Page 1

Adventní duchovní obnova v sobotu 9. prosince 2017 v KD v Lidečku. Zahájení v 9:00, závěr v 13:30 při mši svaté v kostele. Přihlášky odevzdejte nejpozději do zítřka 4. prosince, kvůli nahlášení obědů. Přihlašovat se můžete na faře, v sakristii nebo přes email.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 3. prosince 2017 1.čtení: Iz 63, 16b-17,19b; 64,2b-7 * Kéž bys protrhl nebe a sestoupil. Žalm: 80 * Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. 2.čtení: 1 Kor 1, 3-9 * Čekáme, až příjde náš Pán Ježíš Kristus. Evangelium: Mk 13,33-37 * Bděte; nevíte, kdy přijde pán domu. Tato neděle nás vybízí, abychom vzali vážně druhý Kristův příchod: on skutečně přijde, přijde znenadání, a proto je třeba bdít. Bdění se dá také chápat jako touha, volání po zachraňující Boží přítomnosti. Otázku, zda „očekávám Kristův příchod“, bychom měli předeslat jinou, podstatnější: „Kdo je pro mě Kristus?“ Odpověď na tuto otázku je zároveň odpovědí, zda a jak očekávám Krista. BOHOSLUŽBY OD 3. PROSINCE DO 10. PROSINCE 2017 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Lidečko 7:30 za živé a + farníky 3. prosince Hor. Lideč 9:00 za + rodiče Pechalovy, + děti, + z rodiny, BP pro ž.rodinu žehnání adventních Lidečko 10:30 za + manžela, + z rodiny Zádrapovy a na věnců poděkování za 80 let života a BP pro ž.rodinu Lidečko 14:00 svátostné požehnání a „mikulášská návštěva“ Pulčín 15:00 za + Ivu Slánskou a živou rodinu pondělí 4. prosince Hor. Lideč 6:15 roráty - za + rodiče Povalačovy, dar zdraví a BP pro ž.rodinu Lidečko 18:00 za + manžela, sourozence, 2 rodiče a BP pro ž.rodinu Juráňovu úterý 5. prosince Lidečko 6:15 roráty - za + rodiče Šutovy, živé děti, jejich rodiny a Boží ochranu Lidečko 14:30 pohřeb + Josefa Sekuly středa 6. prosince Hor. Lideč 6:15 roráty - za dar života, BP a ochranu do dalších let sv. Mikuláše, biskupa Lidečko 14:00 pohřeb + Marie Vaculkové čtvrtek 7. prosince Lidečko 14:00 pohřeb + Milana Harnádka památka sv. Ambrože, Lidečko 17:00 adorace, svátost smíření biskupa a učitele církve Lidečko 18:00 za + rodiče Zádrapovy, + vnuka a BP pro ž.r. pátek 8. prosince Hor. Lideč 15:30 adorace, svátost smíření slavnost Panny Marie, Hor. Lideč 16:30 za + Jaroslava Matyáše, 2 + rodiče a BP pro ž.r. počaté bez poskvrny Lidečko 18:00 za 2 + rodiče, za + rodinu, 60 let života a BP pro prvotního hříchu ž.rodinu Jeřábkovu sobota 9. prosince Lidečko 7:00 roráty - za živé a + rodiny účastníků letošní pouti ADVENTNÍ DUCHOVNÍ na sv. Hostýn OBNOVA Lidečko 13:30 mše sv. za farníky a účastníky obnovy 2. NEDĚLE ADVENTNÍ Lidečko 7:30 za živé a + farníky 10. prosince Hor. Lideč 9:00 za + Alexandra Chupíka, BP pro živou rodinu Lidečko 10:30 za + manžela, 2 + rodiče, BP pro ž.r. Krahulíkovu

Úklid kostela: č. 261 – 280. Uklízet se bude už v pátek večer po mši svaté. Rorátní mše svaté budou letos v Lidečku v úterý v 6:15 a v sobotu v 7:00 a v Horní Lidči v pondělí a ve středu vždy v 6:15. Děti, shromážděte se s rozsvícenými lampičkami v předsíni kostela, odkud spolu s ministranty půjdeme slavnostním průvodem. Přijďte, opravdu v hojném počtu, připravovat cestu Pánu Ježíši. Po mši svaté vás srdečně zvu na snídani na faru nebo do pastoračního centra. Prosím ochotné maminky, zvláště z řad letošních třeťáků, aby se do přípravy snídaní zapojily. V Lidečku se hlaste Katce Ščotkové a v Horní Lidči Patricii Novákové. Na rorátech si budeme číst andělské příběhy a za každou účast na mši svaté můžete vystlat prázdné jesličky před oltářem jedním kouskem vlny, aby se tam Ježíškovi pohodlněji leželo. Dnes po mši svaté dostanete Adventní kalendář ve tvaru komety s úkolem na každý den, který si po jeho splnění budete doma postupně vybarvovat. Misijní klubko v Horní Lidči vás zve na adventní misijní jarmark, který bude příští neděli 10. prosince po mši sv. v pastoračním centru za kostelem. Výtěžek jarmarku bude odeslán na účet PMDD. Těšit se můžete na výrobky dětí z misijního klubka a také na koláče či kávu. Zpovídání před vánocemi bude v naší farnosti v sobotu 16. prosince od 9:00 do 12:00 v obou kostelích za účasti desíti zpovědníků. Na nástěnce je také rozpis na adventní zpovídání v celém vsetínském děkanátu. Zkouška sboru na Vánoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře. Všichni jste srdečně zváni, zvláště prosíme o nové členy. Kalendáře na rok 2018 si můžete do pátku zakoupit v sakristii nebo potom ještě v sobotu na duchovní obnově. Advent ve farnosti i v rodinách prožívejte s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Přicházejte častěji na roráty i večerní mše svaté, udělejte si čas na duchovní obnovu. Doma se společně modlete u adventního věnce a čtěte Písmo svaté. Pomůcky k plodnému prožití adventní doby jsou k rozebrání vzadu v kostele vedle tiskovin. K dispozici je tam Adventní kalendář na ledničku, brožurka Průvodce adventem a záložka Adventní čtení v Bibli. Pamatujte i na ostatní a vezměte si pouze po 1 ks do rodiny. Úmysly mší sv. na 1. pololetí roku 2018 se budou zapisovat v Lidečku i Horní Lidči od zítřejšího pondělí po každé mši svaté v sakristii. Chtěl bych vás moc poprosit, napište ještě nějaké osobní vzpomínky (klidně i krátké) na pana kanovníka P. Karla Pleváka. Během tohoto týdne je můžete odevzdat na faře, vhodit do schránky, nebo poslat emailem. Rádi bychom je na Vánoce vydali jako mimořádnou přílohu FARA. Sbírky v listopadu 2017 5.11. 12.11. sbírka na charitu 19.11. sbírka na Biblické dílo 26.11.

Lidečko 7:30 4973,- 12158,- 5450,- 7420,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí!!!

Horní Lideč 9:00 5083,- 13011,- 8162,- 6258,-

Lidečko 10:30 6041,- 9727,- 7949,- 10607,-

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 3. prosince 2017  

1. neděle adventní

Kvítek 3. prosince 2017  

1. neděle adventní

Advertisement