Page 1

“ Deze partij combineert ervaring met verjonging, bestuurskracht met vernieuwing, realisme met nieuwe, moderne ideeën.”

H

Ons programma zet Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in beweging


Zet Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in beweging Onze stad werkt en sp.a Herentals blijft er aan werken.

maar wel realistische dromen van kandidaten die met

Wij blijven onze stad in beweging zetten. We willen

hun voeten in de Herentalse samenleving staan. Die

als Herentals een centrumstad op mensenmaat

Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zelf beleven en

blijven, een plaats waar het goed is om te leven,

mee willen vormgeven. Wij willen niet besturen vanuit

werken en vertoeven. Een stad waar iedereen meetelt

een ivoren toren of een schoon verdiep, maar wel met

en mee mag participeren, ideeën mag aanreiken.

en tussen onze inwoners, elke dag opnieuw.

Ons team wil zich de komende 6 jaar verder inzetten

Ons programma is er één van en voor de inwoners

om van Herentals een gezellige, warme, aangename,

van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Op onze

veilige en duurzame stad te maken. We combineren

inzet en inhoud kan Herentals rekenen!

hiervoor ervaring met verjonging, bestuurskracht met vernieuwing, realisme met nieuwe, moderne ideeën. Geen onbetaalbare luchtkastelen, geen holle beloftes,

3


1

Jan Bertels

2

Liese Bergen

13

JosĂŠe Swennen

14

25

4

Bieke Baeten

Arnout Geens

Marleen De Meulemeester

3

Rob Lathouwers

15

Ariane Spruyt

26

Ivonne SĂźlzle

4

Lore Wagemans

16

Vic Vervloesem

27

Leen De Wijze

5

Tom Olyslaegers

17

Michelle Bogaerts

28

Willy De Wachter

6

Stefanie Peeters

29

Anne-Mie Hendrickx

18


7

Michael Owusu Ansah

19

Nico Belmans

8

Asma Kareme

9

Martine Moriau

20

Fred Van Goubergen

10

Arne Van den Bergh

21

Lieve Pelgrims

11

Leo Vervoort

22

Eddy Dehennin

12

Jan Laenen

23

Guy Van Aelst

24

Guy Belmans

Ontmoet onze 29 kandidaten. Zij zetten Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in beweging. Ontdek wie ze zijn en wat hen drijft op de volgende bladzijden.

5


1

2 Jan Bertels

3 Liese Bergen

Onze burgervader is fan van

Ken je Liese, onze schepen van

Bieke is onze schepen van jeugd,

Herentals, Noorderwijk en

sport en financiën? Zij is kampioen

kinderopvang, ICT en internationale

Morkhoven. Verdediger in het

in verenigingsondersteuning en

samenwerking. Als jonge mama kent

voetbal, maar ook van elke

verdient een gouden medaille voor

ze de bezorgdheden van ouders

Herentalse burger. Hij wilt een

haar rechtvaardig financieel beleid.

zeer goed. Als ervaren leerkracht

veilige, warme stad waarin

Staat ze niet bij een sportplein, dan

weet ze als geen ander wat leeft

iedereen zich thuis voelt.

zie je haar op de fiets, voor de klas of

bij de jeugd. Veilig spelen, chillen,

naast het podium.

skaten, feesten en voorlezen:

#debesteburgervader #Herentals #Noorderwijk #Morkhoven

6

Bieke Baeten

Bieke is van alle markten thuis. #sportersbelevenmeer #cultuuruur #financiën

#projeugd #hertalskindvriendelijk

#onderwijs

#combinatiewerkgezin


4

5 Rob Lathouwers

6 Lore Wagemans

Tom Olyslaegers

Busje komt zo… Rob vervoerde

Deze kleuterleidster zorgt

Tom zet onze treinen op het

als chauffeur van de stad talloze

voor de kleinsten onder ons.

goede spoor. Veilige voet- en

kinderen. Nu zet onze fractieleider

Als voorzitster van Theaterling

fietspaden vormen zijn stokpaardjes.

zich in voor een veilige stad. Hij

begeleidt ze jongeren op het

Als vroegere voorzitter van de

coördineert een Buurt Informatie

toneel. Lore verbindt jong en

jeugdraad kent hij de wensen van

Netwerk en is vrijwilliger bij de

oud en wilt dit nu doen voor

onze jeugd bijzonder goed.

vriendengroep van Diependaal.

heel Herentals. #samentreinen

Rob is uw stem voor de senior en … als het brandt in Herentals, komt

#herentalsverbindt

hij blussen.

#cultuurinthals #enthousiasme

#herentalsfietsstad #projeugd

#prosenior #topperinthals #brandweer

7


7

8 Michael Owusu Ansah

9 Asma Kareme

Deze gedreven student uit

Deze jonge vrouw met Afghaanse

Geen Herentalse BasketBalClub

Noorderwijk is gepassioneerd

roots staat op het punt haar

zonder Martine. Deze voormalige

door geschiedenis. Toch wil hij

opleiding rechten in schoonheid

kleuterleidster vind je als

geen Herentals dat in het verleden

af te ronden. Haar volgende

vrijwilligster in de Kringkruidenier.

leeft, maar een stad die hier, nu en

uitdaging ziet ze in financiën,

Een vrouw met en voor ballen.

morgen trots is op zichzelf.

ruimtelijke ordening en de Herentalse jeugd. Haar frisse kijk

#basket #spiegelfabriek

#vollenbakvoornoorderwijk

op die thema’s is gegarandeerd

#vrijwilligerswerk

#monumentensoigneren

een aanwinst!

#ervoorgaan #welkombijspa #rechtophertals #toekomstthals

8

Martine Moriau


10

11 Arne Van den Bergh

12 Leo Vervoort

Jan Laenen

Gepassioneerd door sport en

Als aannemer bouwt hij al 40 jaar

Overal waar hij kan, helpt hij

getraind in zorg. Deze teamplayer

huizen in Herentals. Hard en correct

een handje. Is hij niet bezig met

scoort voor HYC en voor Herentals!

werken is zijn motto. Nu wil hij mee

vrijwilligerswerk, dan zie je hem

Supporteren voor onze Rode Duivels

bouwen aan een welvarend en

vast en zeker met zijn trouwe

op de Markt of de benen strekken

zorgzaam Herentals.

viervoeter in de Markgravenstraat. Jan gaat voor meer groen in

tijdens een concert: Arne maakt van Herentals the place to be.

#herentalsbouwt

onze woonwijken.

#ondernemerschap #zorgzaam #ijshockey #gezelligerthals

#nettewijken #helpendehand

#groepsgevoel

#mettrouweviervoeter

9


13

14 JosĂŠe Swennen

15 Arnout Geens

Ariane Spruyt

Een stad die niet zorgt voor

Net als bij voetbal kan een stad

Ariane werkte 40 jaar in ons

iedereen, heeft een serieuze

enkel scoren voor z’n inwoners

ziekenhuis en kent het belang van

handicap. Deze dame is vastberaden

door samen te werken met iedereen.

een kwalitatieve gezondheidszorg.

om iedereen te helpen, vooral zij

Dat is een must volgens deze

Ze is ďŹ er op het erfgoed en de

die hulp het meest nodig hebben.

gedreven twintiger uit Morkhoven.

toeristische trekpleisters die onze

Bij Wonderwijs zorgt ze ervoor dat

Alle inwoners bepalen mee de

stad te bieden heeft.

onze kindjes veilig de school

koers van onze stad. #zorgenvoorzorg

kunnen verlaten. #morkhoven #sjotterthals #personenmeteenhandicap #groenelong #veiligschoolverkeer

10

#muziekthals

#ziekenhuis #erfgoed


16

17 Vic Vervloesem

18 Michelle Bogaerts

Stefanie Peeters

Ook “de burgemeester van

Wanneer ze niet met haar neus

Deze Bosprotter vind je vaak terug

Koninkrijk� vindt onderdak bij

in de boeken zit, is ze met haar

in het groen. Maar ook in het

sp.a. Sociale huisvesting voor

vriendinnen op pad in Herentals.

uitgaansleven is ze geen onbekende.

iedereen en een dienstencentrum

Michelle droomt van een hip

Eerst een goei feestje en dan de

voor Noorderwijk en Morkhoven,

Herentals waar de jeugd niet

rust in de natuur... dat is de perfecte

daarvoor staat hij garant

meer weg wil.

combo voor Herentals.

#mayorvic #promorkhoven

#herentalsdroomt

#groeninthals #hartvoorbos

#eenthuisvooriedereen

#waarisdafeestje #vrienden

#herentalsbloeit

11


19

20 Nico Belmans

21 Fred Van Goubergen

Lieve Pelgrims

Dit rasecht theaterbeest van

Ondernemers zijn cruciaal

Als onafhankelijke kandidate

Theaterspektakel is klaar voor zijn

voor Herentals. Zij zetten ons

staat ze voor een dementievriendelijk

volgende rol in Herentals. Hij gaat

economisch mee op de kaart en

Herentals dat steunt op

voor niets minder dan de culturele

scheppen kansen voor iedereen.

de herkenning en erkenning

hoofdstad van de Kempen.

Fred is een durver met een

van mantelzorg.

glasheldere kijk op Herentals. #herentalszorgt

#herentalsbruist #cultuur #diversiteit

12

#herentalsonderneemt

#herentalsdementievriendelijk

#glazenwasser #tewerkstelling

#thuisvooriedereen


22

23 Eddy Dehennin

24 Guy Van Aelst

Guy Belmans

Een vaderfiguur voor Herentals

Zwerfvuil moet verdwijnen.

Deze voorzitter van de Herentalse

die zich bekommert om de zwakke

Deze man ruimt het dagelijks

Boksclub geeft overal en altijd,

weggebruikers in onze stad.

op. Zijn missie: sluikstorten

letterlijk en figuurlijk gas. Hij is

Mobiliteit ligt hem nauw aan het

voorkomen, bestrijden en

vastberaden om Herentals op

hart. Hij wilt de juiste antwoorden

bestraffen. En daarnaast,

alle vlakken te laten bewegen.

bieden op de vragen van morgen.

samen een balletje trappen. #herentalsbeweegt #rechtdoorzee

#herentalsmobiel #fietsen

#properthals #sjotterthals

#hetgaatvooruit

#veiligverkeer

13


25

26 Marleen De Meulemeester

27 Ivonne SĂźlzle

Leen De Wijze

Deze oud-voorzitster van sp.a

Ivonne laat de stem van de vrouw

Wie sociaal zegt, zegt Leen De Wijze.

ging tot voor kort dagelijks joggen.

klinken. Meer dan 30 jaar lang

Reeds twee keer verkoos ze het

Ze vertolkt de stem van onze

was deze creatieve Noorderwijkse

OCMW boven de gemeenteraad.

ouderen in de seniorenraad.

actief in het vormingswerk voor

Ze geeft mensen met een beperking

verschillende organisaties.

een stem en komt daadkrachtig op

#senior #bezoekersproject

Nu houdt zij onze senioren

voor iedereen die het moeilijk heeft.

#nograpperklappendanstappen

in beweging. #menswaardiglevenvooriedereen

14

#vrijwilligerskoesteren

#samenlevendoejenietalleen

#positiviteit #vrouwenraad

#zorg


28

29 Willy De Wachter

Anne-Mie Hendrickx

Hij leeft al jaren in harmonie met

Anne-Mie geeft sp.a Herentals

onze stad, maar wilt niet langer

als ervaren schepen een duwtje in

supporteren langs de zijlijn.

de rug. Zij zet haar schouders onder

Bezige bij in tal van verenigingen

het sociaal beleid en zorgt voor

en adviesraden. Niemand blijft

gelijke kansen voor iedereen.

achter in Herentals, dankzij

Elke Herentalse burger kan op

onze partijvoorzitter.

haar rekenen.

#ervarenthals #cultuurraad

#zorgenvoorzorg #ervaring

#herentalsneemtiedereenmee

#gelijkekansen

Ontdek ons programma op maat van iedereen Lees verder en ontdek hoe we Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in beweging zetten.

15


Moderne solidariteit Sociaal beleid voor iedereen

Betaalbaar wonen en duurzaam bouwen Huisvesting

Dankzij sp.a

Dankzij sp.a

∞ betaalt u niet bij voor het rusthuis

∞ werden honderden sociale koop- en

van uw (groot-)ouders. ∞ werden woonzorgcentrum St.Anna en het ziekenhuis volledig vernieuwd.

huurwoningen bijgebouwd. ∞ hebben huisjesmelkers geen vrij spel. ∞ bestaan er samenaankopen voor gas en elektriciteit.

∞ opende een gloednieuw dienstencentrum op een boogscheut van het centrum.

Met sp.a ∞ bouwen we volgende legislatuur opnieuw

Met sp.a

minstens 200 sociale woningen bij.

∞ blijven we een zorgzame stad voor iedereen.

∞ bestrijden we de leegstand op een assertieve manier.

∞ houden we ons ziekenhuis in Herentals, door

∞ verdichten woonkernen op een kwalitatieve manier

samenwerking met andere gemeenten. ∞ geniet u van een oude dag in ons comfortabel rusthuis. Uw (klein-)kinderen moeten hiervoor ook in de toekomst niet betalen.

16

met buurtruimte.


Van parken en perken Groene openbare ruimte

Korte keten en ecologie Milieu, energie en dierenwelzijn

Dankzij sp.a

Dankzij sp.a

∞ werden het Begijnhofpark en

∞ is er aandacht voor luchtkwaliteit.

het stadspark aangelegd. ∞ spelen onze kinderen in het speelbos en vanaf oktober in een nieuw Spaanshofpark.

∞ wordt het diervriendelijk zwerfkattenproject ondersteund. ∞ komen er geen windmolens nabij woonwijken.

∞ worden de bossen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven op een goede manier beheerd/bewaard.

Met sp.a ∞ wordt zwerfvuil nog krachtdadiger aangepakt.

Met sp.a

∞ komt er een losloopweide voor honden.

∞ blijven de bossen aan het Poederkot bewaard.

∞ werken we verder aan duurzame energie

∞ is Regionaal Natuurpark de Groene Netevallei

en landbouw.

geen luchtkasteel. ∞ kunnen we terug trots zijn op een prachtig park aan Le Paige.

17


Vlotterthals Mobiliteit op maat van de burger

Herentals 2.0 Stadsontwikkeling

Dankzij sp.a

Dankzij sp.a

∞ wordt er volop geïnvesteerd in voet- en fietspaden.

∞ werden de oude centrumstraten

∞ heeft Morkhoven opnieuw een degelijke busverbinding. ∞ zijn er oplaadpunten voor elektrische

in Herentals vernieuwd. ∞ is er een visie ontwikkeld op ruimte. ∞ worden stadskankers aangepakt.

wagens gekomen. Met sp.a Met sp.a ∞ blijft de zwakke weggebruiker centraal staan. ∞ wordt er eindelijk werk gemaakt van de ondertunneling aan Wellens en Olympiadelaan. ∞ staat fietscomfort voorop.

18

∞ blijven we investeren in het opwaarderen van buurten. ∞ zorgen we voor lucht en groen in de stad. ∞ behouden we het landelijk karakter van onze deelgemeenten.


Herentals beweegt Sport en gezondheid

Prettig leven Cultuur, jeugd, toerisme en evenementen

Dankzij sp.a

Dankzij sp.a

∞ werd er geïnvesteerd in sportaccommodatie.

∞ is ons jeugdcentrum opnieuw een succes.

∞ betalen de clubs een kleine bijdrage

∞ draait cultuurcentrum ’t Schaliken op volle toeren.

voor de huur van sportinfrastructuur.

∞ is er meer leven op de Grote Markt.

∞ is er een sportbeleid op maat van de gewone burger. Met sp.a Met sp.a

∞ wordt de nieuwe kunstencampus in 2019 gebouwd.

∞ worden onze lokale sportverenigingen

∞ komt er meer ruimte voor fuiven in ’t Hof

volop ondersteund. ∞ krijgen we een gerenoveerd Netepark.

en evenementen op de Grote Markt. ∞ is Herentals nog meer een fietsstad.

∞ leggen we de focus op beweging.

19


Werk aan de winkel Bedrijven, winkels, werk en kinderopvang

Veilige stad Preventie, politie en brandweer

Dankzij sp.a

Dankzij sp.a

∞ werd het kernwinkelgebied afgebakend.

∞ hebben we een brandweerkorps met

∞ is er in Herentals een netto-tewerkstelling. ∞ werden kinderopvanginitiatieven uitgebreid.

excellente vrijwilligers en professionals. ∞ werken de Buurt Informatie Netwerken prima. ∞ is Herentals een veilige stad.

Met sp.a ∞ zetten we extra in op Herentals als winkel/horecastad. ∞ blijft Herentals aantrekkelijk voor bedrijven. ∞ wordt er verder werk gemaakt van kinderopvang.

Met sp.a ∞ wordt de eigenheid van ons brandweerkorps ook in de brandweerzone gerespecteerd. ∞ treden we streng op tegen dealers, foutparkeerders en snelheidsduivels. ∞ krijgen onze medische diensten de ondersteuning die ze nodig hebben.

20


Blik op de wereld Internationale samenwerking en jumelages

Zuinig met andermans geld Financiën

Dankzij sp.a

Dankzij sp.a

∞ werkt Herentals mee aan de SDG’s

∞ leggen we jaar na jaar een positief

(duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). ∞ zet men volop in op Noord-Zuidwerking. ∞ gebruiken we fairtrade-producten binnen alle stadsdiensten.

financieel resultaat neer. ∞ wordt er zuinig omgesprongen met uw belastingsgeld. ∞ blijft de personenbelasting in vergelijking met andere centrumsteden laag.

Met sp.a ∞ werken we verder aan een sterk lokaal mondiaal beleid. ∞ blijven we een fairtrade-gemeente. ∞ zetten we verder in op een vreedzame, duurzame en sociaal rechtvaardige wereld.

Met sp.a ∞ leggen we jaar na jaar een positief financieel resultaat neer. ∞ wordt er zuinig omgesprongen met uw belastingsgeld. ∞ blijft de personenbelasting in vergelijking met andere centrumsteden laag.

21


Samen beter Smartcity en participatie

Op 14 oktober is het zo ver

Dankzij sp.a ∞ kun je digitaal via het e-loket verschillende documenten aanvragen. ∞ is er een stadsapp.

Dan beslis jij de koers die onze stad de komende 6 jaar zal varen. Om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, geven we enkele belangrijke tips:

∞ werken we voor verschillende projecten via participatieve processen. Met sp.a ∞ zetten we de digitalisering van onze diensten verder, maar blijft ook mensenlijk contact belangrijk.

∞ Vergeet zeker je kiesbrief en identiteitskaart niet. ∞ Je kan op verschillende manieren een geldige stem uitbrengen. Ofwel stem je op een lijst (lijststem) ofwel op personen (naamstem). Je mag dus zowel

∞ is er gratis WIFI in de stad.

een lijststem als één of meer naamstemmen geven,

∞ trekken we volop de kaart van participatie.

maar je moet wel binnen dezelfde lijst blijven.

22


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

H

SP.A HERENTALS 1. Jan Bertels 2. Liese Bergen 3. Bieke Baeten 4. Rob Lathouwers 5. Lore Wagemans 6. Tom Olyslaegers 7. Michael Owusu Ansah 8. Asma Kareme 9. Martine Moriau 10. Arne Van den Bergh 11. Leo Vervoort 12. Jan Laenen 13. Josée Swennen 14. Arnout Geens

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16. Vic Vervloesem 17. Michelle Bogaerts 18. Stefanie Peeters 19. Nico Belmans 20. Fred Van Goubergen 21. Lieve Pelgrims 22. Eddy Dehennin 23. Guy Van Aelst 24. Guy Belmans 25. Marleen De Meulemeester 26. Ivonne Sülzle 27. Leen De Wijze 28. Willy De Wachter 29. Anne-Mie Hendrickx

15. Ariane Spruyt

23


s-p-a.be/herentals facebook.com/sp.aherentals instagram.com/spannendherentals

zet Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in beweging

V.U.: Willy De Wachter, Lantaarnpad 9/101, 2200 Herentals. Verkiezingsdrukwerk - Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018.

Sp.a Herentals lijst- en programmafolder 2018  

Leer al onze kandidaten beter kennen en ontdek ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een notendop.

Sp.a Herentals lijst- en programmafolder 2018  

Leer al onze kandidaten beter kennen en ontdek ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een notendop.

Advertisement