Page 1

Lyssna! 8A´s debattartiklar


Förbjud energidrycker Det flesta i samhället har mer eller mindre smakat på olika slags energidrycker. Många ungdomar dricker det för att hålla sig vakna under nätterna för att tillbringa sin tid med att spela på datorn. Andra för att de tycker att det är gott. Många tycker inte att det är något farligt med att dricka dem. Utan kunskap om vad de innehåller så går drickandet allt längre ner i åldrarna och allt fler konsumerar varje dag. I oktober 2012 stämde en förälder företaget bakom energidrycken Monster efter att hennes 14-åriga dotter avlidit i en koffeinrelaterad hjärtattack i december 2011. Den första energidrycken som släpptes ut på marknaden var Lipovitan. Den tillverkades under 60-talet och var en japansk produkt. Den största skillnaden jämfört med dagens energidrycker är deras behållare. Lipovitans behållare var av brunt glas och liknade medicinflaskor. Dagens behållare är vanligtvis i metall eller plast med färgsprakande etiketter och loggor. Det finns dock drycker som till innehållet liknar dagens energidrycker och som tillverkades redan på 20talet, exempelvis framställdes drycken Lucozade Energy i Storbritannien 1929 och gavs till sjuka personer på sjukhus för att de snabbare skulle bli friska. Den första energidrycken som tillverkades för att användas av idrottare kom ut på marknaden på 60-talet. Denna energidryck blev uppfunnen för ett amerikanskt fotbollslag som hette Gators. Detta gav namnet till den i USA populära drycken Gatorade. Drycken skapades för att öka prestationsförmågan hos fotbollsspelarna. Energidrycker är avsedda att ge fysisk och psykisk energi. Oftast är de baserade på koffein. Om man dricker för mycket kan man bli illamående, kräkas, få ont i huvudet och hjärtklappning, konstaterar Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket, nyligen i en intervju på TV4 Nyheterna. I oktober 2012 stämde en förälder företaget bakom energidrycken Monster efter att hennes 14-åriga dotter avled i en koffeinrelaterad hjärtattack i december 2011. En 250 ml energidryck innehåller bland annat: Koffein 80mg, Taurin 1000 mg och glukuronolakton 600mg. Forskning visar tydliga exempel på att energidrycker är dödliga. Det finns ämnen som inte är bra för kroppen i stora mängder som

till exempel Taurin och Koffein. Dessa två ämnen förstör hjärtats rytm genom att ständigt höja pulsen vilket leder till en oregelbunden hjärtrytm, dvs hjärtklappning. Reaktionen som sker i kroppen påverkar inte bara hjärtat utan samtidigt alla andra organ vilket för det mesta kan leda till döden. Tyvärr har energidryckerna krupit allt längre ner i åldrarna och folk är omedvetna om vad de egentligen utsätter sin kropp för. Trots att många mår dåligt av att dricka energidrycker så är vi människor så inställda på att om alla andra dricker så kan jag också dricka och inget kommer att hända mig. Men så är det inte. I Sverige ökade försäljningen av energidrycker med 20 procent det senaste året. Jag tycker att det är så sorgligt att det finns barn i alla åldrar som dör i så tidig ålder pga energidrycker. Varför ska man dricka energidrycker? Varför ska man utsätta sin kropp för något så farligt som energidrycker? Man borde tänka på att man bara har ett liv och man bör vårda det och inte slösa sitt liv på något så oerhört farligt som energidrycker. Därför måste dessa drycker förbjudas!

Dessutom borde föräldrarna vara medvetna om situationen eftersom deras barn dricker något som de ej bör dricka. Då kan de ta tag i det och försöka förklara för sina barn att energidrycker inte är bra att dricka vid så tidig ålder. Så det är dags att ta detta på allvar! Som mina sista ord vill jag förmedla till er än en gång: sluta dricka energidrycker, sluta utsätta er kropp för en massa onödiga och farliga ämnen som kroppen ej behöver. Anastasia Tassis. 8A


Ge kvinnor chansen till toppjobb! Visste du att i dagens samhälle drivs de flesta kommunstyrelser av män? Enligt TV4:s rapport är det ungefär 7 av 10 som är män i kommunstyrelserna. Är det verkligen likvärdiga förutsättningar inom jobb i samhället? Jag anser att kvinnor bör få möjligheter till toppjobb i styrelserna inom näringslivet och inom kommunstyrelserna. Det är absurt att de inte har lika lätt tillgång till toppjobben som män! För det första klarar sig inte kommunstyrelser utan kvinnor, av den orsaken att de har andra perspektiv på frågor om samhället. Därför bör kvinnor söka till de mansdominerade jobb som finns och arbetsgivarna ska våga satsa på kvinnor och lita på deras kompetens. Ja, jag förstår att samhället i Sverige ser bra ut idag och att kvinnor inte går runt utan jobb, men det handlar om att kvinnor inte har lika stor möjlighet som män till toppjobben. Hur många män jobbar med aktier och hur många kvinnor arbetar med just de högt uppsatta jobben? Det jag vill säga är att majoriteten av Sveriges toppjobb är tagna av män. För det andra: om kvinnor är ensamma försörjare - hur tror du ekonomin går? Inte uppåt kan jag säga. Jag påstår inte att kvinnor är fattiga och har det jobbigt, men tänk efter hur mycket enklare det skulle bli om de tjänade lika mycket som män? Samhället kanske inte förändras om man tar till sig kvinnor, men det är omöjligt att veta om man inte väl undersöker saken och låter kvinnor ta del av toppjobben. När det gäller drift- och verksamhetschefer tjänade kvinnorna under 2012 85 procent av vad deras manliga kollegers tjänade fastän de har samma kompetens! Alltså tjänar män mer än kvinnor, fastän de gör samma jobb. Det är också en viktig aspekt att diskutera. Skulle Sverige dra till sig allt fler kvinnor inom de jobb där män bestämmer och har höga positioner skulle samhället bli mer jämlikt, och kanske inte bara i Sverige utan runt om i världen med. Differensen är stor och be-

höver ändras nu! Kvinnor är väl exakt lika mycket värda som män? Vad har gjort att män har mer makt än kvinnor och har just den resurs som kvinnor drömmer om, är det rätt? Enligt Umo.se så är det inte jämställt inom jobb och män har det mycket lättare för sig än kvinnor. ”Killar får dessutom ofta lära sig att ta plats och vara självständiga, medan tjejer kan få lära sig att ta hand om andra och bry sig mycket om vad andra tycker om en”. Det är skillnaden mellan män och kvinnor i samhället och det är både kränkande och helt fel att det är på det sättet! Det är helt enkelt fel att män ska ha rätt till mer makt och jag vet att det finns kvinnor som håller med och inte tycker att det är roligt att män har mer betydelse än kvinnor. Jag anser att kvinnor ska kämpa för den här aspekten och inte vända ryggen mot den. Du ska slåss om de möjligheter som män tar till vara och du bör också få rätt till dem. Du kan inte göra allt, men oavsett om du lägger en liten bit av pusslet så är det fortfarande en förändring! Näringslivet kommer att bli bättre just för att kvinnor har en annan syn på saker och ting än vad män har. Du kan inte göra allt, men alla kan göra lite! Ni är nyckeln till framgång och måste inviga låset! Akram; Nyckeln till framgång, Källa: DN (2013-09-16) Emo.se


Böneutrop är vår rättighet Allt fler muslimer vill ha böneutrop och det vill jag också. Jag anser att man bör ha böneutrop, i alla fall under fredagsbönen, och ingen ska hindra det. Ska man leva i ett land där vissa människor är emot att ha böneutrop? Är det här rätt som det är nu? Detta är oacceptabelt! Böneutrop har funnits i mer än 1000 år. Ordet böneutrop kommer från mellanöstern och uttalas Adhan på Arabiska. Första personen som genomförde böneutrop inom islam var en etiopisk slav vid namn Bilal och han var nära vän med profeten Muhammed. Böneutrop genomförs fem gånger om dagen och alltid av en utvald man. Böneutrop innebär att en man kallar till bön genom att ropa ut några fraser som hörs över området så att man ska komma till moskén och be.

förstår att det här är ett kristet land men vi lever ju i religionsfrihet. Om vi bor i ett land med flera olika religioner måste vi kunna acceptera vissa saker med varandras religioner som t ex böneutrop. Jag vill att böneutrop ska äga rum i flera områden. Man borde ha böneutrop där flest folk accepterar det och där majoriteten är muslimer. Jag anser att man kan ha själva böneutropet en gång i veckan, helst under fredagsbönen. Jag uppmanar alla er som är emot detta att förstå att det är en viktig del i vår religion och ni bör respektera oss. Vi kan inte ha en moské utan böneutrop. Det tar ju, som sagt, bara mellan 2-3 minuter på ett helt dygn, vilket är väldigt lite. Jag hävdar att böneutrop har rätt att finnas. Sharmarke Abib Omar, 8A

För det första så påminner böneutrop om när man ska be, alltså behöver man inte kolla i en bok där det står. Nuförtiden har vi klockor och kan planera våra böner, men utropet är en viktig del i vår religionsutövning. Jag tycker att om man har en kyrkklocka som kallar till gudstjänst på söndagar då bör man också kunna ha böneutrop på fredagar då vi muslimer samlas i moskén till fredagsbönen. Det varar ungefär 2-3 minuter och det är inte så farligt. Jag


Förändrar tv-spel ditt beteende? Tv-spelens påverkan på barn och ungdomar är ett hett debattämne oavsett om man pekar på de positiva eller negativa konsekvenserna av spelandet. Kan tv-spelen förändra vårt beteende och vårt sätt att agera som människor som att t ex ta ifrån oss vår empati? Tv-spelsindustrin har funnits i cirka 30 år och har utvecklats med tiden. Forskarna har forskat om tv-spel och kommit fram till att de har en positiv inverkan på akademiskt relaterade områden som t.ex. skolan osv, men forskningen har också visat att tv- spelandet har en stor negativ inverkan då barn och ungdomars beteende ändras markant. Exempel på detta ser vi i spelet GTA (Grand Theft Auto) där spelarna har frihet att göra vad som helst, vilket är extremt olämpligt för barn och ungdomar under arton år. När barn och ungdomar spelar för mycket av dessa spel riskerar de att bli aggressiva, respektlösa, få ett dåligt språkbruk och bli beroende osv. När de blir beroende förlorar de i värsta fall kontakt med verkligheten och börjar till och med agera så som man gör i dessa spel i det verkliga livet. Ett exempel på negativa konsekvenser är massakern som skedde i USA då två gymnasieelever besökte sitt gymnasium med automatvapen och sköt 12 elever och en lärare. Detta var den fjärde värsta skolskjutningen i Amerikas historia. Dessa elever var extremt beroende av tv-spel, dessutom skapades en debatt om våldsamma filmer, spel och om vapenlagarna i USA.

Allt det här påverkar barn och ungdomar eftersom de inte bara blir våldsamma och okoncentrerade utan också överviktiga, får sämre inlärningsförmåga och sämre syn, vilket leder till fysisk och mental instabilitet. På sikt påverkar detta skolresultaten negativt då barn och ungdomar ägnar mer tid åt att spela än att plugga. Jag anser att föräldrar som köper spelen måste läsa på mer om spelet och checka åldersgränsen innan de köper spelet. Som det är nu köper mammor och pappor vilket spel som helst utan att ha en aning om hur spelet är och vad det går ut på. Föräldrarna måste bli mer uppmärksamma för att det är deras slapphet som är en del av problemet. Avslutningsvis anser jag inte att man ska avskaffa tv-spelen helt och hållet utan man borde sätta gränser och inte spela allt för mycket. Föräldrarna måste bli mer medvetna om vilka spel de köper åt sina barn och hur länge deras barn spelar. På frågan om tv-spel förändrar ditt beteende så är svaret solklart ja. Därför måste vuxna och ungdomar ta mer ansvar för hur mycket man faktiskt spelar. Shire Abdi. 8A


Ge kvinnor rättigheter som de behöver Än idag finns det kvinnor som blir orättvist behandlade t.ex. får inte kvinnan bestämma över sitt eget liv, hon blir bortgift, får inte utbilda sig eller ha ett jobb. Ofta är det männen som bestämmer över kvinnan i dessa familjer och i dessa länder där kvinnan inte har samma rättigheter som t.ex. kvinnor i Sverige. I en tidningsartikel i Metro (12/12-13) står att omkring 1500 kvinnor syraattackeras varje år enligt Acid Survivors Trust. I Afghanistan och Indien är det vanligt att man kastar en frätande syra på kvinnans ansikte så att det fräts sönder fast det är olagligt. Detta gör männen för att kvinnan t.ex. vill skilja sig. Orättvisa finns i Saudiarabien som är det enda land i hela världen som har en lag som säger att kvinnan inte får köra bil. Den 26/10- 13 körde Saudiarabiens kvinnor bilar för att visa att de kan köra bil och att de måste få göra det. Men myndigheterna i landet varnade kvinnor för att göra det. ”Den som bryter mot lagen kan räkna med att bestraffas” enligt den brittiska kanalen B.B.C. Det finns till och med pappor som gifter bort sina döttrar som är under 18 år och om tjejen vägrar slår man henne eller i värsta fall dödar man tjejen och kallar henne för hora och säger att hon förstör familjens heder och måste avrättas. Det här händer i Sverige också och det finns böcker som handlar om det här problemet, t.ex. ”Fallen flicka” skriven av Kristina Waldén. Jag anser att kvinnor måste ha samma rättigheter som män eftersom det inte finns några skillnader mellan dem, båda är människor som gud har skapat. Först och främst undrar jag: varför får inte kvinnor ha ett jobb i vissa länder? Har ni inte tänkt på att hon kanske har barn som behöver mat och att hennes man har lämnat henne eller att

han inte kan jobba? För det andra, i vissa länder är det så att flickor inte får gå i skolan. Jag anser att tjejer måste gå till skolan för att ha utbildning och ha ett bra jobb för att kunna göra så att samhället utvecklas mer. Vad är egentligen skillnaden mellan kvinnor och män? För det tredje: varför ska man gifta bort sin dotter till någon annan som hon inte är nöjd med? Det är hennes liv och hon måste få bestämma över det och gifta sig med en man som hon ska bli lycklig med. Det är en kvinna som ha fött dig och tagit hand om dig när du var liten, så varför har inte alla länder regler för att skydda henne? Alla länder måste ha regler för att skydda kvinnan så som vi gör i Sverige. Jag uppmanar att vi alla funderar på det här, särskilt alla män och ni som stiftar lagarna Sura Ramzi, 8A Källa: Metro 2013-12-13 kvinnor attackeras med syra


Stoppa hajfeningen! Varje år dör cirka 70 miljoner hajar, varav de flesta utsätts för något kallat hajfening. Det är en brutal handling vi utsätter hajarna för, vilket enbart görs för att få tag på djurets fenor. Efter det blir fenorna till hajfenssoppa som främst äts i USA och Kina. Varför är hajfening så brutalt och vad är orsakerna till att vi gör det? Är denna handling verkligen moraliskt rätt?

de 75 miljoner hajar vi årligen mördar genom hajfeningen. Hajarna må se skräckinjagande ut, men det ger oss ingen anledning att ”döma boken efter omslaget”. Vi har ingen rätt att använda fördomar som en anledning till ett flertal arters utrotning. Med tanke på hur många hajar vi fiskar är det inte konstigt att de är utrotningshotade.

Fening innebär att man fiskar upp hajar och skär av deras fenor för att återigen släppa ner dem i havet. Utan fenorna kan de varken jaga, simma eller andas (de måste föra vattnet mot gälarna vilket görs med hjälp av fenorna). Det här resulterar i att de sjunker ner till havsbottnen. Efter det svälter de ihjäl, kvävs, förblöder och det samtidigt som de blir uppätna av mindre fiskar. Det finns en anledning till varför hajen inte halas upp på båten. Kroppen är ammoniak-haltig och går därför inte att äta. Sedan är det en ytterst liten efterfråga på dess olja/skinn. Då resten av hajen anses betydelselös, av fiskarna, släpps hajen (levande) tillbaka i havet.

När vi, genom feningen, tar död på så pass många hajar (årligen) riskerar vi att förstöra havsområdets näringsliv (I havet finns det få rovdjur). Om det sker kommer de större fiskarterna bli fler, medan de mindre fiskarna minskar i antal. Detta kommer leda till brist på föda vilket så småningom lär ta död på alla fiskar i det havsområdet. Tyvärr är det inte bara de som tar smällen av vår så kallade ”rättvisa”. Det finns många exempel på djur som blivit färre på grund av oss. Till exempel har antalet späckhuggare minskat kraftigt just därför att vi självmant valt att fiska dem.

Någon gång före 1000-talet gjordes den första hajfenssoppan. Den dåvarande kejsaren (i Kina) ville genom denna maträtt visa gästerna sin makt, rikedom och generositet. Hajfeningen har alltså existerat ett bra tag. En av de nämnda orsakerna till varför detta görs handlar om att fenorna är en traditionell maträtt (gäller främst den kinesiska befolkningen), som många är måna om. Konstigt nog utgör fenan ingen större roll i soppan. Dess huvudingredienser är kyckling och/eller grisbuljong. Fenan är endast en historisk symbol man valt att ha. Med andra ord går denna maträtt att ersättas av andra råvaror. Försäljningen av hajfenssoppa är inte heller någon ekonomisk tillgång. Snarare tvärtom. Hajdykning är mer vinstgivande då den är en vanlig turist-attraktion. En jämförelse visar att den dyraste serveringen (motsvarar ett haj-liv) kostar 756kr/pers. , medan en turisthaj (under hela sitt livs tid) kan tjäna upp till 13,3 miljoner kr. En annan anledning talar mer om att hajarna är ett hot mot oss. Då anses det vara rätt att plåga dem. Statistik som gjorts tyder faktiskt på att hajen är ofarlig. Till exempel är det 35 gånger troligare att dö på grund av ett blixtnedslag, respektive 10 gånger av hundöverfall. Den riktiga boven i dramat är nog oss själva. Varje år omkommer 7 personer av hajattacker. Jämför detta med

Går problemet att åtgärda? Alla problem har en lösning, även denna. Om man vill vara emot hajfening kan man exempelvis undvika att äta hajrelaterad mat. Eller så kan den som vill äta hajfenssoppa ersätta fenorna med något annat. Annars kan man donera pengar till djurrättsorganisationer eller eventuellt sprida information om hajarna. Till er som är för hajfening vill jag bara säga: Innan ni dömer hajarna kan ni se till att skaffa väsentlig information om dem. Om ni inte har den sortens fakta, ja då låter ni hajarna vara ifred. Tanja Nahey, 8A De källor jag använt mig av är: wwf: tidningsutskrifter; Nr 5 2008, Nr 5 2009, Nr 2 2010. www.sharktruth.com De har varit delaktiga i många tidningsutskrifter så som South China Morning post.


Ge oss mer sovmorgon i grundskolan! Elever börjar skolan alldeles för tidigt på morgonen. Vi i vår klass har bara en sovmorgon i veckan, medan vår parallellklass inte har någon alls. Jag vet att det inte bara är vår skola som har för få sovmorgnar. Det här är problemet till varför vi försover oss så ofta. Elever har klagat väldigt mycket över det här men inget har hänt. Jag är säker på att många lärare helst skulle vilja börja senare varje dag, så alla skulle nog påverkas positivt av att ha sovmorgnar. De flesta högstadieelever börjar väldigt tidigt på morgonen och slutar omkring klockan tre till fyra. Detta betyder att eleverna inte får tillräckligt med sömn och det kan påverka deras betyg negativt. I Expressens medicinblogg (2010/07) står det om en ny studie att sovmorgon kan vara bra för tonåringars hälsa. När amerikanska gymnasieelever fick börja skolan en halvtimme senare varje dag kände de sig piggare och mindre deprimerade. Jag tycker att vi borde ha längre sovmorgnar. Jag hävdar att vi borde börja skolan klockan nio varje dag och sluta omkring 15:30. På det viset skulle vi inte komma för sent till skolan så ofta som vi gör nu. Visst skulle det finnas elever som fortfarande kommer för sent, men antalet skulle minskas drastiskt. Vi skulle även ha tid med att äta dagens viktigaste måltid, frukost. Skulle man göra en undersökning om hur många elever som hann med frukosten när de började klockan åtta på morgonen, skulle man komma fram till

att inte många elever äter frukost. Självklart kommer det att finnas de som lägger sig klockan två på natten fastän de bara börjar klockan 9:00, men det får man acceptera. Vi andra som inte missbrukar tiden på det här sättet och behöver sömn vinner mer på att få börja skoldagen senare eftersom vi är trötta på att vakna tidigt varje morgon och vi känner oss inte utsövda. Jag uppmanar våra rektorer och de som bestämmer över skolans timplan att våga förändra. Elever kommer ju helt trötta till skolan och har knappt hunnit äta någon frukost. Ni kan i alla fall ge det en chans? Vad har ni att förlora? Mohamed A, 8A


Att legalisera droger är ingen bra väg! Drogmissbruket har ökat kraftigt i dagens samhälle. Om man inte kan få stopp på situationen så kommer det att sluta riktigt illa! Cannabis, marijuana, hasch, amfetamin, kokain, ecstasy m.m. är bara några få exempel på droger som fortfarande är olagliga. Sedan länge har cigaretter och alkohol varit lagligt. Droger som alkohol och cigaretter har funnits länge. Men även andra droger också som t ex amfetamin som användes mycket under 1887 för att öka soldaternas prestationsförmåga ute i krig, men också för att bota förkylningar och andra besvär. Amfetamin kom till Sverige under 1930-talet och det spreds snabbt som uppiggande medel. Men det var inte förrän 1950-talet som missbruket av amfetamin startade på allvar. Både unga och vuxna blev beroende av det. Under 1960-talet fanns det cirka 10 000 tunga missbrukare av bara en enda drog i Sverige. Droger har alltså funnits enormt länge. Och med tiden har drogerna utvecklats och blivit allt fler och farligare. För ca 50 år sedan beslöt man att förbjuda droger helt och hållet, men det försöket gick bara i stöpet. Droger borde verkligen inte legaliseras hävdar jag. De ska alltså förbjudas totalt! Men den här gången måste riksdagen ta det mer seriöst så att vi för en gångs skull kan få fram ett resultat som varar under en lång period. Vi kan inte bara titta på medan unga människor tar livet av sig själva på grund av drogande. Det är bara helt förskräckligt hur människor tillåter drogerna fördärva sina liv. Eftersom droger innehåller farliga substanser så är det mycket troligt att få olika sjukdomar eller besvär som exempelvis cancer, lungproblem, hjärtproblem osv. En av anledningarna bakom sjukdomarna beror på att kroppens blodkärl drar sig samman samtidigt som hjärtats verksamhet väsentligt ökar, och att det uppstår blödningar i hjärnan, vilket också kan leda till kramper. I värsta fall kan man dö av en överdos för att kroppens organ helt enkelt inte orkar längre. Hjärnan påverkas naturligtvis av drogerna. Den som tar droger upplever ett rus och tycker känslan är positiv, men i det långa loppet förstör man hjärnan. Det leder till förändringar i sinnesstämningen, motivation, kognition, alltså hur man minns och hur man lär sig och de emotionella funktionerna fungerar sämre, även om man nu överlever och inte dör av en överdos kan man få problem på många andra sätt. Man blir helt enkelt långsammare i sitt tänkande, sitt tal, och får dessutom sämre relationer med familj och vänner. Och de här påverkningarna stannar länge även om du har slutat ta droger, i värsta fall brukar de stanna för evigt. Dessutom så brukar det ske negativa utseendeförändringar. Tänderna svartnar, ansiktet ser trött och rynkigt ut och man blir bara smalare och smalare. Nästan allt

förändras i en missbrukares liv. Självklart så har droger positiva effekter också. Annars skulle ingen använda droger i överhuvudtaget. Många läkemedel påminner om droger, dvs att de har samma substanser. Man brukar känna behagliga känslor, avslappning, man blir mer social och pratig, får bättre självförtroende eller man glömmer alla sina bekymmer. Men det positiva håller inte så länge eftersom sen kommer de negativa effekterna som plötsligt kan ta över. Vi måste alltså tänka på konsekvenserna och inte bara vad som känns positivt. Vi måste vakna! Vi måste se vart denna väg tar er, och vart ni kommer att hamna om ni fortsätter. I delstaten Colorado i USA har man nyligen legaliserat drogen cannabis, vilket jag tycker är helt fel. Det finns en grupp människor i samhället som anser att man ska legalisera cannabis och även andra droger. Jag anser att det är fel väg att gå. Jag menar att om man legaliserar cannabis finns risken att man börjar söka sig till ännu starkare droger vilket ju bara leder till problem. Avslutningsvis vill jag säga er alla att allt har en lösning. Om man är drogberoende kan man nå en väg och lyckas bli drogfri bara man bestämmer sig. Bara ni själva vill och har styrkan att göra det. Ni kan ta hjälp av psykolog, medicin såsom subutex och man kan även vända sig till ett drogbehandlingshem som verkligen kan vara till hjälp. Samhället kan alltså inte legalisera droger eftersom det sätter människor i fara. Ranya, 8A Källor: Fakta: så påverkar alkohol och droger dig Drugsmart, drogernas historia


Låt alla elever praoa! I några skolor i Sverige tillåter man elever i högstadiet att praoa men inte i alla. Det finns skolor som har haft prao men sedan tagit bort det beroende på t.ex. rån och hot. Idag finns det många elever som vill praoa. På min skola får vi inte praoa pga ett rån som skedde för 3 år sedan när en elev praoade i en guldsmedsaffär. Rektorn vill inte att det ska hända fler olyckor för det är skolan som har ansvar för eleverna när de praoar. Men jag anser att olyckan som hände var bara en gång och bara för det behöver de inte lägga ner praon. Prao är ett slags jobb som elever i högstadiet kan göra. Prao ger elever kunskap om deras framtida roller i arbetslivet och vuxenlivet, så att de i framtiden ska kunna veta vad de själv kan jobba med. Det är som en hjälp. Elever i årskurs 8 eller 9 praoar oftast en till två veckor. I en del kommuner får eleverna göra studiebesök eller träffa personer som arbetar inom olika yrken istället för prao. I skollagen står det inte att skolan ska ordna prao men det står att skolan ska samverka med arbetslivet och närsamhället och hjälpa eleverna att välja utbildning i framtiden. Jag anser att alla elever borde få praoa för nu är det bara vissa skolor som har prao. För det första, så får eleven en känsla av hur det är att arbeta i på en riktig arbetsplats. För det andra, om en elev till exempel praoar på ett dagis så kanske hen upptäcker att förskolelärare är ett roligt jobb fast hen inte tänkte på det innan. Prao kan alltså väcka intresset för ar-

betslivet. För det tredje, en elev som inte sköter skolan bra kanske upptäcker efter två veckors prao, att man måste ha mer kunskap för att klara ett jobb och därför anstränger sig mer i skolan. Det finns kommuner där man satsar på prao. I t.ex. Upplands Väsby samarbetar kommunen och näringslivet med att ordna praoplatser. Företagen tar gärna emot prao-elever. De tycker att skolan är viktig eftersom eleverna kommer att bli medarbetare i framtiden. Skolan tycker att företagen är viktiga eftersom de kan lära eleverna mer om arbetslivet och vilka krav och förväntningar som ställs. Det är inte rättvist att kommuner har olika regler. Jag tycker att alla kommuner borde ha samma regler för prao. Låt alla elever få praoa! Safia Rahmati, 8A Källa: Upplands Väsbys hemsida.


INFÖR DÖDSSTRAFF I SVERIGE! Dödsstraffet var den vanligaste bestraffningen för större brott fram till 1800-talet och 1921 avskaffades det i Sverige. Det var ett stort misstag. Tänk hur allt skulle bli mycket bättre om alla våldsmän försvann. Det är dags att agera i debatten om att dödsstraff bör införas i Sverige. Antalet mördare och terrorister har ökat. Kriminaliteten blir allt vanligare för unga pojkar/ flickor och hur kommer det sig att det sker? Jo, för att lagarna här i Sverige inte är tillräckligt stränga och då tar fler unga människor risker för att begå grövre brott som t.ex. mord. De ser hur slappa lagarna i Sverige är. Därför måste man göra något åt saken. Tänk dig att någon vän eller familjemedlem skulle bli mördad av en någon som dessutom mördat fler personer. Vad känner du? Ilska? Sorg? Eftersom det inte finns dödsstraff i Sverige så får mördaren som tagit din väns liv livstids fängelse, och om han eller hon beter sig bra i fängelset kommer han eller hon kanske ut efter 10 år och kan då begå nya brott. Hur skulle du känna om det hände dig? Mördaren har ju tagit livet av flera personer och en nära vän till dig. Tycker du då att personen som har tagit din väns eller familjemedlems liv förtjänar att leva sitt liv? Hur kan man låta någon leva som på ett planerat sätt berövat någon annans liv? När mördaren kommer ut från fängelset så kanske fler oskyldiga offer drabbas. Skulle det inte då vara bättre om personen hade blivit avrättad? När en våldsman ska få sitt straff i ett land som Sverige innebär inte fängelset en jobbig vistelse som i många andra länder. Hur är ett svenskt fängelse? Inte särskilt plågsamt i alla fall. Det finns tv, mat, säng och man har tillgång till telefon och datorer. Går skatten till det här? Man kan ju undra om skattebetalare är medvetna om att deras pengar går till kriminella människor för att de ska ha det bekvämt i fängelset? Det är ju meningen att fängelset ska vara ett straff. Tänk om mördaren dessutom lever i en ekonomisk kris, t ex att den smitit från att betala skatt eller har andra skulder, då är ju fängelset rena lyckolandet för honom eller henne. Man kan lugnt säga

att mördare kommer undan mycket lindrigt. Folk kan tycka att dödsstraff är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, alltså rätten till liv. Men tänk då på offret som har exakt samma rättighet till liv och de anhöriga till offret som också har fått sina liv förstörda. ”Genom att avrätta en människa som straff gör staten sig skyldig till samma brott” nämner Lise Bergh, generalsekreterare i Amnesty, i sin debattartikel. Jag håller inte med henne eftersom mördarna som begått detta hemska brott har gjort sitt val och de ska få sitt straff eller hur? Har man som uppsåt att döda förtjänar man inte att leva enligt mig. Staten skyddar samhället från psykopater, genom att tillämpa dödsstraff. ”Enligt en Sifoundersökning 2002 svarade nästan hälften av Sveriges ungdomar ja på frågan om dödsstraff borde införas i Sverige” enligt alltforforaldrar.se. Den som är för dödsstraff är inte ensam om sin åsikt. Vi är fler som delar samma uppfattning. Om alla som är för dödsstraff visar vad de tycker, så kan vi en dag påverka våra politiker som stiftar lagarna i Sverige till att införa dödsstraff! Varför ska någon som berövat en annan människa livet få leva? Sally, 8A Källor: Aftonbladet, alltforforaldar.se


Ska miljövänligt vara dyrt? Jag tycker att kollektivtrafiken har blivit för dyr både i Sverige och i den övriga världen. Har man en inkomst tror jag inte att det främsta man vill göra är att lägga ut pengar på ett SL-kort eller remsa, och när man nämner pengar menar jag inte billiga summor! Nuförtiden klagar många på att miljön blir värre och värre och att man släpper ut mycket koldioxid osv. Det är väl en självklarhet att man tar bilen när det är så orättvist dyrt! Om man verkligen brydde sig om miljön skulle man inte sätta priser för kollektivtrafiken som är för dyra. Även bensin är dyrt, dock är bil och tunnelbana helt olika saker. Både utseendemässigt och funktionellt. Varför tar jag upp just tunnelbane-priserna? Jo, tunnelbanan släpper varken ut avgaser eller koldioxid eftersom de drivs på el. Därför tycker jag att man ska sänka priserna så att fler människor tar tunnelbanan! På så sätt minskar miljögifter. Det finns självklart andra saker som skulle förändras positivt. För det första skulle plankningen minska och det gör att färre människor klagar. Även pengarna som går förlorade pga. plankningen skulle kunna ”tjänas tillbaka” igen. Enligt www.planka.nu har SL erkänt att plankningen har ekonomiska orsaker. Folk har helt enkelt inte råd eller så anser man att det är för dyrt och plankar hellre än att köpa en giltig biljett. En miljon plankar varje månad, de flesta under 27 år, visar en rapport. För det andra skulle de som jobbar inom SL och MTR få högre löner, eftersom fler skulle köpa remsor/kortet! Och till sist, tänk på alla bilolyckor som sker varje år, de skulle minska när resenärer ställer bilen hemma och istället tar tunnelbanan! Bilen skulle man kunna ta några gånger, men inte lika ofta. Man skulle dessutom spara mer pengar som annars används till bensinpengar. Tyvärr är det inte riktigt så i dagens samhälle. Många väljer att ta bilen istället eftersom att det är det ”snabba/ smidiga” alternativet. "Bilen finns ju redan där".

I Metro 2013-12-12 fanns en artikel om just detta ämne. Följande fakta stod att läsa i denna artikel: ”prisjämförelsen Pricerunner som gjort en prisstudie har jämfört vad en enkel resa med buss kostar i 32 storstäder i världen. Resultatet är inte smickrande för Stockholm”. Det är mer än dubbelt så dyrt som i New York och Paris att åka kommunalt i Stockholm, och fem gånger dyrare än i Moskva- och 56 gånger dyrare än i Mumbai. SL:s enkelresor hör till de dyraste i världen, visar en ny undersökning. Detta är ju en bekräftelse på att Sverige verkligen har höga kostnader när det gäller tunnelbanan. En lösning är ju att det kan bli inkomstbeprövat. Att man tar reda på köparens inkomst och anpassar det slutgiltiga priset för den. Tänk på dem som bara har en inkomst. Jag tycker att det är en väldigt bra idé! Jag uppmanar alla att protestera mot kollektivtrafikens priser! Avslutningsvis tycker jag att bl.a. ni som klagar på de som plankar osv. borde ta och fundera på detta, även de som är emot miljöförstöringar. Det måste bli billigare att åka miljövänligt! Sarah, 8A Källor: Metro (20131212) SL-biljett bland världens dyraste, Anders Göransson www.planka.nu


Alla Har Rätt Till Egen Stil! Folk i hela världen har många olika stilar i sina kulturer och sina personligheter. Det kan handla om olika stil på t ex kläder och musik. I ett demokratiskt land ska folk få ha olika stilar och inte bli mobbade av andra för det! Det är hemskt att mobba en ungdom bara för att han eller hon har en egen look. Stil kan syfta på flera saker, till exempel olika musikstilar, olika typer av mode och litteratur. Stil kan alltså specifikt syfta på en klädstil eller en viss musikgemenskap. Angivna stilar är inte så synliga eftersom man inte tänker på dem. Men sådana som rock, pop och nuförtiden swag med mera är väldigt märkbara. För mig är stil det man gör och har på sig i sin vardag. Stil betyder inte att man bara är en ”emo” eller en ”poppis person”. Stil är ens identitet. Jag anser att mobbning för stilar är fruktansvärt! För det första, hur kan man behandla folk på detta sätt om man lever i ett demokratiskt land? Tänker man inte att mobbning och kränkning kan leda till att vissa känsliga personer begår självmord? Man kanske tar det bara på skoj men den som blir utsatt för det kan ta det på ett annat sätt. Så jag har en fråga jag vill ställa, hur tänker ni som kränker andra? Tänker ni inte på de negativa sidorna? Det ska vara en rättighet att klä sig hur man vill. Mobbaren mår dåligt själv Avundsjuka, osäkerhet eller dålig självkänsla kan göra att vissa ger sig på och trycker ner andra. Ibland kan det bero på

att man har det tufft hemma. Då mår den som mobbar själv dåligt. I en sådan situation är det viktigt att mobbaren får hjälp för att må bättre. Man ska stoppa mobbning för stilar men också självklart för andra orsaker. Det är bra att folk har olika stilar för det sätter krydda på livet! Man behöver inte bli avundsjuk på människor som har olika stilar, istället kan man se den personen som en positiv förebild. Dessutom, om man själv har en enkel stil som andra människor gillar, då kan man ju själv vara en förebild! Att ha en egen stil betyder inte bara att man måste sticka ut och vara annorlunda, man kan vara enkel och ändå ha en egen stil. Livet får mer mening och spänning om alla har olika stil. Som avslutning vill jag säga att vi människor har fötts för att leva ett fritt liv men också för att ta hand om varandra, för att vi själva ska må bra. Ingen ska behöva bli mobbad och få dåligt självförtroende utan istället ska alla ha rätten till sin egen stil! Shahad Muneer, 8A


Bojkotta rasistiska partier! Nuförtiden röstar allt fler och fler människor av Sveriges befolkning på Sverigedemokraterna. De har fått över 4 % och kommit in i det svenska parlamentet. Men frågan är: ” Borde dom sitta kvar där inne? Förtjänar detta parti de få stolar de har där inne?” Personligen så tycker jag att Sverigedemokraterna inte förtjänar att sitta i Sveriges riksdag, eftersom de använder invandrare som någon slags syndabock. Att skylla på att utlänningar förstör landet och att det är de som ligger bakom den kriminella världen och så vidare. De sorterar Sveriges befolkning, genom att sätta de mindre värda, alltså personer med en invandrarbakgrund i en kategori och oss svenskar i en kategori. Det är oacceptabelt, jag menar att sätta olika värde på människor. Alla vi är lika värda oavsett bakgrund och utseende, eller hur? Dessutom påverkar Sverigedemokraternas rasistiska attityder våra barn och nästa generation. Jag menar det är som om detta parti planterar ett rasistiskt frö i människornas tankar och de väntar på att fröet ska blomma ut och växa. Vi måste se till att inte vattna fröet! Vi måste ta ansvar för de kommande generationerna och se till att våra barn inte påverkas och formas efter en rasistisk människosyn. Det är fruktansvärt hur dessa männi-

skor tänker om folk som har en ickesvensk bakgrund, jag menar ingen har lämnat sitt land frivilligt utan vidare. Dessa människor med en invandrarbakgrund har tvingats att fly från sitt eget land. De har flytt från krig och förtryck. Om vi bara kunde förstå den delen så har vi förstått mycket. Jag vet att Sverige är ett demokratiskt land och har en yttrandefrihet, men det måste ändå finnas en gräns för rasismen. Avslutningsvis vill jag uppmana alla att inte rösta på Sverigedemokraterna, eftersom det är ett rasistiskt parti som hela tiden förolämpar och förnedrar en viss grupp människor, i detta fallet invandrarna. Med det uppmanar jag alla att bojkotta Sverigedemokraterna. Doa, 8A


Låt eleverna i grundskolan lära sig om minoritetsreligionerna! I dagens samhälle prioriteras världsreligionerna. Följden av detta drabbar dem som tillhör minoritetsreligionerna och för dem är det en vardag att omgivningen blandar ihop deras religion med någon av majoritetsreligionerna. Det finns ingen id, påsk eller julafton som knyter ihop dem till andra personer i klassen, och dessutom finns det ju ingen som delar den religiösa uppfattningen heller. Dessa individer lär sig mycket om andra religioner, men knappast om sina egna. I ett mångkulturellt samhälle blir detta alltid resultatet, men det går att lösa, om man vill. Jag är mande och tillhör själv denna minoritet, tillsammans med ett fåtal andra i klassen. Vi lär oss om världsreligionerna utan den minsta koppling till vår egen religion. Ett exempel är Jesus och Mohamed, de är bara några av många som inte finns med i någon av våra böcker. Johannes Döparen har ingen större betydelse annat än att han döpt Jesus men för oss är han den som spred vår religion. När jag var yngre frågade lärarna och kompisarna om vilken religion jag tillhörde, men hur mycket jag än försökte förklara så blev jag ”kategoriserad” som Kristen. Detta ledde till att jag förnekade min religion genom att i fortsättningen simpelt säga att jag var Baptist tills jag kunde stå upp för min religion och dess uppfattning. Nu när jag tänker tillbaka inser jag att det säkert finns ett flertal personer i Sverige som delar min åsikt om att man från tidig ålder borde få lära sig om minoritetsreligioner. Det finns mycket som pekar på att okunskap är anledningen till missförstånd mellan de stora och små religionerna. De som hör till majoritetsreligionerna förstår sig inte på de mindre religionerna, eftersom fakta om dem inte finns tillgängliga. De flesta man frågar har ingen aning om vilka minoritetsreligioner som finns i området. Staten anser inte att informationen om minoritetsreligionerna är så viktig. På internet hittas bara lite fakta och de källor som hittas förfaller inte ha en stadig grund. Letandes på Google.se hittar man ingenting, troligen finns ingen större information på biblioteket heller. De flesta man frågar har ingen aning om vilka minoritetsreligioner som finns i området. I Kyrkanstidning.se skrivs det om dåliga händelser som drabbat folk med olika religioner som inte tillhör majoriteten och de håller med om att okunskap är anledningen till detta. På Mormonlady.se berättas om hur grupper från majoritetsreligionerna förtrycker grupper från minoritetsreligionerna, också på grund av okunskap. Eftersom detta är ett mångkulturellt samhälle så måste man låta grundskolelever få kunskap om de olika religioner som finns i omgivningen. Enligt mig så ligger ansvaret hos staten eftersom de ansvarar för läroplanerna och för befolkningens goda folkhälsa. Det är inte okej att elever mår dåligt till följd av att de tillhör en minoritetsreligion. Man måste helt enkelt börja lära sig om minoritetsreligionerna i samhället redan i grundskolan. Till att börja med så är detta en extrem orättvisa mot dem som tillhör en minoritetsreligion. De förväntas få ett bra betyg i ämnet religion för att komma in på gymnasiet, men lär sig endast om världsreligionerna. Varför? Jo för att de läromedel som finns alltid

handlar om just majoritetsreligionerna, därför är det inte konstigt att all undervisning inom ämnet religion aldrig handlar om minoritetsreligionerna. Detta bidrar till den ständiga bristen på fakta och resulterar i en stark ojämlikhet. I samhället är minoritetsreligionerna oviktiga, i alla fall tillräckligt meningslösa för att inte ingå i undervisningen. Individen i fråga har enligt mig också kategoriserats som oviktig eftersom att religion är en viktig del i ens liv. Tycker du att detta är okej? Jag anser i alla fall att något måste göras och det är fort! I LGR 11 för religionskunskap står det ”att eleven ska ha förståelse för olika individer i samhället och runt om i världen, hur de tänker och deras sätt att leva. Eleven ska även reflektera över sin identitet”. På så vis ska de bete sig ansvarsfullt gentemot andra och sig själva. Genom att inte låta eleverna lära sig om minoritetsreligionerna i skolan så efterföljs inte det som står i LGR, i alla fall inte gentemot minoritetsreligionsgrupper. Eleven som tillhör en minoritetsreligionsgrupp förstår tidigt sin roll i samhället som mindre värd då hen reflekterar över sin identitet. Allt på grund av okunskap! De blir utstötta från gemenskapen och har ingen att vända sig till, ingen kan ju förstå dem. Detta är ett stort problem som staten bör lösa om alla elever ska ha samma rättigheter och samma chans till en trygg skolgång. Om problemet inte blir löst så kommer detta på sikt att skapa ett samhälle där folket rangordnas vilket leder till en fråga om status och heder - precis som i alla U-länder. Om staten gör något åt saken kommer det att leda till en större jämlikhet, gemenskap och trygghet i skolan för dessa elever som nuvarande tvingas leva med denna ojämlikhet. Folket vinner mer information vilket leder till en större förståelse, och det är ju nödvändigt i en gemenskap. Ingen förlorar något på detta. Vissa menar på att minoritetsreligionerna tyvärr tillhör en minoritet som inte kan prioriteras då det finns mycket annat att lära sig, men det är inte anledning nog att trampa på någons mänskliga rättigheter. De som säger så försöker bara fly från problemet. Andra menar väl på att det jag skriver inte stämmer, men vad har de för grunder till det? Är det så att allt som står i lagen och LGR noggrant följs och att jag bara inbillar mig ett overkligt problem? I så fall finns det inga stadiga grunder för deras argument. Slutligen vill jag bara säga att åtminstone de olika minoritetsreligionerna som finns i Sverige måste uppmärksammas och att det inte är ansvarsfullt av staten om de inte gör något åt saken! Camila Nahey , 8A


Sluta säga att jag ska vara nöjd! Det finns människor som anser att det är fel att genomgå skönhetsoperationer, att man ska acceptera sig själv så som man är skapt från början. Jag har vänner som klagar över komplex och som verkligen mår dåligt på grund av det. Deras föräldrar säger då oftast: ”Du ska vara nöjd med dig själv, du är fin som du är.” Men hur ska man kunna vara nöjd när man innerst inne mår så dåligt? Anledningen till att man opererar sig kan vara att man skäms över något i sitt utseende eller på sin kropp och det är det komplexet som gör att man vill operera sig. Till exempel kanske man har för stora öron eller för stor näsa vilket gör att man inte vågar visa sig bland folk eller att man inte vågar gå på fest för att man tror att man blir uttittad. Det är därför folk börjar operera sig för att man hittar något fel i sitt utseende eller på kroppen. Personligen anser jag att det inte är något fel med att göra skönhetsoperationer. Det är personens ansvar om den vill eller inte om den är medveten om konsekvenserna. Om man är övertygad om att man mår bättre eller får en bättre självkänsla så tycker jag att det är rätt att göra det. Jag menar att man inte förändras som person bara för att man skönhetsopererar sig, utan man kanske istället blir bekvämare med sig själv efter operationen. Varför ska man förhindras at något man mår bättre av? Tycker du att det är okej att skönhetsoperera sig? Anser du att man ska vara nöjd fast man har svåra komplex? Det är ju upp till var och en om den vill operera sig eller inte. Jag tycker att personer inte ska lägga sig i andras liv eller val. Ingen kan ju bestämma vad andra ska tycka om sin egen kropp. Om en människa verkligen känner sig missnöjd så måste ju hen få själv bestämma vad hen vill göra, så länge man är

över 18 år. Det sista man vill höra är ju att man ska vara nöjd, när man verkligen känner motsatsen, att man är extremt missnöjd. I Tranås tidning intervjuades en tjej som heter Anna, som inte tyckte om sina bröst och hon hade genomgått en skönhetsoperation för att förstora sina bröst. Efteråt kände hon sig bättre: ”Jag har en bättre känsla inombords än vad jag haft innan. Det är inte bara på grund av resultatet, att jag har större bröst, utan mest egentligen eftersom jag helt enkelt är nöjd med mig själv.” Länge var hennes små bröst ett stort problem. Hon ville inte bära bikini eller ens visa sig bland folk. Hon beskriver det som ett komplex: ”Det har mycket med kvinnlighet att göra, just den delen av kroppen. Jag kände mig inte vuxen”. I Anna uppstod känslan under hennes tonår och från och med 18-årsåldern började hon fundera på en operation. Osäkerheten levde kvar även efter att Anna fyllt 20. Avslutningsvis vill jag uppmana er som kritiserar andra som skönhetsopererar sig att fundera innan och inse att man faktiskt kan må väldigt dåligt på grund av sina komplex. Det handlar ibland om ens egen självkänsla och hur dålig den blir, det handlar inte bara om att man vill se snygg ut. Dalal, 8A


Låt böneutrop bli ett naturligt inslag i vardagen! Böneutrop inom islam är ett känsligt ämne. En stor del av befolkningen i Sverige är emot det. Antingen är det på grund av att Sverige är ett kristet land eller kanske bara för att det är främmande. Du som läser detta, du som också är emot böneutrop, bör läsa vidare och kanske kan du få ett annat perspektiv. Den 26 april 2013 fick vi i Sverige för första gången ha böneutrop i moskèn i Fittja, som ligger söder om Stockholm. Böneutrop förkommer oftast i mellanöstern där en imam högt läser upp trosbekännelsen. Syftet med böneutrop är att kalla alla till moskèn för bön och detta har funnits sedan urminnes tider. Jag som muslim vet hur viktiga bönen och böneutropen är för oss. Absolut viktigast är fredagsbönen. Ett böneutrop är ofta 3-5 minuter långt, av dygnets hela 24 timmar, vilket inte kan klassas som långt tid, dessutom skänker det mycket glädje att höra det. Religioner förmedlar goda budskap, vilket gör att de påminner oss människor om det goda när man är i ett dåligt tillstånd. Låt oss se på böneutropet som något positivt, något som påminner om det goda, inte bara inom islam, utan i alla religioner. Man behöver inte se det som ett hot eller något negativt. Låt oss se på det på samma sätt som man ser på kyrkklockorna när de ringer varje söndag morgon. När en moské ska byggas i Sverige blir det folkstorm, trots att 500 000 muslimer lever i Sverige och har rätt att utöva sin tro här. Tyvärr får de muslimska föreningarna bara byggnadslov i grå och fula industriområden, där muslimernas trosutövning inte stör någon. Enligt Dagens nyheter (2013-11-19) hittades ett tiotal grisfötter i anslutning till moskèn, vilket tyder på en protest, förmodligen kopplat till böneutropen. Jag anser att det är fel att protestera på detta sätt, det leder absolut inget vart!

Ofta brukar jag själv ifrågasätta folkets negativa attityd, varför tycker vissa grupper av människor att böneutrop är så fel? När jag går in på sociala medier och läser om detta ser jag hur många det är som är så hatiska mot böneutrop, att det är något som alltså tillåts i samhället. Visst är Sverige ett kristet land i grunden, men är det inte en mänsklig rättighet att alla människor får utöva den religion de själva vill? Att ha böneutrop borde inte störa någon som inte ens bryr sig om religionen. Kristendom och islam är de två största religionerna i hela världen. Kristna har kyrkan och kyrkklockan, och muslimer har moskén och böneutropet. Ateister tror inte på någon religion. Alla gör som de själva önskar. Personligen tycker jag att Sverige är ett underbart, mångkulturellt land som välkomnar alla utlänningar med öppen famn. Religionsfrihet och yttrandefrihet är två av de mest värdefullaste ting vi har i det här landet och bägge bör finnas kvar för all framtid! Så snälla människor, ni som inte har något emot böneutrop, hjälp oss att vinna kampen för vår rättighet!

Elinur Alpek, 8A


Förbjud rökning! En stor majoritet av befolkningen anser att passiv rökning på offentliga platser är ett enormt samhällsproblem. Varje dag drabbas minst en person i Sverige av hjärtinfarkt på grund av andras tobaksrök. Över hela världen röker människor och uppskattningsvis kan vi säga att 1,1 miljarder människor i världen är beroende av tobak. I Sverige dör varje år omkring 6 400 människor i sjukdomar som orsakats av deras rökning. Rökning anses kunna orsaka över 40 olika sjukdomar och i varje rökpuff från en brinnande cigarett finns omkring 4700 olika ämnen och kemiska föreningar. Passiv rökning under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. Ungefär lika många personer i Sverige dör av passiv rökning som av trafikolyckor. Cirka 200 dödsfall beräknas varje år bero på passiv rökning. I Sverige har rökarna totalt sett blivit färre de senaste decennierna medan Kina befinner sig i ett stadium där antalet rökare ökar. ”Näst på tur att lära sig att röka av tobaksbolagen står kvinnor i fattiga länder och i länder med växande ekonomier”, säger Hans Giljam, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. För det första anser jag att det inte bara är fel att röka inomhus utan också utomhus, eftersom det orsakar passiv rökning för omgivningen. Det är särskilt farligt för småbarn i en ålder av ett eller två år att vistas i rökiga miljöer. Astma och öroninflammationer är vanligare hos barn som tvingas leva med tobaksrök. Du har säkert redan hört alla argument för att sluta röka "rökning skadar din hälsa, dina lungor, förkortar ditt liv och du slösar med pengar. Ni dör i förtid, alltså måste ni tänka på framtiden, det finns mycket att göra istället för att röka ” osv, men de argumenten är fortfarande lika aktuella idag. Att röka är dåligt både för sin egen hälsa och för personer i rökarens omgivning.

Dessutom påverkas miljön av cigarettframställningen. Stora områden skog och regnskog försvinner i Sydamerika bara för att man ska kunna ge plats åt tobaksodling. De som arbetar där får andas in alla farliga ämnen och de lever inte särskilt länge. Alltså påverkas miljön negativt av själva produktionen och framställningen av cigaretter, vilket drabbar den fattiga världen. Man får absolut inga goda resultat av rökning. Det leder bara till farliga sjukdomar som t ex cancer, som vi inte kan bota alla gånger. Rökning bör förbjudas helt och hållet och om det inte går att göra omedelbart så bör det förbjudas på offentliga platser över hela världen. Föräldrar som röker måste tänka på hur de påverkar sina barns hälsa negativt. Avslutningsvis vill jag uppmana er rökare att sluta röka. Varför röka när vi idag vet att det är så skadligt? Ska senare generationer bli rökare delvis på grund av sina föräldrars dåliga vanor? Det handlar om disciplin och förnuftiga val! Om ni rökare slutar ger det ett längre, mer hälsosamt, och ett bättre ekonomiskt liv. Rökning dödar så sluta röka! Hamso, 8A


Rökning dödar – sluta med det! "Rökning dödar" är ett citat man ser lite här och var. Ja, rökning dödar. Trots alla dessa varningsrubriker man ser varje dag, så är det en stor andel av befolkningen som än idag röker. Detta måste förhindras och andelen rökare bland befolkningen måste sjunka till noll! Därför uppmanas varje läsare som röker till att sluta! Rökning bär på mycket negativt, inte bara hälsoproblem, rökning kostar samhället cirka 30 miljarder kronor årligen. 12,7% av alla cancerfall beräknas orsakas av rökning, enligt Cancerfondens hemsida. Alla är vi enade om att rökning bär på sina ohälsosamma konsekvenser. Men vad är det för konsekvenser som rökning medför utöver cancer? Rökning kan orsaka en hel del problem i kroppen bl.a. hjärtinfarkt, stroke och en hel del andra livshotande sjukdomar. Rökning leder till att man får sämre hy, som åldras betydligt snabbare än hos icke-rökare. Inte bara det, utan rökning förstör tänder, missfärgar dem. Det som de flesta människorna är medvetna om, är hur mycket lungorna förstörs av rökning. På en röntgenbild ser man skillnaden mellan en icke-rökare och en rökares lungor. Så vill du hålla dina lungor rena, din hy vacker och dina tänder friska - avstå från rökning. Som tidigare nämnts kostar rökning samhället massor av pengar, ca 30 miljarder kronor. Men hur mycket blir det per person? Säg att du röker ett paket om dagen d.v.s. bränner över 50 kronor om dagen. På ett helt år blir det 18 250 kronor. Föreställ dig hur mycket bättre ditt liv skulle vara utan dessa ohälsosamma brinnande pinnar, med ett konto som är 18 000 kronor rikare om året. Livet skulle vara hälsosammare, och lyxigare. Vissa anser att rökning är socialt, andra ser det som tidsfördriv. Det är sant. För det är oftast i sällskap som man röker som mest. Man kommer alltid på goda samtalsämnen när man står med någon och röker, för man har inget annat för sig än att föra en konver-

sation. Man kanske tar en cigarrett eller två medan man står och väntar på ett sällskap, eller när man väntar på tunnelbanan. Det är inte okej att man förstör sin hälsa, och sin kropp, för vad? För att fördriva tiden och föra en konversation med någon? Tiden går att fördriva genom all teknologi som vi idag har tillgång till. Man kan till exempel spela ett spel på mobilen medan man väntar, istället för att förkorta sitt liv med en cigg. Och istället för att föra en konversation medan man röker, så kan man istället föra samma konversation med en kopp kaffe, istället för att röka bort sitt liv. Rökning är något vi alla är medvetna om hur pass hälsofarligt det är. Därför ser jag ingen anledning för folk att fortsätta röka. Det är dags att klippa av ciggen, och leva hälsosammare och rikare. Bort med alla ohälsosamma rökpinnar! Johannes, 8A


Avskaffa dödsstraff Dödstraff har funnits ända sedan medeltiden då man bland annat använde sig av en metod som gick ut på att hugga av nacken inför hundratals åskådare. Man använde sig också utav plankan. Den åtalade skulle då ha bundna ben, bundna händer och en ögonbindel medan hen skulle gå på plankan över vattnet, på så sätt mötte personen sin död genom drunkning eller utav hajar. Med tiden så har metoderna för avrättning förändrats. Den vanligaste avrättningsmetoden man använder sig utav idag är giftinjektion, som är smärtfritt och går ut på att man helt enkelt via giftsprutor avrättar den skyldige. Än idag finns det länder där det är lagligt att mörda en kriminell, till exempel i USA, Kina och Irak. I vissa länder blir man dömd till dödsstraff även om man inte begått ett allvarligt brott som till exempel mord. Enligt Tidningarnas Telegrambyrå (2010-12-29) påstås att Kubas högsta domstol ändrade en dom från dödstraff till 30 års fängelse för en regeringsmotståndare. Brottet han begått handlade om att han utryckt sina åsikter mot regeringen, vilket ju är en demokratisk rättighet, inte ett brott. Men i vissa länder ser man det inte på det sättet. Varför ska det vara så? Att man ska bli dödad för sin åsikt är ju galet! 2010-12-29, kl 05:13 2010-12-29, kl 05:13 Jag anser inte att dödsstraff är rätt straff, på grund av flera orsaker. Först och främst anser jag att dödstraff är som en slags ”befrielse” från ett straff man egentligen borde få, det vill säga att mördaren kommer undan för lätt. Om du till exempel dödat en människa så är det mer smärtsamt att sitta på livstid i ett fängelse och förstå att det finns ett liv utanför som du går miste om. Självklart borde inte fängelserna vara så bra som de är i vissa länder, till exempel Sverige. Här har fängelserna hög standard och man ser till att de kriminella har tillgång till egen TV, gym, de får

terapi mm. Självklart förstår jag att man måste ha någon slags vård, men samtidigt är det viktigt att man säkerställer att de kriminella tar ansvar och känner att de faktiskt får ett straff. Det borde räcka med en säng och en toalett. Vidare menar jag att det finns ett problem när det gäller bevisningen av den som är åtalad. Det har hänt att den som blivit dömd för ett brott sedan varit oskyldig då ny bevisning dykt upp, men då har det varit för sent. Tänk om man är oskyldig? Det här är ju katastrofalt! Dessutom finns ett moraliskt problem. Även om en gärningsman är skyldig anser jag att det är fel att ta hans eller hennes liv, oavsett vilket brott som begåtts. Avrättar man en mördare gör man samma hemska brott själv, det är ett orimligt sätt att tänka! Det är som att våldta någon för att ha våldtagit någon annan. Alltså, avskaffa dödsstraff och inför livstidsstraff över hela världen. Även om man begått ett allvarligt brott ska det inte straffas med döden. Fängelsetiden ska inte handla om någon slags ”lyx” eller ”hotellvistelse”, nej, det ska vara vård blandat med en tid då man verkligen ska känna att man tvingas tänka på vad man gjort och känner att det är ett straff. Dessutom behöver inga oskyldiga människor avrättas på grund av slarvig bevisning. Massi, 8A


Sänk körkortsåldern i Sverige till 16 år! Att åka bil till centrum eller biosalongen har varit en ung människas dröm sen länge. Varför ska man ta den långa och utmattande vägen till tunnelbanan, när man lätt och smidigt kan ta bilen som står parkerad utanför huset? Om vi t.ex. utgår från USA:s lagar, så får man som en 16-åring ta körkort och köra bil i vissa delstater i landet. Det är en utmärkt ide, individen har då gått ut grundskolan och går i gymnasiet och har nästan nått sitt vuxna liv. Många menar att dödsfall ökar p.g.a. sänkningen av körkortsåldern. Enligt Birgitta Björklund, Göteborgs Gatu AB (2009) så har USA 3 gånger så många dödsfall per 100 000 invånare än Sverige. Men antalet dödsfall har samtidigt minskat hastigt p.g.a. ökad trafikövervakning och bättre säkerhetsbältesanvändning. USA:s lag är en smart och uttänkt idé, eftersom ungdomarna precis börjat gymnasiet och kanske har skolan långt ifrån hemmet, då kan de snabbt utan några svårigheter bara ta bilen till skolan. Det anser jag är något suveränt då det även finns studenter i Sverige som bor utanför Stockholm och har skolan i innerstaden. Där brukar det oftast gå 3 bussar om dagen, vad händer då om man missar första bussen? Enligt Västerbottens kuriren (20130202) så är det lagligt för en 16-åring att köra EPAtraktorer, dock så får man högst köra i hastigheten 30km/h. Den lagen bryter oftast ungdomarna då man faktiskt kan köra upp emot hastigheten 100km/h med en trimmad EPAtraktor. Så varför ska då inte ungdomar få köra en vanlig bil så att de slipper bryta lagen och ändå kunna köra i samma hastighet som alla andra? Att bila ner från hemmet till centrum ska inte vara olagligt för en person vid 16-17 års ålder med körkort. Visst skulle det bli kaotiskt om man fick åka på motorvägen så ung, men helt ofarligt om man åker runt i hemtrakten. Jag menar, man är ju 16 år, mogen och har dessu-

tom tagit körkort så det är inte så att man är helt ute och cyklar och inte kan något om att vara bilist. Ungdomen har ju tagit sitt körkort och kan köra bil relativt bra. Många ungdomar är hemma och lever ett stillsamt liv och orkar inte gå ut p.g.a. att det är en så förbaskat lång väg till deras destination. Ibland är föräldrarna sjuka och kan inte ta sig till Apoteket eller kanske handla mat. Då kan barnen åka och handla och slippa att bära de enorma påsarna fyllda med varor helt själva, och istället lägga dem i bilen och åka hem. Ibland händer det att man måste ta hem syskon från skolan eller träningar i den kalla vinterstormen. Alla vi människor i Sverige vet vilken börda det är att ta sig igenom den kraftfulla vinterstormen, bara tanken får oss att känna oss illa till mods. Så varför ska vi unga plågas på det här viset helt i onödan? Särskilt viktigt med bil är det just på vintern då ungdomar oftast dumt nog klär sig väldigt tunt. Då finns det en oerhört stor chans att de också blir sjuka. Därför anser jag att man ska få ta körkort redan som 16-åring. För ungdomarnas skull och för bekvämlighetens skull. Så stifta en ny lag! Körkort ska kunna tas redan när man är 16 år! Mohammed L 8A


Förbjud månggifte Det blir allt vanligare att män i Asien gifter sig med flera fruar samtidigt. De får t ex gifta sig med fyra fruar men kvinnan får bara gifta sig med en man. Jag anser att det är orättvist eftersom kvinnorna inte har någon talan när mannen vill skaffa sig fler fruar. Hon förväntas bara att acceptera det. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Varför får män gifta sig med flera kvinnor och kvinnor bara med en man, och dessutom inte ha någon rätt att motsätta sig det? I det centrala Saudi-Arabien hittar vi flest månggiften. Det är mycket vanligt där att en man gifter sig med flera fruar. Vi kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Vi borde väl kunna bestämma själva vem vi vill gifta oss med och dessutom kunna ställa krav på mannen. Oftast så gifter sig mannen med en kvinna först. Efteråt gifter han sig igen med en eller två fruar till. En anledning till att månggifte sker kan vara att mannens första fru inte blir gravid och det skapar problem, eftersom äktenskapet syftar till att just skaffa barn och bilda en stor familj. Men om det inte sker gifter han sig med en till kvinna som kan leva upp till de förväntningarna och den första frun förväntas då att bara acceptera det. Tänk om du eller din syster blir tvingade av era föräldrar till att gifta er med en äldre man som redan har två fruar. Det är ju hemskt. Tänk er att hela livet ska man bo med en man som man inte älskar och som har flera andra fruar. Det skapar ångest och depression. Ännu värre blir det om du verkligen älskar mannen på riktigt. Det finns de som ser månggifte som nå-

got positivt och menar att fruarna godkänner det och om någon av dem inte kan få barn eller vill skaffa barn då kan ju någon av de andra fruarna bli gravid utan att det behöver bli så laddat och uppmärksammat. Men det krävs verkligen att man som ”familj” går med på det, att man själv valt det, vilket jag egentligen inte tror på. De menar att det är mycket lättare i hushållet också, då behöver man inte städa hela huset själv och ta hand om barnen själv eftersom du får hjälp av de andra kvinnorna också. Men jag anser ändå att det är ett beslut som man aldrig kan tvinga någon annan till och jag anser att man inte kan ha det som norm i ett samhälle. Som kvinna ska man själv kunna välja vilket man inte kan i vissa länder, t ex Saudi Arabien. Jag anser att nackdelarna är fler än fördelarna och att man borde stifta lagarna så att det ska vara förbjudet att gifta bort sina döttrar och att det även ska finnas ett förbud mot månggifte. Bröllopet ska vara en av de lyckligaste och viktigaste dagarna i ens liv men att inte vara lycklig på sitt bröllop är ju hemskt. Därför säger jag FÖRBJUD MÅNGGIFTE. Zainab, 8A


Dödsstraff har funnits länge genom tiderna runt om i världen. Även i Sverige har dödsstraff varit vanligt förekommande i historien. Man har under historien avrättat människor på många olika sätt. På 1500-talet var det en bödel med yxa som avrättade folk och det var bara de som hade dömts till döden som blev bödlar för att få ha kvar sitt liv. Vanligtvis var det ingen som ville gifta sig med en bödel, och det var bara kvinnor som var dömda till döden som kunde gifta sig med en bödel för att slippa straffet. Senare kom man på andra och mer effektiva sätt att avrätta brottslingar. Liechtenstein var det första landet som avskaffade dödsstraff i slutet av 1700-talet. Men år 2006 var det fortfarande 74 länder som hade kvar dödsstraff i sin lagstiftning, men det är endast några av dessa länder som verkligen avrättar brottslingar. I Sverige avskaffade man dödsstraff 1921, men då gällde det bara brott som begåtts i fredstid. Först 1992 ändrades lagen i Sverige så att till och med krigsförbrytare inte kunde dömas till döden. År 2007 avrättade Kina flest människor i hela världen, men andra länder står bakom Kina på listan, t ex Iran, Saudiarabien, Pakistan och USA. I dessa länder avrättades 88 procent av de totalt dömda, enligt Amnesty International. Tragiskt nog har Iran i sin tid varit det enda landet som har avrättat ungdomar under 18 år. Jag anser att dödsstraff är oacceptabelt och helt enkelt borde förbjudas runt om i världen. För det första anser jag att en jury inte kan ta det ansvaret att döma om en människa ska avrättas eller ej. I värsta fall visar det sig efter att personen har avrättats att hen är oskyldig, därför borde man hitta på en annan metod istället för att ta livet av någon. Oavsett om hen är skyldig eller inte så är det enligt mig fel att tillämpa dödsstraff. Om vi dödar en person som dödat andra är vi inte bättre själva. Varför ska vi behöva sjunka till deras

nivå, om det de har gjort betraktas som synd eller lagbrott? Först säger vi att det är dåligt att döda folk och vi har lagar som förbjuder det, men ändå så straffar vi den personen med samma mynt, nämligen att ta livet av honom eller henne, det är dubbelmoraliskt. Mellan 1900-1985 satt 350 st oskyldigt dömda på "death row" i USA. Innan det bevisats att de var oskyldiga hann 23 av dem bli avrättade enligt swipnet.se. Men även idag har vissa del- stater i USA fortfarande kvar dödsstraff och de har uppenbarligen inte lärt sig av sina misstag utan bara hittat på andra metoder att avrätta folk på istället, som t.ex. giftinjektion. Jag uppmanar alla andra länder utanför Sverige som t.ex USA och Iran att lära sig av Sverige och stifta nya lagar och värdesätta människan och livet och förbjuda dödsstraff. Mustafa Bulhan, 8A Källor: 1111 Frågor och svar av Carsten Ryytty (publicerad 2009) , Amnesty International Swipnet.se


Eleverna i årskurs 8, Lillholmsskolan, Skärholmen, har formulerat var sin åsikt om något i samhället de tycker borde förändras eller förbättras, tillåtas eller förbjudas. Med hjälp av ord och bild argumenterar de för sin åsikt och försöker få så många som möjligt att tycka som de gör! I detta häfte kan du läsa debattartiklar skrivna av eleverna i 8A!

Insändartidning bilder 8a jan 2014  

Elever från Lillholmsskolan 8A skriver debattartiklar

Insändartidning bilder 8a jan 2014  

Elever från Lillholmsskolan 8A skriver debattartiklar

Advertisement