__MAIN_TEXT__

Page 7

Faro

Stránka 7

25. 11. 28. 11. 30. 11. 1. 12. 1. 12. 1. 12. 6. 12. 7. 12. 9. 12. 11. 12. 16. 12. 19. 12. 21. 12. 25. 12. 29. 12 29. 12. 29. 12. 31. 12. 4. 1. 2014 8. 2. 2014

adorační den farnosti (zahájení 9:30, ukončení 17:30) modlitba mužů (Lidečko 20:30) společná modlitba – vstup do doby ADVENTNÍ (Lidečko 19:00) začíná Rok rodiny žehnání adventních věnců mše svatá v Pulčíně (15:00) možná přijde i sv. Mikuláš adventní duchovní obnova (povede P. Josef Rosenberg) slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu setkání seniorů (9:30) modlitba se sestrami ze Štípy (Lidečko 18:00) modlitba mužů (Lidečko 20:30) předvánoční svatá zpověď (Lidečko, Horní Lideč: 9:00 – 12:00) koncert Scholičky (KD Lidečko 15:00) obnova manželských slibů koncert Kotáranky (Horní Lideč 16:00) mše svatá v Pulčíně (15:00) adorace a svátostné požehnání (Lidečko 23:30) Tříkrálová sbírka farní ples

NÁMĚTY K ADVENTU V příloze tohoto čísla farního časopisu máte malou pomůcku, jak společně v rodině prožít adventní večery - Malého průvodce adventní dobou. Na každý týden je zde nedělní evangelium a potom několik otázek, na které se pokuste odpovědět. Možná si doma občas povídáte a navzájem se dobře znáte a možná vás některé otázky ještě ani nenapadly a dozvíte se navzájem něco nového a možná jen tak prožijete společně s celou rodinou hezký večer. Začíná rok rodiny a bylo by moc dobře, kdyby každý pro svoji rodinu něco hezkého udělal. Třeba si našel čas na své nejbližší. Během adventu budeme chodit na roráty. Je to mše svatá v době adventní, kdy spolu s Pannou Marií očekáváme narození Ježíše a připravujeme se na Vánoce. Vy děti si neza-

pomeňte připravit lucerničky, které nám při mši svaté budou svítit a připomínat nám, aby i naše srdce zářilo dobrem a láskou. Adventní kalendář většinou dostávají děti. Počítají kolik dnů jim ještě schází do Vánoc a každý den si sní jednu čokoládku. Letos v kostele dostanete malý adventní kalendář do každé rodiny. Bude hlavně pro vás starší, můžete si ho přidělat třeba na ledničku a každý den se zkuste zamyslet nad jedním citátem z Písma svatého. Boží slovo je mocné – proměňuje naše srdce.

Profile for Faro Lidecko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Advertisement