Page 1

Με όραμα και σχέδιο για τη Λάρνακα του σήμερα!


Η πόλη μας βρίσκεται σήμερα μπροστά σ’ ένα σταυροδρόμι πολλών προκλήσεων και λίγων ευκαιριών. Τώρα έχετε τη δύναμη να καθορίσετε το δρόμο της. Δώστε μου την εμπιστοσύνη σας για να γίνουμε η δύναμη που θα αλλάξει τώρα τη Λάρνακα. Δεσμεύομαι να εργαστώ με όραμα και σχέδιο για τις ανάγκες της πόλης μας. Πρώτα απ’ όλα, στόχος μου είναι το Δημαρχείο να προσφέρει ηγεσία και στήριξη στον κάθε δημότη, δίνοντας μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και συνεργασία μαζί του. Ενισχύοντας τη συμμετοχή των δημοτών στα κοινά, προτείνω ο Δήμος Λάρνακας να μετονομαστεί σε Δήμο Λαρνακέων. Αποστολή μου είναι να αξιοποιήσουμε τη συλλογική γνώση, τις ικανότητες και δυνατότητες των ανθρώπων μας, αναδεικνύοντας τη Λάρνακα σε μια πόλη-υπόδειγμα όσον αφορά την ποιότητα ζωής και εργασίας που θα προσφέρει στους πολίτες της και φιλική προς το περιβάλλον. Όραμά μου είναι η Λάρνακα να γίνει πόλη επιλογής για νέους, οικογένειες και εργαζόμενους. Μια πόλη που να προσφέρει ευημερία και πρόοδο, όπου ο καθένας θα μπορεί να πετύχει τα όνειρά του. Αρχές και αξίες μου είναι η διεκδίκηση, η διαφάνεια, η εντιμότητα, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός στο δημότη, η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη. ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, Στρατηγική μου θα είναι: • Οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων

εργασίας, προωθώντας τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και διευκολύνοντας τις υφιστάμενες.

• Συγκεκριμένος σχεδιασμός καινούργιων έργων για

συμπερίληψη στα Διαρθρωτικά Ταμεία.

• Καθαρή πόλη, όμορφες συνοικίες, πάρκα,

δενδροφυτεύσεις και καθαρές παραλίες.

• Αποδοτική δημοτική Υπηρεσία που να εξυπηρετεί

τον δημότη.

• Ενίσχυση και δημιουργία υποδομών, δρόμων,

πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων.

• Οργάνωση και ασφάλεια της πόλης μας.

Με την εκλογή μου, υπόσχομαι να δώσω το βάρος της θέσης του Δημάρχου στο να διεκδικήσω τις προσδοκίες και επιδιώξεις των πολιτών της Λάρνακας σε τοπικό, αλλά ακόμη περισσότερο σε κεντρικό επίπεδο, βάζοντας την πόλη μας στο χάρτη της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ

3


Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ο

ι δημότες δεν πρέπει να είναι απλοί αποδέκτες των αποφάσεων του Δήμου. Επιβάλλεται και αποτελεί προτεραιότητά μου να συμμετέχουν ενεργά, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες τόσο στη διαμόρφωση των αποφάσεων και στη διαχείρισή τους όσο και στον έλεγχό τους. Το διαδίκτυο και οι διάφορες εφαρμογές του, προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες άμεσης εξυπηρέτησης, πληροφόρησης, αλλά και διαβούλευσης με τους πολίτες.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

• Σ υνεχής και αμφίδρομη επικοινωνία με τους δημότες, μέσω των νέων τεχνολογιών (ιστοσελίδα, facebook, twitter, e-mails), ακόμη και διαδικτυακή μετάδοση σημαντικών συνεδρίων του Δημοτικού Συμβουλίου. • Ε γκατάσταση περισσότερων ηλεκτρονικών σημείων πληροφόρησης (info kiosks).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

• Δ εξαμενή σκέψης για τη Λάρνακα. Σε στενή συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους θα καθιερώσουμε συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε για τα θέματα Οικονομίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ.ά. να ζητούμε, εκεί που χρειάζεται, τη συνδρομή των δικών μας ανθρώπων που έχουν επιστημονικές γνώσεις και ειδικότητα στους συγκεκριμένους τομείς.

• Δ ημιουργία διαδικτυακού περιοδικού ή εφημερίδας του Δήμου που να ενημερώνει σε τακτική βάση τους δημότες για νέα που αφορούν την πόλη μας, με συνδέσεις για νέες θέσεις εργασίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. • Α νάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου των εντύπων για όλες τις άδειες που εκδίδει ο Δήμος και όλης της πληροφόρησης που πρέπει να έχει ο δημότης για τη λειτουργία του και την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του. • Όλες οι πληρωμές δημοτικών φορολογιών και τελών θα μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά, όπως και η πώληση εισιτηρίων για εκδηλώσεις. • Α νοικτή στους δημότες συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ανά τρίμηνο, στο Δημοτικό Θέατρο, στη διάρκεια της οποίας θα γίνεται ενημέρωση για την πορεία των έργων του Δήμου, αλλά κυρίως θα δίδεται η ευκαιρία να ακουστούν θέματα και απόψεις των δημοτών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

• Η λεκτρονική διακυβέρνηση: Το Δημαρχείο στο σπίτι κάθε δημότη. Διενέργεια on-line δημοψηφισμάτων για σοβαρά θέματα που αφορούν την πόλη. • Δ ημιουργία κινητού γραφείου εξυπηρέτησης του δημότη, το οποίο με ημερήσιο πρόγραμμα θα επισκέπτεται συνοικισμούς και απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου για εξυπηρέτηση των δημοτών και παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας με γιατρό, φυσιοθεραπευτή και νοσηλευτή.

4

Η

πλατφόρμα επικοινωνίας με τα οργανωμένα σύνολα της πόλης δεν μπορεί να εξαντλείται στα πλαίσια μιας συνεδρίας της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα που προσφέρει ο περί Δήμων Νόμος για συμμετοχή, στις διάφορες Επιτροπές του Δήμου, ατόμων που έχουν ειδικές γνώσεις για το αντικείμενο.

• Κ αθορισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με τα οργανωμένα σύνολα για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο και για έργα που απαιτούν μεγάλες δαπάνες. Επανίδρυση ουσιαστικά της Επιτροπής Ανάπτυξης της πόλης, καθιερώνοντας τακτικές συνεδρίες με ημερήσια διάταξη κάθε μήνα, με διπλό στόχο: Αφενός η Επιτροπή να καταστεί μια δεξαμενή σκέψης για τη Λάρνακα με τη συμπερίληψη σε αυτήν –εκτός των υφιστάμενων μελών– και των πρώην Δημάρχων, πρώην βουλευτών και των Δημάρχων των κατεχομένων Δήμων που εδρεύουν στη Λάρνακα, κι αφετέρου να εξελιχθεί σ’ ένα αποτελεσματικό εργαλείο άσκηση πίεσης (lobby group) προς την κεντρική εξουσία. • Α ξιοποίηση των συμπολιτών μας που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στη δημόσια Υπηρεσία ή αλλού, για κοινή προώθηση των θεμάτων της Λάρνακας. • Π ρόσκληση προς τους Δημάρχους των κατεχομένων Δήμων μας που εδρεύουν στη Λάρνακα να παρακολουθούν τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Μέγαρο είναι η βιτρίνα της πόλης. Στόχος μου από την επομένη των εκλογών είναι να εισηγηθώ την στέγαση του Δημοτικού Μεγάρου στο κτήριο της αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας. Ένα ιστορικό κτήριο, σήμα κατατεθέν για την πόλη μας που συνδυάζει τη δυνατότητα λειτουργικής στέγασης των δημοτικών υπηρεσιών με σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. 5


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ-ΜΑΡΙΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Τ

ο νέο σύγχρονο πνεύμα για τη Λάρνακα ξεκινά από τα του οίκου μας. Η Δημοτική Υπηρεσία έχει ευσυνείδητους υπαλλήλους, οι οποίοι θέλουμε να αποκτήσουν περηφάνια για τη δουλειά τους, να γνωρίζουν και να αγαπούν τα καθήκοντά τους, να αντιμετωπίζουν τον δημότη με σεβασμό και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες του. Με σύγχρονα κριτήρια επιμόρφωσης, δίκαιης αντιμετώπισης και αξιοκρατικής ανέλιξης θα αυξηθεί η αποδοτικότητα της εργασίας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ • Β ασικό δομικό στοιχείο του οράματός μας είναι η συνεχής επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων. • Α ξιολόγηση του οργανογράμματος της Δημοτικής Υπηρεσίας και του προσωπικού του Δήμου, μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με στόχο να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι ότι διαθέτουμε ακόμη υπαλλήλους «ζυγιστές», ενώ τα διαπύλια έχουν καταργηθεί. • Α ναβάθμιση του Τμήματος Οικονομικών του Δήμου, με επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και με την απόκτηση και αξιοποίηση σύγχρονων λογισμικών προγραμμάτων. • Ά μεση πλήρωση της θέσης του Εσωτερικού Ελεγκτή, ο οποίος με ανεξάρτητες αρμοδιότητες και επαρκείς επιθεωρήσεις θα ελέγχει τη σωστή τήρηση των διαδικασιών. • Β ελτίωση του Τμήματος Παραπόνων του Δήμου, ώστε ο κάθε δημότης να παρακολουθεί την διαχείριση της παραπομπής του από τη στιγμή που την υποβάλλει.

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η

Λάρνακα, ενώ δεν υστερούσε σε δυνατότητες, δεν κατόρθωσε να κτίσει μια ισχυρή οικονομική βάση γύρω από την οποία να αναπτύσσεται η ευρύτερη οικονομία της πόλης. Η ευκαιρία για τη Λάρνακα είναι να καταστεί περιφερειακός κόμβος τοπικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Το αεροδρόμιο, το λιμάνι και η μαρίνα συνθέτουν ένα τρίπτυχο πλαίσιο ανάπτυξης που αν αξιοποιηθεί σωστά, θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε την οικονομία της Λάρνακας και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η εξεύρεση νέων πόρων, η διαχείριση κονδυλίων και γενικά η οικονομική πολιτική ενός Δήμου είναι σημαντικότατη παράμετρος για την επιτυχία στο έργο του. Το μοντέλο χρηματοδότησης που ισχύει είναι απαρχαιωμένο, ξεπερασμένο και εν πολλοίς αναποτελεσματικό, αφού εξαντλείται μόνο στους πόρους των κρατικών προϋπολογισμών και στις φορολογίες των δημοτών. Στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των εσόδων του Δήμου χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε αύξησης στις δημοτικές φορολογίες ή στα τέλη.

Ενοποιημένο έργο λιμανιού-μαρίνας Η προοπτική ανάπτυξης λιμανιού-μαρίνας αποτελεί αναντίλεκτα έργο πνοής για τη Λάρνακα και ως τέτοιο πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του ίδιου του Δημάρχου. Ο χώρος είναι μέρος του ζωντανού ιστού του εμπορικού αστικού κέντρου της πόλης, ενώ ταυτόχρονα το κέντρο μας αποκτά πρόσβαση και μέτωπο μέχρι τους φλοίσβους των κυμάτων. Τα οφέλη από την ανάπτυξη εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της πόλης μας ενώ λειτουργούν πολλαπλασιαστικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στο στάδιο της κατασκευής αλλά και στο στάδιο της διαχείρισης του έργου. Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη του ενοποιημένου χώρου πρέπει να είναι ο ορθολογισμός στις ανάγκες και προτεραιότητες της πόλης μας και οι οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις να αποτελούν φυσική συνέχεια και προέκταση του αστικού ιστού και του εμπορικού κέντρου της πόλης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή της Εταιρείας Ανάπτυξης Λάρνακας Μαρίναμαν στην κοινοπραξία του έργου, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και στην οποία συμμετέχουν εταιρείες και πολίτες της Λάρνακας. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί δείγμα δυναμικής αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στα έργα της πόλης μας και αποδεικνύει ότι η συλλογική προσπάθεια με τεκμηριωμένο τρόπο πετυχαίνει αποτελέσματα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ • Δ ιεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δημιουργία εξειδικευμένου Τμήματος στο Δήμο με νέους καταρτισμένους επιστήμονες, το οποίο θα παρακολουθεί υφιστάμενα και νέα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης στην πόλη μας. • Ε νεργή συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας για προώθηση των αιτήσεων στις Βρυξέλλες. • Ε νημέρωση, στήριξη και καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης για αξιοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αύξησης παραγωγικότητας κ.ά. • Δ ημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης και απορρόφηση κονδυλίων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JESSICA «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου». Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ταμείο που θα ενθαρρύνει την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας με έργα που θα δημιουργήσουν ροή εσόδων για το Δήμο. Για παράδειγμα, η ανέγερση της νέας Δημοτικής Αγοράς θα μπορούσε να ενταχθεί σ’ αυτήν τη δράση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό Ταμείο Στήριξης είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλονται και αξιολογούνται ώριμα έργα για την προγραμματική περίοδο 2013-2020. • Δ ημιουργία Εταιρείας Επιχειρηματικών Συμμετοχών Ανάπτυξης για τη Λάρνακα (Urban Development Fund for Larnaca), καθότι η σχέση του επιχειρηματικού κόσμου με την πόλη είναι αλληλένδετη. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που θα αναδείξει την αμφίδρομη σύζευξη μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία κατάλληλα θεσμοθετημένη θα ενισχύσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ παράλληλα θα απαλλάξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη σχέση εξάρτησής της με τις επιχειρηματικές δωρεές. • Α ξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου όπως διαφημιστικών πινακίδων, χώρων εκδηλώσεων κ.ά.

7


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΜΑΡΕΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο

ι εγγενείς αδυναμίες της Λάρνακας ως τουριστικού προορισμού αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα στοιχεία των τουριστικών αφίξεων της Κύπρου, τα οποία τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια πτωτική πορεία για την πόλη μας. Οι αδυναμίες αυτές αφορούν αφενός, το μη εμπλουτισμό του ξενοδοχειακού δυναμικού μας με νέες μονάδες και αφετέρου, την απουσία συγκροτημένης στρατηγικής για ανάδειξη του τουριστικού προσώπου της πόλης μας. Και το τραγικό είναι ότι μιλάμε για μια παραθαλάσσια πόλη, η οποία, εκτός από το διεθνές αεροδρόμιο, διαθέτει μαρίνα και λιμάνι.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ • Α ναβάθμιση της συνεργασίας του Δήμου με την Εταιρεία Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λάρνακας, καθώς και δέσμευση του Δήμου για οικονομική στήριξη. • Π ροώθηση συμφωνιών με Δήμους του εξωτερικού (π.χ. Ελλάδας, Ρωσίας, Βρετανίας, σκανδιναβικών χωρών) για ανταλλαγή τουριστών όλους τους μήνες του χρόνου. • Δ ιεύρυνση συνεργασιών με ξένες αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας, για να μεταφέρουν τουρίστες, οι οποίοι θα διαμένουν αποκλειστικά σε ξενοδοχεία της πόλης μας. • Ε ξεύρεση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα για τουριστική ανάπλαση μνημείων και ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων. Μια καινοτόμος πρωτοβουλία που θα μελετηθεί σε βάθος είναι το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε μαζί με το ΕΒΕΛ και άλλους φορείς ένα Συνεργατικό Ταμιευτήριο Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας – κατ’ αντιστοιχία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αγροτικής Ανάπτυξης– το οποίο θα χρηματοδοτεί την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. • Δ ιαμόρφωση ειδικής ποδηλατικής διαδρομής διεθνών προδιαγραφών και καθιέρωσή της σταδιακά σε κούρσα πανευρωπαϊκής εμβέλειας που θα προβάλλει τη Λάρνακα ως έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

8

Ανάπλαση του υφιστάμενου ‘’ αχρησιμοποίητου’’ χώρου με δενδροφυτεύσεις που αναδεικνύουν τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και την αρχαιολογική αξία του παλαιού υδραγωγείου. Υπαίθριο Αμφιθέατρο, χρήση του νερού, σωστός φωτισμός και φύτευση (Η δεύτερη φωτογραφία είναι του πάρκου Del Clot,Βαρκελώνη).

• Π ροώθηση της Λάρνακας ως προορισμού για τα λεγόμενα CITY BREAKS, τις σύντομες διακοπές ενός σαββατοκύριακου, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει το ηλεκτρονικό marketing. • Κ αθιέρωση της Λάρνακας ως αφετηρία αγροτουρισμού, με τη διαμόρφωση διαδρομών ειδικού ενδιαφέροντος, όπως θρησκευτικού και ορειβατικού. • Α ναβάθμιση παρατηρητηρίου στο χώρο της Αλυκής με ενδημικά ζώα και φυτά. • Α νάδειξη και προώθηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης σε τουριστικό προϊόν και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ευρετηρίου σε κάθε μνημείο. • Α νάληψη πρωτοβουλίας, εντός και εκτός Κύπρου, για την εξεύρεση πόρων που θα διατεθούν για τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου σ’ όλο το παραλιακό μέτωπο – από τη Δεκέλεια μέχρι το Μαζωτό – και συνεργασία με γειτονικούς Δήμους και Κοινότητες (Λειβάδια, Ορόκλινη, Πύλα, Κίτι, Περβόλια, Μαζωτός) για διαμόρφωση ενιαίου και ομοιόμορφου παραθαλάσσιου χώρου και οπτικά ομοιογενούς παραλιακού μετώπου. • Α ναβίωση της μνήμης των κατεχομένων με φεστιβάλ κυπριακής παράδοσης ως ετήσιο πολιτιστικό γεγονός στους συνοικισμούς (τοπικά εδέσματα, χειροτεχνία, τραγούδι).

Η

πόλη μας διαθέτει ένα συμπαγές αστικό κέντρο με προμετωπίδα το παραλιακό μας μέτωπο, τις Φοινικούδες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε το γεγονός ότι είμαστε η μόνη πόλη με αμμουδιά μέσα στο αστικό της κέντρο.

Προσωρινός τερματικός αποθήκευσης καυσίμων και εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών • Η απομάκρυνση αυτών των εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη για την πρόοδο της Λάρνακας.

• Τ α Σαββατοκύριακα να επιτρέπεται η στάθμευση στη μια λωρίδα του δρόμου των Φοινικούδων. • Κ αθαρισμός του παραλιακού μετώπου κάθε πρωί και καθημερινό σκάλισμα της άμμου το καλοκαίρι. • Α ναβάθμιση του Κατακλυσμού σε πολιτιστικό γεγονός. Προώθηση Λαρνακέων καλλιτεχνών. Χωροθέτηση υπαίθριων χώρων πώλησης μόνο από τη μια πλευρά του δρόμου των Φοινικούδων, κατά την περίοδο του Κατακλυσμού, για να μην δημιουργείται οπτικό τείχος και διείσδυση της εμποροπανηγύρεως προς την αμμουδιά. • Α ναζωογόνηση του παραλιακού μετώπου με ελκυστικές εκδηλώσεις όπως θέατρο δρόμου, ξυλοπόδαροι, κλπ. • Φ ύτευση και δεύτερης σειράς φοινικούδων πάνω στην άμμο. ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ

• Η πόλη μας θα αποκτήσει μια συνεχή παραλία τριών χιλιομέτρων. • Μαζί με το λιμάνι και τη μαρίνα, ολόκληρη η περιοχή μπορεί να γίνει ο πυρήνας της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης και επαρχίας μας. • Δ ημιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης του χώρου που έχουν σήμερα οι εταιρείες πετρελαιοειδών. • Αντιμετωπίζονται ανησυχίες για την ασφάλεια όχι μόνο των περιοίκων αλλά και ολόκληρης της Λάρνακας.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΥΚΗΣ

• Αμβλύνεται η αισθητική ρύπανση της περιοχής και η καταπόνηση του περιβάλλοντος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ • Φ ωταγώγηση του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας. • Π ρωτοβουλία για να είναι ομοιόμορφο και ομοιογενές το παραλιακό μέτωπο (ομπρέλες και κρεβατάκια στο ίδιο χρώμα κατά μήκος της παραλίας, από Φοινικούδες μέχρι Μακένζυ), αισθητική συνύπαρξη κτιρίων και εγκαταστάσεων της παραλίας. Απαιτείται η δημιουργία συγκεκριμένου ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής. • Δ ημιουργία θαλάσσιας διαδρομής, μέσω σκαφών ταξί που θα συνδέουν το χώρο λιμάνι-μαρίνα της Λάρνακας με το αεροδρόμιο. Με αυτή την πρωτοβουλία αξιοποιείται η θαλάσσια οδός ως μια ακόμη λεωφόρος κυκλοφορίας.

Κατόπιν εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης, θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της υποδομής πρόσβασης στον περίγυρο της Αλυκής και του Παττιχείου, για πεζούς και ποδηλάτες, τη φωταγώγηση του χώρου, τη δημιουργία καφεστιατορίων και άλλων υποστατικών δημόσιας χρήσης. Στόχος μας είναι η μετατροπή της περιοχής σε μια όαση χαλάρωσης, υγείας και ψυχαγωγίας. 9


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στόχος μας το παλιό λεπροκομείο να γίνει ένα ζωντανό κύτταρο που θα ενώσει την Αλυκή το Παττίχειο και τις Καμάρες. Οραματιζόμαστε την δημιουργία ενός χώρου πολλαπλών χρήσεων με την δημιουργία ενός διαδραστικού μουσείου παιδιού για μάθηση και ψυχαγωγία, πλανητάριο, εκθεσιακός χώρος φωτογραφίας του λεπροκομείου και της αλυκής. Ξενάγηση στην Αλυκή και αναπαράσταση της παραγωγής αλατιού (φωτογραφίες του Waterloo Children Museum).

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΡΧΟΥ

ΠΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η

Λάρνακα έχει ανάγκη τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων, με την ανάληψη καινοτόμων και πρωτότυπων πρωτοβουλιών εκ μέρους του Δήμου, αλλά και την ενίσχυση των φορέων της πόλης που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα.

• Δ ημιουργία ενός πλάνου «αισθητικής παρέμβασης» πάνω σε τοίχους ή κτίρια με στόχο να αλλάξει η όψη τους. Η πρωτοβουλία μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με αρχιτέκτονες και εικαστικούς. • Κ ίνητρα και βοήθεια σε ιδιοκτήτες παλαιών κτιρίων για την ετοιμασία εμπεριστατωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης, που να αποδεικνύει τα οφέλη πιθανής αναπαλαίωσης κτιρίων. • Ε πιδίωξη συνεργασίας με το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα, ιδρυτής του οποίου είναι ο συμπατριώτης μας Δάκης Ιωάννου, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί η Λάρνακα στο πρόγραμμα του Ιδρύματος για τα νησιά. • Α νακαίνιση του Θεάτρου REX και της Λέσχης Λάρνακας, καθώς και άλλων διαθέσιμων τουρκοκυπριακών περιουσιών, προς όφελος του συνόλου των δημοτών της Λάρνακας και αξιοποίηση από τους κατεχόμενους Δήμους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ • Έ ρευνα και προσπάθεια για απορρόφηση κονδυλίων στην κατασκευή και συντήρηση πολιτιστικών κέντρων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που έχει στόχο την ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και τη δημιουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών.

• Ε ισήγηση προς την Μητρόπολη Κιτίου για καθιέρωση Παγκύπριου Συνεδρίου την εβδομάδα της γιορτής του πολιούχου Αγίου Λαζάρου. • Δημιουργία Παιδικής Χορωδίας του Δήμου.

• Α ξιοποίηση και εκσυγχρονισμός των μουσικών συνόλων του Δήμου με τακτικές δωρεάν συναυλίες στα πάρκα (Αλυκής) και τις πλατείες (Ευρώπης), καθώς επίσης προβολή και ενίσχυση των νεανικών μουσικών σχημάτων της πόλης. • Α ναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε πολυχώρο, όπου θα μπορούν να γίνονται εκθέσεις βιβλίου, συζητήσεις με συγγραφείς και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 1. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, με στόχο ο πολίτης της Λάρνακας να έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. 2. Συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών όσον αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για πρόσβαση σε ιστορικά κρατικά έγγραφα, καθώς και παλιές εκδόσεις εφημερίδων που έχουν ψηφιοποιηθεί.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

• Θ έσπιση του Φεστιβάλ «Λάρνακα – Πόλη Δημιουργίας» σε συνεργασία με πολιτιστικές ομάδες της πόλης μας. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΚΕΝΖΥ ΜΕΣΩ ΠΛΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

• Μ ια πρόταση σύνδεσης της παραλίας Μακένζυ μέσω πλωτού δρόμου ο οποίος εκτός από την εύκολη πρόσβαση να είναι ένα σημείο αναφοράς για την Λάρνακα.

• Δ ιεκδίκηση ενός σύγχρονου μουσείου Λάρνακας, αντάξιο των τεσσάρων χιλιάδων χρόνων αδιάκοπης ιστορίας της πόλης μας. Ήπια παρέμβαση στο χώρο του αρχαίου Κιτίου για να γίνει πιο προσιτός προς το κοινό και να μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις. • Α ναβάθμιση του Φεστιβάλ της Λάρνακας με παραστάσεις υψηλού αισθητικού αποτελέσματος και αναγνωρισμένης ποιότητας, με έμφαση στους Λαρνακείς καλλιτέχνες.

10

11


Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η

πόλη πρέπει επιτέλους να γίνει ελκυστική για τους νέους της. Οι νέοι της Λάρνακας δικαιούνται να ονειρεύονται το μέλλον τους στην πόλη που γεννήθηκαν κι όχι να αναγκάζονται να αναζητούν αλλού επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανέλιξη ή ψυχαγωγία.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

• Δ ημιουργία μόνιμου χώρου συναυλιών για τοπικά συγκροτήματα και διοργάνωση ετήσιου φεστιβάλ νεανικών συγκροτημάτων από το Δήμο. • Ε τήσια καλοκαιρινά πρωταθλήματα beach soccer και beach volley. • Α ναβάθμιση, σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Α., του σταδίου Γ.Σ.Ζ. ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της UEFA.

Τ

ο ιστορικό κέντρο της Λάρνακας είναι η βιτρίνα της πόλης, γι’ αυτό πρέπει να ανακτήσει τη ζωντάνια και την ελκυστικότητά του. Βασική προτεραιότητα είναι η εύκολη προσέγγιση και η άνετη κυκλοφορία σε αυτό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

• Ε νθάρρυνση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Σχολών που δραστηριοποιούνται στη Λάρνακα να επεκτείνουν τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν και εκστρατεία προσέλκυσης –από πλευράς του Δήμου– επιπρόσθετων εκπαιδευτικών Οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη. Ο Δήμος να καθιερώσει την παραχώρηση υποτροφιών σε φοιτητές π.χ. «Ζηνώνιες Υποτροφίες», οι οποίες θα παραχωρούνται στη Δημοτική Αρχή από ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

• Μ ετακίνηση μέρους του πολιτιστικού φεστιβάλ στο Κάστρο αντί στο Κηποθέατρο, για να παραμένει ο κόσμος στο κέντρο της πόλης.

• Υ ποστήριξη νέων με καινοτόμες ιδέες π.χ. στον τομέα της ενέργειας ή των νέων τεχνολογιών, μέσω της δημοτικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για την ενθάρρυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

• Δ ωρεάν στάθμευση για τους κατοίκους του κέντρου. Στόχος είναι σε δύο χρόνια να έχουμε εξασφαλίσει μια θέση στάθμευσης για κάθε οικογένεια.

• Κ αταχώρηση στη δημοτική πλατφόρμα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας, πτυχίων νεαρών επιστημόνων και ανέργων νέων που ενδιαφέρονται για εργασία. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει έναν συνδυασμό εθελοντικής εργασίας με αγορά υπηρεσιών και να στελεχώνεται κατ’ ευθείαν με νέους επιστήμονες.

• Ο χώρος στάθμευσης στο ενοποιημένο έργο λιμάνιμαρίνα να γίνει κατά προτεραιότητα στην 1η Φάση υλοποίησης του έργου.

• Δ ιαμόρφωση –σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία– ενός πλαισίου φορολογικών και άλλων κινήτρων για την αγορά ή την ενοικίαση κατοικίας στο κέντρο της πόλης από νέα ζευγάρια και νέους εργαζόμενους. Άμεση αξιολόγηση –σε συνεργασία με τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης– της δημοτικής περιουσίας προς αξιοποίηση για οικοδομικούς σκοπούς. • Ε φαρμογή προγραμμάτων (νεανική επιχειρηματικότητα, γυναικεία επιχειρηματικότητα), τα οποία προωθούν τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 12

• « Κώδικας Κέντρου», σε συνεργασία με γραφίστες, διακοσμητές εξωτερικών χώρων και άλλους επαγγελματίες της πόλης. Μια πρωτοβουλία για να αποκτήσει το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας ταυτότητα και χρώμα όσον αφορά την αστική του επίπλωση π.χ. παγκάκια, κάλαθοι, πινακίδες οδών, διαφημιστικές και ενημερωτικές πινακίδες, λουλούδια κ.ά. • Τ έμενος Ζουχούρη: Η ευρύτερη περιοχή του Τεμένους Ζουχούρη και η ενοποίησή του με τον παρακείμενο χώρο της Λαϊκής Γειτονιάς αποτελούν ευκαιρία να ζωντανέψουμε και να διευρύνουμε το κέντρο της πόλης με χρήσεις που δημιουργούν εμπορική ανάπτυξη. Μια εσωτερική όαση στο κέντρο της πόλης.

• Δ ιοργάνωση τακτικής έκθεσης λουλουδιών στις τρεις πλατείες, καθώς επίσης και υπαίθρια αγορά με είδη παλαιοπωλείου και αντίκας. • Α πελευθέρωση (και διαπλάτυνση) πεζοδρομίων με πρόνοιες για άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά και ποδηλάτες.

• Ε υνοϊκοί όροι στάθμευσης για τους εργαζόμενους στο κέντρο.

• Δ ωρεάν στάθμευση στο κέντρο από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το βράδυ σε δρόμους με μια κίτρινη λωρίδα και ενίσχυση του ελέγχου παράνομης στάθμευσης πάνω σε πεζοδρόμια ή σε δρόμους με διπλή γραμμή.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΖΟΥΧΟΥΡΗ

• Μ ελέτη για δημιουργία δημοτικής επιχείρησης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων, για την αξιοποίηση μικρών λεωφορείων που θα μεταφέρουν προς το εμπορικό κέντρο όσους σταθμεύουν σε χώρους στάθμευσης του ευρύτερου κέντρου. • Α ναβάθμιση του υποτυπώδους φωτισμού του εμπορικού μας κέντρου, που εξαρτάται κυρίως από το φωτισμό των βιτρινών των καταστημάτων.

13


ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η

τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, να νοιάζεται για τον κάθε δημότη ξεχωριστά. Ο δήμος Λάρνακας μπορεί να παρέμβει με αποτελεσματικό τρόπο στον κοινωνικό τομέα και να στηρίξει έμπρακτα τις ευπαθείς ομάδες της πόλης μας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ • Γ ραφείο Εξυπηρέτησης των Νέων. Μια πρωτοβουλία του Δήμου, στην οποία Λαρνακείς εργοδότες θα αναρτούν δωρεάν αγγελίες για κενές θέσεις εργασίας και άνεργοι δημότες τα προσόντα τους και θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται. Η ιστοσελίδα θα χωριστεί σε τομείς και υποτομείς δραστηριότητας και ειδικότητας. • Δ ημιουργία γραφείου στήριξης ανέργων Λαρνακέων και παράλληλα λειτουργία γραφείου ενημέρωσης νέων, επιχειρηματιών, εργαζομένων, ανέργων, γυναικών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατόμων από ευπαθείς και μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού για ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης και πρόσληψης ανέργων, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. • Δ ωρεάν είσοδος στους συνταξιούχους συμπολίτες μας στις εκδηλώσεις του Δήμου. • Σ ύσταση ομάδας εθελοντών για κοινωνική βοήθεια σε άτομα που την έχουν ανάγκη. Ενθάρρυνση του εθελοντισμού και διαβούλευση μαζί τους για κοινή στέγαση. • Ε νδυνάμωση και επέκταση του ανοικτού σχολείου και σε άλλα προγράμματα. • Σ υνεργασία Δήμου-Εκκλησίας για ανάληψη κοινών δράσεων προς βοήθεια των νέων ή ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης.

14

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο

τομέας περιβάλλον και πράσινη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός για κάθε σύγχρονο Δήμο ή πόλη. Γι’ αυτό, εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του οικολογικού μας συστήματος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

• Β ιοκλιματική ανάπλαση των δημόσιων χώρων με χρήση οικολογικών υλικών και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων, όπου αυτό είναι δυνατόν. • Α ναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων ανακύκλωσης σε συνεργασία με άλλους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια, με στόχο ο πολίτης της Λάρνακας να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα και λιγότερο κόστος σκυβάλων. Αυτό θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο την ανακύκλωση. • Δ ιεκδίκηση εγκατάστασης μονάδας καύσης αποβλήτων κοντά στο χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. • Π εριβαλλοντική μελέτη από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εργολάβους για νέες πρακτικές ανοικοδόμησης οικιών ή και μικρών βιομηχανικών μονάδων («πράσινη» στέγη, νότιος προσανατολισμός κ.ά.). • Μ ετατροπή βασικών οδικών αρτηριών της Λάρνακας σε ευχάριστες διαδρομές για τους δημότες και πνεύμονες πρασίνου για την πόλη, με άμεση φύτευση ανεπτυγμένων δέντρων και θάμνων. • Μ ακροπρόθεσμο σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια όπως, για παράδειγμα, στη Χονδρική Αγορά του Δήμου ή στη νέα Δημοτική Αγορά. • Α υτοφωταγώγηση φώτων τροχαίας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

15


ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ

Ο

πιο εμφανής δείκτης της ποιότητας ζωής κάθε πόλης είναι η καθαριότητα των δημόσιων χώρων και η αισθητική τους. Η καθαρή εικόνα της πόλης αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

6. Καθαρισμό και σωστό φωτισμό σε όλα τα πάρκα της πόλης. Σε κάποια από αυτά υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν και ημιυπόγειοι χώροι στάθμευσης για τη γειτονιά, αντί οι κάτοικοι να σταθμεύουν στο δρόμο. 7. Απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών από ανοιχτούς χώρους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

• Δ ημιουργία Ειδικού Συνεργείου Ταχείας Ανταπόκρισης για αιτήματα των δημοτών που θα δραστηριοποιείται άμεσα και αποτελεσματικά.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

• Τ ακτική επισκευή και συντήρηση των φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πυκνώνουν κάνουν τη μέριμνα αυτή ακόμη περισσότερο αναγκαία.

• Ε πιβράβευση προσπαθειών επαγγελματικών Σωματείων της πόλης μας και συνεργασία με τις διοικήσεις τους ώστε, στο μέτρο του δυνατού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, να σταθούμε στο πλευρό τους διευκολύνοντάς τα και προωθώντας την προσπάθεια που καταβάλλουν.

• Έ λεγχος και αναβάθμιση όλων των πάρκων της πόλης. Εγκατάσταση σύγχρονων και ασφαλών παιχνιδιών για τα παιδιά, δημιουργία χώρων ξεκούρασης και άθλησης, και εγκατάσταση επαρκούς φωτισμού.

• Ά μεση τροχοδρόμηση σχεδίου αναβάθμισης του Γ.Σ.Ζ. στη Λάρνακα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τον Κ.Ο.Α, για να αποτελέσει ένα αξιόπιστο γήπεδο για τις ανάγκες της πόλης της Λάρνακας.

• Ε γκατάσταση σταθμού μέτρησης και ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της θερμοκρασίας και της υγρασίας με δυνατότητα ενημέρωσης των δημοτών –μέσω διαδικτύου– σε καθημερινή βάση. • Ο ι αυλές των σχολείων στη Λάρνακα μοιάζουν με μονότονους χώρους στάθμευσης, χωρίς χρώμα αλλά και χωρίς ουσιαστική χρήση. Θα γίνει εισήγηση προς τη Σχολική Εφορεία ώστε η αυλή κάθε σχολείου να γίνει ένας ελκυστικός χώρος για άθληση και παιχνίδι, με τη σωστή φωταγώγηση και δεντροφύτευση, με την κατασκευή ελαφρών στεγάστρων και την τοποθέτηση εικαστικών κατασκευών. • Σ ε συγκεκριμένες γειτονιές της Λάρνακας (όπως Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και στους συνοικισμούς), με την ομάδα εθελοντών που θα δημιουργήσουμε, θα μεριμνήσουμε για: 1. Βάψιμο και αποκατάσταση σπιτιών με κίνητρα από το Δήμο. 2. Επιδιόρθωση και ασφάλτωση δρόμων. 3. Δημιουργία και επιδιόρθωση πεζοδρομίων πάνω σε συνεχές πρόγραμμα. 4. Δεντροφύτευση. 5. Δημόσιο φωτισμό. 16

Ο

αθλητισμός δεν αποτελεί απλώς θετικό καταλύτη για τον κοινωνικό ιστό κάθε πόλης, αλλά και σημαντικό ανάχωμα στις κακές επιρροές για τους νέους και πεδίο κοινωνικοποίησης και άξονα διατήρησης καλής ψυχικής και σωματικής υγείας για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Γι’ αυτό, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι δυναμικός και υποστηρικτικός προς τους αθλητικούς φορείς της πόλης.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

• Π ροώθηση αναγκών και γενική αναβάθμιση του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, ο οποίος προάγει τον αθλητισμό με μαθήματα ιστιοπλοΐας και άλλα παρεμφερή ολυμπιακά αθλήματα. • Σ τήριξη στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας για εξεύρεση δικού του χώρου στέγασης. • Π ροώθηση, σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, προγραμμάτων μαζικής άθλησης, με τρόπο που να διευκολύνεται και να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από τους δημότες.

Ο Δημοτικός Κήπος χρειάζεται να γίνει πιο λειτουργικός, πιο ευχάριστος, με σύγχρονους χώρους χαλάρωσης, ασφαλή παιχνίδια για τα παιδιά και μεγαλύτερη ποικιλία δέντρων και φυτών. Οραματιζόμαστε έναν κήπο με άρτιο καλλωπιστικό και οικολογικό προφίλ, που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των Λαρνακέων. Έναν πνεύμονα πρασίνου για αναψυχή, χαλάρωση και διασκέδαση. 17


ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Α.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Δημόσιος Κήπος + Βιβλιοθήκη + Παιδική Χαρά + Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κοινοτικό Κέντρο και έκταση πρασίνου πίσω από αυτό Χώροι προτομών και αγαλμάτων Πλατεία Ευρώπης (δεντροφύτευση με μεγάλα δέντρα σκιάς) Παλιά αποβάθρα Παραλιακό Μέτωπο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαιολογικοί χώροι Πάρκο Αλυκής (διαμορφώσεις περί το Παττίχειο αμφιθέατρο) Πεζόδρομος Αλυκής

Β.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Παλιό Νοσοκομείο Παλιό Λεπροκομείο Παλιό Διυλιστήριο Παλιό Φυτώριο + Οικία Επάρχου + Οικία Αστυνομικού Διευθυντή Λέσχη Κίτιον – Κινηματοθέατρο REX Περιοχή Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών Βιοτεχνική περιοχή (απέναντι από το tennis club) Τέμενος Ζουχούρι Κινηματοθέατρο REX Παλαιά Διανέλλειος Τεχνική Σχολή

Γ.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Πανεπιστήμιο ή σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του ΤΕΠΑΚ Μουσείο της ιστορίας της Πόλης Πλατεία προσωπικοτήτων της Πόλης Χώροι αθλοπαιδιών / πάρκο αναψυχής (λούνα παρκ, πίστα σκέϊτμπορτ, κλπ) Πάρκα, χώροι πρασίνου, δενδροφύτευση δρόμων μέσα στην πόλη με μεγάλα δέντρα σκιάς (λεωφ. Αυξεντίου, Γρίβα Διγενή, Μακαρίου) Πεζοδρόμια - αστική επίπλωση (στάσεις λεωφορείων, παγκάκια, κάδοι, κλπ) Συναυλιακοί χώροι Εστιατόρια δίπλα στο κύμα Παραλιακός πεζόδρομος (από τη βόρεια τουριστική περιοχή μέχρι και το Μακένζυ) Ποδηλατόδρομοι (σήμανση δρόμων, ενοικίαση ποδηλάτων, κλπ)

18

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Ανδρέας Λουρουτζιάτης είναι γέννημα θρέμμα της Λάρνακας. Γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1959 και φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Καλογερά και στο Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου. Μετοίκησε ως μετανάστης στο Τορόντο του Καναδά, όπου τελείωσε το Γυμνάσιο και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο με πτυχίο στα Οικονομικά. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1981, όπου υπηρέτησε για 26 μήνες τη στρατιωτική του θητεία, και το 1983 άρχισε να εργάζεται ως χειριστής μηχανών και μετέπειτα ως πωλητής στην οικογενειακή εταιρεία μεταποίησης χάρτου ΕΒΕΧ ΛΤΔ που ίδρυσε ο πατέρας του. Σήμερα, είναι διευθυντής της εταιρείας. Συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου σε Κύπρο και Ευρώπη. Το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό και την ανάπτυξη της Λάρνακας τον ώθησαν να εμπλακεί σε πολλούς Οργανισμούς και φορείς. Το 2001, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανικής Περιοχής Λάρνακας και Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Λάρνακας. Στο παρελθόν είχε διατελέσει επίσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, μέλος του Δ.Σ. των Κυπριακών Αερογραμμών εκ μέρους των ιδιωτών μετόχων, μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας, της Christies Dairies, της Λαϊκής Τράπεζας, του Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, της Λαϊκής Ασφαλιστικής και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Ο Ανδρέας είναι σήμερα –για δεύτερη θητεία– μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ενώ στην πρώτη του θητεία διετέλεσε και εκλεγμένο μέλος του Προεδρείου της ίδιας Επιτροπής. Είναι μέλος της ΑΕΚ Λάρνακας, του Παριδείου και του Ομίλου Αντισφαίρισης. Είναι νυμφευμένος με την Έλενα, το γένος Κώστα Κωνσταντινίδη από την Αμμόχωστο και έχει τρία παιδιά, τη Μαρί, τη Νικόλ και το Νικόλα.

19


Αδαμάντιου Κοραή 15, κατ.4, 6010 Λάρνακα Τηλ.: 24 657 664, Φαξ: 24 657 665, Κινητό: 99 437 790 E-mail: andreas@larnacatora.com

20

Λουρουτζιάτης - Πρόγραμμα  

Λουρουτζιάτης - Πρόγραμμα

Λουρουτζιάτης - Πρόγραμμα  

Λουρουτζιάτης - Πρόγραμμα