Page 1

DRAMA:

TROTS

PERSONAGES:

Yvette = vriendin 1, Lowina = moeder, Jesselyn = Cindy, Eveline = vriendin 2 + oude vrouw Bolle

SCENE 1:(Licht aan) Cindy is het populairste meisje van de school, met vriendinnen, die haar aanbidden. Ze staan te praten op het schoolplein. Cindy heeft het altijd over make-up, kleding, geld en de feestjes, die ze in de vakantie geeft. De vriendinnen zijn erg blij, dat ze ook mogen komen. Ze hebben gelukkig vrij kunnen krijgen van hun vakantiebaantjes. Cindy doet wel voortdurend vernederend, tegen een van haar beste vriendinnen. Dat ze zich beter moet kleden, zodat Cindy zich niet voor haar hoeft te schamen, tegenover rijkere vriendinnen. Cindy loopt verwaand weg. De anderen kijken haar na. Ze praten over haar nare, trotse karakter, maar zijn toch blij dat ze haar vriendinnen mogen zijn. Zo horen ze er tenminste bij! (Licht uit) SCENE 2: (Licht aan) De moeder van Cindy stoort zich ook aan de karaktertrekken van haar dochter en vindt dat ze die moet veranderen. Ze vindt Cindy trots, arrogant en lui. Bovendien heeft Cindy geen respect voor wat haar ouders vinden of doen. En haar cijfers op school zijn ook flink achteruit gegaan. Daarom heeft moeder samen met haar man besloten, dat Cindy géén feestjes meer krijgt en niet op vakantie mag, dit jaar. Ze moet maar vrijwilligerswerk gaan doen, om waarde te krijgen voor mensen en dingen om haar heen. Cindy is het er niet mee eens en gaat direct haar vader bellen. Die geeft echter hetzelfde antwoord. Cindy wordt woest, zelfs hysterisch. Ze schreeuwt: - Als die feestjes niet doorgaan, raak ik mijn vriendinnen kwijt! Dat is dan jullie schuld!! Is dat wat jullie willen? Dat ik eenzaam en verlaten door het leven ga? Prima, dan luister ik in het vervolg ook nooit meer naar jullie. Dan zullen jullie merken, wat jullie me aangedaan hebben! Moeder is niet onder de indruk. Ze zegt Cindy haar autosleutel, creditcard en geld aan haar te geven. Cindy geeft het met tegenzin en probeert met een lief stemmetje het tij nog te keren. (Licht uit) (muziekclip aan i.v.m. ombouwen decor) SCENE 3: (Licht aan)(Workout geluid aan) Cindy doet schoonmaakwerk bij de smerige oude vrouw Bolle. De vrouw doet net of ze heel hard getraind heeft, maar zit (met de muziek aan) op de bank te slapen. Cindy doet puffend en zwetend haar werk. Ze is zelf ook vies geworden, door haar werk. Vrouw Bolle wordt wakker en zet de muziek uit (Workout geluid uit): - Ruim die vieze snotlappen eens op, neem die vuile kleren mee, krab mijn voeten met die vork, daar en haal die luizen uit m’n haar. Ze zet een fles cola aan haar mond en vraagt daarna: - Wil je ook ’n beetje? -


Cindy weigert. Vrouw Bolle eet haar gebak, met de vork, die gebruikt werd om haar voeten te krabben. Cindy laat merken dat ze walgt van die vrouw en haar manieren: - Oh, was ik maar gewoon thuis, in mijn eigen kamer. – Vrouw Bolle reageert: - Je moet anders nog 4 weken, hier bij mij werken, hoor. Maar als je in de tussentijd wilt verhongeren; ga je gang maar. – Vrouw Bolle eet op een afschuwelijke manier. (Licht uit) SCENE 4: (Licht aan) Vrouw Bolle gaat naar bed en staat met moeite op. Ze commandeert naar Cindy: - Maak je werk af en waag het niet om eerder weg te gaan! – Ze verlaat de kamer. Cindy is woedend. Dan ziet ze, in de boekenkast, een licht schijnen achter een boek. Ze pakt het boek eruit. Het is een Bijbel. Ze leest over de nederigheid van Jezus (tekstblad in Bijbel gevoegd): hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Cindy breekt, zakt op haar knieën en vraagt vergeving over haar houding, trots en ondankbaarheid: - ….. En dank U, God, voor uw Zoon, Jezus. Heer Jezus wilt U in mijn leven komen en mijn zonden wegnemen. Wilt U mijn trotse houding en ondankbaarheid wegnemen. (Eindmuziek gaat aan)(Licht uitfaden) EINDE

DRAMA Trots  

Christelijk drama over trots, houdingen en gedrag.

DRAMA Trots  

Christelijk drama over trots, houdingen en gedrag.