Woonplekken F.G. Verhoef sr.

Page 1

WOONPLEKKEN VAN F.G. VERHOEF SR.

door: Steven Verhoef - 2012


Plekgebonden gebeurtenissen Van Jaar 1875

Van Tot Maand Jaar

Tot Maand

mei

Adres

Stad

Bronvermelding

Bijzonderheden

reden huizing

van Hogendorpstraat 68

Den Haag

persoonkaart Wilhelmus Verhoef

“noemt molen Trekweg als speelplek”

geboren

Wieringen - Hypolitushoef

huwelijksakte BSDen Haag

RWS werkzaamheden op Wieringen

geboorte Piet Verhoef

RWS werkzaamheden t.b.v.Rijksweg Amsterdam-Den Haag

1900

1902

dec

1903 1903

1903

Kinderhuisvest 25

Haarlem

1906

Schotersingel 45rood

Haarlem

Schotersingel 45rood

Haarlem

geboorte Kees Verhoef

Bilderdijkstraat 22

Haarlem

Haarlemse Wielrijdersbond

Ochtendtochtjesclub

idem

Spoorlaan (Stationsweg 23)

Alphen a/d Rijn

uit brief gulden huw.

“mooiste huis”

?

Den Haag

geboorte Frits Verhoef

onduidelijk waar en hoelang

onbekend, maar niet de Spoorlaan/Stationsweg

Oudshoorn

uit brief gulden huw.

“huis naast de kalkovens bij ‘s Molenaarsbrug”

onbekend, maar niet de Spoorlaan/Stationsweg

Oudshoorn

geboorte Willem Verhoef

mrt

1906

1909

1909 1910

aug

1910

1915

idem

1912

aug

1915

mei

1922

juli

Haven 46

Leiden

Bev. Reg. Leiden (zie scan)

1922

jul

1925

nov

Groeneweg 24

Zwolle

Boek in memorian Zwiers + Bev. Reg. Leiden

1925

nov

Nieuwe Havenstraat 81

Den Haag

Gezinskaart Den Haag - Bev.R.

1930

okt

Fahrenheitstraat 604

Den Haag

Gezinskaart Den Haag - Bev.R.

1933

mrt

Cypresstraat 122

Den Haag

Gezinskaart Den Haag - Bev.R.

1938

nov

Beverwijkerstraatweg 182

Castricum

Gezinskaart Den Haag - Bev.R. brieven

1938

nov

1942

1946

Enkweg 18

Wijhe

1947

1950

Beverwijkerstraatweg 182

Castricum

1955

1962

Leidsestraat 95

Hillegom

idem

? Met hele gezin + Pa en Ma Mol

?

?

? wie is tante Anna

aanleg anti tankgracht

?

Inleiding

Opvallende zaken

In de fotoalbums van mijn opa Verhoef (Frederik George Verhoef Sr.) mijn vader (Frederik George Verhoef Jr,) en mijn ooms Piet, Kees en Willem Verhoef kom ik verscheidene foto’s tegen waarop kenmerkende omgevingen te zien zijn. Kenmerken die verband houden met de woonplek. Voeg daarbij enkele verhalen uit brieven die betrekking hebben op de woonplek en dan word ik nieuwsgierig WAAR die plekken nou toch precies zijn. Het huidige internet met al zijn mogelijkheden van bijv. Google Earth en zijn Streetview maakt het spannend om hiermee aan de gang te gaan. De resultaten hiervan heb ik in dit boekje verzameld.

Gezien het beroep van mijn opa Verhoef is hij vaak voor RijksWaterstaat verhuisd. Enkele van deze huizen lijken speciale personeelswoningen voor opzichters te zijn. Aanleiding om dit te vermoeden is de bewonerslijst van Haven 46 te Leiden, waaruit blijkt dat daar meerdere opzichtersfamilies gewoond hebben. Op internet hiernaar gezocht, maar niets kunnen vinden - ik moet daarvoor eens langs bij het archief van RijksWaterStaat. Opvallend is verder dat veel van de woningen waar opa gewoond heeft vlakbij spoorweg stations staan.


1875 Geboorte/jeugd - Den Haag, waarschijnlijk van Hogendorpstraat 68

rond 1880

Laakmolen (zie volgende blad)

Hogendorpstraat

Plattegrond van Den Haag anno 1874


(1927) fotoalbum Frederik George Verhoef Sr. (02-01)

(1885) de windmolen aan de Trekweg te ‘s Gravenhage waar ik als kind zo vaak gespeeld, geroeid en gevischt heb. De oude grindweg was al verdwenen en heeft plaats moeten maken voor een veel hoger gelegen nieuwe breeden weg, waardoor de molenwoning in het ......... (onleesbaar)

Let op de nieuwbouw Laakkwartier (1906) fotoalbum Frederik George Verhoef (37-00)

1899 Molen aan de Trekvaart

1899 Voor werk op Wieringen gwoond in Hipolitushoef (1906) Fotoalbum F.G.Verhoef (35-00)

Postkantoor Hipolitushoef eiland Wieringen 1899


1900 Voor werken in de Langstraat (1906) Fotoalbum F.G.Verhoef (36-00)

Halvezool spoorlijntje

Raamsdonkveer (Rijksweg)


1902 - 1903 Haarlem - Kinderhuisvest 25

uit album Lerna Mol 62-02

Lena Mol en F.G. Verhoef Sr.

uit adresboek Haarlem 1902

1903 - 1907 Haarlem - Schotersingel 45rood

uit adresboek Haarlem 1904


1907 - 1909 Haarlem - Bilderdijkstraat 22

uit adresboek Haarlem 1907

1908 in de serre Bilderdijkstraat


1909 - 1915 Oudshoorn en Alphen aan de Rijn Spoorlaan

(1906) Fotoalbum F.G.Verhoef (31-01)

onze woning a/d spoorlaan te Alphen a/d Rijn met onze lieve jongens Piet en Kees

2010 Stationsstraat 23

1913 Plattegrond

De tracering was wat lastig want er is sprake van 2 adressen in die omgeving. Verder bestaat de Spoorlaan sinds 1920 niet meer; hij heet nu Stationsstraat. Het 2e adres is in Oudshoorn nabij ’s-Smolenaarsbrug - naast de kalkovens - onduidelijk waar - geen foto’s. Alhoewel er wel foto’s gemaakt zijn in 1950 (zie brief gouden huw. feest).


1915 - 1922 Leiden Havenstraat 46

Leiden plm. 1915 - Haven 46 (1920) fotoalbum - Piet Verhoef 11-01

Google Streetview 2010

achter het raam: v.l.n.r. Helena Mol + F.G. Verhoef Sr. + Frits + Piet + Kees gezien de grootte van de gestaltes van Piet (1902) en Kees (1905) dateer ik de foto op plm 1915 (Frits = 5, Piet = 13 en Kees = 10)

Leiden Haven - dat is een klein eindje terug in hun straatje (1920) fotoalbum - Piet Verhoef 10-041922-1925 Zwolle - Groeneweg 24 Uit fotoalbum (1921) Frits Verhoef 11-06 “In Zwolle” Dit kan Frits niet zijn ... maar wie wel?

1920

dec 2012 “achter onze tuin” (1921) fotoalbum - Frits Verhoef

“ons huis Zwolle” (1920) fotoalbum - Piet Verhoef


1925 - 1938 Verscheidene adressen in Den Haag

deel 2 van gezinskaart Den Haag 1913-1929

Frits Willem Piet Kees Piet Willem

techn. ambt Rijkswaterstaat

16-11-1925 20-10-1930 27-03-1933

N. Havenstraat 81 Fahrenheitstraat 604 Cypresstraat 122

14-11-1925 Zwolle

20-09-1938 Castricum Beverwijkerstraatweg 182

Willem is op 27-01-1930 naar Wijhe (Enkweg 16) verhuist? Opa en Oma Verhoef woonden tijdens de oorlog op Enkweg 18! In hun brieven spreken zij van tante Anna ..... wie is dat???

Willem is dus even weg geweest naar IndonesiĂŤ

1031 en 1218 (?) wat betekenenen die getallen?


Fahrenheitstraat 604

Cypresstraat 122


1938 - 1942 en 1946 - 1949 Castricum - Beverwijkerstraatweg 182


Castricum

1939-05 ondertrouw Ma en Pa - diner in Castricum album M.A. 02 01-02

1939-04 Pasen in Castricum album (1932) Frits

1940-02-13 voortuin (1927) album F.G.Verhoef 28-04

1943 - bezoek Kees en Martien (vlgs beschrijving van Martien in de jaren 90) album Lena Mol 73-02

Het gaat me om het boompje w.b. de juiste datumbepaling. Trouwens lekker groeien wilde dat boompje niet

Ik denk dat deze datum niet klopt. Dat boompje is geen 3 jaar ouder en verder moet het omstreeks die tijd geweest zijn dat deze woning in het SperGebiet gelegen was. 1940-04-07 Pasen - bezoek Kees en Martien Album (1927) F.G. Verhoef Sr. 28-01


1942 - 1946 Wijhe - Enkweg 18

2012 Op het fietsje van Zwolle naar Wijhe gefietst.

Boerderij van Strunk

Opa en Oma Verhoef moesten weg uit Castricum wegens de bouw van de anti-tank wal. Waarom en hoe ze in Wijhe gekomen zijn is me onbekend. Wel woonde er een zekere tante Anna en haar kleine ...... Hier is nog onderzoek naar gaande. juist ook omdat Willem Verhoef in 1930 ook enige tijd gewoond heeft in Wijhe (Enkweg 16).


1955 - 1962 Hillegom - Leidsestraat 95

1953

Uitzicht naar de overkant. Die bollenpellerij/sorteerderij herinner ik me van de enkele keren dat ik daar geweest ben. O.a. voor het jaarlijkse bloemencorso.