__MAIN_TEXT__

Page 8

Lidé nás nekritizují hlavně proto, že jsme křesťané. Spíše jim vadí, že jimi nejsme naplno. (Vojtěch Kodet)

SVATBY Věra Povalačová a Ladislav Pechal

19. 10. 2013

KŘTY Sofie Juríčková Martin Pastorčák Daniel Jiří Matyáš

* 27. 10. 2013 * 27. 10. 2013 * 17. 11.2013

POHŘBY

NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI Marek Filák Ludmila Fusková Sára Matůšová Adam Jeřábek P. Jan Ston

Farní úřad Lidečko Lidečko 37 756 15 Mobil farní úřad (+420) 733 741 148 Mobil P. Jan Ston (+420) 731 621 239 E-mail falidecko@ado.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

Ludmila Garguláková Bohumil Martinek Josef Maňák Miloslava Marečková Anna Seidlová

* 2. 9. 1931 * 14. 2. 1932 * 25. 11. 1985 * 21. 9. 1935 * 19.9. 1954

+ 18. 10. 2013 + 22. 10. 2013 + 31. 10. 2013 + 5. 11. 2013 + 12. 11. 2013

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Rok 1931 je charakterizován zvýšenou spolkovou činností. Protikatolické časopisy vyvěšené ve škole daly podnět nejen k oprávněné stížnosti rodičů, nýbrž i k reorganizování Lidové Jednoty. Dnes čítá Lidová Jednota v Lidečku na 500 členů. Také v Pulčíně začali katolíci probírati ospalé oči a založili si Lidovou Jednotu, ačkoliv nápor sociální demokracie a republikánů neznal mezí. Poněvadž se socialisté začali šířiti, ukázalo se, že je nutno organizovati dělníky. Skupina Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva byla založena dne 2. února 1931. Nejsou pro ni právě nejvhodnější podmínky, ale doufáme, že ji pomůže držeti genstký systém při udělení podpor nezaměstnaným. Konečně i mládež byla zorganizována v nově založených skupinách Katolické Omladiny. Skupiny byly založeny ve všech obcích. V Lidečku má přes 100 členů, ve Střelné přes 40, v Lidči přes 30. V Pulčíně jsou opět podmínky nejtěžší, ale i tam se ukazuje chuť k životu. Druhý „Selkařský sjezd“ ve Valašských Kloboukách byl dílem pracovníků z naší farnosti. Aby byl probuzen větší zájem o odpolední pobožnosti byly s dětmi pořádány besídky (dětské pobožnosti) u jeslí a u oltáře panny Marie a v době postní adorační pobožnost. V Pulčíně v neděli svatodušní byl posvěcen kříž a nová zvonice, v níž je i oltář. Při této příležitosti byla v Pulčíně polní mše svatá i s kázáním. Na Boží Tělo za pěkného počasí krásně se vyjímal nový baldachýn. Letošního roku byl koupen nový fialový pluviál, černý kříž, burza na zaopatřování a jiné drobnější věci.

Profile for Faro Lidecko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Advertisement