Page 1

IN-DRÄN Biosuodatin 5ce

Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi


Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat suojella ympäristöäsi. Jätevesien puhdistuksessa on kyse ympäristönsuojelusta, ennen kaikkea oman lähi ympäristösi suojelemisesta. Tontillasi oleva puro, järvi jossa tapaat uida tai pohjavesi, joka toimii käyttöveden lähteenäsi, tarvitsevat suojelua. IN-DRÄN Biosuodatin 5ce on kompakti ja helppokäyttöinen jätevesijärjestelmä, joka täyttää tiukimmatkin puhdistusvaatimukset. Järjestelmä on suunniteltu todella helpoksi sinulle ja kiitos sen, että se on myös kompaktein ratkaisu markkinoilla - tilantarve vain 3m² - voidaan se asentaa kaikista useimmille tonteille.

Terveydensuojelu bakteerien vihollinen numero yksi! IN-DRÄN Biosuodatin 5ce:ssä on uniikki hygienisointi, joka poistaa bakteereita niin korkealla tasolla että järjestelmän perään tulevat bakteeripuhdistuslaitteet eivät ole tarpeen. IN-DRÄN Biosuodatin 5CE

CE-merkki varmuutena IN-DRÄN Biosuodatin 5ce on ce-merkitty akreditoidun testausinstituutin toimesta. Testit on tehty olosuhteissa, jotka vastaavat meidän kylmää ilmastoamme, erinomaisin tuloksin. Lue lisää CEtestistä www.fann.se sivuilta. Akreditoidun testilaitoksen tulokset:

KYLLÄ

On CE-merkitty Käy harmaille vesille Käy WC+harmaille vesille Harmaavesijärjestelmä voidaan päivittää WC+harmaille vesille 10 vuoden toimintatakuu Täyttää korkean puhdistusvaatimuksen BOD:lle (90%) Täyttää korkean puhdistusvaatimuksen fosforille 85%) Täyttää korkean puhdistusvaatimuksen typelle (40%)

Ympäristönsuojelu: • BOD: 98% • P tot: 99% • N tot: 55%

Kaikkiin maaolosuhteisiin

Terveydensuojelu: • E. coli: < 1000 CFU/100 ml • Int. ent: < 300 CFU/100 ml

Tarvitsee esiselvityksiä

Terveydensuojelu - poistaa vahingolliset bakteerit Vaatii lisäpuhdituslaitteita

Tarvitsee suuria koneita asennukseen

20 vuotta kokemusta - 40 000 järjestelmää 2

EI


Niin helppo tehdä oikein! • YKSINKERTAINEN

• NOPEA

• TURVALLINEN

IN-DRÄN Biosuodatin 5ce:ssä kaikki toiminnot on sisäänrakennettuna jo alusta alkaen. Niin huolto kuin käyttö ovat yksinkertaisia. Huoltotoimena vaihdat sisätiloissa saostusainekanisterin uuteen vanhan loppuessa. Saostussäiliön tyhjentää jjätehuoltoyhtiö tilauksestasi.

Kompakti muotoilu tarkoittaa pienempää kaivantoa ja asennustyötä. Minikaivuria voi käyttää asennukseen, jos tontti vaatii sen.

Me annamme 10 vuoden toimintatakuun järjestelmälle! IN-DRÄN Biosuodatin 5ce:llä voit rauhassa käyttää jätevesijärjestelmääsi tietäen ettei ihmisille tai ympäristölle vahingollisia aineita ja bakteereita pääse luontoon.

Fosforinpoisto varmistetaan sisätiloihin asennettavalla annostelijalla, jota seuraa saostussäiliö SA 3000ce ja sen jälkeen tehdasvalmisteinen maasuodattamo, IN-DRÄN Biosuodatin 5ce.

Jätevesijärjestelmän luvat - nopeasti ja helposti Jätevesijärjestelmä toteutettuna INDRÄN Biosuodatin 5ce:llä ei tarvitse maaperätutkimuksia. *) Käytä tämän esitteen lomakkeita yhdessä kuntasi hakemuslomakkeiden kanssa (löytyvät yleensä kunnan kotisi-

vuilta). Valitse tyyppikuva harmaille vesille tai harmaille + WC-vesille tarpeesi mukaan ja täydennä kuntasi vaatimilla tiedoilla. Jätevesisuunnittelija voi auttaa sinua järjestelmän paikanvalinnassa ja lupien

hakemisessa. *) Jos sinulla suuri amme/allas (> 300 l) tai muu erikoisuus, niin ota yhteyttä FANNiin niin autamme järjestelmän mitoituksessa.

10 vuoden toimintatakuu 3


Tuloputki Ø110

SIVULTA Korotusputki Saostussäiliö SA 900

PÄÄLTÄ

700

1600

1600

Kansi

Ø110

600

200-1000 mm

805

880

1 200

EDESTÄ

Muut merkinnät:

1000

Eristetään tarvittaessa.

Vesilukko

Purkupaikka Purku Ø110

Pohja- tai orsivesi ei saa ylittää saostussäiliön purkuputken alareunaa tai biosuodattimen tuloputken alareunaa.

alareunaan.

10-12 kpl 10 mm ilmareikiä porataan tuuletintilan ylimmän renkaan

Vähimmäiskaato viemäriputkissa on 1% (1:100).

Kaikki säiliöt asennetaan vaakasuoraan.

250mm kerros kivetöntä soraa(2-8) tulee säiliöiden alle ja ympärille ennen maatäyttöä.

Saostussäiliöltä tuleva putki tuulettuu viemärin tuuletuksen kautta rakennuksen katolle. Viemärin tuuletusputkessa ei saa olla alipaineventtiiliä.

Piirroksessa ei näy mahdollista hälytysjohtoa eikä tuuletintilaan tuotavaa maakaapelia.

Tämä tyyppikuva on tarkoitettu harmaille jätevesille yhdeltä normaalilta taloudelta (5 hlö, 750 l/vrk). Jos mitoitus poikkeaa tästä, esim amme >300 l ota yhteyttä FANN:iin niin autamme mitoituksessa)

100

Tyyppikuva IN-DRÄN® Biosuodatin 5ce,

Ilmastus Ø110

Paketti B5 S, harmaille vesille

Ilmareikä Ø 10 mm 10 -12 kpl Korotusputki (tuuletintila) Puhallin Ilmastus Ø110

2400

IN-DRÄN Biosuodatin 5ce

2400

1595

IN-DRÄN Biosuodatin 5ce, paketti B5 S, harmaille vesille, LVI -nro 362 42 08

100

Kiinteistö: ...................................................................

Kunta: .........................................................................

Jätevesityyppi: Harmaat vedet

Kuormitusvirtaama (l/vrk): max 750 l

Uusi

Saaneeraus

Vakituinen

Toiseen kaivoon: ............ m

Vesistöön: ............ m

Lomaasunto

Talouksien lukumäärä: 1 ( 6 hlö) Esipuhdistus: Saostussäiliö SA 906, märkätilavuus > 900 l.

KOHDE:

KIINTEISTÖN TYYPPI:

ETÄISYYDET:

Omaan kaivoon: ............ m

Imuauton etäisyys säiliöstä: ............ m.

Kiinteistönomistajan yhteystiedot:

.......................................................................................................... Nimi

.......................................................................................................... Katuosoite

.......................................................................................................... Postinumero ja paikka

.......................................................................................................... Puhelin

.......................................................................................................... Sähköposti

Urakoitsijan yhteystiedot:

.......................................................................................................... Nimi

.......................................................................................................... Katuosoite

.......................................................................................................... Postinumero ja paikka

.......................................................................................................... Puhelin

Puh: 050-3505918 S-posti: myynti@fann.se • Internet: www.fann.se

Sellukatu 5 B 11, 33400 Tampere

FANN Ympäristötekniikka OY

.......................................................................................................... Sähköposti Vers. 1 • 2012-09-28

1000 880 1200

780(200-1000 mm) 910 1200


1050

SIVULTA Korotusputki

1200

Kansi

Ilmastus Ø110

100

1000

880

1 200

EDESTÄ

Eristetään tarvittaessa.

Purkupaikka PurkuØ110

PUHDISTUSTASOT: Ympäristönsuojelu: • Orgaaninen aines, BOD: > 90% • Fosfori, Pkok: > 85% • Typpi, Nkok: > 40% Terveydensuojelu: • E-coli: < 1000 CFU/100 ml • Int. ent: < 300 CFU/100 ml

Pohja- tai o orsivesi ei saa ylittää saostussäiliön purkuputken alareunaa biosuod tai biosuodattimen tuloputken alareunaa.

alareunaan alareunaan.

10 mm ilmareikiä porataan tuuletintilan ylimmän renkaan 10-12 kpl 1

Vähimmäis Vähimmäiskaato viemäriputkissa on 1% (1:100).

Kaikki säili säiliöt asennetaan vaakasuoraan.

kivetöntä soraa(2-8) tulee säiliöiden alle ja ympärille 250mm kerros ke ennen maatäyttöä. maa

Saostussäi Saostussäiliöltä tuleva putki tuulettuu viemärin tuuletuksen kautta rakennuks rakennuksen katolle. Viemärin tuuletusputkessa ei saa olla alipaineve alipaineventtiiliä.

Piirroksessa ei näy sisätiloihin tulevaa fosforinpoistoannostelijaa, Piirroksess mahdollist mahdollista hälytysjohtoa eikä tuuletintilaan tuotavaa maakaapelia.

Tämä tyyppikuva on tarkoitettu kaikille jätevesille yhdeltä normaalilta taloudelta (6 hlö, 900l/vrk). Jos mitoitus poikkeaa tästä, esim amme >300 l ota yhteyttä FANN:iin niin autamme mitoituksessa)

Muut merkinnät:

Vesilukko

Tyyppikuva IN-DRÄN® Biosuodatin 5ce,

Ilmareikä Ø 10 mm 10 -12 kpl Korotusputki (tuuletintila) Puhallin Ilmastus Ø110

2400

805

100

kaikille jätevesille, myös tiukka vaatimus

Saostussälliö SA 3000ce

Ø110

2400

1595

IN-DRÄN Biosuodatin 5ce

Ø110

880

Tarkastusputki

3500

1000 1200

Tuloputki Ø110

780 (200-1000 mm)

PÄÄLTÄ

3500

850

IN-DRÄN Biosuodatin 5ce, paketti K5 S, kaikille jätevesille, tiukka vaatimus. LVI-nro: 362 42 20

200-1000 mm

Kiinteistö: ...................................................................

Kunta: .........................................................................

Kuormitusvirtaama (l/vrk): max 900 l

Jätevesityyppi: Kaikki jätevedet

Uusi

Saaneeraus

Vakituinen

Toiseen kaivoon: ............ m

Vesistöön: ............ m

Lomaasunto

Talouksien lukumäärä: 1 ( < 6 hlö) Esipuhdistus: Saostussäiliö SA 3006ce, märkätilavuus >3m³. Fosforinpoisto FANN fosforinpoistoannostelijalla. Fosfori saostuu saostussäiliöön. Tyhjennys 2 kertaa vuodessa.

KOHDE:

KIINTEISTÖN TYYPPI:

Omaan kaivoon: ............ m

ETÄISYYDET:

Imuauton etäisyys säiliöstä: ............ m.

Kiinteistönomistajan yhteystiedot:

.......................................................................................................... Nimi

.......................................................................................................... Katuosoite

.......................................................................................................... Postinumero ja paikka

.......................................................................................................... Puhelin

.......................................................................................................... Sähköposti

Urakoitsijan yhteystiedot:

.......................................................................................................... Nimi

.......................................................................................................... Katuosoite

.......................................................................................................... Postinumero ja paikka

.......................................................................................................... Puhelin

Puh: 050-3505918 S-posti: myynti@fann.se • Internet: www.fann.se

Sellukatu 5 B 11, 33400 Tampere

FANN Ympäristötekniikka OY

.......................................................................................................... Sähköposti Vers. 1 • 2012-09-28

1000


IN-DRÄN Biosuodatin 5ce:n valmistaa FANN VA-teknik AB, kasvava ympäristötekniikanalan yritys, jonka pääpainopiste on jätevesijärjestelmissä. FANN VAteknik on johtava yritys ruotsin markkinoilla ja se kuuluu FANN-konserniin jolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa. Toiminta-ajatuksemme on edistää parempaa vesiympäristöä toimittamalla ratkaisuja jätevesien kiinteistökohtaiseen puhdistukseen.

JÄTEVEDEN K ÄSITTELY IN-DRÄN® MENETELMÄLLÄ IN-DRÄN puhdistaa jätevettä noudattaen luonnon periaatteita. Riittävä hapensaanti yhdessä suuren biokerroksen kanssa varmistavat toiminnan ja tekevät puhdistusprosessista tehokkaan. IN-DRÄN järjestelmä vaatii niin vähän tilaa, että se voidaan asentaa lähes kaikkille tonteille. K AIVOT, SAOSTUS- JA UMPISÄILIÖT POLYETEENISTÄ Valmistamme matalia tyyppihyväksyttyjä rotaatiotiovalettuja polyeteenimuovisia saostus- ja umpisäiliöitä. Polyeteeni tuotteet ovat kulutusta kestäviä ja pitkäikäisiä. Valmistus omilla Ruotsissa sijaitsevilla tehtailla lisää toimitusvarmuutta. TEHOK AS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN FOSFORINPOISTO Korkeamman puhdistusvaatimuksen alueella tehostetaan jätevesijärjestelmän fosforinpoistotehoa. Tarjoamme fosforinpoiston tehostukseen niin sisätiloihin asennettavaa saostusaineannostelijaa kuin jätevesijärjestelmän perään tulevaa fosforinpoistokaivoa.

FANN YMPÄRISTÖTEKNIKKA OY Sellukatu 5 B 11 33 400 Tampere Puh: 050-350 5918 Puh: 050-581 1731 S-posti: myynti@fann.se

www.fann.se

Tekninen tukemme vastaa kysymyksiisi koskien mitoitusta, rakenneratkaisuja, prosessitekniikkaa ja paljoa muuta. Meillä on yli 20 vuoden kokemus luonnon oman puhdistusmenetelmän tieteellisestä sovelluksesta.

© 2012 FANN VA-teknik AB. IN-DRÄN® on FANN VA-teknik AB:n rekisteröity tavaramerkki

Fann fin bb5 2012  
Fann fin bb5 2012  
Advertisement