Page 1

MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

MENSEN VAN DE REIS #01 ZIGEUNERS

ISSUE#01 ROMA PEOPLE


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

volgens een ander verhaal gedoemd tot zwerven Roma: Door hun nomadische leefwijze, en door het feit dat ze altijd buiten de samenleving zijn gehouden, hebben zigeuners een grote kennis over de genezende en magische krachten van de natuur vergaard. Ze zijn door de eeuwen heen dan ook een belangrijke factor in het behouden en verspreiden van deze traditionele kennis geweest. De eerste zigeuners kwamen in de 9e eeuw naar Europa waar zij Bohemen of Egyptenaren genoemd werden. Waarschijnlijk waren zij afkomstig uit India, maar hun oorsprong is echter gehuld in mythes. Zo zouden ze gedoemd zijn tot zwerven omdat spijkers voor het kruis van Christus gesmeed zouden zijn door een zigeuner Maar waar dit volk ook vandaan komt, feit is dat zij zich tussen 900 en 1500 over heel.Europa verspreid hebben en overal ongewenst waren.

De Europese bevolking had weinig op met dit rondtrekkende volk wat er vreemde zeden en gewoonten op na hield en zich bezighield met dubieuze beroepen als paardenhandelaar, ketellapper, muzikant, genezer en waarzegger. Zigeuners werden beschouwd als dieven en oplichters, Roma zijn dan ook altijd fel vervolgd. De omstandigheden waarin ze leven zijn vaak barslecht, ze zijn een zeer arme bevolkingsgroep die bijzonder slecht geïntegreerd is in de maatschappij. Een aantal groepen beoefenen nog de oude traditionele ambachten, andere drijven handel of hebben een kleine onderneming. Maar de overgrote meerderheid van de Roma is werkloos en straatarm. In de 15e en 16e eeuw werden in verschillende landen hun taal en ambachten verboden of werden ze op straffe des doods verbannen. In Nederland werden drijfjachten op zigeuners gehouden en gevangenen werden vermoord, na 1725 was er in ons land geen zigeuner meer te vinden. Het trieste dieptepunt van deze vervolgingen was het vermoorden van een half miljoen zigeuners door de nazi’s.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

ITALIË VOOR DISCRIMINATIE ROMA: ‘ZINGARI DI MERDA!’ DAAN BAUWENS 16 SEPTEMBER 2008 – 09:46 Het is niet gemakkelijk zich een moderne pogrom in te beelden. Op dertien mei brak in Napels de hel uit. Vijfhonderd zigeuners waarvan de helft kinderen, ontvluchtten hun brandende kamp, aangestoken met molotovcocktails door een dolle menigte Italianen. De zigeuners hadden zich de woede van het Napoletaanse volk op de hals gehaald. Een Romameisje van zestien had geprobeerd een Italiaanse baby te kidnappen. Het meisje werd ogenblikkelijk gearresteerd door de politie. Eigenlijk werd ze uit de klauwen van een woedende menigte gered, die op het punt stond haar te ‘Alle Romakampen lynchen.De zaak is tot op heden nog niet uitgekmoeten afgebroken laard. Zeker is wel dat de Napoletaanse wijk worden en de be- Ponticelli zich al weken aan het voorbereiden was woners moeten uitgewezen of opges- op de pogrom. Bovendien fluisteren Italianen bij loten worden.’ het slapen gaan in de oren van hun kinderen dat Italiaans minister zigeuners kinderdieven zijn. Een eeuwenoude en van binnenlandse hardnekkige legende. zaken Roberto Maroni (Lega Nord) in La Repubblica, Ondertussen is de rust nog niet teruggekeerd 11 mei 2008. in het door afval bedolven Napels. De zigeuners zijn op de dool en de smeulende resten van hun verbrande kampen worden wekelijks opnieuw in brand gestoken. Napoletanen schrikken er niet voor terug op televisie te verklaren: ‘Mocht ik kunnen, ik zou ze allemaal vermoorden.’ In Rome werd een illegaal zigeunerkamp afgelopen september aangevallen door een leger van veertig man, bewapend met molotovcocktails, ijzeren staven, knuppels en kettingen. Het plan werkte als volgt: na het aansteken van de barakken, zouden de dertig inwoners op straat vluchten. Daar zou hen de bewapende bende opwachten, die hen in de naburige tuin zwaar zou toetakelen. Door opgevoerde politiepatrouilles kon de aanslag voorkomen worden.


EEN EEUWENOUDE

LEGENDE

MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

DE ROMANI-TAAL Een eigen taal wordt gebruikt binnen de zigeunergemeenschap, met zeer grote dialectische verschillen. de taal is een belangrijke factor van de identiteit. Wie de taal niet spreekt, zal nooit aanvaard worden. MAGERIPEN OF DE GEDRAGSCODE “mageripen” betekent smet of vloek. Deze vloeken worden meestal uitgesproken na verraad binnen de groep. Er zijn milde en zware vloeken. Door de Romanipen is de zigeuner gemeenschap zeer op zichzelf gericht en het doorgeven van de traditionele waarden binnen de clan wordt beschouwd als het grootste goed. Tot voor kort was het verboden met buitenstaanders te praten over de tradities en gebruiken, moraliteit, magie en hun complexe systeem van geloof en waarden. Men kon hiervoor uit de groep verstoten worden. Zo zijn er verschillende eeuwenoude tradities. Als een lid van de gemeenschap deze regels niet naleeft, kan hij buiten de groep gezet worden. Hij wordt dan een magerdo of marimhé, een onzuivere en zal door de gemeenschap als dusdanig behandeld worden. Een raad van ouderen oordeelt wanneer zich een dispuut voordoet. ZUIVERHEID Is een zeer belangrijk concept bij de Roma. Vrouwen kunnen mogelijk onrein zijn vanaf hun eerste menstruatie tot hun menopauze: voedsel dat op de grond valt is onrein, mannen- en vrouwenkleren samen wassen is onrein. Deze tradities bestaan bij bijna alle zigeunergroepen

GEBOORTE Het ergste wat een vrouw kan overkomen is onvruchtbaarheid, daarom hebben ze enkele rituelen om de vruchtbaarheid te bevorderen, zoals 2 boompjes planten aan de oever en ze aan elkaar binden. De vrouw blijft heel haar zwangerschap ijverig doorwerken. De vrouw bevalt soms zelfs rechtopstaand. en is ook 6 weken onrein en mag daarom ook niet bij haar man slapen DOOD & BEGRAFENIS Zodra iemand overleden is leeft men zich uit in jammeren en klagen, het kan zelfs brullen worden. De dode wordt met zout gewassen en in de kist gelegd die men zo lang mogelijk geopend houdt. Soms boort men een gat in de kist, zodat de dode nog zou kunnen ademen. Aan het graf worden geld, een viool of andere zaken die de dode zou kunnen gebruiken in het hiernamaals, gelegd. De begrafenis is doorgaans erg muzikaal er is de gehele tijd muziek te horen. GEZONDHEID Eigenlijk kennen de zigeuners nauwelijks ziekten, kindersterfte komt wel veel voor. Maar de volwassenen zijn opmerkelijk immuun voor infectieziekten. Voor elke ziekte hebben ze een verantwoordelijke demon. Als ze dan toch geconfronteerd worden met een ziekte, gebruiken ze planten voor genezing. Ook muziek is een prima geneesmiddel, zij kalmeert de zenuwen. Zigeunerhekserij komt men hier en daar nog wel tegen, evenals alle mogelijke vormen van bijgeloof, dat een belangrijke functie vervult in het dagelijkse leven van de zigeuner.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

HUWELIJK Meisjes worden vanaf de leeftijd van 13 à 15 als huwbaar beschouwd. Uit vrees dat ze gekidnapt zullen worden door een ongeschikte huwelijkskandidaat, worden ze vanaf dan thuisgehouden van school. En na het huwelijk keert de jonge vrouw ook niet terug naar school. Men kent verschillende vormen: •2 families geven de toestemming •De man kan de vrouw kopen •Of ontvoering Bij elk huwelijk hoort een groot feest, elke stam heeft zijn eigen tradities. De bruid en bruidegom zijn vaak nog erg jong. Vaak niet ouder dan 15 jaar. SEKSUALITEIT Ze passen de regels van hun moraal met grote strengheid toe. Homoseksualiteit is strikt verboden. Vrouwelijke prostitutie bestaat niet! De echtgenoten zijn onvoorwaardelijke trouw aan elkaar verschuldigd. Een overspelige vrouw krijgt in zo’n geval een aframmeling, loopt de grote kans kaal geschoren te worden, en zal in het ergste geval uitgestoten worden. De zigeunerin is preuts,al gelooft men dat juist het tegenovergestelde het geval is. Borsten zijn voor de zigeuner geen seksueel object, dus het voeden van een kind gebeurt in alle openheid en een diep uitgesneden bloes is voor de zigeunerin heel gewoon. Benen, dijen en buik worden echter zorgvuldig aan al te nieuwsgierige blikken onttrokken


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

Tijdens WO II werden zigeuners in alle bezette landen vervolgd, gedeporteerd en geliquideerd. Ze vormden een bedreiging voor Hitlers Arische ras. Hele familes werden uitgeroeid, 300.000 Ă 500.000 zigeuners vonden de dood, de helft van de toenmalige zigeunerpopulatie.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

DE HUILENDE ZIGEUNER JONGEN Wie kent ze niet, al sinds de jaren vijftig circuleren ze. Als heuse schilderijtjes, maar meestal als posters, soms ingelijst in ruwe houten lijsten. In de volksmond heten het huilende zigeunerjongetjes, Het is nog niet eenvoudig erachter te komen waar deze wereldwijd geliefde kinderen vandaan komen. de beelden zijn met de naam Bragolin, ondertekend. Maar wie was of is Bragolin? Wie op het internet zijn licht op steekt ontdekt een levendige mythe-vorming rondom deze schilderijen. Het geloof in UFO’s is er niets bij. De laatste tien jaar lijkt vooral Spanje het centrum van de mythe te zijn. Daar cirkuleert het volgende verhaal. Bragolin is een pseudoniem voor Bruno Amadio, een uit Venetië afkomstige schilder, die een klassieke opleiding genoot. Hij was een enthousiast fascist en schilderde propagandistische kunst in de jaren dertig. Hij vocht aan het front en werd vooral getroffen door het leed van de kinderen, die verweesd achter bleven in de geruïneerde steden. Na 1945 vluchtte hij naar Spanje, naar Sevilla. Daar begon hij met het schilderen van de huilende kinderen. Zijn modellen betrok hij uit een lokaal weeshuis. Er ontstond een serie van 27 olieverf-schilderijen

Hierna neemt de mythe een paranormale wending. Amadio begon aan de reeks schilderijen uit een zucht naar rijkdom. Naar verluid sloot hij een pact met de duivel om zich daarvan te verzekeren. De afrekening komt als het weeshuis kort na het voltooien van het 27e schilderij in vlammen op gaat. Alle kinderen die model gestaan hadden kwamen in de vlammen om. Maar Amadio wordt schatrijk. Naar de regels die dit soort verhalen volgen zijn die schilderijen, maar op magische wijze ook alle miljoenen reproducties zijn dus vervloekt. In een Spaans televisieprogramma zijn gewone mensen te zien, die hun ingelijste posters hebben horen jammeren en om hun mama roepen. Ze hebben ze nog opgenomen met een cassetterecorder ook! Een medium komt uitleggen hoeveel negatieve energie je wel niet in huis haalt met zo’n Bragolin. Ziektes, pech, rampen branden, ze zouden allemaal toe te schrijven zijn aan de wraak van de huilende kindjes. In 1985 veroorzaakte het Engelse boulevardblad The Sun een hype rond de Bragolins. Een brandweerman verklaarde dat hij in veel huizen die afbrandden een vrijwel ongedeerd schilderijtje of poster van zo’n jankend jochie vond. Of een meisje.


EEN PACT MET DE DUIVEL

Hoe de kinderen de brand veroorzaakten en hoe hun linnen en papieren dragers gespaard bleven wist niemand.

MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.

ER IS WEINIG AANDACHT VOOR DE ZIGEUNERS EN HUN ROL DOOR DE EEUWEN HEEN. DAT VEEL VAN HEN VERMOORD ZIJN OMDAT ZE ONGEWENST WAREN, OF DOOR DE VOOROORDELEN DIE AL EEUWENLANG BESTAAN. ZE WERDEN GEZIEN ALS HEKSEN EN TOVENAARS, EN DAT ZE BEKEND STONDEN ALS DIEVEN EN OPLICHTERS; IS IETS WAT ALTIJD ONDERBELICHT IS GEBLEVEN. DAT VEEL VAN DE KENNIS OVER NATUURGENEESWIJZEN, DIVINATIE EN MAGIE DOOR DE ZIGEUNERS BEWAARD IS GEBLEVEN EN IS DOORGEGEVEN KOM JE NIET VAAK IN VERHALEN TEGEN. DE ZIGEUNERS ZIJN HET LAATSTE NOMADISCHE VOLK IN EUROPA MAAR TEGENWOORDIG ZIJN ER NOG MAAR WEINIG ZIGEUNERS DIE ECHT RONDTREKKEN. VAAK WORDEN ZE WEGGESTOPT IN TE KLEINE KAMPEN ONDER ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN, MOETEN ZE ZIEN TE OVERLEVEN. HET IS DAN OOK DE VRAAG HOE LANG HUN CULTUUR NOG ZAL BESTAAN. PERSOONLIJK HOOP IK DAT ZE NOG LANG OVER DE WEGEN VAN DE AARDE KUNNEN ZWERVEN EN DAT WIJ “KLUITJESVOLK” NOG VEEL VAN HEN MOGEN LEREN.


MENSEN VAN DE REIS. ROMA.


DO YOU LIKE ME? FACEBOOK MENSEN VAN DE REIS www.kimkoenen.nl

FANZINE 01 ZIGEUNERS  

CULTUUR van de reizigers