__MAIN_TEXT__

Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 8 Kč).

Vánoční zamyšlení biskupa Vojtěcha Cikrleho Nejsem zarytým bojovníkem proti vnější stránce svátků. Spíš je mně líto nepoměru mezi vnitřním a vnějším. A vím, že v tomto pohledu nejsem sám. Převládající zaměření na komerční stránku Vánoc, na to, do čeho jsou sváteční dny „obaleny“, je povrchní a obvykle nás příliš hluboce nezasáhne. Člověk má mnohem větší duchovní kapacitu než si sám myslí a ta o Vánocích, považovaných za nejoblíbenější svátky, tím víc hladoví. To je také jeden z důvodů, proč o Vánocích chodí na bohoslužby tolik lidí. Protože cítí, že obal, ta vnější stránka Vánoc, není všechno. Co tedy vlastně tvoří jádro a podstatu Vánoc? Podstatou křesťanských Vánoc je radostné poselství o Bohu a jeho vztahu k člověku. Radostné poselství je představováno prostřednictvím události, která se stala před dvěma tisíci lety v judském městě Betlémě, události, kterou vidíme znázorněnou tak často, že její vztah k sobě samým už ani nevnímáme. Mnozí touží tomuto poselství v průběhu svého života lépe porozumět, protože cítí, že může mít pro jejich život větší hodnotu než dary, které kdy dostali. Tím poselstvím je: Bůh tě má rád. Proto ti posílá svého Syna, aby ti pomáhal a jako přítel provázel ve tvém životě… Právě na připomenutí této radostné události se křesťané scházejí na půlnočních děkovných bohoslužbách, protože vědí, že štědrovečerní večeře a dárky pod stromečkem nejsou tím nejpodstatnějším. Když si zadáte ve vyhledávači Google slova vánoční příběh, objeví se vám přes dva miliony nejrůznějších a nejroztodivnějších odkazů. Když si zadáte anglický ekvivalent, tedy Christmas Story, bude těchto odkazů přes tři sta dvacet milionů. Pod slovy vánoční příběh jsou schovány různé reklamy, nabídky, osobní příběhy, vzpomínky. Seznam, Google, Wikipedia, Facebook, YouTube, komunikační prostředky dnešní doby, nabízejí nepřeberné množství informací těžících z narození Ježíše Krista. Přesto je Vánoční příběh jen jeden. Ježíš přišel, aby nás obdaroval, proto si jako připomínku této události dáváme dárky. Přišel, abychom v něm nacházeli smysl života. Aby-

Číslo třicáté, Vánoce 2016

Z OBSAHU  Vánoční zamyšlení biskupa Vojtěcha Cikrleho  Papež oslavil osmdesátiny  Setkání schol  Rozhovor - P. Antonín Koman  Volby nové pastorační rady  Celostátní setkání mládeže  Pouť do Krakova  Ohlášky


Stránka 2

Číslo třicáté

chom v něm spojovali svůj čas s věčností. Mnozí z vás si možná řeknou: Změnil se nějak Ježíšovým narozením svět? Není to naivita věřit v nějaké vykoupení, tedy vysvobození ze zla, když kolem sebe vidíme bujet terorismus a sobectví, když vidíme statisíce lidí mimo svůj domov, když se setkáváme s řadou destruktivních závislostí? A každý den, tedy i dnes, umírá na světě víc jak třicet tisíc dětí hlady - proč to Bůh nezmění? Je to těžká otázka. Ale není její řešení v tom, že jsme se nezměnili my? Že ostatní lidi nepřijímáme jako své bratry? Není to důsledek našeho sobectví, nezájmu a zloby, a to nejen v globálním světě, ale v našem nejbližším? A právě betlémské dítě, Ježíš, přichází, aby se dotkl toho, co je

v nás dobré. Co může růst a přinášet ovoce. Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý. Jenže kolik lidí to tak chápe a kolik se jich na to těší? A tak se ptám: Jsme skutečně připraveni na Vánoce? Nemyslím, jestli máme uklizeno, upečeno, navařeno, nasmaženo, nakoupeno, zabaleno, omašleno, odesláno, vyřízeno, i když ani tuto stránku Vánoc nechci zavrhovat a podceňovat. Ale jsme připraveni na to, kvůli čemu se to všechno děje? Podle toho také prožijeme Vánoce buď radostné a požehnané, nebo jiné. Přeji vám i sobě ty požehnané.

PAPEŽ OSLAVIL OSMDESÁTINY

v katolické církvi způsobila její zahleděnost do sebe samé. Už příliš dlouho je uvízlá její loď na souši. Nevyplouvá na moře, nevydává se do světa,“ uvádí rakouský kněz a pastorální teolog Paul Zulehner. A cituje Františka, jak popisuje svou „medicínu“: „Jestliže se církev stará jen o sebe, stárne. Mám-li si vybrat mezi církví, která by na ulici mohla přijít k úrazu, a církví, která onemocní, protože se zabývá jen sama sebou, pak neváhám a volím první možnost.“ Papež se podle Zulehnera snaží především obnovit misijní nadšení křesťanů. „Nechce žádné ufňukané, rezignující a pohodlné křesťany. Církev se musí lidem rozdávat a tím je přitahovat,“ dodává Zulehner. O současném papeži toho lze napsat hodně. Každý den přinášejí jeho činy nové inspirace. Jeho lidskost pak dokládají často neplánovaná setkání, kdy přeruší připravený program a cele se věnuje člověku, který zrovna stojí před ním. Jako by pro něj v tu chvíli neexistovalo nic důležitějšího. Nesetkává se přitom papež a „zbloudilá ovečka“, ale dva lidé, kterým na sobě záleží.

Ještě před Vánoci, 17. prosince, oslavil papež František 80. narozeniny. Kdyby byl stále kardinálem, v tu chvíli by přestal být volitelem papeže. Jako Svatý otec ovšem pokračuje v kormidlování celé církve.

Už jako argentinský arcibiskup Jorge Mario Bergoglio prokázal, že má dost citu a zkušeností k tomu, aby odhalil neduhy v životě církve a začal je léčit. V tomtéž nyní pokračuje na Petrově stolci. „František jako empatický lékař rozpoznává, že únavu

Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

zdroj: www.cirkev.cz


Faro

Stránka 3

SETKÁNÍ SCHOL

závěr zahrála slovenská kapela Mariána Kasana.

V sobotu 12. listopadu 2016 se v Lidečku uskutečnil jubilejní 10. ročník Setkání schol. Letošní motto znělo: "Můžeš mít radost ve svém srdci..." Tu opravdu měli a prožívali v průběhu akce jak účastníci, tak i pořadatelé. Sešlo se u nás přes 500 dětí a mladých z celé olomoucké diecéze. Na setkání zavítali i mladí z polské vesnice Zimnice Wielkie, se kterými se místní mládež seznámila na Světových dnech mládeže. Jelikož se konal již desátý ročník Setkání schol, nechyběla ani pořádná oslava, která začala ohlédnutím za uplynulými ročníky, následovalo téměř dojemné vystoupení první lidečkovské scholy, pojídání narozeninového muffin dortu a vyvrcholila ohňostrojem, ze kterého se mohli těšit nejen účastníci, ale i občané Lidečka. Po celý den zněl zpěv, smích a radost ze společného setkání. :-)

Akce byla zahájena mší svatou a další program probíhal v kulturním domě. Přehlídku 20-ti schol (Hošťálková, Pržno, Valašská Polanka, Baby Zlín, Újezd u Val. Klobouk, Velké Karlovice, Horní Lideč, Devátá Zlín, Rymice, Zubří, Mysločovice, Střelná, Vsetín, Nedašov, Boršice, Francova Lhota, Valašské Klobouky, Nový Hrozenkov, Prorokec Bojkovice) doprovázel i bohatý zábavní program koncert Ztracené kapely, zábavné kouzelnické vystoupení kouzelníka Šeklina pro děti, přednáška o. Antonína Komana na téma Boží milosrdenství, přehlídka tanečních vystoupení (TS Eles, YasmeenDance, tradiční karate Vsetín), výtvarné dílničky, prodejní stolečky s nejrůznějšími výrobky, oblíbené malování na tvář a na

Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem, kdo jakkoliv přiložili ruku k dílu a podíleli se na uskutečnění této akce díky Bohu a díky Vám, že jsme tuto akci mohli opět uspořádat a společně se všemi účastníky, návštěvníky, hosty a mnohými z Vás prožít. Moc si vážíme Vaší podpory.


Stránka 4

ANTONÍN KOMAN Dnes si budeme povídat s P. Antonínem Komanem, který byl knězem v naší farnosti od roku 1987. Nastoupil do naší farnosti poté, kdy P. Plevák zemřel. Působil zde sice krátce, ale dokázal mladé povzbudit ve víře. Dlouhou dobu působil na misiích v Bulharsku a v současné době je farářem v Krasicích na Prostějovsku. Nyní působíte v Krasicích u Prostějova, ale předtím jste byl asi dvacet let na misiích v Bulharsku. Jak na tu dobu vzpomínáte? V té době před lety vznikla v naší komunitě potřeba jít na misie. Tehdy jsme v komunitě byli tři: ředitel, ekonom a já. Ředitel tam zůstat musel, ekonom bohužel taky, tak jsem tedy šel já. Prvním působištěm byla Stara Zagora, potom jsem byl dva roky na řecké hranici v Delčevu, hlavní středisko bylo v Kazanlaku a odtud jsem odešel do Jambolu, kde jsem byl 15 let. Ta pastorace je tam jiná, zdlouhavá, ale potřebná. Víte, Bulhaři měli a i dodnes mají velkou nedůvěru. Dnes je tam rozbudován náš nový salesiánský kostel a naši bratři tam pokračují v dvacetileté misionářské činnosti. Jak jste se dostal do Lidečka? Působil jsem v Hošťálkové a potom na Vsetíně s P. Pepříkem. Tato spolupráce byla pro mě požehnáním. Moc mě toho naučil. Znal jsem se proto také s P. Plevákem, choval jsem k němu velkou úctu, chodil k němu na rozumy a cítil jsem z něho pokoru služebníka Krista. Už tehdy byla farnost Lidečko hojně rozvinutá a já se ho ptal, jak to dělá. Přesně si pamatuju, co odpověděl: „Každý večer, na kolenou před svatostánkem.“ Když potom pan kanovník Plevák zemřel (jeho pohřeb byla tak trochu demonstrace

Číslo třicáté

a nikdy na to nezapomenu), tak přišel dekret, abych šel do Lidečka. Moc jsem nediskutoval, jestli chci, nebo nechci. Kanovník P. Plevák byl pro mě vzor pokory i ráznosti. Měl jsem ale velké obavy, byl jsem mladý a dost nezkušený. Byl jsem knězem, ale musel jsem být i psychologem, úředníkem, stavařem i učitelem. Nic z toho nás na fakultě tehdy neučili. Tak to ale v životě bývá, to co se zdá v té chvíli nejvíc těžké, to vás nejvíc obohatí a posune. Moc mi v té době pomohl Mgr. Olejník. Věnoval mi svůj čas, nastartoval mě, inspiroval mě. Pro vyučování náboženství nebyly žádné osnovy jako dnes. Dostal jsem od něho zpracovaný takový graf dějin spásy, jeho vlastní nápad, a ten mi moc pomohl rozvrhnout vyučování do systému a řádu, podle kterého jsem začal neuměle učit. Já jsem taky jedna z Vašich žaček. Ráda na Vaše hodiny vzpomínám a dodnes mám schovaný sešit z náboženství i s razítky. Byl jste pro mě velkou motivací v mé víře. Mě moc bavilo učit náboženství. Po P. Plevákovi jsem podědil dbát na kázeň dětí, ta je asi v této době velký problém. Děti jsou ale opravdové, jen je potřeba je rozumným způsobem zaujmout. Myslím si, že půlka hodiny by měla být věnována učení a v druhé půlce je dobré žáky něčím zaujmout, pobavit, nebo jim něco povyprávět. Mojí zkušeností je, že potom začnou spolupracovat. Kolikrát jsem si říkal, že ty jejich hlášky jsem měl psát. Třeba to, když padla otázka, jaké měla Panna Maria příjmení. No napadlo vás to někdy? Krásnou novou věcí, kterou jste nás v té době obohatil a svým způsobem i přitáhl, byla kytara. Tak to je v naší generaci pojem. ,,Komanská kytara“ a její nezapomenutelný rytmus. Bylo to něco nového, moderního, krásného, hlavně pro nás tehdejší mlá-


Faro dež.

Stránka 5

řešit do školy, ale rozebrala to se svým dítětem, pomohla mu postavit se zdravě k té situaci, otevřít jeho smutek a obrátit to v odpuštění. Spolu se za spolužáky pomodlily, situace se uklidnila a dítě to mělo zpracované.

Jsem za to rád. Něco jsem uměl a tak jsem to použil k dobrému. Rád na to vzpomínám, na ten zápal a radost. Nebylo to dokonalé, ale někdy nás to usilování o dokonalost zbrzdí natolik, že potom neuděláme už nic. Taky jsem dnes rád, když na setkání schol Vaší velkou zásluhou začala u nás pulsovat vidím, jak se scholy snaží, schází se a radují různá společenství, nebo také tzv. Zakázané se ze společného zpívání Pánu - a o to jde. chaloupky ve Velkých Karlovicích nebo Hedy v Lužné. Pro nás, tehdejší mládežníky, Provedl jste tehdy hodně stavebních oprav. nezapomenutelné! Tady se dobře opravovalo. Já jsem stavěl na Víte, to, co kdy člověk dobrého v životě tom, že pokud se lidé pozvou k pomoci, řek- prožil, to ho potom podpírá. Dnešní mladí to ne se jim proč a nač se to dělá, tak jsou moc mají jiné, ale nemyslím si, že těžší. Jiné. Je ochotní a štědří. jenom otázka, jak se k životu postaví. Tehdy třeba přišlo pomoct 150 chlapů na Prožil jsem třeba několik příprav s biřmovýkop kolem kostela, byla tam pohoda a ra- vanci ve svých farnostech a moc mě oslovodost při práci. Rád na to vzpomínám. Dnes vala myšlenka P. Špidlíka, že stejnou měrou, je to asi už těžší. co je třeba se naučit, je potřeba se i zasmát a pobavit. Víra se musí žít! Nejde jenom se Co si myslíte, že je dnes důležité dělat pro nabiflovat. Ptám se třeba ministrantů nejeposilu víry v rodinách? nom na to, zda se dnes pomodlili, nebo umí Myslím si, že nic nepřekoná ŽIVÉ SLO- desatero, ale také na to, jestli si dnes ustlali VO! Dnes technika a všeliké vymoženosti postel. To je taky důležité a oni pochopí, že předčí živé slovo, ale není to dobře. Jako to vše je víra, ta poctivost svého žití. kněz si všímám, že je velký hlad po živém slově a po Bohu. Je proto potřeba svědčit Milý Otče, co byste nám, bývalým farníkům, nakonec vzkázal? o tom a žít svou víru. Určitě mě doma v dětství formovala má ro- Jednou jsem byl u jednoho starého kněze, dina. Já jsem vždycky věřil své mamince. který znal naši rodinu, a ptal jsem se ho, co Byla mi příkladem v obyčejných věcech. by vzkázal mamince? A on na to, že by vzkáDěti se doma učí spoustě věcí od rodičů - to, zal, aby měla radost ze syna! V jedné větě je jak spolu mluví, jak jednají s druhými, jak všechno, tolik moudra. jsou ochotni pomoci či jak jsou štědří. A já vám tedy přeju radost z vašich dětí. Dnes jsem si všiml, že při mši svaté, když Dětí všeho věku. Děti jdou ve stopách svých se vybíralo do zvonečku, skoro každé to ma- rodičů. lé dítě dávalo nějaký ten peníz. Rodiče je učí Víra je dar. Radujte se z toho daru, pokud být štědrými. ho máte, a posilujte ho. A pokud ten dar ještě Z rodiny jsem si také odnesl pravidelnost nemáte, zajímejte se o něj a usilujte o jeho v modlitbě, stálost v poctivých věcech získání. a správných názorech, také to, že je třeba být Jednou mě jeden tatínek kamaráda pozval laskavý, ale také rázný, mít pěkný slovník, na oběd do restaurace. Nikdy mě nikdo na být vlídný, ale i důsledný. Mluvte se svými oběd nepozval a ještě k tomu do restaurace. dětmi a ono se mnohé vyřeší samo. Byl jsem celý vyjukaný, neuměl jsem to tehJedna maminka mi vyprávěla, jak dítě při- dy dost dobře přijmout. Ptal jsem se, co jsem šlo ze školy a plakalo, že se mu spolužáci za tedy dlužen, a on mi řekl, pro mě tehdy záněco posmívali. Ale ona neutíkala to hned sadní větu: „Dnes dám já tobě a jednou ty to


Číslo třicáté vrátíš někomu jinému!“ Přijímejme dobro Z celého srdce, Otče Antoníne, děkuju Boa rozdávejme ho dál. hu za nás farníky, že jste nám byl postaven Nás křesťany poznají po lásce! do cesty. Děkuju také za Váš čas, který jste si udělal Říkáte, že jednou se k nám všechno krásné pro nás v tento den, a přeju hojnost Božích vrátí! milostí, zdraví a pokoje do Vašeho života. Stránka 6

Ano, kdyby se vrátilo těch osm měsíců v Lidečku, tak to beru!

byl obraz Panny Marie, který se každý večer zahaloval a ráno zase odhaloval. TakoDne 27. října se vydala naše farnost na vý je ve zmíněném kostele zvyk, spojený putovní zájezd do Polska. První zastávkou, s projevem úcty k Panně Marii. Po snídani následoval odjezd do centra ještě v naší republice, byla bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku, Krakova, kde jsme navštívili hrad Wawel. kde jsme prošli svatou branou a měli mši Mimo jiné jsme si prošli tzv. Královskou svatou. Poté následoval přejezd do pol- cestu, na které bylo mnoho významných ských Wadowic - rodiště sv. Jana Pavla II. kostelů, které jsme při té příležitosti naTam jsme navštívili jeho rodný dům vštívili. V odpoledních hodinách jsme se vydali do Krakova-Lagiewnik. Tam bylo naším cílem Sanktuárium Božího milosrdenství, nacházející se v areálu kláštera, kde žila sv. Faustyna Kowalská. Byl to velmi silný duchovní zážitek, podívat se na místo, kde žila. Následovala mezinárodní Korunka k Božímu milosrdenství v bazilice Božího milosrdenství, kde jsme mimo jiné prožili mši svatou ve slovenské kapli.

POUŤ DO KRAKOVA

a kostel, ve kterém byl pokřtěn. Bylo to tu velmi zajímavé. Nejvíce se mi líbilo v muzeu, které bylo před nedávnem v jeho rodném domě dobudováno. Muzeum provádí návštěvníky celým životem Jana Pavla II. Následoval přejezd na poutní místo Kalwaria Zebrzydowska, kde jsme se ubytovali, a následně si vyšli na procházku a pomodlili se křížovou cestu. Tu jsme ukončili na vrcholu kopce, kde bylo poslední zastavení. Následovala večeře a odpočinek. Ráno jsme se probudili a šli na ranní modlitbu do tamějšího kostela, kde

Poslední zastávka našeho putování bylo Centrum Jana Pavla II. Viděli jsme zde například kleriku Jana Pavla II., kterou měl na


Faro

Stránka 7

sobě v okamžiku, kdy byl na něho spáchán atentát. Poté následovala cesta zpátky domů. Byl to pro mě veliký duchovní zážitek a doufám, že se na tato místa ještě znovu někdy v budoucnu dostanu.

LITURGIE SLOVA - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ Vigilie: 24. 12. v 15:00 Vstupní antifona: Dnes poznáte, že přijde Pán a spasí nás, a zítra uvidíte jeho slávu.* 1.čt - Iz 62, 1-5. Hospodin si v tobě zalíbil. * Žalm - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. * 2.čt.- Sk 13, 1617, 22-25. Pavlovo svědectví o Kristu, synu Davidovu. * Evangelium - Mt 1,125. Narození Ježíše Krista, syna Davidova. V noci: 24. 12. ve 21:30 Vstupní ant: Radujme se všichni v Pánu, narodil se nám Spasitel. Dnes z nebe sestoupil pravý pokoj. * 1. čt. Iz 9, 1-3,5-6. Syn je nám dán. * Žalm 96. odp. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. * 2.čt. - Tit 2, 11-14. Projevila se Boží dobrota všem lidem. * Evangelium - Lk 2, 1-14 * Dnes se nám narodil Spasitel. Za svítání: 25. 12. v 7:00 Vstupní ant: Dnes vzešlo nad námi světlo, protože se nám narodil Kristus Pán, dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje, otec budoucího věku: jeho království nebude mít konce. * 1. čt. Iz 62, 11-12. Hle, přichází tvůj spasitel. * Žalm 97. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. * 2. čt. Tit 3,4-7. Ze svého milosrdenství nás spasil. * Evangelium Lk 2, 15-20. Pastýři nalezli Marii a Josefa i děťátko. Ve dne: 25. 12. v 9:00 a v 10:30 Vstupní ant: Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno: podivuhodný rádce. * 1.čt. Iz 52, 7-10 * Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha. Žalm 98. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. * 2. čt. Žid. 1, 1-6. Bůh k nám promluvil skrze Syna. * Evang. Jan 1, 1-18. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.


Stránka 8

Číslo třicáté

6. Volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb. V létě 2016 skončilo období, na které by- 7. Volební komise do 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství la jmenována pastorační rada farnosti, provýsledky voleb. to připravujeme v lednu 2017 volby nové rady. Nejdříve se všichni farníci seznámí- ARCIBISKUP FARNÍM RADÁM me s dekretem olomouckého arcibiskupa, Zodpovědnost za diecézi neseme společkterým 7. 4. 1997 rozhodl, že každá řím- ně. Proto je třeba se společně dívat na situskokatolická farnost Arcidiecéze olomouc- aci a společně řešit problémy. V kostelích ké má právo s platností od 1. 6. 1997 zřídit ubývá lidí, ubylo biřmovanců i seminarissi ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonic- tů. Jestli se situace nezmění, budeme kého práva a za podmínek specifikovaných muset po čase farnosti, které nejsou živé, ve stanovách pastorační rady. sloučit s jinými, případně opustit kostely. Podle stanov se pastorační rada ustavuje V každé farnosti spolu s farářem nesou na dobu 4 let. Právo volit má každý katolík zodpovědnost zvláště farní rady starší 15 let příslušející do farnosti. Právo (pastorační i ekonomické). V každé farní být zvolen má každý katolík starší 18 let, radě je třeba si položit několik otázek, na který má právo volit a který je ochoten pl- které budeme hledat odpovědi nejen v teonit úkoly pastorační rady. retické diskuzi, ale i konkrétními činy. Ně-

VOLBY NOVÉ PASTORAČNÍ RADY

VOLEBNÍ ŘÁD

kde mají zkušenosti, někde zatím jen nápa1. Farář jmenuje tříčlennou volební komisi dy. Ty je třeba se pokusit realizovat. Zapoa požádá jednotlivé instituce ve farnosti jit se musí každá farnost, která chce mít o jmenování delegátů do pastorační rady. budoucnost. 2. Kandidáty může navrhnout každý člen  Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo? farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise.  Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím? Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen  Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se a vyžádá si jejich souhlas s kandidatujim u nás líbilo, aby je oslovila Boží přírou. tomnost mezi námi? 3. Volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze  Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké? všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do pasto-  Jak přispívají k životu farnosti řehole, katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení rační rady jako delegáti. a společenství (Orel, Mariánské kněžské 4. Seznam kandidátů, termín a místo konáhnutí, Neokatechumenát, Cursillo, Foní voleb musí být zveřejněn nejpozději colare, Modlitby matek a Modlitby otců, 14 dní před volbami ohlášením při bohoFatimský apoštolát, Rodina neposkvrněslužbách a na vývěsce v kostele. Stejné, třetí řády, Přátelé Beránka, Adorační ným způsobem se zveřejní seznam členů hodina… Jak s nimi můžeme rozvinout pastorační rady delegovaných jednotlilepší spolupráci a více je zapojit? vými institucemi. 5. V případě potřeby zajistí volební komise  Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy Alfa, farními buňkami či jinýpředstavení jednotlivých kandidátů volimi pastoračními projekty? čům.


Stránka 9 Faro  Co potřebujeme k oživení naší farnosti je získat zkušenosti jiných a nabídnout své od biskupa či kurie a pastoračních cen- vlastní. Setkání v rámci děkanátu proběhne ter? v týdnu od 20. března 2017 v některém sáZasedání farních rad se mohou opakovat, le děkanátu. Shrnující zápis ze společného dokud se nedojde k uspokojivým závěrům. zasedání farních rad děkanátu (včetně seNa zasedání je vhodné pozvat i aktivní lai- znamu zapojených farností) přednese děky, kteří nejsou členy farní rady, zvláště kan na zasedání děkanů (za přítomnosti vezástupce řeholí, církevních hnutí a spole- doucích pracovníků pastoračních center) čenství. Jednotlivé farnosti vyhotoví shrnu- v listopadu 2017. Práce je součástí příprající zápisy a své příspěvky přednesou na vy na Rok evangelizace. setkání farních rad svého děkanátu. Cílem

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE Milí mladí, přijměte pozvání na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. - 20. srpna 2017 v Olomouci. Přihlášku slavnostně spustili mladí z naší arcidiecéze, kteří se účastnili Pokrakovského setkání v Rajnoškách. Zároveň jako hostící diecéze pozvali mladé z celé republiky na toto setkání. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství svých vrstevníků. Kromě katechezí, přednášek, workshopů, koncertů a du-

SNĚŽENKY Křesťanský tábor o jarních prázdninách I letos připravujeme na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech jarních prázdnin Sněženky - pětidenní křesťanské tábory pro děti od 8 do 14 let. Součástí jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi a snažíme se vést děti

BETLÉMSKÉ SVĚTLO Již několik let je tradicí, že na Štědrý den v dopoledních hodinách roznášejí skauti a další mladí lidé z farnosti do všech domů v Lidečku a Horní Lidči Betlémské světlo. Rozsviťte si plamínek světla, které putuje z Betléma do celé Evropy a připomíná, kde se narodil Ježíš Kristus.

chovního programu se mladí mohou těšit například na EXPO povolání, při kterém budou moci navštívit a poznat život v olomouckých klášterech. Podobně jako u předchozích setkání bude při včasném přihlášení nižší cena, než když se budete hlásit na poslední chvíli. Cena setkání je 950 Kč. V sobotu 19. srpna 2017 jsou do Olomouce zváni i rodiče s dětmi na Den s rodinami. Přihlášky a další informace naleznete na oficiálních webových stránkách setkání olomouc2017.signaly.cz. k aktivní účasti na mši svaté a na společné modlitbě. Ze zkušenosti víme, že rodiče své děti posílají na naše tábory na základě doporučení jiných rodičů nebo kněží ve farnosti. Prosím, nabídněte Sněženky rodičům, kteří hledají náplň času pro své děti na dobu jarních prázdnin. S dotazy se obracejte na členy týmu T. S. Archa. (archa.rajnochovice@centrum.cz, 573 391 215).

Žádáme všechny zájemce, aby si dopředu připravili svíce nebo lampy. Roznášení světla slouží k nezištnému šíření pokoje a míru, nejedná se o sbírku, proto dětem nedávejte peníze.


Strรกnka 10


Faro

Strรกnka 11


Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. . (sv. Terezie z Avily) NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI P. Josef Červenka Marek Filák Adam Jeřábek Roman Novák Ondřej Pospíchal Lenka Ryzová velká schola

Římskokatolická farnost Lidečko Lidečko 37 756 15 Mobil farní úřad (+420) 733 741 148 Mobil P. Josef Červenka (+420) 731 621 105 E-mail faralidecko@seznam.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

KŘTY (jedná se o datum křtu) Filip Krcho 10. 7. 2016 Ondřej Buček 31. 7. 2016 Lucie Sekulová 31. 7. 2016 Anežka Fojtů 21. 8. 2016 Adam Fojtík 18. 9. 2016 Alžběta Uherská Šviráková 18. 9. 2016 Anna Brhlová 18. 9. 2016 Tomáš Juřička 18. 9. 2016 Rozálie Fojtů 18. 9. 2016 Ondřej Pospíchal 23. 9. 2016 Radomír Bezděk 25. 9. 2016 Zuzana Anna Rumánková 16. 10. 2016 Marie Kotrabová 13. 11. 2016 Marek Výskala 13. 11. 2016 Ondřej Zádrapa 13. 11. 2016 Dita Judita Šviráková 4. 12. 2016

SVATBY Jiří Brhel a Daniela Urbanová Lukáš Krajča a Zuzana Vaňková Marek Zámečník a Katarina Bělašková Miroslav Hynek a Marcela Bugáňová Miguel Barrera a Lenka Bučková Miroslav Orsák a Jitka Garguláková

27. 8. 2016 10. 9. 2016 24. 9. 2016 22. 10. 2016 22. 10. 2016 29. 10. 2016

POHŘBY Ludmila Surmařová Antonín Šrajer Alois Novosad Josef Zimek Antonín Hrabica Zdenka Kulíšková Zdeněk Polách Marie Surových Josef Číž Ludmila Pastorčáková Alois Vaculčík Anna Jugová Josef Františ

84 let 88 let 71 let 49 let 79 let 67 let 87 let 79 let 62 let 83 let 79 let 58 let 49 let

+ 2. 7. 2016 + 17. 9. 2016 + 21. 9. 2016 + 30. 9. 2016 + 11. 10. 2016 + 16. 10. 2016 + 18. 10. 2016 + 27. 10. 2016 + 4. 11. 2016 + 5. 11. 2016 + 14. 11. 2016 + 22. 11. 2016 + 23. 11. 2016

Profile for Faro Lidecko

Faro 30  

Vánoce 2016

Faro 30  

Vánoce 2016

Advertisement