Page 1

Autor: Dorota Czarnocka 1F


Porównanie Cecha

Książka tradycyjna

E-książka

1. dostępność

W księgarniach itp. Dosyć powszechna

Zależy od dostępu do internetu

2. objętość

Zależy od książki

Niezmienna

3. koszt

Wydawanie pieniędzy na każdą kolejną książkę

Po zakupie e-booka koszt jest niewielki

4. zdrowie

Nie wpływa

Przy czytaniu z wyświetlacza szkodzi oczom

5. ekologia

Ścinanie drzew – zapotrzebowanie na papier

Nie wymaga

6. dostawa

Czas oczekiwania na przyjście książki

Niemal natychmiastowa


Mój wymarzony e-podręcznik zawierałby (oprócz treści książki) szereg możliwości i informacji jakie byłyby mi potrzebne do zrozumienia, dowiedzenia się czegoś o danej książce. Przykładami takich możliwości mogłyby być: podręczny słownik (kiedy nie rozumiałabym jakiegoś słowa, mogłabym je łatwo zaznaczyć i dowiedzieć się co ono oznacza. Ta funkcja byłaby szczególnie ważna przy nauce nowego języka), jakieś informacje na temat danego gatunku literackiego jaki czytam, mogłabym dostawać listę książek podobnych do tej, którą czytam, dostawać informacje na temat autora danego tekstu i całego przebiegu tworzenia książki (jak autor rozumiał niektóre sformułowania, co miał na myśli, co symbolizują pewne słowa, zdarzenia, czy mają one jakieś odniesienie do jego życia). Ćhciałabym również, by moja e-książka dawała mi możliwość pisania notatek do wybranej części tekstu tak, abym wiedziała jakie miałam skojarzenie z danym fragmentem.

1fczarnockadorotaepodręcznik  
Advertisement