__MAIN_TEXT__

Page 5

Faro

Stránka 5

BOHOSLUŽBA OBĚTI - EUCHARISTICKÁ MODLITBA Po omytí rukou kněz zve k eucharistické modlitbě: „Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve“. Kněz zve, aby se celé shromáždění spojilo, aby mohl každý podle svého povolání přinášet Bohu oběť. V odpovědi „Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa“ máme zachyceno to, co je důležité na každé bohoslužbě: konáme ji k Boží slávě a pro spásu světa, když se spolupodílíme na Ježíšově spasitelském díle, které započal na Golgotě a při každé mši svaté znovu koná. Máme si díky této odpovědi ještě uvědomit, že to co konáme, je dílo celé církve a koná ji celá církev – katolicita církve, nikdy nekonáme sami.

SUPER OBLATA Modlitba nad dary je krátká modlitba, která nám těsně před obětí připomíná, co se s dary má stát.

EUCHARISTICKÁ MODLITBA Střed celé mše svaté. Začíná dialogem Pán s vámi … a končí zvoláním Amen před otčenášem. Má dvě části: prefaci, která je „úvodem“ k euchartistické modlitbě (modlitba díkuvzdání, předzpěv k velké události) a kánon – pevný řád, to co je neměnné. Eucharistická modlitba má tři funkce: 1) chvála velkých činů Božích, 2) modlitba při stolování, 3) obětní modlitba. Při eucharistické modlitbě se modlíme k Otci a konáme tak skrze Ježíše Krista, pravého a jediného velekněze. Proto tato modlitba přísluší knězi, který je při mši svaté alter Christus, zástupce či přímo místo Ježíše Krista, druhý Ježíš Kristus. Celá eucharistická modlitba začíná dialogem. Ten naznačuje, že i když to tak snad nevypadá, tato modlitba je modlitbou celého shromáždění. Opět zaznívá pozdrav, který nám chce „v krátkosti a rychlosti“ připomenout, že Ježíš Kristus, náš Pán, je mezi námi. Vzhůru srdce. Máme je u Pána. Tímto chceme společně vyjádřit: jsme nasměrováni k Pánu, ke kterému se pozvedáme. Celé shromáždění se obrací k Vševládnému. A hledáme tak „to, co je nad námi.“ Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Slova kněze jsou jakési předshrnutí celé preface, hlavní motto „úvodu“ k eucharistické modlitbě - díky. Slova lidu jsou souhlasem. A to nejen k tomu, že budeme děkovat, ale i k tomu, co kněz bude konat. Lid dává souhlas k tomu, aby kněz přistoupil k Ježíšově oběti. Bez lidu, tzn. bez společenství, by oběť mše svaté byla neúplná.

PREFACE Modlit se prefaci = Bohu děkovat! Vidíme, že tyto díky jsou formulovány dle jednotlivých dob, svátků. Je jich přes 70. To že začíná eucharistická modlitba díkuvzdáním nám také poukazuje na naši osobní modlitbu, která má začínat díky.

SANCTUS Na toto místo se dostalo asi v 5. století. Skrze trojí zvolání „Svatý, …“ vnímáme Trojici a vyznáváme tak Ježíšovo božství. Je to věta, kterou pokračuje preface - věta, která chválí Boha za jeho velké divy. Druhá polovina zpěvu „Požehnaný, jenž …“ jakoby již předjímala velikonoční oběť, kterou máme za malý okamžik vykonat. Můžeme si uvědomit, že přicházíme do spásné blízkosti Boha, kterou budeme zakoušet u Ježíšova stolu.

Profile for Faro Lidecko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Advertisement