__MAIN_TEXT__

Page 2

Stránka 2

Číslo dvanácté

VII. SETKÁNÍ SCHOL Letošní setkání připadlo na sobotu 2. listopadu. Sám nadpis prozrazuje, že se jednalo již o 7. ročník, a také tentokrát se prostory lidečkovského kulturáku mohly těšit hojné účasti schol z bližšího i vzdálenějšího okolí. Pozvání přijaly scholy z Pržna, Újezdu, Valašské Polanky, Valašských Klobouk, Študlova, Velkých Karlovic, Mysločovic a Střelné. Nechyběly samozřejmě ani scholy z naší farnosti. Setkání schol v Lidečku jsme se zúčastnili už po páté. Jako každý rok byl zábavný program pro mladší i starší děti ukazovačky, vtipné scénky, program venku s hasiči nebo s policií. Těšíme se na další setkání. (Delfíni, Študlov) Od rána byl pro účinkující připraven bohatý program, který provázel oba dva hudební bloky po celý den. V první části si mladší zpěváčci mohli vyzkoušet, jak by si poradili při požáru v roli hasičů, o kousek dál se naskytla možnost naučit se něco ze základů první pomoci nebo se podívat, jak to vypadá v policejním autě. Jako každý rok jsme měli možnost poslechnout si i jiné scholy, což pro nás může být opět nová inspirace v tom, co děláme. Obdiv patří také pořadatelům, kteří dokonale zvládli vymyslet program pro mladší i starší účastníky zároveň. (schola Horní Lideč) Po naplněném dopoledni nechyběl k obědu téměř tradiční guláš a ti, kteří rádi tvoří, v této polední pauze využili příležitosti k malování na sklo a všichni ostatní si mohli nechat ozdobit tváře barvami na obličej.

Jestli můžu mluvit za nás všechny, tak si myslím, že jsme si to náramně užili! Byla to úžasná sobota plná radosti, zpěvu a víry. Jako scholu nás to ještě více spojilo a sblížilo. Měli jsme na sebe hodně času a navzájem jsme se o sobě něco dozvěděli. Navíc jsme utužili vztahy s našimi duchovními, což je něco nádherného. Mezi všemi vzniklo pouto uzamčené láskou. Organizátorům patří obrovské díky! (schola Valašská Polanka) Když byli všichni posilnění, na řadu přišel koncert a o něco později scéna rovněž patřila klaunům, kteří vykouzlili úsměv na tváři nejednomu z nejmenších mezi námi. Ty starší mezitím potěšil svým slovem P. Josef Čunek. Letošní setkání schol mělo motto ,,Ať pomáhat není jenom fráze". Moc se mi to líbilo. Myslím, že to nebylo jen super setkání, ale i podpora v tom, co děláme. Každá schola byla jiná, a to je na tom to krásné. Součástí setkání byla i scénka, která poukazovala na to, že pořád někam spěcháme a nemáme čas na to důležité. (scholička Lidečko) Jakmile ve druhém bloku dozpívala poslední schola, následovala mše svatá s na ni navazujícími chválami, které udělaly za krásně prožitým dnem závěrečnou tečku. Na setkání schol jsem nebyl poprvé, proto vidím, jak toto dílo roste stále k lepšímu. Zásluhou pořadatelů zde panovala příjemná atmosféra a ze všeho, co se tu dělo, bylo cítit Boží přítomnost. (návštěvník setkání)

Profile for Faro Lidecko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Faro 12  

Dvanácté číslo časopisu farnosti Lidečko

Advertisement