Page 1

Brugse Stam

België-Belgique

8310 Assebroek

PB 3/S104-P007782

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN regio Brugge, vzw kennisplatform voor familiegeschiedenis 47

ste

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

JAARGANG NR.: 1, januari-februari 2015

URL: www.familiekundebrugge.be

Verantw. Uitg.: J. Patteeuw, Kerklaan 30,8310 Brugge

HDt GDst....r WDHSt aDDD DDZDrDSSDH DH DDZDrs DDH tloorspoDdi(l DH (lDZOHd

201~

--­

EEN NIEUW JAAR Een nieuw jaar wordt gestart met wensen en goede voornemens. We wensen onze naasten datgene wat we zelf ook het liefste zouden hebben en brengen als een volleerde marketeer onze visie en intenties voor het komende jaar naar voor. Na het succes in het voorbije jaar van onze cursus genealogie en de leesoefeningen hebben we beslist ook dit jaar zulk een cursus en dergelijke leesoefeningen in te richten. De cursus genealogie wordt nu gespreid over zes lessen in plaats van vier. We starten op dinsdag 24 februari 2015 en vervolgen op 3/03, 10/03, 17/03, 24/03 en 31/03. Die lessen gaan door in ons lokaal, vandaar dat het aantal deelnemers beperkt is tot 12 personen. De leesoefeningen komen dan in het najaar. Een ander punt voor het komende jaar is onze jaarlijkse deelname aan Erfgoeddag. We gaan samenwerken met het rijksarchief op zaterdag 25 en zondag 26 april met als onderwerp de Staten van Goed, dit in het kader van het jaarthema ERF. Op zondag 26 april zijn we vanaf 11 uur ook present in de bibliotheek De Biekorf te Brugge met een stand met uitleg hoe we aanvangen een familiegeschiedenis samen te stellen.

De deelnemers aan de leesoefeningen

We blijven natuurlijk verder ter beschikking met raad en daad op onze sessies in ons lokaal waar we zeker voor de eerste 100 jaar een reële hulp kunnen bieden met onze rouwbrieven, doodsprentjes en kiezerslijsten.

1

I


TIJDSCHRIFT

MEDEDELINGEN

Brugse Stam

LOKAAL

Abonnement € 10,00

Ons lokaal is in de namiddag open van 14 tot 17.00 uur, iedere eerste maandag en iedere tweede woensdag van de maand. Het is open op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 elke vierde zaterdag van de maand. Met andere woorden: op maandagen 5/01 (Johan Haerynck), 2/02 (Jan Tanghe), ook op woensdagen en 14/01 en 11/02 (Eddy Dubruqué) en op zaterdag 24/01 (Jo Vandeghinste) en 28/02 (paul Lanssens ).

op rekening

IBAN: BE19-9730-946S-0412

BIC:ARSPBE22

van FV-Brugge

p/a Sint-Michielslaan 90

8200 Brugge

Buitenland: € 12,00

Gratis voor FV-Ieden van het

arrrondissement Brugge

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

REGIO BRUGGE vzw

BE 0535.565.209

SECRETARIAAT Baron Ruzettelaan 401

8310 Assebroek

Tel.: 050.35.07.01

e-mailadres:

vvf. brugge@skynet.be MAATSCHAPPELIJKE ZETEL & LOKAAL:

Kleine Hertsbergestraat 1-3,

8000 BRUGGE

2e verdieping

1IDMAATSCHAP

FAMILIEKUNDE VlAANDEREN

€ 35,00

op rekening

IBAN: BE58-4141~1712-2179

BIC KREDBEBB

o.n.v.:

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Van Heybeeckstraat 3

2170 MERKSEM

Brugse Stam gratis

DIGITALISERING ROUWBRIEVEN Nu beurtelings op dinsdag en donderdag. Op 8/01 -20/01 - 05/02 ­ 24/02 - 5/03 - 17/03 VOORDRACHT Op Maandag 23 februari om 20 uur brengen Piet DeBaere en Co English een causerie met powerpointvoorstelling over tlJoe English, kunstschilder en Elisa Goedemé, kunstzangeres". De bedoeling van deze causerie is kennis maken met de mens Joe English doorheen zijn korte maar rijk gevulde loopbaan als kunstschilder, illustrator, humoristisch tekenaar, als ontwerper van vlaggen voor het huis English en tenslotte als ontwerper van sluitzegels voor de soldaten tijdens W.O.!. Hij huwde in 1911 met Elisa Goedemé, Antwerpse pianiste en zangeres. We leren Joe kennen als Bruggeling die na zijn dood op het slagveld als IJzersymbool werd gewaardeerd, maar die voor alles kunstschilder wilde zijn. Na de lezing is er mogelijkheid tot aankoop van kunstkaarten en de cataloog "Joe's Kunst". Deze voordracht gaat door in samenwerking met de K.H .K M. Van Coppenolle in het CM-lokaal, Moerkerkesteenweg 118, 8310 BRUGGE. *Toegang: voor leden €

2,-; voor niet-leden € 4,-

.. INHOUD VAN DIT NUMMER: Eddy Dubruqué Komp</gnie MaréchausSee

FAMIlIENIEUWS

Johan Haerynck

Parochie registers val) het

Fort 5int-Donaas

Laat niet na ons de gebeurtenissen in uw familie mede te delen. Het familiale leven ligt onze vereniging nauw aan het hart.

Jo Vandeghlnste

terugblik op 2014

Elke auteur is verantwoordelijkvoor de inhoud van zijn of haar teksten.

Redactie Jo Vandeghinste

12

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge, wordt gesteund door:

~&

Vlaanderen verbeelding werkt

B RD GGE


1

Onderofficieren en manschappen van de Compagnie Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 - (7)

Eddy Dubruqué

70

François François, geb. 18 maart 1782 fs. Petrus en Marie Borremans. 5 voeten 5 duim groot. Ovaal gezicht, breed voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, grote mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 1 februari 1815 toegekomen van de Suite met cautie. Vorige diensten: Regiment van Linie Oostenrijker in 1788. Overgegaan in 1793 in Franse dienst bij de Artillerie. Aangesteld in 1813 als boswachter. Marechaussee te Voet. 24 juli 1816 afgegaan met paspoort honorabel.

71

Leclercq Pierre, zonder verdere gegevens. Op 1 februari 1815 toegekomen van de Suite met uitzondering. Vorige diensten: Marechaussee te Voet. Aangesteld als brigadier te Voet op 24 januari 1816.

72

Sellier Adrien, geb. 15 augustus 1793 te Antoing • fs. Gerardus ludovicus en Maria Constance. 5 voeten 5 duim groot. Ovaal gezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, middelmatige neus, kleine mond, langwerpige kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 1 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst op 2 oktober 1811 in het 2Sste Regiment van linie als vervanger. Marechaussee te Voet en later te Paard bevorderd. Heeft de veldtochten in 1811-1812 in Oostenrijk meegedaan en 1813-1814 in Frankrijk. Op 15 november 1818 overgegaan naar de Compagnie van Henegouwen.

73

Ancieau Vincent, geb. 8 april 1790 te Agré fs. Ferdinandus en Julienne Ansiaux. 5 voeten 6 duim groot. Bol gezicht, onbedekt voorhoofd, grijze ogen, grote neus, middelmatige mond, ronde kin, rost haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 4 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: als loteling in Franse dienst getreden bij de 13de Curasiers in 1808. Gecongereerd in 1814. Marechaussee te Paard. 3 Heeft de veltochten van het jaar 13 van de Franse tijd tot 1814 in Oostenrijk en Pruisen meegedaan. Op 16 mei 1843 overgegaan naar de Compagnie luik.

74

Doucher Louis Joseph, geb. 17 mei 1787 te Havré fs. Andreas en Rosalia Deroo. 5 voeten 7 duim en 3 steken groot. Ovaal gezicht, lang voorhoofd, grijze ogen, dikke neus, middelmatige mond, ronde kin, klaar bruin haar en wenkbrauwen, merkbare tekens pokdalig. Op 2 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als loteling in 1806 bij het 19de Infanterie van linie. Gepasporteerd in 1803. Marechaussee te Voet. Heeft de veldtochten van WagraenSen Rusland meegedaan in de periode 1809 tot 1812 en geraakte gekwetst in de linker bil in Polen. Overgegaan naar de Compagnie Henegouwen op 15 augustus 1818.

2

4

Militaire Stamboeken boek 623 - Korps Marechaussee Comp West-Vlaanderen 1814-1830 nrs. 000001-000410.

Antoing is een stad en gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. In het arrondissement Doornik.

3 Periode 23 september 1804 - 22 september 1805.

4 Havré is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen en een deelgemeente van de Waalse stad Bergen.

S Wagrain is nu een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land die deel uitmaakt van het district

Sankt Johann im Pongau. 1

2

31


75

Hauloy Pierre, geb. 24 december 1784 te Brussel fs. Petrus en Joanne Albertinede. 5 voeten 1 duim en 2 streken groot. Rond gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, ronde kin, bruine haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 2 februari 1815 toegekomen met cautie en heeft 150 fr. gestort. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1808 bij het 44ste Regiment van ligne. Gepasporteerd in 1814. Marechaussee te Voet. Heeft de veldtochten van Oostenrijk en Pruisen in de jaren 1809 tot 1813 meegedaan. Sedert 1 september 1830 in de zelfde standplaats gebleven en uit de getalsterkte gebracht.

76

Goditiabois Louis Joseph, geb. te Gheyst zonder verdere gegevens. 5 voeten 5 duim groot. Lang gezicht, bedekt voorhoofd, bruine ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 februari 1815 toegekomen met uitzondering. Vorige diensten: Marechaussee te Paard. Op 21 april 1815 weggezonden wegens slecht gedrag.

71

Morrens Franรงois, geb. 10 maart 1792 te Brussel fs. Philippe en Maria Francoise. Laatst gewoond te Brussel. 5 voet 4 duim groot. Ovaal gezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, lange neus, middelmatige mond, kin met een putje, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als loteling bij het 127 Infanterie van ligne in 1812. Gepasporteerd in 1814. Marechaussee te Paard. Heeft deelgenomen aan de veldtochten van 1812 en 1813 in Oostenrijk en 1814 in Frankrijk. Gecongedeert met honorabel uitslag op 27 juni 1818.

78

Laurent Jean Joseph, geb. 4 november 1792 te Waterloo fs. Pieter en Marie Theys. Laatst gewoond te Waterloo. 5 voeten S duim groot. Ovaal gezicht, onbedekt voorhoofd, grijze ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als loteling in 1811 bij het 124 Regiment Infanterie van ligne. Weggegaan bij de Artillerie in het zelfde jaar en gecongedeert in 1814. Marechaussee te Paard. Heeft deelgenomen aan de veldtochten in 1812 en 1813 en Oostenrijk en in 1814 in Frankrijk. Krijgsgevangenen genomen door de Russen. 1 augustus 1820 voor slecht gedrag weggejaagd.

79

Gaillard Philippe, geb. 1 mei 1717 te Antwerpen fs. Josephus en Catharina Van Denbourey. Laatst gewoond te Antwerpen. S voeten 5 duim groot. Vol gezicht, plat voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, grote mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 februari toegekomen met cautie en 300 fr. ingediend. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als vrijwilliger bij het 4 Regiment lichte Artillerie op 2S prairial jaar 5 Frans tijdl. Gecongedeert in 1814. Marechaussee te Paard. 1 september 1819 met paspoort.

wordt vervolgd

1~ juni 1797 1


'1J

::u

"o

;::!.

en ~ co :::I 11)

111 (11

~

~ :::I

c.n

17 14 29 14 24 12 18 18 26 5 10 28 27 30 17 16 17 20 5 7 1 4 18 22 16 21 1 6 28 9 26

10 2 1 7 10 11 4 9 4 11 12 3 1 3 6 9 7 4 1 12 9 4 2 11 5 5 5 9 8 9 6

1692 1692 1691 1697 1694 1690 1693 1696 1701 1690 1690 1694 1699 1685 1700 1696 1673 1697 1696 1698 1684 1694 1681 1699 1698 1668 1686 1699 1695 1696 1700

Collette Franciscus

Franciscus

Royes Maria

De Lectier Joannes Bapt.

Luciaen Maria

Columbere Joanna Ther.

Joannes bapt.

Van Peel Nicolaa Francoyes

Van Helslandt Christianus

Clarisse Joanna

Coninck Jacobus

Hugo

Van Diecke Ala

Van Diecke Walter

Jansensisabella

Cools Elisabeth

Carolus

Meulemeesters Clasina

Dondeghe Petrus

De Bel Anna

Cordee Cornelia

Arnoldus

Goddebeeck Anna

CouUiuw Cornelius

DuUouw Goddeliva

Come Joannes

Michaël

Adams Maria

Meyelman Joannes

Van Petegem Judoca

Corne Petrus

Michaël

Adams Maria

Schillemans Petrus

Pauwels Anna

Corneu Michaël

Mivhaël

Boost Maria

Rodio Petrus

Goetlant Catharina

Corte Catharina

Franciscus

Schauliaert Joanna

De Honoré Jacobus

Henderickx Catharina

Corteville Maria

Martinus

Soetemon Joanna

De Munu Joannes

Rickaert Petronella

Cotie Anna Maria

Hendericus

Kaen Marie

Storm Laurentius

Langhenhove Catharina

Credo Maria

Sebastianus

Dissyen Francisca

De Wilde Franciscus

Theses Maria

Cruye Arnoldus

Rochus

Mintens Martinus

Mulaert Maria

Daghe Maria

Petrus

Van Houte Maria Regaert Joanna

Van Aluwin Ludovicus

Lamberecht Maria

Dalmaer Jacobus

Joannes

Popere Catharina

Goddin Egidius

Kastelye Joanna

Dams Maria Philippina

Petrus

Jansens Elisabeta

Mallie Philippus

Horie Maria

daniel julines (fs)

Andreas

Roys Elisabeth

Ou Four Nicolaas

Jaquemien Margaretha

De Baet Petrus

Petrus

Salomons PetronelIa

Jampens Judocus

Pubroock Martina

De Bast Dorothea

Joannes

Poef Joanna Joanna

Carieniou Jacobus

Zeegers Maria

De Bast Joannes

Joannes

Poos Maria Joanna

Phirens Egidius

Lobel Catharina

De Branier NN (fs)

Francois

Van Hecke Finste?

Michael ???

Vander Loo Maria

De Bruyen Antonius

Joannes

Doye Maria Francisca

Marauye Antonius

Van Overschelde PetronelIa

De Clerck Joisine Cornile

Jan

Druelle Maria

Damarin Joisin Joseph

Mular Mary

De Clerck Judoca

Gulielmus

Rieuls Adriana

Van Damme Judocus

Strubbe PetronelIa

De Clerck Maria

Joannes

Raet Petronella

Wulput Martinus

La Franck Maria

De Clercke Jacque

Jan

L'anjeu Josine

Masemine Jacque

Equeman Francine

De Cukelaer PetronelIa

Zeger

Freuks PetronelIa

De Latiers Petrus

Druel Maria

De Dicker Joannes

Rodrigus

Stever Gertrude

Narva Vincentius

Peyst Maria

De Dry Joanna

Carolus

Braems Maria

Jampens Judocus

De Vunt AntoneUe

De Dry Joannes

Carolus

Braems Maria

Romanleer Joannes

Brauwers Joanna

De Fue Maria

Joannes

Stevens Anna

Van Lenops Hermanus

Jansens Magdalena

-----­

-

-

I

I


G)

'1l

::0

~ ~

en

~

Cl

o

::l lil lil

en

~

::l

29 17 16 2 21 4 12 21 26 4 22 17 22 24 8 13 19 23 1 21 20 3 30 16 4 4 26 8 14 21 7

9 12 9 11 4 3 2 9 1 5 11 12 10 8

2 8 5 10 1 11 10 12 5 11 9

1 12 2 9 9 4

1688 1690 1693 1693 1693 1690 1699 1698 1699 1695 1694 1697 1699 1695 1696 1691 1684 1692 1693 1698 1697 1697 1700 1701 1695 1702 1680 1672 1698 1696 695

De Gest Anna Maria

Joannes

Derecks Anna

Dhondt Joannes

De Gran Antonia

Claysen Livina

Egidius

Babaion Theresia

Elias Gerardus

Meius Antonia

De Gran Joanna Catharina

Egidius

Babelon Theresia

De Buire Joannes

Van Duesberghe Dorothea

De Grave Maria Anna

Ferdinandus

Lux Maria

Canon Joannes

Hendrickx Maria Christina

De Grot... Magdalena De Haes Joannes

Josephus Joannes

Klas Engle NN Petronella

Sene Jacobus Wauters Joannes

Donien Malia Wynans Barbara

I

De Hane Judoca

Petrus

Jansens Elisabeth

De Kauw Jacobus

Vermees Judoca

I

De Kene Angelina

Petrus

Henderix Anna

Tornout Jacobus

Brondeel Angelina

De Ketel Rochus

Philippus

Vermees Anna

Krick Joannes

Vermees Catharina

De Keuninck Cornelius

Carolus

Creupelioen Martina

Van Hecke Livinus

Buckoys Catharina

De Keuninck Joanna

Joannes

Janses Maria

Den Brinck Herneste

Landuts Elisabeth

De Keuninck Magdalena

Carolus

Krekelveen Carolus

De Keuninck Jacobus

Ollemaert Margareta

De Klerck Josephus

Joannes

Raes Petronella

Jurie Joannes

Van Petegem Judoca

De Kort Maria

Cornelius

Maes Adriana

Greseel Marcus

Kraespaer Maria

De Kuper Petrus

Adrianus

Van Houte Petronella

De Kuper Joannes

Weescauwe Maria

De Kyser Christianus

Christianus

NN Willemyncke

Deuninck Joannes

Core Clara

De Laggere Martinus

Martinus

Bulcae... Elisabeth

Oeters Joannes

Lanoy Catharina

De Langhe Petrus

Petrus

Averhals Maria

Jansens Christophorus

Evels Eltie

De Leger Petrus

Claudius

Eelaudt Magdalena

De Minu Joannes

Becoors Catharina

De Lespier Catharina

Egidius

Couweliers Judoca

Gelee Jacobus

Bukooy Catharina

De Lespier Petrus

Egidius

Cauwe Judoca

Vander Keeren Malliaert

Verfalie Catharina

De Lespiere Emanuel Josephus

Martinus

Settillon Maria Joanna

Carton Vincentius

Stuaert Juliana Martina

De Lespiere Franciscus

Egidius

Cauweliers Judoca

Keuninck Jacobus

Vanderkeeren Maria

De Lespiere Isabella

Egidius

Sattalion Maria Anna

Van Stane Joannes

Melck Maria

De Lespiere Maria Anna

Martinus

Sattillon Maria Joanna

De Lespiere Egidius

Henrilies Maria Christina

De Lespiers Jacobus

Egidius

Coulier Judoca

De Minu Joannes

Verherenthais Anna

De magdenberg Guilame

Guilame

Van Hee Josine

Renier Guilaume

Van Acte Josine

De Menu Jan

Jan

Portre Barbe

Kastil Jan

Lole ... Mary

De Minu Barbara

Joannes

Olimaert Margareta

Cruyl Rochus

La Giere Barbara

De Minu Jacobus

Joannes

Ollemaert Margareta

Aernout Jacobus

Lucx Maria

De Minu Joannes Bapt.

Joannes

Ollemaert Margareta

Deurweerder Bartholomeus

De Lagee Barbara


lJ

:::0 "TI

o

;:+ C/)

6 o ~

lil lil CJl

Cl

o

-g ~

....

13 19 29 23 19 25 8 27 23 7 22 3 6 1 10 28 6 11 22 1 19 19 6 5 2 23 17 16 27 25 24

2 3 7 11 7 12 5 2 10 1 8 9 4 11 11 1 1 3

9 12 3

12 2 2 6 10 5 11 9 11 7

1692 1694 1691 1681 1684 1697 1689 1688 1698 1700 1687 1697 1698 1690 1696 1698 1699 1698 1698 1695 1697 1695 1694 1694 1697 1695 1698 1696 1695 1698 1698

De Minu Joannes Baptista

Joannes

De Clerck Joanna

De Clerck Joannes

De Minu Anna

De Minu Judoca

Joannes

Olimart Margareta

Deuninckx Livinus

Maekelins Judoca

De Munck Francisca

Petrus

De Sayer Joanna

Versmes Egidius

Livens Antonia Basee Anna

De Nam Evrart

Eire

Iners Cristine

Vandenbergh Blasius

De Nam Josephus De Norre Franciscus

Everardus Christophorus

Ivers Christine Terhaghe Juryne

De Jonghe Egidius

Vanden Berghe Judoca

Tack Petrus

Moormans Philippina

De Pon Anna

Joannes

NN Maria

Brune Petrus

Van Hoffe Helena

De Pre Joanna

NN

De Pre Margaretha

De Klerek Joannes

Van Looe Elisabetha

De Reter Carolus

Petrus

Wit Joanna

Boderie Carolus

Goedema Didena

De Reuter Joannes

Joannes

Sues Maria

Soons Paschasius

Bukoyes Catharina

De Rieck Joanna

Antonius

Baliiuw Isabella

Van Hoecke Joannes

Vande Sande Anna

De Ruck Joannes

Robertus

Billaert Franciscus

Romyen Joannes

Kottiuw Maria

De Rudder Petrus

Christophorus

De Vrome Mechtilde

Van Hixsem Bernardus

Foukeurs Maria

De Sagere Franciscus

Franciscus

Kerckhof Anna

Backers Mattheus

Brans Hester

De Simpeleer Maria Joanna

Egidius

Boudewins Joanna

Lefoye Petrus

Cartoyen Maria Catharina

De Smet Maria Barbara

Albertus

Bily Anna Maria

De Nyer Mattheus

Waldeck Barbara

De Souw Petronelia

Joannes

Klinder Barbara

Van Stobbe Petrus

Van Herresick Elisabetha

De Stromberghe Petrus

Joannes

Steenbeke Barbara

Eeckman Petrus

Goethals Joanna

De Tesele Elisabeth

Adrianus

VerscheIIe Francisca

Roelant Jacobus

Embo PetronelIa

De Vlaminck Abraham

Jacobus

Miters Judoca

Wantersom Abraham

Van Rymenant Adriana

De Vlaminck Joannes Jacobus

Jacobus

Meesters Judoca

Wauters Joannes

Pieters Anna

De Vogele Joannes

Andreas

NN Maria

Lilon Joannes

Verplancke Maria

De Vroem Cornelius

Guilielmus

Jansens Elisabeth

Godien Egidius

Phieraers Joanna

De Vroen Petrus

Gulielmus

Jansens Elisabeth

Schillemans Franciscus

Paules Anna

De Winck Catharina

Franciscus

Libaert Elisabeth

Snainck Jacobus

Schalenbier Jacoba

De Wint Comelius

Cornelius

De Bel Anna

Buschaert Simon

Meulemeester Judoca

De Wint? Petrus

Comelius

De Bel Joanna

Dondyne Petrus

Suwiets Dina

De Witte Adriana

Marcus

Vianus Petronelia

Tomouts Marcus

De Witte Joanna

De Witte Joannes

Livinus

Van Damme Judoca

Vanden Brocke Joannes

Zerteels Maria

De Wolf Jeremia (fs)

Jeremia

Henderick Maria

Schabedeesjacobus

Van Lust Mechtilda

Delat Andreas

Nicolaas

Vermeers Andreas

De Volde Anna

Say Gertrude -

--------­

--­

-- ­

--­

,


iJ

::ti

~

::l­

C/)

§

:::l 11) 11)

Ul

l5'

"C

(1)

:::l

4 17 13 27 2 10 26 28 7 9 9 3 26 13 20 1 4 17 28 28 16 29 22 15 6 7 23 24 1 26

1 9 2 9 1 12 3 6 6 11 7 1 12 10 10 10 4 12 3 4

1 11 8 7 2 3 3 3 12 11

1696 1698 1698 1682 1693 1682 1686 1701 1691 1687 1686 1702 1698 1697 1692 1698 1696 1690 1696 1696 1683 1690 1700 1687 1696 1700 1698 1696 1680 1679

Delmael Anna Elisabeth

Joannes

Popeleere Catharina

PortoorJoannes

Snevens Anna Elisabeth

Dentiere Maria

Franciscus

Lepiere Judoca

Gasesmet Hendricus

De Grave Maria

Designuer Petrus Mattheus

Petrus

Monim Maria

De Vriese Mattheus

Fau Maria

Deuninck Anthoine

Jan

Bacour Catherine

Van Jecout Anthoine

Verbeck Joanna

Deuninck Jacobus

Livinus

De Minu Anna

Lagere Barbara

Deuninck Joannes

Lieven

Nerit Mary

Honor Jacobus Deunick Jan

Wansiele Anna

Deuninck Joannes

Joannes

Bukoerts Catharina

Deuninck Livinus

Simay Joanna

Deuninck Petrus

Livinus

Henderickx Catharina

Mintes Martinus

Henderikes Maria Cristina

Deuninck Rosa

Livinus

De Minu Anna

De Clerck Joannes

De Klerck Joanna Porters Barbara

Deuninckx Joannes

Livinus

De Menu Anna

Deuninckx Joannes

Deuninx Livinus

Livinus

Menuw Anna

Maes Livinus

Menuw Maria

Deurweerder Allegonda

Bartholomeus

Hens Maria

Vande Velde Judocus

Soekerloe Martina

Deurweerder Maria Joanna

Bartholomeus

Hens Maria

Van Haute Maria

Dewae Franciscus

Jacobus

Goevaerts Maria

Deuninck Livinus De Somer Franciscus

Diepenbeeck Anna

Christianus

Lemmeos Aeltie Agate

De Mulde Gulielmus

Van Hoecke Anna

Dieter Philippina

Petrus

Adam Maria

Laurents Philippus

Bitterbie Anna

Dinies Hendericus

Franciscus

Flore Anna

Rom Hendericus

Moentack Maria Rickaers Adriana

Vanden Broeck Elisabeth

Dobbelaer Martinus

Jacobus

Velde Joanna

Versluys Antonius

Dobre PetronelIa

Joannes

Canan Maria Josepha

Dousie Livinus

Boone Petronelia

Doppegieters Livinus

Gabriel

Oose Joanna

Deuninck Livinus

Lux Maria

Doublaer Josinne

Jan

Schoumaecker Jenne

Doublaer Joos

Moerdicke Josinne

Draxsery Barbara

Egidius

De Wulf Isabelia

De Muninck Franciscus

La Gere Barbara

Drie Maria

Carolus

Braems Maria

De Lespiers Thomas

Meulemeester Elisabeta

Ou Pom Joanna

Joannes

De Pom Maria

Michiels Adrianus

Pieters Maria

Ou Poure Joannes

Joannes Bapt.

Mobert Maria

Mondel Joannes

De Rapalie Francisca

Duist Joanna

Petrus

Tienpont Judoca

Smet Livinus

Van Vyve Anna Monin Maria

Dylon Hendericus

Joannes

Kaepersdu Maria

Klassen Hendericus

Elslander Josephus

Daniël

Engelteer Joanna

Engelter Josephus

Siecke Maria

Fergos Maria Anna

Martin

Van Godfeit Anna

Jegers Andris

Wesplar Mari Anna

Firy Joanna

Pittre

Dosse Jacquemine ~-----------

Givarts Cornelis -­

--

~---------_ .

__._

,

Jenne Firy ­

---­

-_ .

wordt vervolgd


TERUGBLIK OP 2014

Jo Vandeghinste

Het voorbije jaar was voor ons allen weer een normaal jaar zonder verhuizing met in- en uitpakken. We betrekken nu een prachtig vernieuwd lokaal waar we alles bij elkaar hebben op dezelfde vloer: doodsprentjes, rouwbrieven, kiezerslijsten, de parochie registers van Brugge en last buth not least onze heel interessante bibliotheek. Eenmaal helemaal terug op ons plooi startten we in samenwerking met het Stadsarchief een cursus genealogie waarop zeventien mensen inschreven. We hadden het lessenpakket vanwege deze samenwerking naar vier lessen teruggebracht, wat achteraf voor de cursisten nogal zwaar uitviel. In het vervolg brengen we het pakket terug naar zes lessen. Heel wat deelnemers vroegen ook naar hulp voor het lezen van oud schrift.

Zoals ieder jaar namen we ook in 2014 deel aan de Erfgoeddag. We toonden de bezoekers de manier om voorouders terug te vinden over de grenzen. We demonstreerden er de sites en hielpen ook enkele beginners wegwijs geraken in het aanbod op het internet. Op 30 augustus overleed onze erevoorzitter, de heer Paul Coghe. Twintig jaar lang heeft hij onze afdeling geleid. Hij was als voorzitter niet alleen een goed bemiddelaar, ook voor mensen die beroep op hem deden om iets in Brugge op te zoeken was hij steeds paraat Op 19 november waren wij met een boekenstand aanwezig op de provinciale ontmoetingsdag van het Meetjesland en op 23 november op de West-Vlaamse ontmoetingsdag te Roeselare om onze publicaties te verkopen. Tenslotte hielden we op aanvraag van de deelnemers aan de lessen genealogie een reeks van zes avonden met leesoefeningen van het oud schrift met ook een inleiding in de Latijnse terminologie van de akten en de Oudnederlandse woordenschat van de staten van goed en de wezerijakten. Zoals je kan vaststellen een goed gevuld jaarprogramma. Ook in 2015 zijn lessenreeksen voorzien. Schrijf tijdig in want de plaatsen zijn beperkt.

De voorzitter en de penningmeester op de

West-Vlaamse ontmoetingsdag in Roeselare.

91


'C URSUS GENEALOGIE

"Hoe sc,h riff ik mijn famf.l iegeschiedenis" We starten de lessen op dinsdag 24 februari 2015 en vervo'lgen

op 3/03, 10103,17/03, 24/03 en 31/03.

De lessen gaan door in ons lokaal in de Kleine Hertsbergestraat 1-3,'

('2 de verdieping), 8000 Brugge. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 personen.

De prijs bedraagt ~ 15,00 voor niet-leden; voor leden FV fS het € 12,00.

In dit bedrag is de syllabus i'nbegrepen.

Het lessenpakket ziet er uit als vo'lgt: 1steles: De overbrugging van de eerste honderd jaar. Deze periode is 'besthermd door de wet op de privacy. de 2 les: Dé bur:gerlijke stand of de periode vanaf de Franse Revolutie tot 1914. 3de les: De parochieregisters. Dit zijn de doop-, trouw- en begraafboe,ken van eind 150'0 tot de Franse Revólutie, opgemaakt door de parochiepriesters. Deel 1: DOOP,aktèo de 4 les: De parochieregisters. Dit :zijn de doop-, tmuw- en begraafboeken van eind 15'00 tot de Frànse Revolutie, opgemaakt door de parochiepriesters,. ' , Deel 2: Huwèlijks- en begrafenisaktèn. de '5 les: Oudere bronnen: Staten van gped,WezeriJakten. '6del~,s: Genealogie 'o~ internet; ,, " "

Inschrijven kan per .e~rnail op wt.brugge@skvnet.be of pertelefoon op Nr.: 050/35 51 36

LlDMAATSCHAPS- en ABONNEMENTSHERNIEUWING voor 2015 Als U het lidgeld van onze genealogische vereniging Familiekunde Vlaanderen, ten bedrage van € 35,00 nog niet hebt overgeschreven op het IBAN nummer: BE58-4141-1712-2179 van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN vzw, Van Heybeeckstraat 3 te 2170 Merksem, BIC: KREDBEBB, doe dit nu. Dit lidmaatschap geeft U gratis toegang tot de documentatiecentra van de vereniging en U ontvangt om de drie maanden het tijdschrift 'Vlaamse Stam'. Niet-leden betalen in Brugge een euro per bezoek. Als U in de regio Brugge woont ontvangt U dit jaar nog om de twee maanden ons tijdschrift 'Brugse Stam' gratis. Indien U alsnog alleen wil abonneren op 'Brugse Stam' en dit tijdschrift om de twee maanden in uw bus wenst te vinden, wil dan zo vlug mogelijk € 10,00 overschrijven op het IBAN nummer: BE19-9730-9465-0412 van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN, regio BRUGGE vzw, Sint-Michielslaan 90, 8200 BRUGGE; BIC: ARSPBE22 . Voor het buitenland wordt dit € 12,00.

110


BELANGRIJKE WEBSITES VOOR DE GENEALOOG

ARCHIEFBANKBRUGGE Webadres: www.archiefbankbrugge.be Bij het openen lees je alvast het volgende:

Welkom in de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge Hier kan je online bijna 200.000 akten van de burgerlijke stand van de stad Brugge, ouder dan honderd jaar, doorzoeken en bekijken. Je hoeft je dus niet langer te verplaatsen naar onze leeszaal. Voortaan kan je van thuis uit volledig kosteloos akten opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Geen paniek: dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Registratie is gratis voor iedereen. Volgende akten van de burgerlijke stand beschikbaar: - Geboorten Brugge, 1796-1910 (158.035 akten) - Huwelijken Brugge, 1796-1910 (35.360 akten) - De overlijdensakten van Brugge, 1796-1910

PROBAT Probat (www.west-vlaanderen.be/probat ) is een online databank met de archiefbeschrijvingen van het provinciaal Archief West-Vlaanderen en de lokale archiefdiensten van Harelbeke, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Middelkerke, Poperinge, Staden, Tielt (Stad en OCMW), Vleteren, Wervik en Zedelgem. Het verkennen of voorbereiden kan dus voortaan van thuis uit. Om de documenten zelf in te kijken is een bezoek aan een van de archiefleeszalen nog steeds nodig. Toch bevat de databank nu al digitale beelden van enkele documentenreeksen zelf. Zo is de volledige reeks 'militieregisters' (1813-1922) van het Provinciaal Archief online te raadplegen, en ook de plannen en tekeningen uit de verschillende archiefreeksen met vergunningsdossiers 'gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven' of de milieuvergunningendossiers (tot 1970).

RECENTE PUBLICATIES P.R.OOSTKAMP, dopen 1631-1797 door Johan Haerynck

850 Pagina's € 50,00

(Met alfabetische lijst op naam van de moeder)

P.R.OOSTKAMP, huwelijken 1631-1797 door Johan Haerynck P.R.OOSTKAMP, overlijdens 1631-1797 door Johan Haerynck

210 Pagina's € 17,00 518 Pagina's € 30,00

(Pas verschenen !)

ASSEBROEK, Index op de huwelijken en begrafenissen 1639-1910 door Jo Patteeuw 256 Pagina's € 20,00

Verkrijgbaar door een mailtje naar vvf.brugge@skynet.be of door afhaling op het secretariaat: Baron Ruzettelaan 401, 8310 Assebroek BRUGGE - Tel: 050/35 5136

11

I


!

ONZE VERENIGING BESTAAT 50 JAAR. DAT MOETEN WE VIEREN MET EEN ZO

GROOT MOGELIJKE DEELNAME AAN HET CONGRES IN HET FELlXARCHIEF TE

ANTWERPEN.

Onze regio zal aanwezig zijn met een boekenstand. Het is ook een gelegenheid om kennis te maken met het belangrijke Felixarchief. Het congres voor de leden gaat door op zaterdag 14 maart en de zondag 15 maart is dan afgestemd op het 'grote publiek' dus ook niet-leden. Voor meer informatie, zie de folder in het lokaal en het volgende nummer van Brugse Stam.

112


Brugse Stam

België-Belgique 8310 Assebroek PB 3/5104-P007782

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN regio Brugge, vzw kennisplatform; voor familiegeschiedenis

47ste JAARGANG NR.: 2, maart - april 2015 URL: www.familiekundebrugge.be

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantw. Uitg.: J. Patteeuw, Kerklaan 30, 8310 Brugge

11(JordraeAt

"8'''9911 i,. allielcllS" MaaHdaf Z;II

aD Hfaart 2016 Ooz. Ift

VIJFTIG JAAR FAMILIEKUNDE VLAANDEREN Na de tweede wereldoorlog zien we in Vlaanderen verschillende mensen op zoek gaan naar hun voorouders. Heel dikwijls zijn het onderwijzers die door hun positie in de samenleving gemakkelijk toegang verkrijgen tot de gemeentehuizen waar de bronnen te vinden zijn. Ze vinden elkaar in de jaren zestig van de voorgaande eeuw in de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (de WF), opgericht nu vijftig jaar geleden te Gent. In West-Vlaanderen zien we pioniers zoals Michiel Mispelon, Eddy Van Haverbeke, Valère Arickx, Leo Vanackere en nog vele anderen. Men beschikte toen nog niet over indexen op de parochieregisters, er moest noest gezocht worden - soms op de zolders, soms in de kelders van de gemeentehuizen. De bezoeken aan het Provinciale Rijksarchief lagen niet zo meteen voor de hand. Het oud schrift en het Latijn waren ernstige obstakels. Heel wat van die pioniers zijn binnen het kader van hun vereniging aan de slag gegaan om indexen op te stellen en uit te geven zodat anderen het wat gemakkelijker zouden hebben. Ze verzamelden ook rouwbrieven en doodsprentjes en aldus zijn de documentatiecentra ontstaan. Onze afdeling had de eerste jaren genoeg aan één kast om de documentatie op te bergen, nu hebben we vijftien boekenkasten en 75 strekkende meter regalen in het lokaal. Ondertussen is het opmaken van zijn familiegeschiedenis een typische bezigheidstherapie geworden voor gepensioneerden en bruggepensioneerden. Jonge mensen kijken niet vanzelf achteruit, dit komt maar met de leeftijd. De vereniging heeft onder druk van de erfgoedreglementering en subsidiëring een nieuwe naam aangenomen en noemt nu FAMILIEKUNDE VLAANDEREN. Ze overkoepelt 25 afdelingen en telt een kleine drieduizend leden.

131


MEDEDELINGEN

TIJDSCHRIFT

Brugse Stam

LOKAAL

Abonnement € 10,00

Ons lokaal is in de namiddag open van 14 tot 17.00 uur, iedere eerste maandag en iedere tweede woensdag van de maand. Het is open op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 elke vierde zaterdag van de maand. Met andere woorden: op maandag 2/03, Let wel: op 6/04 gesloten (2de paasdag); op woensdagen en 11/03 en 8/04 en op zaterdagen 28/03 en 25/04.

op rekening

IBAN: BE19-9730-9465-0412 BIC: ARSPBE22 van Af-Brugge p/a Sint-Michielslaan 90 8200 Brugge Buitenland: € 12;00 Gratis voor FV-Ieden van het arrrondissement Brugge

DIGITALISERING ROUWBRIEVEN

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO BRUGGE vzw

Nu beurtelings op dinsdag en donderdag. Op 5/03 -17/03 - 2/04

BE 0535..565.209

SECRETARIAAT Baron Ruzettèlaan 401 8310 Assebroek Tel.: 050.35.07.01 e-mailadres: wf.brugge@skynet.be MAATSCHAPPELUKE ZETEL & LOKAAL-: Kleine Hertsbergestraat 1-3, 8000 BRUGGE 2e verdieping LIDMAATSCHAP FAMILIEKUNDE VLAANDEREN . €35,OO oprèkenîng IBAN: BES.8-4141-1712-2179 BIC KREDBEBB o.n.v.: FAMILIEKUNDE VLAANDEREN Van Heybeeckstraat 3 2170 MERKSEM

VOORDRACHT

Op maandag 30 maart om 20 uur spreekt de heer Pol Maertens ons over "Brugge in Affiches". Aan de hand van oude affiches kunnen we een heel stuk Brugse Geschiedenis naar boven halen Op maandag 27 april om 20 uur vertelt de heer Hubert Creyf over "Het Manhattenproject", een boeiend verhaal geïllustreerd met authentieke filmbeelden. Op 16 juli 1945 trad de mensheid op onomkeerbare wijze het nucleaire tijdperk binnen. Op die dag immers werd de eerste atoombom uitgetest in een woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico. Kort daarna werden twee Japanse steden door atoombommen vernietigd. Deze voordrachten gaan door in samenwerking met de K.H.K. M. Van Coppenolle in het CM-lokaal, Moerkerkesteenweg 118, 8310 BRUGGE. *Toegang: voor leden €

Brqgse Stam gratis

2,- i voor niet-leden € 4,-

INHOUD VAN DIT NUMMER: Eddy Dubruqué .. ~ompagnie Maréchausseé Johan Haerynck Parochie registers van het Fort Sint-Donaas

FAMILIENIEUWS

Laat niet na ons de gebeurtenissen in uw familie mede te delen. Het familiale leven ligt onze vereniging nauw aan het hart.

Tony Strypsteen Ovér Aldfaer 6.1

Dr. Maarten tarmuseau.

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge, wordt gesteund door:

Geni-aal Vlaanderen

Elke auteur is verántwoordelijkvoor de inhoud van zijn of haar teksten.

. Redactie Jo Vandeghinste

I 14

~&

Vlaanderen verbeelding werkt

B RU GGE


Onderofficieren en manschappen van de Compagnie Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 - (8)

1

Eddy Dubruqué

80

Recaille Jean, geb. 21 mei 1787 te Brussel fs. Joannes en Marie Poutrie.

mond, 5 voeten 4 duim groot. Ovaal gezicht, laag voorhoofd, bruine ogen, platte neus, grote brede kin, rost bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 februari toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1807 bij het 117 Regiment van Ligne. Gecongedeert op 12 mei 1814. Marechaussee te Voet. Op 15 juli 1817 weggezonden wegens slecht gedrag. 81

Vanhamme Philippe, geb. 10 oktober 1781 te Schaarbeek fs. Joannes en Catharina Van Horne.

5 voeten 5 duim groot. Rond gezicht, plat voorhoofd, bruine ogen, welgemaakte neus, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden 10 mei 1802 bij het 112 Ligne. Gecorporeerf bij het 18 Bataljon Bag. 22 oktober 1812. Gecongedeert 4 juni 1814. Marechaussee te Voet. Meegedaan de veldtochten in Italië, Hongarije en Oostenrijk. Gekwetst in Wagram 3 . 1 juni 1816 overgegaan naar de Compagnie van Zuid Brabant. 82

4

Lambert François, geb. 14 december 1794 te Seneffe fs. Jacques en Marie Antoinette

5 voeten 6 duim groot. Ovaal gezicht, kaal voorhoofd, zwarte ogen, lange neus, middelmatige mond, lange kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 8 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1811 bij de Dragonders 12de Compagnie. Gecongedeerd in 1814. Marechaussee te Paard. Meegedaan de veldtochten sedert 1811, 1812, 1813 en 1814 in Spanje en Frankrijk. Op 16 september 1816 overgegaan naar de Compagnie van de provincie Henegouwen. 83

Nisse Guillaume, geb. 1 januari 1780 te Brussel fs. Joannes en Marianne Durand.

5 voeten 6 duim groot. Breed gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, brede neus, grote mond, brede kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 7 februari 1815 toegekomen van het hotel der Invaliden. Vorige diensten: in Franse dienst getreden op 15 augustus 1802 en in het hotel der Invaliden in 1806. Marechaussee te paard. 13 oktober 1815 weggejaagd wegen slecht gedrag. 84

Vaveau, geb. te Seneffe zonder verdere gegevens.

5 voeten 7 duim groot. Rond gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, ronde kin, kastanje bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 8 februari 1815 toegekomen van de Franse dienst met cautie. Vorige diensten: Marechaussee te Paard. 13 oktober 1815 overgegaan naar de Compagnie van Jemappe.

Militaire Stamboeken boek 623 - Korps Marechaussee Comp West-Vlaanderen 1814-1830 nrs. 000001-000410. Ingelijfd, van inlijven, detacheren, bij een korps indelen. 3 De Slag bij Wagram (5-6 juli 1809) was een grote veldslag tussen Franse en Oostenrijkse troepen nabij DeutschWagram in Marchfeld, een laagvlakte net ten noorden van Wenen. Met deze beslissende veldslag bracht de Franse keizer Napoleon de Vijfde Coalitieoorlog tot een einde. Het was zijn laatste grote overwinning; latere veldtochten zouden alle in een nederlaag eindigen. De Slag bij Wagram was de grootste veldslag van de napoleontische oorlogen tot op dat moment. Meer dan 80.000 van de 300.000 soldaten sneuvelden op het slagveld. In Parijs zijn de Avenue de Wagram en Place de Wagram en het metrostation Wagram naar deze veldslag vernoemd. 4 Seneffe is een plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. 1

2

1-51


85

Colbert Jean Joseph, geb. 28 oktober 1787 te Antwerpen fs. Willem en Joanne Christine. Laatst gewoond te Antwerpen. 5 voeten 4 duim groot. Vol gezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, kastanje bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 8 februari 1815 toegekomen bij het korps met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden 2 mei 1807 bij het 34ste Linie. Overgegaan als sergeant bij het 4de Linie in 1812. In dienst getreden als conscrir. Marechaussee te Voet. Brigadier benoemt op 10 oktober 1829. Heeft de veldtochten van 1808 tot 1812 meegedaan. Op 4 september 1830 gepasporteerd.

86

Demoulin Emanuel, geb. 12 december 1789 te Brussel fs. Cornelis (overleden) en Barbara Antonnette. Laatst gewoond te Brussel. 4 voeten 10 duim 3 streken groot. Ovaal gezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 8 februari 1815 toegekomen uit Franse dienst met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als vrijwilliger bij het 54ste infanterie in 1809. Marechaussee te Voet. Heeft de veldtochten van 1809 tot 1812 in Spanje meegedaan en de veldtochten van 1813 en 1814 in Frankrijk. Op 28 november 1816 overleden.

87

Coutellier Gerard, geb. 1775 te Brussel fs. Josephua en Catharina Martial. 5 voeten 2 duim groot. Ovaal gezicht, onbedekt voorhoofd, bruine ogen, platte neus, grote mond, brede kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 8 februari 1815 toegekomen uit Franse dienst met cautie. Vorige diensten: in 1792 in het regiment van Meweet toegetreden. Gecongedeert in augustus 1810. Marechaussee te Voet. Op 9 januari 1816 weggejaagd wegens slecht gedrag.

88

Bras Mathias, geb.23 maart 1790 te Brussel fs. Jan Baptist en Maria Louise Marechal. Laatst gewoond te Brussel. 5 voet 4 duim groot. Ovaal gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus, grote mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 9 februari toegekomen met cautie. Marechaussee te Voet. Op 29 januari 1823 overleden.

89

Mourman Pierre Joseph Marie, geb. 3 januari 1782 te Lessine fs. Mons ... en Rosalie Meunnier. 5 voeten 5 duim groot. Vol gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, lange neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 9 februari toegekomen uit Franse dienst. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als vrijwilliger op 31 januari 1804 bij het 21ste Regiment Infanterie van Ligne. Gecongedeert in 1814. Marechaussee te Voet en op 8 november 1817 te Paard benoemd. Op 1 november 1819 weggejaagd.

90

Chantraine Pierre, geb. 6 augustus 1793 te Wasoig fs. Hendrick en Marie Therese NitilĂŠ. 5 voeten 4 duim groot. Ovaal gezicht, laag voorhoofd, bruine ogen, platte neus, middelmatige mond, spitse neus, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 10 februari 1815 toegekomen met cautie. Marechaussee te Paard. Op 1 mei overgegaan naar de Compagnie van Namen in vervanging van Vanden Ruiter Joly.

wordt vervolgd

1

Dienstplichtige, rekruut.

1 16


ti

"'C

::tl

61;:::I. Cf)

:ï ';+

Cl

o

:;,

Rl

Cf)

~ (1)

:;,

.A

""-I

~

10 26 28 7 9 9 3 26 13 20 1 4 17 28 28 16 29 22 15 6 7 23 24 1 26

12 3 6 6 11 7 1 12 10 10 10 4 12 3 4 1 11 8 7 2 3 3 3 12 11

1682 1686 1701 1691 1687 1686 1702 1698 1697 1692 1698 1696 1690 1696 1696 1683 1690 1700 1687 1696 1700 1698 1696 1680 1679

15 18 7 19 27 9

4

1698 1696 1697 1689 1695 1691

3

4

10 12 2

-------

"",

'NAAM -

VApER

. ::;.

PE''ilËR

MOEÓER

METER ·

Deuninck Joannes

Lieven

Nerit Mary

Deunick Jan

Wansiele Anna

Deuninck Joannes

Joannes

Bukoerts Catharina

Deuninck Livinus

Simay Joanna

Deuninck Petrus

Livinus

Henderickx Catharina

Mintes Martinus

Henderikes Maria Cristina

Deuninck Rosa

Livinus

De Minu Anna

De Clerck Joannes

De Klerck Joanna

Deuninckx Joannes

Livinus

De Menu Anna

Deuninckx Joannes

Porters Barbara

Deuninx Livinus

Livinus

Menuw Anna

Maes Livinus

Menuw Maria

Deurweerder Allegonda

Bartholomeus

Hens Maria

Vande Velde Judocus

Soekerloe Martina

Deurweerder Maria Joanna

Bartholomeus

Hens Maria

Deuninck Livinus

Van Haute Maria

Dewae Franciscus

Jacobus

Goevaerts Maria

De Somer Franciscus

Vanden Broeck Elisabeth

Diepenbeeck Anna

Christianus

Lemmeos Aeltie Agate

De Mulde Gulielmus

Van Hoecke Anna

Dieter Philippina

Petrus

Adam Maria

Laurents Philippus

Bitterbie Anna

Dinies Hendericus

Franciscus

Flore Anna

Rom Hendericus

Moentack Maria

Dobbelaer Martinus

Jacobus

Velde Joanna

Versluys Antonius

Rickaers Adriana

Dobre Petronella

Joannes

Canan Maria Josepha

Dousie Livinus

Boone Petronella

Doppegieters Livinus

Gabriel

Oose Joanna

Deuninck Livinus

Lux Maria

Doublaer Josinne

Jan

Schoumaecker Jenne

Doublaer Joos

Moerdicke Josinne

Draxsery Barbara

Egidius

De Wulf Isabella

De Muninck Franciscus

La Gere Barbara

Drie Maria

Carolus

Braems Maria

De Lespiers Thomas

Meulemeester Elisabeta

Du Pom Joanna

Joannes

De Pom Maria

Michiels Adrianus

Pieters Maria

Du Poure Joannes

Joannes Bapt.

Mobert Maria

Mondel Joannes

De Rapalie Francisca

Duist Joanna

Petrus

Tienpont Judoca

Smet Livinus

Van Vyve Anna

Dylon Hendericus

Joannes

Kaepersdu Maria

Klassen Hendericus

Monin Maria

Elslander Josephus

Daniël

Engelteer Joanna

Engelter Josephus

Siecke Maria

Fergos Maria Anna Firy Joanna Floris Anna Maria Floryn Livinus Frenseel Judoca Froelieck Hendricus Frolick Joannes Gauwerloorse Corn. Thomas

Martin Pittre Marinus Jacobus Jacobus Gherardus Gerardus Thomas

Van Godfeit Anna Dosse Jacquemine Minne Isabeta Nutinck Joanna Verote Maria Loofenboom Livina Rosenbom Livina Maurens Barbara

Jegers Andris Givarts Cornelis Marselier Judocus De Minu Joannes Doose Judocus Ponsman Albertus Van Dam Petrus Wormhout Cornelius

Wesplar Mari Anna Jenne Firy Jansens Gulielma Rilof Laurentia Van Horens Catharina Jansens Elisabeth Henderickx Anna Catharina Verhelst Maria Anna

- - - - - - -- ---

- --- - - - - - -

-

AANM.


...co

t:!MM 15 15 27 3 16 8 18 30 5 5 7 13

23

"

;:0

6' ~

en 5路

~

lil lil (Jl

~

al:l

8 11 3 11

9 2 10 11 8 8 11 10 9

13

4

31 18 1 29 10 8 16 4 15

12 5 2 11 5 12 7 2 12

9 1 17 10 6 8 17 5 1 1 30 1 4 1 21 1 29 10 11 3 6 9 6 1

1698 Germonpre Carolus 1686 Gijskes Gertrude 1697 Glas Petrus 1699 Glas Rosa 1691 Goddien Petrus 1698 Goddin Leonarda 1695 Goddine Petrus 1700 Godien Egidius 1693 Goedien Emerentiana 1693 Goedien Maria Francisca 1689 Goethem Philippus 1688 Gommers Claudius 1691 Goosen Ester 1696 Greseels Cornelius 1700 Gumbeleck Andreas 1689 Harmse Hermanus 1691 Hassens Raynerus 1682 Heins Barbe 1695 Helderhoft Joannes 1698 Helemes Jacoba 1691 Henderickx Hendrica 1688 Heninck Denies 1696 Hentiger Jacobus

1698 1686 1684 1693 1696 1682 1686 1684 1690 1699 1692 1690

Herman Anna Hermans Isabelia Herremans Maria Petronelia Herrevoets Elisabeth Hersi Carolus Ludovicus Hertoghe Isabel Piternel Hertoghe Josina Hertoghe Ludovicus Hoerens Joannes Hooghe Helena Hooris Maria Hubaert Cornelius

VADER Thomas Guilelmus Livinus Livinus Egidius Egidius Egidius Egidius Egidius Egidius Paschasius Joannes Egidius Marcus Joannes Anoldus Joannes Lienarts Christianus Jacobus Rut Hugo Eduardus Hendericus Andreas Adrianus Joannes Carolus Pitre Petrus Pittre Georgius Jacobus Judocus Antonius

MOEDER De Bryne Elisabeth Schuringhe FenelIa Hansere Barbara Roemers Barbara Houthoof Joanna Houtost Joanna Outhaeft Joanna Houthooft Joanna Houthooft Joanna Houthooft Joanna Segers Seken Schuermans Margaretha Scheppers Maria Hoster Maria Meesters Judoca Conraets Elisabeth Felix Catharina Jansens Agnes Pieters Catharina Van Mero Joanna Rutten Maria Van Dick Altsie Brasems Maria Lune Anna Vander Ha Adriana Vande Hage Adriana Jans Adriana Rapalie Maria Locket Jaconemine De Pauw Maria Lakette Jacquemine Waterloos Joanna Casteleyns Joanna Watervliet Anna Potuyt Joanna

PETER Minu Joannes Van Dyck Jacobus Limans Petrus Hallaert Petrus Fiers? Egidius Col Judocus Van Heule Petrus Schillemans Petrus Pectoor Joannes Deuninckx Joannes Taelmans Philippus Scharton Claudius Smet Franciscus Willes Abraham Baertt Jacobus Harmse Conraet Van Hines Stephanus Wittevronl Joos Vander Meet Dieriek De Reke Jacobus Tysen Petrus De leeuw Arnoldus Jele Jacobus Valensien Carolus Van de Walie Petrus Vande Hyde David De Minu Joannes Westerlinck Ludovicus Vanezhenbrouck Jillis Plasschaert Judocus Vanden Brille Ludovicus De Rom Urbanus Goddin Egidius De Minu Joannes De Geck Cornelius

METER De Bryne Maria Wilsingh Gertrude Henderix Sibilla Vermerse Catharina Van Hove PetronelIa Bockert leonarda Vande Cavey Adriana Hanses Maria Zegers Maria Koeckx Maria Van D... urt Joanna Vande Bemde Anna Cornelis Joanna Nuwlandt Anna liemans Joanna Jansen Belgi Jansens PetronelIa Menu Maria Janse Ravenich Anna Cornelisse Maria Van Roo? Mariken Van Dien Joanna Tornout Theresia Dauroo Judoca Quintain Isabelia De Hoofman Petronelia De Laye Gulielma Nonkel Maria Lauren Marguerit De Pauw Josina Lacket Barbe Henderickx Sibilla Bitebie Anna Jacobs Elisabeth Vermere Maria

AANM.

I


,

NAAM Hutsebaut Petrus Huysman Joanna Hyest Elisabeth Imandt Dorothea Imant Adrianus Jacobus Joanna Jans Maria Margareta JanseAgnes Janse Augustinus Janse Steck? Elisabeth Jansen Joachim Joseph Jansen Lambertus Jansens ???? Jansens Adrianus Jansens Clara Judoca Jansens Ester Jansens Joanna Jansens Joanna Maria Jansens Joannes Jansens Lienaert Jansens Theodorus Jansens Van Oosberghen Petr. Jansens Van Yeck Joannes Jasper Sebastian us Jelee Carolus Joseph Jilije Maria Anna Jonckbloet Elisabeth Jonckbloet Joanna Jonckgerick Maria Catharina Jonghbloedt Augustinus Joon Maria Joordaens Antonius Joose Comelius Jooste Francisca Julaert Gerarda? ",

"U

;u

~

(f)

~

~ RlCl>

::I

I

~

U)

4 17 30 27 8 10 21 14 17 28 18 18 18 26 24 25 19 21 6 26 18 3 4 12 4 31 11 5 11 28 18 1 6 26 17

3 11 6 5 3 3 5 4 2 3 2 10 10 1 2 6 9 10 9

1 2 7 3 12 12 3 7 7 9 3 11 6 7 1 10

1691 1698 1690 1697 1699 1693 1693 1691 1698 1691 1682 1690 1699 1684 1696 1690 1699 1689 1700 1684 1692 1697 1689 1690 1683 1685 1700 1699 1695 1698 1696 1689 1699 1698 1690

VADER Adrianus Judocus Joannes Petrus Petrus Joannes Ambrosius Gulielmus Jacobus Dirieck Jacques Hendericus Joannes Jacques Nicolaas Dierick Gulielmus Hubertus Joannes Jacques Nicolaas Petrus Mattheus Sebastianus Jacques Jacobus Nicolaas Nicolaas Simon Nicolaas Hugo Comelius Franciscus Franciscus Joannes

' MOEDER Mehelis Jaqueline Vermandes Maria De Vosldel Vereecke Anna Vereecke Anna Paulus Maria Syens Elisabeth Wilems Bemarda Van Siembroeck Anna Roose Thomasine Matian Mary Henderick Joanna Helslandt Maria Matheaus Maria De Le Marghareta Jansens Anna Maria Schack Joanna Jansens Maria Tiesens Petronella Matheaus Maria De Le Margareta Van Borm Petronella Henderickx de Loots Anna NN Elisabeth Samomonne Joanna Sa lom ons Joanna Danies Margareta Daniels Margareta Baerts Catharina Daniels Marghareta Schilinck Catharina Jaets Anna Breeck Jacoba Breeck Jacoba Vossen Anna

'~

Hutsebaut Ludovicus Slock Joannes Hoye Amoldus Daniels Andreas Van Herenthals Seberecht Antonusen Aerdt Van Diegem Jacobus De Minu Joannes Wits Abraham Montemouw Urbanus Damarin Joacim Joseph Trommel Paulus Van Brussele Judocus De Lein Adrianus Vander Keere Malliaert Lammers Guilielmus Rotie Niciolaas Huvenaer Mattheus Tieses Petrus Dins Lienaert Carton Vincentius Le Roye Marinus Gisbertus Van Ham Moosbuch Jacobus Damaryn Carolus Plaschaert Jacobus Danies Joannes Royer Paulus Goddien Egidius Daniels Augustinus Coolman Joannes Bapt. Martens Antonius Elias gerardus Turpaien Philippus Julaert Stephanus

Mm R Averslagh Joanna Leemans Joanna Jansens Elisabeth Van Dulsberge Dorothea Roolof Adriana Van Hauerdt Joanna Backus Margareta Janse Anna Maria Davrouw Judoca Van der Meersche Anna Maria Menu Anna Maria Henderickx Meghele Bucoy Catharina Demar Maria Jansens Agnes Jansens Maria Van Herentals Anna Van Damme Anna Hebbes Joanna De Letomme Maria Schellinckx Catharina Van Niuwenhuyse Catharina Van den Ryen Maria Anna Pietersen Maria Mas Maria Anna Maes Maria Anna Janssens Elisabeth Van Duyesberge Dorotea Dirie Maria Roelof Adriana Sieters Maria Vanderyen Maria Anna Stroy Comelia Stepout Maria Vossen Ester

AANM.

!


N C

"1J

;:0

~ ;:l. (f)

~

~ ::l DI

3l

~CD ::l

.

.

2 11 4 12 21 12 7 8 11 8 30 9 12 7 29 3 3 11 1 11 4 2 7 10 26 9 15 8 2 4 17 9 11 4 3 5 19 9 8 8 10 12 7 7 16 3 6 6 8 11 20 2 5 11 16 4 23 2 12 12 14 12 24 4 18 3 29 10 12 2

1678 1689 1666 1696 1697 1690 1692 1699 1695 1699 1696 1696 1688 1684 1691 1698 1695 1683 1685 1688 1695 1691 1692 1700 1688 1696 1688 1684 1693 1683 1689 1700 1689 1697 1699

[,

NMM. Kannee Jan Kasselaer Petronella Kasteck Guilain Kausmaker Theodorus Keese PetronelIa Kele??at Christianus Joannes Keuninck Maria Keuninck Mattheus Kiekebos Maria Kint Livinus Kint Petrus Knudde Joanna Koel Jacobus Kools Joanna Catharina Kooye Anna Elisabeth Kriekens Joannes Kyser Petrus Laloo Sarbe Laloo Petrus Franciscus Lalooy Maria Anna Lambert Hendricus Lameere Joannes Bap!. Lammens Anna Larenne jacobus Latoor Maria Laurents Joannes Lauweriens Jacobus Le Lou Jan Jacques Lense Antonius Les Piers Franchinne Lespiere jacobus Lespiere Josephus Leukens Gherardus Liefooghe Joannes Liefooghe Maria

\/ADER Jan Joannes Mahieu Judocus Joannes Christianus Hugo Joachim Joannes Jacob Livinus Livinus Franciscus Adrianus Jacobus Arnoldus Philippus Christianus Jan Baptiste Joannes Sap!. Joannes Sap!. Alexander Antonius Christianus Jacobus Egidius Philippus Ignatius Jacques Petrus Pittre Thomas Martinus Jacobus Petrus Petrus

MOEDER .. De Keyser Caterine Lieven Anna De Vinck Martina Schout Elisabeth Rooghe Petronella Jans Catharina Van Dieck Altie? Anna Ruses Adriana Raventyens Maria Beer PetronelIa Hubert Petronella De Boevere Joanna Japits Joanna Loteri Francisca Hellebye Elisabeth De Ryke Maria Zeeghers Gulielma Rilot Laurence Reloest Laurenlie Rislof Laurentia Hadinckx Judoca Sorms Catharina Hermans Helken Kest Maria Margareta Vanden Seuschen Petronel Jansens Elisabeth Kloets Judoca Rean Mary Raamakers Christina De Nostre Catharina De Pauw Judoca Satlalon? Maria Joanna Gereerts Agnes Van Meeren Maria Van Moorem Maria

fmR De Menu Jan De Haes Joannes Viere Guilain Vincent Stephanus Goovaert Joannes De Minu Joannes De Minu Joannes De Neve Franciscus Rom Hendericus Phirens Egidius Houdaert Petrus Vande Voorde Joanna Fies Jacobus Cools Joannes Damelin Joannes De Smet Joannes Judocus Sernaert De Menu Jan De Clerck Petrus De Klerck Joannes Roef Hendericus De Canon Joannes De Pom Joannes Wittevrongel Judocus Verlee Joannes Krick Joannes Jes Jacobus Beer Jan Guilaume Ockers Antonius Du Goubles Pittre Vande Velde Jacobus Nilee Josephus Koucke Joannes Didde Winant Diede Winandt

MetER Amelinck Perrine Lieven Petronella Bosine Jeanne Levyck Mechelina Soos Magdalena Rickaert Maria Janse Isabella Lepiere Judoca Verschure Maria Kastelyen Joanna Mennu Antonia Van Remenandt Catharina Pieters Antonia Miiaen Livina Petrs Maria De Smet Anna Maria Jansens Joanna De PrĂŠ Mary Maes Maria Sossien Jacoba Vincke Maria Fruts Petronella Hollese Joanna Kastelye Joanna Paus Maria Outhoost Joanna Pieters Antonia Jeets Anna Vos Joanna Vande Quiere Franchinne Salomon Joanna Van Pooke Catharina Philipp. Lammers Altie Kox Maria Van ~uysberge Dorothea

AANM.


Gen-iaal Vlaanderen (persbericht) - Romeins DNA-project brengt genetische verschillen binnen Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen in kaart Dr. Maarten Larmuseau

De voorbije jaren werd het DNA van honderden Vlaamse mannen onderzocht om het 'genetisch erfgoed' binnen Vlaamse gemeenten in kaart te brengen. Dit onderzoek gebeurde in het kader van het 'Romeins DNA-project', georganiseerd door de KU Leuven en Familiekunde Vlaanderen en in samenwerking met onderzoekers van Universiteit Gent en drie Vlaamse Gallo-Romeinse musea (Tongeren, Velzeke en Oudenburg). Internationaal is dit onderzoek het eerste project waarbij historische verschillen in genetische diversiteit tussen West-Europese steden en dorpen bestudeerd werden. Zes Vlaamse gemeenten waren geselecteerd binnen het wetenschappelijk onderzoek, namelijk Tongeren, Alken, Idegem, Velzeke, Snellegem en Oudenburg. Hierbij werden de V-chromosomen geanalyseerd afkomstig van nu levende mannelijke nakomelingen van families die volgens archiefonderzoek in één van de geselecteerde gemeenten leefden tijdens de late middeleeuwen. De bekomen resultaten van het project, die nu gepubliceerd zijn in het vaktijdschrift Heredity, tonen aan dat er tijdens de late middeleeuwen duidelijke genetische verschillen bestonden tussen Vlaamse regio's, maar niet tussen gemeenten uit eenzelfde regio. Hierbij werd verrassend meer genetische diversiteit geobserveerd in Vlaams Brabant en Limburg (met de hoogste diversiteit gemeten in Tongeren) dan in West- en Oost-Vlaanderen (met de laagste diversiteit in Ouden burg). Tijdens de late middeleeuwen waren er echter geen genetische verschillen tussen de geselecteerde gemeenten met een andere historische oorsprong (namelijk al bevolkt tijdens de Romeinse periode of pas sinds de vroege middeleeuwen). Uiteindelijk bleek ook dat de biologische verwantschap tussen de 'authentieke' familielijnen binnen de zes geselecteerde gemeenten opvallend laag was (significant niet hoger dan de gemiddelde verwantschap tussen families uit eenzelfde regio of zelfs uit gans Vlaanderen). Deze resultaten wijzen op een hoge graad van migratie tussen Vlaamse gemeenten in de tijd dat familienamen algemeen in gebruik raakten in de late middeleeuwen. Hierdoor biedt het 'Romeins DNA-project' voor het eerst inzichten in het Vlaams genetisch erfgoed, zowel voor academici van diverse disciplines als voor het grote publiek dat geïnteresseerd is in de eigen familiale afkomst en in streekgeschiedenis. Wat? leder van ons heeft in elk van zijn cellen een levend archiefdocument, namelijk het DNA, dat een uniek beeld kan geven over zowel de evolutie van de mens alsook over de geschiedenis van de eigen voorouders. Het 'genetisch erfgoed' van een groep mensen uit een continent, land, regio of zelfs dorp biedt hierdoor inzichten in de evolutie en in de geschiedenis van die bepaalde populatie. Genetische diversiteit linken aan evolutionaire en geschiedkundige feiten is een zware klus. Gelukkig hebben genetici enkele 'trucs' om dit te realiseren. Eén van deze trucs is de studie van het mannelijk Vchromosoom. Het V-chromosoom is bij de mens het geslachtsbepalend chromosoom en wordt doorgegeven van vader op zoon. Doordat het maar door één ouder wordt doorgegeven, in tegenstelling tot de rest van het genoom is het een uniek stukje DNA. Bovendien is het V-chromosoom (althans tot voor kort in België) gekoppeld aan de familienaam en kan men via genealogische gegevens in directe paternale lijn het traject van de V-chromosomale variant van de DNA-donor in ruimte en tijd volgen sinds het gebruik van de erfelijke familienaam (in Vlaanderen vanaf de late middeleeuwen). Het was echter onbekend of er in het verleden genetische verschillen aanwezig waren op het niveau van een dorp of stad in West-Europa. Een dorp of stad was vroeger vaak een kleine gemeenschap met een beperkt aantal paternale familienamen. Hierdoor zou het mogelijk zijn dat de specifieke oorsprong en geschiedenis van een dorp of stad een sterke invloed heeft gehad op de genetische varianten aanwezig in 'authentieke' families die al eeuwen resideren in datzelfde dorp of stad. De bijkomende vraag of de onderlinge biologische verwantschap tussen deze authentieke families gemiddeld hoger is dan de verwantschap met andere families uit een andere Vlaamse regio, was zonder wetenschappelijk onderzoek niet te beantwoorden. Hoe? In het kader van het Romeins DNA-project werd het genetisch erfgoed via V-chromosomaal en genealogisch onderzoek geanalyseerd in zes Vlaamse gemeenten. Volgende steden en gemeenten

21

I


werden geselecteerd: Oudenburg en Snellegem in West-Vlaanderen, Velzeke en Idegem in OostVlaanderen, en Tongeren en Alken in Limburg. Deze koppels van gemeenten zijn geografisch gescheiden waarbij in elk koppel een gemeente geselecteerd werd die ten tijde van het Romeinse Rijk al een gekende continue en omvangrijke bewoningsdichtheid had - namelijk Oudenburg, Velzeke en Tongeren - alsook een gemeente die pas een aantoonbare continue bewoning kende sinds de vroege middeleeuwen namelijk Snellegem, Idegem en Alken. Voor elke geselecteerde gemeente in het Romeins DNA-project werd door vele vrijwilligers gezocht naar . ongeveer 50 families die representatief waren voor de populatie ten tijde van de eerste noteringen van de de familienamen in die gemeente in de 14 _16 eeuw. De 'authentieke' families moesten hiervoor uiteraard aan diverse strenge criteria voldoen. Voor elke potentiële familie moest immers op basis van archiefdocumenten bewezen kunnen worden dat zij langs vaderlijke lijn afstammen van mannen die in de gemeente leefden sinds de eerste lijsten van familienamen die in de late middeleeuwen opgesteld werden. De op voorhand zorgvuldig geselecteerde mannen werden uitgenodigd om via hun wangslijmvlies een DNA-staal af te staan tijdens drukbezochte staalname-avonden die plaatsvonden in o.a. het GalloRomeins Museum te Tongeren, het Romeins Archeologisch Museum te Oudenburg en het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke in de periode 2012-2013. Op basis van deze staalnames werd voor iedere donor het V-chromosoom geanalyseerd en met deze van andere donoren in het project vergeleken. Resultaten

Om aan te tonen dat we inderdaad kunnen teruggaan in de tijd naar de late middeleeuwen via genetische informatie van levende personen, moest eerst aangetoond worden dat de link tussen het V-chromosoom en de genealogie over de eeuwen heen wel stevig genoeg was. Er kon in het project worden vastgesteld dat de historische frequentie aan 'koekoekskinderen' echter voldoende laag was (1-2% per generatie) en dat de juridische vaders nagenoeg steeds overeenstemde met de biologische. Daarom kon de grote overeenkomst tussen juridische en biologische stambomen de doelstellingen van het Romeins DNAproject garanderen. Er werden geen genetisch verschillen gevonden tussen gemeenten met 'Romeinse' wortels (Tongeren, Oudenburg en Velzeke) versus gemeenten die pas later tijdens de vroege middeleeuwen zijn bevolkt (Alken, Snellegem en Idegem). Wel waren de sterk duidelijke genetische verschillen tussen gemeenten identiek aan de eerder geobserveerde verschillen tussen Vlaamse regio's, voornamelijk tussen West- en Oost-Vlaanderen versus Vlaams Brabant en Limburg. Veel meer genetische diversiteit werd waargenomen in Vlaams Brabant en Limburg (met de hoogste diversiteit in Tongeren) dan in West- en Oost-Vlaanderen (met de laagste diversiteit in Oudenburg). Dit was verrassend aangezien men steeds veronderstelde dat er in het verleden meer migraties langs de kust voorkwamen en dat er daardoor dicht bij de kust meer genetische diversiteit zou aanwezig zijn dan in het binnenland. De biologische verwantschap tussen de authentieke familielijnen binnen de zes geselecteerde gemeenten was verrassend laag aangezien het beduidend niet hoger lag dan de gemiddelde verwantschap tussen families uit de rest van Vlaanderen. Dit wijst erop dat het in gebruik raken van familienamen in de Vlaamse dorpen en steden een langdurig proces is geweest en dat verschillende gebeurtenissen in die periode vermoedelijk gezorgd hebben voor een grote frequentie aan migratie zodat de verwantschap tussen de authentieke paternale lijnen dermate laag is. Een belangrijke potentiële migratie in de periode wanneer de eerste erfelijke familienamen werden aangenomen, is deze gekoppeld aan de pest of de de Zwarte Dood. In het midden van de 14 eeuw eiste de pest van vele West-Europeanen het leven en joeg het vele anderen op de vlucht naar andere dorpen of steden. Ten slotte zijn de resultaten ook reeds voor vele individuele amateurgenealogen interessant geweest om onverwachte verwantschap te vinden met andere deelnemers in het project en om hierdoor familiestambomen te verifiëren en aan te vullen. Aangezien de resultaten geschikt zijn voor zowel academici van diverse disciplines als voor het grote publiek dat geïnteresseerd is in de eigen familiale afkomst en in streekgeschiedenis, is dit project enig in zijn soort. Het is daarom een uitstekend voorbeeld van 'citizen science' waarbij burgers participeren in wetenschappelijk onderzoek.

122


GOED OM WETEN! Tony Strypsteen

Publicatie stamboomprogramma Aldfaer 6.0 Aldfaer, opgericht in 1998, is een gratis genealogie programma dat wordt uitgegeven door de stichting met dezlfde naam. Deze stichting publiceerde recent de nieuwe versie van haar gratis stamboomprogramma Aldfaer. De nieuwe versie van dit in Nederland en België veelvuldig gebruikte stamboomprogramma bevat ruim honderd aanvullingen en verbeteringen, waaronder: • Aldfaer installeert automatisch de bonusrapporten. Hiermee krijgt de gebruiker de beschikking over meer dan 70 extra rapporten. •

De snelheid bij het werken aan grote stamboombestanden is flink verhoogd.

De import en export van GEDCOM-bestanden is verbeterd.

De Help is volledig geactualiseerd.

Integratie met de populaire MyHeritage-diensten Smart MatchingTM en Record Matching. Dit betekent dat Aldfaer de gebruiker op nieuwe of aanvullende gegevens van een persoon in de stamboom attendeert indien MyHeritage deze gegevens kan aanbieden.

MyHeritage beschikt over miljarden historische gegevens en stamboom profielen. Sommige van deze gegevens biedt MyHeritage gratis aan en voor andere kan men bij MyHeritage een data-abonnement afsluiten. Als onderdeel van de samenwerking tussen MyHeritage en Aldfaer zal MyHeritage het voortbestaan van Aldfaer ondersteunen. Daarbij zijn strikte afspraken over de privacy vastgelegd: MyHeritage bewaart geen gegevens uit de stambomen van Aldfaer-gebruikers. Op http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=node/11186 kunt u alle wijzigingen ten opzicht van de vorige versie zien. Op http://www.myheritage.nl vindt u meer informatie over MyHeritage.

Nieuw in versie 6 Er zijn talloze verbeteringen in Aldfaer 6 doorgevoerd. Alle Wijzigingen staan in de lijst vermeld. Eén verbetering' willen we er graag uitlichten: Aldfaer gebruikt nu de Smart Matching™ en Record Matching van MyHeritage om overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage bewaart en de gegevens in uw Aldfaer-stamboom. De informatie van MyHeritage bestaat zowel uit stamboomgegevens als historische gegevens.

Over MyHeritage MyHeritage is de toonaangevende dienst voor het ontdekken, delen en bewaren van de familiegesciedenis. Als voornaamste technologische innovatie transformeert MyHeritage het onderzoeken van de familiegeschiedenis in een activiteit die nog toegankelijker is en direct voldoening geeft. Het wereldwijde gebruikersnet geniet van toegang tot een enorme historische database, IS werelds meest diverse internationale stamboomcollectie en innovatieve zoek- en matching technologiën.

231


MyHeritage wordt gebruikt door miljoenen families en biedt hen een eenvoudige mariier om hun verhaal te delen - dat van vroeger en nu - en dit veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Wat is Smart MatchingTM?

Smart Matching™ vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de gegevens van de stambomen op MyHeritage. Als er matches zijn gevonden, worden deze zichtbaar in Aldfaer. U kunt de matches op elk gewenst moment bekijken, bevestigen of afwijzen. Smart Matching™ helpt u om nieuwe of aanvullende informatie te vinden die van belang kan zijn bij uw stamboomonderzoek. Smart Matching™ helpt u misschien zelfs om contact te krijgen met verre familieleden die dezelfde personen onderzoeken als u.

Wat is Record Matching?

r

Record Matching vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de historische gegevens op MyHeritage. De verzameling historische gegevens bestaat uit een groeiende collectie van miljarden records. Met Record Matching kunt u tijd besparen bij uw onderzoek en het stelt u in staat om boeiende ontdekkingen te doen via geboortedocumenten, volkstellingsregisters, krantenartikelen en veel meer.

Hoe werkt het?

Als de opties voor Smart Matching™ en Record Matching in Aldfaer zijn ingeschakeld, wordt er periodiek informatie uit uw stamboom naar MyHeritage gestuurd. Dit gebeurt automatisch op de achtergrond. U kunt ondertussen ongestoord doorwerken. De informatie die Aldfaer naar MyHeritage stuurt bevat namen, datums en plaatsen van de persoon in het hoofdvenster en die van zijn of haar naaste verwanten. MyHeritage gebruikt deze gegevens om buitengewoon nauwkeurige Smart Matches™ en Record Matches te bepalen voor de personen. Bepaalde matches worden gratis aangeboden en voor andere matches kunt u een MyHeritage dataabonnement afsluiten. Ook matches bevestigen of afwijzen vereist een MyHeritage data-abonnement.

De privacy van uw gegevens blijft gewaarborgd!

Uiteraard wilt u uw gegevens niet ongevraagd met anderen delen. Dat gebeurt ook niet. De informatie die door Aldfaer is verstuurd wordt niet door MyHeritage bewaard. Zodra de overeenkomsten (matches) zijn bepaald wordt de informatie uit Aldfaer automatisch door MyHeritage verwijderd. Aldfaer-gebruikers ontvangen Smart Matches™ uit de stambomen van MyHeritage-gebruikers, maar het omgekeerde is dus niet het geval: MyHeritage-gebruikers kunnen geen gegevens uit stambomen van Aldfaer-gebruikers ontvangen. Het online privacyfilter is ingeschakeld. Gegevens van levende personen worden niet naar MyHeritage gestuurd. U kunt het online privacyfilter uitschakelen bij de instellingen van MyHeritage. De informatie die aan MyHeritage is doorgegeven zal dus nooit voor enig ander doel dan matching worden gebruikt. De informatie wordt nooit aan anderen getoond, verkocht, doorgegeven of gebruikt op welke andere wijze ook. In de Help van Aldfaer (Fl of menu Help -> Inhoud) kunt u meer lezen over Smart Matching™ en Record Matching en over de diverse instellingen die daarbij mogelijk zijn.

124


.~I.itJ.

Brugse Stam

Jttt.

Belgi毛-Belgique

8310 Assebroek

PB 3/5104-POO7782

路 \.-"路~f;i ';

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN regio Brugge, vzw kennisplatform voor familiegeschiedenis

47ste JAARGANG NR.: 3 mei-juni 2015 URl: www.familiekundebrugge.be

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantw. Uitg.: J. Patteeuw, Kerklaan 30, 8310 Brugge

KIEZERSLIJSTEN In ons lokaal hebben we een ruim aantal kiezerslijsten van West- en Oost-Vlaanderen. Deze lijsten bevatten heel wat datums die teruggaan tot het einde van de 19de eeuw. Ze zijn dus zeer geschikt om genealogische gegevens uit de sperperiode van de privacywet te kunnen terugvinden . Samen met onze collectie rouwbrieven en doodsprentjers vormen ze een dankbare bron van gegevens voor hen die beginnen met hun familiegeschiedenis samen te stellen. De datums van de kiezerslijsten kunnen we als correct beschouwen maar bij rouwbrieven en doodsprentjes kan men best nog eens nazien of ze wel kloppen. Beide laatste bronnen worden nu gedigitaliseerd zodat de zoekers thuis op het internet kunnen vaststellen of wij die bronnen hebben en ze een kopie kunnen opvragen. Zie hiervoor onze website: <familiekundebrugge.be> of breng een bezoekje aan ons lokaal in de Kleine Hertsbergestraat 3 (2 e verdieping) te Brugge. Tot kijk.

251


MEDEDELINGEN

TIJDSCHRIFT

Brugse Stam LOKAAL Abonnement € 10,00

op rekening

IBAN: BE19-9730-9465-0412

BIC: ARSPBE22

van FV-Brugge

p/a Sint-Michielslaan 90

8200 Brugge

Buitenland: € 12,00

Gratis voor FV-Ieden van het

arrrondissement Brugge

Ons lokaal is in de namiddag open van 14 tot 17.00 uur, iedere eerste maandag en iedere tweede woensdag van de maand . Het is open op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 elke vierde zaterdag van de maand. Met andere woorden: op maandag 4/05 en 1/06; op woensdagen 13/05 en 10/06 en op zaterdagen 23/05 en 27/06.

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

REGIO BRUGGE vzw

DIGITALISERING ROUWBRIEVEN

BE 0535.565.209

Nu beurtelings op dinsdag en donderdag. Op 7/05 -12/05 - 19/05

en 25/06. Hiermee komen we aan het einde van het werkjaar. We

starten opniew in september.

SECRETARIAAT

Baron Ruzettelaan 401

8310 Assebroek

Tel.: 050.35.07.01

e-mailadres:

vvf. brugge@skynet.be

Hoever staan we?

Totaal gescand op 5/03/2015: 143.154

./ 233 dozen van de oude verzameling ./ 48 dozen van de nieue aanwinsten ./ 15.000 rouwbrieven die we mochten inscannen maar die enkel digitaal in ons bezit zijn. Ze werden ons aangeboden door Wingene, Oostkamp, Ruiselede en het Fonds A.L.

MAATSCHAPPElIJKE ZETEL & LOKAAL:

Kleine Hertsbergestraat 1-3,

SOOOBRUGGE

2e verdieping

LIDMAATSCHAP

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

3 € 5;00

op rekening

IBAN: BE58-4141-1712-2179

BIC KREDBEBB

o.n.v.:

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Van Heybeeckstraat 3

2170 MERKSEM

Totaal in de database en online raadpleegbaar: 146.310 We zijn ook gestart met het inscannen van de doodsprentjes

Brugse Stam gratis

FAMIlIENIEUWS INHOUD VAN DIT NUMMER:

Laat niet na ons de gebeurtenissen in uw familie mede te delen. Het familiale leven ligt onze vereniging nauw aan het hart.

Eddy Dubruqué Kompagnie Maréchaussee

-Johan Haerynck Parochieregisters van het Fort Sint-Donaas

I

--Notulen Algemene Vergadering

-Mededeling FV

DNA Onderzoek

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge, wordt gesteund door:

-Elke auteur is verantwoordelijkvoor de inhoud van zijn of haar teksten. Redactie Jo Vandeghinste

126

~&

Vlaanderen verbeeld ing werkt

BRU GGE


Onderofficieren en manschappen van de Compagnie Marechaussee In West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 - (9) 91

Eddy Oubruqué Vanhout Jean François, geb. 20 augustus 1794 te Gent fs. Joannes en Joanna Vandriessen. Laatst gewoond te Gent. 5 voeten 6 duim groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 10 februari 1815 toegekomen uit Franse dienst. Marechaussee te Paard. Op 4 juni 1816 weggezonden op bevel van de kolonel op 27 mei 1816, order 735.

92

VanderIinde Jean Baptist, geb. 19 november 1787 te Saint-Lambert1 fs. Jean Baptist en Marie Vandenbosche 4 voeten 10 duim 2 streken groot. Mager gezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen Papegaaineus, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 10 februari 1815 toegekomen met cautie. Marechaussee te Voet. Op 1 september overgegaan naar de Compagnie Antwerpen.

93

Stautefeld Pierre, geb. te Brussel verdere gegevens niet vermeld. S voeten S duim groot. Laag gezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 10 februari 1815 toegekomen met cautie. Op 18 maart 1792 in Oostenrijkse dienst getreden in het Regiment van Clerfayt. Marechaussee te Voet. Op 19 december 1815 overgegaan bij de Compagnie van Zuid Brabant.

94

Ou Moulin Jean Baptist, geb. 23 augustus 1787 te Brussel fs. Christiaan (reeds overleden) en Catharina Bachely. Laatst gewoond te Brussel. S voeten 4 duim groot. Rond gezicht en voorhoofd, zwarte ogen, ingevallen neus, kleine mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 10 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden 15 oktober 1806 in het 27ste Infanterie van Linie. Gepasporteerd in juli 1814. Marechaussee te Voet. Op 7 augustus 1816 overleden in het hospitaal te Kortrijk.

95

Oemalder François, geb. 11 maart 1784 te Brussel fs. Henry en Francoise Flecker. Laatst gewoond te Brussel. 5 voeten 2 duim groot. Ovaal gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, grote mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 11 februari toegekomen van de Compagnie van Henegouwen met uitzondering. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als loteling bij het 7de Regiment van Linie. Overgegaan naar het 2de Regiment Grenadiers op 1 april 1813. Korporaal bij het 10de Regiment op 14 mei 1813. Heeft al zijn bewijzen. Marechaussee te Paard. Heeft de veldtochten van 1806 in Oostenrijk, 1807 in Catalonië, 1808 tot 1810 in Aragon en in 1811 en 1812 in Spanje. In 1813 naar Saxen en dit zelfde jaar naar Holland en Vlaanderen. Is gekwetst aan het rechterbeen door een geweerschot in 1810 in Catalonië. In 1812 gekwetst door een sabelhouw. Op 14 mei 1825 met pensioen ingevolge order nr. 156.

96

Arts Jean, geb. 15 juni 1775 te Leuven fs. Pieter en Catharina Goens. Laatst gewoond te Leuven. Langwerpig gezicht, blond voorhoofd, grijze ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin,

1 Saint-Lambert

kan verwijzen naar: Saint-lambert (Walcourt), een dorp in de Belgische provincie Namen, Saint­ lambert (Walhain), een plaats in Tourinnes-Saint-lambert, deelgemeente van Walhin in de Belgische provincie Waals-Brabant. Of het kan ook verwijzen naar Sint-lambrechts-Woluwe (Frans: Woluwe-Saint-lambert) een plaats en gemeente nu in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Saint-lambert is ook de naam van een aantal Franse gemeenten: saint-lambert (Calvados), Sa int-Lambert (Yvelines).

271


kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens.

Op 13 februari 1815 toegekomen.

Vorige diensten: in Oostenrijkse dienst getreden in 1793 bij de Dragonders van Latour. Overgegaan

bij het pte Regiment Ruiterij Hollanders. Afgegaan in1815. Zijn bewijzen berusten op het kantoor.

Marechaussee te Paard. Sedert september 1830 in de zelfde standplaats gebleven en uit de sterkte

gebracht.

97

Dupont Jean Baptist, geb. te Brussel zonder verdere gegevens.

5 voeten 5 duim groot. Rond gezicht, lang voorhoofd, zwarte ogen, grote neus en mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 13 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1808 bij de werklieden van de marine. Overgegaan bij de schepen van de Genie. Gepasporteerd in 1818. Marechaussee te Voet. 1 mei 1815 weggezonden wegens onverbeterlijk slecht gedrag. 98

Lamotte François, geb. 1 februari 1777 te Gent fs. Antoon en Regina Ursel. Laatst gewoond te Gent. 5 voeten 5 duim groot. Lang gezicht, bedekt voorhoofd, bruine ogen, ingevallen neus, grote mond, ronde kin, rood haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 13 februari 1815 toegekomen met uitzondering. Vorige diensten: heeft gediend onder de Oostenrijkers in het Regiment van Verté als soldaat kindl. Marechaussee te Voet. Heeft de veldtochten in Italië en Oostenrijk meegedaan. Sedert september 1830 in dezelfde standplaats gebleven en uit de sterkte gebracht.

99

Margot Paul, geb. 3 augustus 1788 te Outhoin fs. Nicolaus en Maria Marguerite Broget. Laatst gewoond te Outhoin. 5 voeten 3 duim groot. Rond gezicht en voorhoofd, grijze ogen, platte neus, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 15 februari 1815 toegekomen en heeft 250 fr. aan cautie gestort. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1811 als vervanger, bij het 74ste Regiment Infanterie van Ligne. Overgegaan naar het 1ste Regiment Curassiers in 1812. Marechaussee te Paard. Heeft meegedaan aan de veldtochten van de jaren 1814 met het Groot Armée in Oostenrijk. Werd gekwetst door een sabel hauw aan het hoofd in de slag bij Hanau 2 van 1814. Ten slotte wierpen ze zich op 30 okt. Als Krijgsgevangene te Laen. Op 21 oktober 1829 afgegaan.

1 2

Meer over kindsoldaten op http://mindtochange.nljkindsoldaten/wat-zijn-kindsoldaten/ Hanau is een stad in Duitsland, 18 km ten oosten van Frankfort a.d. Main en in de geschiedenis bekend door de Slag bij Hanau van 30 okt. 1813 (Zesde Coalitieoorlog) tussen de Fransen enerzijds en de Bondgenoten anderzijds. Doordat Beieren bij het Verdrag van Ried op 8 okt. 1813 een bondgenootschap met Oostenrijk was aangegaan, trok de latere veldmaarschalk Wrede op 16 okt. aan het hoofd van een 56.000 man sterk Beiers/Oostenrijks leger naar Würzburg om Napoleon, die zich met 80.000 man na de Volkerenslag bij Leipzig naar de Rijn spoedde, de pas af te snijden. Alleen Würzburg, dat door de Franse generaal Turreau met 12.000 man bezet werd gehouden, stond de opmars van Wrede nog in de weg. Laatstgenoemde nam na een beschieting de stad op 26 okt. op de citadel Marienberg na in en trok van Aschaffenburg, waar zich een brigade uit Wurtemberg bij hem voegde, in totaal nog 40.000 man sterk, naar Hanau. Maar intussen had ook Napoleon de omgeving van Hanau bereikt. Napoleons Gardes te Paard werd in drie rijen achter elkaar op de cavalerie en de infanterie van de Bondgenoten gezonden, die tegelijkertijd ook nog door de reserveartillerie beschoten werden. De infanterie werd uiteengedreven; de cavalerie van de Bondgenoten week terug, waarop ook de infanterie op de linkervleugel over de brug over de Kinzig naar Hanau vluchtte en de stad door de Fransen met granaten werd bestookt. De troepen van het centrum en de rechtervleugel trokken via de straatweg naar Aschaffenburg terug en betrokken opnieuw een stelling. 's Morgens op 28 okt., toen de Bondgenoten Hanau bezetten, begon de strijd. Op 29 okt. vielen de Franse colonnes herhaaldelijk vergeefs Wredes centrum aan. Bron: Die Schlacht bei Hanau am 30. October 1813 (1851) door Dörr J. en Historische Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei Hanau am 30. und 31. October 1813 (1863) door Roeder, G.W.)

128


'Ji,i~;~; "~~t

~

en ~

'&.:ii':';;"1.

ti' .~,

, · <;t..~i't

,ij,'

;~;·I,I"w,f!

;12,1l.!.mJ'l~])7,\i1l'p mmkIÎ.!~1,if

.,; Ijlir,, '·

,v f!;;'L.~'

1687 Limuneer Antonius

Antonius

Beurs Catharina

Helinck Laurentius

Roosenboom Livina

27

2

1693 Lippens Antonius

Laurentius

Vanden Beusche Maria

De Lat Antonius

Laloo Maria

24

8 1691 Lippens Joanna Maria

Laurentius

Vanden Beusche Maria

De Minu Joannes

De Brock Joanna

1693 Loeckx Franciscus

Franciscus

Sabels Elisabeth

Walvoye Franciscus

De Langhe Maria

1694 Losigen Joannes

Franciscus

Schalck Joannes

Pieters Maria

1694 Losign Cornelius

Franciscus

Sloore Anna Sloore Anna

Deurweerder Cornelius

Pieters Jacoba

Hendericus

Hanst Petronelia

Pame Joannes

Jansens Elisabeth

1

1 11 2 11

"ó'

§

13 12

5

"'0

,,,'.>i:' '~~"I;;tÎ;[ ','~,.

13 12

1695 Lot Hendericus

26

2

1692 Lucas Lucas

Guilielmus

Schoonbeurgh Gertrude

Plingaer Joannes

Brans Hester

20

3

1682 Malfait Valentin Lievin

Jan

Vermes Josine

Cotel Valentin

... simee Jeanne

8

6

1687 Malfee Maria

Joannes

Vermeers Jusina

Vande Keere Mailiiaert

5

9

1688 Malsoo Joanna

Joannes

Riekaert Maria

Onore Jacobus

Sime Joanna Deuninck Catharina

4 11

1700 Manhave Reynier

Andreas

Wauters Goddeliva

Oosterlinck Rynerus

Zoons Magdalena

5

1

1698 Marise Joanna

Joannes

Cogghe Petronelia

Van Liesent Joannes Hendericus

Cornelis Magdalena

19

1

1682 Martens Franchois

Marcelle

Van saling Susanne

Boeck Boeck

NN

i

1

1682 Martens Martin

Arthens Clais

NN

:

oo

19

Marcelie

Van Saling Susanne

Q)

Q)

31 10

1696 Martien Joannes

Joannes

Dupeens Maria

De Coninck Joannes

Bolinck Paulina

30 10

1695 Masco Adriana

Joannes

NN Joanna

De Kuyper Adrianus

Pospele Catharina

30

3

1690 Melchior Cornelia

Petrus Paulus

Lonckele Maria Anna

Vanden Berghe Blasius

Vanden Berghe Cornelia

8 10

1692 Melsshior Petrus

Petrus Jouins?

Noebel Maria

Kanon Joannes

Keuckx Anna

:::l VI

~

~

N c.D

JW}: ~+JWa* "

17

1

1689 Mentes Anna

Petrus

Sees Magdalena

De Lader Franciscus

Van Megghelen Judoca

22

8

1663 Menu Anna Maria

Jan

Potre Barbe

Hertogh Joannes

Clarys Anna Maria

14

7

1662 Menu Anna Marie

Jan

Porte Barbe

Van Cappelie Maquil

Vribaert Doinne Marie

24

9

1675 Menu Barbe

Jan

Portre Barbe

Joor? Franchois

DenelI ... Mary

6 10

5

1668 Menu Joannes

Jan

Portre Barbe

De Clerck Jan

Castille Martina

4

1695 Merckhove Petrus

Franciscus

Vlaminck Elisabeth

Soeynts Paschasius

Roosenboom Livina

5

5

1699 Merelbeke Elisabeth

Petrus

De Grave Maria

De Grave Gisbertus

Merelbeke Elisabeth

12

4

1700 Merlebeeck Maria

Petrus

De Grave Maria

Minne Nicolaas

Lombaars Tanneke

23

5

1696 Mero Jacobus

NN

Mole Maria Anna

Vintseel Jacobus

De Loben Catharina

11 12

1691 Merredie Petrus

Joannes

Nue... ?Anna

De Lespiere Petrus

Lagere Gertruda

19

8

1684 Merten Ferdinandus

Anthonius

Rowier Catharina

Vanden Eeckhouten Ferdinandus

Schuemans Catharina

4

4

1700 Meters Catharina

Petrus

Zees? Helena

Wittevrongel Judocus

Poepeleer Catharina


w

o

W;l'+;[}1i*["i.i!f~i"~i~>~tJ,rt,.' <,~~~·i!i~IC~~~ ·%~..j~~;êlfJ

-0

"

o

:i _.".: ,ir;PSfEfl;

'i? ,

10: \: 'lilk~ÎII/M"* JlIÎeW," .~ ~il"if'" :~lj;\';<~i .0?"?,,,g . 4~i~j\;,i?· R<"~,~·:tPi;~n%AANM" ~

18 11

1698 Mets Jacoba

Cornelius

Lubrecht Maria

Luberecht Franciscus

Mets Jacoba

13

3

1697 Mettens Jacobus

Livinus

Lavente Maria

Speet Jacobus

Cornelisse Magdalena

18

3

1692 Meulders Laurentius

Hendricus

De Wilder Catharina

Mot Rasius

Van Nonnewe Anna

1690 Meuters Petrus

Petrus

Seys Helena

Orlof Atnoldus

Salens Maria

Laloo Albertus

Henderieckx Catharina

22 12

;;0

T~~'wI,~'~il>'t~ ;nl·~\".:!t' ;;.;lhiè M.,' l' ..G' "J!"

20

1

1701 Minu Catharina

Joannes

Allemaert Margareta

16

3

1692 Montersom Catharina

Antonius

De Jonge Maria

De Kleyn Antonius

Dussare Catharina

12

4

1693 Moore Elisabeth

Jacobus

Vande Steene Margareta

Teubbe Jacobus

Klibbe PetronelIa

22

2

1702 Mortier Andreas

Nicolaas

Cramers Joanna

Laurens Philippus

Riens Adriana

24 11

1684 Mortier Catharina

Adrianus

RoeisAnna

Malfer Joannes

Deuninckx Catharina

7 11

1683 Mortier Petronela

Adriaan

RouleAnna

De Clerck Jan

Franchois Pitrenelle

4

1

1701 Mortier Petrus

Joannes

Cramer Joanna

Davrouw Petrus

Hanses Elisabeth

16

6

1698 Mulaert Maria

Joannes

Van Gendt PetronelIa

Timmerman Bernardus

Schapelinck Cornelia Cecilia

12

1

1692 Mulder Maria Catharina

Christophorus

Koeke Judoca

Fox Joannes

Boedens Robertina Schoonmakers Maria

~

7

8

1695 Muselaer Henricus

Petrus

Pieters Judoca

Housman Winderick

~

15

1

1696 Musers Gulielma

Gulielmus

NN Helena

Phires Egidius

Madelye Maria

o

25

4

1701 Muyter Petrus

Leonardus

Schenk Anna Maria

Fasens Antonius

NN Elisabeta

11

1

1695 Niuwel Maria Theresia

Fooren

Tornouts Catharina

Tornouts Walter

Marissin Anna

13

2

1698 Niwel Jacobus

Jacobus

Jelee Anna

De Grave Ferdinandus

Hens Maria

16

9

1695 Nobis Gulielmus Petrus

Petrus

Dekai Joanna Elisabeth

Morre Guilielmus

Sinctarnam Dina

16 10

1695 Oorlebeke Isabella

Nicolaas

Cray Maria

Slocke Petrus

Brouwer Tanneke

13

1

1699 Orens Michael

Judocus

Waterloot Anna

Baert Michaël

Terhaghe Altie

3

4

1696 Pallous Joannes

Nicolaas

Van Remenant Catharina

Pallous Joannes

Van Remenant Adriana

22 12

1695 Pateel Petronelia

Joannes Bapt.

Storms Laurentia

De Klerck Petrus

Storms Anna

12

1

1699 Patteel Joannes

Joannes BapJ,

De Storms Joanna

Snedens Sebastianus

Houthof Joanna

9

2

1698 Pau Joannes

Antonius

Orenbergh Maria

Tanghe Joannes

Vande Velde Anna

21

9

1691 Pauwels Ludovicus

Petrus

Schilmans Jacoba

Schilmans Franciscus

Storms Anna

10

1

1695 Pauwels PetronelIa

Petrus

SchiIlemans Jacoba

Krane Petrus

Vander Knocke PetronelIa

19

2

1700 Pave Petrus

NN

Pave Joanna

Rotlie Nicolaas

Blanckaert Helena

31

3

1695 Peelman Catharina

Daniël

Van Massenopve Joanna

1694 Peeters Maria

Joannes

De Clerck Anna

Calier Robertus

Schoemaeckers Maria

1688 Pension Marinus

Gregorius

NN Elisabeth

Loonis Petrus

Meesman Maria

en Cl ~

lil lil

(J)

l?

"0 CD ~

- 21

9 21 11

I

I


"'C

::0 "Tl

0 ;:+

en

S'

6 0 :J

Dl Dl (JI

Cl

0 "C

(1)

:J

W

~

5 9 26 10 22 6 28 11 14 3 17 2 16 4 2 12 27 4 16 9 4 14 11 10 5 14 9 27 12 16 3 2 3 7 10 11 4 27 6 7 9 16 2 8 22 11 24 3 27 25 4 24 9 19 10 8 4 27 6

1694 1695 1695 1699 1699 1698

Perret Cornelius

Mattheus

Mereseen Anna

De Wilde Franciscus

Henrikes Maria Christina

Pert0l Maria

Joannes

De Kale Jacoba

Van Peuselinck Joannes

Bouwens Maria

Philie~

Coenrard

Coenrard

K~esens

S~iritus

Ou BOles Francisca

Phili~s

Elisabeth

Jacobus Egidius

Fagels Barbara Bitebie Anna

Mesmaker Franciscus Laloo Albertus

Elebrant Elisabeth Houthove Joanna

Phili~~us

Ingels Maria

ROler Paulus

Brauw

1688 1696 1699 1691 1693 1683 1697 1698 1700 1685 1690 1696 1691 1689 1696 1684 1700 1684 1699 1691 1679 1696 1699 1693 1697

Pier~ers

Joannes Hendricus

Niuwlans Anna

Ingelsmans Joannes

Niulants Antonia

Pieter Anna

Joannes

De Cloeck Anna

Schoonmaker Jacobus

Oierickx Barbara

Pieter Judoca

Joannes

De Klaerk Anna

Van Leerberghe Judocus

Pieters Maria

Pieters Jose~hus

Hans

RoederJose~hus

Jans Maria

Pieters Petrus

Franciscus

Bodewlns Anna Frederickx Gulielma

Roudolf Hendericus

Henderickx Gertrude

Pitres Evraert

Jacob

Ivers Catharina

Meel Cornelis

Evers Christine

Platteel Jacoba

Joannes

Storms Laurentia

Schillemans Petrus

Pauwels Anna

Plauwe Joanna

Hubertus

Verheke Anna Rosa

Van Uwenhove Egidius

Everaert Joanna

Plouwy Jacoba

Hubertus

Verheeke Anna

Kint Jacobus

De Jonghe Emerentiana

Potie Nicolaas

Et. .. Tanneke

Pueson Nicolaas

Bekelman Anna

Poyes Catharina

Franciscus Egidius

Masselier Maria

Cesselaer Jacobus

Van Beurde Catharina

Presien Maria Catharina

Petrus

Zee?nau Maria

De Lespiere Egidius

De Lespiere Elisabeth

Provoest Isabella

Jacobus

Meulders Christina

Vander Meere Dirieck

Janse Isabella

Ras~en

Hendricus

De Minue Susanna

Vermere Adrianus

Rassel Cath arina

Jacobus

Meulder Anna Catharina

De Mulder Joannes

Reanne Laurens

Jan

Le Lou Pittrenelle

De Quekelgue Laurens

Regel Lambertus

Lambertus

Leemans Petronella

Regelt Martinus

Leemans Joanna

Rentier Joanna

Martinus

Redincks Joanna

Marschelier Judocus

Revelaer Laurentius

Hendericus

Van Dale Maria

Robeert Ralnerus

Lanol Catharina Verschure Maria

Riemer Matthias

Joannes

De Langer Elisabeth

Cu~ers

Beervels Ida

Rivier NN (fa)

Anthoinne

Mans Mari

Boddens Jan

Robu~s

Judoca Roelant Jacobus

Franciscus

Van Blake Judoca

Van Waerle Judocus

De Vos Joanna

Jacobus

De Vu~st Maria

Wittevrongel Judocus

Wittevrongel Catharina

Roelof Helena

Rolandus

Aerts Anna

Fockenier Gulielmus

Henderickx Gertrude

Roier Nicolaas

Paulus

Catelle Catharina

Catelle Franciscus

Daniels Margareta

Phirens Albertus Piccaert Paulus Petronella

Adrianus

Anna

Coenrard

Joannes Ba~tiste

Van Leeuwen Margareta

Pasguiers Joanna

Onw.


".,

W

N

.. NAAM

VADER

MOEDER

METER

PETER

2 4 17 10

1698 Rommers Joanna

Adrianus

Mortiers PetronelIa

Heubrecht Joannes

Rommers Judoca

1700 Roof Alexander

Robertus

Vanden Winckel Anna

Moriese Joannes

Tiesens PetronelIa

30

1695 RoogierJacobus

Martinus

Goemare Maria

De Mespelaer Georgius

Vande Velde Margareta

6 12 1 12

1694 Rooms Petrus 1699 Roose Jacobus

Carolus

Geerts Joanna

De Meulenaer Petrus

Rooms Amelberta

Gerardus

Jansens Joanna

Spiiet Jacobus

Van Raboet Jacoba

9

5

1691 Roosenmon Mot? Erasmus

Erasmus

Wilms Catharina

Hoes Gasper

Schoonbergh Gertrude

1

3

1699 Royer Dorothea

Paulus

Catelle Catharina

Jonckbloet Nicolaas

Van Duysberghe Dorothea

13 11

1696 Russentier PetronelIa

Petrus

Schollaert Maria

Rieninck Michaël

Schippers Maria

30

3

1698 Rygers Joanna

Joannes

NN Adriana

Smiggels Ludovicus

Goethals Joanna

25 12

1698 Schalck Joanna

Joannes

Van Remeloet Barbara

Spreuyt Michaël

Van Remeloet Joanna

20 11

1684 Schapelinckx Cornelia Cecilia

Cornelius

Mulaert Maria

Everbout Antonius

Schapelincx Theresia

1686 Schatelinck Barbara

Cornelius

Mulaert Maria

Van Eeckhuyse Petrus

Planckaert Barbara

1695 Schellemans Maria

Petrus

Mortier Judoca

3

7 12

":::0

31

o

12 12

1689 Schepens Joanna

Judocus

Lambert Clara

Sanctens Joannes

Meulenaers Dina

~

29 12

1684 Schetters Gerardus

Joannes

Rabe Maria

Van Gele? Nicolaas

Lambrecht Cornelia

"

;::!. C/)

3

::3

1

2

1696 Schilleman Petrus

Petrus

Mortier Judoca

Vande Putte Rombout

Adams Petronella

(ti

7

6

1697 Schillemans Jacobus

Petrus

Mortier Judoca

Goddin Egidius

Fi??ens Joanna

~

4 11

1699 Schillemans PetronelIa

Petrus

Mortier Judoca

Laloo Albertus

Jansens Maria Dra Ida

DI DI

~ ::3

12

4

1699 Schoenmaker Anna Maria

Jacobus

Peeters Maria

Van Lerberghe Judocus

23

5

1695 Schoenmaker Maria

Jacobus

Pieters Maria

Schellinck Joannes

Moentack Maria Joanna

15

2

1699 Scholens Maria

Gaspar

Pe Joanna

Vermees Gulielmus

De Braeck Maria Joanna

11

4

1696 Schoonbaert Adrianus

Adrianus

PalmIs Judóca

Jansens Petrus

Kessebu Judoca

13

6

1694 Schoonent Magdalena

Paschasius

Segers Gyeke

Brouwer Silien?

Martens Martina

11 10

1688 Schouaerts Arnoldus

Nicolaas

Jansens Maria

Crenis Diedelof

Keuninckx Anna

28

1698 Scilleman Franciscus

Petrus

Mateus Judoca

Vander Keeren Maliaert

Bollaert Maria

1700 Seffen Gulielmus

Hendericus

Couts Maria

Orenbough Gerardus

Vanden Ynde Maria

1701 Segel Adrianus

Adrianus

Verschel Francisca

Rumol Antonius

Helebrans Elisabeth

1698 Segers Petrus

9

15 11 23

2

17 12 8

2

25 10

Simon

Van Hecke Joanna

Segers Petrus

Everoets Joanna

1695 Seghers Judoca

Simon

Eck Anna

Aloets Nicolaas

Meesters Jodoca

1695 Senseel Maria Francisca

Jacobus

Verhouke Maria

De Klerck Joannes

Bernaert Maria Francisca

AANM.


Onze bestuursleden hebben zich tijdens het erfgoedweekend weer ingezet om op twee plaatsen, het Rijksarchief en de Stedelijke Bibliotheek, uitleg te verschaffen aan de ge誰nteresseerden hoe ze met een familiegeschiedenis kunnen starten en aan te tonen wat wij allemaal te bieden hebben aan beginners. Er was een flinke belangstelling en die zal wel weer enkele nieuwe leden aanbrengen hopen we.

331


----

---

--~-

Algemene Vergadering op de zetel, zaterdag 7 maart 2015

Aanwezig: Afwezig:

E. Dubruqué, J.Haerynck, P. Lanssens, J. Patteeuw, T. Strypsteen, J.Tanghe, J.Vandeghinste, J. Van der Straeten, A-M. Viaene. H. Verwaetermeulen

NOTULEN 1. -De aanwezigheidslijst wordt ondertekend. 2. -De vergadering is rechtsgeldig samengesteld. 3. -Er wordt beslist nog personen te contacteren om effectief lid te worden van de Algemene Vergadering. -Alle personen die deel uitmaken van de raad van bestuur, hebben hun engagement in het bestuur voor een jaar bevestigd. - De leden van de Raad van Bestuur met specifieke verantwoordelijkheid (voorzitter, schatbewaarder, ICT-verantwoordelijke, bibliothecaris, secretaris, verantwoordelijken rouwbrieven, verantwoordelijke bidprentjes, verantwoordelijke scannen documenten, verrantwoordelijke cursussen, ...) hebben hun engagement bevestigd voor het volgende jaar en werden door de voorzitter bedankt voor hun vele werk. De vergadering bevestigde de personen in hun verantwoordelijkheid.

4. -De voorzitter van de Raad van Bestuur verwelkomt de leden en geeft uitleg over de

doelstellingen en de werkmethoden van de vereniging.

5. -Toelichting bij de jaarrekening.

De penningmeester geeft een overzicht van de jaarrekening. Deze wordt unaniem door de

Algemene Vergadering goedgekeurd.

Voor de begroting 2015 worden dezelfde cijfers vooropgesteld als de jaarrekening van 2014;

maar met volgende opmerking: we zijn nog steeds onwetend over de energiefactuur die aan

Stad Brugge zal moeten betaald worden.

6. -Verslag van de activiteiten door de leden van de Raad van Bestuur:

Digitaliseren • Rouwbrieven

- reeds 243 dozen uit de oude collectie - 70 dozen nieuw bekomen exemplaren -146.310 rouwbrieven raadpleegbaar op internet.

Bidprentjes

- Het dubbelzijdig inscannen is aangevangen.

Ontsluiting bronnen

- Parochieregisters BEERNEM - Parochieregisters OOSTKAMP

134


Bibliotheek • Boeken:

2.259 werken als bronnen voor samenstellen van een gedocumenteerde

goed

familiegeschiedenis. 50 stuk bijgekomen in 2014. • Tijdschriften:

10 abonnementen op tijdschriften van 2

zusterverenigingen. 2 stuk als digitale nieuwbrief. • Doodsprentjes: • Rouwbrieven:

ca 150.000 stuk alfabetisch geklasseerd - ca 400.000 stuk deels alfabetisch, deels op nummer.

• Doop-, trouw- en begraafboeken van Stad Brugge • Kiezerslijsten

West- en Oost-Vlaanderen

ledenblad

Tweemaandelijks, telkens 12 bladzijden

Website

Aantal bezoeken 2014: 57.018

Genealogische vorming, bijstand en digitalisering: 58 sessies van 3 uur met een gemiddelde van 6,2 aanwezigen. 7.-Varia: de notulen van de Algemene Vergadering zullen gepubliceerd worden in Brugse Stam.

BIJLAGEN:

Overzicht digitaliseren rouwbrieven (Zie pagina 26)

ONZE LESSENREEKSEN De lessen 'Oud schrift lezen' op het einde van het voorbije jaar en de lessen genealogie voor beginners in het voorjaar hebben kunnen rekenen o'p een grote belangstelling. Vanaf september geven we weer een reeks van zes avonden leesoefeningen van oud schrift en wel op volgende dinsdagavonden om 20 uur: 29/09 - 6/10 - 20/10- 27/10- 10/11 en 17/11. Niet-leden betalen € 12,- , leden € 10,- voor de syllabus. De lessen gaan door in ons lokaal: Kleine Hertsbergestraat 3, (2 e verdieping) te 8000 Brugge. Inschrijven door betaling op onze rekening: IBAN BE19 9730 9465 0412 van FV regio Brugge en een mailtje naar: vvf.brugge@skynet.be met uw naam en eventueel lidnummer.

De deelnemers cursus genealogie 2015

351


DNA-ONDERZOEK VOOR GENEALOGIE, ARCHEOLOGIE EN LOKALE GESCHIEDENIS

DNA-onderzoek is de meest spectaculaire nieuwkomer in het genealogisch veld: men kan er familieverbanden mee opsporen en zelfs de hele migratiegeschiedenis van de homo sapiens in beeld brengen. Onze 46 chromosomen bestaan elk uil twee strengen DNA van ca. J miljard bouwsteentjes, de nucleotiden. Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van het mannelij ke Y-chromosoom dat uitsluitend van vader op zoon vererft. De wetenschappers lezen de volgorde van de nucleotiden en bepalen van elk individu de typische reeks ofhet haplotype.

fn onze cellen bevinden zich twee soorten DNA: het kern-of Y-DNA en het mitochondriaal of mtDNA dat via de vrouwelijke lijn wordt doorgegeven. De DNA-strengen kopiëren zichzelf om nieuwe cellen te maken. Daarbij ontstaan foutjes, mutaties, die bij de volgende kopieer-sessie worden doorgegeven. Er zijn 2 soorten mutaties. De zeldzame puntnmtatie (SNP of snip) komt op een bepaalde plaats van het chromosoom gemiddeld één keer om de ca. I miljoen generaties voor bij mannen en vrouwen. Zij is dus uiterst geschikt om de menselijke migratie of genografie te bestuderen. Dat opent perspectieven voor de studie van de regionale erl lokale geschiedenis. De Izerhalingsmutatie (STR) komt gemiddeld J maal per J82 generaties voor, maar enkel bij mannen. Door vergelijking van de STR-waarden is het mogelijk om onderlinge verwantschappen te bepalen. Eventueel kan men vergelijken met oud DNA uit archeologische opgravingen.

Door vergelijking van de haplotypes van verschillende mannen kan men ze opdelen in een 20-tal grote haplogroepen. Dankzij de snips deelt men die dan weer op in subhaplogroepen. In gewone mensentaal: mannen die tot een zelfde haplo- en subhaplogroep behoren, stammen af van een gemeenschappelijk voorvader. Dat is de basis van de genealogische genetica. DNA-onderzoek combineren met klassiek genealogisch onderzoek is het opzet van de DNA­ projecten van Familiekunde V1aanderen (met meer dan 1.165 deelnemers). Na de bepaling van hun haplo- en subhaplogroep werden de deelnemers onderling vergeleken. Daarbij vond men dat 42,63 % genetische verwant was. Beschouwden we uitsluitend de deelnemers van "Belgische" origine, dan steeg dit cijfer zelfs tot 49,93 % . Dat betekent dat ze tussen nu en ca. 1.000 jaar geleden een gemeenschappelijke voorvader hebben. Een uniek resultaat. Het project kreeg dan ook internationale belangstelling. We publiceerden de resultaten in twee boeken: DNA Brabant en DNA België (info: www.dna-benelux.cu ). NkllW ontdekte subJwplogroepen IeÎlklen intussen tot eellwger maar nog steeds indntkwekkeml % verwantschappen. Dit type DNA-onderzoek heeft niets te maken met onderzoek voor medische of gerechtelijke doeleinden_De staaJafuame gebeurt door met twee borsteltjes ca. een halve minuut in de mond een beetje wangslijmvlies afte schrapen. Dat analyseert men in de universiteit van Leuven en na ca. 2,5 à 3 maanden ontvangt de deelnemer een certificaat met zijn resultaten. Door vergelijking van de resultaten met deze van de andere deelnemers bepaalt men hun onderlinge verwantschap. Familiekunde Vlaanderen zet dit project nu verder, omgedoopt tot BENELUXPROJECT dat openstaat voor iedereen met voorouders in de huidige Beneluxlanden en de aangrenzende gebieden in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ieder geïnteresseerde man zonder onderscheid van nationaliteit of afkomst kan daaraan deelnemen. Belangstellenden kunnen de tekst met de deelnemingsvoorwaarden en de privacybepalingen, evenals een inschrijvingsformulier downloaden van de website \vww. dna-benelux.eu . Indien dat niet lukt, kan men ze aanvragen aan de projectleider die ook uw vragen beantwoordt via mail : marc.vandencloot!Zi:telene1.be . Deelnemers aan het Nederlandse "Zonen van Adam"-project die een uitbreiding tot 38 merkers wensen, genieten een speciaal tarief via een aparte inschrijvingprocedure. Wie elders een DNA­ onderzoek liet uitvoeren (minstens 37 merkers), kunnen we als externe deelnemer in onze Beneluxdatabase opnemen aan gunstige voorwaarden. Contacteer daarvoor d~J~~~J.~~leider. ~\.,

Vlaanderen

(('2 '.1! f~1J!'l &

136

'o'.'F.( tt;

f :~ i;~I!' r. ".\.;ii th~


Brugse Stam

België-Belgique

8310 Assebroek

PB 3/5104-POO7782

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN regio Brugge, vzw kennisplatform voor familiegeschiedenis

47ste JAARGANG NR.: 4 juli-augustus 2015 URL: www.familiekundebrugge.be

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantw. Uitg.: J. Patteeuw, Kerklaan 30, 8310 Brugge

HlJt 'IJst,.,., MlIJICst aI'IJ 'IJdIJlC,

~'IIMlI"''IIJ's IJIC sylltpat.'SlUltIJIC

IJIJIC prtJttl'llJ zOIltIJ,~a4IU1t1IJ I

50 jaar VLAAMSE STAM

50 jaar tijdschrift voor familiegeschiedenis

De 50 jaargangen (van 1965 tot 2014), 39.398 pagina's, 18.220.980 woorden, 3,39 strekkende meter, 11,8 GB doorzoekbare POF-bestanden worden ter beschikking gesteld op een handige USB-stick. U kan die bestellen met een mailtje naar administratie@familiekunde-vlaanderen.be, of tijdens de kantooruren per telefoon op nr.: 03 6469988. U kan er ook meer uitleg over bekomen. De prijs voor leden bedraagt € 50,·, voor niet-leden € 75,·. Voor mensen die plaatsgebrek in hun bibliotheek hebben is misschien het ogenblik aangebroken om afscheid te nemen van het vertrouwde papier. In deze 21 ste eeuw is het al digitaliseren dat de klok slaat en of we willen of niet, we moeten wel mee met deze trend al ware het maar om de bomen te sparen. Zelfs goede litteratuur is nu verkrijgbaar voor de E-reader. Ook wij gaan voor de 'Brugse Stam' de digitale toer op, vooral omdat de kosten te hoog oplopen. Voor meer hierover, zie Blz. 38 bij de mededelingen.

371


llJbSCHfttFr

MEDEDELINGEN

Brugse StDm Abonnement € 10,00

op reket'ling

IBAN:

BE19-9730~94G5-0412

BIC: ARSPBEU

van FV-Brogge

pl'a Sint-M'lGhieisfaan 90

8ZooBrugge

Buitenland: € 12,00

Gratis voor FV-teden van het

arrrondissement Brugge

LOKAAL

Ons lokaal is in de namiddag open van 14 tot 17.00 uur, iedere eerste

maandag en iedere tweede woensdag van de maand. Het is open op

zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 elke vierde zaterdag van de

maand.

Met andere woorden: op maandag 6/07 en 3/08; op woensdagen

8/07 en 12/08 en op zaterdagen 25/07 en 22/08.

De toegang is gratis voor de leden, anderen betalen vanaf 2016

€ 2,00 per bezoek.

FAMILIEKUNDE VlAANDEREN REGIO BRUGGE vzw

BE 0535.565.209

SECRETARIAAT 8310 Assebroek

Tel.: 050.35.07.01

e-mailadres:

vvf. brugge@skynet.be

MAATSCHAPPELUKE ZETEL & LOKAAL:

Kleine Hertsbergestraat 1-3,

8000 BRUGGE

2e verdieping

LIDMAATSCHAP FAMILIEKUNDE·vtAANDEREN

€.35,00

op rekening

IBAN: BE58-4141",171Z-Z179

BIC KREDBEBB

o.n.v.:

FAMIUEKUNDE VlAANDEREN

Van Heybeec~at 3

DIGITALISERING ROUWBRIEVEN

In juli en augustus nemen we vakantie. We starten opniew in

september.

BRUGSE STAM GAAT DIGITAAL

Vanaf 2016 wordt ons tijdschrift toegestuurd over het internet in de

vorm van een nieuwsbrief. We zien ons hiertoe verplicht vanwege de

besparingen in de subsidieregeling en de steeds stijgende posttarieven

en papierkosten. Daarom verzoeken we U ons uwe-mailadres te

bezorgen door een mailtje te sturen naar wf.brugge@skynet.be met als

mededeling: Brugse Stam.

Wie geen internet heeft kan nog een gedrukte versie bekomen tegen

kostprijs. Voor 2016 bedraagt die € 15,- voor zes nummers. Uw betaling

op onze rekening geldt als bestelling.

Let wel: De nieuwsbrief is gratis en gaat naar de ledenvan FV-Brugge

en alle geïnteresseerden die ons hun e-mailadres bezorgen.

De gedrukte en betaalde versie is ook voor iedereen beschikbaar.

Geabonneerd zijn staat dus los van het lidmaatschap van Familiekunde

Vlaanderen en de gratis toegang tot het documentatiecentrum.

Z170MERKSEM

BrItt1$e StrlJJJ;griitis

INHOUD VAN DIT NUMMER:

Eddy D.ubrllqUé

Kompagnie Maréchaussee

Johan Haerynck

Parochieregistersvan het

Fort Sint~Donaas

FAMILIENIEUWS

Op 10 mei overleed Mevr. Maria Van Mullem, de moeder van ons

lid Marc Careis. langs deze weg betuigen wij ons medeleven met de

familie.

laat niet na ons de gebeurtenissen in uw familie mede te delen. Het

familiale leven ligt onze vereniging nauw aan het hart.

Jo Vandegblnste N<!P9I~n

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge, wordt gesteund door:

Interview

Elke auteur Is veranblloordeliikvoor de inhoud van zijn of haar teksten. Redactie Jo Vandeghinste

138

~&

Vlaanderen verbeelding werkt

B U ,G"


Onderofficieren en manschappen van de Compagnie Marechaussee

In West·Vlaanderen van 1814 tot 1830 - (10)

Eddy Dubruqué

100

8radel Pierre Camille, geb. 20 juli 1787 te Brussel fs. Fransiscus en caroline Vandeputte. laatst gewoond te Brussel. 5 voeten 5 duim groot. Rond gezicht en voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, middelmatige mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 15 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in dienst getreden in 1804 bij het Regiment Prins Karel nr.3. Gepasporteerd in 1814. Marechaussee te Paard. Heeft meegedaan aan de veldtochten van 1805, 1809, 1813 en 1814. Gekwetst door een lanssteek in de slag van Wagnau in de rechter arm. In 1813 in Italië gekwetst door een bajonet steek aan de linker hand bij de slag van Mantua. 16 augustus 1819 overgegaan bij het korps van Zuid Brabant.

101

longin Willem Frans, geb. 21 oktober 1781 te Brussel fs. Johanus en catharina De Bakker. laatst gewoond te Brussel. 5 voeten 5 duim of 1 el6 palmen 5 duimen 2 strepen groot. Ovaal gezicht, bedeelt voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 11 februari 1815 overgekomen van de Compagnie van Henegouwen met borg tocht in goederen. Vorige diensten: in Franse dienst getreden bij het Regiment Huzaren op 31 januari 1803. Aangesteld als brigadier 4 maart 1806. Overgegaan bij het 8ste Huzaren als wachtmeester. Overgegaan naar de Gendarmerie 1 januari 1811. Brigadier bij de Gendarmerie 11 april 1812. benoemt tot wachtmeester en in 1814 gepasporteerd. Marechal de Logis benoemt 16 februari 1815. Aangesteld door het besluit nr. 50 van 14 december 1815 door zijn Majesteit tot 2de luitenant. Meegedaan aan de veldtochten van het jaar 1803 tot 1805 in Hannover en van 1808 tot 1810 in Spanje. Gekwetst door een sabelhouw bij de slag van Valladolid 1• Overgegaan naar de Compagnie van Oost-Vlaanderen op 1 september 1820.

102

Martha Val, geb. 2 oktober 1786 te Bergen in Henegouwen ts. Jacques en louise Andriaenne. 5 voeten 5 duim groot. Ovaal gezicht, ordinair voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen geen merkbare tekens. Toegekomen op 15 februari 1815. Vorige diensten: in Franse dienst getreden op 10 januari 1808 bij het 69ste Linie. Afgegaan op 21 oktober 1814 als vervanger met reiswijzer2.

Een stad noordwesten van Spanje. Het is de hoofdstad van de autonome regio Castilië en León en ook van de Provincie Valladolid. 2 Door een officiële instantie afgegeven document waarin aan een of meer daarin met naam vermelde personen wordt opgedragen een bepaalde reis langs een bepaalde route te maken en dat zo nodig dienst kan doen als vervoerbewijs op daarvoor in aanmerking komende vervoermiddelen. Bron: WNT. 1

391


103

Mullier Louis, geb. 25 augustus 1765 te Waterloo fs. Theophile en Amelie Van Esquille. Laatst gewoond te Waterloo. 5 voeten 5 duim groot. Ovaal gezicht, ordinair voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen. Op 15 februari bij het korps aangekomen met cautie. Vorige diensten: in Oostenrijkse dienst getreden bij de Dragonders op 1 maart 1801 tot mei 1814. Marechaussee te Paard. Heeft de veldtochten van Oostenrijk meegedaan. Op 1 december overgegaan naar de Compagnie van Genappe

104

Hefs Louis, geb. 30 juli 1716 te Brussel fs. Joannes en Barbara Baudyns. 5 voeten 3 duim groot. Lang gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, grote mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 17 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in Oostenrijkse dienst getreden van 1790 tot 1793. In 1800 in Franse dienst bij het 23ste Jagers te Paard, vervolgens bij het 44ste Infanterie van Ugne. Gepasporteerd in 1814. Marechaussee te Paard. Heeft 9 veldtochten meegedaan en werd 3 maal gewond. Op 1 mei 1821 gepasporteerd.

105

Sterkx Pierre Franรงois, geb. 30 maart 1713 te Zelzate ts. Joannes en Marie Caesteke. Laatst gewoond te Zelzate. 5 voeten 4 duim groot. Lang gezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, grote neus, spitsige kin, zwart haar en wenkbrauwen, pokdalig gezicht. Op 18 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in dienst getreden bij de Dragonders van Latouw in 1793. Marechaussee te Paard. De 4 juli 1816 weggezonden voor slecht gedrag.

106

Lebrun Dominique, geb. 16 april 1784 te Froyennes3 fs. Gabriel en Anne Francoise Trantesauf. Laatst gewoond te Doornik. 5 voeten 3 duim groot. rond gezicht, ordinair voorhoofd, bruine ogen, welgemaakte neus, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 18 februari 1815 toegekomen met uitzondering. Vorige diensten: bij het 17 Regiment Dragonders in het jaar 1801-1802. Gendarme te Paard in 1810. Gepasporteerd 8 mei 1814. Marechaussee te Paard. 1 oktober 1815 overgegaan naar de Compagnie van Jemappe.

107

Delbouvier Godefroi, geb. te Luik. zonder verdere gegevens. 5 voeten 6 duim groot. Rond gezicht, ordinaire neus, grijze ogen, ordinaire voorhoofd, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 18 februari 1815 toegekomen met cautie. Vorige diensten: in dienst getreden bij de Wagt Luykenaere op 8 februari 1790. Marechaussee te Voet. Brigadier te Voet. Op 1 juli 1815 overgegaan naar de Compagnie D'Ourthe.

Wordt vervolgd

3

I

Froyennes is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen, en een deelgemeente van de Waalse stad Doornik. Froyennes was een zelfstandige gemeente, tot die bij de gemeentelijke herindeling van 1977 toegevoegd werd aan :Jemeente Doornik.


"

;;0

贸I ~

CIl

~ ~

:::I

111 111

lil

c

i

:::I

~

22 3 1701 Synegaster Petronella M. M. 10 10 1698 Taek Catharina

Joannes Gulielmus

Ryeniers Anna Maria Tanghe Anna

Holle Valentinus Govaert Petrus

Imants Maria Magdalena Siese Anna Elisabeth


;g ó' ~ ~

o:::s

Rl

iI (I)

:::s

c

"I

I"

101:11:1

van gale ..!oamle::; vomtmu::;

vomellU::;

nt:t:l,;l\lIlè:1l1 .JVélllllt:l:>

ut:Ilt:H I:IIl:>élUt:m

27 8 29 24 6 26 5 14

1 5 8 9 12 10 10 10

1694 1699 1695 1695 1699 1698 1700 1689

Van Gaysegem Petronella Van Gesegem Anna Elisabetha Van Groefhem Maurus Van Gysegem Judocus Van Hale Maria Magdalena Van Halen Jacoba Van Halle Petronella Van Halste Joanna

Keusick Elisabeth Van Kemsick Elisabetha Segers Sisie Van Niuwenhuysen Maria Anna Verhage Judoca Verhaeghen Judoca Jorinke NN Maria Cife? A1tio?

Lemmoyes Petrus Van Disen Dirick Van Brugghe Gullielmus Van Gysegem Judocus Van Herentals Seberecht Jonckbloet Nicolaas Herman Petrus Briesse Nicolaas

Van Neiuwenhuyse Maria Anna Verschure Anna Daniels Margareta Philips Maria Verhoote Maria Magdalena Riekebus Judoca Leemans Joanna Willems Margaretha

"I&:

Cl

"Iaaa \J~",

Judocus Judocus Paschasius Petrus Laurentius Laurentius Judocus Hendericus

f

f".nninf'\1t I..h,nn

~

1'::O?

;/~~ ~:~-~~~~-~~~;~ .... -

~~;~-~~~--

r.:';;.:i~~~~~·h-Imng I=m~rantigng

Vgn

10::1,:)

Vè:lrl nt:l,;l\t: .Jè:lWUUl:>

L.IVIIIUl:>

!".Vt:IUIL.è:IUIt:IIUd

LJeUIIIII\.i1\ .JUdIlIIe;)

L.UI,;" IVltllld

r..AA!::hAml!:: PAIIIII!::

VAn OVAn::mAlrlA PAtrnnAIIA

GAtAllA FrAnr.i!::r.II!::

FlrAr.k .IAr.nhA

,:

"U

'+

?7

10

Ul!1llfó

A,,"~

f"h ..i~f;""a

1RQ7 VRn l-II'm:mtAAI!::.IAmhA .1n::mnA

f"hri~+ianli~

I ungne ..!UélrHléI

"1"\"l1'Y\.öi"~ Al+i.~

l-la('Îcr.~~ictignll~

U.on~b.riv

Annö r'if'3thif'3'ÎI"lO

~~~i~~~"~ii~~;at~-'''-''''-


NAPOLEON EN ZIJN BETEKENIS VOOR EUROPA

Jo Vandeghinste

Velen onder ons hebben, net zoals honderden toeristen, reeds de 226 treden tellende trap naar de Leeuw

van Waterloo beklommen. Boven krijgen we een prachtig zicht over het enorme slagveld waar Napoleon

werd verslagen door de troepen van de 'Quadruple Alliance', het verbond tussen Groot-Brittanië,

Oostenrijk, Pruisen en Rusland.

Deze strijdmacht was geleid door de Britse bevelhebber Wellington, de Nederlandse Prins van Oranje en

de Pruisische generaal Blücher. De tactische capaciteiten van Wellington en het slechte weer hebben

Napoleon in het zand doen bijten.

Deze veldslag was voor de Europeese geschiedenis een echt keerpunt. Het betekende het einde van de

Franse almacht, het begin van de eenmaking van Duitsland en de start van een eeuw Britse suprematie.

De nederlaag van Napoleon had dus heel wat geopolitieke en militaire gevolgen.

Het slagveld werd voor de Britten een echte toeristische trekpleister die op hun doortocht het

'middeleeuwse Brugge' ontdekten, wat alhier heel wat geld in het laatje bracht.

Napoleon had tijdens zijn bewind, dat door zijn veldslagen vele mensenlevens kostte, ook veel positieve

zaken gerealiseerd die tot op heden nog bewaard zijn gebleven. Hij maakte een eind aan wat nog

overbleef van het feodaal stelsel dat door de opkomst van de burgerij en de 'Verlichting' reeds veel aan

belang had ingeboet. Niet meer de afkomst maar opleiding en talent werden doorslaggevend voor het

verwerven van machtsposities. Het centrale gezag nam de plaats in van de vroegere feodale

machthebbers. Dit was de aanleiding tot de ontwikkeling van de natiestaat.

Hij bracht een nieuwe administratieve indeling van de staat met het oprichten van departementen,

arrondissementen, kantons en gemeenten. Ook de situering van de rechtbanken werd aan die indeling

aangepast. Alle feodale rechten op onroerende goederen werden afgeschaft.

Versnipperde kleine staatjes, vorstendommen en heerlijkheden werden samengevoegd tot grotere

overzichtelijke eenheden. Zo is de latere provincie Limburg ontstaan uit talrijke vroegere gebiedjes en

heerlij kheden.

Hij sluit een concordaat met de paus dat de antikerkelijke excessen van het begin van de Franse revolutie

teniet doet omdat hij beseft dat hij de steun van de kerk nodig heeft voor het voeren van zijn bewind.

Tevens wordt de gregoriaanse kalender opnieuw ingevoerd en de zondagsrust hersteld.

Zijn 'Code Napoleon' voor de burgerlijke wetgeving uit 1804 zal nog jaren na hem de basis zijn voor de

wetboeken van Frankrijk en sommige buurlanden waaronder België. Het princiep was dat de wet voor

iedereen het zelfde moest zijn. De maatschappelijke standen werden afgeschaft en aldus ook de privileges

van de aristocratie en de geestelijkheid. Er kwam een gestandardiseerde registratie van geboorten,

huwelijken, echtscheidingen en overlijdens, de 'Burgerlijke Stand' genoemd.

Die burgerlijke stand en in de eerste plaats het huwelijk, werd hiermede onttrokken aan het kerkelijk recht

en echtscheiding werd als een element van de burgerlijke stand opgenomen. Het burgerlijk huwelijk

moest het kerkelijk huwelijk voorafgaan. Vanaf dan was ook een officiële familienaam verplicht.

Onderwijs en gezondheidszorg werden beter geregeld en toegankelijk gemaakt voor gewone burgers. In

het ganse bezette gebied werden dezelfde maten en gewichten ingevoerd. Voortaan zou men spreken

van kilo's, meters en liters.

Door zijn boycot van Groot-Brittanië verplichtte hij het vasteland zelf voor de verdere ontwikkeling van

de industriële revolutie in te staan maar bood hiervoor hulp door de aanleg van nieuwe wegen en

waterlopen.

Dit overzicht belicht maar een deel van de maatregelen van Napoleon, die voor Europa van grote

betekenis zijn geweest. Over zijn veldslagen zijn reeds verschillende werken gepubliceerd en die liet ik

hier dus buiten beschouwing.

Over Waterloo verscheen bij het Davidsfonds ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag, zopas

een boek van Luc De Vos, Franky Bostyn en Dave Warnier met als titel: Waterloo 1815-De val van de

Adelaar.

451


INTERVIEW MET EEN OUDE RAT IN HET VAK

De eerste vraag die men aan een stamboommaker altijd stelt is: Hoever ben je al, in welk jaar. Dit is natuurlijk de totaal verkeerde vraag. Men zou beter vragen: Hoe ben je er in 's hemelsnaam aan begonnen. Hoe ben je er in 's hemelsnaam aan begonnen?

Ik ben er als het ware ingerold. Mijn vader was in 1948 gestart met de opzoekingen van zijn

voorvaderen uit familiegevoel. Enkele feiten uit het leven van zijn ouders waren niet alledaags

en lagen in de lijn van zijn studies aan de sociale hogeschool te Heverlee.

Zo was zijn vader, mijn grootvader, een voorman in de fameuze staking van de vlasarbeiders van

1911 en later werd bij hem thuis de lokale afdeling van de KWB opgericht.

Hij zocht alleen zijn tak en bracht het er zonder alle mogelijkheden die ondertussen voorhanden

zijn tot het begin van de 17de eeuw. Hij noteerde geen bronnen daar hij er niet aan dacht die

gegevens ooit eens te publiceren.

Het was de tijd dat men in de gemeentehuizen moest gaan zoeken naar de akten die ofwel op

de zolder of in de kelder lagen, de tijd dat men nog beroep kon doen op plaatselijke onderwijzers

die in hun gemeente goed de weg kenden om opzoekingen te doen.

Hij zei altijd dat hij verder zou zoeken als hij met pensioen was maar als het zover gekomen was

had hij door andere bezigheden geen tijd meer. Ik had hem al een paar keren naar het Rijksarchief

te Kortrijk gevoerd en een beetje geholpen toen hij mij vroeg of ik ook interesse had en misschien

zijn werk kon voortzetten. Zoiets durf je aan je vader niet weigeren en ik was dus 'verkocht'.

Een artikel van Dr. Frans De Brabandere in de 'leiegouw' bracht wat Uitleg over onze familienaam

en de mogelijke herkomst. Dit deed me nieuwsgierig worden en de 'microbe' had mij te pakken,

ik zou verder zoeken.

Wat zou je beginners aanraden?

Als ik vandaag beginners hoor praten gaat het over internet. Het is juist dat internet nu enorme

mogelijkheden biedt als men het goed gebruikt maar om te starten heb je het internet helemaal

niet vandoen.

De wet op de privacy maakt opzoekingen over de laatste honderd jaar moeilijk. Die gegevens

vindt men ook niet op internet. We moeten dus beroep doen op wat we bij de familie kunnen

vinden, nl. wat we de familiepapieren noemen. We zoeken naar geboorteaankondigingen,

prentjes van communie- of lentefeest, huwelijksaankondigingen, spijskaarten, brieven,

diploma's, rouwbrieven en gedachtenisprentjes. Van overledenen vinden we misschien de

identieteitskaart, trouwboekje, begraafakte.

Naast deze belangrijke papieren zijn er de fotoalbums. Dit laatste moet er ons toe aanzetten naar

de nog levende familieleden van voorgaande generaties op bezoek te gaan en hen te vragen wie

op die foto's in het album staan en of ze een en ander over de familie kunnen vertellen. Men kan

nu mits een App het gesprek opnemen met de smartphone of anders met een dictafoon of een

bandopnemertje. Ook een bezoek aan het kerkhof met een camera in de hand is aan te raden

om de familiegraven te fotograferen. Dat heb ik niet gedaan en heb er achteraf dikwijls spijt over

gehad.

146 ______________________________________


In 1967 werd mijn vader lid van de pas opgerichte WF in Brugge. Gelijkgezinden hielpen er elkaar

bij hun opzoekingen. later werd ook ik lid van die vereniging die een paar jaar geleden een

nieuwe naam kreeg maar nog steeds een vaste waarde betekent om op terug te vallen als men

met zijn opzoekingen in de knoop zit.

Familiekunde Vlaanderen biedt in zijn documentatiecentra een schat aan rouwbrieven en

gedachtenisprentjes die kunnen helpen. Ook de collectie kiezerslijsten zijn een grote hulp om die

honderd jaar te overbruggen.

Eenmaal al deze gegevens ter beschikking gaan we uitkijken naar een genealogisch

computerprogramma om onze vondsten vast te leggen en te rangschikken. We laten ons best

inlichten door ervaren mensen die reeds geruime tijd met zulk programma werken, vooral daar

sommige programma's lelijk aan uw geldbeugel kunnen zitten.

Wat na die eerste honderd jaar?

Nu moeten we gaan zoeken naar de burgerlijke stand, de registratie van geboorten, huwelijken

en scheidingen en overlijdens, die door Napoleon in 1796 verplicht werd. Deze akten zijn ter

beschikking in de Rijksarchieven op film. Voor stad Brugge moet men naar het Stadsarchief.

V贸贸r de Franse revolutie, het Anci猫n R茅gime, hebben we de doop-, trouw- en begraafboeken

vandoen die door de parochiepastoors werden bijgehouden als gevolg van het concilie van

Trente (1563), boeken die wij ook Parochieregisters noemen. Die beginnen meestal in het begin

van de 17de eeuw. Ook die vindt men terug in het Rijksarchief en voor Brugge in het Stadsarchief.

Een bron die nog wat verder achteruit gaat in de tijd zijn de wezerijakten en de staten van goed

die opgemaakt werden bij een overlijden van een persoon als er minderjarige kinderen

achterbleven of als er goederen moesten beheerd worden en er dus voogden aangesteld werden.

Wat ook interessant is zijn de erfenisakten die bijna nooit worden nagezien en ook al heel vroeg

werden opgemaakt. Die vindt men eveneens terug in het Rijksarchief.

Welke van al die gegevens kan je nu thuis op internet bekomen?

Heel wat. Op de site www.search.arch.be van het Rijksarchief kan je de parochieregisters

raadplegen, en voor de burgerlijke stand van Stad Brugge bekijk je www.archiefbankbrugge.be .

Dan hebben we de site www.vrijwilligersrab.be , een van de beste aanbiedingen van diverse

West-Vlaamse akten uit het Rijksarchief, gemaakt door een grote groep vrijwilligers in het Brugse

Rijksarchief onder de kundige leiding van Mevrouw Nicole Cornille.

Een andere site die veel gegevens kan bezorgen is www.aktenzoeken.nl. Hoewel Nederlands

bevat de site heel veel gegevens uit Vlaanderen.

Deze sites zijn te betrouwen en als er nog eens een foutje inzit gaat het over leesfoutjes.

Zijn er dan sites die niet te betrouwen zijn?

Niet te betrouwen is wat overdreven, maar op sommige genealogische sites vindt je de gegevens

die er door andere genealogen zijn aangebracht met de eventuele fouten die we trouwens

allemaal wel maken. Anderen nemen die gegevens over zonder controle en aldus gaan die

verkeerde gegevens een eigen leven leiden. Als je gegevens van zulke sites overneemt is daar

niets op tegen als je maar controleert op de akten of de gegevens juist zijn. Met de nodige

voorzichtigheid is dit wel een hulp dat je niet meer moet zoeken naar wat een ander reeds heeft

opgezocht.

471


Wat is dat nu, een Stamboom? Stamboom is in de loop van de jaren de naam geworden voor alle opzoekingen naar de voorvaderen en wordt nu stilaan vervangen door het begrip: Familiegeschiedenis (zie: wwwJamiliegeschiedenis.be ). Een stamboom behandelt in feite alle voorvaders, dus de mannen van dezelfde stam. De vrouwen worden wel vermeld als leden van het gezin, maar hun afstamming wordt niet verder opgezocht. Dit in tegenstelling met het parenteel dat het ganse gezin behandelt, ook de families van de dochters. Een andere manier van werken is het opmaken van een kwartierstaat. De naam is afgeleid van de kwartieren in de heraldiek (de wapenschilden van de grootouders). Men zoekt telkens de ouders van de startpersoon, dan de grootouders, de overgrootouders, de betovergrootouders enzovoort en ze krijgen allen een nummer, het zogenoemde sosanummer. De probant, de startpersoon, krijgt nummer 1, de vader nummer 2, de moeder nummer 3, de grootvader nummer 4 en zo verder. Dit kan uitgewerkt worden in een halve cirkel en als vrucht van de vele jaren werken dan opgehangen worden in de living of de inkomhal van de woning.

Vele jaren werken zegt U? Inderdaad, zolang men arbeidt 'om den brode', heeft men niet zoveel tijd beschikbaar voor het opzoekingswerk. Dit is nu wel verbeterd door de beschikbaarheid van veel gegevens op het internet. Anderzijds komt de interesse voor opzoekingen naar het verleden eerst met de 'rijpere' jaren tot uiting. Het is een prachtige vrijetijdsbesteding voor gepensioneerden en brug­ gepensioneerden. Het is interessant omdat je elke dag bijleert over de wereld waarin jouw voorouders het moesten waar maken, de echte lokale geschiedenis, iets wat je op school omzeggens nooit geleerd hebt. Het wordt een vurige passie en je moet echt geen academicus zijn om het aan te kunnen.

ONZE LESSENREEKSEN De lessen 'Oud schrift lezen' op het einde van het voorbije jaar en de lessen genealogie voor

beginners in het voorjaar hebben kunnen rekenen op een grote belangstelling.

Vanaf september geven we weer een reeks van zes avonden leesoefeningen van oud schrift en

wel op volgende dinsdagavonden om 20 uur: 29/09 - 6/10 - 20/10- 27/10- 10/11 en 17/11.

Niet-leden betalen € 12,- , leden € 10,- voor de syllabus.

De lessen gaan door in ons lokaal: Kleine Hertsbergestraat 3, (2 e verdieping) te 8000 Brugge.

Inschrijven door betaling op onze rekening: IBAN BE19 9730 9465 0412 van FV regio Brugge en

een mailtje naar: wf.brugge@skynet.be met uw naam en eventueel lidnummer.

Er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Wacht niet te lang on in te schrijven.

NIEUWE PUBLICATI.E Index op de Wettelijke Passeringen, Brugse Vrije West (1581-1632 ) door Roland Verté 270 pagina's € Beschikbaar vanaf 6 juli 2015

Bestellen per mail op vvf.brugge@skynet.be of per telefoon 050/355136

148

20,00


Brugse Stam

België-Belgique 8310 Assebroek PB 3/5104-P007782

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN regio Brugge, vzw kennisplatform voor familiegeschiedenis

47ste JAARGANG NR.: 5 september-oktober 2015 URL: www.familiekundebrugge.be

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

Verantw. Uitg.: J. Patteeuw, Kerklaan 30, 8310 Brugge

Voordracht “Kwezeltjes dansen niet” Maandag 26 oktober 2015

SEPTEMBER September was in de oude jaartelling de zevende maand. Het woord septem betekent in het Latijn het cijfer zeven. Het jaar begon in de Romeinse telling op 1 maart en dus was september de zevende maand. Genealogen zijn vertrouwd met de term 7-bris of septembris in akten. Het is de maand na de vakantie en dus is het voor de hand liggend dat men die maand als het begin van een nieuwe periode, een nieuw werkjaar is gaan beschouwen. Naast het begin van een nieuw schooljaar vindt men in de administratie en het verenigingsleven nog meerdere zaken die herbeginnen in september. Denken we maar aan de septemberverklaring als hervatting van de werking in het Vlaams Parmement. Zelfs in de weerspreuken klinkt september als een begin zoals in ‘als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw met hopen valt’ en ‘valt aanvang september de regen in plassen, het komende jaar zal het graan beter wassen’. Tot voor kort was ook in onze vereniging de maand september het begin van een nieuw werkjaar. Wellicht speelt de invloed van het korten van de dagen en het verslechten van het weer mee dat men zich meer gaat toeleggen op het papier- en computerwerk van de stamboom om de avonden en de vrije tijd tijdens de herfstdagen door te brengen. Ofwel is de opgedane energie van de vakantie de stimulans om in september er weer tegenaan te gaan. We gaan er voor !


MEDEDELINGEN

TIJDSCHRIFT

Brugse Stam LOKAAL Abonnement € 15,00 op rekening

ef BIC: ARSPBE22 van FV-Brugge p/a Sint-Michielslaan 90 8200 Brugge Buitenland: € 18,00

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO BRUGGE vzw BE 0535.565.209

SECRETARIAAT 8310 Assebroek Tel.: 050.35.07.01 e-mailadres:

vvf.brugge@skynet.be MAATSCHAPPELIJKE ZETEL & LOKAAL: Kleine Hertsbergestraat 1-3, 8000 BRUGGE 2e verdieping

LIDMAATSCHAP FAMILIEKUNDE VLAANDEREN € 35,00 op rekening IBAN: BE58-4141-1712-2179 BIC KREDBEBB o.n.v.: FAMILIEKUNDE VLAANDEREN Van Heybeeckstraat 3 2170 MERKSEM Brugse Stam gratis

INHOUD VAN DIT NUMMER : Eddy Dubruqué Kompagnie Maréchaussee -----Johan Haerynck Parochieregisters van het Fort Sint-Donaas -----Dirk Heyns Gesneuwelde soldaten uit Brugge onder Napoleon (1800-1813) ------

Elke auteur is verantwoordelijkvoor de inhoud van zijn of haar teksten. Redactie Jo Vandeghinste

Ons lokaal is in de namiddag open van 14 tot 17.00 uur, iedere eerste maandag en iedere tweede woensdag van de maand. Het is open op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 elke vierde zaterdag van de maand. Met andere woorden: op maandag 7/09 en 5/10; op woensdagen 9/09 en 14/10 en op zaterdagen 26/09 en 24/10. De toegang is gratis voor de leden, anderen betalen € 1,- (vanaf 2016 € 2,00) per bezoek.

DIGITALISERING ROUWBRIEVEN Afwisselend op dinsdag en donderdag 1 – 10 – 17 – 29 september en 8 – 13 – 22 en 29 oktober.

VOORDRACHT Op maandag 26 oktober ek. om 20 uur brengt ons Dhr. Dr. Michel Nuyttens, met zijn voordracht “Kwezeltjes dansen niet” een inzicht in de wereld van de begijnen waarover veel misvatting bestaat. Al van in het prille begin van het christendom kozen vrouwen – en mannen – er bewust voor om ongehuwd te blijven en hun leven in dienst te stellen van God, zonder daarom in een klooster te treden. Ook vandaag nog leven er een aantal kwezels in ons land die een intens geestelijk leven leiden buiten de kloostermuren. Dr. M. Nuyttens was waarnemend departementshoofd Vlaanderen binnen het Rijksarchief. Deze voordracht gaat door in samenwerking met de K.H.K. M. Van Coppenolle in het CM-lokaal, Moerkerkesteenweg 118, 8310 BRUGGE. *Toegang: voor leden € 2,- ; voor niet-leden € 4

FAMILIENIEUWS Op 8 juli overleed te Brugge Dhr. Eugène VANASSCHE, architect, (°Brugge 1 april 1933), oud-lid van onze vereniging. Langs deze weg betuigen wij ons medeleven met de familie. Laat niet na ons de gebeurtenissen in uw familie mede te delen. Het familiale leven ligt onze vereniging nauw aan het hart.

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge, wordt gesteund door:


Onderofficieren en manschappen van de Compagnie Marechaussee In West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 – (11) Eddy Dubruqué

108

Liebaert Louis Norber,t geb. 6 augustus 1789 te Alveringem fs. Willem en Marie Joanna Kinget. Laatst gewoond te Alveringem. 5 voeten 8 duim groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus, grote mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de oude Compagnie Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in dienst getreden bij Frankrijk op 23 november 1808 bij het 6de Regiment Artillerie te Voet als fourier1. Overgegaan bij de Wacht. Gepasporteerd 14 juli 1814. Marechaussee te Paard. Brigadier te Paard op 20 april 1816. Heeft de veldtochten van 1809 en 1810 bij de Grote Armée in Oostenrijk meegedaan. In 1811 en 1814 in Spanje, in 1813 en 1814 in Pruisen, Dresden en Saxen. Op 1 augustus 1820 weggezonden wegens slecht gedrag.

109

D'Hoist Jean, geb. 14 juli 1773 te Brugge fs. Karolus en Jeanette........ Laatst gewoond te Brugge. 5 voeten 5 duim groot. Hoog gezicht, blauwe ogen, spitsige neus, middelmatige mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen geen merkbare tekens. Op 3maart 1815 toegekomen van de oude Compagnie Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in Oostenrijkse dienst bij de Dragonders van Latouw op 14 juni 1791. Op 1 maart 1814 toegekomen bij de oude Marechaussee te Paard. Brigadier te Paard op 22 november 1815. Heeft de veldtochten van Vlaanderen in 1791, 1792 en 1793 meegedaan. In Oostenrijk de veldtochten van 1798-1799. Gekwetst van een sabelhouw in het hoofd in de veldslag van Neustele in 1799. Gekwetst van een geweerschot in de rechter bil in de slag van Marengo2 in 1800. En gekwetst door een ander sabelhouw in Pruisen. Daarna nog getroffen door een geweerschot in de hals. Op 1 augustus 1819 honorabel ontslagen.

110

Lorion Vincent Joseph, geb. 18 april 1782 te Moux3 fs. Antoon en Isabella Van Acker. Laatst gewoond te Moux. 5 voeten 5duim groot. Mager gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, grote mond, platte kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de oude Compagnie Marechaussee met cautie. Vorige diensten: 9 jaar in Oostenrijkse dienst geweest. Bij de Franse Gendarmerie tot 1814. Marechaussee te paard. Sedert september 1830 in dezelfde standplaats en van daar uit de sterkte gebracht.

1

Fourier, een onderofficier, die voor de inlegering, wapening, fouragering, kleeding, enz. der compagnie zorgt. De Slag bij Marengo was een veldslag op 14 juni 1800, tijdens de Tweede Coalitieoorlog. De veldslag vond plaats nabij Alessandria in Piëmont (Noordwest-Italië), tussen Franse troepen onder bevel van Napoleon Bonaparte en Oostenrijkse troepen. Hoewel de veldslag amper door de Fransen werd gewonnen, presenteerde Napoleon de slag als een glorieuze overwinning die de oorlog in het voordeel van Frankrijk besliste. In werkelijkheid was het generaal Moreau die met de Slag bij Hohenlinden op 3 december 1800 de doorslaggevende overwinning op Oostenrijk behaalde. 3 Moux is een gemeente in het Franse departement Aude. 2


111

Plancke Etienne Joseph, geb. 2 juli 1784 te Mainvault1 fs. Karolus en Marie Josepha Dubanoy. 5 voeten 5 duim groot. Rond gezicht, bedekt voorhoofd, grijze ogen, ordinaire neus, grote mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de oude Compagnie Marechaussee en heeft 300 frank gestort. Vorige diensten: in Franse dienst getreden als loteling bij het 2de Regiment Dragonders in 1803. Gepasporteerd op 4 maart 1814. Marechaussee te paard. Heeft de veldtochten van 1803 en 1804 in Oostenrijk meegedaan. En de veldtocht van 1807 in Polen en 1808 in Pruisen. Van 1809 tot 1812 de veldtochten in Spanje en Polen. Licht gekwetst aan de voet door een sabelhouw in de veldslag van Landia. Een sabelhouw aan de onderste lip in de veldslag van Elan. 2 steken van een lans in de rechterarm bij een veldslag en tenslotte gekwetst door een sabelhouw in de veldslag van Saint-Didier in 1814. Op 1 oktober 1822 overleden.

112

Delahaye Francois Joseph Charles, geb. 3 september 1790 te Gistel fs. Michaël en Godelieve Devriendt. laatst gewoond te Gistel. 5 voeten 8 duim groot. Rond gezicht, bedekt voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, grote mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de oude Compagnie Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden bij het 12 Regiment Curasiers in 1811. Gepasporteerd in 1814. Marechaussee te Paard. Sedert september 1830 in dezelfde standplaats gebleven en uit de sterkte gebracht.

113

Listzaye Jacques, zonder verdere gegevens. Op 3 maart 1815 toegekomen van oude Compagnie Marechaussee met cautie. Marechaussee te Paard. 8 oktober 1815 overgegaan bij de Compagnie van de Ourthe op bevel van de kolonel.

114

Puillon Louis Joseph, geb. 12 april 1770 te Nieuwkerke fs. Jacques Joseph en Maria Cuilix. 5 voeten 6 duim groot. Rond gezicht en voorhoofd, grote ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de oude Compagnie Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in dienst getreden in 1788 bij het Regiment van Antwerpen. In Hollandse dienst van 1791 tot 1795. Marechaussee te Paard. 4 juli weggezonden.

115

Vanderoogstraete Bernard, geb. 2 juni 1795 te Ardooie fs. Karolus en Rosa Van Cocquelaare. Laatst gewoond te Ardooie. 5 voeten 8 duim groot. Ovaal gezicht, lang voorhoofd, grijze ogen, welgemaakte neus, grote mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in de Gendarmerie in het jaar 1812 tot 1814 daarna gepasporteerd. Marechaussee te Paard. Meegedaan aan de veldtochten van 1813 en 1814 in Frankrijk. Op 10 april veroordeeld geweest tot één uur tentoon te staan en een boete van 200 frank voor konkelarij2. Op 16 april weggezonden op order van de kolonel.

1 2

Mainvault is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen, en nu een deelgemeente van de Waalse stad Aat) Samenzwering, gekonkel, Intrige, kuiperij.


19 25 1 8 20 27 13 19 13 15 6 7 17 16 29 30 8 17 19 1 12 28 13 20 29 27 15 7 30 14 6 24 6

3 2 9 7 4 3 10 7 9 3 6 6 12 10 2 6 2 4 2 11 6 8 1 5 5 7 6 3 10 10 2 7 9

1699 1696 1698 1688 1697 1696 1697 1682 1685 1687 1686 1686 1689 1678 1694 1697 1693 1699 1701 1688 1695 1689 1692 1696 1689 1696 1698 1697 1684 1686 1699 1690 1682

NAAM Verbrugge Maria Josepha Verbrugghe Joannes Bapt. Verdonck Judocus Vereecke Catharina Vergult Arnoldus Joannes Verhoove Arnoldus Verhoove Joanna Verjecke Jean Baptist Joachim

Verkerebrock Joannes Verlee Egidius Vermere Catharina Vermere Judoca Vermeren Josephus Verschelle Pitronelle Versmese Judoca Versmesse Joanna Versmesse Maria Verstevens Joannes Verstrate Mechilda Vervacke Cecilia Vervaeck Andreas Petrus Vervaecke Elisabeth Visine Jacoba Viuw Petrus Volder Jacobus Vreen Antonius Vrida Netis (fa) Vrolyck Henricus Wante Petrus Wartinghe Hubertus Wassevelde Petrus Weert Catharina Welems Siebrtant

VADER Petrus Petrus Joannes Egidius Judocus Jacobus Jacobus Guilnime Carolus Joannes Egidius Egidius Mattheus Matis Egidius Egidius Egidius Hermanus Wilielmus Jacobus Petrus Joannes Joannes Bapt. Adrianus Augustinus Lucas Joannes Gerardus Guilielmus Hubertus Balduinus Joannes Welems NN

MOEDER Cornelis Maria Cornelis Maria Vander Lende Piater NN Jacoba Van geluwe Dorothea Noppe Anna Noppe Joanna De Moran Catharine Wille Catharina Pieters Antonia Van Massenhove Catharina Van Massenhove Catharina Pieters Ventie Van Nevelle Clarra Livien Antonia Leveen Antonia Live Antonia Verstyet? Anna Gras Barbara ??? Maghdalena Vande Cavyne Andrea De Met Catharina Van Deurslagers Magdalena Sersiels Maria Peelmans Mria NN Elisabeth Voluyt Catharina Roosenboom Livina Brouwers Jacoba Macksewil Gertrude De Roy Paschasia Henderieckx Sibille NN NN

PETER Van Strate Gulielmus De Bergh Andreas Vandermees Joannes Vermere Michaël Vilinde Arnoldus Felix Egidius Valli Christophorus …ecker Jean Baptiste Wenne Ludovicus Hay Livinus De Jongh Egidius Fockaert Joannes Cornu Michaël Lams Pittre De Dry Carolus Roelant Gisbertus Live Antonius Terlinck Judocus Dras Jacobus …i…man Gherardus Goedin Egidius Van Vliersberge Joannes Vander Donck Marcus Vereecke Joannes Baptista Hungenaeys Judocus Vreen Antonius Van Luyeck Petrus Verheecke Joannes Bapt. Vereecke Petrus Croys Gerardus Van Hecke Petrus Willems Adam De Menu Jan

METER Boenwyn Petronella Luberecht Maria Stafenier Joanna Vrins Catharina Fessaert Adriana Livien Antonia Sumers Petronella Damarin Anna Mary Wille Joanna Claysens Livina Welle Catharina Van Massenove Joanna Van Mechele Judoca Lams Jacquemine Bestooyts Petronella Verlye Mecchilde Bergens Francisca Peckman Petronella Kock Maria Meulinck Petronella Van Houte Petronella Libbaert Elisabeth Lucas Jacoba ?oep..ne Judoca Verhaelt Catharina Theise Maria Van Luyeck Mechtilde Verheecke Anna De Brune Jacoba Parryes Lisabeth Jansens Elisabeth Leemans Joanna Van Houbrouck Anna

AANM.


27 24 12 20 17 9 7 23 1 24 20 10 8 6 16 24 7 23 12 19

10 11 1 8 3 1 3 8 7 12 10 10 12 7 3 8 11 12 8 1

1699 1689 1692 1684 1696 1697 1685 1695 1686 1698 1695 1694 1698 1691 1698 1696 1694 1696 1696 1693

NAAM Werbroeck Andrea Werebroeck Petronella Werrebroeck Maria Weyecke Carolus Angelista Wieder Cornelia Wiet Joannes Wilems Lucia Willebof Paulus Willemans Joannes Jacobus Willems Petronella Wilms Anna Wilms Cornelia Wilpet Joannes Winninck Cornelius Wits Petrus Wittses Maria Wulpput Maria Wulpurt Joanna Wyer Joanna Wyns Elisabeth

VADER Ferdinandus Petrus Petrus Guiliaume Nicolaas Joannes Cibrant Paulus Joannes Jacobus Joannes Joannes Petrus Martinus Bernardus Joannes Joannes Martinus Martinus Joannes Gulielmus

MOEDER Vande Walle Judoca Hollevoet Anna Ollevoort Anna De Moran Catharina De Vos Maria Cras Maria Frans Eltie Verschore Anna Cuyters Petronella Jansens Diniara Jansens Juliane NN Abeltia Clasens Sara Clarisse Joanna Cras Maria NN Judoca Clayses Jaerlotte Clases Sara Henderix Sibilla Renders Digna

PETER Maenhout Andreas Dissier Egidius De Kock Antonius Demarin Carolus De Lort Cornelius Caes Joannes Frans Paulus Quickel Angelus Cramphout Joannes Jansens Joannes Jarels Petrus De Jager Joannes Schoenmakers Jacobus Wils Hendericus Pollier Jacobus Voghe Petrus De Potter Petrus Pieters Joannes Lents Joannes Vanden Hove Jacobus

METER Craynest Judoca Baudens Cornelia Pieters Helena Vandersieppe Angelina Huwens Maria Catharina La Franck Maria Lale Joanna Van Reumelant Maria De Riepe Catharina Vande Knocke Petronella Pauwels Anna Van Nieren Joanna De Kloeck Anna Smits Catharina Van Overschelde Petronella Verplancke Maria Hove Maria Pieters Maria Joanna Limans Joanna Schillemans Jacoba

Tot hier de dopen van het Fort Sint-Donaas. De huwelijken en overlijdens volgen in het volgende nummer van Brugse Stam.

NIEUWE PUBLICATIE Index op de Wettelijke Passeringen, Brugse Vrije West (1581-1632 ) door Roland Verté 270 pagina’s Bestellen per mail op vvf.brugge@skynet.be of per telefoon 050/355136

€ 20,00

AANM.


AGYS Pierre Jean ( 1810 – 1099) Zoon van Pierre en Angelina Verplancke °Brugge, 09/06/1778 Hussard au 7° régiment de hussards, 8° comp. 4° Bat. + Roermond, 13/06/1810 Subitement à la dite compagnier ALFVOET [Alfoet] Pierre, Joseph (1811 – 425) Zoon van Pierre en Regine Gillemont [Guillemont] °Brugge, 15/10/1784 Voltigeur 45° Régiment de ligne, 1° Bat. Matr. 3813 +28/12/1808 par suite de fatigue de la marche sur la grande route du Médina du Rio Sino (Médina – Sidonia bij Cadix. ANGILLIS Charles (1811 – 597) Zoon van Antoine en Hélène Baets °Brugge, 23/04/1776 Chasseur au 5° Rég. De chasseurs à cheval. + 04/03/1810 par suite de fièvre maligne. Hopital d’Auch (Dep. du Gers) ANRATE François (1814 – 1149) Ouders onbekend. °Brugge, 21/01/1791 Soldat au 9° Régiment de ligne +Metz, 05/01/1814 par suite de fièvre.

ARNOUDT Engelbert (1810 – 537) Zoon van Josse F.L. en Marie Catherine de Jonghe. °Brugge, 09/11/1783 Caporal au 59° Rég. Inf. de ligne, 3° Bataillon. Cie. de Grenadiers. +08/02/1809 par suite de fièvre. Hopital de Lugo Galicië (op de Rio Miño) ARNOULD Jean, Joseph (1810 – 282) Zoon van Jean- Joseph en Rose-Thérèse Louage. °Brugge, 21/02/1786 Geen vermelding van legeronderdeel. +29/06/1809 par suite de fiévre. Hopital militaire de Mayence. ANSALENS Alexandre (1809 -1123) Zoon van Alexandre en Jeanne Lorette. °Brugge, 10/10/1771 Matelot de 3me classe incorporé dans de 39° Bat. de la marine. Embarquè sur le vaisseau de l’etat “La ville de Berlin”. +Hopital de Middelbourg par suite de blessure reçue à bord.

ASPESLAGH [ASPISSELAS] Charles Louis (1806 – 994) Zoon van Donatien en Anna De Wynter °Brugge, 30/08/1784 Fusilier 56° Rég. de ligne, 2° Bat. 3° Comp. Matr. 2623 + Hopital militaire d’Alexandrie, 09/03/1806 par suite de fièvre. BAERT Jean François (1808 – 599) Zoon van François en Jeanne Dambres °Brugge, 20/11/1773 Fusilier au 112° Rég. de ligne, 2° Bat. 2° Cie + Hopital de Castellaza (Italië NW van Genua) par suite de diarrhée 30/01/1807. BAES Pierre-Joseph (1810 – 296) Zoon van Joseph en Cécile-Catherine De Mey [Dumayer] Fusilier au 45° Rég. d’infanterie de ligne, 2° Bat. 3° Compagnie. +Grand hopital militaire temporaire de Madrid par suite de fièvre 01/07/1809. BALANCK Albert, Dominique (1807 – 636) Zoon van François-Joseph en Marie Messinier Soldat au 45° Rég. entré en service le 23 messidor an XI. +Montreuil s/Mer, hopital de St Atroberthe par suite de fièvre 26 nivoise XII (16/01/1805) BEAUCOURT Bruno (1811 – 1214) Zoon van Bruno en Bernarde Breydel. wonende te Brugge. Brigadier au 5° Rég. de chasseurs à cheval, 7° Cie 3° escadron – matricule 449. +13/04/1811. A été trouvé mort à Vejer près de Cadix (Vejer de la Frontera) BECCU Jacques (1806 – 615 en 1811 – 786) Zoon van Benoit en Anna Surmons °Brugge, 11/03/1784 Cannonier à la 6° Cie. du corps impérial de l’artillerie. + 16/12/1806 par suite de fièvre. Gaeta, hopital militaire (volgens de akte 1808) Mantoua, hopital externe (volgens akte 1811) BEECKAERT Laurent (1813 -734) Zoon van Laurent en Anne Lefevre. 29 jaar oud en geboren te Brugge. Cannonier 1° Cie. De garde coté de la direction d’Anvers. + in de nacht van 6 op 8 juni 1810 te Cadzand, dans la dune proche de la batterie.


BENOIT Jean Baptiste (1814 – 796) Zoon van Pierre en Xavière-Anne de Stable °Brugge, 24/06/1789 Fusilier au 96° Rég. de ligne, 2° Bat. 1° Cie +01/03/1814, hopital militaire te Mayence. Geen oorzaak vermeld.

BOSSON Jacques (1813 – 486) Geboren te Brugge. Ouders niet bekend. Fusilier au 40° Rég. de Ligne, 2° Bat. 1° Cie + Madrid, hopital de Matocha op 09/02/1810 par suite de fièvre.

BENOIT Joseph, Jacques (1807 – 637) Zoon van Jacques en Reine Gilbert °Brugge, 15/07/1787 Dragon au 18° Rég. 8° Cie + Hagenau, hopital civil, 12/04/1807 par suite de fièvre.

BOUSSEMAERE Pierre, François (1810 – 508) Zoon van François en Marie-Anne de Boyser °Brugge, 27/07/1785 Voltigeur au 55° Rég. d’Infanterie de ligne, 3° Bat. Compagnie de voltigeurs. + Hopital de la commune de Tore op 03/05/1809 par suite de fièvre. BERGER Antoine, Joseph (1810 – 603) BRENDONCK Joseph, Pierre (1808 – 550) Zoon van Dominique en Françoise Vande Voorde Zoon van Jean-Eleutère en Catherine Valcke °Brugge, 14/06/1788 °Brugge, 18/11/1786 Fusilier grenadier 2° Bat. 4° Cie Fusilier au 48° Rég. d’Infanterie Française de ligne +Paris, hopital de la Garde Impériale par suite de 2° Bat. 4° Cie fièvre. + Liège, hopital militaire op 23/05/1807. Geen oorzaak vermeld. BERGER François, Jacques, Jean (1807 – 643) CALLEBERT (CALBERT)Charles, François (1809-1111) Zoon van François en Jeanne Vanderplancke. Zoon van Jean Baptiste en Jeanne Pectoor °Brugge, 01/10/1784 °Brugge, 13/03/1791 Chasseur au 2° Rég. de chasseurs à cheval en garnison Grenadier au 2° légion de la Garde Nationale, 2° à Tournai. cohorte, 2° Cie +Tournai, hopital des hommes dit N. Dame +St Omer, hopital militaire op 30/07/1809 par suite 13/03/1807. (geen oorzaak vermeld) de fièvre catharal maligne. BLOMME Pierre, Jean (1814-1248 en 1249. Ook 1816- CARRETTE Augustin (1807 – 234) 780) Zoon van Charles en Marie-Françoise Niverlose zoon van Philippe-Jacques en Reine Cottens. °Brugge, 28/08/1784 °Brugge, 25/10/1793 Voltigeur au 4° Rég. d’Infanterie de ligne, 3° Bat. Fusilier au Rég. de Condé, 8° de ligne, 5° Bat. 1° Cie Compagnie de voltigeurs. + Blois, hopital civil et militaire 12/03/1814 par suite + Strasbourg, hopital militaire op 11/03/1806 par de blessure. suite de fièvre. BOGAERT Joseph (1810 – 704) CASTIAU Charles Ferdinand (1807-639 en 1809-476) Ouders onbekend. 24 jaar oud en te Brugge geboren. 20 jaar oud en geboren te Brugge. Destiné au 7° Rég. de hussards en garnison à Chasseur au 27° Rég. Inf. Légère, 8° Bat. 3° Cie Roermonde, 4° escadron, 4° Cie + Commune de Gillenberg (?) hopital de Vlierbeek op + Roermonde, hospice civil op 04/04/1807 par suite 05/11/1809 par suite de fièvre. de fièvre. BORCK Pierre (1810 – 915) Zoon van Jean en Jeanne van Audenhove [Vanheunede] Geboren te Brugge. Fusilier au 30° Rég. d’infantrie de ligne, 2° Bat. 3° Cie Matricule 7218. + Vienne, hopital de Getreid Marck op 06/11/1809 par suite de fièvre adynamique.

CEUNINCK Pierre, Jean (1818 – 587) Zoon van Jacques en Cécile Schoufler [Schluser] °Brugge, 27/03/1789 Fusilier au 66° Rég. d’Infanterie de ligne, 5° Bat, 4° C. + Ile d’Oléron, commune du Chateau, hopital militaie séditaire op 19/12/1808 par suite de fièvre et hydropisie.


CHARLIER [CHARLES] Pierre, Eugène (1809 – 1680) Zoon van Gerard en Jeanne Soke. ° Brugge, 19/01/1794. Grenadier à la 2° légion de la garde nationale d’elite 2° cohorte, 1 Cie + Calais. Hopital N° 1 op 21/11/1809 par suite de fièvre adynamique. CLEVERS Godefroy, Joseph (1810 – 712) Zoon van Guillaume en Marie De Buck. ° Brugge, 25/07/1789 Fusilier au 30° Rég. de ligne, 4° Bat. 1 Cie, Matricule 7292, Suppléant de Lieven de Brabander d’ Aertrycke. + Hopital de Humbourg op 27/06/1809. Blessé au siége de Presbourg (Poszony) COMMAIN Joseph (1810 – 192) Zoon van Balthazar en Marie Daguelet. Geboren te Brugge. Fusilier au 21° Rég. de ligne, 2° Bat. 1 Cie. Matr. 6775 + Sankt Leonard (NO van Linz) op 10/12/1809 par suite de fièvre.

DE COQ Louis, Charles (1809 – 1188) Zoon vanEmmanuel, Charles en Anne-Marie Suvée Geboren te Brugge. Fusilier au 30° Rég. de ligne, 1° Bat. 3° Cie + 22/05/1809 sur le champ de bataille. Overlijdensakte opgesteld te Rossitz (Moravië) op 22/10/1809. de CROCK Guillaume, Joseph (1812 – 46) zoon van Laurent en Carline de Vos geboren te Torhout, wonende te Brugge Fusilier au 45° Rég. d’Infanterie, 2° Bat. 5° Cie matricule 3721 + Hopital de Spandau op 10/12/1807 par suite de blessures. DE CUYPER Théodore, Martin, François (1811 – 872) Zoon van Jean en Marie Anne Claes, echtgenoot van Barbe Neyts. ° Brugge, 13/07/1777. Fusilier à la 3° Cie de la cohorte de l’Escaut. + Hopital militaire d’Eecloo op 18/07/1811. Geen doodsoorzaak vermeld.

CRAYES Jean, Gérard (1816 – 788) Zoon van Adrien en Jeanne Ovyn [Svyne] ° Brugge, 03/07/1780 Voltigeur au 59° Rég. de ligne, 1 Bat. Matricule 823 + Devant Toulouse. Tué au champ de bataille par l’ennemi op 10/04/1814.

DEFAY Jean Baptiste (1809 – 528) Dragon au 21° Rég. + Hopital militaire de Belfort (Haut Rhin) op 14/05/1806. Geen doodsoorzaak vermeld.

de BREMAECKER Charles, Emmanuel (1810 – 867) zoon van Joseph François en Marie Albertine Stasinon ° Brugge, 25/12/1785 Chasseur au 1° Rég. de chasseurs à cheval, 3° Esc 3° Cie, matricule 832. + Hors du territoire Française op 12/06/1809, tué par l’ennemi d’un coup de feu. DE BRUNE Pierre (1817 – 1012) Geboren te Brugge. Ouders niet bekend. Fusilier ai 112° Rég. d’ Infanterie + St Omer. Hopital militaire op 03/01/1814 par suite de Sphoecele (?)

DEFEVRE [DELEFEBVRE] Charles, Ph. (1809 – 1190) Zoon van Philippe en Rosalie Desein [Dessin] ° Brugge, 11/01/1790 Voltigeur au 30° Rég. de Ligne, 4° Bat. Cie de voltigeurs, matricule 7200. + 16/07/1809 sur le champ de bataille par suite de blessures. Overlijdensakte te Rossitz op 22/10/1809. DE GHELDERE [VAN GELDER] Jean Bapt.(1814–1247) Zoon van Guillaume en Marie Anne Elervaert (sic) ° Brugge, 25/03/1793 Fusilier au 8° Rég. d’Infanterie de ligne, 5° Bat. 1° Cie + Saint Dié (Vosges) hopital civil op 11/01/1814 par suite de blessures.

DE BUECK Joseph (1808 – 612) Geboren te Neval (Nevel?) canton de département de la Lys en wonende te Brugge. Fusilier ai 106° Rég. d’Infanterie de ligne, 1° Bat. 8° Cie matricule 2563. + Udine, hopital op 26/10/1807 par suite de fièvre alaxique.

de GHESELLE [de GUESELLE] Joseph, Jean ( 1807-635) zoon van pierre en Marie Depoorter [Deporte] ° Brugge, 14/05/1785 Fusilier au 45° Rég. d’Infanterie de ligne, 1° Bat. 8° Cie + Hopital militaire de Preuss-Holland (Oost Pruisen op de rivier Weeske) par suite de fièvre adynamique op 09/04/1807.


de GRAVE Pierre, Jean, Charles (1808-603) zoon van Josse en Françoise Tosseyn [de Singe] ° Brugge, 04/09/1777 Fusilier au 59° Rég. d’Infanterie de ligne, 1° Bat. 7° Cie matricule 7127. + Hopital de Posem (Posen) op 04/07/1807 par suite de Phtisie pulmonaire. DE JODE [DIODE] Pierre, Joseph (1818-588) Zoon van François en Marie De Pauw ° Brugge, 20/11/1789 Fusilier au 66° Rég. d’Infanterie de ligne, 4° Bat. 3° Cie + Salamanque; Hopital militaire op 24/09/1810 par suite de fièvre. DE KEMPENEER Alexandre (1807-642) Zoon van Pierre en Albertine Stassinon [Massenon] ° Brugge, 17/03/1787 Apprenti cannonier à la 5° Cie de la marine Impériale + Dunkerque. Hospice op 25/05/1807. Geen doodsoorzaak vermeld. DELATER Joseph, François (1810-342) Zoon van Joseph en Rosalie Van Outrive [Outrille] ° Brugge, 05/05/1788 Geen militaire hoedanigheid vermeld. + Rochefort (Charente Inférieure) hopital de la marine op 15/11/1809. Geen doodsoorzaak vermeld.

DE MEESTER Jean Baptiste, Antoine (1811-87) Zoon van Jean Baptiste en Thérèse Loontiens ° Brugge, 02/07/1770 Fusilier à la 1° Cie, cohorte de l’Escaut + Hopital militraire d’Eecloo op 08/12/1810 par suite de blichopyre DE ROECK [ROUX] Jean Jacques (1806-1575) Zoon van Jean Jacques en Marie Françoise Keus ° Brugge, 03/02/1786 Fusilier au 35° Rég. d’Infanterie de ligne, 1° Bat. Cie des voltigeurs. + Hopital d’evacuation à Codriopo (ZW v. Udine) op 23/09/1806. DE ROOVERE Louis, François (1811-1148) Zoon van Jacques en Marie Françoise De Sitter [De Vittere] ° Brugge, 28/03/1790 Dragon au 9° Rég. de dragons, 3° Esc. 4° Cie. Matricule 1858. + Pernes en Estramadura (N. v. Lissabon) op 06/03/1811 DE ROUSSE Jean Baptiste [DE ROUS?] (1813-556) Zoon van Jean en Marie Jeanne Van Poulie ° Brugge, 25/01/1786 Grenadier au 122° Rég. d’Infanterie de ligne, 3° Bat. + Hopital militaire d’Oviedo op 12/08/1810 par suite de blessure.

DELBERGHE Ferdinand, Joseph (1810-1321) Zoon van Pierre en Marie Vermandel ° Brugge, 12/12/1792 Grenadier 1° Cohorte + Schoondyke, 18/09/1809 par suite de phtisie

DE RYCKE François, Xavier (1811-1121) Zoon van Jacques en Jeanne Thérèse Derpoortere ° Brugge, 30/03/1789 Dragon au 17° Rég. de dragons, 3° Esc. 3° Cie + Hopital de Salamanque op 17/09/1810 par suite de dissenterie.

DELDIQUES Jean Baptiste (1810-1214) Zoon van Jean Baptiste en Jeanne Pauwels ° Brugge, 20/04/1781 Grenadier à la Cie du 2° Bat. Matricule 5282 + Hopital civil de Dax op 12/01/1810. Geen doodsoorzaak vermeld.

DE SCHRYVERE [DESCHRIVER] Jean, J. (1809-161) Zoon van Jean en Barbe Joostens ° Brugge, 18/05/1777 Chasseur au 10° Rég. d’Infanterie légère, 4° Bat. 4° Cie Matricule 6109. + Schletack hopital civil et militaire op 12/01/1809. Vermoedelijk Schlettstadt N. van Colmar. DEVISCH Jean, Liévin, Bernard (1813-450) Zoon van Jean en Thérèse Calbout ° Brugge, 28/12/1786 Fusilier au 45° Rég. de Ligne, 1° Bat. 1° Cie + Telaveyra de la Regna op 28/07/1809 au champ de bataille. (Telavera dela Reina W. van Toledo)

DELVERS [DEVERS] Antoine, Jacques (1806-1573) Zoon van Jacques en Isabelle Ringoet ° Brugge, 21/01/1779 Chasseur, 2° légion, 1° Cohorte, 2° Cie des chasseurs + St Omer, hopital militaire op 18/11/1806 par suite de hydrotarus. (hydrothorax?)


DE VOLDERE Joseph, Leopold (1817-670) Zoon van Joseph, Alexis en Rose, Rosalie Poivre ° Brugge, 26/07/1786 Fusilier au 15° Rég. d’Infanterie, incoporé 15/03/1812 + Hopital de Glogau op 20/02/1813. Geen doodsoorzaak vermeld/. DE VOS Ignace (1806-618) Geboren en wonende te Brugge Cannonnier garde cote dans la Cie de l’Escaut. + Gand. Hopital. 1 ventose an XII (21/02/1804) par suite d’hydropisie.

DE VRIENDT Jacques, Ignace (1810-752) Zoon van Jean en Rosalie De Jaegher ° Brugge, 10/12/1775 Chasseur au 10° Rég. d’Infanterie légère, 1° Bat. 1° Cie matricule 6313. Remplaçant de Jean Joseph, conscrit de Kemmel. + à la bataille d’Erling d’un coup de feu. de WITTE Sébastien, Jacques (1808-613) zoon van Jacques en Jeanne De Prince. ° Brugge, 28/05/1787 Grenadier à la 4° légion de la Garde Nationale, 1° cohorte,2° Cie. + Hospice de Dunkerque op 05/10/1807. Geen doodsoorzaak te vermeld. DINIELS [DANEELS] André, Fréderic (1814-1251) Zoon van Pierre en Thérèse Plaet ° Brugge, 23/03/1787 Grenadier à la 4°Rég. de ligne, 2° Bat. 2° Cie + Hopital de Peniscola op 24/09/1813 par suite de fièvre. D’HONDT [DONT] Jean (1812-484) Zoon van Albeert en Marie Deghels ° Brugge, 21/08/1792 Apprenti marin embarqué sur la cannonière 216, 6° équipage de la flotille, 9° Cie. + Enkhuizen marine hospitaal. Onbekende oorzaak. DOBBE L S [DOUBLES] Joseph (1815-900) Zoon van Brunon en Petronella Legon ° Brugge, 13/03/1793 Ouvrier de 3me classe au 1° Bat. De la marine. + Danzig op 17/03/1812 par suite de maladie.

DRAECKE [DRANK] Pierre, Dominique (1809937) Zoon van Pierre en Cathérine Berckman ° Brugge, 21/10/1790 Soldat au 30° Rég. d’Infanterie de ligne. + Maastricht op 01/10/1809. Onbekende oorzaak DROMMAERT Louis, François (1811-1048) Zoon van François, Jean en Marie Cyts. ° Brugge, 09/11/1790 Grenadier au 100° Rég. d’Infanterie de ligne, 1° Cie, 4° Bon. + Hopital de Sarrebourg op 11/06/1810 par suite de fièvre. DRYANCOUR [DRIANCOURT] Pierre (1810-855) Zoon van Evrard en Marie Heulenbrouck ° Brugge, 24/04/1789 Soldat ai 11° Bat. Principal du train d’artillerie, entré en service le 11/07/1810. + Pau. Hopital militaire et civil op26/07/1810. Onbekende oorzaak. DUBOIS David, Louis, Joseph (1809-593) Zoon van Martin, Louis, Joseph en Isabelle Lernous ° Brugge, 12/08/1779 Caporal au 9° Rég. de ligne, 5° Bat. 1° Cie + Lille. Hopital militaire op 22/03/1809 par suite de fièvre ataxique pituiteuse. DUQUESNOY Antoine (1809-1276) 19 jaar oud. Geboren te Doornik en wonende te Brugge. Homme de confiance du capitaine Power, aide de camp du géneral Borel. + Hopital de Gand op 20/09/1809 par suite de fièvre suporeuse. DUVEVIER [DUVIVIER] Jean, François (1808-616) Zoon van Donatien en Marie van Hoorenbeke [Harembeeck] ° Brugge, 01/10/1782 Ouvrier militaire de la marine. + Anvers. Hopital civil, reu des Princes.

DUYSBURG Joseph, Charles (1810-1110) Zoon van Joseph, Charles en Marie Thérèse De Wyn [Degroin]. ° Brugge, 13/03/1783. Voltigeur au 45° Rég. de ligne, 1° Bat. Matricule 2892 + 03/12/1808 par suite de coup de fusil sur le champ de bataille devant Madrid. Wordt vervolgd


50 jaar VLAAMSE STAM 50 jaar tijdschrift voor familiegeschiedenis op USB-Sticl De 50 jaargangen (van 1965 tot 2014), 39.398 pagina’s, 18.220.980 woorden, 3,39 strekkende meter, 11,8 GB doorzoekbare PDF-bestanden worden ter beschikking gesteld op een handige USBstick. U kan die bestellen met een mailtje naar administratie@familiekunde-vlaanderen.be, of tijdens de kantooruren per telefoon op nr.: 03 646 99 88. U kan er ook meer uitleg over bekomen. De prijs voor leden bedraagt € 50,-, voor niet-leden € 75,-. Let wel ! Niet aan ons betalen maar op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3 2170 MERKSEM.

ONZE LESSENREEKSEN De lessen ‘Oud schrift lezen’ op het einde van het voorbije jaar en de lessen genealogie voor beginners in het voorjaar hebben kunnen rekenen op een grote belangstelling. Vanaf september geven we weer een reeks van zes avonden leesoefeningen van oud schrift en wel op volgende dinsdagavonden om 20 uur: 29/09 – 6/10 – 20/10- 27/10- 10/11 en 17/11. Niet-leden betalen € 12,- , leden € 10,- voor de syllabus. De lessen gaan door in ons lokaal: Kleine Hertsbergestraat 3, (2e verdieping) te 8000 Brugge. Inschrijven door betaling op onze rekening: IBAN BE19 9730 9465 0412 van FV regio Brugge en een mailtje naar: vvf.brugge@skynet.be met uw naam en eventueel lidnummer. Er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Wacht niet te lang on in te schrijven.

BRUGSE STAM GAAT DIGITAAL Vanaf 2016 wordt ons tijdschrift digitaal toegestuurd over het internet. We zien ons hiertoe verplicht vanwege de besparingen in de subsidieregeling en de steeds stijgende posttarieven en papierkosten. Daarom verzoeken we U ons uw e-mailadres te bezorgen door een mailtje te sturen naar vvf.brugge@skynet.be met als mededeling: Brugse Stam. Wie geen internet heeft kan nog een gedrukte versie bekomen tegen kostprijs. Voor 2016 bedraagt die € 15,- voor zes nummers. Uw betaling op onze rekening geldt als bestelling. Let wel: De digitale Brugse Stam is gratis en gaat naar de leden van FV-Brugge en alle geïnteresseerden die ons hun e-mailadres bezorgen. De gedrukte en betaalde versie is ook voor iedereen beschikbaar. Geabonneerd zijn staat dus los van het lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen en de gratis toegang tot de documentatiecentra. ---------------------------------------------------------------------------


Brugse Stam

België-Belgique 8310 Assebroek PB 3/5104-P007782

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN regio Brugge, vzw kennisplatform voor familiegeschiedenis

47ste JAARGANG NR.: 6 november-december 2015 URL: www.familiekundebrugge.be

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

Verantw. Uitg.: J. Patteeuw, Kerklaan 30, 8310 Brugge

Voordracht “14-18 | Brugge in Oorlog” Maandag 30 november 2015 WEER HAAST EEN JAAR VOORBIJ Het is goed op het einde van het jaar even terug te kijken naar wat er in het voorbije jaar zoal gebeurd is. 2015 was een jubileumjaar. Familiekunde Vlaanderen mocht zijn vijftigjarig bestaan vieren, een gouden jubileum. Dit is dan ook gebeurd met een schitterend Nationaal Congres op 14 en 15 maart te Antwerpen. Een ander merkwaardig feit is de vernieuwing van het tijdschrift ‘Vlaamse Stam’ dat nu verschijnt op A4 formaat en er niet alleen veel aantrekkelijker uitziet, maar ook inhoudelijk degelijk onder handen is genomen. Onze regionale afdeling Brugge heeft ook niet stil gezeten. We hadden in het voorjaar een cursus genealogie die gevolgd werd door twaalf deelnemers. We namen op twee plaatsen deel aan de activiteiten van Erfgoeddag, in het Rijksarchief onder het thema ‘Erf’ met ons digitaliseringsproject van de rouwbrieven en doodsprentjes en in de bibliotheek De Biekorf met uitleg over stambomen en raadgeving hoe er mee te beginnen. Beide initiatieven brachten ons enkele nieuwe leden aan voor de vereniging. In het najaar zijn we dan zoals verleden jaar opnieuw gestart met een reeks leesoefeningen oud schrift die op ernstige inzet van de deelnemers kan rekenen. We hebben in de loop van het jaar ook weer een paar boeken uitgebracht, n.l. het laatste deel van de Wettelijke Passeringen van het Brugse Vrije-West en een index op de processen van oorlogsschade voor de rechtbank van Brugge. Beide resultaat van het reuze geduldwerk van ons gewaardeerd lid Dhr. Roland Verté. Op dus naar 2016. Moge het een gezond en vruchtbaar jaar worden ! !


MEDEDELINGEN

Brugse Stam LOKAAL Abonnement € 15,00 op rekening IBAN: BE19-9730-9465-0412 BIC: ARSPBE22 van FV-Brugge p/a Sint-Michielslaan 90 8200 Brugge Buitenland: € 18,00

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO BRUGGE vzw BE 0535.565.209

SECRETARIAAT 8310 Assebroek Tel.: 050.35.07.01 e-mailadres:

vvf.brugge@skynet.be MAATSCHAPPELIJKE ZETEL & LOKAAL: Kleine Hertsbergestraat 1-3, 8000 BRUGGE 2e verdieping

LIDMAATSCHAP FAMILIEKUNDE VLAANDEREN € 35,00 op rekening IBAN: BE58-4141-1712-2179 BIC KREDBEBB o.n.v.: FAMILIEKUNDE VLAANDEREN Van Heybeeckstraat 3 2170 MERKSEM Brugse Stam digitaal gratis

INHOUD VAN DIT NUMMER : Eddy Dubruqué Kompagnie Maréchaussee -----Johan Haerynck Parochieregisters van het Fort Sint-Donaas (Slot) ------

Ons lokaal is in de namiddag open van 14 tot 17.00 uur, iedere eerste maandag en iedere tweede woensdag van de maand. Het is open op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 elke vierde zaterdag van de maand. Met andere woorden: op maandag 2/11 en 7/12; op woensdag 12/12 en op zaterdagen 28/11. Gesloten op 11/11 en 26/12. De toegang is gratis voor de leden, anderen betalen € 1,- (vanaf 2016 € 2,00) per bezoek.

DIGITALISERING ROUWBRIEVEN Afwisselend op dinsdag en donderdag 10 – 19 – 26 november en 8 en 17 december.

VOORDRACHT Op maandag 30 november ek. om 20 uur brengt ons Dhr. Dr. Patrick Verbeke een lezing onder de titel: “14-18 | Brugge in Oorlog”. De rol die Brugge speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog was verre van marginaal. De geschiedenis van de bezetting van onze stad is zonder meer uniek en overschrijdt ruim het belang ervan. Bovendien is deze geschiedenis nauwelijks bekend, noch door de Brugse bevolking, noch door menig grande-guerrist. Dr. Patrick Verbeke, psychiater in de campus Sint-Franciscus Xaverius, en nauw betrokken geweest bij de dubbeltentoonstelling 14-18 Oorlog in Beeld, brengt het verhaal van onze stad tijdens de Grote Oorlog aan de hand van heel wat fotografisch beeldmateriaal. Deze voordracht gaat door in samenwerking met de K.H.K. M. Van Coppenolle in het CM-lokaal, Moerkerkesteenweg 118, 8310 BRUGGE. *Toegang: voor leden € 2,- ; voor niet-leden € 4

FAMILIENIEUWS Laat niet na ons de gebeurtenissen in uw familie mede te delen. Het familiale leven ligt onze vereniging nauw aan het hart.

MEDEDELINGEN ------

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge, wordt gesteund door: Elke auteur is verantwoordelijkvoor de inhoud van zijn of haar teksten.

Redactie Jo Vandeghinste


Onderofficieren en manschappen van de Compagnie Marechaussee In West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 – (12) Eddy Dubruqué

116

Desnick Jean Louis geb. 12 januari 1776 te Ieper fs. Pieter en Catharine De Backer. Laatst gewoond te Ieper. 5 voeten 8 duim groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de paarden kompagnie Marechaussee met uitzondering. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1798 bij het 14 Jagers te Paard. Overgegaan bij de Franse Gendarmerie tot 1814. Marechaussee te Paard. Meegedaan aan de veldtochten van 1810 tot 1814. Op 16 april 1816 weggezonden uit hetzelfde order voor medeplichtig te zijn met bovengenoemde Vanderoogstraete Bernard en tot één uur tentoon te staan en een boete van 200 frank voor konkelarij (samenzwering, gekonkel, intrige, kuiperij). Op 16 april weggezonden op order van de kolonel.

117

Veroostraete Jacques zonder verdere vermeldingen. Op 3 maart 1815 toegekomen van de paarden kompagnie Marechaussee met uitzondering. Marechaussee te Paard. Op 1 april 1815 gepasporteerd.

118

Verleye Pierre geb. 5 mei 1774 te Brugge fs. Pieter en Marie Poupe. 5 voeten 8 duim 2 streken groot. Rond gezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, middelmatige mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, Geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de kompagnie Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in Oostenrijkse dienst getreden bij de in 17de Dragonders van Latouw bij het bataljon artillerie. Gepasporteerd in 1807 en bij de gewezen Marechaussee in 1814. Marechaussee te Paard. Meegedaan aan zes veldtochten in Oostenrijk en Holland. Op 1 november 1819 wegen slecht gedrag weggejaagd.

119

Degraeve Frederic geb. 31 maart 1782 te Knokke fs. Julianus en Amelberge Volheft. 5 voeten 6 duim groot. Rond gezicht en voorhoofd, grijze ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, kin met putje, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de Kompagnie Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden bij de 116de kompagnie kust mariniers. Weggegaan bij de Marechaussee juli 1814. Marechaussee te Paard. De veldtocht van 1805 in Holland meegedaan. 1 juni 1818 overgegaan bij de Kompagnie van de provincie Oost-Vlaanderen als brigadier te Paard.

120

Paul Simeon geb. 18 februari 1777 te Meste fs. Jan Baptist en Maria Barbe Pére. 5 voeten 5 duim groot. Ovaal gezicht, Lang voorhoofd, grijze ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de Kompagnie Marechaussee en heeft 300 frank gestort. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1792 in de Brigade Infanterie nr. 15, waar hij heeft gediend tot 1814 en dan afgegaan met paspoort. Marechaussee te Paard. Heeft al de veldtochten bijgewoond tot in 1814. Óp de 16 mei 1823 overgegaan in de kompagnie van Henegouwen.

121

Swerhoff Gerard geb. Uthorne fs. Joannes en Ouviette.... 5 voeten 7 duim groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, kleine mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen kompagnie met uitzondering als marechaussee te paard.


Vorige diensten: in Franse dienst getreden als vrijwilliger bij het 2de regiment lichte artillerie. November 1805 overgegaan bij het 131 regiment van Linie. In 1811 gedetacheerd bij de ontruiming van de Fransen. Marechaussee te Paard. Heeft de veldtochten in Duitsland in 1804 en 1807 meegedaan. Gekwetst in de slag van Lubeck door een geweerschot aan de rechterknie. 10 juni 1818 overgegaan bij de kompagnie van NoordBrabant. 122

Duchatelin Pierre geb. 28 december 1777 te Lampernesse fs. Martinus en Elisabeth... 5 voeten 6 duim groot. Rond gezicht en voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen kompagnie met uitzondering als marechaussee te paard met cautie van 600 frank. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1808 bij het 10de leger tot 1814 en daarna gepasporteerd. Marechaussee te Paard. De veldtochten in Pruisen in 1807. In 1810 in Oostenrijk bij het grote ArmĂŠe. In 1812 en 1813 in Spanje. Gekwetst door een lans in de slag bij Wagram. Gekwetst op 15 augustus 1813 door een geweerschot in het rechterbeen. Op 1 augustus 1819 honorabel ontslagen.

123

Vanrobays Jean geb. 10 juni 1785 te Brugge fs. Jacques en Brigitta Uitenhove. Laatst gewoond te Brugge. 5 voeten 6 duim 2 streken groot. Rond gezicht en voorhoofd, grijze ogen, grote neus en mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen kompagnie met uitzondering als marechaussee te paard. Vorige diensten: in Franse dienst getreden in 1808 bij het 25 Dragonders. Gepasporteerd in 1814 bij de Marechaussee. Marechaussee te Paard. Heeft de 6 veldtochten in Spanje, Oostenrijk en Frankrijk meegedaan. Gekwetst in de slag van Chateau Brune. Op 16 februari overgegaan bij het regiment Oost-Vlaanderen.

124

Vervisch Ivo zonder verdere gegevens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen kompagnie met uitzondering als marechaussee te paard. Met cautie van 600 frank. Nog gediend als Marechaussee te Paard. Op 13 november 1815 weggejaagd wegens slecht gedrag.

125

Messiaen Pierre Louis geb. 3 augustus 1787 te Izegem fs. Lodevicus en Victoria Van de Wilde. 5 voeten 5 duim groot. Ovaal gezicht, bedekt voorhoofd, grijze ogen, papegaai neus, grote mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart toegekomen van de gewezen kompagnie met uitzondering als marechaussee te paard. Vorige diensten: in Franse dienst getreden bij het 12de Dragonders. Op 12 mei 1814 gepasporteerd. Marechaussee te Paard. Op 16 april 1816 weggezonden op order van de heer Kolonel op 10 april 1816. Uit hoofde van geoordeeld te zijn geweest tentoon te staan en een boete van 200 frank.

126

Vanhouteghem Ignace Francois geb. 11 april 1784 te Izegem fs. Franciscus en Anne-Marie Guilbert. 6 voeten 6 duim groot. Ovaal gezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, lange neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen kompagnie met cautie van 600 frank. Vorige diensten: gediend bij de gewezen Marechaussee. In Franse dienst bij het 2de regiment Jagers te Paard 31 oktober 1804. Gepasporteerd in 1814. Marechaussee te Paard. 16 december 1819 overleden.


127

Delcourt Francois Celistin geb. 6 juni 1784 te Clermont fs. Joannes Augustinus en Augustine Leliux. 5 voeten 6 duim 2 streken groot. Ovaal gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen Marechaussee met uitzondering. Vorige diensten: als kind soldaat in 1793. Bij het 10de Huzaren gegaan bij het Regiment Jagers te Paard in 1807. Overgegaan bij de Gendarmerie in 1810. Naar de Marechaussee België in 1814. Marechaussee te Paard, brigadier 1 juni 1820. Heeft de veldtochten van 1808 tot en met 1812 in Oostenrijk. In 1813 in het binnenland. Krijgsgevangene in datzelfde jaar. Gekwetst van een geweerschot in de linkerzijde in de slag van Sint-Polten in 1809. Gekwetst van een geweerschot in het linkerbeen bij de slag van Wagram in 1811. Heeft 2 stukken kanon van de vijand genomen en werd daardoor wachtmeester benoemd. Op 16 februari 1813 overgegaan bij de Kompagnie Oost-Vlaanderen.

128

Dehaenens Jean geb. 4 september 1792 te Brugge fs. Jan Pieter en Marie Evraert. Laatst gewoond te Brugge. 5 voeten 7 duim groot. Rond gezicht en voorhoofd, grijze ogen, kleine neus, middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden bij het 3de Regiment Hollanders op 14 april 1810. Gepasporteerd 5 maart 1814. Marechaussee te Paard. 15 juli 1817 met honorabel slag afgegaan.

129

Cappon Angelus geb. 8 maart 1791 te Dadizele fs. Pieter en Theresia Wilde. Laatst gewoond te Dadizele. 5 voeten 7 duim groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, grote neus en mond, ronde kin, rost haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen Marechaussee met cautie. Vorige diensten: heeft 5 jaar bij de Franse Gendarmerie gediend. In 1814 gepasporteerd. Marechaussee te Paard. Brigadier te Paard op 1 maart 1812. Heeft de veldtochten van 1812 en 1813 in Oostenrijk meegedaan. Sedert september 1830 in dezelfde standplaats gebleven en uit de getalsterkte gebracht.

130

Derousse Jacques geb. 3 juni 1778 te Brugge fs. Jacques en Marie Paulinck. Ovaal gezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, spitsige neus, grote mond, spitsige kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. Op 3 maart 1815 toegekomen van de gewezen Marechaussee met cautie. Vorige diensten: in Franse dienst getreden 24 april 1799 bij het 58ste Linie. Overgegaan bij de Wacht Grenadiers 20 april 1809. Gepasporteerd 29 mei 1814. Marechaussee te Paard. Heeft de veldtochten in Italië, Pruisen, Stiermarken en Spanje meegedaan. 1 februari 1820 weggejaagd. zettelaa

NIEUWE PUBLICATIE Index op de Vonnissen van de Rechtbank voor Oorlogsschade te Brugge 1919-1927 Roland Verté 440 pagina’s € 25,00 Bestellen per e-mail op vvf.brugge@skynet.be of per telefoon 050/355136 Afhalen na afspraak: Baron Ruzettelaan 401, 8310 Assebroek


DATUM

MAN

VROUW

GETU IGEN

10

1

1683 Hendrick Jacques

Matheans Jenne

De Menu Jan

Merlebeck Jacques

Sp

22

8

1683 Actergal Walran

Vercrus Anna

Traenne Eustache

Gosalque Piter

X

16

5

1684 Hertoghe Pittre

De Pau Mary

De Menu Jan

Vande Velde Jacques

X

15

8

1684 De Krenne Philippus

Vandruelle Mary

De Menu Jan

De Pree Mary

X

3

12

1684 Van Deutecom Joannes

De Groot Maria

De Clerck Joannes

Condé Joannes

X

18

2

1685 Deuninck Liven

De Menu Anna

De Menu Jan

Deuninck Jan

Sp

2

6

1685 Du Pon Frederic

Bauwens Cornelia Clara

Condé Joannes

Francoys Judocus

Sp

19

7

1685 Vanden Brouck Fransoos

Schuremans Catharina

De Menu Joannes

Tilemans Josephus

X

27

7

1685 Wallay Gilbertus

Vertaecke Willemien

De menu Joannes

Delespirit Thomas

X

29

11

1685 Bestoon Petrus

Willems Lisabetha

De Menu Joannes

Hertogh Petrus

X

24

11

1685 Bestoon Petrus

Willems Lisabeth

Bestoon Petrus

Willems Lisabeth

Sp

27

1

1686 De Wilde Nicolaas

Van Westhuyse Catharina

Verfalie Egidius

Verhegge Joanna

X

14

8

1686 Van Pocke Petrus

De Wee Judoca

De Menu Joannes

De Maiu Joannes

Sp

19

8

1686 Pusinger Jacobus

Fredericke Sibilla

De Menu Joannes

Lageis Barbara

X

23

1

1687 Verplancke Amandus Ignatius

Van Ackere Catharina

Fieres Petrus

De Menu Joannes

Sp

2

2

1687 Verplancke Amandus Ignatius

Van Ackere Catharina

Maes Michaël

Brunio Antonette

X

9

4

1687 Vinnaert Joannes

Mattheus Maria

De Menu Joannes

De Menu Anna

X

14

4

1687 Ferie Franciscus

De Kock Joanna

R. P. Donatianus- carmeliet

De Menu Joannes

X

Sp 03/07

Sp 18/08

Sp 01/04

6

5

1687 Van Cruynesten Judocus

Roels Anna

De Menu Joannes

De Bryne Carolus

X

15

6

1687 Van Marivoorde Cornelius

Neckaert? Agatha Rosa

Van Marivoorde Joannes Bapt.

Van Antbreuck? Guilielmus

X

19

7

1687 De Klerck Joannes

Lagere Barbara

Druel Joannes

De Vos Michaël

X

8

9

1687 Veldrie de Diesbal de Premout Joans

De Der Vos Catharina (d.)

15

10

1687 Valcke Petrus

Saloo Susanna

Maes Livinus

Druel Joannes

X

Sp 14/02/1684

7

6

1688 Corteville Martinus

Soetemans Joanna

De Keukelaer Seger

De Menu Joannes

X

Sp 27/ 05

16

1

1689 De Lapiere Thomas

Pauw Judoca

Vande Velde Jacobus

Roosiel Petrus

Sp

10

2

1689 De Lapiere Thomas

De Pauw Judoca

R.P Donatianus carmel.

De Minu Joannes

X

23

1

1689 Casselier Joannes

Jansens Anna

Elies Gerardus

De Minu Joannes

X

13

3

1689 Rekier Guilielmus

Vanden Treve Judoica

De Minu Joannes

Van Ham Judoca

X

31

5

1689 Gordons Stephanus

Foels Anna

Vander Mees Petrus

De Pauw Catharina

X

X


MAN

VROUW

GETU IGEN

7

6

1689 Van Gestel Martinus

Van Duynghem Catharina

De Minu Joannes

De Klerck Joannes

X

Sp 31/08/1688

20

11

1689 Livien Anthonius

Spigelaers Anna

De Maier Jacobus

Basens Jacobus

Sp

25

12

1689 Royer Paulus

De Franse Victoria

Elias Gerardus

Daniels Andreas

X

30

12

1689 Bauwe David

Ghovelier Maria Catharina

De Minu Joannes

Canon Joannes

X

8

1

1690 Vande Velde Jacobus

Jans Agnes

De Lespiere Thomas

Verbeke Petrus

X

Sp 31/12/1689

19

1

1690 De Hay Jacobus

De Jonck Anna Maria

Deuninck Joannes

De Muninck Franciscus

X

Miles

19

2

1690 Corthals Gulielmus

Van Mechelen Judoca

De Mini Joannes

De Lespiere Petrus

X

Miles

13

4

1690 De Mye Simon Jansen

Vander Mere Elisabeth

Deuninck Joannes

Staele Antonius

X

eerst in Holl.

4

5

1690 Henemans Antonius

Henderix Rut

Branders Joannes

X

Miles

14

5

1690 Lamberechts Antonius

Heuybers Van Brugghe Catharina Bertels Catharina

Teaeu Bartolomeus

Bertels Jacona

X

Miles

4

6

1690 De Minu Joannes

De Clerck Joanna

Deuninck Livinus

Deurweerder Bartholomeus

X

Sp 21/05

18

6

1690 De Lespiers Petrus

Salomon Joanna

De Neve Jacobus

Judocus De Pauw

X

9

7

1690 Laloo Albertus

Van Loo Elisabeth

Verbeke Petrus

Traxse Egidius

X

Sp 27/06

17

9

1690 Hornix Petrus

Van Petegem Judoca

Mattheisens Petrus

Mattheus Martina

X

Sp 27/08

31

8

1690 Mulder Christophorus

Co(u)be Judoca

Foxmans Hans

Lyeckveldt Joannes Carolus X

Sp 30/08

1

10

1690 Meulewater Joannes

Coppernols Petronella

Elias Gerardus

Daniels Andreas

X

Sp 29/09

15

2

1691 Ridderbusch Christianus

Thalmans Christiana

Elias Gherardus

Daniels Andreas

X

Miles Gem. H.

20

3

1691 Vander Hapt Mauritius Rogerius

Vander Plancke Joanna Clara

Caeni Arnoldus

Elias Gerardus

X

4

6

1691 Allaert Paschasius

Bransch Hester

De Minu Joannes

De Plengeaer Joannes

X

In Sluis

10

6

1691 Van Hecke Mivinus

Rielof Laurentia

Canon Joannes

Laloo Albertus

X

Sp 02/06

24

6

1691 Vanden Berghe Macharius

Verschure Adriana

Philipus De Bonte

DanielsAndreas

X

Sp 12/06

1

7

1691 Winninck Bernardus

Clarisse Joanna

De Lespiere Petrus

De Lespiere Thomas

X

Sp in Sluis

26

8

1691 Hofstede Michiel

Janssen Catharina

Verachtert Mattheus

Lichtveldt Carolus

X

Sp 12/08 miles

5

12

1691 Eerts Judocus

Vercruyse Judoca

Minu Joannes

Canon Joannes

Sp

17

12

1691 Borre Cesar

Van Campe Gertruda

Cornu Michael

Van Mechele Judoca

Sp

17

1

1692 Eerts Judocus

Vercruyse Judoca

Van Eecke Livinus

De Minu Joannes

X

13

4

1692 Van Hove Arnoldus

Wullebrock Maria

Van Hove Carolus

Muel Welterus

X

Sp 05/04

11

12

1692 Van herentals Geesbertus Paulus

Van Overschelde Petronella

De Grave Ferdinandus

De Minu Joannes

X

Sp in Sluis

1

2

1693 Nieckerman Petrus

Wilms Helena

Elias Gerardus

Daniels Andreas

X

1

3

1693 Carton Vincentius Christophorus

Henrikes Christina

Honore Jacobus

De Wilde Franciscus

X

Sp 16/02


MAN

VROUW

GETU IGEN

8

3

1693 Marcelis Petrus

Jans Petronella

De Minu Joannes

De Grave Ferdinandus

X

Sp in Holl.

30

4

1693 De Minu Joannes

Ollemaert Margareta

Deuninck Livinus

De Clerck Joannes

X

Sp 17/04

2

8

1693 Daniels Andreas

Roolofts Adriana

Elias Gelaerdus

Roolofts Adrianus

X

29

8

1693 Bertens Philippus

Verkoutere Francisca

De Minu Joannes

Deuninckx Joannes

X

9

10

1693 Timmermans Engelbertus

Merlebeeck Elisabeth

Merlebeeck Jacobus

De Gran Egidius

X

22

12

1693 Vander Schoute Godefridus n.d.

Deuvry Anna Catharina d.

Deuiry Joanna Francisca d.

Duisberghe Theodora

X

24

12

1693 De Vaddre Joanes Bapt.

Remies Maria

Canon Joannes

De Wilde Franciscus

X

7

1

1694 Chattillon Franciscus

Tornouts Maria

Nevel Judocus

Tornouts Jacobus

X

Sp 24/12/â&#x20AC;&#x2122;93

2

5

1694 Uwens Martinus

Deurweerder Bartholomeus

De Wilde Franciscus

X

Sp 25/04

Sp Hulst

6

5

1694 Nabaer Petrus

Van Lichtervelde Machelina Petron. Obine Joanna

Rodio Petrus

De Wilde Franciscus

X

27

6

1694 De Lespier Thomas

Beckoys Catharina

Vande Velde Jacobus

Deuninckx Livinus

X

Sp 19/06

18

7

1694 Vande Velde Joannes

De Lespiers Elisabeth

Vande Velde Jacobus

Mattheus Cornelius

X

Sp 04/07

4

7

1694 Berenses Albertus

Hendericx Anna Catharina

Elias Gerardus

Daniels Andreas

X

Sp Sluis

26

7

1694 Liefhooghe Petrus

Van Moorem Maria

De Grave Ferdinandus

De Wilde Franciscus

Sp

Afk. Sluis

19

8

1694 Goetgebuer Livinus

Van Melle Adriana

De Live Carel

De Wilde Franciscus

X

17

10

1694 Philip Coenraad

Gueses Anna

De Wilde Franciscus

Deurweerder Bartholomeus

X

31

10

1694 Pat(t)eel Joannes

Storms Laurentia

Vinsent Jacobus

De Brabander Joannes

X

Sp 24/10

6

1

1695 Calbo Hendericus

Vinck Maria

De Wilde Franciscus

Deurweerder Bartholomeus

X

23

1

1695 De Lespiere Martinus

Schattilon Maria Joanna

De Lespiere Egidius

Schattilon Franciscus

X

Sp 09/01

27

2

1695 Spiritus Koenraad

Derlens Anna

Dustorf Joannes Hulderick

De Bye Judocus

X

Sp 15/02

4

4

1695 Pieckaer Philipus

Ingels Maria

De Wilde Franciscus

Deeurwerder Bartholomeus

X

29

4

1695 Janses Joannes

De Mey Joanna

De Wilde Franciscus

Waukier Albertus

X

Sp 10/04

3

5

1695 Cousyn Claudius

Allamant Margareta

De Lespiere Egidius

De Wilde Franciscus

X

Sp 23/04

23

5

1695 Calie Robertus

Montack Maria Anna

Schoenmaker Jacobus

De Wilde Franciscus

X

Sp in Sluis

13

7

1695 Deuninck Livinus

De Lagere Barbara

De Honoree Jacobus

De Wilde Franciscus

X

Sp 25/06

3

7

1695 Palous Nicolaus

De Rimmenant Catharina

Boudens Adrianus

De Wilde Franciscus

X

Sp Sluis 20/05

26

7

1695 Lippens Cornelius

De Vriese Barbara

Bueck Petrus

De Leger Claudius

X

Sp 10/07

31

7

1695 Florin Jacobus

Nittinck Joanna

Samin Martinus

Van Hecke Livinus

X

Sp 23/07

21

8

1695 Tornouts Jacobus

Hens Maria

Sch(J)attilon Franciscus

Nuwel Judocus

X

Sp 12/08


MAN

VROUW

GETU IGEN

13

8

1695 Mcker??rye Doukin?

Van Huse Anna Cornelia

De Pottere Cornelius

Elias Gerardus

Sp

5

9

1695 Van Nanoven Lucas (Fernandus)

Rose(u)el Judoca

Kerrebrouck Dominicus

Van Este Lucas

X

Sp 21/08

3

9

1695 Fasseus Adrianus

Renteres NN

De Wilde Franciscus

Van Este Lucas

17

11

1695 Van Dosselaer Paulus

Beuse Maria Magdalena

De Wilde Franciscus

Deeurwerder Bartholomeus

X

03/11 Sluis

5

1

1696 Tenhout Dierick

Herrebout Maria Catharina

Jole Jacobus

De Minu Joannes

X

Sp 17/12/â&#x20AC;&#x2122;95

7

2

1696 Speliers Jacobus

Daurauw Clasina

Elias Gherardus

De Wilde Franciscus

X

24

10

1696 Bobier Joannes

Delmeer Francisca

Amice Stephanus

De Willegem Jacobus

X

Sp 04/04

27

4

1696 Verschure Egidius

Lefevere Joanna

Brusens Nicolaas

Mulgelt Paschasius

X

Sp 07/04

12

5

1696 Pertoy Joannes

De Loben Catharina

De Kastro Stephanus

Sesaer Franciscus

X

Sp 12/05

23

6

1696 Diede Wienandt

Mattheeus Anna

De Wilde Franciscus

Jeele Jacobus

X

ook Sluis

19

9

1696 Dela Palmer Carolus

De Lannoy Catharina

Contouw Joannes

Partoye Joannes

X

Sp 15/09

21

10

1696 Claerhout Joannes

Volkaert Martina

Honore Jacobus

Patteel Joannes

X

Sp 30/09

21

10

1696 Fassel Antonius

Berna Francisca

De Wilde Franciscus

Vincent Stephanus

X

Sp 06/10

10

10

1696 Fronville Joannes

Lagales Maria

De Wilde Franciscus

Vincent Stephanus

X

Sp 06/10

1

11

1696 De Klerck Joannes

Susannes Agnes

Deurweerder Bartholomeus

De Moedere Joannes

Sp

12

5

1697 Nuwel jacobus

Gelee Anna

Jelee Jacobus

Miwet Walter

X

2

5

1697 Soyste Franciscus

Breck Jacoba

Elias Gherardus

De Wilde Franciscus

X

9

6

1697 De Lespiere Egidius

Cauweliers Judoca

De Honoree Jacobus

Gelee Jacobus

X

Sp 25/06

9

6

1697 Deurweerder Bartholomeus

Heensq Maria

Honoree Jacobus

De Wilde Franciscus

X

Sp 01/06

26

6

1697 Jelee Jacobus

Van Herenthals Anna

Tornues Marcus

Rottie Nicolaas

X

7

6

1697 Strobbe Joannes

Signon Petronella

De Busschere Joannes

Minue Joannes

X

14

7

1697 Chevalier Christophorus

Werleie Mecchilde

Nuwel Jacobus

Sattilon Franciscus

X

18

7

1697 De Reep Robertus

Verhoost Maria

De Wilde Franciscus

Gresee Marcus

X

24

8

1697 Redinck Michael

De Korte Adriana

De Wilde Franciscus

Jelee Jacobus

X

Sp 11/08

29

11

1697 Vincent Stephanus

Vervet Petronella

Porkoy Joannes

Sronville Joanna

X

Sp 08/11

29

12

1697 Ellepinke Joannes Joachim

Van Siepen Maria

Wauters Joannes

De Wilde Franciscus

X

9

12

1697 Kruck Andreas

Van Siepen Anna

Wauters Joannes

De Wilde Franciscus

X

12

2

1698 De Rief? Judocus

Sedeyn Joanna

Verplancke Amatus

Elias Gerardus

X

29

5

1698 Fierens Egidius

Bietebier Anna

Rottie Nicolaas

De Grave Ferdinandus

X

15

6

1698 Versluyes Jacobus

Craynest Joanna

Elias Gerardus

Van Estere Lucas

X

Sp 20/04

eerst Cadzand


MAN

VROUW

GETU IGEN

7

7

1698 Wits Abraham

Henderix Anna Catharina

Deurweerder Bartholomeus

Timmermans Bernardus

X

14

9

1698 Versut Joannes

Winans Barbara

Jelee Jacobus

Van Hest Lucas

X

16

9

1698 Vande Velde Gummardus

La Ba Francisca

De Honoree Jacobus

Tornout Joannes

X

26

10

1698 Ongena Jacobus

De Vroouw Maria

Tornout Jacobus

Rottie Nicolaas

X

26

10

1698 Osset Adrianus

Meester jacoba

Bostoen Joannes

Elias Gerardus

X

5

10

1698 Bestoen Joannes

Uytdenhoeke Adriana

Ellien Thomas

Osset Adrianus

X

13

3

1699 Sintobyn Carolus

Simon Susanna

Heuninx Carolus

Jansens Nicolaas

X

18

9

1699 Huysman Joannes

Pauwels Anna

Crul Judocus

Van Hocke Joannes

6

10

1699 Stayebroeck Jacobus

Vander Spiete Juliana

Jansens Joannes

Van Brussele Judocus

X

Sp 10/10

12

1

1700 Vande Velde Judocus

Van Poucke Adriana Philipina

Vande Velde Jacobus

X

Middelburg

4

9

1700 De Smit Franciscus

Galle Maria

Schuyemans Dominicus (fr carm.) Vanden Steene Adrianus

Timmerman Bernardus

X

Sp Moerkerke

10

1700 Deuninck Livinus

Henderickx Catharina

Ondersaet Martinus

De Minu Joanna

X

06 13 26 12 13 09 27 15 23 03 17 23 24 21 18

02 05 01 09 09 12 01 11 08 01 02 08 09 10 02

1683 1683 1684 1688 1688 1688 1689 1689 1690 1691 1691 1691 1691 1691 1692

Canon Pittre De Clercke Jan Lacket Jacquemine NN Catherina De Malso NN Maetens Judoca Francisca De Brugen Philippus De Pauw Catharina De Nottere Adrianus Daxse Egidius Laloo Joannes Baptista Vermeule Isabella De Pauw Judoca Karton Moye De Klerck Joanna

Overlijdens Fort 20 11 04 12 In kraambed 30 12 Ux Lapiere Petrus 04 03 Kd van de Malso Joannes 21 03 Gandensis, domicella begr Brugge 21 03 begr in het fort 18 04 ux Vandevelde Jacobus 26 05 begr in Hoeke 15 05 miles begr in Hoeke 23 06 begr in Hoeke 28 04 echtg. Petrus Verbeke, begr in Hoeke 13 10 ux Thomas de Lespier, begr in Hoeke 29 11 alias Gherardien Scheten, begr in Hoeke 23 12 ux Joannes de Minu 06 03 Begr. In Hoeke

1692 1693 1693 1694 1694 1694 1694 1694 1695 1695 1696 1696 1696 1701 1702

De Lespiere Petrus De Minu Joannes De Sieter Carolus Deuninckx Joannes Colman NN De Minu Anna De Clerck Joannes Scheppers Judoca Piesens Anna Vande Busche Maria Stemmin Martinus Tornens Maria NN Maria Vande Velde Jacobus Salomon Joanna

eerst Sluis

eerst Sluis

miles, begr in Hoeke Sacrita ?, begr in kapel anglus et miles begr in Hoeke zuster van kapt. Colman, begr in Hoeke X Livinus Deuninckx, begr in Hoeke begr in Hoeke X Joannes Vande Velde, begr in Hoeke ux Jacobus Floren, begr in Hoeke + in Cadzant ux Franciscus Sattillon, begr in Hoeke begr in Hoeke miles wed


FAMILIEKUNDE VLAANDEREN Provincie West-Vlaanderen vzw 43ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag Roeselare - zondag 29 november 2014 De jaarlijkse ontmoetingsdag van Familiekunde Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen gaat door op zondag 29 november 2015 in de VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare. 9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS Er is een ruime keuze aan de talrijke stands: genealogische werken, formulieren, genealogische computersoftware, e.d. Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen eveneens gegevens uitwisselen. 12.45 u.: MIDDAGMAAL Het middagmaal gaat door in restaurant SUURPLAS, Polenplein 7 te Roeselare. Er is ruime parkeergelegenheid op het Polenplein zelf. We reserveren 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij de provinciale secretaris is dus de boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057/ 42 29 85 of via e-post: noel.boussemaere@skynet.be). Kostprijs: 26 EUR per persoon, inbegrepen tomatensoep, hoofdgerecht en één koffie. Iedereen kiest zelf aperitief of drank. Wil wel je keuze qua hoofdgerecht vooraf kenbaar maken, samen met je inschrijving tegen ten laatste 15 november (betaling kan de dag zelf tot ten laatste 11 u.) Je kunt kiezen uit volgende hoofdgerechten: 1. coq au vin, 2. kalkoenfilet, 3. garnaalkroketten, 4. zeebarbeel, 5.steak tartaar, 6. scampi met tuinkruiden en Ricard (specialiteit), 7. Suurplas mix vlees (rund/varken/lam), 8. Suurplas mix vis (zalm/ scampi/zeebarbeel). Wil voldoende euromunten of eurobiljetten meebrengen voor betaling van de drank. -------------------------------------------------------------------------------------------

LIDMAATSCHAPS- en ABONNEMENTSHERNIEUWING voor 2016 Als U het lidgeld van onze genealogische vereniging Familiekunde Vlaanderen, ten bedrage van € 35,00, overschrijft op het IBAN nummer: BE58-4141-1712-2179 van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN vzw, Van Heybeeckstraat 3 te 2170 Merksem, BIC: KREDBEBB, ontvangt U om de drie maanden het tijdschrift ‘Vlaamse Stam’ en tweemaandelijks digitaal ‘Brugse Stam’ als U in de regio Brugge woont en uw mailadres hebt opgegeven. Dit lidmaatschap geeft U ook gratis toegang tot de documentatiecentra van de vereniging. Niet-leden betalen in Brugge twee euro per bezoek. Indien U alleen wil abonneren op de papieren versie van ‘Brugse Stam’ en dit tijdschrift om de twee maanden in uw bus wenst te vinden, wil dan zo vlug mogelijk € 15,00 overschrijven op het IBAN nummer: BE19-9730-9465-0412 van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN, regio BRUGGE vzw, Sint-Michielslaan 90, 8200 BRUGGE; BIC: ARSPBE22 . Voor het buitenland wordt dit € 18,00. Personen die ons hun e-mailadres bezorgen krijgen gratis “Brugse Stam” digitaal.


50 jaar VLAAMSE STAM 50 jaar tijdschrift voor familiegeschiedenis op USB-Stick De 50 jaargangen (van 1965 tot 2014), 39.398 pagina’s, 18.220.980 woorden, 3,39 strekkende meter, 11,8 GB doorzoekbare PDF-bestanden worden ter beschikking gesteld op een handige USBstick. U kan die bestellen met een mailtje naar administratie@familiekunde-vlaanderen.be, of tijdens de kantooruren per telefoon op nr.: 03 646 99 88. U kan er ook meer uitleg over bekomen. De prijs voor leden bedraagt € 50,-, voor niet-leden € 75,-. Let wel ! Niet aan ons betalen maar op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3 2170 MERKSEM.

BRUGSE STAM GAAT DIGITAAL Vanaf 2016 wordt ons tijdschrift digitaal toegestuurd over het internet. We zien ons hiertoe verplicht vanwege de besparingen in de subsidieregeling en de steeds stijgende posttarieven en papierkosten. Daarom verzoeken we U ons uw e-mailadres te bezorgen door een mailtje te sturen naar vvf.brugge@skynet.be met als mededeling: Brugse Stam. Wie geen internet heeft kan nog een gedrukte versie bekomen tegen kostprijs. Voor 2016 bedraagt die € 15,- voor zes nummers. Uw betaling op onze rekening geldt als bestelling. Let wel: De digitale Brugse Stam is gratis en gaat naar de leden van FV-Brugge en alle geïnteresseerden die ons hun e-mailadres bezorgen. De gedrukte en betaalde versie is ook voor iedereen beschikbaar. Geabonneerd zijn staat dus los van het lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen. ---------------------------------------------------------------------------

INHOUDSTAFEL “ Brugse Stam” Jaargang 47 Mededelingen Eddy Dubruqué

Manschappen v/d Compagnie Marechaussee Belangrijke Websites voor de genealoog Tony Strypsteen Stamboomprogramma Aldfaer 6.0 Johan Haerynck Parochieregisters v/h fort St.-Donaas Maarten Larmuseau Gen-iaal Vlaanderen- Romeins DNA-project Dirk Heins Overleden Brugse soldaten onder Napoleon Jo Vandeghinste Editoriaal Terugblik op 2014 Erfgoeddag 2015 - foto-overzicht Onze lessenreeksen Napoleon en zijn betekenis voor Europa Interview met een oude rat in het vak (Red.)

p. 2 – 14 – 26 – 38 – 50 – 62. p. 3 – 15 – 27 – 39 – 51 - 63. p. 11. p. 23. p 5 – 17 – 29 – 41 – 53. p. 21. p. 55. p. 1 – 13 – 25 – 37 – 49 – 61. p. 9. p. 33. p. 35 – 65. p. 45. p. 46.

Notulen AV Familiekunde Vlaanderen, regio Brugge vzw p. 34. DNA onderzoek voor Genealogie, Archeologie en lokale geschiedenis p. 36. Brugse Stam gaat digitaal p. 60 – 72.

Inhoudstafel 47e jaargang Brugse Stam

p. 72.

Brugse stam 47jg januari december 2015  

Ledenblad 2015 Familiekunde Brugge

Brugse stam 47jg januari december 2015  

Ledenblad 2015 Familiekunde Brugge

Advertisement