__MAIN_TEXT__

Page 2

Stránka 2

PĚŠÍ POUŤ NA SV. HOSTÝN Jak je zvykem posledních pár let, konala se i letos pěší pouť z Lidečka na sv. Hostýn. Co je už menším zvykem a s čím nikdo zřejmě nepočítal, byla hojná, neřku-li přehojná účast – dospělých i dětí. Jako vždy se začalo v pátek ranní mší svatou, po které jsme všichni statečně, s nadšením, s úsměvem i modlitbou vyrazili na putování sluncem prohřátou krajinou. Občasné a nezbytně nutné přestávky dobře sloužily nejen k posilňování těla jídlem a pitím, ale občerstvovaly i duši zamyšlením nad životem sv. Josefa a prosbami k němu. Putování nám zpříjemňovaly nejen družné, milé, vtipné a upřímné rozhovory, ale i modlitba růžence. Slunce

CYKLOPOUŤ NA VELEHRAD

Číslo desáté

dopřálo tepla víc než dost, nic však jsme nedbali vedra, ani únavy či bolestí. Ve zdraví a v pořádku jsme všichni doputovali až do Hošťálkové, kde jsme na místní faře přenocovali. Ráno jsme se vydali na Hostýn ještě v hojnějším počtu, i s těmi, co přijeli ráno či statečně připutovali v noci. Slunce a počasí nám přálo i v tento den, Pán Bůh to hezky zařídil nebo někdo dobře objednal. Nebo obojí. S radostí z překonané dálky, s díkem za ochranu, s vítězstvím nad zdravotními trably a snad i se slzami vděku v oku jsme všichni doputovali tam, kam naše kroky směřovaly. Pouť jsme zakončili společně mší svatou, po níž jsme se rozjeli zpět do našich domovů. Deo gratias! rodiče pro to dělají vše, jen velmi těžko víru objeví sám. Ale pokud ji najde, pak je tam ta nádherná Láska. Láska, to je to, co nám udržuje naději na nesmrtelný život. Je toho hodně, co bych mohl říci o své pouti a hledání Boha. A jen chci říci těm, kdo stále hledají - klepej a hledej a vše se ti otevře a tvůj život dostane konečně SMYSL. To byl kousek z mé knihy, kterou dávám dohromady a snad jednou vyjde. Jak každý víte, tak se letos konal luxusní zájezd na kolech na Velehrad. Bylo to fantastické a přátelé, včetně otce Jana, mně dali to, co se nedá ani napsat - cítil jsem všude jen lásku a krásné přátelství - takže děkuji. Chtěl bych poděkovat celé své rodině a hlavně své MAMINCE a OTCI za každodenní podporu a také všem z celé farnosti, co se za mě přimlouvali, i za mše svaté, které jste za mě obětovali u BOHA. Z celého svého srdce opravdu děkuji Vám všem.

Milí drazí přátelé, na návštěvě v Lidečku se mně vždy líbí a rád se vracím do svého rodného místečka, zvláště teď, kdy jsem poznal našeho láskyplného Stvořitele PÁNA BOHA. Celý život, zvláště posledních pár let, než jsem Boha poznal, jsem si kladl otázku: „Proč nemůžu Bohu rozumět?“ Štvalo mě to a hlavně zajímalo. Jsem člověk, který když něčemu nerozumí, tak se tomu snaží porozumět a udělá pro to vše. V Mexickém vězení jsem četl Bibli a došel jsem k Matoušově evangeliu: Stále se ptej a bude ti odpovězeno. Stále hledej a najdeš. Stále klepej a dveře se ti otevřou, protože každý, kdo se ptá - dostane odpověď. Každý, kdo hledá, tak najde a pro každého, kdo klepe, tak se dveře otevřou. (Srov. Mt 7, 7-8) A přesně to mě potkalo. Žádal jsem a nalezl jsem Ho. Jsem velmi šťastný člověk, že jsem na to konečně přišel… Upřímně Ten, kdo nemá víru v sobě od dětství, i když Pavel Kulíšek

Profile for Faro Lidecko

Faro 10  

Desáté číslo časopisu farnosti Lidečko.

Faro 10  

Desáté číslo časopisu farnosti Lidečko.

Advertisement