Page 1

Mysłowice, dn. 20.08.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 13.04.2013r

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Anna Szczęsna Morcinka 2c/37, 41-400 Mysłowice

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 97,35 EUR

2. Kwota uzysku: 48,67 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 48,67 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 8,76 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 88,58 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: osiemdziesiąt osiem EURO 58/100)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek do umowy o dzielo  

A tutaj rachunek do umowy o dzieło za usługi translatorskie. Sam szablon bardzo czytelny.

Rachunek do umowy o dzielo  

A tutaj rachunek do umowy o dzieło za usługi translatorskie. Sam szablon bardzo czytelny.

Advertisement