Page 1

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE

Afdeling BRUGGE

Prijs / jaar: € 9,00 TWEEMAANDELIJKS

URL: www.geneadub.net 42 ste jaargang nr. 1: januari-februari 2010 Verantw. Uitg.: P. Coghe, Biekorfstraat 3, 8000 Brugge

Voordracht Op 22 februari 2010 in De Zorge Tim Piceu over

“Vrybuters en quaetddoeners” Terreur op het Vlaamse platteland eind 16de eeuw

Een nieuw jaar … zijn we binnengestapt. Wat zal het ons brengen? Gelukkig weten we het niet. Zowel op politiek als op economisch en ecologisch gebied blijkt de toekomst nogal onzeker. We kunnen eigen standpunten innemen maar de situatie beïnvloeden is een werk van velen en van lange duur. We moeten onze bekommernis niet terzijde schuiven maar iedere dag als een nieuw begin aanpakken en er het beste van maken. Misschien zoals vroeger, de mensen die we ontmoeten een goeiedag zeggen, dat schept verbondenheid en is een goed middel tegen de zogenaamde verzuring van de maatschappij. In de moderne electronische communicatie plaatst men allerhande “smily’s”, hetzij met de echte figuurtjes, hetzij met leestekens zoals  en :). Laten we ook zo’n smily opzetten en met de glimlach dit nieuwe jaar aanvattten.

Het bestuur wenst alle leden en hun familie een voorspoedig 2010, vooreerst een goede gezondheid, maar ook succes bij het samenstellen van hun familiegeschiedenis.

VVF Krantje 2010  

Ledenblad VVF Brugge

VVF Krantje 2010  

Ledenblad VVF Brugge

Advertisement