__MAIN_TEXT__

Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 5 Kč).

uprostřed nich.“ (Mt 18, 20) Není to určeno především pro Boží Syn nepřichází na svět rodinu? jako cizinec, ale jako dítě Prožíváme rok rodiny, otec v rodinném společenství, které arcibiskup nás vyzval ve svém tvořili Josef a Maria, obyčejní pastýřském listu, abychom obobyvatelé nevelkého městečka novili a prohloubili společnou Nazaret. Je proto důležité, aby- modlitbu v našich rodinách. To chom si zvláště o Vánocích je cesta, jak pozvat Ježíše do uvědomili důležitost tohoto ne- našich vztahů, do našich rodin. jmenšího lidského společen- Přeji vám, ať radost ství. z narození Ježíše prozáří i váš Vánoce pokládáme za svátky život, ať máte čas na vše důlerodiny. V duchu nebo reálně se žité a vše nepodstatné dokážete vracíme tam, kde nás má ně- odložit. Požehnané vánoční kdo rád. Prožíváme chvíle vzá- svátky a v novém roce ať se jemné blízkosti, na které ne- Bohem necháváme vést jako máme čas během roku. A to ne- svatý Josef a Maria. jen my, křesťané, ale i ti, kdo P. Jan se k víře nehlásí. Proč v našich rodinách často chybí pokoj a láska? Proč dítě ČEKÁNÍ nezná své rodiče jinak, než Do noci tajně čekáme z uhoněných chvil plných přína vybledlou hvězdu našich přání. kazů a zákazů? Kdo nebo co je A přesto dávno se již ona sklání středobodem našich rodin? Televizní obrazovka, počítač, uprostřed srdcí, která neznáme. konto v bance,…? A září tam v té pusté dálavě, Je načase vrátit našim rodinám Ježíše. Jak? V Matoušově jak září její tajuplný kříž. A čeká na Tebe, až váhavě evangeliu je napsáno: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni své srdce v jeho lásce proměníš. ve jménu mém, tam jsem já

Číslo třinácté, prosinec 2013

VÁNOCE – SVÁTKY RODINY

Z OBSAHU  Vánoce - svátky rodiny  Ankety ve farnosti  Pozvánka na benefiční koncert  Pozvánka do kina  Bohoslužba oběti  Radostná zpráva  Pořad vánočních bohoslužeb  Střípky z farní kroniky


Stránka 2

Číslo třinácté

„Nejvíc aktuální je pro mě misijní neděle, měl se upéct misijní koláč, ale mně se moc nechtělo, proto jsem prosila Boha, jestli chce, ať něco NA KTEROU UDÁLOST Z UPLYNULÉHO CÍRKEVNÍHO ROKU upeču, ať mi pomůže – a on pomohl, za krátNEJRADĚJI VZPOMÍNÁTE A PROČ? kou dobu jsem toho měla napečeno spoustu, takže misijní koláč byl opravdu upečený s Bohem. Jinak to byla pěší pouť na sv. Hostýn, „Lidové misie. Kněží všechno podali způso- lidové misie, kdy tady byli příjemní kněží, kteří bem, který je pro nás srozumitelný. Bylo to pro se snažili nám víru správně podat, a člověk si nás povzbuzení - i když třeba mluvili o obyčej- udělal každý den čas, aby přišel do kostela.“ ných věcech, nad kterými člověk obvykle ani nepřemýšlí.“ „Pro mě to byla určitě charismatická konference v Brně. Těch pár dnů pro mě bylo neuvě„Řekl bych, že zvolení nového papeže Fran- řitelným posunutím ve víře.“ tiška. Ale tou událostí vlastně bylo až to, že jsem pochopil, kdo vlastně je František a co je „Poutní zájezd do Medjugorje. Uvědomila ochoten předat od Boha církvi, skrze svoji ote- jsem si, jak velká je láska Panny Marie, jak nevřenost pro pravdu. Posílilo to moji víru, že konečné je milosrdenství Boží a jak krásné je Bůh je s námi… Emanuel.“ opravdové přátelství.“

ANKETA VE FARNOSTI

„Na narození syna a jeho křest. A samozřejmě „Pouť do Říma, protože bylo skvělé podívat biřmování, to je velká událost.“ se do tohoto města. Hlavně to byl nejlepší duchovní zážitek za tento rok a nejvíc mě oboha„Každá část církevního roku mi dává nový til.“ pohled a prohlubuje mou víru. Ať už jsou to Vánoce, Velikonoce a další, vždycky potom cí- „Nejedná se o konkrétní událost, ale spíše o tím všechno jinak.“ to, že denně cítím zcela hmatatelně Boží přítomnost ve svém životě. A pokud bych měl být „Na děkanátní ples. Bylo to fajn setkání konkrétní, tak modlitba za celosvětový mír, ke s mladými lidmi z děkanátu.“ které vyzval papež František. To byl důkaz, jakou moc má modlitba.“ „Nejvíce se mi z uplynulého církevního roku líbila pěší pouť na sv. Hostýn. Bylo to nádher- „Určitě Vánoce. Ne kvůli dárkům, ale miluju né povzbuzení ve víře, kdy nás téměř 60 puto- cukroví, pohodu doma, vůni stromečku, z kosvalo pěšky, abychom mohli pozdravit Pannu tela pak stavění betlému a zdobení stromků, Marii, předložit naše prosby, díky a společně náladu lidí kolem sebe, jak zpívá sbor... Prostě vytvořit krásné společenství.“ tu atmosféru.“ „Biřmování. Hodně silné to všechno bylo při Pozn. Redakce: předcházející adoraci v sobotu večer.“ Nejčastější odpovědí byly lidové misie. Ne všechny odpovědi jsou zveřejněny. Děkujeme všem zúčastněným.


Faro

Stránka 3

POZVÁNKA DO KINA Rok oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje se blíží do finále. V jeho závěru se mohou diváci těšit na premiéru historické filmové rekonstrukce „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“. Slavnostní premiéra proběhne 19. prosince 2013 v kině Radotín za účasti režiséra Petra Nikolaeva, představitelů hlavních rolí Ondřeje Nováka a Romana Zacha a také kardinála Dominika Duky. Celý projekt vznikal více než tři roky ve filmových studiích Three Brothers v koprodukci s ČT, RTVS aj. jakožto hlavní mediální projekt výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Kino verze snímku Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů vznikala souběžně s televizním čtyřdílným dokudramatem, který si získal velkou oblibu diváků. Filmová verze obsahuje nové scény zobrazující formování území Velké Moravy a mocenské boje mezi zájmy jednotlivých panovníků, církve a zejména franské říše. Diváci také budou moci shlédnout bitvu o Veligrad. Ve filmu je posílena role franských kněží, kteří misijně ovládali území Velké Moravy před příchodem Cyrila a Metoděje. Film je na české prostředí unikátní nejen svou výpravností, ale také množstvím použitých triků. Přitažlivým způsobem zobrazuje významné události 9. století, o kterých jsme se ve školních lavicích neučili. Protože přiznejte si, co kdo z vás ví o příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, o knížeti Rostislavovi, jeho synovci Svatoplukovi, ale i o způsobu života obyčejných lidí před 1150 lety? Filmová verze má 85 minut a můžete se těšit na spoustu známých hercu jakými jsou

např. Josef Abrahám, Vladimír Javorský, Milan Bahúl nebo Radka Fidlerová. Celkově se na filmu podílelo přes 120 herců, tři tisíce komparzistů a padesát profesionálních kaskadérů. Štáb pod vedením Petra Nikolaeva a producenta Viktora Krištofa měl téměř sto členů a během natáčení se na place vystřídala více než desítka poradců z řad historiků, religionistů a členů římsko-katolické i pravoslavné církve. Ve většině kin bude film uváděn od 26. prosince. Nenechejte si tedy ujít tuto příležitost a oslavte Vánoce s věrozvěsty! Zdroj: www.petarda.cz

v- Jmé ot,cě I syna I svétaho duxa amenot,če naš, Jže esi na nebesexsvéti sé Jmé tvoe priJdi cěsar,stv;e tvoe búdi volě tvoě ěko na nebese I na zemli xlěb- naš, nasúc,n-i daz, nam- d,n,s, I ot-pusti nam- dl-hy našé ěko I my ot-puščěemdl-ž,nikom- našimI ne v-vedi nas- v- napastn- Jzbavi ny ot- nepriězni ěko tvoe est- cěsar,stv;e I sila I slava v- věky amenModlitba Otče náš zapsaná v Cyrilici


Číslo třinácté

Stránka 4

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT S blížícími se vánočními svátky se k nám také přibližuje spousta vánočních koncertů, různých sbírek a jiných nejen charitativních akcí. Proto také naše schola a scholička přijali nabídku podobnou benefiční akci uspořádat. Uvědomujeme si, že Vánoce jsou příhodný čas se sejít se svými nejbližšími v atmosféře vánočních koled, ale také myslet na lidi, kteří potřebují naši pomoc. Víme, že těchto lidí je kolem nás hodně a není v našich silách pomoci všem. Proto jsme se rozhodli podpořit farnost Jeníkov v severních Čechách. Těšíme se na všechny, kteří s námi chtějí prožít kousek svátečního odpoledne a podle možností tuto akci finančně podpořit. Požehnané Vánoce přeje scholička a schola

INFORMACE O JENÍKOVĚ Farní tým FATYM ve Vranově nad Dyjí si před 14 lety adoptoval úplně mrtvou farnost v severních Čechách – Jeníkov u Duchcova. Nejen, že všechny kostely a kaple této farnosti byly už buď zbourány, nebo hrubě zdevastovány, ale dokonce nikdo z obyvatel se už o víru nezajímal. Členové fatymu a jejich spolupracovníci pozvolna navazovali kontakty s místními, získávali jejich důvěru a na mnoha úrovních začali různou spolupráci. Nechyběla různá zklamání: okradení, pomluvy atd., ale mírný pokrok trvale pokračuje. Fatym pořádá pro lidi z Jeníkovska řadu aktivit - letní tábory pro děti, výlety, koncerty a další. Často přijíždějí lidé z jižní Moravy a něco málo ve farnosti pomáhají a naopak lidé ze severu – dospělí a mládež jezdí na Vranovsko. Za ty roky bylo již pokřtěno několik desítek lidí, obiřmováno jedenáct biřmovanců a navázáno mnoho přátelství. Nejvíce viditelná je snaha o opravy zdevastovaných kostelů a kaplí a také fary. Výsledky jsou však zatím jen malé. Např. zbývá opravit ještě polovina střechy kostela a fara má do standardního skromného obydlí také hodně daleko. I když chybí finanční prostředky, nechybí nadšení a vytrvalost. Díky mnoha nezištným spolupracovníkům se jeníkovská farnost stává jakýmsi centrem evangelizace pro celé široké okolí. Hlad po víře je přímo nečekaný a tak tato misijní stanice má stále na čem pracovat a čemu se věnovat.


Faro

Stránka 5

BOHOSLUŽBA OBĚTI - EUCHARISTICKÁ MODLITBA Eucharistická modlitba je tou částí mše svaté, ve které se z chleba a vína stává Tělo a Krev Kristova. Podívejme se na její jednotlivé části.

OSLOVENÍ Hovoříme k Bohu Otci, připomínáme si jeho velikost, svatost.

KONSEKRAČNÍ EPIKLEZE Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary... Prosba o Ducha svatého, aby se připravené dary staly Tělem a Krví Ježíše Krista. Kněz vkládá nad dary ruce, aby slova stvrdil také gestem předání Ducha svatého.

NARATIO Vzal při večeři chléb… po večeři vzal také kalich… Podle biblických zpráv je „vypravováno“, co se odehrálo při poslední večeři. Tato slova obsahují i slova ustanovení, která jsou slovy Ježíše Krista, při nich, jak křesťané věří, dochází k proměnění darů chleba a vína.

CHRISTOLOGICKÉ ZVOLÁNÍ Tvou smrt zvěstujeme… Slova, která potvrzují to, co bylo před chvílí vykonáno: právě proběhla – probíhá – Kristova velikonoční oběť. Jediné místo, kde hovoříme ke Kristu.

ANAMNÉZE Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení… Vzpomínáme na to, co se při mši svaté děje. Připomínka nás má uvést do současnosti; přestože vzpomínáme, také to teď konáme!

OBLATIO Obětujeme ti chléb života a kalich spásy… Podání oběti, Bohu „vracíme“ to, co nám daroval. Jsme si vědomi, že tato oběť není naše lidské konání, že je to čin Boží.

KOMUNIÁLNÍ EPIKLEZE. Ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Opět prosba o Ducha svatého, tentokrát pro ty, kteří budou přijímat Krista v eucharistii. Všimněme si, že se zde neprosí za ty, kdo nepůjdou ke svatému přijímání. Není to diskriminace, ale máme si uvědomit, že normální je přistoupit k přijímání a opak je nenormální (platí to i pro pohřby).

PRECES Prosby za různé potřeby: za církev, papeže, biskupy, Boží lid, za zemřelé.

DOXOLOGIE Skrze něho a s ním a v něm … Oslavný závěr eucharistické modlitby. Jakási „minislavnost“. Opět si uvědomujeme, že cíl lidského života je oslava Boha. A na závěr eucharistické modlitby to opět konáme tímto slavnostním způsobem, kdy kněz pozvedá obě způsoby – chléb i víno – k úctě věřících.

AMEN Staň se. Tak je. Potvrzujeme slova celé eucharsitické modlitby, souhlasíme s nimi, protože je kněz říkal i jménem každého přítomného.


Stránka 6

Číslo třinácté


Faro

25.12. 26.12. 29.12. 29.12. 29.12. 29.12. 31.12.

Stránka 7

Benefiční koncert scholičky (KD Lidečko 15:00) Vánoční scénka po mši svaté v kostele v Horní Lidči obnova manželských slibů při mši svaté jesličková pobožnost (kostel Lidečko 14:00) mše svatá na Pulčinách (15:00) koncert Kotáranky (kostel Horní Lideč 16:00) adorace a svátostné požehnání (Lidečko 23:30)

ROK 2014 4.1. 4.1. 8.1. 15.1. 2.2. 8.2. 10.2. 11.2.

Tříkrálová sbírka; v Lidečku mše svatá 8:00 a požehnání koledníkům Tříkrálová sbírka; v Horní Lidči v 9:00 požehnání koledníkům setkání seniorů (KD Lidečko v 9:30) katechismus (Fara Lidečko v 19:00) představení dětí k 1. svatému přijímání Lidečko, Horní Lideč farní ples udělování svátosti pomazání nemocných v Lidečku udělování svátosti pomazání nemocných v Horní Lidči

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 28.12. SOBOTA 24.12.ÚTERÝ Štědrý den 15:00 Lidečko mše svatá pro děti 21:00 Horní Lideč půlnoční mše svatá 23.00 Lidečko půlnoční mše svatá

25.12. STŘEDA Slavnost Narození Ježíše Krista 7:30 Lidečko 9:00 Horní Lideč 10:30 Lidečko 14:30 svátostné požehnání

26.12 ČTVRTEK Svátek sv. Štěpána 7:30 Lideko 9:00 Horní Lideč (vánoční scénka) 10:30 Lidečko

27.12. PÁTEK Svátek sv. Jan Evangelisty 16:30 Horní Lideč 18:00 Lidečko

Svátek Betlémských dětí 7:00 Lidečko

29.12. NEDĚLE Svátek Svaté Rodiny (obnova manželských slibů) 7:30 Lidečko 9:00 Horní Lideč 10:30 Lidečko 14:00 svátostné požehnání a jesličková pobožnost 15:00 Pulčín

30.12. PONDĚLÍ 18:00 Lidečko

31.12. ÚTERÝ Svatý Silvestr I., papež 15:30 Horní Lideč 17:00 Lidečko 23:30 svátostné požehnání

1.1.2014 STŘEDA Slavnost Matky Boží Panny Marie 7:30 Lidečko 9:00 Horní Lideč 10:30 Lidečko


Ani celá armáda těch, kteří mluví, nezmůže jednoho, který jedná. (François de La Rochefoucauld )

SVATBY Věra Povalačová a Ladislav Pechal

19. 10. 2013

KŘTY Tereza Žlebková Amálie Klára Čížová

* 30.11.2013 * 1.12.2013

POHŘBY Antonín Juráň Anna Garguláková

NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI Marek Filák Ludmila Fusková Sára Matůšová Adam Jeřábek P. Jan Ston Monika Vichtorová

Farní úřad Lidečko Lidečko 37 756 15 Mobil farní úřad (+420) 733 741 148 Mobil P. Jan Ston (+420) 731 621 239 E-mail falidecko@ado.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

*15.3.1947 *15.10.1930

+ 3.12.2013 + 7.12.2013

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY (LP 1932) Brzy po generální vizitaci byl odtud přeložen velebný pán P. Vojtěch Král za kaplana do Zdounek. Neradi jsme jej ztráceli, i přes to, že několikačlenná deputace byla prosit v Olomouci, aby byl zde ponechán, přece musel na nové místo nastoupit. Jeho odchodem utrpěl poněkud spolkový život, neboť ne každému jest dáno, aby s takovou horlivostí a obětavostí spolky vedl. Osiřelého třetího řádu, jehož byl veleb. P. Král ředitelem, ujal se po něm důstojný pan farář P. Jan Rýc a jest potěšitelno, že tento spolek náboženský utěšeně se rozvíjí, roste a členové jeho jsou vzorem horlivosti náboženské celé farnosti. Návštěva chrámu Páně jest dobrá i v letní měsíce. Ku svatému přijímání přistupuje denně 30 až 50 osob. Za kaplana byl sem nejdůst. konsistoří ustanoven velebný pán P. Josef Bečica cestovatel světový a poutník do svaté Země. S obzvláštní zálibou věnuje se událostem v Konnersreuthu a koná přednášky se světelnými obrazy všude, kam ho pozvou. Byl zde jenom krátkou dobu – od září 1931 do května 1932 – pak se stal administrátorem v Petřvaldě a sem byl ustanoven novokněz P. Václav Pešat. Boží požehnání na úrodě bylo tento rok hojné – až na žito, které bylo velmi drobného zrna, takže mnozí nenamlátili ani tolik co vyseli. Zato úroda rži a zemáků byla hojná, také i ovoce.

Profile for Faro Lidecko

Faro 13  

Vánoční číslo časopisu farnosti Lidečko

Faro 13  

Vánoční číslo časopisu farnosti Lidečko

Advertisement