Page 1

Efkes uit Bloaze

Fanfare Sint Lambertus Nistelrode


Inhoudsopgave blz. Van de redactie

2

Van het bestuur

5

Uitwisselingsconcert Vorstenbosch

9

Van harte

10

Op het programma staat…

10

Dat klinkt me als muziek in de oren

13

Concert 18 november Heesch

16

In de orkestbak zitten…

19

In de orkestbak zitten…

22

Fotoshoot

25

Concoursweekend Enschede

29

Night of the Music 2013

32

1e prijs op concours Enschede

35

Liedjesfestival 20 oktober

39

We hebben gehoord…

43

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 1


Van de redactie Voor u ligt de laatste uitgave van het jubileumjaar van de redactie. We hebben weer onze uiterste best gedaan om u te voorzien van alles wat zich de afgelopen drie maanden rondom onze fanfare heeft afgespeeld. Op 25 november hebben we deelgenomen aan het concertconcours in Enschede. Hier hebben we een eerste prijs gehaald met 82,75 punten. Elders in het clubblad het verslag van dit succes. In de aanloop naar het concours hebben we diverse uitwisselingsconcerten gehad. Ook hierover meer in deze uitgave. Verder leek het ons leuk om eens twee invallers te vragen voor de categorie “In de orkestbak zitten…”. De fanfare wordt tijdens diverse concerten versterkt door invallers, daar waar het nodig is. Wat weten we echter van hen? Vaak niet zoveel. In deze uitgave stellen twee van deze invallers zich aan u voor. Tot slot de vaste categorieën, zoals u deze van ons gewend bent. Heeft u suggesties voor ons clubblad of vindt u het leuk om een keer een stukje te schrijven? Schroom dan niet om dit te doen en zet uw idee of stukje op de e-mail naar redactie@stlambertusnistelrode.nl

Beste vrienden van de fanfare: voor wijzigingen advertenties mail naar: secretariaat@stlambertusnistelrode.nl

Voor de eerste uitgave van 2013 ontvangen wij de kopij graag voor: 4 maart 2013 Deze kunt u e-mailen naar: redactie@stlambertusnistelrode.nl

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 2


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

postkantoor

Tramstraat 15 -17 Nistelrode Tel. 0412 - 611282 Fax: 0412 - 613266

’Ruys’

Wolfskooi 47 Oss tel. 0412 - 624780 blz. - 03

Weijen 14 Nistelrode Tel. 0412 - 611666 Fax: 0412 - 612890

Brozus

Kruisstraat 4 Rosmalen

Truck parts

vrachtwagenonderdelen en gereedschappen

RobotstofzuigeRs www.vitaRo.nl

Tel. 073 - 5212273 Fax: 073 - 5219304

Tramstraat 15 -17 Nistelrode Tel. 0412 - 611282 ROBOTGRASMAAIERS Fax: 0412(0412) - 613266 www.vitaro.nl | Nistelrode | Telefoon: 613149

Fanfare St. Lambertus Nistelrode

Met dank aan de sponsors postkantoor ’Ruys’

Wolfskooi 47 Oss tel. 0412 - 624780 blz. - 03


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

Maxend 22a Nistelrode Tel. (0412) - 611251 Fax: (0412) - 613124

‘t Maxend Café - restaurant - partycentrum

Tankstation Fr. Hopmans Heescheweg 19 Nistelrode. Tel 0486-431582

Extreem lage brandstofprijzen Met uw eigen bank- of giropas uitgerekend tanken.

LNB INTERNATIONAAL Raadhuisplein 1 Nistelrode Tel. 0412 - 617800 Fax: 0412 - 617820

nistelrode - laar 8 - tel: (0412) 611288

Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

blz. - 04


Van het bestuur Een geslaagde missie Het is inmiddels precies een jaar geleden dat ik in ‘Efkes uit Bloaze’ een tweetal grote evenementen op onze agenda aankondigde. De eerste daarvan betrof de deelname van onze Fanfare aan het concours op 25 november 2012. Die datum ligt inmiddels achter ons en we kunnen terugkijken op een geslaagde deelname. Met een puntentotaal van 82,75 hebben we een dikke 1e prijs behaald. Van alle deelnemende orkesten die uitkwamen in de 3e divisie, hadden we de hoogste score. Een prestatie om trots op te zijn. Het was een lange dag die begon met het vertrek per touringcar vanuit Nistelrode naar Enschede. Na twee uur rijden de aankomst bij het muziekcentrum (Conservatorium) in Enschede alwaar de instrumenten direct werden uitgepakt. Om 12.15 uur een half uur inspelen om vervolgens om 13.00 uur op het grote podium in de enorme concertzaal en met gezonde spanning in lijf en leden, onze concourswerken uit te voeren voor de driehoofdige jury. Eén van de juryleden was de componist van het door ons uitgevoerde muziekstuk ‘Ministerie van Fanfare’. Extra spannend dus. Na afloop overheerste een tevreden gevoel. Maar de uitslag liet nog tot 19.30 uur op zich wachten. De bus ging terug naar Nistelrode en tezamen met de secretaris bleef ik achter om ’s-avonds het juryrapport in ontvangst te nemen. Een eervolle taak die ik graag op me nam. Zeker nu ik, zoals reeds gezegd, een 1e prijs in ontvangst mocht nemen. Dank daarvoor aan onze dirigent Jos de Kleijn en aan alle leden. De eer komt hen toe. Zij zijn het die de inspanning tijdens de vele en intensieve repetities hebben geleverd om tot dit mooie resultaat te komen.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 5


Het 2e evenement waarover ik vorig jaar reeds sprak betreft de Night of the Music. Nu het concours achter de rug is kijken we meteen door naar oktober 2013 voor dit evenement. De sporthal is inmiddels gereserveerd, binnenkort worden audities gehouden voor de vocalisten en diverse deelnemers zijn al benaderd. Zoals het afgelopen jaar in het teken van het concours heeft gestaan, zal het komende jaar in het teken van de ‘Night of the Music 2013’ staan. Ik zal u er nog regelmatig over berichten. Maar noteer 18 en 19 oktober 2013 alvast in uw agenda! Harold van Breemaat Voorzitter

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 6


Telefoon: 0413 388000 Fax: 0413 388001 Internet: www.kesselmf.nl

Met dank aan de sponsors

JACK MARTENS

Fanfare St. Lambertus Nistelrode Al meer dan 25 jaar een betrouwbaar adres Met dank aan de sponsors Laar 27, 5388 HB Nistelrode

Laar 27, 5388 HB Nistelrode - Tel. 61 -12 3180- Fax 0412 61 31 80 Tel. 0412 - 61 12 310412 • Fax 0412 61 31 E-mail: info@jackmartens.nl -• Website: Website: www.jackmartens.nl E-mail: info@jackmartens.nl www.jackmartens.nl

Bedrijvenweg 12b 5388 PN Nistelrode Bosschebaan 84 - Heesch tel. / fax: 0412 - 611057 Telefoon: 0412 - 451208 tel. / fax: 0412 - 612184 Laar 1 t Nistelrode t T. 0412 61 11 85 t www.jacobsenjacobs.nl Fax: 0412 - 451655

SLOTENSEWEG 11 Loo 17, 5388 SB Nistelrode NISTELRODE Tel.: 0412 - 612391 - Fax: 0412 - 613958 TELEFOON: (0412) - 611992 www.garagegevers.nl FAX: (0412) - 612898

A. van den Elzen Transport Nistelrode Tramplein / Oss 1

' t Tramplein

Tel. 0412 - 643080 Nistelrode Bus 16, Nistelrode Berlicum / ' s Hertogenbosch cafetaria 0412 - 613669 Tel. 0412 - 612195 / Fax: 0412 - 612600Tel. 073Tel. - 5033333 Mobiel: 06 51806053 / 06 51363493 Bedrijvenweg 9Kantoor Nistelrode Tramplein 1a

Cuijkk Nistelrode Wanroij Wijchen Boekel

5388 PW Nistelrode Korenstraat 21 Bevers Electro Accountants en belastingadviseurs

VO O R

ALLE

www.oovb.nl

GJ GJ Nistelrode Tramplein 5388 1a, 5388 Nistelrode Telefoon 0412 - 61 28 18

SCHADE

Tel. 0412 - 61 Telefoon: 37 50 0412-612818 Nistelrode 0412 - 61 15 49 E-mail:Telefax nistelrode@oovb.nl nistelrode@oovb.nl Fax 0412 - 61Tel. 12E-mail: 65 Internet: www.oovb.nl 0412 - 612252

EN

SPUITWERKZAAMHEDEN

• Gas MACHINALE TIMMERWERKPLAATS 5388 PD Nistelrode • Water Donzel 82

Tel.: (0412) 612469

• Sanitair Fax: (0412) 613165 JAN LOEFFEN • CV H o r e c a

Bedrijvenweg 2 - 5388 PN Nistelrode • Dakbedekking Tel. 0412 - 612562 • Zinkwerk

Exploitatie

Donzel 92 Nistelrode Tel: 0412 - 612153 Fax: 0412 - 617400 Bedrijvenweg 5 5388 PN Nistelrode Mob: 06 - 51264407

Stratenmakersbedrijf Wim- Jan Thijssen

Telefoon 0412 - 611756 Fax 0412 - 690010

blz. - 12

blz. - 17

Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

blz. - 07


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

Autobedrijf vd Boogaart N.C.B. - laan 107, 5462 GC Veghel Tel.: 0413 - 35 45 84

Autobedrijf vd Boogaart

blz. - 08

N.C.B. - laan 107, 5462 GC Veghel Tel.: 0413 - 35 45 84

Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

blz. - 08


Uitwisselingsconcert Vorstenbosch Op 28 oktober hadden we in de Stuik een uitwisselingsconcert met jullie eigen fanfare. Een mooi moment om de band, die er op vele manieren is, nog eens aan te halen. Voor ons was dit concert een mooie voorbereiding op de Jumbocup een week later en daarom hadden we vooraf aan het concert nog een extra repetitie. Terwijl we met deze repetitie bezig waren kwamen er af en toe al Nistelrodese hoofden goedkeurend om het hoekje kijken. Omdat onze dirigent nog elders verplichtingen had (zijn moeder werd 80 jaar), was besloten dat wij het concert zouden openen. Ondanks wat kleine foutjes denk ik dat wij in het geheel gezien toch wel tevreden konden zijn over ons optreden. Het concert ging na een korte pauze verder met een optreden van onze slagwerkgroep. Omdat hun dirigent vanwege gezondheidsredenen afwezig was, besloot de groep zichzelf te dirigeren. Ondanks het gemis van een dirigent zetten zij toch een goed optreden neer, wat een geweldige prestatie genoemd mag worden. Het concert eindigde met een optreden van de muzikanten uit Nistelrode. We vonden het leuk om te zien, dat jullie orkest zeer veel jeugdige leden heeft, die allemaal met zeer veel plezier muziek maken. We hopen dat deze trend zich doorzet (met hopelijk positieve invloed op jullie Vorstenbossche buren). Onze zoon van twee genoot zichtbaar en heeft het hele concert opgetreden als extra dirigent. Mocht jullie dirigent dus een keer niet kunnen, dan mag je altijd bellen. Al met al vonden wij het een zeer geslaagd concert en we hopen dat er nog vele zullen volgen. Met muzikale groeten, Ton (besbas) en Willemijn (tenorsaxofoon) Zwanenberg Fanfare De Notenkrakers

e

“Efkes uit Bloaze� - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 9


Van harte

02 08 11 13 22 24 27 28 30

januari Reggie Spierings Debora van den Boogaard Marcel van Vught Jolijn Verkuijlen Ella Seip Tiny de Boer Rob Trügg Twan Jacobs Mark van Geffen

10 10 11 15 21 26 28

maart Eline van der Leest Loek Franssen Annie van Lokven Chantal Brabander Jesper van de Ven Timo Pennings Martijn Timmers

05 06 06 08 12 16 19 27 28 28 29

februari Rinus van de Graaf Joost Wingens Lisette Hoes Gijs de Lorijn Cor Slaats Emma Peters Dirk Soetekouw Caitlyn Jacobs Jan Beekhof Nine Raijmakers Jas van de Wetering

Op het programma staat… Zaterdag Zaterdag Zaterdag

19-01-2013 26-01-2013 13-04-2013

Weverszitting Weverszitting Oud ijzer actie

Weekend

18 en 19 oktober 2013

Slagwerkgroep Slagwerkgroep

Night of the Music

Komende winter wordt er geen Midwinterconcert uitgevoerd

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 10


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

Het Runneke 10 Nistelrode Tel. 0412 - 613030 Fax: 0412 - 613862

Tel. 0412 - 612345

Het is tijd voor een bank waar je lid van kunt worden. GROOTHANDEL - GROOTVERBRUIK Waardsestraat 15 - Nistelrode Tel. 0412 - 611383 Mob. 06 - 53716610 Fax: 0412 - 613104

Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors blz. - 11


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

JACK MARTENS

Al meer dan 25 jaar een betrouwbaar adres

Laar 27, 5388 HB Nistelrode

Laar 27, 5388 HB Nistelrode - Tel. 61 12 3180- Fax 0412 61 31 80 Tel. 0412 - 61 12 310412 • Fax 0412 - 61 31 E-mail: info@jackmartens.nl- •Website: Website: www.jackmartens.nl E-mail: info@jackmartens.nl www.jackmartens.nl

Laar 1 • Nistelrode • T. 0412 61 11 85 • www.jacobsenjacobs.nl De Oude Ros 3 5388 PM Nistelrode Tel./fax: 0412-612245

A. van den Elzen Transport Bus 16, Nistelrode Tel. 0412 - 612195 / Fax: 0412 - 612600 Mobiel: 06 51806053 / 06 51363493 Bedrijvenweg 9 5388 PW Nistelrode Tel. 0412 - 61 37 50 Fax 0412 - 61 12 65 VO O R

ALLE

SCHADE

EN

SPUITWERKZAAMHEDEN

MACHINALE TIMMERWERKPLAATS JAN LOEFFEN

Bedrijvenweg 2 - 5388 PN Nistelrode Tel. 0412 - 612562

Stratenmakersbedrijf Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors WimJan Thijssen blz. - 12

Donzel 92 Nistelrode Tel: 0412 - 612153 Fax: 0412 - 617400 Mob: 06 - 51264407


Dat klinkt me als muziek in de oren Net bijgekomen van het concours in Enschede is de kans groot dat het clubblad vol staat met bijdragen hiervan. Hoe was de dag en hoe heeft iemand deze ervaren? Maar een concours bestaat niet uit 1 dag, maar vergt een aanzienlijke periode van voorbereiding. Voor ons muzikanten geldt dat we toch wel blij zijn dat het achter de rug is en dat het heeft geleid tot een 1e prijs met 82,75 punten. Om ook niet muzikanten een indruk te geven van de deze tijd hier een korte weergave. De voorbereiding voor het concours begint ergens in het voorjaar of eigenlijk al ruim een jaar eerder wanneer het besluit wordt genomen dat we in november 2012 op concours willen gaan. Als muziekvereniging heb je de verplichting om minimaal om de 5 jaar deel te nemen aan een concours om in ieder geval in dezelfde muzikale klasse/divisie te blijven. Vier jaar geleden gingen we eveneens naar Enschede en toen promoveerde we naar de derde divisie. Sindsdien hebben we bij de fanfare een aardige aanwas van jeugdige leden. Talenten, ruwe groeibriljanten, die met de juiste begeleiding en voldoende inzet kunnen uitgroeien tot goeie muzikanten en een garantie zijn voor een grote muzikale toekomst van onze vereniging. De eerste actie is vervolgens aan bestuur en dirigent met het maken van de planning tussen alle andere muzikale activiteiten door. En dan …… welke nummers gaan we ten gehore brengen? Er kan gekozen worden uit diverse nummers en na een schriftelijke (!) stemming onder de leden kwamen uiteindelijk de betreffende nummers naar voren. De muziek wordt uitgelegd onder de leden en we beginnen wetende dat we nog zeeën van tijd hebben, het concours is immers pas in november. Hoezo blazen op je instrument? Je mondstuk zul je bedoelen Er wordt een repetitiezondag ingepland in het voorjaar om toch voor de vakantieperiode een stap te kunnen zetten. Voor bas(sen) en trombone(s) was dit een aparte ervaring. Op een druilige zondagochtend in het voorjaar werden we verwacht op Menzel (bij Pieter thuis). Vanuit Utrecht kwam dirigent speciaal naar Nistelrode. De groep muzikanten was beperkt maar volle goede moed haalden we ons instrument uit de koffer en we stonden klaar om eens flink te e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 13


gaan blazen. Nou, het instrument kon terug in de koffer en we hebben uiteindelijk een uur lang alleen op ons mondstuk gespeeld. Dit leidt (volgens de geleerde) tot een betere toonvorming en mede met een goede ademhalingstechniek levert dit een betere klank op. Ja, het is niet zo maar even in dat instrument knallen. Ik heb de juryrapporten heel snel ingezien, maar uit het commentaar blijkt wel dat het geholpen heeft. Jammer dat niet alle trombones aanwezig waren op de repetitiedag anders was de balans nog beter geweest. Na de vakantie begonnen vervolgens nog de groepsrepetities. De dirigent neemt op zo’n avond één sectie flink onderhanden. Stukjes die niet lopen worden uit den treure gerepeteerd, de onderlinge stemming (niet sfeer) wordt verder geoptimaliseerd en uiteindelijk zie je in alle groepen een behoorlijke progressie optreden. Waar secties onvoldoende zijn bezet wordt een beroep gedaan op gastmuzikanten. Uiteindelijk hebben we in de ogen van de dirigent een uitgebalanceerde bezetting waarmee het verantwoord is om op concours te gaan. De voorbereidingen gaan verder Soms worden repetities nog doorkruist door andere activiteiten van de vereniging. Voor een concert moesten we ook nog even “God save the ‘Queen’” bijspijkeren. De stijging van het muzikale niveau komt wel tot uiting bij de concoursstukken, maar dan kun je ook bij het andere werk niet achterblijven. Voor de muzikanten een welkome onderbreking van het repeteren van de concourswerken; voor de dirigent een noodzakelijke onderbreking. Het Alaaaaaf-gehalte… Dan komt half november ook nog eens Sinterklaas in het land en zoals gebruikelijk is de fanfare paraat bij de intocht. Alleen daar kunnen we niet voor de dag komen met het concourswerk dus de Sinterklaasmuziek komt op de lessenaar. Afstemming tussen de liedjes die we repeteren en die we uiteindelijk blazen tijdens de intocht lijkt een moeilijke aangelegenheid, maar we zijn in ieder geval weer een halve repetitie hier mee bezig. Ook hoort onze dirigent dat er muzikanten alweer in het Carnavalsseizoen zijn aangeland. Het alaaf-gehalte in de muziek wordt groter en er moet alles aan worden gedaan om deze klanken in ieder geval te bewaren voor de Carnavalsoptredens.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 14


We zijn er bijna! De spannende laatste weken breken aan. Extra repetities, de laatste puntjes op de I. “Dat riedeltje loopt nog niet lekker, volgende week laatste kans, anders weglaten of alleen maar achtsten blazen”. “De stemming daar is nog niet goed, pak die G maar met 1-2 en niet te hoog intoneren”. “Daar is het nog steeds niet gelijk”; “wie het niet kan spelen weglaten graag”. “Verdomme, we weten toch dat er extra repetitie is, waarom zijn er zoveel afwezig?”. De Zwarte Kater Techniek en stemming zijn nog niet helemaal wat het moet zijn, maar dirigent wanhoop niet, we pieken op het juiste moment. De spanning neemt verder toe en uiteindelijk volgt de apotheose. Het viel me trouwens wel op dat veel leden ook al bezig waren met “Na het concours”; café De Zwarte Kater op het grote plein in Enschede, daar moesten we zo snel mogelijk naar toe. Een mooie, intensieve periode waarin blijkt dat muziek en (ondanks alles) gezelligheid samen gaan en dat klinkt me als muziek in de oren. Allemaal fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013 en op naar het volgende piekmoment. Jan Timmers

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 15


Concert 18 november Heesch Op zondag 18 november werd in De Pas in Heesch een concert gehouden door fanfare Sint Lambertus en Concordia uit Schaijk. Dit concert was een voorbereiding voor het concours in Enschede waar beide orkesten aan deel gaan nemen. Beide orkesten staan onder muzikale leiding van Jos de Kleijn. Concordia nam de aftrap op deze avond. Ze speelden 3 nummers: Jacob de Haan, Dean Jones en een eigen nummer. Het laatste nummer werd geschreven in opdracht van Concordia naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de club. Het is een actieve en dynamische muziekvereniging wat ook tot uiting kwam in het eigen geschreven stuk. Uiteindelijk werd het afgesloten met een feestelijk gedeelte. Het was een genot om naar deze muziekstukken te luisteren. Na de pauze had Jos de Kleijn zijn gele strik vervangen door een rode strik om hierna het concert te vervolgen met fanfare Sint Lambertus. Tijdens de aankondiging moesten de muzikanten met de gezichten naar het publiek gaan staan. Het bleek achteraf een proef te zijn en ik kan jullie vertellen, dat zag er heel goed uit. Fanfare Sint Lambertus begon met L ‘Entracte van Jan Bosveld. Het is een soort circus nummer, een luchtig, vlug en gezellig nummer. Het tweede nummer was ‘t Ministerie van Fanfare van Jacob de Haan. Het is een nummer met een krachtig en sterk begin, wat erg goed werd uitgevoerd. Het laatste nummer, Overture to a new Age, is een nummer van Jan de Haan. Het was een genot om naar de nummers te luisteren. Al met al kunnen we dus zeggen dat het een goede voorbereiding was voor het concours. Ik wens beide orkesten veel succes met het concours.

Een luisteraar e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 16


De Amert 510 - 5462 GH Veghel Fanfare St. Lambertus NistelrodePostbus 335 - 5460 AH Veghel Telefoon: 0413 388000 Met dank aan de sponsors Fax: 0413 388001 Internet: www.kesselmf.nl

Bedrijvenweg 12b 5388 PN Nistelrode tel. / fax: 0412 - 611057 tel. / fax: 0412 - 612184 De Amert 510 - 5462 GH Veghel Loo 17, 5388 Nistelrode Postbus 335 SB - 5460 AH Veghel Tel.: 0412 - 612391 Fax: 0412 - 613958 Telefoon: 0413 388000 www.garagegevers.nl Fax: 0413 388001 Internet: www.kesselmf.nl

' t Tramplein

cafetaria

Bevers Electro

Tramplein 1 Nistelrode Tel. 0412 - 613669 Bedrijvenweg 12b Korenstraat 21 5388 PN Nistelrode tel. / fax: Nistelrode 0412 - 611057 Tel. - 612252 tel. /0412 fax: 0412 - 612184

Donzel 82 • Gas PD Nistelrode • WaterLoo 17, 53885388 SB(0412) Nistelrode Tel.: 612469 • Sanitair Tel.: 0412 - 612391 - Fax: 0412 - 613958 Fax: (0412) 613165 • CV www.garagegevers.nl • Dakbedekking • Zinkwerk

St. Lambertus Nistelrode 'Fanfare t Tramplein Met dank aan de sponsors

cafetaria

Tramplein 1 Nistelrode Tel. 0412 - 613669

Bedrijvenweg 5 5388 PN Nistelrode Telefoon 0412 - 611756 Fax 0412 - 690010

Bevers Electro

blz. - 17

Korenstraat 21 Nistelrode


De Oude Ros 30 Administratiekantoor Telefoon 0412 - 611503 Nistelrode van Oort van der Meer

W

GEBRS. V.D.

etering

Loon- en Grondverzetbedrijf Zevenbergen 5 - 7 Nistelrode Tel. 0412 - 451304

Pennings Transport Nistelrode Loosbroekseweg 17 tel. 0412 - 612087 fax. 0412 - 610710

voor al uw transporten

Maxend 47 - Nistelrode Tel. 0412 - 611205 Fax: 0412 - 612518

'' Ari - Jenne '' Bloemsierkunst / Kadoboetiek A. Lindhout Weijen 7 Nistelrode Tel. 0412 - 611397

Hopveld 51 Heeswijk Tel. 0413 - 296190 Fax: 0413 - 296191 Mobiel: 06 - 51395294

Hartelijk welkom bij ons Chinees-Indisch restaurant ' De Lange Muur' Laar 30 - Nistelrode - Tel. 0412 - 611020 blz. - 18


In de orkestbak zitten… Naam: Reina Kalisvaart Invaller bij de fanfare sinds: 2008

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12.

Wat is je allerliefste bezit? - Onze katten Wie was je allereerste grote liefde? - Bart Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? - Een gezellig uitstapje Wat wil je zeker nog doen voor je dood? - Zoveel mogelijk leuke muziek maken. Waar ben je bang voor? - Kleine ruimtes. Wat is je laatst bezochte restaurant? - Copa Cabana in Enschede i.v.m. het concours. Wat is je laatst bezochte internetsite? - Waarbenjij.nu, want een van mijn andere zussen zit in Nieuw-Zeeland. Slaap je naakt? - Wat een rare vraag?! ☺ Mooiste optreden van onze fanfare is? - Night of the Music Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? - Mijn gsm om te bellen dat ze me komen halen. Wat is het grootste verschil tussen jullie? - Martine kan zonder moeite tegen een helling op fietsen. Ik niet! Welke rituelen heb je voor een optreden? - In mijn hoofd 10x doornemen of ik alles wel heb. (Zeker sinds ik mijn saxofoon een keer vergeten ben). e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 19


13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29.

Als wie of wat wil je terugkeren in een volgend leven? - Als kat Naast wie wil je wakker worden? - Bart Heb je nog andere hobby’s? - Mountainbiken Waar geef je (te) veel geld aan uit? - Diesel Wat is je grootste blunder? - Dat ik er in de winkel een keer vanuit was gegaan dat ik moeder en dochter voor me had, terwijl het twee zussen bleken te zijn. Dat vond de vrouw die ik voor de moeder had aangezien niet zo leuk. Wie zou je een bloemetje willen geven en waarom? - Mijn directe collega’s die altijd voor me klaar staan. Wat is je favoriete vakantieland? - Ik ben niet zo’n vakantieganger, dus ik zou zo geen land kunnen noemen. Sport beoefenen of supporteren? - Gewoon überhaupt geen sport Omschrijf jezelf in 5 woorden - Nauwkeurig, actief, ongeduldig, muzikaal en onrustig. Omschrijf de ander in 5 woorden - Bezige bij, lomp, sportief, sociaal en slim. Wat is je meest onderschatte kwaliteit? - Mijn oogmetingen. Wat is volgens jou het grootste taboe uit deze tijd? - Praten over Moslims (in negatieve zin met name). Arm en gelukkig of rijk en ongelukkig? - Toch liever arm en gelukkig. Waar weiger je ook maar een cent aan uit te geven? - Boetes, maar ja…. Hoe kunnen we je verleiden? - Met verrassingen! Lieg je wel eens uit beleefdheid? - Tegenover klanten op mijn werk moet ik dat regelmatig. (Om klantvriendelijk te blijven hoor)! Waar schaamde je je vroeger voor? - Dat ik nogal een ‘flap-uit’ was.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 20


30.

31. 32. 33. 34.

35.

36. 37.

In mijn vrije tijd.... - Digitaliseer ik alle bladmuziek van muziekvereniging Eendracht Afferden. Ik ben dol op.... - Saxofoon spelen Ik heb een hekel aan... - Mensen die oneerlijk zijn Wat zou je nog graag willen leren? - Rustig op de bank zitten In welk tv programma zou je een rol willen spelen? - Ik zou het zo niet weten. De meeste tv-programma’s van tegenwoordig vind ik vreselijk. Wat is je favoriete vakantiebezigheid? - Iedere minuut volproppen om zoveel mogelijk te kunnen zien en doen in de omgeving. Vlees of vis? - Vlees Brabants Dagblad of Telegraaf? - Allebei nog nooit gelezen

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 21


In de orkestbak zitten… Naam: Martine Kalisvaart Invaller bij de fanfare sinds: 2012

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Wat is je allerliefste bezit? - Mijn fiets Wie was je allereerste grote liefde? - Toby, de kat ☺ Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? - Vers gebakken brood Wat wil je zeker nog doen voor je dood? - Reizen Waar ben je bang voor? - Enge films Wat is je laatst bezochte restaurant? - La Bardies, Druten Wat is je laatst bezochte internetsite? - www.hotmail.com Slaap je naakt? - Boeit iemand dat? Mooiste optreden van onze fanfare is? - Het concours natuurlijk ☺ Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? - Een boot, zodat ik er weer af kan als het saai wordt. Wat is het grootste verschil tussen jullie? - Ongeveer 10 cm Welke rituelen heb je voor een optreden? - Geen

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 22


13.

14. 15.

16. 17.

18.

19.

20. 21.

22.

23.

24.

Als wie of wat wil je terugkeren in een volgend leven? - Magiër / heks / tovenaar, toveren lijkt me zo handig! Of ik lees te veel fantasy Naast wie wil je wakker worden? - Uh... naast mijn vriend? Of is dat te makkelijk? Heb je nog andere hobby’s? - Ja!! Voetballen, hardlopen, mountainbiken, tekenen / schilderen en op andere instrumenten muziek maken. Waar geef je (te) veel geld aan uit? - Feestjes / uitgaan Wat is je grootste blunder? - Naar de repetitie gaan en dan je mondstuk vergeten… Wie zou je een bloemetje willen geven en waarom? - Mijn stagebegeleider, in de hoop dat ik dan een goed cijfer krijg Wat is je favoriete vakantieland? - Ik wil nog naar heel veel landen toe om te ontdekken wat mijn favoriete land gaat worden, maar over het algemeen is juist een onbekend land het leukst, daar kun je nog de meeste nieuwe en mooie dingen ontdekken. Sport beoefenen of supporteren? - Beoefenen!! Omschrijf jezelf in 5 woorden: - Actief, resultaatgericht, onvoorzichtig, zuinig en twijfelachtig (of hoe zeg je dat als je slecht bent in kiezen?) Omschrijf de ander in 5 woorden: - Muzikaal, Precies, Verantwoordelijk, Trouw en Intelligent Wat is je meest onderschatte kwaliteit? - Ik kan sinds mijn stage vorig jaar heel goed de wetenschappelijke namen van Zuid-Afrikaanse zoogdieren bij het juiste dier noemen, maar daar vraagt nou nooit iemand naar… Wat is volgens jou het grootste taboe uit deze tijd? - Dat de trombones nog steeds achteraan in het orkest moeten zitten.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 23


25. 26.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

37.

Arm en gelukkig of rijk en ongelukkig? - Arm en gelukkig Waar weiger je ook maar een cent aan uit te geven? - De sportschool, ik ga liever buiten hardlopen of fietsen Hoe kunnen we je verleiden? - Met een biertje Lieg je wel eens uit beleefdheid? - Vast wel, wie niet? Waar schaamde je je vroeger voor? - Mijn buitenboordbeugel In mijn vrije tijd… - Ben ik het liefst druk bezig met leuke dingen Ik ben dol op.... - Fietsen Ik heb een hekel aan... - Mensen die voor te kleine stukjes de auto pakken Wat zou je nog graag willen leren? - Keuzes maken In welk tv programma zou je een rol willen spelen? - Wie is de mol? Wat is je favoriete vakantiebezigheid? - Zo actief mogelijk zijn en veel van de omgeving zien door te fietsen, wandelen, kanoën, enz. Vlees of vis? - Uhm...lastig, ik lust het allebei graag, maar toch liever vlees Brabants Dagblad of Telegraaf? - De Gelderlander! (Lijkt waarschijnlijk meer op Brabants Dagblad dan op de Telegraaf)

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 24


Fotoshoot Al onze leerlingen samen op de foto! Ze werden allen uitgenodigd om op 13 november bij de fotoshoot aanwezig te zijn. De opkomst was groot, maar we mistte er helaas toch nog een aantal. Het was even passen en meten, van groot naar klein, een beetje naar links een beetje naar rechts en allemaal vrolijk kijken natuurlijk. Met de blaasinstrumenten en wat slagwerk erbij zijn het leuke foto’s geworden. We hebben een groepsfoto gemaakt van alle leerlingen, het jeugdorkest, jeugdslagwerkgroep en de workshops Muziekbende en Slagwerkfeest. Voor het jeugdorkest en de jeugdslagwerkgroep wordt een nieuwe naam bedacht door de leerlingen. Op de jaarafsluiting 16 december wordt er een prijs uitgereikt voor de twee mooist verzonnen namen. In alle correspondentie is het dan direct duidelijk voor wie het is bedoeld.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 25


De foto’s worden bij publicaties voor workshops, optredens etc. gebruikt. De aandacht wordt meer getrokken door een foto bij een tekst te plaatsen. Zo hopen we dat onze publicaties gelezen gaan worden, ons nieuwe leerlingen gaat opleveren en een groot publiek tijdens een optreden. Anne van Uden heeft voor ons de foto’s gemaakt. Ze heeft ze zelfs nog bewerkt om het nog mooier te maken. Op onze jaarafsluiting is Anne er ook en zal ook daar weer foto’s maken. Wij zijn blij dat Anne dit voor ons wil doen. Alle leerlingen, bedankt voor jullie komst op de fotoshoot, want dankzij jullie zijn het super foto’s geworden. Namen voor het jeugdorkest en de jeugdslagwerkgroep zijn van harte welkom. Mail ze door naar: aenmvanleuken@ziggo.nl. Groetjes, Monique van Leuken

Gezocht: archivaris Wij zoeken een archivaris voor het beheer en bijhouden van ons archief. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: secretariaat@stlambertusnistelrode.nl Ook als u eerst wat meer info wil.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 26


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

Gas, water, sanitair en c.v. - installaties Weijen 69 Tel. 0412 - 611237

Schreeven muziekinstrumenten De afdeling blaasinstrumenten, drum- en concertpercussie van Schreeven Brass is gevestigd aan de Celsiusstraat 31, 6604 CV te Wijchen, telefoon 024 - 3220068

schilderwerken VENWICO bv Kievitsweg 8, Nistelrode tel. 0412 - 611798

- Dubbele beglazing - Renovatie - Onderhoud en nieuwbouw - Zonwering - Verf en behang - Alle voorkomende schoonmaakartikelen

..

Laar 66 5388 HK Nistelrode Tel: 0412 - 611277

blz. - 27


O’chelle

Fanfare St. Lambertus Nistelrode

Oss - Nuland - Heesch Rosmalen - Nistelrode

Met dank aan de sponsors

drogisterij & parfumerie

O’chelle

drogisterij & parfumerie

Stekstraat 9 5388 KS Oss - Nuland -Nistelrode Heesch Tel.:Rosmalen 0412 - 61 28 06 Rosmalen - Nistelrode Mobiel: 06 - 20 36 31 77 Stekstraat 9 5388 KS Nistelrode Tel.: 0412 - 61 28 06 Mobiel: 06 - 20 36 31 77

Cafferata - Nistelrode

groothandel in vuurwerk O’chelle import / export drogisterij & parfumerie

Oss - Nuland - Heesch Rosmalen - Nistelrode

Stekstraat 9 Cafferata - Nistelrode DIKKERBOOM B.V. 5388 KS Nistelrode groothandel in vuurwerk

Boren - Zagen - Bevestigen Tel.: 0412 - 61 28 06

import / export 06 -- 61 20 35 36 49 31 77 Waardsestraat 17a Nistelrode - Tel. 0412 - 61 33 55Mobiel: Fax: 0412

DIKKERBOOM B.V. Boren - Zagen - Bevestigen

Waardsestraat 17a Nistelrode - Tel. 0412 - 61 33 55 Fax: 0412 - 61 35 49

Cafferata - Nistelrode Laar 16 5388 HE Nistelrode

Postbus 55in 5388 ZH Nistelrode groothandel vuurwerk

Tel. Particulier/MKB 0412 61 35 44

import / export Tel. Transport 0412 62 71 99 blz. - 28

DIKKERBOOM

Fax 0412 64 31 99 info@vanravensteijn.nl www.vanravensteijn.nl

Fax 0412 64 31 99 Laar 16 5388 HE Nistelrode B.V. Fanfare St. Lambertus Nistelrode PostbusPostbus 55 5388 ZH Nistelrode info@vanravensteijn.nl info@vanravensteijn.nl 55 5388 ZH Nistelrode Boren - de Zagen - Bevestigen Tel. Particulier/MKB 0412 6161 35354444 www.vanravensteijn.nl www.vanravensteijn.nl Tel. Particulier/MKB 0412 Met dank aan sponsors

Laar 16 5388 HE Nistelrode

Tel. Transport 62 99 71 99 Tel. Transport 04120412 62 71

Fax 0412 64 31 99

Waardsestraat 17a Nistelrode - Tel. 0412 - 61 33 55 Fax: 0412 - 61 35 49 blz. - 28


Concoursweekend Enschede Het weekend van 24 en 25 november was ik met Reina in Enschede voor het KNFM “Landgoed de Wilmersberg” concertconcours 2012. Zaterdagavond hadden wij zelf een optreden met KNA Lunteren. ’s Middags waren de optredens van de 4e en de 3e divisie. Geen van deze orkesten heb ik horen spelen, maar het niveau bleek niet erg hoog te zijn. Dit uitte zich vooral in de puntenaantallen. Veel 2e prijzen en een hoogste score van 82,59. Zou dit de zondagochtend ook het geval zijn? Na een goede nachtrust meldden wij ons ’s ochtends vol goede moed bij het muziekcentrum. Het eerste orkest die ochtend was Concordia Schaijk, ook onder leiding van Jos. Tot ons (mijn) genoegen was het niet dezelfde jury als zaterdagmorgen. Het goede optreden van Concordia werd terecht beloond met 85,50 punten. Jos kon zelf niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, maar een en ander werd snel via de gsm doorgespeeld. Na de onderbreking het moment waar we op gewacht hadden, het optreden van St. Lambertus! Een verademing om een keer geen koraal als inspeelwerk te hebben, maar een lekker uptempo werk. Ondanks de grote akoestiek waar je veel moeite moet doen om de articulatie er goed uit te krijgen, was “l’Entracte” geen grote brei. Een goede uitvoering van een inspeelwerk geeft net dat beetje extra vertrouwen. Normaal gesproken staat een concoursoptreden niet bekend om zijn volle zalen. Geluk voor ons dat Jos nog de nodige fans in de zaal had, namelijk Concordia.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 29


Dan het verplichte werk. Een mooie opening met veel sfeer. Alle figuratie kwam hier goed tot zijn recht en ook de saxofoonpassage kwam mooi uit de verf. Wat ik zelf een mooi gedeelte vind, is de “renaissance” passage gevolgd door het thema in alla breve. Na wat geweld kwam een mooie afbouw naar het langzame gedeelte. Ook dit werd erg mooi vertolkt, wel wat jammer dat de bugel inzet niet helemaal optimaal was. Natuurlijk wil je tijdens een concours alles nog net dat beetje mooier spelen dan normaal en dan moet je nu eenmaal risico’s durven nemen. Jos wist er in het tutti-gedeelte mooi de vaart in te houden, zodat het niet een lang slepend stuk werd. Het stuk vervolgde zijn weg met het snellere en dreigende gedeelte. Ook hier kwam alles mooi naar voren. Wat mij betreft hadden de grote trom inslagen wel wat steviger gemogen, maar dat zal wel een slagwerkding zijn. Na een wat lelijk geschreven ritenuto (ja, lelijk geschreven) kwam nogmaals het thema aan bod wat uitmondde in de grote apotheose. Gelukkig sloeg het einde niet op hol. Voor het applaus moet je niet naar een concours gaan, desalniettemin een zeer mooi uitvoering die werd neergezet. Als laatste stuk “Overture to a New Age”, van de andere De Haan. Een mooie zuivere opening door de trombones en de trompetten. Het zachte gedeelte werd erg mooi en sfeervol gebracht, ook hier weer met een mooie sopraansax. Een mooie overgang werd er gemaakt naar het 8/8e gedeelte. Ook in dit snellere stuk was alle figuratie goed hoorbaar maar de vermoeidheid in het orkest begon een beetje door te komen. Gelukkig was dit door de componist voorzien en vervolgt het stuk met wat solistische passages. Helaas ging het hier in de 1e bugels niet helemaal 100%, maar ze waren toch instaat een mooie solo neer te zetten. De sopraansaxofoon vertolkte haar solo ook erg fraai, maar door de spanning waren er toch een paar kleine haperingen. Het tutti-stuk dat volgde was erg mooi gebracht en vormde een echt rustpunt in het stuk. Hierna e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 30


volgde de herhaling van de 8/8 passage, gevolgd door de “Procession to a New Age”. Mooi gespeeld, maar je merkte dat toch langzaamaan de stemming een beetje minder werd. Al met al een mooie uitvoering. Wat mij betreft was het eerste stuk net wat beter dan het tweede. Misschien is daar wat meer op gestudeerd, het leek of dat stuk ook wat beter in de vingers zat. Na de eerste ontlading kwam het vervelendste aan een concours: het wachten op de uitslag. Terwijl de bus richting Nistelrode ging, bleven wij achter om nog wat andere orkesten te beluisteren en dan maar meteen te wachten op de prijsuitreiking. Er volgden die middag heel mooie optredens en ook wat minder mooie. Frappant blijft het dat een orkest niet altijd de punten krijgt die je verwacht. Dat zal wel komen doordat de jury wel een partituur heeft en ik niet. Na lang wachten was het moment daar! St. Lambertus was niet erg sterk meer vertegenwoordigd, maar wij hadden ons voorgenomen om in ieder geval qua decibels niet onder te doen voor de rest. Onder luid gejoel werden door ons de punten in ontvangst genomen. 83,17 voor “‘t Ministerie van Fanfare” en 82,33 voor “Overture to a New Age”, gemiddeld 82,75, een ruime 1e prijs! Dat niet alleen, ook nog eens het beste orkest in de 3e divisie. Wat mij betreft had het tegen de 84 punten aan mogen zitten, maar ik denk dat men zeer tevreden mag zijn. Al met al een leuk en vooral muzikaal weekend in Enschede. Jullie nogmaals van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat en veel succes gewenst voor de toekomst. Bart Pennings

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 31


18 & 19 oktober 2013

Night of the Music Sportal de Overbeek Zet deze datum in je agenda!

e

“Efkes uit Bloaze� - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 32


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

JOSS

junior office supply service bv

Vluchtoord 2 Uden - Tel. 0413 - 253158 - Fax: 0413 - 253389

De Oude Ros 1 - Nistelrode Tel. 0412 - 613000 Gildenweg 6

reisburo.de.wegwijzer@hetnet.nl

Nistelrode - Tel (0412) 61 14 68 Heesch - Tel (0412) 45 20 16 Geffen - Tel (073) 532 11 36

Boek en offsetdrukkerij Jan Rijkers Elisabethstraat 23 5402 VD Uden Tel. 0413 - 26 18 28

Geboorte- en huwelijkskaarten Uitnodigingen Zakelijk drukwerk Reclame-folders

Rainbow Centre Voor een gezellige en sportieve dag uit. Laar 35 - Nistelrode tel. 0412 - 617042 Heescheweg 29 5388 RG Nistelrode Tel. 0412 - 611001 Fax: 0412 - 613218 blz. - 33


Met dank aan de sponsors

AUTOBEDRIJF Fanfare St. Nistelrode L. Lambertus VAN ROOSMALEN Met dank aan de sponsors

Heescheweg 17 Nistelrode Telefoon 0412 - 611643 AUTOBEDRIJF

L. VAN ROOSMALEN Heescheweg 17 Nistelrode Telefoon 0412 - 611643 Delst 8a NIstelrode Tel. 0412 - 612830 Fax: 0412 - 611110

Opleidingen Internationaal Transportbedrijf

Delst 8a Nistelrode Tel. 0412 - 612830 Fax: 0412 - 611110

- Advies - Jaarcontrole - Hervullingen - Blusinstructies - Verkoop - V.C.A. keuren - Verbandtrommels - Advies - Jaarcontrole - Hervullingen - Blusinstructies - Verkoop - V.C.A. keuren - Verbandtrommels

A.G. van de VEN en ZN. Opleidingen Weijen 72 5388 HR Nistelrode

VAN DE VEN & ZONEN INTERNATIONAAL B.V A.G. van de TRANSPORT VEN en ZN.

Internationaal Transportbedrijf

Weijen 72 5388 HR Nistelrode

blz. - 34

JOSS

Fanfare St. Lambertusjunior Nistelrode office supply service bv

Met dank aan de sponsors Vluchtoord 2 Uden - Tel. 0413 - 253158 - Fax: 0413 - 253389 blz. - 34

AUTOBEDRIJF

L. VAN ROOSMALEN


1e prijs op concours Enschede Op zondag 25 november was het om klokslag 13.00 uur eindelijk zover voor Fanfare St. Lambertus Nistelrode: zij begonnen aan hun concoursoptreden. In het Muziekcentrum in Enschede speelden de 50 leden, waaronder vele jeugdleden die voor het eerst op concours gingen, met veel overtuiging en overgave 3 nummers. L’Entracte als inspeelwerk en ’t Ministerie van Fanfare en Overture to a new age die beide beoordeeld werden door een 3-koppige jury. Na afloop van het optreden liet dirigent Jos de Kleijn aan de muzikanten weten dat hij dik tevreden was over de neergezette uitvoering. Ook bij de muzikanten was er een goed gevoel en de jonge debutanten hadden het ook prima gedaan. Na het optreden keerden de 50 leden terug naar Nistelrode, terwijl twee bestuursleden achter bleven om op de uitslag te wachten. Die kwam om half 8. Fanfare St. Lambertus behaalde met 82.75 punten een prachtige en dik verdiende eerste prijs. Een quote uit het juryverslag onderstreepte dit nog eens: “Prima vertolking, er wordt muziek gemaakt”. Een mooie opmaat naar de Night of the Music die 18 en 19 oktober 2013 gehouden gaat worden.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 35


e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 36


Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

SPORTEN MET GEZOND VERSTAND makelaardij onroerende zaken O Aan- en verkoopbemiddeling en taxaties van, DI N TU onroerend HEALTH CENTERSt. NISTELRODE Fanfare Lambertus Nistelrode A - agrarisch woningen - bedrijfshuisvesting S ES ME goed PS UN Bernheze IC

INFO@HEALTHCENTERNISTELRODE.NL TEL: 0412-617333

NN

SA

E

DE BEEKGRAAF 58 B T Met&dank aan de sponsors ROBitswijkS10 WWW.HEALTHCENTERNISTELRODE.NL makelaars adviseurs AE

5401 JB Uden Telefoon 0413 - 243818

ZO

EM

ZW

" v o o r a l u w m e t s e l wmakelaardij e r k e n ’ onroerende M o l e n a zaken kkers

Bernheze

17

Aan- en verkoopbemiddeling en V taxaties o r s tvan, enbosch woningen - bedrijfshuisvesting - agrarisch onroerend goed

makelaars & adviseurs

tel. 0413 - 341254

Bitswijk 10 tel. 0413 - 340760 5401 JB Uden Fax: 0412- 321229 Telefoon 0413 - 243818

" voor al uw metselwerken’

Molenakkers 17 Vo r s t e n b o s c h tel. 0413 - 341254 tel. 0413 - 340760 Fax: 0412- 321229 Badkamermarkt.nl BV Canadabaan 18A 5388 RT Nistelrode

Toniesplein 1 - Nistelrode

T 0412 - 610 557

Tel: 0412 - 611004 F 0412 - 712 199

TECHNISCHE GROOTHANDEL Gereedschappen Klimmaterialen Veiligheidsmiddelen Bedrijfskleding

Installaties Reparatie & Onderhoud Erkend Servicecenter voor div. gerenommeerde merken

Toniesplein 1 - Nistelrode 0412 -Tel.(0412) 611004 61 72 99 Canadabaan 2, 5388 RT Tel: Nistelrode

TECHNISCHE GROOTHANDEL Gereedschappen Klimmaterialen Veiligheidsmiddelen Bedrijfskleding

Laar 63 Installaties Nistelrode Reparatie & Onderhoud Erkend Tel. Servicecenter voor 0412 - 612319 div. gerenommeerde merken Fax: 0412 - 613249

Canadabaan 2, 5388 RT Nistelrode Tel.(0412) 61 72 99

Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

Laar 63 Nistelrode Schepenhoek 217 Mandenmakersstraat 9B Tel. 0412 -BJ612319 5405GB 5403 Uden Fax: Tel.0412 06 - 25-52613249 68 65 blz. - 37 Schepenhoek 217 5403 GB Uden


De Wan 1a Nistelrode Fanfare St. Lambertus Nistelrode Tel. 0412 611670 / 0412 613337 Met dank aan de sponsors Fax: 0412 - 613418 Zalencentrum, (thema) catering en Partyservice www.zinineenfeestje.nl

'De Hoefslag'

Eetcafe - Pizzeria - Shoarma ‘t Laar ’ Laar 26 - Nistelrode - Tel. 0412 - 611971

BHH

Huub van der Heijden Menzel 59 Nistelrode

Laar 20 Nistelrode Tel. 0412 - 612904 Waardsestraat 9 a Nistelrode Tel. (0412) 612433 Fax: (0412 ) 611388 Kijk op internet: www.drukkerijvandegraaf.nl

Fanfare St. Lambertus Nistelrode

37 T 0412 - 611298 Met dank aanPostbus de sponsors 5388 ZG NISTELRODE

blz. - 38

F 0412 - 613015

www.bevers-bouwmaterialen.nl info@bevers-bouwmaterialen.nl


Liedjesfestival 20 oktober Op zaterdag 20 oktober, enkele weken voor het 11-11 bal, hebben de Dûrzakkers deelgenomen aan het inmiddels befaamde Bernhezer Liedjesfestival in Partycentrum ’t Maxend. Wij zien het als het officiële begin van het carnavalsseizoen. Dus vol goede moed en vol zelfvertrouwen hebben we daar acte de présence gegeven. Dit jaar hadden we de eer om als eerste van de zeven deelnemende groepen het spits af te bijten. Dit wordt bepaald d.m.v. een loting onder toezicht van onze Prins Mark I. Toen onze zangers Jan Timmers en Leo van Engelen onder begeleiding van de Dûrzakkers en onze prachtige backing-vocals ons nummer ten gehore brachten, zat de stemming er gelijk in. De zaal was wild van enthousiasme en na het 2e couplet werd er al volop meegezongen. Dit beloofde wat… Dit bleek ook uit de punten van de publieksjury (Rien van de Graaf, zat namens de Dûrzakkers in dit illustere gezelschap) en uiteraard ook uit de beoordeling van de vakjury. Vol spanning hebben we geluisterd naar de andere deelnemers.

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 39


Na de pauze werden de plaatsen 4 t/m 7 bekend gemaakt: 7. 6. 5. 4.

Ex-Prinsen Raad van Elf Oude Garde Stubeplekkers

93 99 102 107

punten punten punten punten

De punten van plaats 1 t/m 3 werden nog niet bekend gemaakt. Deze groepen, waaronder ook wij, moesten hun nummer nog een keer ten gehore brengen in de goed gevulde gezellige zaal. De punten van het 2e optreden werden bij het 1e optreden bij elkaar opgeteld. Ondanks al onze inspanningen kwamen we net tekort voor de 1e prijs. Maar met een goeie 2e prijs zijn we in de late (vroege) uurtjes weer huiswaarts gekeerd. Natuurlijk niet meteen naar huis, maar nog even wat nagebuurt en geborreld op het Laarhof, daar waar de frikadellen en het bier altijd goed smaken. Op de derde tot en met de eerste plaats eindigde: 3. 2. 1.

De Hossende Wevers De Dûrzakkers Jong Belegen

162,5 punten 175 punten 177 punten

Samengevat een gezellige avond met een hoog wedstrijdgehalte om de roem en de eer. Wanneer u dit artikeltje leest zijn we al volop voor de komende Weverszittingen aan het repeteren. Veel kans dat u ons de komende maanden ergens hoort en ziet. De Dûrzakkers

e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 40


Nistelrode

www.mediumcontainers.nl

Eetcafe - Pizzeria - Shoarma Laar ’ Met dank aan de‘tsponsors

Fanfare St. Lambertus Nistelrode

Laar 26 - Nistelrode - Tel. 0412 - 611971

Huub van derVoor Heijden al kado’s, John Coldenhoff Tel.uw 0412 - 612193 Menzel 59 Nistelrode bloemen, grafwerk

BHH

Bedrijvenweg 4 Fax: 0412 - 612852 Nistelrode enMobiel: 06 53953614 bruidswerk.

blz. - 42

Bedrijvenweg 14a 5388 PN

Laar 20 Nistelrode Tel. 0412 - 612904 Nistelrode Tel/Fax: 0412 638349 Gsm: 06 52070345

www.vb-betonboringen.nl

Hans Elschot Den Hof 11 Nistelrode Tel / Fax: 0412 - 613302

EB

Waardsestraat 9 a Nistelrode Tel. (0412) 612433 Elschot Fax: Besturings (0412 ) 611388 Kijk op internet:

Techniek www.drukkerijvandegraaf.nl

Postbus 37

T 0412 - 611298

www.bevers-bouwmaterialen.nl

5388 ZG NISTELRODE

F 0412 - 613015

info@bevers-bouwmaterialen.nl

blz. - 38

Fanfare St. Lambertus Nistelrode Met dank aan de sponsors

blz. - 41


ee ee eeeeeetc tca tca ttccaaaf é fé fé fféé 't 't P 't't PPPu m u u ummp m pk ppkkke e ee

- Steengrillen, glasgrillen of Nisserois wokken Met aan de sponsors Bitswijk 10 makelaars &dank adviseurs

- Warme en koude buffetten 5401 JB Uden 0413 - 243818 - Feesten organiseren tot max.Telefoon 150 personen.

Raadhuisplein 7 Nistelrode Telefoon: 0412 - 612956

" v oIno ons r a eetcafé l u w mkunt eLoader, t suedagelijks: l wMinigraver e r k e n ’ verhuur,M Grondwerk o l eUw n a gastheer: kkers 17 - Lunchen

V oMark r s t eVerwijst nbosch Fanfare St. Lambertus Nistelrode - Genieten van een heerlijke maaltijd à lader cartet eHeijden Fanfare St. Nistelrode Fanfare St.Lambertus Lambertus Nistelrode Jos van l. 0413 - 341254

- Steengrillen, glasgrillen of Nisserois wokken t e l . 0 4 1Raadhuisplein 70 Met dank aan de sponsors Met dank de Met dankaan aan desponsors sponsors 3 - 34076 Hoogstraat 7 Nistelrode

- Warme en koude buffetten F a x : 0 4 1 2Nistelrode - 321229 - 612956 mobiel: 06 - 150 53154790 0412 - 0412 612038 - Feesten organiseren tot max. personen. - Tel. Telefoon:

ons eetcafé kunt dagelijks: InIn uuudagelijks: Inons onseetcafé eetcafékunt kunt dagelijks: Uw gastheer: Uw Uwgastheer: gastheer: Loader, Minigraver verhuur, Grondwerk

RFO Radio -

Lunchen - --Lunchen Lunchen Mark Verwijst Mark MarkVerwijst Verwijst Genieten van een heerlijke maaltijd carte - --Genieten maaltijd àààlala Genietenvan vaneen eenheerlijke heerlijke maaltijd lacarte carte Heijden Jos van der TV CD producties Steengrillen, glasgrillen Nisserois wokken - --Steengrillen, Steengrillen,glasgrillen glasgrillenofof ofNisserois Nisseroiswokken wokken Raadhuisplein Raadhuisplein777 72 Raadhuisplein Nistelrode Hoogstraat 7Laar Nistelrode Nistelrode en koude buffetten Nistelrode Nistelrode - -Warme - Warme Warmeen enkoude koudebuffetten buffetten Telefoon: 0412 Telefoon: 0412 -max. 613216 Mobiel: 06Telefoon: - 53659225 - -612956 Telefoon: 0412 - 612956 612956 mobiel: 06 -150 53154790 - Tel. 0412 -0412 612038 Feesten organiseren tot max. 150 personen. - --Feesten organiseren tot personen. Feesten organiseren tot max. 150 personen.

RFO

Loader, Minigraver verhuur, Grondwerk Loader, Loader,Minigraver Minigraververhuur, verhuur,Grondwerk Grondwerk Huub van Dinther Jos van van der der Heijden Heijden Jos Radio - TV - CD producties Totale Haarmode Laar 72 Nistelrode Hoogstraat 7 Nistelrode Hoogstraat Hoogstraat77Nistelrode Nistelrode

Telefoon: 0412 -06 613216 Mobiel: 06 - 53659225 Weijen 11, Nistelrode tel. Privé: 0412 612488 Toniesplein 1 - 0412 Nistelrode Tel: 0412 - 611004 mobiel: 06 53154790 Tel. 0412 612038 mobiel: 53154790 - --Tel. 0412 ----612038 mobiel: 06-- --612764 53154790 Tel. 0412 612038

Container- &

TECHNISCHE GROOTHANDEL

Tel. 06 - 53 34 40 95 Huub van Dinther Installaties R FF O O Gereedschappen R steigerverhuur Klimmaterialen Reparatie & Onderhoud Mecon Fax: 0412 - 63 65 50 Radio TV CD producties Radio Veiligheidsmiddelen Erkend voor Radio---TV TV---CD CDproducties producties Totale Haarmode LaarServicecenter 72 Nistelrode Nistelrode

Bedrijfskleding

72 Laar 72Nistelrode Nistelrode div.Laar gerenommeerde merken

Telefoon: 0412 --613216 613216 Mobiel: 06 53659225 Weijen www.mediumcontainers.nl 11, Telefoon: Nistelrode tel. 0412 - 612764 Privé: 0412 - 612488 0412 -2, 06 ---53659225 Telefoon: 0412 613216 Mobiel: 06 53659225 Canadabaan 5388 RT Mobiel: Nistelrode Tel.(0412) 61 72 99

Container- & steigerverhuur Nistelrode

Tel. 06 - 53 34 40 95 wwww.kapsalonvandinther.nl Laar 63 Huub van van Dinther Dinther Huub Weijen 11 Mecon Fax: 0412Kerkstraat -Nistelrode 63 6526-28 50 Totale Haarmode Totale Haarmode Tel. 0412 612319 5388 HL Nistelrode 5384 -KC Heesch 0412-612764 0412-451004 Fax: 0412 - 613249

Weijen 11, Nistelrode tel. 0412 --612764 612764 Privé: 0412 612488 Weijen Privé: Op afspraak Met -en zonder afspraak Weijen11, 11,Nistelrode Nistelrodetel. tel.0412 0412 612764 Privé:0412 0412---612488 612488 www.mediumcontainers.nl

ContainerContainerContainer-&& & steigerverhuur steigerverhuur steigerverhuur Nistelrode Nistelrode Nistelrode

Mecon Mecon

Tel. 06 53 34 40 95 Tel. Tel.06 06---53 5334 3440 4095 95

John Coldenhoff Tel. 0412 - 612193 Fax: 0412 63 65 50 Schepenhoek 217 Mandenmakersstraat 9 B50 0412 ---63 65 Fax: 0412 65 50 Bedrijvenweg 4Fax: Fax: 0412 -63 612852 5405GB BJ Uden 5403 Nistelrode Mobiel: 06 53953614 Tel. 06 - 25 52 68 65

www.mediumcontainers.nl www.mediumcontainers.nl

blz. - 42

blz. - 37

John Coldenhoff Tel. 0412 - 612193 Bedrijvenweg 4 Fax: 0412 - 612852 Nistelrode Mobiel: 06 53953614 blz. - 42

John Coldenhoff Coldenhoff John Coldenhoff Fanfare St. LambertusJohn Nistelrode

Tel. 0412 612193 Tel. Tel.0412 0412---612193 612193 Bedrijvenweg 4 Fax: 0412 Bedrijvenweg 4 Fax: 0412 612852 Bedrijvenweg 4 Fax: 0412 - 612852 612852 Met dank aan de sponsors Nistelrode Mobiel: 06 53953614 Nistelrode Mobiel: Nistelrode Mobiel:06 0653953614 53953614

blz. 42 blz. blz.- --42 42


We hebben gehoord… -

-

-

-

Dat er volgens Gijs nog niet gestrooid hoeft te worden omdat het nog geen winter is. Dat Niek ambitie heeft om dirigent te worden en nu al op zeer jonge leeftijd de fanfare heeft gedirigeerd.

Dat Niek denkt dat hoesten in instrument geen invloed heeft op de volledige concentratie van de leden tijdens het repeteren van een concoursnummer. Dat de baritons de laatste repetities voorafgaand aan het concours beste spannend maakten. Dat deze sectie tijdens het laatste concert Jos beloofde ‘zondag te zullen pieken’. Dat Jos toen hij hen hieraan herinnerde bij de volgende repetitie te horen kreeg dat de baritons geen tijd hadden aangegeven voor hun ‘piek-moment’. Dat Jos even bang was dat het ‘piek-moment’ met een biertje aan de bar zou zijn. Dat de baritons hun belofte naar Jos meer dan waar maakten. Dat de slagwerkgroep buiten gerepeteerd heeft op lopen en muziek maken. Dat Jos de twee Barten niet uit elkaar kan houden en ze daarom kleine Bart en grote Bart noemt. Dat grote Bart op de repetitie was maar dat hij zijn muziek nog thuis had liggen…’n echte Jacobs. Dat het midwinterconcert in 2013 niet plaatsvindt. Dat José gestopt is als bestuurslid. e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 43


-

-

-

Dat alle Hafa leerlingen een voorspeelochtend hebben verzorgd, volgende uitgave meer hierover. Dat Pieter in het huwelijksbootje gestapt is; nogmaals gefeliciteerd. Dat hij een stukje mocht drummen met de band op zijn feest. Dat hij met zijn kersverse echtgenote Astrid niet één maar twee keer op huwelijksreis ging. Dat we nog een echt echtpaar in ons midden hebben die allebei actief lid zijn van de fanfare; Rinus en Karin nogmaals van harte gefeliciteerd. Dat vele muzikanten getuigen mochten zijn van beide feesten. Dat de vader van ons slagwerkgroep lid Dennis adjudant is geworden. Dat we iedereen een goed carnavalsjaar toewensen. Dat de fanfare een schitterend stukje muziek blies in Enschede.

Dat sommige leden op het succes vast een pintje pakten bij ‘De Kater’ in Enschede. Dat zij mogelijk dachten dat dit geluk bracht omdat het bij de vorige keer leidde tot een promotie naar de derde divisie. Dat onze secretaris van de buschauffeur moest uitstappen om de hoogte van een viaduct te controleren. Dat we op de terugweg met de hele bus ’30 seconds’ speelden. Dat er op de terugweg ook al goed gedronken werd. Dat er bij aankomst in Nistelrode toch nog bier over was. Dat dit misschien kwam doordat er enkele leden in Enschede achter bleven om de uitslag in ontvangst te nemen. Dat de leden zich daarna prima vermaakt hebben met een kwis en een goed door van Loon verzorgd buffet. Dat het nog tot laat gezellig is geweest. Dat de eerste muzikale voorbereidingen voor de Night of the Music gestart zijn. Dat de leden van de fanfare de muziek voortaan digitaal aangeleverd krijgen. e

“Efkes uit Bloaze” - 25 jaargang - nummer 4

blz. - 44


Clubblad nr.4 2012  
Clubblad nr.4 2012  

Clubblad Fanfare St. Lambertus

Advertisement