Page 1

vlll Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpeiskim, Biegourym iSnowboardzie

I 3 I

Mistrzostwa wojew dztwa Malopolskiego 4 stycznia ?fr03 r.

Narciarstwo alpejskie - ktasyfikaqa inĄvidualna

>

II

E E =

Zaczęliśmy od Mistrzostw Wojewodztwa Malopolskiego, ktore odbyly się tradycyjnie w ośrodku narciarskim ,,Polana Sosny'' w Niedzicy itradycyjnie od rodzinnego zdjęcia.

CAbbieĘ

Rk

F/Kobiety

Nazwisko i Imię

MiejscowośćRok Czas Nowy Nowy

Sącz 92 Thrg 97

1:08. 1:09.

D/Kobiety Nazwisko i

1 2 3 4 5 6

Pikor

Sk

Rk

Nazw'isko i

1 2

Głodkiewiczl(atarzyna Nowy Thrg Rembiasz JusĘna Nowy Sącz

Imię

Miejscowol

Rok 81

Czas 1:05.33 1:51.61

GAtubiety

Rk

Imię

Paula

raśKlaudia

Zwijacz Monika Glodkiewicz Barbara Łukasik Magdalena Łukasik Aleksandra

Miejscowość Rok Nowy Sącz

Krynica

Krak

w

Nowy Targ Tencz"-nek

Tencn'nek

l:02.-ll

89 88 90 89 89 90

1:0-1.-19

l:06.92 l:11.24 1:1.1.41

2:13.15

E/Kobiety

Rk

Nazwisko i

1 2 3 4 5

Woźniak Jolanta Jablonska Eu'a Brąvk Katarn'na Wojciak Beata Tiestka Nlaeda

Imię

\Iiejscorr'ość Rok

Czas

Gorlice Kn'nica

I:00.Ż9 I:04.Ż5 I:06.43 I:07.91 4:04.60

Brzesko

Rabka

Brzesko

85 86 84 85 8

www .f amilycup.com.pl

fomily cup

FAMILY cup zo03

Niedzica

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość Rok

Czas

1 2 3 4 5

Palichleb Beata

Krak

59

1:02.87 1:41.01 1:43.96

62

I:48.44

62

I:54.1.1.

lr

Halina

Bernady GraĄna Jelonek Anna

Krak

Łukasik Anna

w

Tenczynek

67 63

IVKobiety

Rk

Nazwisko i Imię

1 Rembiasz Jolanta Ż Brzyk Izabela 3 LuĘ Barbara 4 Głodkiewicz Jolanta 5 Rembiasz Elżbieta

biuro@fami lycu 2

w

Nowy Sącz Brzesko

Miejscowość Rok

Czas

Nowy Sącz

1:08.70

Okocim

Rabka Nowy Thrg Brzesko

p. Gom.

54 57 54 52 54

pl

I:I0.62 1:28.16 1.:49.99

3:09.81


AMężczyźn

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

I 2

Palichleb Piotr Jeż Jakub

Krak

w

Krynica

Rok 96 95

Czas I:42.71

I:44.98

BMężczyźnt

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

I I

Stawi ski Mateusz Toruriski Marek

Krynica Krynica

93 94

1:09.54 1:30.46

CMężczyźn

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

l l -r

Palichleb Paweł Skoraś Filip Pukal Jacek

Krak

w

Krynica

Brzesko

Rok 92 91 91

Czas l:03.75 1:03.99

I:49.54

DMężcryźnt

Rk

Nazwisko i Imię

I Jelonek Michal ] G rski Paweł _' Woźniak Jarosław

Miejscowość

Krak

w

Brzesko Brzesko

Rok 89 90 88

Czas I:06.94 l:12.72 1:16.30

EMężczyźnt

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Milosz Krynica Sk raśPiotr Krynica Zwljacz Dawid Krak w Lambert Oskar Brzesko Landowski

Brzyk

Przemysław

Pikor Piotr Łukasik Pawel

Brzesko Nowy Sącz Tenczvnek

Rok 86 86 87 86 87 87 87

Czas 55.61

59.39 l:01.5 1:03.45

l:04.93 1:24.87

l:29.89

Nazwisko i

G

Imię

Miejscowość

rka Piotr

Nowy Gorka Paweł Nowy Smajdor Jarosław Nowy Kr l Paweł Nowy Głodkiewicz Tadeusz Nowy

Janik

Bartlomiej Krak

Pikuła Janusz Rembiasz Krzysztof jr Jankowicz Wojciech lvrpa Jaroslaw

Sącz Sącz Sącz Sącz Targ w

Gorlice

Brzesko Nowy Sącz Wadowica

Rok 79 17 7t 68 78 8Ż 69 82 69 '73

Czas 55.23

55.53 55.67 5ć,'01

57.22 57.89 58.62

70 68 73 76 74

l:21.18

Rok

Czas

l:03.55 l:05.02 1:05.38 1:1 1.08

GMęźlczyźn

Rk

Nazwisko i

Imię

Miejscowość

I Palichleb Krzysztof Krakow 2 Totoii Grzegorz Nowy Sącz 3 Krasinski Michal Nowy Thrg 4 Ropek Stanislaw Brzesko 5 KIol Wiesław Nowy Sącz 6 Jelonek Krzysztof Krak rv 7 Kałwa Tomasz Skawina t3 Małysa Andrzej Krak w 9 Ploskonka Wojciech Nowy Sącz 10 Piotrowski Andrzej Brzesko 11 G rski Maręk Brzesko 12 Bernady Wlodzimierz Brzesko 13 Łukasik Wiesław Ęczynek

64 66 59 63 61 63 65 63 66 62 61 59 62

56.'77 57 .11

57.85 58.44 59.44 1:00.61 1:03.08 1:03.98

l:14.38 1:15.88

I:16.44 l:24.33 l:29.28

HMężczyźllu

Rk

Nazwisko i

I 2 3 4 5 6 7 B 9

Probulski Zbigniew Gorlice Gawel Jan Rabka Rembiaszlkrysztof Brzesko Kostecki Michal Brzesko BrzykKazimierz Brzesko Glodkiewicz Andrzej Nowy Thrg Cyga Ludwik Brzesko Mariankowski Kr4rsaof Brzesko Pukal Wiesław Brzesko

Imię

Miejscowość

Rok 53 51 5'7 49 56 50 49 56 56

Czas 59.21

59.78 l:01.03 1:02.38

I 2 3 4 5 6 7 8

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Calka Krzysztof

Biały Dunajec Rabka

W jciak Zbigniew

Listwan Jan Koprowski Bolesław WoŹniak Tadeusz Jurczakiewicz Adam Koprzak J zef Tyrkalski Jerzy

Skawina

Zakopane Gorlice Rabka Skawica

Krak

w

Rok 46 46 40 33 47 31 35 40

E

ltl I

o E

il -

W

I:02.44 l:03.08

l:06.48 2:19.66

2:Ż0'72

IMężczyźn

Rk

FMężczyźnl

R.k

11 St s Paweł Brzesko 12 Długopolski WojciechNowy Sącz 13 Stawowy Krzysztof Kalwaria Zeb. 14 Gzyl Łukasz Brzesko 15 Tiestka Tomasz Brzesko

Czas

t

ś s

59.56

l:00.64 1:02.44

I:05.Ż2 I:05.62 1:06.38 1:08.18

l:09.67

s9.38 I:02.94 l:03.24

FL

z

0

j o o U

CI

D (

t-

'.:

erwszym planie, nieco bokiem do obiekĘwu stoi Kaziu Brzykz Brzeska, duch ,,Family Cup'' w tym rejonie. Do Niedzicy przywiÓzl caly autobus arzY z Brzeska. Na zdjęciu pilnuje tablicy wynikÓw, ktora zawsze wzbudza =': tr

:::'; =

0 0

.',

:ksze zainteresowanie.

CI

W Niedzicy bardzo ważnąfunkcję pelnilS-letni Bartek, ktory po drugim przejeżdzie slalomu giganta zbieral od zawodnikow numery startowe. Nie zabraklo ani jednego.


Mistrzostwa \Vojew dztwa Malopolskiego 4 sĘcznia?ł03 r. Niedzica

FAMILY CUP

2003

Narciarstwo alpejskie - klasyfikaqa rodzinna

Miejsce Rodzina L

Palicbleb

2

Brzy'k

3

Krl

Imię

Imię

Beata Izabela

Krzysztof Pawel

Imię

Miejscowość

Krak w

Katarzyna Kazimierz Brzesko

DominikaHalina

4

Glodkiewicz Andrzej Tadeusz

)

Jelonek

6

hkasik

Anna Anna

7

Rembic

Elzbieta Iśqsaof

Wiesław

Nowy Sącz

Jolanta

Nowy Thrg

Krzysztof Michal

Krak w

Pawel

Tenczynek

Wiesław

Kr4nztrcfjr Brzesko

Po zawodach najwięcej emocjiwzbudzaly konkurs skokow w Bishofshofen w ra_ mach Turnieju 4 Skoczni z udzialem Adama Malysza i losowanie nagr d rzeczowych wśrÓd uczestnikÓw Mistrzostw.

Na podium grupa czolowych narciarzy w kategorii najstarszej, przez nas nazywanej grupą ,,prawdziwych mężczyzn" '

Najcenniejsza i honorowana szczegolnie kategoria rodzin narciarskich.

Mistrzostwa Wojew dztwa Malopolskiego 4 stycznia ?fr03 r.

FAMILY CUP

2003

Niedzica

Snowboard KobieĘ/A

lrlęź:nyźnilB

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1' Ż 3 4

Żelazko Angelika Jab|oilska Ewa Bernady Anna

Krynica Krynica

90 86 88

1:16.50

Mus Dominika

Brzesko Krak w

Rk 1 Ż 3 4

1:1.9.44

91

7:46.Ż7 1:56.91

MężmyfuilA

Rk 1 2 3 4

Rok

Nazwisko i imię

Luty Bartlomiej

Gawel Tomasz Rembiasz Krzysztof LuĘ Jaroslaw

Rabka Rabka Brzesko

Rabka

84 84 82 81

Czas 1:12.08 1:16.59

I:Ż7.29 1:30.09

MężnyźnilC

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

Bernady Damian Pieprzak Jan Pacura Marcin orłowski Jan

Brzesko Nowy Thrg Brzesko Krak w

87

1.:27.74

92 87 86

1:30.70

Rk 1

Nazwisko i imię

Miejscowość

Mus Rafal

Krak w

Rok 64

Czas 1:Ż3.t7

I:4Ż.ŻŻ 1:43.39

Klaqtfikacja rodzinna

Mejsce

fomily cup

Rorlzina Imie

Imię

Miejsmwość

Mus

Rafał

Krak

Dominika

w

4 ;-IĘr


Mistrzostwa Wojew dztwa Śląskiego I

FAMILY CUP

11sĘcznia ?-0[l3t. Ętom Narciarstwo alpejskie _ klasyfikacja inĄmidualna

2003

W zawodach wzięlo udzial ponad 160 osob, ale tylko częśc zawodniczek izawodnikow zglosilo się przed startem do rodzinnego zdjęcia.

A/Kobiety

imię

RK

Nazwisko i

I

Jezierska-Krupa

2 -1

4

Pach Kinga Zeifert Marta Pakosz Julia

Miejscowość

Zofia Zabrze

Thrnowskie G.

Gliwice

Zabrze

Rok 96 95 96 96

F/Kobiety Czas 51.02

s8.20 l:02.88 1:03.25

B/Kobiety

Rk

Nazwisko i

I 2 3 4 -5

Pokorny Aleksandra Katowice Tomasik Aleksandra Zabrze

imię

Miejscowość

Konopka Anna MariaKatowice Malczyk Iweta Zabrze Kolbut Aleksandra pilchowice Chodor Karolina Zabrze

Rok 93 93 94 93 94 93

Czas 46.07 50.Ż6 54.75

I:02.91 1:08.53 1:17 .71

C/Kobiety

Rk

Nazwisko i

l 2

Swinder Bianka Ficek Natalia

--)

-ł -5 (')

7

imię

Miejscowość

Zabrze

Jczienka-Krupa

Chorzciw Zabrze

Gwizdak Anna Kaizer Caroline

bielsko-Biała

Kataąma

Pelec Paula Czyzewska Anna

Mikołow

Zabrze Zabrze

Rok 9Ż 9Ż 91 91 9Ż 91 91

Czas 39.64

40.9l

Nazwisko i

I

PiaszczyriskaAnna Zabrze

l J

-ł -5

6

imię

Marcinkowsktr Katarzyna

Maja

Swinder

Zeifert

Magda Karolina

Nazwisko i imię

I I -1 -l

Sarkowicz Natalia Lipka Dagmara Lechowicz Joanna,

Marek Anna

Zabrze

86

38.88 39.58

85

40.21 41.07

Siemianowice Śl. 86

Zabrze

Katowice

86

Knap GraĘna

Czas 39.39 44.09 44.29 46.14 52.78 1:00.40

Thrnowskie G. Częstochowa Tarnowskie G.

Będzin

Rok 83 70 79 7r 7Ż 7r

Czas 37.27 43.47 45.44 46.10 46.41 49.68

G/Kobiety

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość Rok

1

Jezierska-Krupa

Zabrze

2 3 4 5 7 8 9

Barbara Nowak Ewa Bąbska Alicja

Gliwice

Katowice Konopka Aleksandra Katowice Serkowicz Janina Siemianowice Śl. Pokorny Joanna Katowice Pindycka Mariola Zabrze Szopa Beata Siemianowice Śl. Marcinkowska Alina Siemianowice

Wykrota Jadwiga Nogalska Halina

53.81

E/Kobiety

Rk

Gliwice Zabrze

1 2 3

53.18

Czas

Zabrze

Urban Katarzyna

Nazwisko i imię

Rok

TomasikMagdalena Zabrze

Adamska

Tomasik Katarzyna Nogalska Alicja Klimczak Beata Pach Sylwia

Rk

49.93

Miejscowość

Zabrze

1 2 3 4 5 6

42.86

Gliwice

Siemianowice

Miejscowość

H/Ibbiety

Rok 90 89 88 90 88 90

Miejscowość

Nazwisko i imię

41.41

DAtubiety

Rk

Rk

CzapuraElżbieta

63 63 59 65 66 65 60 64 62

Czas 39.52 40.14

45.83 47.04 51.08 53.31 54.39 56.27

I:02.97

Miejscowość Rok

Czas

Zabrze

46'Ż0

57 G. 56 Śl. 5z

Tarnowskie Siemianowice

46.56 1:00.41

AMężczyźm

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość Rok

Czas

1

Pindycki Jakub

Zabrze

48.87

95


t' ł,

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Masny Łukasz Broekere Tomasz Czapura Krzysztof Wolicki Bartłomiej Szopa Michał John Dawid Śliwa Jakub Rychlicki Bartosz

Laszuk Marcin Szlezier Andrzej

Tomczyk Wojciech

EMężczyźn

tu t

:

r

-

l*.-4F

'ił'--

1

RakszawskiŁukasz Zabrze

7 8 9 10

..

Pogoda byla znakomita, trasa przygotowana świetnie' humory dopisywaly

2 3 4 5 Ó 7 8

Klimczak Oskar Wiora Patryk

Kozię|ski Szczepan Knap Mateusz Rusecki Bartosz Gorajek Jakub Skalik Sebastian

Częstochowa

Zabrze Zabrze Będzin Zabrze Zabrze Ruda

95 95 95 95 95 95 95

55.4Ż

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość Rok

I 2 3 4 5 6 7

Ligocki Szymon

Siemianowice

Pach Patryk

Thrnowskie

Kuba ski Mateusz WasilewskiJakub Wiora Mateusz Zeifert Piotr Bugla Wojciech

Śl.

Sosnowiec G. Zabrze Zabrze Gliwice Zabrze

93 93 93

94 93 93 93

l:06.65 I:I9.61

Szymon

Sosnowiec Bytom

Zabrze Zabrze

Zabrze Katowice Katowice

Żory

Siemianowice

Zawiercie Zabrzę Zabrze Zabrze

85

38.24 38.35

38.63 41.45

42.06 42.43 4Ż.55 43.30

45.08 45.37

48.90

Czas 34.12

8'7

36.07

B6 87 84 87 85 85 81

31.75

86 84 85

44.46 44.48 45.99 46.41 48.01

8'7

87

37.89 39.21 39.99 40.07

40.58 41.18

FMężczyźnl

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość Rok

1 Pindycki Maciej Zabrze 2 Ligo-ckiTomasz Siemianowice Śl. Radzionk w 3 Jochlik Marek 4 Zając Jacek Jastrzębie Zdr j -5 Aleksa Wojciech Radzionk w Klimczak Przemyslaw Częstochowa 7 Pach Piotr Thrnowskie G. 8 Knap Jarosław Będzin 9 Knap Przemysław Będzin

Czas 40.28 48.44 48.96 53.64

56.97 s9.82 1:01.54

81 69 74 7I 7I 73 72 75 7I

Czas 35.80 36.Ż3 3'1.17 37 '19 37.93 39.26

39.89 4I.48 46.04

GMężczyźnt

CMężczyźnl Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

I 2 3 4 5 6

Broekere Adam Rusecki Tomasz Kowalewski Jakub Marek Jan Jakimiszym Filip

Zabrze Zabrze

91

41,.39

50.65 5Ż'47

Bytom

Zabrze Zabrze

Pilcholwice

91

Czas

92

9I

53.26 53.91

92

I:02.63

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość Rok

Czas

1 Ż

Pindycki Igor

Zabrze

89

34.97

Marek

Zabrze

89

31.42

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość Rok

1 2 3 .ł -5

Rakszawski Jacek Zajac Bartlomiej Bugiel Janusz

63 Zabrze Bielsko-Biała 60 Sosnowiec 66 Zabrze 61 63 Katowice Bielsko-Biała 59 Siemianowice Śl. oz Sosnowiec 65 60 Katowice Pilchowice 61 Siemianowic" Śt. oą 60 Bytom

7 8 9 l0 II 12 13

DMężczyźnl

Jezierski-Krupa

Bilski Marcin Marcinkowski

1

1:03.76 1:04.19

Rk

Kołbut Łukasz

Kubariski Łukasz ! aszuk Przemysław Sliwa Paweł Botufiriski Bartosz Strojek Michal Ryborz Filip Brzoza Tomasz

1 Jędras Marcin 12 Kozielski Michal 13 KozielskiTomasz 14 Chod r Pawel

58.19 I:03.5Ż

BMężczyźnl

ll

Nazwisko i imię

5

."*"

Miejscowość Rok

Rk 2 J 4

ffijł'*;

Zabrze 89 Zabrze 88 Siemianowice Śl. 89 Bytom 89 Siemianowice Sl. 89 Ruda Śląska 90 Zabrze 90 90 Zabrze Bytom 88 90 Zabrze 90 Zabrze

Lipka Mariusz Pokorny Aleksander Gwizdak Piotr Sarkowicz Krzysztof Kubariski Marek BąbskiWojciech Kołbut Mirosław Szopa Buguslaw Kachel Ryszard

Marcinkowski

Czas 3Ż.7I 33.87 35.10

35'ŻI 37.22 37.35

39.08 39.96

42.17 44.12 44.36 44.5Ż

it'rr. .

Wszyscy co sil pędzili do mety zawodow, ktore w Bytomskim ośrodku Dolomity - Sportowa Dolina byly organizowane po raz pierwszy w krÓtkiej historii tego świetnie funkcjonującego narciarskiego miejsca. (relacja z otwarcia ośrodkana str. 14)

lomily

GUp

Na podium najmlodsza narciarska grupa ,,A" dziewcząt

6


14 15

Wiesław

Zęifert Arkadiusz Tomasik Andrzej

Siemianowice

Gliwice Zabrze

62

47.52

67

50.59

6I

49.98

HlMężrczyźnt

Rk 1 2 3 -l -i 6 7 S 9

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

lgnarowicz Marek Pindycki Tomasz Sokalski Zbigniew Grunt Cezary Czapura Zbigniew Nogalski Andrzej Orlikowski Jan Rzepecki Wieslaw W jciak Stanisław

Zabrze Zabrze Gliwice

Czas

5 56 49 Częstochowa 56 Siemianowice Śl' 5o Tarnowskie G. 56 Zbrosławice 53 Bytom 54 Lędziny 51

33.08 34.10 35.43

37.88 38.67

39.03 39.34 45.75 1:38.28

IMężnyźm

Rk

Nazwisko i imię

: I -] :

Soboriski Marian Gliwice Lechowicz Waldemar Katowice BłaszczakWłodzimierzBytom Pietka Jerzy Zabrze

MiejscowośćRok

Czas

44 47 47 34

34.06

39.58 43.90 49.79

Narciarstwo alpejskie

Miejsce Rortzina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12

Imię

Pindyccy Jezierscy-Krupa Sarkowicz Nogalscy Pokomy

Mariola Barbara

Czapura Tomasik Klimczak

Alekander

Aleksandra

Elżbieta Andrzej

Joanna

Krzysztof

Zbigniew

Kinga Katarzyna

Marcinkowscy Knap

Imię Tomasz Jerzy Janina

Alicja

Beata Beata

Szopa Pach

klasyfikacją 1grlzinną

_

Imię Igor

Marek Natalia Halina

Krzysztof

GraĘna

Miejscowość

Zabrze Zabrze Siemianowice Śl. Thrnowskie G ry Katowice Siemianowice Śl.

Andrzej

Katarzyna

Magdalena

Oskar

Zabrze

Przemysław

Bogusław Sylwia

Michal Piotr

Częstochowa Siemianowice Śl. Thrnowskie G ry Siemianowice Śl.

Alina Mateusz

Wieslaw Przemyslaw

Mistrzostwa Wojew dztwa Śąskiego I FAMILY Snowboard 11 sĘcznia ?fr03 t. Ętom

KobieĘ/A

Będzin

c[rP

2003

MężmyźnilC

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

Nazwisko i

_ I -: :

Rk

Bąbska Hanna Ficek Natalia Lechowicz Joanna

Katowice

89 92

I 2

Czapkiewicz Jacek Gliwice Czapelka Janusz Ruda Sląska

Paszek Aleksandra

Katowice Bytom

86

50.99 52.08 59.68

91

1:00.73

Chorz w

Kobiety/B

imię

Miejscowość

Rok

Czas

62 64

51.83 56.00

Klasyfikacja 16dzinną

R.k

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

Miejsce Rorlzjna

Imię

-

Struzyk Agnieszka

Gliwice

59.Ż'1

1 2 3

Jacek Janusz Hanna Alicja

Kobiety/C

R.ł \azwisko -

i imię

Babska Alicja

MiejscowośćRok

Czas

Katowice

7:03.79

uężnyźmtA

\

W Bytomiu świetnie dopisaly nam rodziny. Na zdjęciu najlepsze narciarskie rodzinki w tej najbardziej cennej klasyfikacji. Ale tez kultura narciarska na Sląsku nalezy do najwyzszych w Polsce.

59

Łt

\azwisko i imię

Miejscowość

: :

Drlkowski Jakub Czapelka Jacek Łado Łukasz Sarkowicz Marcin

Katowice Ruda Śląska Katowice Siemianowice Śl.

Rok 88 88 85 88

Miejscowość

Rok

Czas 44.65 54.33 57.29 57.90

\\ęźlnyźmlB

R..

\azwisko i

imię

Struzyk Rafal CzapkiewiczBartosz Laskowski Łukasz Szatka Arkadiusz

Tamojski Wojciech Slusarczyk Adrian

Gliwice Gliwice

Katowice

Zabrze Gliwice

Bytom

Czas

79

40.61

84 84

47.40 47.95

81

50.92 54.30 56.24

84 81

Imię

Czapkiewicz Bartosz Jacek

Cżapelka Bąbscy

Miejscowość

Gliwice Ruda Śląska Katowice

Jak zawsze Mistrzostwa wieirczylo losowanie nagrÓd rzeczowych, ktÓre zwykle trwa do zmroku iwzbudza ogromnie dużo emocji.


Mistrzostwa Wojew dztwa Lubelskiego i Podkarpackiego FAMILY CUp ZO03 ?5 sĘcmia2003 t. Arlam w NARCIARSTWO ALPEISKIE - KI-ĄSYT'IKACIA INDWIDUALNA

W oczekiwaniu na starl

A/KobieĘ

Rk

Nazwisko i imie

MiejscowośćRok Czas

t

Śtiwiak Patrycja

Ustrzyki Dolne 95

B/Kobiety

38.22

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok Czas

1

Fuks Wiktoria

Sanok

C/Kobiety

94

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok Czas

1 2 3

Kiesz Natalia Dudek Magda Wojdyła Karolina

Przemyśl 9Ż Dukla 92

D/Kobiety

Dolne

92

1 2 3

Pętkowska Paulina Wiśniewicz Iga

Przemyśl 88 Jasło 89 Przemyśl 90

Nazwisko i

1 2 3

Krokowska Krokowska Garncarska

F/Kobiety

Miejscowość

Rok Czas

Kinga

Jasło

86 85

25.29

87

28.68

Rok

Czas

imię

Rk

Nazwisko i

1 2 3

Wiejowska Magda Sanok Mondzelewska Anna Rzesz w

Karliriska Marzena Ustrzyki D.

G/Itubiety Rk Nazwisko i

1 2 3

Miejscowość

Piaseka

imię

Miejscowość

Agnieszka Przemyśl

Iwona Przemyśl Sawicka Elżbieta Przemyśl Mazur

fomily cup

76 81 82

Chlebowska Teresa Świerniak Anna Fuks Malgorzata

Czaszvn Sanok

51 50 51

31.Ż5 36.69 1:15.74

Przemr'śl

Rk

Nazwisko i imię

Miejscorr'ość

Rok

Czas

1

Pasich Zofia

Przemr'śl

-ł0

1:53.01

27.78 31.09 33.66

imię

Joanna Jasło Iwona Płanki

1 2 3

Rok Czas

38.44

MiejscowośćRok Czas

Rk

Miejscorr'ość

41.00

Nazwisko i imię

EAbbiety

Nazwisko i imię

32.24

Rk

Woś Agnieszka

Rk

I/trtubiety

39.r3

Rk

Brzegi

}I/IfubieĘ

od dw ch

3r.4r

lat zawody

odbyłają się wzdluz nowego "orczyka"

i na dluzszym stoku

30.84 30.98 35.76

Rok Czas

66 67 59

31.32 33.60 36.78

l2

Byla mgla, więc śmigaliśmymiędzy bramkami...


NMężłzyźnt

Rk

1 2 3

Nazwisko i imię

Miejscowość

Jamrozik Bartłomiej Gwoźnica D. Wiśniewicz Igor Bobko Bartosz

ffi* r\.

Rok Czas 36.9r

Jasło Przemyśl

95 95 97

Miejscowość

Rok Czas

40.91

43.29

BMęż'czyźru

Rk

Nazwisko i imię

1 Ż 3

Hajnrych Stanisław Radom Klimek Krystian Olszanica Szpak Michał Przemyśl

CMęźrzyźru

93 94 94

27.73 28.79

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok Czas

1 2 3

Korczak Bartosz Rogoz Arkadiusz Malicki Hubert

Ustr4rki Dolne

28.33

Ustrzyki

3I.39 32.6I

91 D. 91' Dolne 92

Gwoźnica

... kierując się odglosami dzwonkÓw,

37.29

trąbek i okrzykÓw kibicow

DMężrczyźru

imię MiejscowośRok 1 Garncarski Grzegorz Płanki 89 2 Wojtaszek Dawid Gwoźnica G. 88 3 Szymariski Piotr Przemyśl 89 Rk

Nazwisko i

BlMężnyźn

imię

Rk

Nazwisko i

1 2

Dombrowski

86

Przemyśl 86

FMęż:szyźnt Rk Nazwisko i

imię MiejscowośćRok 1 Tarapacki Paweł Sanok 72 I Helon Ireneusz Ustrzyki Dolne 79 3 Klimek Daniel Ustrzyki Dolne 77 GMężrczyźn

Rk

1 I j

Nazwisko i

imię

28.08 29.04

29.08

MiejscowośćRok Czas

Malicki Radosław Ustrzyki Dolne

Jakub

Czas

30.16 30.63

Wręczanie nagrÓd sportowych i losowanie nagr d rzeczowych odbylo się w nowym, wspanialym, mogącym pomieścićnawet 500 os b, bardzo funkcjonalnym szalaśie

Czas

}tlMężłzyźnl

imię Miejscowoś Rok Czas 1 Gudzelak Stanisław Przemyśl 48 24.64 2 Bobko Zygmunt Przemyśl 56 Ż5.48 3 KIyż Wojciech Przemyśl 57 28.93 Rk

25.93

26.37 26.45

MiejscowośćRok Czas

Adam Sanok Szlag J zef Radymno Garncarski J zef Płanki

Wiejowski

:=.'ć] l _Family Cup" w wojewÓdztwie podkar_ :,an.- Rvsrek Kosterkiewicz(zima i kolarstwo

63

6I 58

Nazwisko i

UMężłzyźn

imię Miejscowoś Rok Czas 1 Kunkiewicz Adolf Przemyśl 45 26.09 2 Zawadzki Jan Sanok 45 29.45 3 Świerniak Wacław Thrnawa Dolna 45 31.62 Rk

27.r9 28.37 Ż8.47

Nazwisko i

'.. oraz prezes pięknego ośrodka w Arlamowie Piotr Korczak iZbyszek Swiderski odpowiedzialny za przygotowanie stoku

t3

fomily cup


Mistrzostwa Wojew dztwa Lubelskiego i Podkarpackiego FAMILY CUP 2003 ?5 sĘcznia?ffi3 t. Arlam w NARCTARSTWO ALPEISKIE - KIASYTII(ACIA RODZINI.IA

Imię Nr

Miejsce

Rodzina

1 Ż 3 4

Krokovnscy Jolanta L07

Sawiccy Wojdyla

Imię

Nr

Kinga 66 56 Elżbieta 108 Maciej Jolanta 109 Karolina 5t

Pasich/?iasecka Antoni

I47

Zofia

1,45

MiejscowośCżas 1

Imię

Wojciech

czasz Czas3

Jaslo

00:38,54 00:Ż5,Ż9 00:32,58 00:51,04 00:41,00 Leszek IŻ0 Dukla Agnieszka 110 Przemyśl 00:34,36 01:53,01 1.33

Włodzimierz 1L6

Przemyśl 00:36,78

Czasląmy

00:29,62 0tz33,45 00:33,48 0t:42,84 00:33,71 02:05,75

00.31,,32 02:58,69

Najlepsze rodzinki na podium

Mistrzostwa \Vojew dztwa Lubelskiego i Podkarpackiego FAMILY CUP 2003 25 sĘcmia?łil3 t. Arłam v' SNOWBOARD . KIA,SYFIKACIA INDNNDUALNA Kobiety/B

Rk

Nazwisko i imię

1

Pieniązek Gabriela Przemyśl

Miejscowość

MężmyźnilA

Rk

1 Ż 3

Czas

45.69

Czas

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Szlag Maciej

Radymno Ostr w Przemyśl

85 89 94

Bugielski Piotr Szpak Michał

MęższyźnlB

Rok

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

1 Ż 3

Herba Konrad Herba Krystian Herba Kamil

Rzesz w Rzesz w Rzesz w

79 81 81

MężuyźnlC

38.48 38.74 1,:20.40

31,.19

Miejscowość

Rok

Czas

1 Ż

Błazowski Lucjan

Sanok

51 65

34.81

Rela Grzegorz

Rzesz w

Rortzina Imię

Nr Imię

Nr Miejscowośczasl Czas2

1

BłźowscyLucjan

t4

8 Sanok

31.06

Nazwisko i imię

Miejsce

fomily cup

Ż7.57

Rk

Mistrzostwa \Vojew dztwa Lubelskiego i Podkarpackiego FAMILY CUP 2OO3 ?5 stywia?ffi3 r. Arlam w SNOWBOARD - KIASYFIKACJA RODZINNA

Wojciech

Czas

Czaslącmy

00:34,8]' 00:35,92 01:10,73

36.43


Mistrzostwa Wojew dztwa Świętokrzyskiego ?śsĘwia}ffi3l Kielce

NARCIARSTWO AIJEISKIE KobieĘ/B

Rk

Nazwisko i Imię

I 2

Agatowska Magda Kielce Agatowska Aleksandra Kielce

Miejscowość

KobieĘ/C

Rk

Nazwisko i Imie

Miejscowość

1

Wrona Agnieszka

Kielce

Itubiety/D Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

i

Kielce Kielce

Grychowska Kaja Buczylo Kalina

Kobiety/E

Rx

-

Nazwisko i Imię Suchodolska Agata

Miejscowość

Rok

Miejscowość

Rok 63 58 58

\azwisko i Imię

-:

Kowalska Anna Kielce \larcinkowska Danuta Kielcę Kowalska Alicja Kielce

Kobiety/H J_.' \azwisko i Imię

Miejscowość

. -

Kielce

Daleszyce

\lQnyźnlA

.-

Rok 89 88

87

3.l

rt_ \anł'isko i Imię

Rok 9Ż

Kielce

KobieĘ/G

Jarmołowicz Teodoora Ti'lrnanowskaZdzislawa

Rok 94 94

Rok 49 54

34.76 40.57

Czas

..

1 2 3 4

Galczyriski Szymon Maćkowski Krystian Barucha Patryk Suchodolski Jacek

Kielce Kielce BodzenĘn Kielce

Rok 91 91 91. 91

MężczyźnltD

Rok

I 2 3

Karcz Patrik

Czas

Idzikowski Karol Marcinkowski Paweł

Kielce Kielce Kielce

88 90 89 Rok 85 86 84

1,:14.79

1:36.93

Czas 1:05.38

Mężczyźn{E

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1 2 3

Niędzielski Paweł Adamczak Jarosław Marciniak Wojciech

Kielce Kielce Chęciny

1:06.40 1:11.56

I:20.64

Rk

1 2 3

Nazwisko i Imię

Marciniak Mariusz

Juchnowski Wojciech

Niedzielski Andrzej

Kielce Kielce

Rok 77 80 80

Miejscowość

Rok

Kielce

59 67 62

Miejscowość Chęciny

MężnyźnilG Czas I:26.89 Ż:07 '71

Miejscowość

Rok

Czas

Kielce Kielce Kielce

93 94 94

1:15.Ż8

Czas

Rk

1 2 3

Nazwisko i Imię

Kowalski Pawel

Gawęcki Wojciech Bisiiriski Jaroslaw

Wola Kopcowa

Kielce

MężczyźnilH

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

33.70 43.9Ż 44.33

1 2 3

Sottys Jaroslaw Woźniak Wiesław Marciniak Jerzy

Kielce Kielce Kięlce

MężczyźnII

1.:30.46

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1

MacugaKazimięrz

Kielce

1:31.05

Rok 57 5Ż 55 Rok 41

-

wa

Czas I:06.3Ż 1:07.27

I:09.41 1:11.35

Czas I:04.54 1:07.00 1:09.Ż5

Czas 55.47

I:0Ż.53 I:04.Ż0

Mężrczyźnu4F

Czas

\{ęzq^ilB

3.lcn'nski Dariusz S::ra Piotr

Miejscowość

Miejscowość

Kielce

B:sinski Jacek

Nazwisko i Imię

Nazwisko i Imie

Ą"atorvski Maciej

---.. \-rnrisko i Imię

Rk

Rk

Kięlce

Zagnarisk

INDNIDUALNA

1:13.82

Dulnik Adrian

\\ crllny Stanislaw

KI-ASYTIIGCJA

2003

INdęż.uyźnilC

Czas

Rok 96 97 96

Miejscowość

.

FAMILY CUP

-:^,/startowe,aleczydamyradępokonaćslalomnatrudnym,podobnympoo*'ględemT@skiego Nosala stoku Telegraf?

Czas 59.17

I:02.02 I:06.Ż2

Czas 55.03 56.64

I:09.6Ż

Czas 58.Ż0 1:01.49 1:01.87

Czas 1:I3.I7


Mistrzostwa Wojew dztwa Świętokrzyskiego

FAMILY cUP

200g

?śsĘmła?fr03 r. Kielce NARCTARSTWO ALPEISKIE Miejsce Rortzina

Imię

Kowalscy Alicja

Suchodolscy Agata

Nr 98 27

-

KIASYFIIGCJA RODZINNA

Imię Nr

Imię

Nr Miejscowośćcżas 1

Paweł 47

Michal

97

Małgorzata37 Leszek

Kielce 41, Kielce

aasz

&as3

Czasląmy

01.:20,64 00:55,03 01,:12,56 03:?13,23 01:05,38 0I:ŻŻ,Ż4 0I:1'1',77 03:39,39

Mistrzostwa Wojew dztwa Świętokrryskiego FAMILY cUP 2003 ?śstymtn?ł03 t. Kielce SNOWBOARD . KIASYFIKACJA IIVDWIDUALNA MężrzyfuilA

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

1 2 3

Tamioła Jakub Ściwiarski Stanisław Śliwinski Szczepan

Kielce Kielce Kielce

89 86 86

MężrzyfojlB

Czas 1:17.87

I:ŻI.09 1:Ż3.57

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

L

Kowalski Michat

Kielce

83

1.:1.1,.72

Udalo się wszystkim, więc na po_ dium byly same uśmiechy

Mistrzostwa Wojew dztwa Warmi sko - Mazurskiego FAMILY CUP 2003 8 lutego ?ffi3 t. Lidzbark Warmi ski - YłnyżowaGra NARCIARSTWO ALPEISKIE . KIASYFIKACIA INDWIDUALI\IA Kobiety/B

KobieĘ/F

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Buczel Paulina

Lidzbark W.

93

1:23.33

1 2

Kowalska Dominika Wesołowska Elżbieta

Olsztyn Olsztyn

83 70

1:25.03

Iu/rężrzyfuilA Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

L

Olsztyn

97

Ż:21'.9

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

Służewski Mieszko

Lidzbark W. Lidzbark W Lidzbark W.

91. 91 91

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Frączak Wojciech

Ludkiewicz Bartek

Lidzbark W. Lidzbark W.

Ławrynowicz Tomasz

Bartoszyce

88 89 88

Kobiety/C

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Amilianowicz Natalia

Lidzbark W.

92

1':Ż2.43

Kobiety/D

Rk

1 2 3

Nazwisko i Imię

Amilianowicz

Paulina

Lidzbark W. Bubeła Monika olsztyn Kuźniewska Aleksandra Dobre Miasto

Rok

Czas

90 88 88

1:06.55

MęższyfuilC

Rk

1 2 3

I:07.70 1:10.70

Kobiety/E

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 Ż

Frączak Patrycja Tatarynowicz Anna

Lidzbark W. Lidzbark W.

86

1:07.03 1:15.63

fomily

cup

85

Jurkiewicz Jakub

Krasnoborski Michal Powidel Srymon

MężrzyfuilD

Rk

1 2 3

16

1.:34.65

l:1.4.63

1:Ż3'7Ż 1:25.08

Czas I:00.47 1.:13.77

1:I7.I8


allI Jak zawsze zaczęliŚmy od zdjęcia rodzinnego uczestnikow

)fęirzyźnilB R.li Nazwisko

Rok

Czas

Lidzbark W. Lidzbark W. Lidzbark W.

85 85 85

56.28 7:01.3'7

Miejscowość

Rok

Czas

i

Pergol Tomasz Lewczuk Stanislaw Jankowski Maciej

R.k Nazwisko i Imię

Markowski Piotr Olsztyn Amilianowicz Grzegorz Lidzbark W Dąbkowski Pawel Lidzbark W.

uężrzyźnilG

78 68 83

s6.50 56.57

57.38

Nazwisko iImię

Miejscowość

Rok

Czas

_ ] -:

Kuźniewski Wiktor Karwowski Bogusław Subda Jacek

Dobre Miasto Babiak Olsztyn

6Ż 58 59

59'79 I:04.Ż2

Nanvisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

I I

Kidawa Janusz Czopp Andrzej

Olsztynek Olsztyn

57 49

7:08.Ż9

Czas

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

1 ] 3

RekśćMirosław Thlkowski Stanisław Duchniewicz Tadeusz

Lidzbark W. Lidzbark W. Lidzbark W.

39 39 39

od lewej Jan Krasnoborski (nr 58), wiceburmistrz Lidzbarka warminskiego, jako jedyny przedstawiciel loka|nej wladzy odwazyl Się Wystartowac w slalomie. W

Środku burmistrz Mieczyslaw Byczkowski obiecal, że w przyszlym roku zaloży narty i da przyklad. z prawej l(azimiaz Piechowicz - prezes "Mazur Touristu,i, dzięki ktoremu zawody mogly się odbyc tradycyjnie na Krzyzowej GÓrze

1:07.38

Rk

uężczyfoi4l

T

I:00.Ż9

Rk

MężczyfoilH

&. ł*3

I:I0.IŻ

I:07.78 1:14.01

I:I4.8Ż

Byly burmistrzLidzbarka - Miroslaw Rekść,mimo sily wieku, nadalw wielkiej sportowejformie

l7

fomily cup


Mistrzostwa Wojew dztwa Warmi sko - Mazurskiego

FAMILY CUP

8lutego 2003t. Lidzbark}Varmi ski -YłtzyżnvłaG ra SNO}VBOARD - KI-ASYFII(ACIA INDYWIDUALI{A

Kobiety/A

Rk

Nazwisko i Imię

1 SobczukZaneta

Miejscowość

Rok

Czas

Lidzbark W.

85

I:28.Ż9

MężczyźntlA

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2

Kołodziejczyk Rafal Kowalski Mateusz

Lidzbark W.

olszĘn

85 8

I:Ż6.80

Czas

MężczyźntlB

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

1 2

Cytowicz Dariusz Sobczuk Radek

Lidzbark W. Lidzbark W.

83 83

2003

I:55.IŻ

1:09.9

I:Ż7.4'I

Za chwilę wręczać będziemy nagrody sportowe (puchary dyplomy) oraz losowar nagrody rzeczowe.

Mistrzostwa \Wojew dztwa Podlaskiego

oraz pos'iat w elckiego, goldapskiego i oleckiego

9lutego

?.003 r.

NARcIARsTwo ALPEISKIE

_

Goldap

_

Piękna

FAMILY CUP G ra

2003

KI/'S\TII(ACJA IND\ĄnIDUALNA

W Goldapi pobiliśmy kolejny rekord frekwencji...

KobieĘ/A Rk Nazwisko i Imię

1 Ż 3

Warciriska Anita

Ąba|aAleksandra Prałat Zuzanna

KobieĘ/B Rk Nazwisko i Imię

1 Ż 3

Wr blewska Kaja

Gierszęwska Kaja Kitlaw Angelika

2:40.4Ż

Miejscowość

Rok

Czas

Lidzbark W.

WłosĘ

88 90 89

I:Ż0.16 I:Ż9.7I 2:13.50

Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2

Olecko August w

87 85

I:28.99

August w August w

96 97

Ż:16.45

Zelwagt

97

3:7Ż.36 3:57.IŻ

Kobiety/D Rk Nanvisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

Włosty

93 93 94

1:49.8

1 2 3

I:56.99 2:00.56

Miejscowość Rok Czas

1

Lidzbark

fomily cup

olecko

Czas

KobieĘ/C Rk Nazwisko i Imię Amilianowicz Natalia

Ż:16.98

Cyl Martyna Matwiejc4rk Aleksandra

Rok

olęcko

W.

92

1:55. 4

w

2 3

Miejscowość

KuŹniewskaAleksandra Amilianowicz Paulina Sporek Anna

August

Dobre Miasto

Kobiety/E

r8

CieślukJoanna Osakowicz Ewelina

1:49.63


KobieĘ/F Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

I 2 3

August w August w Zelwagi

70 69 70

I:43.Ż6 I:43.57

Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3 6

Olecko August w Olecko Szczuczln

67 66 60 65

2:03.Ż0

KobieĘ/tI Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

I ]

Erk Goldap

55 53

I:49.I3 Ż:47.8I

Miejscowość

Rok

Czas

August w August w August w

94 94 93

I:43.Ż5 I:47.05

MężczyźnlC Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

_ I _.

Goldap Dobre Miasto Gołdap

9Ż 9Ż 9I

I:5I.46

Miejscowość

Rok

Czas

olecko Gołdap

88 88 89

Miejscowość

Rok

Zarzecka Agnieszka Warciriska Anna Pralat lzabela

Kobiety/G

Gierszęwska Iwona Zębala Gertruda

CieślukAnna

Jabłoriska Danuta

Ostrowska Wanda Zalewska KrysĘna

MężczyźnllB Rk Nazwisko i Imię Zębala Bartosz Kurylo Jan Zarzecki Bartosz

Zalewski Michał Sawczuk Bartosz Rawinis Paweł

VężczyźnID

Rk Nazwisko i Imię

_ I -:

CieślukMaciej Matlawski Krystian

Zalewski

Wojciech

Jabloriskie

\I'ężnyźnltE 3'k Nazwisko i Imię

-

Dawid Kamil Perkowski Piotr

uężrzyźrutF R'i Nanvisko i Imię

,

Zebala Tomasz

--

Kowalewski Jacek

]'ĄmilianowiczGrzegorz

G

rowo

llawiecki8T

ł4

.,

'

ł')'

ł;

I:52.I7

1:21.80 1:32.88

I:35.82

Lry]

' ł'1

... przez

chwilę zastanawialiśmy się, czy bylo to efektem za-

MężczyźnilG Rk Nazwisko i Imię

1:51.38

1 Kuźniewski Wiktor 2 Sadowski Adam 3 Zo Bogdan

7:18.67

MężczyźlrutlJ Rk Nazwisko i Imię

I:3I.Ż6 1:34.27

1 2 3

Czas I:29.96 I:31.29

Miejscowość

Rok

Czas

August w Lidzbark W. Goldap

68 68 78

1:08.73 1:10.54 1:11.9

\.

bieg w

I:37 '79

85

_$"

tt

groznego Jadzwinga, ktory tez zjawil się na Pięknej Gorze...

I:4'7.63

Suwalki

{.*; {

Roziewski Stanislaw

Grzesiuk Mirsolaw

Ostrowski Jerzy

Mężrczyźn{I Rk Nazwisko i Imię

1 2 3

Miejscowość

Rok

Czas

Dobre Miasto Bialystok Suwałki

62 0 64

1:13.30 1:13.72

I:14.0I

Miejscowość

Rok

Czas

Etk

50 51 54

1:27.61

Miejscowość

Rok

Czas

39 46 46

I:26.28

Suwalki

Ełk

AmbrosewiczFranciszek Suwalki Garjewski Zbigniew August w Olchowik Henryk Lidzbark W.

1:20.80

I:20.99

1:23.99 1:31.01

Po ostatnich pracach inwestycyjnych (nowa 500 m trasa, budynek klubowy), z Pięknej Gory zrobila się Bardzo Piękna Gora

:'!. ;$1

:

t#4{"{i

: ':-

-dP|'dwdę wszystko to stalo się za sprawą Dobrego Ducha mi:..':ktora Centrum Kultury z olecka Andzeja Cieśluka (z mikrofo-_3|em startowym)' ktory nie tylko ściągnąlna zawody mnÓstwo ro':ł,-liez sam wystawil trzypokoleniową, aż 6-cio osobową rodzinę. : ]aangazowaty się rownież nowe wladze ośrodka Piękna GÓra w

r9

fomily cup


Najważniejsze zdjęcie najlepszych rodzin z mistrzostw w Goldapi

Mistrzostwa lVojew dztwa Podlaskiego

oraz powiat w elckiego, goldapskiego i oleckiego FAMILY 9lutego ?fr03 t. Gotdap _ Piękna G ra

NARCIARSTWO ALPEISKIE Miejsce Rodzina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2

cieśluk Amilianowicz Gierszwscy

Ąbala

Osakowicz Tanz.ercy

Ostrowscy

\Varci scy Kitlaw 7-a|esłscy

Jablo scy Pratat

Imię Nr Maciej 15 Henryk 96 Piotr 21, Bartosz 6 Marek 40 Bartosz 7 Adam 17 Anita 1 Andrzej 73 Wojciech 18 Danuta 33 Zuzanna 3

AgnieszkaŻ8 Andrzej

Miejscowość Czasl

Nr 39

Olecko

01;1.8,67

99

Lidzbark

01:31,01

38 23 55

Wojciech

Katarzyna74 Angelika

4Ż Krystyna 47 Robert lzabe|a 27 Konrad

W.

Olecko August w August w August w August w August w

46

48

Wanda 5Ż Jerzy Zbigniew (kzysztof

Ż003

KIASYTTKACJA RODZINNA

.

Imię Nr Imię Anna 35 Andrzej Paulina 98 Grzegorz Iwona 37 Cezary Tomasz 30 Gertruda KrysĘna 36 Ewelina Anna Ż6

cUP

50 75

01:21,80 01':Ż4,1'5 01:08,73 0I:3Ż,88 01:20,89 01:38,83 0I:49,63

01:36,88

0I:43,Ż5

Goldap

53

Szczuczyn

19

Zelwagi

Ż9

Czasz

Czas 3 01:35,82 01:15,03 01':Ż9,7I 01:10,54

CŻastączny M:09,52 MzlL,?.6 M:22,83 M:Ż4,86 44249,35

0l:47,63

01':43,Ż6 01'20,70

04:51,59

01:40,60

01,:49,1,3 01.:27,61.

M257,34

0Ż:16,45

0I:43,57 01:15,01

05:15,03

01:16,06

02:06,1.5 02:00,56

05:22,77

0I:34,Ż7

01':Ż5,61' 0Ż:47,8l

05:47,69

02:03,Ż0 01.:52,61. 01;53,97

05249,78

03:57,12

07:03,81

01.:5Ż,17 01,:1.4,5Ż

Misttzostwa Wojew dztvra Podlaskiego oraz porviat w elcliego, goldapskiego i oleckiego FAI\{ILY CUP 2003 9lutego ?fr03 r. Croldap _ Piękna G ra

SNOWBOARD Kobiety/A

Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

1

Mrągowo

Gintowt Elwira

L 2 3

Osakowicz Marcin

Gintowt Daniel Mackiewicz Hubert

KIASYFII<ACIA INDNVIDUALNA

Czas 1:36.68

MężnyfuIlA

Rk Nazwisko i Imię

Rok

.

Miejscowość

Rok

Czas

August w

1:36.48

Mrągowo

87 88

August w

86

1':4Ż.56

I:40.72

lvlężrzyfoj4B Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

1 Karwel Patryk 2 Be Piotr

Gołdap Gołdap

84 68

MężrzyfuilC Rk Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Mrągowo

61

1.:ŻŻ.96

Gintowt Tomasz

Mistrzostwa Wojew dztwa Podlaskiego

oraz powiat w elckiego, goldapskiego i oleckiego FAIvflLY CUP 2003

9lutego

?fr03 r.

SNOWBOARD

fomily

-

Goldap

Imię

1

Gintorrt

Elwira 103 Tomasz I04

cup

G

ra

Nr MiejscowośĆ, &ast

Ęgd?inx

Imię

Piękna

KI.A,SYFII(ACJA RODZINNA

Miejsce

Nr

-

Mrągowo

20

01:36,68

Czas?

Czasląmy

01,:22,96 02:59,64

Czas 1:35.09

1:39.Żl


Finał VIII Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Biegowym Family Cup 2003 15 lutego 2003

Kat

A

DZlEWcłNKl DYSTANS 2,0

Tomasz

w

Lubelski

km

Rocz 1993, 1992, 1991

M-CE NMWlsKollMlĘ

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kat.

NR

Jarcnk labela

Z

tkiewska Kaja

Nabożna Aleksandra Koltuniak lQmila Zyza Aneta

Malec Joanna Matwiejszyn Amanda Figurna Aleksandra Palak Jagoda Furman Paulina

Dnewosz Karolina Bzozowska Aneta Biszczan Karolina Latawiec Justyna Łapczyt1skaAleksandra

Jurczyszyn lQrolina

B

ST.

142 130 131 1?8 125 139 137 138 133 264 134 129 132 126 124 136 r 35

Parkot Natalia

DZlEWcłNKl DYSTANS 3,0

CZAS

ROCZ

KLUB

11

1992

TomaszÓw SP 2

,40

11,42 12,35 12,55 14,35 14,44

,25 17 ,34

17

18,10 18,1

7

18,55 19,23 19,42 20,41 22.10 24,30 28,25

1992

SP Susiec

1991

TomaszÓw SP 2

1991

1992

UKS Jutrzenka KomarÓw UKS Jutrzenka KomarÓw TomaszÓw SP3 TomaszÓw SP 3 TomaszÓw SP 3 TomaszÓw SP 3

1991

TomaszÓw SP 3

1992

TomaszÓw SP 3

1993 1992 1992 1992 1992 1992

TomaszÓw SP 2

1992

1993

I992 1992

TomaszÓw SP 3

UKS Jutrzenka KomarÓw ZamoŚĆ

Do Tomaszowa przyjechalo prawie 200 osob, amatorow biegania na nartac Startowaliśmy w 16 kategoriach wiekowych, zakażdym razem ze startu wsp nego, usytuowanego na środkustadionu miejskiego. ZaczęliŚmy od grupy r mlodszej

TomaszÓw SP 3 TomaszÓw SP 3

km

Bocz. 1 990,1 989,1 988

M-CE NMW|SK0llMlĘ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NR

Siglowa Edyta

109 107

Tyradzka Milena

Malys Magdalena lskra Yalarzyna

97

100 102 258 101

Niemczuk Agata Kędra lza

Rechulicz Katarryna Kowela Marta

99 08

Joniec Justyna Nabożna Joanna

r

3,40

r

5,40

1988 1989 1989 1989 1989 1989 1990 19B9 1989 1990 1990

17,28

17,53 25,30 26,22

27,50 29,38 31,14 32,40

106

32,47

KLUB TomaszÓw Gim.

I989

16,02

r

Wr blewska Joanna

198B

13,22

98 I04

Szwed Patrycja

ROCZ

ST. CZAS

103

Sikora lrmina

1

Siedlce TomaszÓw Gim

'1

UKS Jutrzenka KomarÓw UKS Jutrzenka KomarÓw Siedlce TomaszÓw Gim. TomaszÓw Gim. 1 TomaszÓw SP 3 TomaszÓw Gim' 1 TomaszÓw Gim' UKS Jutrzenka KomarÓw UKS Jutrzenka Komarow '1

'1

Potem runda wokol stadionu i dalej na piękne, leśnetrasy prowadzące dukt niemal w centrum miasta

Kat. C DZIEWCZYNKI DYSTANS 5,0 km Rocz 1 987,1 986,1 985,1 984,1983

lMlĘ

M_CE NMWlsKo l

'l 2 3 4 5 6 7

NR

Kleszczyt1slła Malgonata Furman

Aleksandra

FurmanMagdalena Sie

Magda

kowska

1986 1987 1986 19B7 1987

16,58 17,55

1.11

18,14

115 116 Kupicz Agnieszka 112 Mandziuk Magdalena 114

Siry

ROCZ

ST. cZAs

117 113

21

Katarzyna

,07

23,10 25,39 29,18

]

986

1987

KLUB TomaszÓw

ZS Nr 3

Tomaszow Gim

'1

D

IV-CE NMWlsKo

1 2 Kat Rocz

Ciborowska

Bartoszewicz Magdalena

E 1

NR

sT. cZAs

ROCZ

KLUB

60

42,13

6'1

42,58

1977 1974

ŁÓdŹ

KOilEfY DYSTANS '10,0 97

2,197

1,

1

M-CE NMWlsK0

1 2 3

lMlĘ Aneta

l

970,

l

1

969,

lMlĘ

Jarczak Barbara

Siry Marta SobÓl Boguslawa

1

968,

Pisz

km 1

NR

96i,

sT.

59 58 271

1

966,

1

965,

1

964,

1

963

0ZAS RoCZ 0

55,28

1.03,55

1'20'40

l

ZS Nr ] TomaszÓw Gim ] UKS Jutrzenka KomarÓw TomaszÓw ZS Nr 1 TomaszÓw Gim TomaszÓw

KOB|F|'Y DYSTANS 10,0 km Rocz. 1982,r 981 ,1980,1979 1978,r 977 j976,1975,1974,1973

Kat

t

1968 1963 1964

K LUB

Susiec TomaszÓw L. TomaszÓw L'

Wyznaczono

pętle(2'3i5 km), ktore znamy z poprzednich lat i zawodow w kolarstwie gorskim.

Wszyscy uczestnicy niezwykle sobie tomaszowskie trasy chwalili.


Jest już malą tradycją, iż ponad programowo w czasie finalu biegowego ''Family Cup' odbywa się rowniez bieg skrzatow na powaznym dystansie 400 m

'.: F :

:

cz

I

W tym biegu niektorzy wymagali specjalnej asysty

KOBIEIY DYSTANS 5,0 km 962,1 961,1 960,1 959,1 958, I 957,1 956,1 955,1 954,1 953

,'-CE NMWlsKollMlĘ

NR CZAS

' 2 3 ł 5 5

56 57 53 54 265 52

.At

:ccz

Korkosz Ewa

Kleszczy ska Urszula Kolcun Krystyna Ważna Teresa

Wilkus Maria Hachoud Beata

G 1

KOBIETY DYSTANS 5,0

952,1 951,1 950,

1

l lMlĘ Bartoszewicz Anna Ciborowska lrena Lipirlska Jolanta

(at H Bocz.

'i

1

23,46 1962 26,04 1955

TomaszÓw L.

1960 0 33,30 1958 0.42,19 1953

TomaszÓw L'

1 01 ,t

l-ÓdŹ

0 0

0 27

,47

0

1958

TomaszÓw L. RabinÓwka

Lublin

l<M

NR

ST.

CZAS

ROCZ

47 20,33 1949 48 32,5t 1948 49 33,11 1951

KLUB ŁÓdŹ

Pisz Częstochowa

K0BlEl-Y DYSTANS 5,0 km 942,1941,1 940 i st

-CE NMW|SKollMlĘ

1

KLUB

949,1 948,1 947,1 946,1 945,1 944,1 943

"1-CENMW|SK0

1 2 3

ROCZ

Sta czyk Barbara

(ategoria

- A cHŁOPcY

NR

ST.

120

CZAS ROCZ 27 ,16 1938

KLUB Warszawa

Ale byli i tacy' ktorzy śmigalijakzawodowcy DYSTANS 2,0

KM

Rocz 1993, 1992, 1991 N/_CE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18

NMWlsKollMlĘ Sikora Jakub

Sob l

Mateusz

MrÓz Karol Galan Tomasz Ważny Gnegoz

Mula Piotr Gwozda Michal Buczek Kamil Świderek Piotr

Z lkiewskiMichal Wacko Piotr

Panasiewicz Gnegoz Świderek Bartlomiej Harbuz Wojciech Palak Hubert

Pelpyszyn Dominik Świderek Kamil Parol Marcin Nabożny Radoslaw

NR

ST.

145 149 155 151 152 150 56 147 172 163 148 154 171 255 263 58 64 162 146 1

1

CZAS 10'20 10,23 10'34 10'46

ROCZ

1991 1993 ]

993

11'43 12'00 12'27 12'49

1991 199] 1991 1992 1993 1992

]

3'25 991 ]

]

3,56 1992

1

4

1]

'36

13,42 1992

'20 992 14,42 1993 14'43 1

14'50 1992 14'50 1992 ] 4'5] 1992 ]5'20 1992

KLUB TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 3 TomaszÓw SP 2

UKS Krynica Łosiniec UKS Krynica Łosiniec UKS Krynica Łosiniec TomaszÓw SP 2

UKS Krynica Łosiniec TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 2 UKS Krynica Łosiniec UKS Krynica Łosiniec TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 3 TomaszÓw SP 3 TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 3

UKS Jutzenka KomarÓw

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kat

Damian 143 Mateusz 170 157 Zatorski Kamil Korczyrlski Kryspin 160 Skalski Waldemar 165 Burda Rafal 166 iakubiak Tomasz 159 Kasprowicz Marcin 167 Miszczyszyn

15,40

Pokrywka

16,29

1991 1992

17,08

1

TomaszÓw SP 3

17

1

TomaszÓw SP 3

1

TomaszÓw SP 2

1

TomaszÓw SP 2

Wawzusiszyn Dworrycki Jaremko

B

Mateusz

Damian 168 Mateusz 161

23

18,34 18,42 19,24

20,00 20,35 2?,00

1 1

]

992 992 992

1992

TomaszÓw SP 2

TomaszÓw SP 3 TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 2 TomaszÓw SP 3

cHŁ0PcY DYSTANS Rocz ]990,]989']988

lMlĘ Maciej G rniak Dariusz Skulimowski Maciej Stefaniec Dawid Kominek Piotr Pilchot1 Łukasz

M-CE NMW|SK0|

'1 2 3 4 5 6 7

I69

,28 18,21

992 992 992 992 .1992

TomaszÓw Lub SP 2

Staręga

HyrnikStanislaw

NR

sT'

75 77 91 89 86 87 74

CZAS 12,16 12,42 12,56 13,05 13,22

13'25 14,00

ROCZ

1990 1988 1989 1988 1988

]988 9BB 1

KLUB

Siedlce TomaszÓw Gim ZS Nr TomaszÓw Gim

1

1

TomaszÓw Gim 2 TomaszÓw Gim 2 TomaszÓw Gim 2 SkoczÓw

fomily cup


I

Mateusz

Mandziuk

I

Krawiec

Mateusz

Łukasz Pawel Neć Piotr Kielar Łukasz Suraj Marcin Bory tutur

10 1'l

12 13 14 't5

93

17

79

Bednarski

95

Kordas

73

DąbrowskiŁulov

16

76

14,27 14,40 15,46 16,08 16,23 16,30 16,48 17,01

78

80 85 96

90

18

SzczepaniukWojciech W jtowicz

19

Kijko

84

17

Daniel Tomasz n Siry Bartosz Zdan Slawomir n MalinowskiMateusz 21

Kat.

C

Rocz.

1

83 g4

92

NR

G

rniak Maciej

Jakubiec Radoslaw Korkosz Jaromir

256 254

Koziun Mariusz Korkosz Kosma Hyrnik

J

1

zef

277 276

Knwiec Marek

12

Hachoud Tarik

ST. CZAS

5 3 257 7

Gromek Marcin

11

Kat

18,20 19,'t1 20,06 20,25

1989

TomaszÓw Gim 2

Siedlce TomaszÓw Gim

1

Tomasz w Gim 2 TomaszÓw Gim 2

UKS Krynica Łosiniec TomaszÓw SP 3 TomaszÓw Gim ] TomaszÓw Gim

1

CHŁOPOY DYSTANS 5,0 km

Kulas Radoslaw Holysz Sebastian Dzida Maciej

10

88

1988 1990 1989 19gg 1989 1989 1988 1989 1990 1990 1989

UKS Krynica Łosiniec UKS Krynica Łosiniec TomaszÓw Gim 2 TomaszÓw Gim. ] UKS Krynica Łosiniec TomaszÓw Gim 2

987,1 986,1 985,1 984,1 983

M-cENMWSKollMlĘ

1 2 3 5 7

,20 17 ,32 17 ,43

1990 1990 1988

6 4 2

14.09 14.34 15.10 15.31

16.15

|t.12 19.00 19.10 19.'15 21.17 21.40 36.40

ROCZ KUB

1985 1986 1987 1987 1987 1985 1986 1987 1987 1987 1987 1986

TomaszÓw ZS Nr 3 TomaszÓw TomaszÓw Gim 2

Tomasz w Gim

1

TomaszÓw Gim

1

Tomasz w ZS Nr 3 SkoczÓw

Tomasz w Gim TomaszÓw Gim TomaszÓw Gim

1 '1

Najważniejszą dla nas konkurencją byl rodzinny bieg sztafetowy, w ktÓrym Wystartowac mogliĘlko rodzice z dzieckiem lub rodzina trzypokoleniowa np. dziadek, syn, wnuczka

'l

UKS Jutrzenka Komar w LÓdź

D

MĘZcZYŹN| DYSTANS 1o,0 kn Rocz'l982,1981,1980,1979,1978,1 977,1976,19t5,I974,1923

M-cE NAz1Ą'lsKo l lMlĘ

1 2 3 4

Kat. Rocz.

NR

Koprowski Tomasz

E 1

2,197 1,1 970,

1

969,1 968,1 967,

Siry Boguslaw

39

MrÓz

Gzegoz

41

SobÓl Longin

38

Cnota Waldemar

43

MĘZcZ'lrŹNl DYSTANS 1o,0 962,1 961

,1

I(UB Pisz TarnÓw

Siedlce TomaszÓw L'

1

966,1 965,1 964,i 903

CZAS ROCZ 27 .48 1966 30.16 1970 30.26 1964 41.29 1968 42.47 1971 45.42 1967 58,29 1970

kn

KUB Nowa Ruda Pisz

Najpierw ruszyli najmlodsi. ZaŚ mamy, żony, z pozoru w wielkiej przyjaŹn czekaly w strefie zmian

Myslowice TomaszÓw L. TomaszÓw L. TomaszÓw L Lublin

T

960,1959,1 959,1 957,1956,1 955,1954,'t953

M-CE NMWlsKo l lMlĘ Hyrnik Zbigniew Kolcun Waldemar Gancaz Adolf Pasiecmy Jerzy

10

37 40

1

1 2 3 4 5 6 7 I 9

NR ST. 36

Koprowski Edward

F

CZAS ROCZ 27 .48 1973 33.03 1981 34.15 1973 38.59 1979

lrłĘŻczrŹuDYSTANS 10,0 kn 97

M-CE NMWlsKo l lMlĘ 0gozalek Arlodiusz Ciborowski Sebastian

'l 2 3 4 5 7

ST.

42 44 45 46

Ciborowski Damian Banaś Arlodiusz Kulik Pawel

Latawiec Andzej Mandziuk Marian Siwczyk Andzej

Doma skiHenryk Pupiec Jan Mandziuk Sbnislaw

NR

ST.

CZAS

ROCZ

25 32.02 1955 26 33 26 1960 32 33 50 1957 261 34.40 1957 20 35.00 1962 27 36.00 1959 31 .20 1957 34 .25 1957 272 38.40 1954 28 39.52 1957

lilB SkoczÓw TomaszÓw L' Ustrofi

Tomasz w

L.

ZamoŚĆ

Łosiniec

37

Rybnik

37

TomaszÓw L. TomaszÓw L

Łosiniec

Na mecie Malgosia Kleszczyfrska wypuszcza do boju mamę Urszulę


Nerwowe

oczekiwanie

ojcow

i

mę_

Żow, ktorzy

albo mieli za zadanie utrzymac przewagę albo niwelowac straty

11 12 13 14 15

Naklicki Jan

2t

40 53

CzarnopyŚ Stanislaw

22

42.45

Cieplak Andzej Jasiejko Piotr

35

Spilok Tadeusz

1

954

ZamoŚĆ

43.02

1

953

TomaszÓw L.

278

43j2

1

957

TomaszÓw L

30

50 30

1

957

Ustron

Lublin

Kat. G MĘZ0ZYŹN| DYSTANS 'l0,0 km Rocz 1 952,1 951,1 950,1 949,1 948,1 947,1 946,1 945,i

M-CE NMW|SKollMlĘ

Ostatnia zmiana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kat

Bartoszewicz Artur Kopyt Jan Mączyt1ski Czeslaw

Koszel Henryk Twardy Zdzislaw

Gneszcak Boguslaw Smyrski Ryszard Aniot Henryk BudzyrlskiAndzej Kępczytiski Janusz Graca Jan KrÓl Henryk Ostrykiewicz Henryk

H

MĘZ0ZYŹN| DYSTANS

NR

ST. CZAS

I 270 15 16 140 12 18 19 13 121 14 11 17 5,0

3451 35.09 36 10

944,1 943

ROCZ KUB

1949

ŁÓdŻ

1

Konstancin

946

5640

1952 1951 1949 1951 195] 1947 1952 1949 1949 1944

NU

]

36.42

37 03 38 40 41.57 42.10 45.45

52 13 55 50

949

Plock TomaszÓw L.

Stzelce Opolskie Warszawa TomaszÓw L. TomaszÓw L Lublin OżarÓw

Poznowice Lublin TomaszÓw L'

km

Rocz. I 942j941,1940 i st.

M-cE NMW|SKollMlĘ

.

A na mecie

...

'l 2 3 4 5 6 7

Legierski Korneliusz Szczotlę Roman Policht lreneusz GÓralczyk Jerzy

Kolodziej Klaudiusz Kudowicz Adam Galysz Szymon

NR

ST. CZAS

262

51 50

119 267 118 266

20 05 21,20

24 52

2608 28.13

3258 34 46

ROCZ 1

KLUB

937

1935 1939 I941 1938 1940 1940

GÓrki Wielkie Lublin Warszawa

Świdnik 0twock Lublin

I ... najczęŚciej bylo tak

fomily cup


ąww#*^#

m

{

Po wysilku najlepiej smakowala obficie serwowana groch owka

Na,pc,',az- a.sza Ostryx e,',

Kat.RODZ|NNA SZTAFETA 3x3km M_CENMWISK0llMlĘ Ro0ZNK

NUMER

CZAS

Bartoszewicz Magdalena 1974

179

16 40

Bartoszewicz

1949

180

31.21

1949

181

Ą4,12 14 55

Anna Artur

Bartoszewicz

Korkosz Damian

1

986

185

Korkosz Ewa

1

962

186

30.42

Korkosz Piotr

1

961

187

44 39

Ciborowski

Bastian

1995

197

21.07

1977

198

35 59

1970

199

46.27

Kleszczyrlska Malgonata 1986 KleszczyrlskaUrszula I955

176

12 52

177

3r.04

1952

178

46 47

1

98i

188

16 06

1

963

189

34.26

1

968

190

49.57

Ciborowski Damian

1

973

191

10.21

Ciborowska lrena

1

948

192

31.39

Ciborowski Waldemar

1944

193

50.44

Parkot Anita

1

990

173

19 50

Parkot lzabela

1

969

41 48

Parkot Andzej

1

965

174 175

l Mateusz

1

993

194

1i.50

l Boguslawa

1

964

195

44

SobÓl Longin

1

967

196

r

Jarcak lzabela

1

992

182

21.44

Jarczak Barbara

1

968

183

40,29

Dzewosz Jan

1

937

184

1.07 ,37

Dzewosz lQrolina

1

993

273

Druewosz Teresa

1

964

274

Dzewosz Miroslaw

1

961

Lt.)

42 05 1 07,16 1 25,05

Ciborowska

Aneta

CiborowskiSebastian

KleszczyriskiLeszek Siry Magda Siry Marh Siry Bogustaw

Sob Sob

.)-7 C

:z S::':

-:-: -2.? z'amanie palca odniosl Pan :: ,,, 'a'a-colu kilku zazartych

-. =

:'-:r'y1r miejscu tomaszowskiej

:

,'I

#łr /t

,

:. sz.e kielbaski.. Pą.',t'!w

i*i

1-: :'i

57,17

41

12,00

I

tl

i

oglada

s-

iY


Wszyscy zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymali m'in' zolte koszulki Mistrzostw PoIski

L''-'

T:.sff1;,ffi

-

1-l

:

-,r"ff,**trr

'

';ś$

'

tl:iłtoś uw

t

t{ t-'t!, i

/' ,**ł i

I;:@

ąP*il !ę*'*

Ł

3 s*; :;* 'sł

:zniejsze zdjęcle najlepszych sztafet rodzinnych poprzedzilo losowanie Iicznych nagrod rzeczowych'

d

*

&

&

LTł

*#til .,. i pokaz ogni sztucznych zsynchronizowanych z muzyką' ktÓry zakonczyl Mistrzostwa. WczeŚnie1 usta|iliŚmy tylko. ze w przyszlym roku w Tomaszowie Lubelskim spotykamy się 24 stycznia

27

fomily

GUp


Mistrzostwa Wojew dztwa Wielkopolskiego FAMILY CIIP 2003 15 lutego

?.O03

r. ŚrieradÓw

NARCIARSTWO ALPEISKIE - KTA.SYTII<ACIA INDNNDUALNA

.SaefJ,łIrLjJlN<O

:=l=a

Porazpierwszyzawody,,FamilyCup"odbylysięwŚwieradowie.Śniegusporo'a?_:'=_'::a3:

cie pozwolily na zrobienie tylko jednego zdjęcia, skromnej części uczestnikow prz?='Ż^'='1z-

Kobiety/A

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość Rok

Czas

1 Ż

Garniewicz Weronika Przygodzka Monika

Poznari Pozna

1:05.18 1:10.85

KobieĘ/B

95 95

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość Rok

Czas

1 Ż 3

Będkowska Alicja Glyda Natalia

Pozna Poznari Poznari

93 93 93

1:03.64 1:05.09

Andrysiak Kinga

Kobiety/C

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3

Szymariska Katarzyna Mielcarek Paulina

Poznaft Poznaft Poznari

92 9Ż 92

57;70

KoniecznaMaia

Kobiety/D

I:I0.77

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3

Blaszkiewicz Jagoda

Gruszczyn Puszczykowo Pozna

89 88 88

57.r9

Kupiliska Maria

Urbariska Magdalena

Kobiety/E

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1 2 3 4 5 6

Chlebanowska Joanna

Pobiedziska Pozna Swarzędz

FabiśAgnieszka Piechowiak Anna Nowak Karin Borowiak Justyna

Muszak Marta

Kobiety/F

Poznait Kalisz Poznari

Rok 86 86 86 87 86 86

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość Rok

1 2

Stenzel Agnieszka

Pozna Poznari

Borkowska Karolina

Kobiety/G

Rk

Nazwisko i Imię

L

Konieczna Hanna

fomily cup

33 83

Miejscowość Rok

Pozna

60

1 2 3

Bak Esa

I:

61 6-l

I:Ż3.16

..:\ r's. Rok

Rk

Nazrł'iskc

1 2 3

Sobota _ĄJ.: Sluchr.s5l !; -._..;;:; Tianr al P..-::

l,

I:_-:

Rk

Nazqisiic

-.-

95 95 96

1 2 3

Szczepe:irr T-:-..'.Ylrnżan R'.::.:J

Rok 93 93 9-j

- I:-.=

\laktru:xl \1:::..

\,

iudężczyźlulC

5',7.79

Rk Nanri:k.'

59.88

1 2 3

Czas 55.6 58.19

- I:--,:

r-=\

Bedkou:l .Ą:-: Chlet'an!-B

ś_(_3_-:

\\'isełk: S:''_':i]_

':

-

...-\--:

-::

lllęiluyźnllD

Rk \anri:kc

I:0Ż.1'5 7:0Ż.79

1 I 3 -l

t:04.4I 1:06.33

Czas

I:I2.52

1:09.58 1:10.14

Stenzel E:::---' Sikorsk3 \\::.J:

_

1:06.99

Czas

:

MęilszyźlrulB

1.:04.97

Rk

Nazsisk.. .

iu.{LęirzyźnilA

I:ŻI.95

Rk

Rk

łnamio-

.. :.

Ż Pr4'godzi. E; ' 3 Machalsk: H::-:. KobieĘiH

=2--'

. l=..=

-I:i-: Snmansr \1':.Pr4Ł'1']

Drkie: D:r..:l Per;n:sr- -l:i-:

Rok 91 91 9]

Czas 1:13.00 1:19.03

I:ŻŻ.65

Czas 57.11 1:05.09 1:05.61

Czas 55.33 56.79

58.IŻ

Rok s8 88 90 s8

50.51 53.63

_'ś Rok

Czas

Czas

59.06 59.Ż9

MężtrzyźntE

59.69 1:00.01

Rk \azsisii.' 1 I -i

Czas 1:05.16

28

- I:--:

Ktrnie''zlr Ł-i-:::

Jechtrreit T::.=--

JaChrrs:f- \t:-.=

< _';

'-. -. :

8-ł 87

49.91'

50.88


Ivlężrzyfui{F Rk Nazwisko i Imię

1 2 3

Miejscowość

Bakulin Wojciech Bakulin Michal Zavłartowski Piotr

Poznari

Poznait

Puszcąykowo

MęźmyhllG

Rk 1

Ż 3

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Blaszkiewicz Roman Perczyriski Waldemar Chlebanowski Maciej

Poznait

Gruszczyn

Pobiedziska

Rok

Czas

80 77

51.48

83

59.42

Rok

Czas

Męźrzyfui4lJ

49.79

61.

53.96

65

55.86 56.4r

61.

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3

Gilowski Andrzej Glodek Jerzy Liszkowski Jan

Poznait Poznait

55 52 56

57.Ż1'

Poznaft

Mężmyfuill

54.06 58.47

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1. 2

Bakulin Andrzej

Ogarzyriski Ryszard

Poznari Poznari

41.

43

53.74 56.77

Mistrzostwa Wojew dztwa Wielkopolskiego FAMILY CUP

ZOO3

15 lutego ?ffi3 r. Świerad w

NARCTARSTWO ALPETSKIE .

MiejsceRortzina 1 Konieczny 2 Chlebanowscy 3 Perczy scy 4 IGletkowie

KIASYFIIGCJA RODZNNA

Tmię Nr Imię Nr Imię Nr Hanna 410 Jan 42Ż Łukasz 387 Ewa 408 Joanna 376 Maciej 4Ż3 Magda 49Ż Jakub 364 Waldemar 419 Anna 406 Leszek 416 Tomasz 465

Ivfie}ffircść eas

1

Czasz &as3

&aslączny

Pozna

0l:05,16

0I:02,1.4 00:49,59 03236,70

Pobiedziska

01':IŻ,74

00:55,66 00:56,41

Poznari 01:41,55 Kościan 01:28,50

03:46,50

00:59,29 00:55,86 fi):00,00 01.:07,42 01:10,58 fi):fl),00

Mistrzostwa Wojew dztwa Wielkopolskiego FAMILY CUp

ZOO3

15 lutego ?fr3 r. Świerad w

sNowBoARD Miejsce Ęgdziną 1 Trela

Imię

Nr

Jaroslaw 31'6

_

KLĄSYEIIG.CJA RoDZINNA

Imię Paweł

Nr

436

1 &asZ

l\fiejsowośćcżas &aslącmy Poznari 01':17,35 0I:Ż6,Ż0 U2z43,55

Mistrzostwa \lVojew dztwa Wielkopolskiego FAMILY CUp

ZO0g

15 lutego ?ł03 r. Świerad w

SNOWBOARD I(obiety/A Rk Nazwisko i Imię Sikora Paulina Urbariska Magdalena

Miejscowość

Poznafi Poznait

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

Wierciriski Adam Poniriski Jan Hariczewski Piotr

Pozna Puszcrykowo Poznaft

87 8 87 Rok

Poznaft

MęższyfuilA

1

Ż 3

MężmyfuiIB

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1

Zwoliriski Witold

Poznait

Ż

Henclewski Tomasz

Poznari

3

4

85 88

MężnyfojlC Czas 1:06.55 1:09.59 1':Ż6'20

Tiela Wiktoria

Rk

Rok

. KI.A,SYFIKACIA INDNNDUALNA

Mierzwa Karol RyśKamil

Komorniki

76 81 75 8Ż

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2

Radzikowski Grzegorz

Poznari

56

t:IŻ.94

3

Tiela Jarosław

Poznari Poznari

66

1:15.26

I:I7.35

Pelec-Aleksandrowicz

Michal

58.85 1:00.82 1:00.95

Czas 1:03.77 1.:1.5.73

1:18.68 1':Ż5.83

)t

I

wtygodniu

SPORT dni

*

naiwiększy wyb l nart i rower w

*

możliwośćsprzedaŻy pnzez. internet autoryzowany serwis narciarsko -snowboatdowy

I

*raty3x0 *

zł(er^Ń$(A

Krak w, ul.Zakopia ska 56 tel/fax: (o12) 267-03-94, wrłłry.i-sport'pl


Mistrzostwa Wojew dztwa

ł, d-kiego FAMILY cUP

2003

16 lutego ?.N3r. Szczyrk

NARCIARSTWO ALPEISKIE Afltubiety

Rk

Nazwisko

1

Spież Jagoda

iimię

B/Kobiety

MiejscowośćRok

Czas

Ł dź

1:07.43

96

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok Czas

1 2 3

Tonn Aleksandra Maciejczyk Ola Sobczak Karolina

Ł dź Ł dź Ł dź

C/Kobiety

94 93 94

MiejscowośćRok Czas

1 2

Sobczak MarĘna Pomorska Karolina

Ł dź 91 Pabianice 97

1 Ż 3

.SYFIIGCIA IND\T'IDUALNA

57.61

Nazwisko i imię

Rk

KI

55.51 55.56

Rk

D/Kobiety

-

st

"#

54.48 1:00.11

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

Wosiriska Zofia

Ł Ł Ł

88 89

70

89

43.9Ż 45.75 48.93

81

47.Ż3 47.31.

Rok

Czas

ŁogwinienkoKatarzyna Thder Patrycja

dź dź

EfibbieĘ

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 Ż 3

Siwiriska Ewa Grzymska Agnieszka

Ł Ł Ł

84 87 84

4Ż.65 43.74 44.74

PodwysockaMalgorzata

F/Kobiety

dź dź dź

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

Czas

1

Szubska Irena

Ł dź

44.19

81

Do Szczyrku

1 2 3

Ło**rr _:_a:.. _

\\'1rą.s-'

3'::'_-'

5r:::: Ńe.':_:: __''i !r_; {'::.=.: --r_:

Ł.__

59 61 61

''

Ł...:: I - :t

Ł.-':z Ł.:".:z

L. :z \

1 \..;. I l-::s: 3 \llr::

?*ł

ą>

t '

c'>.-.-lrr'ość

ił.

47.57 50.41 53.66

Rok

Czas

56 54

53.09

55

56.47 1:00.40

Rok

Czas

38 43

54.57 1:01.28

2:04.04

ł-

J%,::.'

ffit_,

&e*r D

Stowarzyszen'e \ł' ca' 3.3..,r'i- -a c.3:zeoy gtownie narciarskiego "Fami Cup'. ma wielu Dcc-_, c l-:-:,,, a:ze,.,aJzi im mecenas Andrzej Wosiftslt

Start, jak zawsze byl usytuowany przy przejściutrasy FlS prowadzącej z Dużego Skrzycznego na tzw. Doliny

fomily cup

30


a,]Mężmyźnt Rk Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

_ i

Ł Ł

Edelman Michał Mysior Michał

fuMężrryźn

95 96

dź dź

Czas 1;0Ż.38

I:17.57

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

Czas

I -:

Edelman Maciej

Ł Ł Ł

94

50.Ż0 53.47

93

55.84

Rok

Czas

91 9Ż 9Ż

48.56 52.99

Ptak Szymon Kowalewski Filip

dź dź dź

93

cMężczyźm

R.k Nazwisko i imię

Miejscowość

I -l

ł'odź

Filipowski Hubert Ciach Jarek

Długolęcki Daniel

Ł Ł

dź dź

DMężrczyźru

57 '06

R.k Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

J -:

Ł Ł Ł

90 88 89

38.02 43.95 55.18

Sobczak Michal

Grzymski Piotr Budzisz Jakub

dź dź dź

E,Męż'cn1foi Na trasie byly

do pokonania 23 bramki

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok Czas

7 2 3

Owczarek Piotr Mantusz Wojciech Krogulski Jacek

Ł Ł Ł

FMęitczyźnl

Rk

I 2 3 10

86 84 86

dź dź dź

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

Wosi ski Marek

Ł Ł Ł Ł

Barski Michal Dudek Maciej Tonn Grzegorz

dź dź dź dź

80

37.39 4Ż.46 43.69

Czas 39.'11.

83

40.43

83 73

40.55 46.80

Rok

Czas

GMężrczyźnl

Rk

1 2 3

Nazwisko i imię

Miejscowość

Sobczak Wojciech

Ł6dź

64

58

39.86 42.38

65

43.97

Ł Ł

Dudek Leszek Filipowski Rafal

HMężuyfoi

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3

Budzisz Witold Malicki Jacek Tonn Marek

Ł Ł Ł

53 56 49

4r.07

Miejscowość

Rok

Czas

Ł Ł Ł

36 47

UMęirczyźn

Rk

Na mecie największe zainteresowanie, jak zawsze, bylo przy tablicy wynik

Nazwisko i imię

1 ŻyĘ ski Grzegorz Ż Szalapski Zbigniew 3 Nowacki Janusz

w.

dź dź dź

dź dź dź

35

40.95 41,.47

48.29

49.88 5Ż.20

Mistrzostwa Wojew dztwa łśdz]gegoFAMILY cUP 2003 16 lutego ?"003r. Szczyrk

NłncrłnsTwo ALPEISKIE MiejsceRodzina

Imię

Imię Nr Imię

Barbara

Katarzyna60

1

łogwinienko

2

Sobczak 2

3

Tonn

Anita

4

Szubscy Wosi scy

lrena

5

6

7 8

9 10 11

T2

t3 t4 15

Maticq' Ptak Budzisz Ciach

Sobczak 1 Klecbniowscy

Kukulscy Mysior

Marczy scy Szalapscy

7Ż5 116 Aleksandra42

Barbara Barbara Szymon

9t 157

1Ż6 48

Elżbieta 156

Jarek

Martyna

58 5Ż

Katarzyna 118

Justyna

Monika

38

rŻ9 Teresa IŻ4 Malgorzatal5S

_

KI-A,SYTII(ACJA RoDZINNA Nr

Maciej

Michal 70 Wojciech

Marek Jerzy Zofia 66 Andrzej MagdalenaT3 Jacek Grzegorz 11I

Renata

1.64

Wojciech 185

153 1'4Ż

I87 178 168 180

Elżbieta 1'63

Jakub 69 Wirold Jola I22 Piotr Bozena 130 Maciej Maria 6Ż Piotr

Monika 7I7 Kazimierz

Michal 34 Marek

Jerzy 140 Paweł Maria 67 Zbigniew

3l

1.71.

1.39

I3I 1'44

135 151 88 1.94

Miejscowośl Czast czasz

Czas3

Czaslącmy

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

00:46,34 00:39,86 00:41,47 00:44,3Ż 00:42,0I 00:4L,07 00:53,09 00:40,95 00:44,83 00:45,15 00:56,95 00:50,86 00:44,11 00:55,46 00:49,88

02:19,66 0Ż:22,Ż7 02;23,78

dź dź dź dź dź dź dź dź dź dź dź

Zgierz

00:47,57 00:45,75 01:04,39 00:38,02 00:55,51 00:46,80 00:44,1.9 00:56,47

01:01,83 00:43,92

01:00,40 00:53,47 01:00,40 00:5Ż,99 00:54,48 00:53,86 01:01,96

00:57,Ż5 00:4'7,I4

00:55,18 00:59,46 00:59,54

00:54,

5

00:54,08

Ł

01:01,40

Ł

0Ż:I0,36 00:54,49

Zgierz

01,:17,57

01:19,11 00:51,01

02zŻ1,98

A;n,76 02:32,72 02233,70 U2:36,53

02:37,?3 02:39,17 02:45,46 U2:46,%)

03:03,08 03:05,58 03;54,73

fomily cup


Łodzkie rodziny zawsze dopisaly licznie. Najlepsze rodzinki

yak

narciarskie..

... i najlepsze rodziny snowboardowe

Mistrzostwa Wojew dztwa łśdz]gegoFAMILY CUP 2003 16 lutego

SNOWBOARD Kobiety/A

.

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

Czas

1 2 3

Meldner Magda Kukulska Agata

Ł dź

85

54.10

91

59.51 1:03.91

Gąsiorowska olga

KobieĘ/B

Rk

Zgierz Ł dź

89

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

Czas

Szubska Dorota Wandachowicz Celina

Ł Ł

81

56.18

78

I:IŻ'49

fonrily cup

dź dź

?.003

r. Szszyrk

KI-ASYEIKACJA INDYWIDUALNA MężnyźnilA

Rk

1 2 3

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

Majda Damian

Ł Ł Ł

86 87

50.34

88

54.38

Rok

Czas

Sułkowski Filip Grzymski Piotr

53.79

MężrryźnilB

32

Rk

Nazwisko i imię

1 2 3

Wandachowicz Filip Łapkiewicz Jakub Stegliriski Łukasz

Ł Ł Ł

dź dź dź

80 83 81

51.11

5r.96

53'IŻ


MężnyfuilC

Rk 1

Ż 3

Nazwisko i imię Stegliriski Konrad Wasilewski Jakub Łapkiewicz Wojciech

Ł dź

r'odź Ł dź

Rok

Czas

51

50.04 50.38 55.30

58 54

Mistrzostwa Wojew dztwałśdddegoFAMILY cUP 2003 16 lutego ?ffi3 r. Szczyrk

SNOWBOARD

leire 1

t

Rodzina

KIASYTII(ACIA RODZTNNA

il$

Imię

Nr

Imię

Stegli scy

Konrad

Wasilewscy

łapkiewicz

Jakub Jakub

Jakub jr Wojciech

Szalapscy

Agata Andrzej

30 27 Ż4

Kukulscy

Marczy scy

a

.

Jerzy

Ż

Ż0 29

I

Nr

Miejscowość

cżas

Ż3

ł-odź Ł dź Ł dź

00:50,04 00:50,38 00:51,96 00:59,51 00:59,83 0I:09,02

Łukasz

5

Ż8

Kazimierz Zbigniew

Pawel

31.

Zgierz r'odź Zgierz

Czasz

&aslączny

00:53,12

01243,16 01246,U2

00:55,64 00:55,30 00:59,96 01:14,08 01.:07,74

0I:47,?ś 0r;59,47 02:13,91 02216,76

To zdjęcie najlepiej ilustruje ideę "Family Cup". Najstarszym uczestnikiem Piotrowski (ur 1e26 r !!!)'

'::il''::$'J'fii#it-[#i;n

Mistrzostwa Wojew dztwa Lubuskie go i Tachodniopomorskiego FAMILY CUp

ZOO}

23 lutego ?.ffi3 t. szklarska Poręba

NARCIARSTWO ALPEISKIE - KI.ASITIKACJA INDNNDUALNA Kobiety/B

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1

Iwanicka Marysia

Wroclaw

Rok

Kobiety/G

Rk

Czas

Kobiety/C Nazwisko i Imię

1 2

Waszniewska Justyna Jelenia G ra Wiśniewska Malgorzata G ra Śląska

Miejscowość

MiejscowośćRok

Czas

JukniewiczMalgorzata

Poręba67 Karpacz 58 Jelenia G ra 64

35'Ż8 38.06

Nazwisko iImię

MiejscowośćRok

Czas

Wolwowicz Teręsa Popławska Hanna Wiśniewska Beata

Jelenia G ra 57 G ra Śląska 57

Szklanka Poręba54

43.r2 1.:33.82

Rk

Nazwisko i Imię

MiejscowośćRok

Czas

1 2 3

Liwski Michal Popowski Marcin

Wroclaw G ra G ra

97

41.56

96 98

I:00.4Ż

Rok

Czas

93 93 93

40'7Ż

1 2 3

39.76

Rk

Nazwisko i Imię

Czas

Kobiety/H 9Ż 9Ż

Rk

40.55

Nazwisko i Imię

1 2 3

Świerczok Irmina Jelenia Waszniewska Dominika Jelenia Popławska Agnieszka Jelenia

Miejscowość

G G G

ra ra ra

Rok

Czas

90 90 90

33. 0 35.90 37.70

KobieĘ/E

Rk

Nazwisko i Imię Ciechanowicz Julia Wiśniewska Katarzyna

Czas Szklarska Poręba 87

G

ra Śląska

3r.54

85

43'4Ż

Nazwisko i Imię

Rok

Czas

Liwska Joanna Wrocław Kruszewska Aleksandra Ruda Śląska Morys Ewa Ruda Śląska

69

36.78

74 70

4LŻ0

Kaczmarek Jędrzej

Jelenia Jelenia

Męilczy'fui4B Nazwisko i Imię

Rk 1 2 3

Kobiety/F

Rk

Szklanka

40.8Ż

51..79

Kobiety/D

Rk

Leksycka Czesława Chek Joanna

Ferretti Krystian Popowski Patryk Szczepaniak Kamil

Jelenia Jelenia

G G

Karpacz

ra ra

49.1.5

1':Ż5.93

41.33 48.71.

MężrczyfojlC

41.03

33

Rk

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Grecki Cyprian

Karpacz

91

33.64

fomily cup


\ I

t

I \

v tJ

i

W Szklarskiej Porębie ściga

Ż 3

Kozera Maciej

Gąsiorowski Kosma

Mężczyźn:tD Rk Nazwisko iImię

7 2 3

Barzak Hubert Pietrzyriski Kamil Chek Bartłomiej

Wroclaw 91 Jelenia G ra 91

35.13

MiejscowośćRok

Czas

Szk]arska Poręba 88 Jelenia 90

3r.24

Jelenia

IN'{.ężczyźlnulB

G ra G ra

Czas

1

Kusztal Radosław

Szklarska Poręba 84

3r.02

Rk

Nazwisko i Imię

MiejscowośćRok

Czas

1 2 3

Muciek Pawel

Wroclaw Jelenia G ra

Ż9'I

7I 81

29.78

Szklarska Poręba 80

31.90

Rk

Nazwisko i Imię

MiejscowośćRok

Czas

I 2 3

Kaczmarek Maciej Skowroriski Tadeusz

Jelenia

G ra Kowary Wroclaw

29.Ż3 29.74 Ż9.76

Burliga Andrzej

Mężczyźnt{H

30.43

-i6

31.08

Czas 59.Ż5

JJ.+J

MiejscowośćRok

MężczyźnilG

l9

33.13

90

Nazwisko i Imię

Ejsymont Łukasz Pawlak Łukasz

- :-: ry':/ ł

3,5.26

Rk

MężczyźnilF

s-. : ;

61

60 67

Rk

Nazwisko i Imię

MiejscowośćRok

I

Rafa Roman

Szklarska

Poręba50

Czas 30.12

Mistrzostwa Wojew dztwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego FAMILY CUP 2003 23 lutego 2003t. SzklarskaPoręba NARCIARSTTWO ALPEISKIE . KI-ASYTIKACIA MejsceRodzina

1

Chek

2

Kapral

3

Kaczmarek

4

Wiśniewscy

fomily cup

Imię

Nr Imię

Nr

Imię Nr

52 Joanna 83 Piotr 9l Barbara 8Ż Leslaw 89 Michał 49 Jędrzej ŻŻ Maciej 93 Malgozata85 Beata 95 Katarzyna 60 Wojciech 98 Barttomiej

RODZDiliA

MiejscowośćCzri

1

czŁś:

Czas

3

CzasIącmy

Jelenia Gtira

rr(.r:-18.77 0L53,02

Wroclalr

tttt:3-ł.

Jeienia Gtira

tttl:-ł1.75

Gora Ślaska

0

rtl:38.96

02:05'48 02z36,91 02:56,?-0

"-


Mistrzostwa Wojew dztwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego FAMILY CUP 2003 23 |atego 2003r. SzklarskaPoręba

SNOWBOARD MiejscowośćRok

\azwisko i Imię .-Kobiety

t:żuyźn/A

.

i.'-i-t

Karpacz

Katarzyna

Karpacz

85 89 92

Mieiscowość

Rok

Czas

85 90 90

44.1Ż 44.53 1:01.43

\azwisko i

Imię

Powabik Radoslaw Szołek Wojciech Stepi ski Wojtek

Zlotoryja szklankaFolęlra

Karpacz

!:zqyźn{B

.

ffi";;.i.,.;*: .-

Czas

Sandra

Futerhendler

KLAS\TII<ACJA INDYWIDUALNA !at;:-'.

WierzbickaAleksandra Karpacz Stępi ska

-

40.84 1:15.8 1:23.96

\azwisko i Imię

MiejscowośćRok

Czas

Kowalski Paweł

Kowary

52.9

'.:zuyźnt/C

14

\azwisko i Imię

MiejscowośćRok

Czas

Kostiuk Adam

Jelenia

G ra 54 Karpacz 39 Karpacz 66

46.14 46.20

Futerhendler Robert Stępi ski Robert

Na podium, jak zawsze przez nas szczegolnie promowane, najlepsze rodzinki narciarskie

I:II.64

Mistrzostwa Wojew dztwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego FAMILY CUP 2003 23 lutego 2003 r. SzHarska Poręba

Miejsce Rodzina

.

Nr

Imię

Sandra Robert

Imię

1

Futerhendler Robert

I1

2

Stępi

5

scy

KLASYFIKACJA RODZINNA

SNOWBOARD

Wojtek

Miejscowość, CzasL

Ż

Karpacz

00:46,20 00:40,84 0L:77,04

1-5

Karpacz

0l:01,43

Mistrzostwa Wojew dztvłaŚląskiego II i ostatniej Szansy 1

CzasŻ

Nr

01:1

Czaslącnry

1,64 02:13,07

FAMILY CUP

2003

marca 2003 r. Szczyrk

NARCIARSTWO ALPEJSKIE - KI-ASYFIKACIA INDYWIDUALNA A/trtubiety

imię

Rk

Nazwisko i

1 2

Więzik Kamila Nowak-BeskidzkaMaja

Miejscowość

Rok

Czas

Szczyrk

Bielsko-Biała

95 9'7

2:06.46

Rok

Czas

B/Kobiety

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 2 3

Tomasik Aleksandra Pokorny Aleksandra Przybyła Klaudia

Zabrze Katowice Szczyrk

93 93 94

C/Kobiety

I:l3.4Ż

1:03.70

I:04.Ż4 I:11.74

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3

G recka Klaudia Niewiadoma Martyna

Bielsko-Biała Brzuśnik Katowice

91 92 91

50.87 51.66 52.49

Miejscowość

Rok

Czas

Korbiel w

89 89

54.46 1:06.56

G rskaZuzanna

D/Kobiety

Rk

Nazwisko

1 2

Wrona Karolina Matejczyk Beata

iimię

Łodygowice

Tym razem zawody w Szczyrku odbyly się na powoli odzywają-

cym stoku Beskidka.

35

fomily cup


E/KobieĘ

Rk

Nazwisko i imię

MiejscowośćRok

Czas

1 2 3

Wr bel Karolina

Jeleśnia Węgierska G Zywiec

53.34 53.85 56.12

Slowik Katarzyna Wysokiriska Jolanta

rka

85 87 87

t:

F/Kobieł

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3

Czechowicz Jolanta Majewska Magdalena Szamota Iwona

Bielsko-Biała

68

'75

48.66 48.91

'15

48.9r

Szczyrk

Bielsko-Biała

G/Kobiety Nazwisko i imię

Miejscowość

1 2 3

Smolik Katarzyna Krzempek Barbara CieślarDanuta

łchy

tIilfubieĘ

88 89 90

49.68

49.7r 5Ż.49

Rok

Czas

86 85

44.88 45.65 46.66

Czas 54.39 1:03.10

Cieszyn

63 58 66

Tychy

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Gołda Jadwiga

Lywtec

51

5Ż.35

AMężczyźnt

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Mr

Krzyżowa

95

57.15

M)ejscolł,o'ść

Rok

Cza.s

Bielsko-Biała Krzyżowa Buczkowice

93 94 93

zek Bartłomiej

Rk

Nanł,j.sko )

i

1 Ż 3

Nowak Jakub G ra Maciej Mr zek Tymoteusz

ę

CMężczyźn

80 70

44.7r 46.16 47.00

Rok

Czas

63 67 65

44.36 45.Ż6 46.02

Rok

Czas

56 55 56

48.00

Rok

Czas

40 41 33

s0.35 55.06

77

\{iejscowość

48.43

5I.Ż9

49.32 49.68

54.6Ż

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2

Moskal Kacper Smolik Marcin

Szczyrk

91 9Ż

49.29

łchy

Rok Czas

I:03'5Ż

Rk

50.36

łŻ' Wręczanie pucharow, dyplomow i losowanie nagrod moglo się odbvc 3ZlC/

fomily cup

Czas

8-5

Rk

BMężczyźnt

Rok

3

j

-

stop stoku

1:00.86


Mistrzostwa \Mojew dztwa Śtąstiego tr i ostatniej Szansy

l marca

NARCTARSTWO ALPEISKIE Miejsce

Rodzina

1 2 3 4 5

Smolik KatarzynaMarcin Cieślar Adam Danuta lGzempek Barbara Jarosław Matsjuyk Anna Beata

Imię

Imię

Szeyrk

2003 r.

. ffi

czas3

Imię

Mejscowość

Mariusz Tomasz

Tychy

Robert

Bielsko-Biała

00:54,39 00:50,36 00:5Ż,39 0I:03,52 01:03,10 00:52,83

Ciesryn

0"1.:47,53 01:06,56

00:57,41. 02:06,46

Misttzostwa Wojew dztwa Śtąstiego II i ostatniej Szansy 1

2003

RODZINNA

Zbigniew łchy Krzysztof Łodygowice

Nowak-BeskidzcyAlicja Maja

FAMILY cUP

FAMILY cUP

CŻasląmy

00:47,63 V2:32,38 00:56,23 U2:52,L4 01:10,49 03206,42 00:54,55 03zĘ,G 00:50,88 03254,75 2003

marca ?fi03 r. Szczyrk

sNowBoARD - ro.łsvru<łcreINDWIDUALr.IA I(obiety/A Nazwisko i imię

Rk L 2

Lechowicz Joanna Sporek Beata

Miejscowość

Rok

Czas

Katowice

Bielsko-Biała

86 89

I:I0.23

Miejscowoś

Rok

Czas

Il/lężrzyfuilA

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Sporek Bartłomiej

Bielsko-Biała

82

1':IŻ.92

1.:34.37

Bielsko Biała

Nowak Mateusz

MężmyfujlB

I:1Ż.01

Mistrzostwa Wojew dztwa Mazowieckiego 1

NARCIARSTWO ALPEISKIE I(obieĘ/A RK

Nazwisko i imię

Miejscowość

Łomnicka Agata Zieliriska Weronika Ostojska Karolina

Nieporęd

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Ż 3

Iwiriska Katarzyna ostrowska Katarzyna

Warszawa Warszawa wisławska Katarzyna Warszawa

Itubiety/C RK

Nazwisko i imię

Miejscowość

1

Derwinis Agata

Piaseczno Warszawa Warszawa

1

2 J

Ibbiety/B

Ż 3

Ibbiety/D

Bimer Natalia Rzewuska Ola

Warszawa Warszawa

Rok 95 95 96 Rok 93 94 93

.

Czas 49.08 59.72 1:00.80

Itubiety/F

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1 2 3

Jasiriska Karolina Tabor Malgorzata Kozlowska Kinga

Nieporęd

83

Warszawa

79

49.35 55.34 59.46

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

Derwinis Ewa Piaseczno ostrowska Mirosława Warszawa Pręgowska Dorota Warszawa

65 66 65

4r.36 52.79 53.13

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

Iwiriska Magdalena

Warszawa

57

43.91.

I(obiety/G Czas

RK

43.63 44.99

Ż

46.05

J

1,

Ibbiety/H

Czas

Czas

Rk 1

44.96

MężnyfuLIB

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

1 Ż 3

Frelek Joanna

Warszawa Warszawa Warszawa

89 88 89

44.41.

45.65 46.74

46.0Ż

Rk 1

MężnyfoilA

RK 1

RK 1.

Ż 3

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Dzieciuchowicz Malgorzata Prus Anna Weronika Skibi ska Agata

Warszawa Warszawa Warszawa

87 87 87

Blizne Jasiriskie 83

Nazwisko i imię

Miejscowość

Bartkiewicz Damian

Warszawa

Nazwisko i imię

Miejscowość

47.59 2

Itubiety/E

2003

KI.A,SYFIKACIA INDWIDUALNA

Rok 91 9Ż 91

Rk

Dembowska Maja Rytych Malwina

FAMILY CUP

marca ?ffi3 t. szeęśliwice

J

Czas 44.86

46.86 52.1.1.

Frelek Stanislaw Warszawa Kagankiewicz Michal Warszawa Nycz Bartek Warszawa

lvlęźrz.yfuilC RK Nazwisko i imię

Miejscowość

Jodłowski Michał Jan Warszawa Karnkowski Jan Warszawa Lewicki Krrysztof Warszawa

Rok 96

Czas

Rok 94 94 93

Czas

Rok 91 9Ż 9Ż

1':a2.Ż7

47.1.1.

50.02

50.86

Czas 43.95 44.85 5Ż.21,


{.\*-

Mężczyźnl/D RK I

2 -)

4

Nazwisko iimię

Miejscowość

Rok

Czu.

Baclowski Franek Wisławski Macicj Karnkowski Stanislaw Stasiriski Jan

Warszawzr Warszawa Warszaw:r Warszawa

8B 88

10.--1

tt9

13.(l(.'

88

-ł3.+t/

MężczyźnlE RK I

)

Nazwisko i imię

Miejscowość

Jędrzejak Krzysztof Pobikrowski

Warszawa

Rok 8_5

Warszawa Warszawa

86 86

Alcksander Frclck Michał

3

MężczyźnltF

Rk

Nazwisko i inlic

MiejscowośćRok

l I

Kr(ll Radosław

Warszawa Warszawa

Wlluk Matcusz

79 79

.: -:\\

\{:-;-=-

-'

11

'.--.,rr tlść

-łt)'5\

if

-:\\

i1

.:-:\\ il

Czas

\{e:=,=- }l

\.

_ł0'7()

.ł2.-l-ł

.

4.ł.1 l

\{ez;,=- l

Czas

R,.

.10.61

12.21

..i

_'-.'-,lrrtlśc<

19

49.10

Rok 63 63 63

41.69

Czas

55 1 55

42.35 53.3

s

53.56

Rok 41

GoŚciem specjalnym i niespodziewanym byl mistrz olimpijski w slalomie specjalnym z Sapporo z 1972 roku Hiszpan Francisco Fernandez Ochoa. Przyjechal do Polski zachęcac do narciarskich wyjazdow W gory Sierra Nevada. Skladal autografy na kaskach dzieci i mlodziezy..

38

38.89 40.04

Rok

#t

fomily cup

Czas

,-

Czas 58.31


Mistrzostw"

*.t"luff

XT#Tff;J:"ILY

NARCIARSTWO ALPEISKIE \'fiejsce 1l.sdzina Iwi scy

Derwinis

w jcik

Bau Bartkiewicz Jezierscy Pręgowscy

łnmniccy

KI

SYFIKACJA RODZTNNA

Miejscowość

Cżas L

Czas2

Magdalena

Piotr

Warszawa

Tomasz

Piotr Marek

Piaseczno Warszawa Warszawa

00:43,63 00:44,41

00:43,91

Ewa Krzysztof

Jacek

Warszawa

Jacek

Warszawa Warszawa

Imię

Katarzyna Agata Maria Elżbieta Damian Małgorzata

Jacek

Janusz

Grzegorz

Julian

Karolina Elżbieta

Adam

Nieporęt

SNOWBOARD

Rok

Czas

Maria

Warszawa

88

58.69

Marianna

Łomianki

87

1:00.38 1:00.53

Nazwisko i imię

1

Ciszewska Zuzanna Woźniak Paulina Jackowska JusĘna

85

MiejscowośćRok

Gawlikowska Ewa

Warszawa

Hojarska Magdalena

Warszawa

83 84 73

Rk

Nanvisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

I

Bocian Joanna

Piaseczno

62

1:11.55

Kobiety/C

-?r* ') ą' lŁ

4s

ry ,."

Piaseczno

2 J

01':09,Ż5 01:0Ż,27

01:10,17 00:53,13 00:49,08

Czas 1.:09.49

Czas|ąmy

00:4Ż,35 02:09'89 00:46,58 02:12,35 00:53,57 A;45,49 00:50,95 0Żz50,62 00:58,31 02:5'1,,47 00:49,73 02:53,46 01:10,59 03:?.0,L7

0I.29,06

03:213,36

CUP 2003

INDNIDUALNA Nazwisko i

imię

Bocian Marcin Zbigniew Dubisz Michal Kruk Olaf

Miejscowość

Rok

Czas

Piaseczno Piaseczno Warszawa

87 89 88

56.10

Rok

Czas

Nazwisko i imię

Wnuk Juliusz Lang Norbert Rusin Dariusz

1:05.18

I:11.0Ż

01,:1,6,45

0I:70,ŻŻ

Czas3

tvlężrzyfuilB

Rk

Nazwisko i imię

Dubisz Dorota

RK 1

Warszawa

Kobiety/B

Rk

KTASTTII<ACIA

Miejscowość

Rk ]

.

00:41,36 00:53,44 00:50,4Ż 00:50,89 00:53,56

00:58,48

Misttzostwa lVojew dztwa Mazowieckiego FAMILY 1 marca ?fr03 r. Szczęśliwice

KobieĘ/A

2003

Imię

Imię

Dorota Agata

.

cuP

Warszawa Warszawa Warszawa

49.79 56.41

71,

5Ż.0Ż 53.9r

76

56.49

Rok

Czas

63

5LIŻ

60 60

53.7Ż 58.97

81

MęższyfoilC

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 2 3

Nycz Artur Poczyriski Sławomir Bocian Pawel

Warszawa Warszawa Piaseczno

ffil'Ą[r{,

fłą-r,Ń,-ry"l%u a takze napisal pozdrowienia dla CzytelnikÓw "Sportowego Stylu'' i uczestnik w "Family Cup", wyrażając za-

zdrośÓ, że takich zawodÓw nie ma jeszcze w Hiszpanii

Jak zawsze specjalnym zdjęciem nagradzaliśmy najlepsze rodziny

39

fomily cup


Mistrzostwa Wojew dztwa

l

marca

SNOWBOARD Miejsce

Rodzina Imię

1 2 3 4 5

Nycz

6 7 8

.

lłamicup ffit

KIASYFTXACN

ttłl{mtc

H

Ę

Artur Grzegorz scy Sławomir Bartosz Bocian Joanna Marcin Bocian Paweł Zuzanna Gawlikon'scy Ewa Wojciech

Warsznz Warszara Piaseczno Piasecao Warszare

mfLE! Pfi]B ft'rr.s Oail'r Olfif

ff.D eff Ę1 Ęl GII

Ętlewscy Agnieszka Rzeszutko Dariusz Preneta Marian

Warszasa Olil!6 t Warszasa OlJ|Lil fll Warszaga {nśL75ra.I

Imię

Pope5r

Andrzej Magdalena

Piotr

Misttzostwa Wojew dznnra

NARCIARSTWO A/Itubiety

Miejscowość

Rok

Czas

1 Ż

Kurzyriska Karolina Cecuga Agnieszka

Niemodlin Opole

96 97

6:04.47

Miejscowość

Rok

Czas

93 94 93

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Horodecka Marta

Prudnik

9L

1:03.56

-t

9ltubiety

D/Itubiety

RK 1.

2

Nazwisko i

Ż

F/KobieĘ

MiejscowośćRok

Anna Klodzko Natalia Opole

Wołoszczuk Bigda Mateja Agnieszka Thrn w Opolski

E/Kobiety RK Nazwisko i 1

imię

Witkowska Zdaniewicz

imię

Jagoda Tulowice 84 Marta Tirłowice Małe 85 MiejscowośćRok

Nazwisko i imię

I

Kaczmar czyk Karolina Prudnik Horodecka Prudnik Janecka Opole

2 J

Agata Sylwia

G/Kobiety RK Nazwisko i 1

2 J

IllKobiety RK 1

Ż

Siwiaszcryk Zurakowska

Gąska

81 68 73

imię

MiejscowośćRok

Ewa

opole Prudnik

Urszula

imię

Malgorzata

KaczmarczykEwa

Irena

1.:21..27

1:30.44 1:49.38

Czas 54'54 1:01.64 1:01.89

Czas 1:10.78

)

z 3

1109.Ż0 1':ŻŻ.95

Czas

Ż:I8.4Ż 2:27.60

Miejscowoś

Rok

Czas

Zdzieszowice Prudnik TUlowice

57 52 57

1,:1,0.Ż3

I:06.IŻ 1.:1.4.04

Witkowska

I/Kobiety RK

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1,

Piskadło Barbara

Opole

42

I:05.67

1:Ż853

'-_

Uotc-*E

1

liłrrto l t

ryI: 7rnnrorŃ;

Drllb Er-l

fu

Dfl{ężpłri

Rk

1 2 3

narciarskiej w Kamienicy kol

Prudnik

cltłleizłt;

Czas 56.58

il]Ei Ę 't llltq lb'rsĘ*cp

słtvlęĘi ]iurrloiRk t EAi*illre z Kot'yl**iĘ Rk

J

fomily cup

opolarE eogd

I:I3.97

61' 64 61'

ZdaniewiczMalgorzataTirlowiceMałe

Nazwisko i

90 89 89

MiejscowośćRok

RK

Gćil Dą'l

1.:44.52

Zurakowska JusĘna Prudnik Janecka Ada Opole Stepaniak Malgorzata Chmielowice

1

Irrat

oe"Ę

Nazwisko i imię

Ż

D-;ł4 @.p.

ZmarcaffitKi5 ALPETSKIE - ffi

Rk

B/Kobiety RK Nazwisko i imię

GLĘEly r'Fp

1':Ż8.45

}łrscoqosc

Rok Czas

\-modlin

93

1:04.95

94

1':Ż9.50

}friso*osć

Rok

Czas

t{ś OFote

91.

91

58.85 58.86

92

1:00.17

oPolś

OFrte

Nazurfo i

}f,ricos'osć

Rok Czas

lhi:a Jaklł'

Prudnft Prudnft Prudnft

88 88

virjsco*'ość

Rok Czas

Pnrdnik

84

50.67

85 84

58.33 58.56

87

59.45

lĘrzak H iEBłm

EMęźlz,ybi

Rk

]iazristo i

I 2 3 4

Tirtat

-B

lkrcl c6ta \Łtcug

7rtłieszo;qice

Zamorcrsti ĄDfu' oPoł }{Łtala R.łdonlru Czarnos_ą5'

FMężpyźli

88

55.0Ż

57.72 58.17

Rk

Na.aisto i imic

\ri iscołosć

Rok Czas

1

Haniaczek Szrmon

opołe

77

ło

47.49


Ż 3

Dykta Marcin

Michalczuk Michał

Nysa

Opole

78 83

Miejscowość

Rok Czas

50.78 5z.Ż2

GMęinzyfui

Rk

Nazwisko i imię

Ż

Kobylariski Miroslaw Opole Bigda Tomasz Opole Wotoszczuk Bartlomiej Klodzko

67

HlMężrzyfui

63

54.58 54.88

67

55.Ż8

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok Czas

1 Ż 3

Dykta Andrzej Hasiec Krzysztof Gąska Bogdan

Nysa

Prudnik Zdzieszowice

52 56 5Ż

IMężnyfoi

52.6',7

58.8 1.:00.72

Rk

Nazwisko i imię

Miejscowoś

Rok Czas

1

DĘgiel Adam

Ż 3

Bartu Zbigniew

Prudnik Opole Opole

37 40 39

KozakJ zęf

l:03.79 1:11.48

l:14.52

To bylo ostatnie zdjęcie najlepszych rodzin cyklu 14 eliminacji, zimowej edycji

"Family Cup" 2003.

Misttzostwa Wojew dztlva opolskiego

?marca

FAMILY cUP żoos

r.IGmienica

?fr03

NARCIARSTWO ALPEISKIE . KIA,SYFII(ACIA RODZINNA Miejsce Rodzina

Imię

1 2 3 4 5 6

Ągata Zaneta Ada Irena

Gąska Horodeccy

Imię

Janeccy Witkowscy Zvrakowscy

00:55,27

0I:2I,51

0I:26,33

Prudnik Opole opole Tirlowice Prudnik

Maciej Mirosław Marcin

Tadeusz

Radoslaw

0I:09,Ż0 01:03,56 0I..30,44

2 marca, ?fr03

sNowBoARD RK Nazwisko i imię Kobiety/A

_

02:18,4Ż 07:03,62

&as3

Czasłącny

01.:06,72

03:AJl

00:57,39 03:10,15 00:54,58 03:42,42 00:55,7Ż 03z49,l1 01:ŻI,70 04:01'01 00:59,81 M:21,85

FAMILY CUP

r. IGmienica

2003

KLĄSYFIKACIA INDWIDUALNA

Miejscowość Rok Czas

Ż

Ligęza Tomasz

Prudnik

Męższyfui{B

Bigda Natalia

Opole

Nazwisko i imię

Miejscowość

1':Ż0.Ż6

RK

Czas

2

Itubiety/B

RK

01,:Ż2,95

01':Ż8,53 01:10,78

Misttzostwa \ilojew dztwa Opolskiego

1

&as2

Bogdan Łukasz Małgorzata Zdzieszowice 01,:00,72

Marta Anna Sylwia Jagoda Urszula Artur

KoĘa scy

Miejscowość cżas 1

Imię

1

Rok

-)

Nazwisko i imię

Miejscowość

1:09.01

Rok

Kozak Adam Gąska Łukasz

Opole 8Ż Zdzieszowice 79 Gawroriski Czesław Opole 75

Czas 1.:04.73

1:06.54 1.:1.3.I7

Koniusz Justyna ItdęźmyfoilA Mq

Opole

83

I:25.36

RK

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

RK

Nazwisko i imię

Miejscowość

Rok

Czas

1

Gąska Mateusz

Zdzięszowice 85

1.:07.34

1

Koniusz Piotr

Opole

44

1.:42.74

1

MęższyfuilC

Mistrzostwa Wojew dawa Opolskiego FAMILY 2 marę, ?.003 r. IGmienica

SNOWBOARD

-

CUP 2003

KIASYFIKACJA RODANNA

Miejsce Rodzina ImięImię

Miejscowość

Cżas1

czAsL

&aslączny

1

Piotr

01.:25,36

0I.4Ż,74

03:08'10

Koniusz

Justyna

Opole

4l

fomily cup


polzebo cioło

To nie tylko

ole leŻi ducho

inał VIII Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciar-

stwie Alpejskim i Snowboardzie odbył się w tym roku w Korbielowie połozonym u podn ży Pil'ska (1557 m n.p.m.), w paśmieBeskidu Zywieckiego, w dniach 7-8 marca 2003 r. Pogoda, na przek r powiedzeniu ,,w marcu jak w garncu", byla znakomita. Sportowej ryw alizacji tow arzy szyly bezchmurne niebo i przepięknie opalające słorice.

Zavłody zorganizowane przy wspÓludziale Urzędu Gminy w Jeleśni,ośrodkaNarciarskiego,,Pilsko", Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. oraz Stowarzyszenia Tenisowo-Narciarskiego Klub Dziennikarzy,,Media'' przy ciągnęly bardzo Iiczną grupę zawodnik w startujących indywidualnie, a także wiele druzyn rodzinnych. Finaliści Family Cup 2003 przyjechali do Korbielowa z całej Polski, nie zabraklo r wniez reprezentant w z Czech. Na dw ch trasach zjazdowych Solisko - Kamienna Swe umiejętności prezentowali przedstawiciele r żnych grup wiekowych. Najstarszy zawodnik, p&tr Stanistaw z Opola, dla kt rego - jak Sam powiędzial _ narciarstwo stalo się juz nalogiem, zachęcal podczas uroczystego zako czenia do uczestnictwa w spotkaniach Family Cup wszystkich, bezwzględu na datę urodzenia. Ideą tych spotkari jest propago_ wanie sportu, kt ry mogą uprawiać całe rodziny. - To nie tylko okazja do tego, by doskonalić swe umiejętności narciarskie i sprawdzić się w sportowej rywalizacji, ale także tak cenne' uciekające na co dzie chwile bycia razem. Cieszę się, ze mogę patrzeć na moje dzieci i razem z nimi przeżywaĆ ich male sukcesy - powie-

fomily cup

dziala mama Moniki i Damiana. ByĆ, może wystartujemy za rok n' składzie rodzinnym, bo atmosfera tych spotkari jest naprawdę niesamowita

-

dodała.

Ubiegłoroczni mistrzowie nar-

ciarstwa alpejskiego w klasyfikadi rodzinnej, pa stwo Przygocq zPoznania, nie zniechęceni daleką dro84, w tym roku przyjechali bronić tytulu.

Konkurencja wśrd startują-

cych z roku na rok rośnie, co, nie ukrywam, sprawia mi przyjemność. bo zav,lsze lepiej przegrać w mocnej obsadzie, niż być, mvycięzcą wśrd slabszych - powiedzial pan Romuald, głowa rodziny. - Fenomen tych zawod w polega na tym, że nie trzeba być mistrzemNa Family Cup trafiliŚmy Za namową naszych znajomych. Czas pokazal, że warto było wyrwać się z de

mu. Naprawdę jest super!

-

dodal

snowboardzista z Warszawy.

Wśrd finalist w byli tacy. ktot4' dopiero w mijającym Sezonie q'eszli do wielkiej rodziny Family Cup. jat na przykład 9-letnia Zuzia z Po ania. Wśrd mlodego ,,na1vbku- są jednak i tacy, dla kt rych FamĘ Cup to juz obowiązkowe spotkania_ - Ja tu juz jestem po raz czs-źrrtr_Jak byłam pierwszy raz mialam 3 latka - m wiła nam koleżanka Zuzi,7-letnia Weronika. Także $' trm roku g rskie stoki nie przestrasz1'Ęnajmlodszychuczestnik w, ktÓrry z narciarskim zacięciem mijali kolejne bramki slalomu. Na pytanie, co sprawia, ze pomimo kilometr w dzielących miejsca

spotka narciarskich od ich

do-

m w, biorą tak liczny udzial w Family Cup zawodnicy odpowiadaliiż to potrzeba nie tylko ciala. ale też i ducha.

- od

ośmiulat zbieramy się calą

42

ekipą: rodzina. znajomi i wyru t' z nasTego rodzinnego c.'a. nie t1'lko sprawdzić się na

sach zjazdow. ale także spot ciekarl'ch ludzi z calej Polski i brze się bas_ić letni chlopak.

-

relacjonuje n

Foniet_ź jednak są to za nie da się uniknąć rywalizacji. "choć uko czonvm przejazdom i tpfatcjonująrym wynikom

t4sąla radosc. pojawiły się gorzkie Ę_poegranych. - Dzieciaki uczą się tu ,,zd go sPortu-- nie mającego spolnego z dąźgni.m ,,po tru

-

do celu-. Jak jednemu p j slabiej- pocieszają się wzajem rodą się miedzv nimi małe pr jeinie - oposie działa jedna z Ltora prar-iozla na zawody li IrTĘ mboardzist w z Kryni E d_Tg-TFiB final zakoriczyl się slilę ricczorem uroczystym crit-r pocharw i dyplom (mtz rorlosor-aniem nagr d caoryct_ czrśumilal zesp l regi u.hq z Milorki. a strudzeni a toĘ bieląGo szaletistwa'' mo Pdr Ę 3rochowką bądźbi scn i tĘcl herbatą.

xit 4tądalyśmysię noo sportorcor- amator udziclł nam się ich radosne na silrqc i fescpacja narciarstweil okrdo sic- żE konkursy organizo

raDG pl:zrz. Eamilv Cup to coświę

aj- niż jcĄnie chęć aktywneg

Wdzcnir rolnego czasu. Atmol feĘ- hora to$_arzvszy tym zawo dom trotzą bosiem ich uczestniq ł-T-s ffi zrmilowanie do nart

Poczucic prz1należnoścido kid. sportmej rodziny.

wie]

Anna Wioslowsk Ewelina Zajdł


''ffi #rRmrl Ę{.

qĘALE łvIE N

<O> FgEL YovR INSłINCI"

ft) V

#z

,^_.ffi,,Ęr,@r.,-r7 ?:r': .Ę

#

Vlll Amatorskie Mlstrzostwa Polski

"t

#"i';Ł 7i "i ..{.

ti!

-.

'11i'ę

i.

nmUSrnnmvO EDIIKACJI NARODOWEJ I SPORTU

w Narciarstwie Alpeiskim, Biegourym i Snowboardzae Finał VIn Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2003 7-8 marca 2003

Korbiel w

E

ltl I

o E

ilT W

ł

I

s

-

"*- !r..i

-i*.&t*

).

Do Korbielowa przyjechalo ok' 550 osob z calej Polski. Więc jak zawsze w czasie finalu ustawione byly 2 trasy Start w rejonie tzw. Soliska z widokiem na Babią Gorę (cbiety/A

:.

';azwisko i imię

Region

: -

3arniewicz Weronika :omnicka Agata trzygocka Monika rakosz Julia

WLK MAZ WLK SLl

Kobiety/C

Rok

Czas

Poznan

95

58 89

Listowska Cyntia

Nieporęt

95

5916

GÓrecka

Poznan

95

1:05 76

Niewiadoma

Zabrze

96

124.29

KrÓ|

<obiety/B

:.

'Jazwisko i imię

Region

'lrewiadoma Magdalena 3lyda Natalia

SL2 WLK

Tomasik Aleksandra

SLl

wanicka Marysia

DSL

Dokorny Aleksandra

SLl

imię

MiejscowoŚĆ

MiejscowoŚc

KorbielÓw

Poznan Zabrze

Wroclaw Katowice

Hamakova Aneta

MAZ

Warszawa

Buczei Paulina

WIM

Lidzbark

Fuks Wiktoria

PDK

Gierszewska Kaja

POD

W. Sanok 0lecko

Rk Nazwisko i

6 7 B 9

Klaudia

Martyna

Dominika

Katarzyna

Szymanska

Region

SL2 SLZ SLZ MAL WLK

Jezierska-Krupa Katarzyna SL1 Ficek SLl

94

54.19

93

57 65

93

1:01.15

Natalia Weronika Wrona Agnieszka 10 Mielcarek Paulrna 11 Pięciak Kinga

93

1:02.98

12 Przygocka

93

1:02 99

13 Konieczna Maja

WLK PDK WLK WLK

93

1

:07 78

14 Waszniewska

DSL

93

1

:09.94

15 Mackiewicz

94

1

:09 98

93

1229

16 Pomorska 17 Woldyla Karolina

Rok

Czas

WrÓbel

Agnieszka

Justyna

Aleksandra

Karolina

SLz SWI

POD

LDZ

MiejscowoŚĆ

Bok

Biala 91 Bielsko 91 KorbielÓw 92 Nowy Sącz 92 Poznan 92 Zabrze 91 ChorzÓw 92 JeleŚnia 92 Kielce 92 Poznan 92 MalÓwka 91 Poznan 91 Poznan 92 Jelenia GÓra 92 AugustÓw 91 LÓdŹ 91 Dukla 92 Bielsko

Czas 51.26

51.58 52.25 52 58 53.1 4

53.76 54'20 57'59 58 84

59.58 1:02.3'l 1'.04.71

1:06.24 1:09.09 1:09.28

1:]0 36 1

:19.65

ciąg dalszy na str. 6

F

zL

0

oj 0.

U

(t tJ

L 0

0 fl


Podczas gdy najmlodsi przygotowywalisię do startu...

D/Kobiety

imię

Rk Nazwisko i

I

Paula 2 Wieczorek Karolina 3 Swinder Maja 4 5 6 7 8 9

Pikor

Magdalena

Urbanska

Karolina

Wilczynska

lrmina Klaudia Zwijacz Monika Swierczok

Sk

raŚ

Blaszkiewicz

Jagoda

Beata Joanna Paulina Karolina

10 Matejczak 11 Przybyt 12 Pętkowska 13 Wrona

14 Tomasik

15 Buczyło

Magdalena

Kalina

Katarzyna

16 Łogwinienko

17 Poplawska

I8

Konieczna

VKobiety Rk Nazwisko i

]

2 3 4 5 6 7

Agnieszka

Marta imię

Jolanta Natalia

11 12 13 14 15

MAL SL2 SL1

WLK MAL DSL MAL MAL WLK SL2 WLK PDK SL2

SLl swl LDZ

DSL WLK

Region

WoŹniak

MAt

Pruska

SL2 WLK

Chlebanowska

Joanna

Kaolina Ewa WÓjciak Beata Szymeczko Marta WrÓbel

Jablonska

Joanna Piechowiak Anna 10 Suchodolska Agata

B 9

Region

Lechowicz

Malicka

Magdalena

lwona Joanna FabiŚ Agnieszka Sarkowicz Natalia

SL2 MAL MAL SL2

SLl WLK SWI

LDZ

Garncarska

PDK

CięŚluk

POD

WLK

SLl

MiejscowoŚĆ Rok

Krynica Zywiec

Zabrze Poznan Brzesko

Jelenia

GÓra

Krynica KrakÓw

Gruszczyn

Łodygowice

Poznan PrzemyŚl KorbielÓw

Zabrze Kielce LÓdŻ Jelenia GÓra Pozna

Pobiedziska

JeleŚnia Krynica

:03 14

89

1

89

1:03.70

88

1:03 78

88

1:04 34

89

1:05 41

90

1:05.64

88

1

90

1"07.25

89

1

89

1,07.77

90

1:08 07

88

1:08.33

89

1:09.15

90

1:09.94

88

1:10.42

89

1.12.45

90

1

SS

1:16.70

MiejscowoŚĆ Rok

Gorlice Wisla

Czas

:05.70 :07,51

:15.53

Czas

85

1.02.07

86

1.02.21

86

'l:03.79

85

1:04.33

86

1:08.23

85

1:08.43

86

1:09.07

86

1:09.97

Kielce LdŹ Pulanki Olecko Pozna Siemianowice Śląskie

86

1

:11.97

87

1

:14 03

85

1:18.94

87

1:l9 68

87

1,25,27

S6

1,27 ,25

86

1:28 04

Rabka Siemianowice Śląskie

Katowice

Swarzędz

F/Kobiety

Rk Nazwisko i imię

Region

MiejscowoŚĆ

Rok

Czas

1 2

SL2 SL2

Bielsko-Biala

68

1

Szczyrk

75

1:01 96

Czechowicz Jolanta Majewska Magdalena

:01.35

3 4 5 6

Parafiniuk Marta Stenzel Agnieszka Mondzelewska Anna

Klimczak Beata

VKobiety Rk Nazwisko i imię

I

POM Gdynia 80 WLK Poznan 83 PDK Zwięczyca 81

SLl

Częstochowa

73

Region MiejscowoŚĆ Rok

SL1 Zabrze 63 SLl Gliwice 63 Jukniewicz Malgorzata DSL Szklarska foręba 67 Łogwinienko Barbara LDZ LÓdŹ 59 Piasecka-Pasich AgnieszkaPDK PrzemyŚl 66 Malicka Barbara LDZ t dŹ 58 Konieczna Hanna WLK Poznan 60 Przygocka Ewa WLK Pozna 61 I Krzempek Barbara SL2 Tychy 58 10 Kapral Barbara DSL Wroclaw 62 I I Janina Sarkowicz SL'l Siemianowice Sląskie 66 12 Gierszewska lwona POD Olecko 67 13 Sawicka Elżbieta PDK PrzemyŚl 59 14 Konopka Aleksandra SLl katowice 65 15 Sikora Alena CZE Czechy 58 16 Zębala Gertruda POD AugustÓw 66 17 WÓjcik Dorota MAZ Warszawa 66 18 0sakowicz Krystyna POD AugustÓw 61 19 Zieli ska-Mysior Monika LDZ LÓdŻ 67 20 Łomnicka Elżbieta MAZ Nieporęt 60 21 Suchodolska Matgorzata SWI Kielce 64 22 CieŚluk Anna POD Olecko 61 23 Pokorny Joanna SLl Katowice 65 24 Swiąder Maria MAZ Warszawa 58 25 Chlebanowska Ewa WLK Pobiedziska 61 2 3 4 5 6 7 8

1:06.03 1:07.75 1'.17.32

1.24.27

Czas

Jezierska-Krupa Barbara

1:07.48

Nowak

1:07.74

Ewa

1:08.35

1:13'74 1:15.19 1'17 '40

1.18.72 1

:18,75

1:19.41

1.20.44 1.22.63 1:23.00

1'.24'32 1:24.42 1

:28.36

1.28'71 1

:30.84

1

:31

.99

1.32.79 1:32.83 1:38.57 1.57 '14 2:01.55 2:10.05

2.23.39


... najstarsi udzielali

wywiad

Kobiety/ll Rk Nazwisko i imię

w telewizyjnej ekipie ,,Pucharu rodzinnego"...

Region MiejscowoŚć Rok

1

Chlebowska Teresa

2

Wolwowicz Teresa

3

Jungrav Wiera

4

Bąk Ewa

PDK DSL MED WLK

5

Czapura ElŹbieta

PrzemyŚl

54

... lub smaro-

Czas

59.64

Szklarska Poręba 55

Warszawa

1:01.45

54

1:02.66

Pozna

55

1:04.68

SLl

Siemianowice

57

1

6

0strowska Wanda

POD

Etk

55

1:23.56

7

Ślęzak Maria

SL1

Bytom

54

1:24.42

8

Poptawska Hanna

DSL

Jelenia

57

1:55.91

Kobiety/ Rk Nazwisko i imię

1 2

Piskadto Barbara

Pasich Zofia

GÓra

Region MiejscowoŚĆ

0P0

PDK

Opole PrzemyŚl

Rok

42 40

:18.30

3 SkÓraŚ Filip 4 Grecki Cyprian 5 PrzybytMichal 6 Jakubiec Seweryn 7 Gąsiorowski Kosma

I

9

Czas

MiejscowoŚĆ

1 MrÓzek Bartlomiej 2 Pindycki Jakub 3 Suchocki Stanislaw 4 Bartkiewicz Damian 5 Jamrozik Bartlomiel 6 Sobota Adam 7 Mysior Michat 8 Jurkiewicz Jakub 9 Krzempek Piotr

SL2 SLl

KorbielÓw

1:08.80 1:33.93

10 Kuli ski Bartosz

WLK MAZ

PDK

WLK

LDZ WIM SLz MAL

Zabrze Pozna Warszawa GwoŹnica Dln. Poznair LÓdŹ

0lsztyn Tychy KrakÓw

MężcryŹni/B

imię Region MiejscowoŚĆ 1 GÓra Maciej SL2 Korbiel w 2 Wieczorek Kacper SL2 Zywiec 3 Szczepa skiTomasz WLK Poznafr 4 MrÓzek Szymon SL2 KorbielÓw 5 Nowak Jakub SLz Bielsko Biala 6 Makowski Michal WLK Pozna 7 Szczepaniak Kamil DSL Karpacz 8 ŁÓchynski Dominik WLK Poznaft 9 MrÓzek Tymoteusz SL2 KorbielÓw 10 Zębala Bartosz POD AugustÓw 1] Ferretti Krystian DSL Jelenia GÓra Rk Nazwisko i

Mężc4rźni/C Rk Nazwisko i

1

2

Jodlowski Moskal

imię

Region

Michat MAZ

Kasper SL2

Rok

94 93 93 93 93 93 93 93 93 94 93

56.88 1:01.26 1:07.99 1

:10.04

1:11.72 1"11

Adam

12 Jakimiszyn '13

.7

Korczak Nowak

Adam

Sebastian

Filip

Bartosz

Grzegorz Hubert Jacek

15 Filipowski 16 Suchodolski 17 PowideiSzymon

Rok Czas

95 95 95 96 95 95 96 97 98 97

Broekere

11 Wisetka

'14

Region

MAL DSL WLK SL2 DSL Chlebanowski Bartosz WLK

10 Piątkowski

|tężwyŻni/A Rk Nazwisko i imię

p

wali badŹ ."' ostrzyli narty F

4

18 WÓjcik

19 Rogoz 20 Dulian

Krzysztof Arkadiusz

Kornel 21 Ostrowski Piotr

SLl WLK WLK SL1

PDK SL2 LDZ SWI

WIM

MAZ PDK

0P0 POD

22 Slużewski Mieszko WlM

Krynica Karpacz Pozna Szczyrk Jelenia GÓra Pozna Zabrze Pozna Pozna Zabrze

91 91 91 91 91 91 91 91 92 91 ArtamÓw 91

KorbielÓw 9'1

51.35 52,34

52.35 52.94

53'53 53.77

54.10 54.17 54.51

55.49 56.03 59.36

91 1:01.03 LÓdŻ Kielce 91 1:03.15 Lidzbark W. 91 1:03.46

Warszawa 91 GwoŹnica Dln. 91

1:03.64 1:06.36

0pole 92 1:07.48 92 1:08.39 Elk Lidzbark W. 91 1'.14.70

'l:39.34 2"05.21 2:06.82 2:15.71

Czas

53.76 54.03 54.87 55,07 56.39 57.56 59.31 1:02.62 1:02.82 1:05.30 1:41.20

Mie|scowoŚĆ

Rok

Czas

Warszawa

91

Szczyrk

91

50.32 50.84

Wszystkie rodzinki staraly się zrobic sobie pamiątkowe zdjęcia..'


'a :4s.3:-

Scigaliśmy się oczywiście na nartach'.. 'lB

DNężczyżni Rk Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Region

SL2 SL2

Siemianowice

WLK

Bronka Piotr

SL2

Pindycki lgor

sLl

Jezierski-KrupaMarek

SLl

WrÓbel Mateusz

sL2

Sobczak Michal Makuch Maciej

LDZ SL2

MoŚcicki Filip

MAL

Broekere Tomasz

SL1

SL2

Barzak Hubert

12 Niewdana Wojciech 13 CieŚluk Maciej 14 GÓrski Pawel 15 Gustyn Przemystaw '16

Szopa Michal

DSL SL2 POD

MAL

Poznan

Śląskie 17 Garncarski Grzegorz 18 Krzempek Zbigniew

PDK

Planki

SL2

Tychy

19 Sobota Michal

WLK

Poznan

20 Sawicki Maciej

PDK

PrzemyŚl

21 Wojtaszek Dawid

PDK

GwoŹnica GÓrna

22 Kapral Michal

DSL

Wroclaw

23 Czapura Krzysztof

SLl

Siemianowice

Adam POD 25 0strowski Zbigniew POD 26 Hasiec Bartosz 0P0 24 0strowski

VMężczyźni Rk Nazwisko i

imię 'l Wrona Dariusz

2 Gembala Grzegorz 3 Wieczorek Mateusz 4 Landowski Milosz 5 WiercinskiAdam 6 Konieczny Łukasz 8 9

Kuzdrowski Jęchorek

Rafat

Tomasz

Region

16 Pogorzelski 17 Rafalski

Marcin

Mateusz

1

:01 28

1.02.40

WLK

Poznan

WLK

Poznan

SL2

Szczyrk

WLK

Pozna Krynica KoniakÓw Tychy Poznafi Krynica KrakÓw

Pozna

WLK

Poznan

LDZ

LÓdż

29 Tarkowian

1:08 55

Pane'

Krzyseo'

1:08.56

30 Ślęzak

1:09.39

31 Lewczuk

1.09 43

32 Marczynskl

S-'

l

,-I

-, i

'

t'=

r.' t --

,rr

r,l

_

Stanlslał ,', l.f

' '3

-{t

tl:

^l

-2. fr:

_

1-'I

Pał:'

1.64

'11.99

--

---:a'

l,t:-

1

-l

'

'6

'

'8

50 50 50

'2577

1:09.98 1.10.72

FNężwyŻni

1 10.7 4

Rk Nazwisko l lm

1"14.21

t.':2 Sma1dor Jaroslał 3 Derwich Tomasz r,rl-

1:14.55 1

:14 80

12243

1:40.01

Krynica

Pawel :.

'0848 '0849

lr:

Radlosiał ;].

1.07 .48

'0693

- --ł,

27 Sliwa 28 Jankowski Mac

88

Zywiec

l -.

25 Pergol Tomasz

1.04.23

1:07.90

'0571 '0586 '0689 '0690

-:: Szr-:- :--

24 Marcinkowskr

26 Korczak

Prudnik

MAL

Karol Karol

1.03.43

125.62

SL2

t,'::

Przemyslał t,lj-

1:03 04

1:06.03

1 0505 r 0509

-- 'a

1:01.38

1:39 79

Cieszyn

21 Brzyk

22 Jęchorek

88

86 85 86 86 87 85 86 84 87 85 85 87 86 87 85 85 87

llt-.

23 Tutak

Etk

Rok

Przemyslał :-'

1"01.21

90

MiejscowoŚĆ

Laszuk

WrÓbel

Maciej 20 Regulski Pawet '19

1:00 53

89

SL2

Pikor

59.98

Etk

KorbielÓw

0 Lewandowski

89 Bg 90 89 89 88 90

Czas

Sląskie

SL2

Jakub MAL Łukasz SL2 1'l Kupiec Marcin SL2 12 Jachowski Maciej WLK 13 SkÓraŚ Piotr MAL 14 Zwijacz Dawid MAL 15 Gracz Jakub WLK 1

Rok

88 Gliwice 89 Zabrze 89 Zabrze 89 JeleŚnia 88 LÓdŻ 90 KorbielÓw 88 Mogilany 89 Zabrze 88 KorbielÓw 89 Szklarska Poręba 88 KrzyŻowa 90 0lecko 88 Brzesko 90 KrzyŻowa 90

Przybyl Jakub

10 Kolodziej Wojciech '11

MiejscowoŚĆ

Czas

57

91

I

Zwardon

ę

4 Bakulin Micrai 5 Muciek Pawel 6 Ejsymont Łukasz 7 Szymanek Da" e 8 Bakulin Wolciec9 Za1ąc Jacex 10 Pindyckr Mac

59

12 Ligocki To,rnas:

1:00.11 1:00.11

15

1:00 35

16 Helon

13 Zawartowskr P

j

,rr

:1.

1.02.57

21 Klimczak

-: -

ł:,l ::

:--:5--:r

'

J5.38

::. ć-Ja:ęlr -; - ;::'.r lr:

'1643

l-f,f":l:r:'.e

')744

!.l]5]ł ]:=:_:

aMęŻczyini Rk Nazwisko l lrn

ę

==]

--

J+.o

/

;J.VJ

..i .55

:-':ł:

1:02 93 1:03 64

Z.U

,3.95

'-:r:

]

-

-i.Jb

'

'-3a!l

Pze-.,s'ał :-_

1:03 33

, )i

:-.:

.ŁEź

rJ:-

:

=-

, ,.ub

:108 :109

-,1.3.]

_::

f_I:,.:ł:

-.

1:02.39

1:02 00

' '

;---__ ł. j-J_ a _:

PawlakLuxasz l:-

18 Janik Bartlo-

: --'--

-a]._=: *

r.t:-

1:01.44

:i,l4

l?r

l,'łL-ć

:. 19 Malecki Pioir 20 Zębala Tonasz

:01 37

ź:

>-:e-

:1.

1:01.19

'.:'l,

l,'r :-

::-

lreneusz '17 Stawowy Krarsr:'

1

, -a:

lr?1t-

lr a

1 Tyrpa Jarosla'ł

c:' 14 Herba Kanr

59.84

t.':

--:ć'

e.

1

31

:-

Darnra^ :

58 99 59.81

:=;

\t + .,:.:r,:...:

':302 '1297

20627


Na mecie największą uwagę przyciągala tablica zbieżąco podawanymi

Po dwoch dniach walki w sobotę wieczorem powital nas zespol regionalny z Milowki

nieoficjalnymi wynikami

Piotr 2 Talik Zdzislaw 1

3 4 5 6 7 8 9

Zając

Ryszard

Cembala

Jacek Andrzej

SLz

SLl

Burliga

DSL

Blaszkiewicz

Boman

Tadeusz

Makuch

Jan

Stairco

Tadeusz

Skowronski

Wieslaw 1l Brzozowski Piotr

Wojciech

12 Sobczak

Janusz

13 Bugiel 14 Chlebanowski

Marek

GawęckiWojciech

Andrzej 19 Kalwa Tomasz 18 Tomasik

Romuald

20 Pzygocki

Piotr

Korczak

22 Łogwinienko

WLK SL2

SLz DSL MAL MAZ

LDZ SLl

Maciej WLK

Jaroslaw

15 Krzempek 16 Mysior

2l

SL2

Rakszawski

10 KrÓl

17

SLz

Maciej

Rafal 24 Kapral Leslaw 23 Filipowski

Piotr 27 CieŚluk Andrzej 28 Marczynski Jerzy Piotr 3l Subda Jacek 32 Garncarski Jozef

Zwardofr Kowary Nowy Sącz

Warszawa

ŁÓdŹ

Sosnowiec Pobiedziska

LDZ SWl

Wola

SLl MAL WLK PDK LDZ

LDZ DSL DSL POD LDZ

29 Sawicki Wtodzimierz PDK 30 WÓjcik

Gruszczyn KorbielÓw

Tychy ŁÓdŹ

SL2

25 Mackiewicz Krzysztof POD 26 Szczepaniak

Szczyrk Zwardoir Szczyrk Zabrze Wroctaw

MAZ WIM

PDK

Kopcowa

Zabrze Skawina Poznair ArlamÓw LodŻ ŁÓdŹ Wroclaw AugustÓw

Karpacz 0lecko ŁÓdŹ PrzemyŚl

Warszawa

Olsztyn Planki

]6 57.63

63

58 25

Jacek 18 Tonn Marek

67

58 75

19 Brzyk

63

58 83

20 StachÓw

67

59 46

21

61

59 68

22 Buczylo

65

1:00.33

23 Krokowski

67

1:00 99

24 Liszkowski

60

1.01.13

25 Budzisz

61

1:01.81

63

l:01 92

64

1:03 25

Jan Witold 26 Sikora Arnold 27 Soltys Jaroslaw 28 0strowski Jerzy

66

1.04.20

29 Hasiec

61

1:05.68

30 Pazik

62

1

65

1:06 85

67

1:07.61

67

1:08.31

65

l:08.60

61

1:09.09

62

1:09 40

60

1:09 75

Mężczyźnił

65

1:09.94

Rk Nazwisko i

62

1

17 Malicki

1'.14.47

60

1:'14.56

61

1

:17.36

59

1

:18.45

60

1

:19.13

62

1.21,62

59

1:21.95

58

1

CzapuraZbigniew

Wojciech

Marek Stefan

Region

lgnarowicz

SL1

Bronka

SL2

Szelągowski

Jacek

Jacek

DSL

MiejscowoŚĆ

Zabrze Gliwice

Piechowice

Wojciech

Krzysztof

Jan

Andrzej

Janusz 33 Slęzak Tadeusz 34 Dulian Antoni 35 Łomnicki Adam 36 Tarkowian Adam

1 2 3 4 5 6 7 8 9

:58 10

Ogarzynski

Ryszard

WLK

Zbigniew

SL1

SL2 MAL MAL

Jan Kunkiewicz Adlof Bakulin Andrzej

WLK

Kubica

SLz

Listwan

Stanislaw

JÓzef

Tadeusz

MAL PDK

MAL

Czas

11 WoŹniak

56

47,01

12 Blaszczak Wlodzimierz SL] 13 Lechowicz Waldemar SL1

56

47.27

14 Koprowski

49

48.04

15 Koprzak

56

Rok

Boleslaw

MAL

MAL

48.53

JÓzef 16 RekŚĆ Miroslaw

WlM MED

MAL

SLl

Wroclaw Zabrze

56

48 95

17 Jaworski

DSL

Szklarska Poręba 50

49.12

18 Pasich

Stojanowski Wojciech SL2

Bielsko

53

49 18

Gilowski

WLK

Poznan

55

49,41

20 Duchniewicz Tadeusz WIM

SLl SLl

49

49.78

21 Talkowski

Częstochowa

56

50.11

22 Koronkiewicz Ryszard WIM

52

50 31

23 KoŚciuk

56

50.69

24 Golosinski

52

51 00

25 CieŚluk

53

51 30

51

51.55

Badura Pindycki Bafa

Tomasz

Roman

Sokalski

Andrzej

Zbigniew

Cezary 11 Kukucz Jerzy 10 Grunt

2 Lewandowski

13 Fabrycy

Florian

14 Probulski 15 Mika

Janusz

Zbigniew

Edward

DSL

MAL SL2

Biala

Gliwice

KrakÓw

KoniakÓw

MAL

Kielce Gorlice

SL2

Bielsko

SWI

Biala

Tadeusz

Antoni 19 Dżygiel Adam

9

Stanislaw

Tadeusz

PDK

0P0 WIM POD

Stanislaw 0P0

Stanislaw

PrzemyŚl LÓdŻ ŁÓdŹ Brzesko 0strÓw

56 56 49 56 49 Siemianowice 56 Kielce 53 Jasło 54 Poznafr 56 LÓdŹ 53 Czechy 57 Kielce 57 Elk 54 Prudnik 56 Warszawa 51 Jelenia GÓra 57 Olsztynek 57 Poz-MAL Poznan 57 0P0 Opole 50 MAZ Nieporęt 53 WIM Lidzbark W. 51 Region

Marian Marek Stefan Calka Krzysztof

WÓjciak

MED LDZ LDZ MAL PDK SLI SWI PDK WLK LDZ CZE SWI POD 0P0 MAZ DSL WIM

imię

Sobonski

10 MoŚcicki

Rk Nazwisko i imię

I

Stanislaw

32 Kidawa

:12.55

62

Kazimierz

3'l Poplawski

:05.97

MężczyŹni/|-|

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kosterkiewicz Ryszard

63

POD

Mie1scowoŚĆ Rok

52'08

52'22 52'28 52.64 52.71

53.06 53.7

4

54.16 54.18 55.29 55 52 56.98 1:00.66

1.00.93 1:01.01 1:01'41

1.02.32 1:03.4'1

1:05.38 1

:15'04

1'.34.44

Czas

Poznan 41 48.12 Gliwice 44 48.35 Szczyrk 40 49.66 Biaty Dunajec 46 50 28 Rabka 46 50 43 Skawica 40 50 89 PrzemyŚl 45 51'22 Poznan 43 51.71 Meszna 33 53.34 Mogilany 47 54 05 Gorlice 47 55.55 Bytom 47 55 80 Katowice 41 55.84 Zakopane 33 55.98 Skawica 35 56.46 Lidzbark W. 39 1:00.05 Warszawa 39 1:01.31 PrzemyŚl 42 1:03.35 Prudnik 37 1:05.79 Lidzbark W. 39 1:06.19 Lidzbark W 39 1,07 97 Bartoszyce 47 1:10..14 Suwalki 41 1 11.31 0pole 23 1:21.06 Olecko 39 1:39 97

fomily cup


.||ffilł

_

ri_-7mŁ-:-

jak zawsze (bylo ich w sumie 26) i losowanie nagrod zgromadzily Dekoracja zwycięzcow prawie wszystkich uczestnikow

Kobiety/A Rk Nazwisko i imię

Region MiejscowoŚĆ

1 Sikora Paulina 2 Futerhedler Sandra 3 Urbanska Magda 4 Zelazko Angelika 5 WoŹniak Paulina 6 Lechowicz Joanna 7 Nagraba Kinga B Mus Dominika 9 Jablonska Ewa

WLK DSL WLK MAL N/AZ

SLl MAL MAL MAL

10 Ficek Natalia

SLl

Jackowska Justyna 12 Ciszewska Zuzanna I3 Rzeszutko Magdalena 14 Bocian Zuzanna 15 Bernady Kinga 16 Kukulska Agata 1 7 Bernady Anna 1 B Bąbska Hanna 19 Sporek Beata

MAZ MAZ MAZ MAZ MAL LDZ MAL

'll

SLl SL2

Poznan Karpacz Poznan Kryn ica

t-omianki

Katowice

KrakÓw KrakÓw Krynica ChorzÓw

Warszawa Warszawa Warszawa Piaseczno

Brzesko tÓdŹ Brzesko

Katowice

Rok

Czas

85 85

10072

BB

90 87 86 87 91

86 92 85

1:02.1B 1 :04.83 1 0606 1 :08 10 1 :08.75 1 :09.32 1 :09.89 1

13 50 14 09 20 95 22 18 24 36

BB

86 91

85 91

88 Bg

Bielsko-Biala 89

:10.'12

1:01.30 1 :06 59 I :06 67 1 :09 74 I :10 02

1 2617 1'27 52

Ltt

.t

110.24

I

I

12929 1

1

:45.43

:10 48 :'10 57

1 :1

Kobiety/B Rk Nazwisko i imię

MiejscowoŚĆ

Rok

Czas

Warszawa

7')

ŁÓdŹ

78

12483 13262

Warszawa

t3

1

Region

MiejscowoŚĆ

Rok

Czas

MAZ SL1 SLl

Piaseczno

bl

Gliwice

'l

Katowice

63 59

MęŻczyŹnilA Rk Nazwisko i imię

Region

Mie1scowoŚĆ

Rok

Czas

1 2 3

WLK WLK WLK

Poznan Poznan Poznan

87 B6 a7 UI

JT,JU 1 :00 64 1 :01 .14

1 2 3

Reg ion

Agnieszka

Kempa MAZ Wandachowicz LDZ Hojarska Magdalena MAZ

Celina

Kobiety/C Rk Nazwisko i imię

'I

2 3

Bocian Joanna Czapkiewicz Kalarzyna Bąbska Alicja

Wiercinski Adam Poninski Jan Hanczewski Piotr

1

1389

r640

17 40 1:18.32

:36.36

12513

0.61

10 95 12 40 13 63

:5 a7 :'',

1:21.68 1 2923 1 33.14

.94 :46.35 :31

Czas 1:04.16

10424

E'7 EA

1

'l

:ck

:05.12 09 68 11 51 11 72

1272 I4 65 :15.07 19 04 20 05 27 09 29 45

Czas 1 0446 1 10 56 1.14 Etr | . I L.J.) 1'.12

7

4

1:14.11 14 30 16 43 21 26

2815 1

:57.63


MiejsceRo&ina 1

2 3 4 5 6 7

I

I 10 't'l

12 13 14 15 't6 17 18 19

n n

n

n 24 25

m 27

n n 30 31

p

Smolik

lmię

Nr lmię Nr

lmię

Nr

Re0ion MiejscowoŚć

cŻas

Tychy Katarryna 81 Magdalena 82 Piotr 83 MM Warszawa litlscy Palichleb lŁwel 130 Beata 131 Krzysztof 132 MAL Krak w !'zyk Pzemyslaw 105 lzabela 106 lśazinien107 MAL Bzesko ChlebanowscyJoanna 120 Ewa 121 Maciel 122 WLK Pobiedziska Koniecaty Łukasz 77 Hanna 7g Jan 80 WLK Pozna Tornasik Magdalena g0 Katarryna 91 Andrzej 92 SLl hbrze Kzempek Zbigniew 108 Barbara 109 Jaroslaw 110 SL2 Tychy Łogłinienko \śaIauyna55 Barbara 56 Maciej 57 LDZ LÓdż Kr l Dominika 43 Halina 44 Wieslaw 45 MAL NowySącz lQpral Michal 37 Barbara 38 lestaw 39 DSL Wroclaw Sikon Roman 102 Alena 103 Arnold 104 CZE Czechy Pągoccy Agnieszka 114 Ewa 115 Romuald 116 WLK Poznail Cieśla Tomasz 28 Danuta 29 Adam 30 sL2 Cieszyn lilatejczak Beata 25 Anna 26 Kzysztof 27 sL2 Łodygowice Łomniccy Agata 31 Elżbieta 32 Adam 33 MM Nieporęt &rkowicz Natalia 1 Janina 2 KnyszloI 3 sL1 Siemianowice Śląskie Zębala Bartosz 93 Gertruda 94 Tomasz 95 POD August w Nogalscy Alic1a 127 Halina 128 Andrzej 129 SLl Tarnowskie GÓry Capura Krrysztof 65 Elżbieta 66 Zbigniew 67 sL1 Siemianowice Śląskie Suchodolscy Agata 124 Malgonata 125 lrszek 126 SWI Kielce W jcik Krzysztof Bl Dorota BB Piotr Bg MM Warszawa Pokomy Aleksandra 34 Joanna 35 Aleksander 36 SL1 Katowice cąsl Łukasz 22 Malgozata 23 Bogdan 24 oPo Zdzieszowice Poplawscy Agnieszka 49 Hanna 50 Andrze1 51 DSL JeleniaGÓra Giervałscy Piotr 10 lwona 11 Cezary 12 PoD olecko Mysior Michal 58 Monika 59 Marek 60 lDZ ŁÓdŹ CieślukMaciej 46 Anna 47 Andnej 48 PoD 0lecko Sałiccy Maciej 62 Elżbieta 63 Wodzimiez64 PDK PzemyŚl ŁUl sik Magdalena g6 Anna 97 Wieslaw 98 MAL Tenczynek Pasich Agnieszka 52 Zotia 53 Antoni 5Ą PDK PnemyŚl Ostowscy Adam 19 Wanda 20 Jerry 21 PoD Elk Mariusz 133 Katarzyna 134 Mariusz 135 SL2

MiejsceRodzina 1

2 3 4 5 6 7

8

I

Futerhendler

Robert

łapkiewicz Wojciech

Czapelka Janusz

Czapkiewicz

Jacek

Bocian Joanna Bocian Pawel

251

245 259 267

255 257

Gawlikowscy Wojciech 265 Dominika 243

Mus

[,lagnba Kinga

10

Zeszutko Dariusz

1'l

Marczytlscy

12

lmię Nr

lmię

Jerzy Ębscy Alicja

\Ę-D)

247

253 261 263

252 246 Jacek 260 Bartosz 268 Marcin 256 Annrn 258 Ewa 266 Rafal 244 Artur 2Ą8 Magda 254 Pawel 262 Tomasz 264 Sandra

Jakub

RegionMiejscowośćCas1

DSL Karpacz LDZ LÓdŻ

sL] Ruda Śląska SLl Gliwice

MAZ Piaseczno MAZ Piaseczno MAZ Warszawa

MAL KrakÓw MAL KrakÓw

MAZ Warszawa

LDZ

ŁÓdŹ

SL1 Katowice

00:35,06 00:34,31

00:36,39 00:37,97 00:48,48 00:37,26 00:40,33 00:36,33 00:35,39 00:52,68

00:54''lg 01:29,98

cas3

W2

1

00:30,82 00:31,19 00:32,77 00:32,68 00:31,5B 00:30,32 00:30,05 00:29,52 00:29,58 00:27,60 00:34,17 00:33,98 00:33,56 00;32,68 00:34,'17 00:35,08 00:31,07 00:31,88 00:34,51 00:34,83 00:31,53 00:31,12 00:38,'12 00:37'41 00:33,'1 1 00:34,51 00:31,71 00:32,32 00:37,39 00:35,82 00:31,63 00:35,29 00:39,10 00:37,49

00:43'23 00:42,32 00:31'50 00:32,98 00:47,46 00:29,35 00:38,12 00:4l,B4 00:32,46 00:40,03 00:39,4'1 00:29,93

00:36,15

00:44,71

00:30,98 00:31,34

00:30,45 00:33,31 00:37,43 00:35,91 00:32,56 00:35,58 00:38,00 00:49,65 00:31,69 00:35,55 00:57,82 00:33,26 00:38,42

00:34'41

00:30,76 00:32,73 00:36,74 00:38,26 00:33,96 00:43,20 00:39,92 01:08,74 00:34,72 00:36,19 00:34,40 00:34'33 00:37,51

00:30,81 00:29,65 00:32,1'l 00:35,23 00:37,44 00:36,44 00:33,65 00:37,09 00:33,50 00:41,34

00:30,37

00:30,j3

00:28,69 00:29,85

00:3'l,28 00:34,86 00:37,23 00:35'78

00:29,98

00:34,69 00:36,67 00:35,37 00:40,27

00:31,64

00:35,87 00:39,80 00:38,64 00:36'62 00:35,70 00:35,81 00:45,08 00:34,22

00:39'18

00:31,50 00:30,01 00:33'51 00:30,41 00:30,90 00:28,51 00:32,18 00:33,68 00:3'l,90 00:3'1

00:50,01 00:41,88 00:44,36

00:34,68

00:30,13

00:29,81 00:31,76

00:29,25 00:33,56 00:33,83

00:31'46

01:2'l,35 00:44,'13 00:36,40 00:43,99 00:44,74 00:55,03 01:23'96 00:55,87 00:37,65 00:40,83 01;3j,13 00:34,66

00:32,11 00:32,62 00:34,74 00:35,77 00:34,01 00:35,45 00:34,72

0:34,33

00:42,23

00:43,33

00:33,21 00:43,77 00:36,19 00:36,57 00:31,02 00:36,47 00:31,64

01:15,64

00:36,38 00:34,65

00:36,94 00:45,93

00:57,70 00.47,67 00:40,46 00:42,54 00:39,57

03:22,32 03:25,17 03:28,60 03:31,21 03:31,77 03:33,27 03:36,03 03:42,34 03:42,61

03:4il,g2 03:4b,07

03:łg,2l 03:48,70 03:55,03

M:10,27 M:22,,86 04:27,73

04:30,00

M:30,63 04:Ę:,01 04:48,48

02:22,51

02:25,18

02:43,66

00:34,88

03:20,22 03:20,78

02:20,59

,43

00:50,40 00:38,76 01 :02,04 00:43,20 00:50,98 00:38,63

03:18,91

02:15,19

02:30,19

00:41

03:16,48

Czas lączny

00:29,75 00:29,89 00:42,69

0314,96

03:34,14

00:39'69

00:33,48

03:14,88

00:34,80 00:30,07

00:30,27

00:43,33 00:40,18 00:36,27 00:37,06 00:58,46 00:37,14 00:40,51 00:4'l,64 00:30,68

00:46,19

03:0z,gg

03:32,35

00:38'59

00:46,0'1

03:00,70 Og:02,0g

00:31,27

00:37'35

Cas? Cas1 Cas2 00:35,40 00:35,77 00:36,66 00:38,16 00'.42,07 00:37,38 00:39,21 00:37,52 00:39,00 00:49,93

00:29,03 00:29,93 00:29,17 00:31,39 00:30,71 00:33,57 00:30,78

,02 00'.32,24

00:45,01 00'.41 ,44 00:31 ,1B 00:43,60 00:40,57 00:37,52 00:38,96 00:39,01 00:36,36 00:42,BB

c6Ęgy

02:40,20 02:46,43 02:52,46 03:01,83 03:21,97 03:39,16

Zanim powiedzieliśmy sobie do zobaczenia za rok, obejrzeliśmyjeszcze Występ karnawalowych przebierancÓw, charakterystycznych dla Beskidu Zywi

Rezultaty zimowego Family Cup 2003  

Rezultaty VIII Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Zjazdowym, Biegowym i Snowboardzie Family Cup 2003. Skany z magazynu Sportowy St...

Rezultaty zimowego Family Cup 2003  

Rezultaty VIII Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Zjazdowym, Biegowym i Snowboardzie Family Cup 2003. Skany z magazynu Sportowy St...

Advertisement