Page 1


Innhold

Innhold Introduksjon.................................................................................................................................................................................................... 4 Nøkkeltall Størrelse Markedsandel................................................................................................................................................................................ 5 Nettoomsetning........................................................................................................................................................................... 6 Verdiskaping...................................................................................................................................................................................7 Driftsresultat................................................................................................................................................................................. 8 Egenkapital.................................................................................................................................................................................... 9 Totalbalanse................................................................................................................................................................................. 10 Antall ansatte............................................................................................................................................................................... 11 Lønnsomhet og effektivitet Dekningsbidrag........................................................................................................................................................................... 12 Driftsmargin................................................................................................................................................................................. 13 Nettomargin.................................................................................................................................................................................14 Egenkapitalrentabilitet............................................................................................................................................................. 15 Avkastning på totalkapital...................................................................................................................................................... 16 Omsetning per ansatt............................................................................................................................................................... 17 Verdiskaping per ansatt........................................................................................................................................................... 18 Driftsresultat per ansatt.......................................................................................................................................................... 19 Personalkostnader/omsetning.............................................................................................................................................. 20 Kundefordringer/omsetning................................................................................................................................................... 21 Kapitalens omsetningshastighet.......................................................................................................................................... 22 Varelagerets omsetningshastighet.......................................................................................................................................23 Øvrige Soliditet......................................................................................................................................................................................... 24 Driftskapital/omsetning...........................................................................................................................................................25 Likviditetsgrad............................................................................................................................................................................ 26 Risikobuffer.................................................................................................................................................................................. 27 Giring............................................................................................................................................................................................. 28 Gjennomsnittlig gjeldsrente.................................................................................................................................................. 29 Rentedekningsgrad................................................................................................................................................................... 30 Rangering per siste år................................................................................................................................................................................ 31 Rangering basert på historiske medianverdier..................................................................................................................................32 Ansvar.............................................................................................................................................................................................................. 33

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

3


Introduksjon

Introduksjon Hvordan påvirkes din virksomhet av dine beslutninger? Hvordan klarer din virksomhet seg i forhold til dine konkurrenter? Hvilke styrker og svakheter har din virksomhet? Fremtiden til din virksomhet er ikke bare avhengig av din egen evne, men også av dine konkurrenters adferd i det marked du opererer i. Konkurrentanalysen gir deg mulighet til på enkel måte å avdekke dine styrker og svakheter i forhold til dine nærmeste konkurrenter og iverksette tiltak før konkurrentene utnytter ett av dine svake punkter. Denne analysen tilbyr en skreddersydd bransjesammenligning, hvor du selv har hatt mulighet til å definere de viktigste konkurrentene på markedet og sammenligne din virksomhet med dem på en rekke vesentlige økonomiske faktorer. Kartleggingen består av et antall nøkkeltall, som beskriver lønnsomhet, effektivitet, utvikling og markedsposisjon. Rapporten sammenligner selskapenes status i henhold til de siste offisielle regnskapene, samt utviklingen over de siste 10 årene. Medianverdien for de inkluderte virksomhetene inngår som bransjeverdien når virksomhetene sammenlignes seg i mellom. Hovedvirksomheten (oppdragsgiveren) sammenlignes dermed både mot de enkelte konkurrentene, samt populasjonens median, hvor dere selv inngår. Har en virksomhet ennå ikke offentliggjort sitt seneste årsregnskap, markeres dette med "_". Vi har sammenlignet Demoselskapet 1 AS (NO999999991) med følgende konkurrenter: • • • • •

4

Demoselskapet 2 AS (NO999999992) Demoselskapet 3 AS (NO999999993) Demoselskapet 4 AS (NO999999994) Demoselskapet 5 AS (NO999999995) Demoselskapet 6 AS (NO999999996)

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Markedsandel (%)

Markedsandel (%) Selskapets nettoomsetning / konkurrentpopulasjonens totale nettoomsetning. Sammenligning per 2010 30,0

Demoselskapet 1 AS

27,6

25,0

Demoselskapet 2 AS

12,9

20,0

Demoselskapet 3 AS

15,6

15,0

Demoselskapet 4 AS

24,1

Demoselskapet 5 AS

12,7

Demoselskapet 6 AS

7,1

10,0 5,0 0,0

Trendsammenligning 2001 - 2010 50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2001

2002

2003

2004

2005

Demoselskapet 1 AS

39,4

37,0

41,6

37,9

Demoselskapet 2 AS

2,3

5,7

7,5

9,6

Demoselskapet 3 AS

22,0

20,6

15,7

17,4

Demoselskapet 4 AS

20,4

15,4

17,2

13,9

Demoselskapet 5 AS

15,9

21,3

18,1

16,8

Demoselskapet 6 AS

-

-

0,0

4,3

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

2006

2007

2008

2009

2010

32,8

26,6

24,3

28,5

31,9

27,6

15,3

12,9

17,1

18,1

10,2

12,9

13,1

22,2

21,4

9,5

12,2

15,6

16,8

19,5

16,2

23,7

22,2

24,1

15,2

13,0

15,7

14,5

14,8

12,7

6,8

5,8

5,4

5,7

8,7

7,1

5


Nettoomsetning (NOK '000)

Nettoomsetning (NOK '000) Inntekter fra solgte varer og utførte tjenester som inngür i virksomhetens normale drift, ekskl. rabatter, mva og andre skatter og avgifter som er direkte tilknyttet omsetningen. Sammenligning per 2010 250 000 200 000 150 000 100 000

Demoselskapet 1 AS

238 723

Demoselskapet 2 AS

111 795

Demoselskapet 3 AS

134 712

Demoselskapet 4 AS

208 261

Demoselskapet 5 AS

110 169

Demoselskapet 6 AS

61 578

50 000

Trendsammenligning 2001 - 2010 300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

6

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Demoselskapet 1 AS

116 918

137 686

146 477

131 594

146 510

161 153

Demoselskapet 2 AS

6 740

21 050

26 288

33 350

68 565

78 100

Demoselskapet 3 AS

65 370

76 467

55 199

60 343

58 434

134 339

171 979

Demoselskapet 4 AS

60 644

57 181

60 375

48 313

75 300

118 189

130 102

Demoselskapet 5 AS

47 284

79 302

63 591

58 364

68 168

79 022

126 488

Demoselskapet 6 AS

-

-

-

15 021

30 356

35 338

43 472

2010

195 695

263 230

298 233

238 723

137 682

166 908

95 664

111 795

87 930

113 994

134 712

218 993

206 827

208 261

133 386

137 987

110 169

52 493

80 844

61 578

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Verdiskaping (NOK '000)

Verdiskaping (NOK '000) Driftsresultat + Avskrivning + Lønnskostnader En mülestokk som kan brukes for ü forklare forskjellen mellom hva selskapet oppnür for solgte varer og tjenester, og hva selskapet selv har betalt for disse. Sammenligning per 2010 100 000 80 000 60 000 40 000

Demoselskapet 1 AS

83 350

Demoselskapet 2 AS

25 378

Demoselskapet 3 AS

40 471

Demoselskapet 4 AS

46 644

Demoselskapet 5 AS

21 798

Demoselskapet 6 AS

13 403

20 000

Trendsammenligning 2001 - 2010 100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

-20 000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Demoselskapet 1 AS

42 477

43 032

45 480

45 168

56 898

Demoselskapet 2 AS

2 523

4 723

3 540

5 535

11 506

Demoselskapet 3 AS

19 921

23 380

16 771

21 553

Demoselskapet 4 AS

17 520

19 680

18 330

14 206

Demoselskapet 5 AS

13 897

16 039

16 461

Demoselskapet 6 AS

-

-

-9

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

2007

2008

2009

2010

63 128

57 797

66 917

56 925

83 350

13 691

17 985

28 317

23 353

25 378

20 363

37 341

45 736

28 472

28 207

40 471

19 613

29 451

35 674

41 632

46 500

46 644

12 704

11 973

17 153

25 176

29 307

28 902

21 798

704

4 331

4 660

7 448

10 621

12 417

13 403

7


Driftsresultat (NOK '000)

Driftsresultat (NOK '000) Omsetningen fratrukket direkte og indirekte kostnader utgjør driftsresultatet tilsvarende til resultatet før finansielle inntekter/utgifter, ekstraordinÌre poster og skatt. Sammenligning per 2010 30 000

Demoselskapet 1 AS

757

25 000

Demoselskapet 2 AS

12 401

20 000

Demoselskapet 3 AS

19 028

15 000

Demoselskapet 4 AS

25 182

Demoselskapet 5 AS

5 010

Demoselskapet 6 AS

8 400

10 000 5 000

Trendsammenligning 2001 - 2010 30 000

20 000

10 000

-10 000

-20 000

-30 000

-40 000 2001

8

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-412

-584

1 328

-6 803

110

7 532

113

-12 668

-35 431

757

Demoselskapet 2 AS

1 275

2 957

234

227

4 880

5 412

7 766

16 910

11 059

12 401

Demoselskapet 3 AS

9 113

8 959

2 474

5 358

2 798

19 143

25 157

10 394

7 758

19 028

Demoselskapet 4 AS

9 581

8 701

9 048

6 179

10 448

17 435

21 311

22 794

24 571

25 182

Demoselskapet 5 AS

8 106

8 935

8 702

5 794

4 493

7 327

11 437

13 489

12 280

5 010

Demoselskapet 6 AS

-

-

-9

45

3 015

2 730

4 669

7 191

7 361

8 400

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Egenkapital (NOK '000)

Egenkapital (NOK '000) Egenkapitalen utgjør forskjellen mellom virksomhetens eiendeler og gjeld. Man kan også si det på følgende måte: Eiendelene er finansiert på to måter – gjennom egenkapital og gjennom fremmedkapital (gjeld). Summen av begge disse er lik eiendelene. Sammenligning per 2010 20 000 15 000 10 000 5 000

Demoselskapet 1 AS

16 296

Demoselskapet 2 AS

16 775

Demoselskapet 3 AS

5 604

Demoselskapet 4 AS

12 418

Demoselskapet 5 AS

6 833

Demoselskapet 6 AS

9 323

Trendsammenligning 2001 - 2010 20 000

15 000

10 000

5 000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Demoselskapet 1 AS

-7 842

-10 161

-9 915

-17 051

-16 502

-11 810

Demoselskapet 2 AS

833

3 093

3 042

1 308

3 778

3 725

Demoselskapet 3 AS

4 317

2 851

4 389

2 135

4 276

10 001

Demoselskapet 4 AS

2 132

1 851

2 169

2 514

2 787

5 219

Demoselskapet 5 AS

2 737

3 653

2 601

3 090

3 111

4 179

4 796

Demoselskapet 6 AS

-

-

304

331

761

915

1 843

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

2008

2009

2010

8 319

741

-16 470

16 296

5 502

6 804

11 766

16 775

6 446

5 247

3 984

5 604

4 717

11 792

8 064

12 418

7 819

7 872

6 833

2 593

3 310

9 323

9


Totalbalanse (NOK '000)

Totalbalanse (NOK '000) Sum eiendeler iht. balansen, sum gjeld og egenkapital. Sammenligning per 2010 80 000 60 000 40 000 20 000

Demoselskapet 1 AS

59 081

Demoselskapet 2 AS

72 633

Demoselskapet 3 AS

55 220

Demoselskapet 4 AS

62 053

Demoselskapet 5 AS

45 062

Demoselskapet 6 AS

18 745

Trendsammenligning 2001 - 2010 100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

10

2001

2002

2003

Demoselskapet 1 AS

92 079

91 754

79 322

Demoselskapet 2 AS

2 815

8 060

10 384

Demoselskapet 3 AS

26 395

28 381

27 934

Demoselskapet 4 AS

21 114

18 325

21 680

Demoselskapet 5 AS

26 173

36 459

Demoselskapet 6 AS

-

-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

71 154

73 932

72 214

68 304

78 158

70 794

59 081

14 746

17 879

35 211

52 222

65 874

59 676

72 633

21 129

21 006

49 014

63 791

32 029

39 796

55 220

18 266

27 601

36 741

47 167

58 876

57 267

62 053

25 977

30 663

31 112

41 193

47 780

57 674

54 099

45 062

321

3 434

7 610

8 942

15 689

15 756

19 246

18 745

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Antall ansatte

Antall ansatte Sammenligning per 2010 200 150 100 50

Demoselskapet 1 AS

164

Demoselskapet 2 AS

24

Demoselskapet 3 AS

51

Demoselskapet 4 AS

37

Demoselskapet 5 AS

28

Demoselskapet 6 AS

5

Trendsammenligning 2001 - 2010 200

150

100

50

2001

2002

Demoselskapet 1 AS

85

85

Demoselskapet 2 AS

6

6

Demoselskapet 3 AS

40

41

Demoselskapet 4 AS

25

Demoselskapet 5 AS Demoselskapet 6 AS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

98

98

-

-

-

-

-

164

15

15

-

-

-

-

-

24

45

45

-

-

-

-

-

51

29

22

22

-

-

-

-

-

37

13

20

25

25

-

-

-

-

-

28

-

-

2

2

2

-

-

-

-

5

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

2003

11


Dekningsbidrag (%)

Dekningsbidrag (%) (Driftsresultat + Avskrivning + Lønnskostnader) / Nettoomsetning Dette er en mülestokk som viser hvor stor del av omsetningen som er igjen (etter fratrekk for eksterne kostnader) til ü dekke kostnadene for lønn, avskrivninger, finansiering og skatt. Sammenligning per 2010 40,0 30,0 20,0 10,0

Demoselskapet 1 AS

34,9

Demoselskapet 2 AS

22,7

Demoselskapet 3 AS

30,0

Demoselskapet 4 AS

22,4

Demoselskapet 5 AS

19,8

Demoselskapet 6 AS

21,8

Konkurrentpopulasjon

22,5

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

36,3

31,3

31,0

34,3

Konkurrentpopulasjon

30,5

30,6

30,4

25,6

38,8

39,2

29,5

25,4

21,8

23,3

23,2

21,1

2009

2010

median

19,1

34,9

32,8

21,7

22,5

23,2

Trendsammenligning 2001 - 2010 40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2001

2002

2003

2004

2005

Demoselskapet 1 AS

36,3

Demoselskapet 2 AS

37,4

Demoselskapet 3 AS

31,3

31,0

34,3

22,4

13,5

16,6

30,5

30,6

30,4

35,7

Demoselskapet 4 AS

28,9

34,4

30,4

Demoselskapet 5 AS

29,4

20,2

25,9

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

12

2006

2007

38,8

39,2

29,5

16,8

17,5

13,1

34,8

27,8

26,6

29,4

26,0

24,9

21,8

17,6

21,7

2008

2009

2010

25,4

19,1

34,9

17,0

24,4

22,7

32,4

24,7

30,0

27,4

19,0

22,5

22,4

19,9

22,0

20,9

19,8

-

-

-

4,7

14,3

13,2

17,1

20,2

15,4

21,8

30,5

30,6

30,4

25,6

21,8

23,3

23,2

21,1

21,7

22,5

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Driftsmargin (%)

Driftsmargin (%) 100 * Driftsresultat / Salgsinntekter Driftsmarginen er en målestokk for lønnsomhet og defineres som virksomhetens driftsresultat i forhold til nettoomsetningen og viser virksomhetens evne til å generere overskudd før påvirkning av finansielle poster. Sammenligning per 2010 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0

Demoselskapet 1 AS

0,3

Demoselskapet 2 AS

11,1

Demoselskapet 3 AS

14,1

Demoselskapet 4 AS

12,1

6,0 4,0

Demoselskapet 5 AS

4,5

Demoselskapet 6 AS

13,6

2,0 0,0

Konkurrentpopulasjon

11,6

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

-0,4

-0,4

0,9

-5,2

0,1

4,7

0,1

-4,8

-11,9

0,3

-0,1

Konkurrentpopulasjon

15,8

11,7

4,5

4,8

6,9

8,5

9,9

10,3

9,0

11,6

9,9

Trendsammenligning 2001 - 2010 20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

-5,0

-10,0

-15,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-0,4

-0,4

0,9

-5,2

0,1

4,7

0,1

-4,8

-11,9

0,3

Demoselskapet 2 AS

18,9

14,0

0,9

0,7

7,1

6,9

5,6

10,1

11,6

11,1

Demoselskapet 3 AS

13,9

11,7

4,5

8,9

4,8

14,2

14,6

11,8

6,8

14,1

Demoselskapet 4 AS

15,8

15,2

15,0

12,8

13,9

14,8

16,4

10,4

11,9

12,1

Demoselskapet 5 AS

17,1

11,3

13,7

9,9

6,6

9,3

9,0

10,1

8,9

4,5

Demoselskapet 6 AS

-

-

-

0,3

9,9

7,7

10,7

13,7

9,1

13,6

15,8

11,7

4,5

4,8

6,9

8,5

9,9

10,3

9,0

11,6

Konkurrentpopulasjon

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

13


Nettomargin (%)

Nettomargin (%) 100 * Ordinaert resultat før skattekostnad / Sum salgsinntekter Nøkkeltallet viser hvor stor del hver krone i inntekt fra årets drift gir i gevinst før skatt etter at alle normale kostnader er blitt dekket. Nøkkeltallet viser ikke hvor stor den totale lønnsomheten er ettersom vi ikke vet hvor mye kapital som er bundet opp i driften. Sammenligning per 2010 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0

Demoselskapet 1 AS

0,1

Demoselskapet 2 AS

12,2

Demoselskapet 3 AS

14,4

Demoselskapet 4 AS

11,4

6,0 4,0

Demoselskapet 5 AS

4,7

Demoselskapet 6 AS

13,6

2,0 0,0

Konkurrentpopulasjon

11,8

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

-6,0

-2,3

0,3

-5,4

0,0

4,2

-0,2

-4,8

-12,1

0,1

-1,2

Konkurrentpopulasjon

15,8

11,9

4,6

4,8

8,5

8,7

10,2

10,9

9,2

11,8

10,2

Trendsammenligning 2001 - 2010 20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

-5,0

-10,0

-15,0 2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-6,0

-2,3

0,3

-5,4

0,0

4,2

-0,2

-4,8

-12,1

0,1

Demoselskapet 2 AS

19,2

14,4

1,0

0,7

7,1

7,1

6,3

11,1

12,5

12,2

Demoselskapet 3 AS

13,0

11,9

4,6

8,8

4,7

14,3

14,9

12,6

6,9

14,4

Demoselskapet 4 AS

15,8

15,1

15,3

13,4

13,7

14,7

16,4

10,5

11,9

11,4

Demoselskapet 5 AS

17,1

11,7

15,7

9,9

10,8

9,7

9,5

10,6

9,3

4,7

Demoselskapet 6 AS

-

-

-

0,3

9,9

7,7

11,0

14,2

9,2

13,6

15,8

11,9

4,6

4,8

8,5

8,7

10,2

10,9

9,2

11,8

Konkurrentpopulasjon

14

2002

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Egenkapitalrentabilitet (%)

Egenkapitalrentabilitet (%) 100 * Ordinaert resultat før skattekostnad / Summe justeret egenkapital Denne målestokk kalles også privatøkonomisk rentabilitet. Avkastningen på egenkapital bør generelt sett alltid være like høy eller høyere enn bankenes innskuddsrente pluss en risikopremie. Ellers kan det rent økonomisk være et bedre alternativ for eierne å likvidere selskapet og sette pengene i banken. Sammenligning per 2010 400,0 300,0 200,0 100,0

Demoselskapet 1 AS

2,0

Demoselskapet 2 AS

81,4

Demoselskapet 3 AS

346,2

Demoselskapet 4 AS

190,5

Demoselskapet 5 AS

76,4

Demoselskapet 6 AS

89,8

Konkurrentpopulasjon

85,6

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 -50,0 2001 Demoselskapet 1 AS Konkurrentpopulasjon

2002

2003

2004

2005

2006

-

-

-

-

-

-

245,9

286,8

58,1

186,6

236,9

192,0

2007

2008

2009

-4,5 -1 709,9 254,5

202,7

2010

median

-

2,0

-4,5

198,8

85,6

198,8

Trendsammenligning 2001 - 2010 500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0

-100,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-

-

-

-

-

-

-4,5

-1 709,9

-

2,0

Demoselskapet 2 AS

155,2

98,2

9,1

18,6

128,0

148,1

158,6

272,1

101,4

81,4

Demoselskapet 3 AS

196,3

320,1

58,1

248,5

64,3

192,0

398,2

210,5

198,8

346,2

Demoselskapet 4 AS

448,9

467,1

424,5

256,7

369,4

332,9

452,2

194,9

305,1

190,5

Demoselskapet 5 AS

295,5

253,6

382,8

186,6

236,9

183,2

250,4

181,0

162,4

76,4

Demoselskapet 6 AS

-

-

-3,0

12,7

396,3

297,8

258,7

287,1

224,6

89,8

245,9

286,8

58,1

186,6

236,9

192,0

254,5

202,7

198,8

85,6

Konkurrentpopulasjon

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

15


Avkastning på totalkapital (%)

Avkastning på totalkapital (%) 100 * (Driftsresultat + Sum finansinntekt) / Sum eiendeler Denne relasjonen viser hvilken forrentning den totale kapitalen gir. Resultatmålet som brukes, er ikke påvirket av noen form for erstatning til de som har stilt kapitalen til rådighet. Resultatmålet utgjører ett overskudd ut i fra hvilket erstatning til finansieringskildene skal betales. Sammenligning per 2010 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Demoselskapet 1 AS

1,8

Demoselskapet 2 AS

18,9

Demoselskapet 3 AS

35,5

Demoselskapet 4 AS

41,1

Demoselskapet 5 AS

11,6

Demoselskapet 6 AS

45,2

Konkurrentpopulasjon

27,2

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

0,0

-0,3

2,0

-9,3

0,5

11,0

0,2

-15,6

-49,2

1,8

0,1

Konkurrentpopulasjon

35,4

32,8

6,4

10,7

26,0

24,7

27,9

31,9

22,1

27,2

27,2

Trendsammenligning 2001 - 2010 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

0,0

-0,3

2,0

-9,3

0,5

11,0

0,2

-15,6

-49,2

1,8

Demoselskapet 2 AS

45,9

37,8

2,7

1,8

27,8

15,8

16,8

28,2

20,3

18,9

Demoselskapet 3 AS

35,4

32,8

10,1

26,2

13,7

39,4

40,7

35,5

20,2

35,5

Demoselskapet 4 AS

46,2

48,3

43,1

36,1

37,9

47,7

45,4

39,2

43,1

41,1

Demoselskapet 5 AS

32,2

26,2

39,2

19,6

24,2

18,7

25,4

24,8

23,8

11,6

-

-

-2,8

1,3

39,7

30,7

30,5

47,5

38,9

45,2

35,4

32,8

6,4

10,7

26,0

24,7

27,9

31,9

22,1

27,2

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

16

2002

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Omsetning per ansatt (NOK '000)

Omsetning per ansatt (NOK '000) Sum salgsinntekter / Antall ansatte Dette er et ofte brukt måltall på effektivitet. Det bør noteres at hvis prisene går opp øker også omsetningen per ansatt uten at produksjonsvolumet øker. En økt omsetning per ansatt betyr som oftest bedre lønnsomhet hvis lønnsnivået er relativt stabilt. Sammenligning per 2010 14 000 12 000 10 000

Demoselskapet 1 AS

1 456

Demoselskapet 2 AS

4 658

Demoselskapet 3 AS

2 641

8 000

Demoselskapet 4 AS

5 629

6 000

Demoselskapet 5 AS

3 935

4 000

Demoselskapet 6 AS

12 316

2 000

Konkurrentpopulasjon

4 296

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 20 000 15 000 10 000 5 000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

1 376

1 620

1 495

Konkurrentpopulasjon

1 634

1 972

1 624

1 343

-

-

-

-

-

1 456

1 456

2 210

15 178

-

-

-

-

4 296

2 210

2010

Trendsammenligning 2001 - 2010 20 000

15 000

10 000

5 000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Demoselskapet 1 AS

1 376

1 620

1 495

1 343

-

-

-

-

-

1 456

Demoselskapet 2 AS

1 123

3 508

1 753

2 223

-

-

-

-

-

4 658

Demoselskapet 3 AS

1 634

1 865

1 227

1 341

-

-

-

-

-

2 641

Demoselskapet 4 AS

2 426

1 972

2 744

2 196

-

-

-

-

-

5 629

Demoselskapet 5 AS

3 637

3 965

2 544

2 335

-

-

-

-

-

3 935

Demoselskapet 6 AS

-

-

7 511

15 178

-

-

-

-

12 316

1 634

1 972

2 210

15 178

-

-

-

-

4 296

Konkurrentpopulasjon

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

1 624

17


Verdiskaping per ansatt (NOK '000)

Verdiskaping per ansatt (NOK '000) (Driftsresultat + Avskrivning + Lønnskostnader) / Antall ansatte Viser den gjennomsnittlige verdien hver ansatt bidrar med for ü dekke kostnadene for lønn, avskrivninger, kostnader for finansiering og skatt. Sammenligning per 2010 3 000

Demoselskapet 1 AS

508

2 500

Demoselskapet 2 AS

1 057

2 000

Demoselskapet 3 AS

794

1 500

Demoselskapet 4 AS

1 261

1 000 500

Demoselskapet 5 AS

779

Demoselskapet 6 AS

2 681

Konkurrentpopulasjon

925

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 2 500 2 000 1 500 1 000 500

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

500

506

464

461

-

-

-

-

-

508

500

Konkurrentpopulasjon

500

679

418

470

2 166

-

-

-

-

925

679

Trendsammenligning 2001 - 2010 3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

-500 2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

500

506

464

461

-

-

-

-

-

508

Demoselskapet 2 AS

421

787

236

369

-

-

-

-

-

1 057

Demoselskapet 3 AS

498

570

373

479

-

-

-

-

-

794

Demoselskapet 4 AS

701

679

833

646

-

-

-

-

-

1 261

Demoselskapet 5 AS

1 069

802

658

508

-

-

-

-

-

779

Demoselskapet 6 AS

-

-

-5

352

2 166

-

-

-

-

2 681

500

679

418

470

2 166

-

-

-

-

925

Konkurrentpopulasjon

18

2002

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Driftsresultat per ansatt (NOK '000)

Driftsresultat per ansatt (NOK '000) Driftsresultat / Antall ansatte Viser de ansattes bidrag til 책 gi en gevinst. Driftsresultatet viser dessuten de ansattes bidrag til 책 dekke kostnadene for virksomhetens finansiering. Sammenligning per 2010 2 000 1 500 1 000 500

Demoselskapet 1 AS

5

Demoselskapet 2 AS

517

Demoselskapet 3 AS

373

Demoselskapet 4 AS

681

Demoselskapet 5 AS

179

Demoselskapet 6 AS

1 680

Konkurrentpopulasjon

445

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 2 000 1 500 1 000 500

-500 2001 Demoselskapet 1 AS Konkurrentpopulasjon

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

-5

-7

14

-69

-

-

-

-

-

5

-5

228

300

35

71

1 508

-

-

-

-

445

300

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Trendsammenligning 2001 - 2010 2 000

1 500

1 000

500

-500 2001

2010

Demoselskapet 1 AS

-5

-7

14

-69

-

-

-

-

-

5

Demoselskapet 2 AS

213

493

16

15

-

-

-

-

-

517

Demoselskapet 3 AS

228

219

55

119

-

-

-

-

-

373

Demoselskapet 4 AS

383

300

411

281

-

-

-

-

-

681

Demoselskapet 5 AS

624

447

348

232

-

-

-

-

-

179

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

-

-

-5

23

1 508

-

-

-

-

1 680

228

300

35

71

1 508

-

-

-

-

445

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

19


Personalkostnader/omsetning (%)

Personalkostnader/omsetning (%) Nøkkeltallet gir et bilde av hvor lønnsintensivt selskapet er, og skal sammenlignes med likeverdige selskaper i samme bransje. Sammenligning per 2010 40,0 30,0 20,0 10,0

Demoselskapet 1 AS

34,1

Demoselskapet 2 AS

11,0

Demoselskapet 3 AS

15,9

Demoselskapet 4 AS

10,2

Demoselskapet 5 AS

15,1

Demoselskapet 6 AS

7,9

Konkurrentpopulasjon

13,0

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2001

2002

2003

Demoselskapet 1 AS

29,6

25,3

24,0

Konkurrentpopulasjon

16,0

18,3

15,2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

32,6

32,6

15,9

11,3

2010

median

28,9

25,1

26,9

29,3

34,1

29,1

11,3

10,8

10,1

12,1

13,0

13,0

Trendsammenligning 2001 - 2010 40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2001

2002

2003

Demoselskapet 1 AS

29,6

25,3

Demoselskapet 2 AS

18,3

8,1

Demoselskapet 3 AS

16,0

18,3

25,6

Demoselskapet 4 AS

12,6

18,6

15,2

Demoselskapet 5 AS

11,6

8,6

11,8

Demoselskapet 6 AS

-

-

16,0

18,3

Konkurrentpopulasjon

20

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

24,0

32,6

32,6

28,9

25,1

26,9

29,3

34,1

12,1

15,3

9,2

10,2

7,0

6,5

12,3

11,0

26,2

29,4

13,3

11,8

20,4

17,9

15,9

16,4

11,9

9,9

10,8

8,4

10,4

10,2

11,5

10,7

12,4

10,8

11,8

11,9

15,1

-

4,3

4,2

5,4

6,2

6,3

6,1

7,9

15,2

15,9

11,3

11,3

10,8

10,1

12,1

13,0

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Kundefordringer/omsetning (%)

Kundefordringer/omsetning (%) En ikke alt for uvanlig måte å ekspandere på, er med hjelp av salg på kreditt. Dette kan resultere i at kundekvaliteten, og dermed også kvaliteten på kundefordringene, synker. Med andre ord øker risikoen for tap på fordringene, hvilket i sin tur kan påvirke likviditeten. Sammenligning per 2010 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0

Demoselskapet 1 AS

13,0

Demoselskapet 2 AS

17,6

Demoselskapet 3 AS

23,6

Demoselskapet 4 AS

22,4

Demoselskapet 5 AS

23,9

Demoselskapet 6 AS

6,5

Konkurrentpopulasjon

20,0

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2001

2002

2003

2004

Demoselskapet 1 AS

22,2

Konkurrentpopulasjon

22,2

2005

2006

2007

2008

18,5

12,8

21,2

21,5

2009

2010

14,8

15,4

18,6

20,7

19,1

17,8

21,6

21,7

median

14,7

14,4

13,0

15,1

16,0

18,3

20,0

20,0

Trendsammenligning 2001 - 2010 50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

22,2

18,5

12,8

14,8

15,4

18,6

20,7

14,7

14,4

13,0

Demoselskapet 2 AS

10,4

24,5

31,7

36,3

8,2

16,9

22,5

12,5

17,6

17,6 23,6

Demoselskapet 3 AS

24,1

21,2

44,8

23,4

23,6

21,6

21,4

17,3

20,7

Demoselskapet 4 AS

19,4

12,0

13,8

12,3

20,1

24,6

27,2

22,0

21,4

22,4

Demoselskapet 5 AS

29,4

26,8

21,5

31,9

22,2

25,7

18,9

25,5

18,9

23,9

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

-

-

-

11,2

13,8

21,7

22,0

14,3

9,3

6,5

22,2

21,2

21,5

19,1

17,8

21,6

21,7

16,0

18,3

20,0

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

21


Kapitalens omsetningshastighet

Kapitalens omsetningshastighet Sum salgsinntekter / Sum Eiendeler Tallet viser hvor stort salg bedriften har i forhold til gjeld og egenkapital, dvs. hvor effektivt den totale kapitalen som bedriften forvalter, benyttes. Sammenligning per 2010 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

Demoselskapet 1 AS

4,04

Demoselskapet 2 AS

1,54

Demoselskapet 3 AS

2,44

Demoselskapet 4 AS

3,36

Demoselskapet 5 AS

2,44

Demoselskapet 6 AS

3,29

Konkurrentpopulasjon

2,86

0,00

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2001

2002

2003

2004

Demoselskapet 1 AS

1,27

1,50

1,85

1,85

Konkurrentpopulasjon

2,39

2,61

2,21

2,45

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

1,98

2,23

2,87

3,37

4,21

4,04

2,11

2,75

2,49

2,73

3,04

3,24

2,86

2,73

Trendsammenligning 2001 - 2010 5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

1,27

1,50

1,85

1,85

1,98

2,23

2,87

Demoselskapet 2 AS

2,39

2,61

2,53

2,26

3,83

2,22

2,64

Demoselskapet 3 AS

2,48

2,69

1,98

2,86

2,78

2,74

Demoselskapet 4 AS

2,87

3,12

2,78

2,64

2,73

Demoselskapet 5 AS

1,81

2,18

2,45

1,90

2,19

Demoselskapet 6 AS

-

-

0,00

4,37

2,39

2,61

2,21

2,45

Konkurrentpopulasjon

22

2009

2010

3,37

4,21

4,04

2,53

1,60

1,54

2,70

2,75

2,86

2,44

3,22

2,76

3,72

3,61

3,36

1,92

2,65

2,31

2,55

2,44

3,99

3,95

2,77

3,33

4,20

3,29

2,75

2,49

2,73

3,04

3,24

2,86

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Varelagerets omsetningshastighet

Varelagerets omsetningshastighet Sum salgsinntekter / Sum varelager Nøkkeltallet viser hvor bra et foretak gjør varelager om til salgsinntekter. Sammenligning per 2010 50,00 40,00 30,00 20,00

Demoselskapet 1 AS

1 623,97

Demoselskapet 2 AS

-

Demoselskapet 3 AS

-

Demoselskapet 4 AS

-

Demoselskapet 5 AS

40,37

Demoselskapet 6 AS 10,00

-

Konkurrentpopulasjon

832,17

0,00

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Demoselskapet 1 AS

177,15

250,79

262,97

248,29

Konkurrentpopulasjon

177,15

250,79

262,97

248,29

2008

2009

259,77

280,27

808,66

767,43 1 754,31 1 623,97

271,62

259,77

154,99

428,10

408,79

262,97

902,71

2010

832,17

median

Trendsammenligning 2001 - 2010 500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

177,15

250,79

262,97

248,29

259,77

280,27

808,66

767,43

Demoselskapet 2 AS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Demoselskapet 3 AS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Demoselskapet 4 AS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Demoselskapet 5 AS

-

-

-

-

-

29,71

47,55

50,15

51,11

40,37

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

2009

2010

1 754,31 1 623,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177,15

250,79

262,97

248,29

259,77

154,99

428,10

408,79

902,71

832,17

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

23


Soliditet (%)

Soliditet (%) Sum justeret egen kapital / Sum eiendeler Et nøkkeltall som viser andelen egenkapital i forhold til totalkapitalen. Dette nøkkeltallet forteller hvor stor del av bedriftens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Sammenligning per 2010 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Demoselskapet 1 AS

27,6

Demoselskapet 2 AS

23,1

Demoselskapet 3 AS

10,1

Demoselskapet 4 AS

20,0

Demoselskapet 5 AS

15,2

Demoselskapet 6 AS

49,7

Konkurrentpopulasjon

21,6

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 -25,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Demoselskapet 1 AS

-8,5

-11,1

-12,5

-24,0

-22,3

-16,4

Konkurrentpopulasjon

10,5

10,0

12,9

9,9

10,0

10,4

2007

2008

2009

2010

median

12,2

0,9

-23,3

27,6

-11,8

10,3

15,0

14,3

21,6

10,5

Trendsammenligning 2001 - 2010 100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

-20,0

-40,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Demoselskapet 1 AS

-8,5

-11,1

-12,5

-24,0

-22,3

-16,4

Demoselskapet 2 AS

29,6

38,4

29,3

8,9

21,1

10,6

Demoselskapet 3 AS

16,4

10,0

15,7

10,1

20,4

20,4

10,1

2008

2009

2010

12,2

0,9

-23,3

27,6

10,5

10,3

19,7

23,1

16,4

10,0

10,1 20,0

Demoselskapet 4 AS

10,1

10,1

10,0

13,8

10,1

14,2

10,0

20,0

14,1

Demoselskapet 5 AS

10,5

10,0

10,0

10,1

10,0

10,1

10,0

13,6

14,6

15,2

Demoselskapet 6 AS

-

-

94,7

9,6

10,0

10,2

11,7

16,5

17,2

49,7

10,5

10,0

12,9

9,9

10,0

10,4

10,3

15,0

14,3

21,6

Konkurrentpopulasjon

24

2007

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Driftskapital/omsetning (%)

Driftskapital/omsetning (%) 100 * (Sum omløpsmidler – Sum kortsiktig gjeld) / Sum salgsinntekter Driftskapitalen er alle eiendeler som ikke er tenkt å være permanente, redusert med den gjeld som skal betales innen ett år. Tallet kan brukes for å anslå behovet for driftskapital ved en planlagt forandring i omsetningen. Sammenligning per 2010 14,0 12,0 10,0

Demoselskapet 1 AS

7,0

Demoselskapet 2 AS

-0,6

Demoselskapet 3 AS

13,4

Demoselskapet 4 AS

12,0

4,0 2,0

Demoselskapet 5 AS

10,6

Demoselskapet 6 AS

1,4

0,0 -2,0

Konkurrentpopulasjon

8,8

8,0 6,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

12,1

9,1

8,5

8,9

6,7

13,9

13,3

7,7

5,7

7,0

8,7

Konkurrentpopulasjon

12,1

10,2

13,9

10,8

6,4

12,1

11,1

9,1

5,8

8,8

10,2

Trendsammenligning 2001 - 2010 40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

-10,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

12,1

9,1

8,5

8,9

6,7

13,9

13,3

7,7

5,7

7,0

Demoselskapet 2 AS

5,4

22,2

26,1

12,6

3,8

0,5

2,7

-2,7

0,8

-0,6

Demoselskapet 3 AS

12,5

10,2

34,7

16,6

18,4

12,9

12,8

8,0

8,9

13,4

Demoselskapet 4 AS

10,1

6,3

3,3

3,9

9,2

15,1

15,3

14,3

11,1

12,0

Demoselskapet 5 AS

19,9

14,5

13,9

21,2

6,2

10,7

6,3

11,6

6,0

10,6

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

-

-

-

-7,8

4,0

11,3

9,5

10,2

3,4

1,4

12,1

10,2

13,9

10,8

6,4

12,1

11,1

9,1

5,8

8,8

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

25


Likviditetsgrad (%)

Likviditetsgrad (%) 100 * (Sum omløpsmidler – Varelager) / Sum kortsiktig gjeld Nøkkeltallet viser betalingsevnen på kort sikt. Tallet bør sammenlignes med tilsvarende tall for bransjen. For at bedriften skal anses å ha en god likviditet, skal de likvide eiendelene være større enn den kortsiktige gjelden. Sammenligning per 2010 400,0 300,0 200,0 100,0

Demoselskapet 1 AS

124,9

Demoselskapet 2 AS

125,9

Demoselskapet 3 AS

115,4

Demoselskapet 4 AS

132,4

Demoselskapet 5 AS

92,0

Demoselskapet 6 AS

314,0

Konkurrentpopulasjon

125,4

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

122,0

139,1

172,1

137,6

155,9

196,9

163,7

138,2

79,1

124,9

138,6

Konkurrentpopulasjon

119,7

114,3

126,9

107,9

116,0

114,6

113,3

123,6

111,3

125,4

116,0

2009

2010

Trendsammenligning 2001 - 2010 400,0

300,0

200,0

100,0

0,0 2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

122,0

139,1

172,1

137,6

155,9

196,9

163,7

138,2

79,1

124,9

Demoselskapet 2 AS

148,5

152,3

136,3

106,4

116,6

108,1

114,4

110,0

120,0

125,9

Demoselskapet 3 AS

119,7

114,3

117,5

110,6

131,9

129,5

112,2

127,9

112,9

115,4 132,4

Demoselskapet 4 AS

97,3

92,4

79,5

73,0

115,5

116,0

109,5

120,7

109,8

Demoselskapet 5 AS

96,8

100,4

92,5

95,0

87,1

89,5

93,6

100,9

99,4

92,0

Demoselskapet 6 AS

-

-

1 761,1

109,5

112,8

113,2

116,5

126,5

127,3

314,0

119,7

114,3

126,9

107,9

116,0

114,6

113,3

123,6

111,3

125,4

Konkurrentpopulasjon

26

2002

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Risikobuffer (%)

Risikobuffer (%) Avkastning på totalkapital – Gjennomsnittlig gjeldsrente Forskjellen mellom avkastningen på totalkapitalen og rentenivået på gjelden kalles risikobuffer, da den viser hvilken nedgang i avkastning og/eller oppgang i rentenivået selskapet kan klare uten å miste sin gjeldsfinansiering (f.eks. ved renteoppganger og/eller svingninger i avkastningen). Negativ risikobuffer er alvorlig, særlig flere år på rad. Sammenligning per 2010 50,0

Demoselskapet 1 AS

-1,2

40,0

Demoselskapet 2 AS

18,6

30,0

Demoselskapet 3 AS

34,7

20,0

Demoselskapet 4 AS

34,4

Demoselskapet 5 AS

11,5

10,0 0,0

Demoselskapet 6 AS

43,6

Konkurrentpopulasjon

26,5

-10,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

-14,6

-6,2

-0,9

-10,6

-0,4

7,8

-1,4

-16,9

-52,6

-1,2

-3,8

Konkurrentpopulasjon

29,5

31,5

5,3

9,7

24,6

24,4

27,6

30,6

21,5

26,5

26,5

Trendsammenligning 2001 - 2010 60,0

40,0

20,0

0,0

-20,0

-40,0

-60,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-14,6

-6,2

-0,9

-10,6

-0,4

7,8

-1,4

-16,9

-52,6

-1,2

Demoselskapet 2 AS

45,9

37,5

2,6

1,5

26,1

15,5

16,6

28,0

19,5

18,6

Demoselskapet 3 AS

28,2

31,5

8,0

23,9

12,3

38,9

39,7

33,3

19,6

34,7

Demoselskapet 4 AS

44,3

45,9

41,8

34,5

36,7

46,9

45,0

38,8

42,8

34,4

Demoselskapet 5 AS

29,5

24,5

37,4

17,9

23,1

18,5

24,9

24,3

23,4

11,5

-

-

-2,8

1,1

39,6

30,2

30,3

46,9

38,2

43,6

29,5

31,5

5,3

9,7

24,6

24,4

27,6

30,6

21,5

26,5

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

27


Giring (%)

Giring (%) 100 * Sum gjeld / Sum justeret egenkapital Nøkkeltallet viser gjelden i forhold til egenkapitalen. Dette tallet bør være så lavt som mulig. Det er vanskelig å oppgi et meningsfullt nivå da tallet kan variere mellom forskjellige bransjer. En relevant sammenligning må derfor gjøres mot andre bedrifter i bransjen. Sammenligning per 2010 1 000,0

Demoselskapet 1 AS

800,0 600,0 400,0 200,0

262,5

Demoselskapet 2 AS

333,0

Demoselskapet 3 AS

885,3

Demoselskapet 4 AS

399,7

Demoselskapet 5 AS

559,5

Demoselskapet 6 AS

101,1

Konkurrentpopulasjon

366,3

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2001 Demoselskapet 1 AS Konkurrentpopulasjon

2002

2003

2004

2005

2006

-

-

-

-

-

-

683,9

892,7

536,5

892,3

890,3

845,3

2007

2008

2009

2010

-

262,5

721,1

587,2

366,3

683,9

2009

2010

-

262,5

721,1 10 447,6 869,4

574,0

median

Trendsammenligning 2001 - 2010 1 000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0 2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

-

-

-

-

-

-

Demoselskapet 2 AS

238,1

160,6

241,4

1 027,4

373,2

845,3

849,2

868,2

407,2

333,0

Demoselskapet 3 AS

511,4

895,4

536,5

889,6

391,2

390,1

889,6

510,4

898,9

885,3

Demoselskapet 4 AS

890,4

890,0

899,5

626,6

890,3

604,0

899,9

399,3

610,2

399,7

Demoselskapet 5 AS

856,3

898,1

898,8

892,3

900,1

885,7

896,2

637,6

587,2

559,5

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

28

2002

721,1 10 447,6

-

-

5,9

937,5

900,0

877,3

751,3

507,7

481,5

101,1

683,9

892,7

536,5

892,3

890,3

845,3

869,4

574,0

587,2

366,3

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Gjennomsnittlig gjeldsrente (%)

Gjennomsnittlig gjeldsrente (%) 100 * Sum finanskostnad / Sum gjeld Gjennomsnittlig gjeldsrente er en målestokk for kostnaden for finansiering med fremmedkapital. Siden de finansielle kostnadene beregnes på total gjeld, blir denne målestokken av og til noe lav da ikke all gjeld nødvendigvis er rentebærende hele tiden, f.eks. leverandørgjeld. Sammenligning per 2010 4,0

Demoselskapet 1 AS

3,0 2,0 1,0

1,7

Demoselskapet 2 AS

0,2

Demoselskapet 3 AS

0,4

Demoselskapet 4 AS

3,7

Demoselskapet 5 AS

0,1

Demoselskapet 6 AS

1,1

Konkurrentpopulasjon

0,7

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

7,0

2,8

1,4

Konkurrentpopulasjon

1,4

0,9

0,8

2001

2002

2003

2004

Demoselskapet 1 AS

7,0

2,8

1,4

Demoselskapet 2 AS

0,0

0,2

0,1

Demoselskapet 3 AS

3,9

0,7

Demoselskapet 4 AS

1,0

Demoselskapet 5 AS

1,4

Demoselskapet 6 AS

1,4

median

0,6

0,4

1,5

0,9

0,7

1,5

1,7

1,4

0,7

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,7

0,7

Trendsammenligning 2001 - 2010 8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Konkurrentpopulasjon

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,6

0,4

1,5

0,9

0,7

1,5

1,7

0,1

0,9

0,2

0,1

0,1

0,4

0,2

1,1

1,2

0,8

0,3

0,5

1,2

0,3

0,4

1,3

0,7

0,9

0,7

0,4

0,3

0,2

0,1

3,7

0,9

1,0

0,9

0,5

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

-

0,0

0,1

0,0

0,3

0,1

0,3

0,4

1,1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,7

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

29


Rentedekningsgrad (%)

Rentedekningsgrad (%) (Driftsresultat + Sum finansinntekt) / Sum finanskostnad Nøkkeltallet viser selskapets evne til ü betale finansieringskostnadene. Sammenligning per 2010 200,0 150,0 100,0 50,0

Demoselskapet 1 AS

1,4

Demoselskapet 2 AS

151,0

Demoselskapet 3 AS

93,8

Demoselskapet 4 AS

14,0

Demoselskapet 5 AS

181,0

Demoselskapet 6 AS

83,9

Konkurrentpopulasjon

88,9

0,0

Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 2001 - 2010 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 -50,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

median

Demoselskapet 1 AS

0,0

-0,1

1,3

-12,9

1,0

6,3

0,3

-24,0

-26,4

1,4

0,1

Konkurrentpopulasjon

18,0

42,0

44,9

19,5

44,1

126,8

151,1

138,1

100,4

88,9

88,9

Trendsammenligning 2001 - 2010 500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0

-100,0 2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

0,0

-0,1

1,3

-12,9

1,0

6,3

0,3

-24,0

-26,4

1,4

Demoselskapet 2 AS

-

338,4

56,2

14,6

38,5

94,5

199,3

299,6

57,0

151,0

Demoselskapet 3 AS

10,9

52,8

10,7

24,8

21,5

153,4

86,8

34,3

77,9

93,8

Demoselskapet 4 AS

50,3

42,0

67,2

48,1

64,6

128,8

198,5

230,8

418,1

14,0

Demoselskapet 5 AS

25,1

33,7

44,9

24,0

49,8

265,1

103,6

113,3

147,9

181,0

Demoselskapet 6 AS Konkurrentpopulasjon

30

2002

-

-

-

15,0

1 509,0

124,9

265,8

162,8

122,8

83,9

18,0

42,0

44,9

19,5

44,1

126,8

151,1

138,1

100,4

88,9

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Rangering per siste år

Rangering per siste år Størrelse Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse Antall ansatte Poeng (maks 42) Plassering

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 6 3 4 5 2 1 6 3 4 5 2 1 6 3 4 5 2 1 1 4 5 6 2 3 5 6 1 4 2 3 4 6 3 5 2 1 6 2 5 4 3 1 34 27 26 34 15 11 1 3 4 1 5 6

Lønnsomhet og effektivitet Dekningsbidrag Driftsmargin Nettomargin Egenkapitalrentabilitet Avkastning på totalkapital Omsetning per ansatt Verdiskaping per ansatt Driftsresultat per ansatt Personalkostnader/omsetning Kundefordringer/omsetning Kapitalens omsetningshastighet Varelagerets omsetningshastighet Poeng (maks 72) Plassering

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 6 4 5 3 1 2 1 3 6 4 2 5 1 4 6 3 2 5 1 3 6 5 2 4 1 3 4 5 2 6 1 4 2 5 3 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 2 5 3 6 5 4 2 3 1 6 6 1 3 5 3 4 6 5 31 42 46 52 28 60 5 4 3 2 6 1

Øvrige Soliditet Driftskapital/omsetning Likviditetsgrad Risikobuffer Giring Gjennomsnittlig gjeldsrente Rentedekningsgrad Poeng (maks 42) Plassering

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 5 4 1 3 2 6 3 1 6 5 4 2 3 4 2 5 1 6 1 3 5 4 2 6 5 4 1 3 2 6 2 5 4 1 6 3 6 2 3 5 1 4 25 23 22 26 18 33 3 4 5 2 6 1

Utviklingstall Gjennomsnittlig omsetningstrend Gjennomsnittlig verdiskapingstrend Gjennomsnittlig driftsresultatstrend Gjennomsnittlig totalbalansetrend Gjennomsnittlig egenkapitaltrend Markedsandelsforandring Verdiskapingsforandring Driftsresultatsforandring Poeng (maks 48) Plassering Poeng (maks 204) Total plassering

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 1 5 6 4 2 3 6 4 5 2 1 3 6 4 5 2 1 3 1 5 6 4 2 3 6 4 2 3 1 5 1 5 6 4 2 3 6 3 5 2 1 4 6 3 5 1 2 4 33 33 40 22 12 28 2 2 1 5 6 4 123 5

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

125 4

134 1

134 1

73 6

132 3

31


Rangering basert på historiske medianverdier

Rangering basert på historiske medianverdier Størrelse Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse Antall ansatte Poeng (maks 42) Plassering

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 6 2 4 5 3 1 6 2 4 5 3 1 6 2 5 4 3 1 1 3 5 6 4 2 1 3 6 4 5 2 6 2 3 4 5 1 6 2 5 4 4 1 32 16 32 32 27 9 1 5 1 1 4 6

Lønnsomhet og effektivitet Dekningsbidrag Driftsmargin Nettomargin Egenkapitalrentabilitet Avkastning på totalkapital Omsetning per ansatt Verdiskaping per ansatt Driftsresultat per ansatt Personalkostnader/omsetning Kundefordringer/omsetning Kapitalens omsetningshastighet Varelagerets omsetningshastighet Poeng (maks 72) Plassering

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 6 2 5 4 3 1 1 2 5 6 3 4 1 2 5 6 4 3 1 2 3 6 4 5 1 2 4 6 3 5 1 3 2 4 5 6 3 1 2 4 5 6 1 2 3 5 4 6 1 5 2 4 3 6 5 4 2 3 1 6 1 3 4 5 2 6 6 5 28 32 41 57 42 58 6 5 4 2 3 1

Øvrige Soliditet Driftskapital/omsetning Likviditetsgrad Risikobuffer Giring Gjennomsnittlig gjeldsrente Rentedekningsgrad Poeng (maks 42) Plassering

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 1 6 4 3 2 5 3 1 6 4 5 2 6 4 3 2 1 5 1 2 4 6 3 5 3 6 4 2 1 5 1 6 3 3 4 5 6 2 5 4 3 1 21 27 29 24 19 28 5 3 1 4 6 2

Utviklingstall Gjennomsnittlig omsetningstrend Gjennomsnittlig verdiskapingstrend Gjennomsnittlig driftsresultatstrend Gjennomsnittlig totalbalansetrend Gjennomsnittlig egenkapitaltrend Markedsandelsforandring Verdiskapingsforandring Driftsresultatsforandring Poeng (maks 48) Plassering Poeng (maks 204) Total plassering

32

Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 6 5 4 1 2 3 4 3 5 6 1 2 2 5 3 6 1 4 1 6 2 5 4 3 2 6 1 3 4 5 1 6 3 5 2 4 1 6 6 3 2 4 2 4 1 3 6 5 19 41 25 32 22 30 6 1 4 2 5 3 100 6

116 4

127 2

145 1

110 5

125 3

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)


Ansvar

Ansvar Informasjonen er blitt satt sammen fra kilder som vurderes som pålitelige. Vi kan dog verken garantere kildenes pålitelighet eller att informasjonen er fullstendig eller korrekt. Rapporten er ikke ment å ligge til grunn som ekspertuttalelse ved forhandlinger i domstol eller hos annen myndighet. Vårt oppdrag har ikke omfattet noen avsløringer av eventuelle feil, uregelmessigheter eller lovbrudd, som svindel eller underslag. Experian og /eller Faqtum påtar seg ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag på grunn av bruken av denne rapport.

Laget 2012-02-17.

Faqtum gruppen verdivurderer selskaper i over femti land.

Konkurrentanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

33

Konkurrentanalyse  
Konkurrentanalyse  

Konkurrentanalyse

Advertisement