neděle v mezidobí

Kvítek 8. září 2019  

23. neděle v mezidobí

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded