Page 1


Individuele opdrachten Online Marketing

Eerste Druk: 2011 Peter Bertrams PCN: 2121671 ACI-IEMES 3a


(Deel 1 van 5)

Opdracht 1: Pas de piramide van Maslow toe op web 2.0 en social media.

De piramide van Maslow, is het hiĂŤrarchische model om persoonlijke behoeften van de mens te ordenen. Het model van Maslow beschrijft de 5 basisbehoeften van de mens, met als uiteindelijke doel; zelfontplooiing. Lichamelijke behoeften: Behoefte als voeding en voortplanting. Behoefte aan veiligheid en zekerheid: Behoefte om bij een groep te horen, binnen huisvesting, werk en/of relaties. Behoefte aan sociaal contact: vriendschap, liefde en positieve sociale relaties. Behoefte aan waardering en erkenning: door het fungeren in groepsverband, en het kunnen laten zien van onze competenties, status binnen een groep opbouwen en zelfrespect verkrijgen. Behoefte aan zelfontplooiing: behoefte om intellectueel/mentaal te groeien.

Web 2.0 en social media Lichamelijke behoeften: Web 2.0 en social media vinden geen plek in de meest fundamentele schaal van lichamelijke behoeften. Behoefte aan veiligheid en zekerheid: Voor wat betreft de behoefte aan veiligheid en zekerheid hebben web 2.0 en social media een zeer klein aandeel in deze behoefte. De mens voelt zich veiliger en zekerder in groepsverband. Het digitale groepsgevoel voorziet hier in beperkte vorm in. Behoefte aan sociaal contact: Vervolgens voorzien web 2.0 en social media uitstekend in de behoefte van de mens aan sociaal contact. Het, weliswaar digitale contact, maakt vriendschappen, sociale relaties en in sommige gevallen liefde gemakkelijker te onderhouden. Behoefte aan waardering en erkenning: Web 2.0 en social media geven de mens het gevoel zichzelf gemakkelijk kenbaar te maken en zich gehoord te voelen. Dit kan bijdragen aan het gevoel van waardering en erkenning. Zelfontplooiing: Door web 2.0 en social media is het niet eerder gemakkelijker geweest toegang te verkrijgen tot wereldwijde informatie. Door deze informatie tot zich te nemen en doormiddel van het publiceren van eigen content op het internet kan iedereen zich uiten en ontplooien.


Opdracht 2: Zoek binnen de IEMES branche een goede case/voorbeeld van marketing 1.0, marketing 2.0 en marketing 3.0 en leg je keuze uit. Marketing 1.0 is het productgerichte tijdperk waarin het doel was het verkopen van producten. Marketing 2.0 in huidige en in het nabije verleden consumentgerichte tijdperk waarbij centraal staat het tevreden stellen en vasthouden van de klant. Op dit moment is de huidige situatie van marketing 2.0 in ontwikkeling naar marketing 3.0 welke waardegestuurd is en waarbij het verbeteren van de wereld van belang is. Marketing 1.0 Het product staat centraal. In de IEMES branche zou je dan kunnen denken aan het flyeren of posteren van een evenement als de zondagochtendconcerten. Hierbij word niet gekeken naar de behoeften van de consument maar enkel het aanbod gepresenteerd. Ook de site is een perfect voorbeeld van marketing (en web) 1.0. (zie http://www.zondagochtendconcerten.nl) Marketing 2.0 Het consument gerichte tijdperk. Veel evenementen zijn hier een goed voorbeeld van. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Housequake festival. Housequake is een concept dat meerder malen per jaar terug keert op een aantal verschillende locaties. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de tevredenheid van de bezoekers omdat de organisatie deze uiteindelijk graag terug ziet op een volgende editie. (zie http://www.housequake.nl) Marketing 3.0 Solar weekend festival is een goed voorbeeld van marketing 3.0. Samen met een hele groep creativelingen maken zij het 3 daagse festival mogelijk. Hierbij word ook veel aandacht besteed aan gemeenschappelijke issues zoals milieu, samenhorigheid en kunst en cultuur. (zie http://www.solarweekend.com)

Opdracht 3: Leg het begrip proconsumers / prosumenten uit. Een prosument (of proconsumer in het Engels) is de hedendaagse consument die een actieve houding aanneemt in het productieproces van een product. Dit houdt in dat zij vaak al voordat het product op de markt is mee kunnen denken en hun mening kunnen geven en daarmee invloed uit kunnen oefenen op het ontwikkelen van het betreffende product. Door het web 2.0 en web 3.0 is het voor de consumenten veel makkelijker geworden een prosument te worden. Een ondernemer kan met deze ontwikkeling zijn voordeel doen!


Opdracht 4: Zoek via googlebooks de digitale versie van het boek Groundwell en bestudeer figuur 1.3: participation in Groundswell activities en figuur 3.2 the social technographics ladder. Elke trede op de ladder representeert een groep consumenten die meer betrokken zijn dan de consumenten op de voorgaande trede. Om binnen deze groep te vallen moet een consument minimaal eens per maand deelnemen aan de genoemde activiteiten behorende bij deze groepen.

Opdracht 5: Strategies for tapping the Groundwell: leg de POST method uit en the five objectives that companies can pursue in the groundswell (table 4.1). POST Methode: De Post methode zijn de vier stappen die moeten worden genomen voor het opbouwen van een goede social media strategie. Het is belangrijk dat er eerst word gekeken naar de doelgroep van een product/dienst, vervolgens moet de doelstelling worden bepaald waarna een strategie kan worden uitgewerkt en uiteindelijk pas een techniek (facebook, twitter e.d.) moet worden gekozen. POST staat voor People, Objectives, Strategy en Technology. People Het is belangrijk (en tijdrovend) om te weten wie je doelgroep is en hoe hun gedrag en behoefte is op social media gebied. Dit kan via verschillende tools, waaronder social technographics, het social media behoefte model en social media monitoring / analyse. Five Objectives Het marketingdoel van de organisatie moet goed worden uitgedacht. Het is hierbij belangrijk wat de organisatie wil bereiken. Verschillende mogelijkheden hierbij zijn; 1. Luisteren/monitoren, 2. Praten/content ontwikkelen, 3. Sales/bekendheid stimuleren, 4. Faciliteiten/service bieden en 5. Verzamelen van feedback/suggesties door embracing en zo samenwerken met de prosument. Deze stappen worden ook wel omschreven als: 1. Listening, 2. Talking, 3. Energizing, 4. Supporting en 5. Embracing. Strategie Als je de doelgroep en het doel hebt bepaald kun je de marketingstrategie uitstippelen. Op welke manier wil ik mijn doel behalen? En hoe ga ik de voortgang meten? Technologie Technologie zijn de instrumenten die je gaat gebruiken bij het uitvoeren van je strategie en het behalen van je doelen. Denk hierbij aan applicaties, sites, rss, widgets, banners, wikiâ€&#x;s, social networks, blogs, fora, twitter et cetera.


Opdracht 6: Zoek naar een voorbeeld van case van co-creatie / crowdsourcing marketing binnen de IEMES branche. Co-creatie is een manier van werken waarbij een organisatie gebruik maakt van prosumenten. Deze consumenten voegen waarde toe aan het concept/product door samen te werken met de organisatie. Crowdsourcing is een vergelijkbare manier van werken maar hierbij word vaker gebruik gemaakt van een “crowd�. Een crowd is een online communitie die zich rondom een merk, product of organisatie vormt. Voorbeeld: Solar weekend festival doet aan een geweldige vorm van co-creatie. Samen met een hele groep creativelingen maken zij het 3 daagse festival mogelijk. Ruime tijd voor het festival is het mogelijk jezelf op te geven om een bijdrage te leveren aan het festival. Voornamelijk door deze samenwerkingen heeft het festival zijn succesvolle sfeer te danken.


Lize Korpershoek is een van de vele creativelingen doe haar bijdrage levert op Solar weekend Festival.


Opdracht 7: Seth Godin noemde dat consumenten onderling met elkaar verbonden zijn binnen netwerken, met een leider verbonden zijn (HUB’s) of met een idee (pools). Zoek van alle drie een voorbeeld binnen de IEMES branche. Onderling verbonden consumenten: Dat consumenten onderling verbonden zijn binnen netwerken is tegenwoordig niets nieuws meer. Via social media, vergelijkingsites en fora is het voor consumenten erg gemakkelijk elkaar te vinden, meningen te uiten en te discussiëren. Een willekeurig voorbeeld hiervan is de Hyves groep “De 3 vrienden en Jerry”. De 3 vrienden en Jerry is een tekenfilmserie op Z@PP. Deze pagina wordt enkel gevoed met content van de bezoekers en niet door de makers/betrokkenen van het entertainment programma zelf.


Consumenten verbonden met een leider (HUB’S): Consumenten kunnen ook verbonden zijn met een leider. Wanneer je kijkt naar consumenten in de IEMES branche zal dit al snel een fan zijn waarbij de leidende rol wordt ingevuld door een artiest, acteur of op een andere manier bekend persoon. Een voorbeeld hiervan is de Hyves groep “Zwart Licht”. Zwart licht is een Nederlandse rap-formatie bestaande uit producer Hayzee en rappers Akwasi en Leeroy. De hyvespagina is in beheer van de artiesten zelf waarbij de content dan ook vanuit de artiesten komt. Consumenten worden lid van de hyvesgroep waarna ze de content op de pagina kunnen bekijken.

Consumenten verbonden met een idee (pools): Wanneer consumenten een zelfde mening delen of achter een zelfde standpunt staan kunnen hieruit ook pools ontstaan. Deze pools zijn dus de netwerken waarbij consumenten elkaar hebben opgezochte en een idee centraal staat.

Een voorbeeld hiervan is de Hyves groep “KLIMAAT”. Deze pagina is er voor om de ideeën van consumenten over het klimaat, klimaatverandering en het klimaatprobleem te pitchen, de consument kan hier zijn/haar mening geven en ervaringen delen. In principe is dit niet direct een IEMES gerelateerd onderwerp maar wanneer je bedenkt dat steeds meer festival/ evenementorganisatoren inspelen op de behoeften van consumenten op dit gebied, is dit toch een interessant voorbeeld.


Opdracht 8: Leg het begrip ‘lovemarks’ uit aan de hand van een voorbeeld uit de IEMES branche en verwerk daarin de begrippen: emotioneel relevante marketing, merk-identiteit, merk-integriteit en merk-imago. Lovemarks zijn de lievelingsmerken van een consument. Coca Cola, Apple en Citroën zijn hier, op wereldwijde niveau, goede voorbeelden van. Binnen Nederland kun je denken aan merken als HEMA, PSV of Senseo. De term “lovemark” komt van Kevin Roberts. Hij gelooft dat verkopen heeft te maken met gunnen en dus is gebaseerd op de emotie. Dit houdt in dat bedrijven het vertrouwen van consumenten moeten winnen, je merk levendig en de consument geboeid moet houden. Met dit vertrouwen van de consument kan de producent emotioneel relevante marketing inzetten en dus inspelen op de emotie van de consument. Volgens Kevin Roberts spelen de volgende emoties een essentiële rol:  Beleving  Aandacht  Erbij horen  Vertrouwen  Waardering  Trots  Sfeer  Beloning  Herkenning Uiteindelijk bepalen deze emoties of je als koper de verkoper jouw aankoop „gunt‟. Een Lovemark onderscheidt zich als merk doordat het als het ware eigendom is geworden van de consument. Het inspireert consumenten tot „loyalty beyond reason‟. De consument is dermate fan van het merk dat het haast als verliefdheid kan worden omschreven. Een consument voelt zich erg verbonden met het merk. “Zo verbaast het ogenschijnlijk niemand dat Nederlandse voetbalfans volledig oranje geschminkt op de tribunes zitten bij een wedstrijd van het nationale elftal. Dat fans elkaar vonden in fanclubs en op fan-dagen, dat was altijd was al zo, ook voordat internet bestond. Maar inmiddels speelt internet ook hierbij de rol van „facilitator‟ en maakt het mogelijk voor de fans van de diverse Lovemarks om met elkaar in contact te treden en hun creativiteit met elkaar te delen.” Zaken die bijdragen om een merk tot Lovemark te maken zijn: Merk-identiteit, met als voorbeeld:  Je hebt perfecte producten  Je behandelt klanten als „human being‟ ( niet als „human buying‟)  Uitingen zijn mooi, verrassend en bevestigen de klanten in hun keuze voor jouw merk  Je bent innovatief en altijd bij de tijd  Klanten kunnen heel gemakkelijk bij je afrekenen  Klanten kunnen gemakkelijk een klacht indienen die perfect afgehandeld wordt  Af en toe geef je klanten maar ook medewerkers een „Aai over de bol‟  Je spreekt klanten aan met de juiste „Tone of voice‟  Je bent transparant in je dienstverlening en productaanbod Merk-imago, met als voorbeeld:  Je bewaakt jouw eigen merk-imago zorgvuldig  Je beschaamt het vertrouwen van klanten nooit Merk-integriteit, met als voorbeeld:  Je leunt nooit zelfvoldaan achterover  Je maakt waar wat je belooft (Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2005/11/13/lovemarks-verkopen-is-gunnen/)


Opdracht 1: Geef 3 voorbeelden m.b.t. kansen die een artiest heeft om de online kanalen in te zetten m.b.t. 1.naamsbekendheid 2.meerwaarde album d.m.v. web content of distributie en marketing. Plus de wijze waarop ze binding kunnen verkrijgen met de fans voor bands en artiesten.

(Deel 1 van 5)

Persoonlijk vind ik het “Open Loops” project van rapper Phete Philly een briljant voorbeeld van het op een juiste wijze inzetten van online kanalen. Vanaf oktober 2010 bracht hij iedere week, gedurende 14 weken, een gratis track uit op zijn nieuwe Open Loops website. Hij wil op die manier twee vliegen in één klap slaan. Enerzijds iets terugdoen voor zijn fans – zelf spreekt hij liever van „vrienden‟ – en anderzijds wat meer ruimte in zijn hoofd creëren. De term open loops staat immers voor een idee dat maar door je hoofd blijft malen, en waar je alleen vanaf komt door het uit te voeren: “Ik wil veel meer muziek uitbrengen dan tot nu toe mogelijk was.” Niet alleen de muziek speelt een prominente rol op de door Momkai gebouwde site, ook over de vorm is nagedacht. “Gratis muziek op internet wordt vaak gedistribueerd volgens een Febo model: het ziet er niet uit en is hap-snap weg. Ik wil een totaalpakket aanbieden: het siteontwerp moet mooi zijn en iedere track krijgt motion artwork mee. Ik wil de mensen die mij volgen echt iets te bieden hebben.” Het complete plaatje dus! “Op dit moment heb ik al genoeg geschreven en demo‟s gemaakt, maar dat materiaal moet eerst helemaal opnieuw in elkaar gezet worden voordat we de studio in gaan. Ik blijf dus, naast de Open Loops, fysieke albums uitbrengen. Anders moet ik straks weer een normale baan zoeken, ik weet niet of ik dat na zeven jaar nog wel kan!” Op PhetePhilly.com zijn alle tracks super gemakkelijk wereldkundig te maken. Met een enkele klik kan de content worden gedeeld op facebook, twitter of hyves. De consument kan ervoor kiezen de muziek te kopen of gratis te downloaden. En verder is er achtergrondinformatie, nieuws en meer te vinden. Over deze vernieuwende manier van werken werd natuurlijk automatisch veel gesproken in de traditionele, maar vooral ook op nieuwe media. Denk hierbij bijvoorbeeld Nalden.net.

(Bron: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/44003770) (Bron: https://www.nalden.net/#/newsitem/1974)


Verdere kansen die een artiest heeft met betrekking tot social media is de mogelijkheid tot het op een relatief makkelijke manier de fans of potentiële fans te voorzien van informatie. Het is, wanneer op de juiste manier uitgevoerd, gemakkelijk om volgers/vrienden geboeid en betrokken te houden waarbij de merkloyaliteit van een fan over het algemeen zal stijgen. Deze merkloyaliteit zou bij kunnen dragen aan het verhogen van de verkoop van fysieke of digitale albums/tracks omdat wanneer de consument meer sympathie heeft voor een artiest, zich betrokken, verbonden of aangesproken voelt door een artiest, de consument het een artiest eerder zal gunnen zijn muziek te verkopen. Anderzijds kan het ontwikkelen en bezig zijn met een album juist weer een excuus zijn om de (potentiële) fan te voorzien van informatie en hierover te posten. Dit alles zou moeten leiden tot het verhogen van het aantal boekingen, omzet van merchandise of eventuele sponsoring/samenwerkingen. “Zo is daar de band Black Atlantic, die hun debuutalbum als gratis download aanbieden. Daardoor zijn er tot nu toe meer dan 80.000 albums gedownload. Uiteraard leveren deze downloads niet direct geld op, maar indirect wel. Op deze manier zijn er meer dan 2.500 cd‟s, 750 lp‟s en 400 downloadcards verkocht. Daarnaast communiceert de band via 7.000 emailadressen met hun fans, krijgen ze gratis promotie door meer dan 200 blogposts en recensies en hebben ze meer dan 100 shows in een jaar gehad. Ook is er uiteindelijk een contract gesloten met het Duitse label Haldern Pop Recordings, dat hun debuutalbum gaat uitbrengen met twee extra nummers. Door die verbinding is de grootste vraag of het volgende album ook gratis uitgebracht kan worden.”

(Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/01/16/de-waarde-van-social-media-voor-muziekbands-en-artiesten)


Opdracht 2: In het artikel staat dat nieuwe media invloed hebben op de oude media. Hoe blijken de nieuwe media invloed te hebben op de oude media m.b.t. dit artikel? Via de nieuwe media is een fanbase gemakkelijk aan te tonen. Voorheen was het moeilijk te meten hoeveel fans een artiest daadwerkelijk had. Tegenwoordig onderneemt de consument zelf actie en word fan/lid/vrienden met een artiest. Hiernaast wordt er online gesproken over de artiest, word content “geliked”, ge(re)blogged enzovoorts. Op deze manier kan een artiest hard maken dat er “vraag” is naar zijn product/diensten. Successen zullen hierna ook opgepikt worden door de traditionele media waarna er over zal worden geschreven en zendtijd op radio of tv wordt gewonnen. Hiernaast kan het interessant zijn voor andere partijen om gebruik van te maken van de enorme binding die artiesten hebben met hun fans. Denk hierbij aan sponsoring, reclame-inkomsten en andere samenwerkingsvormen.

Opdracht 3: Welke manieren zijn er voor de EME branche om online geld te verdienen? Noem 3 nieuwe start ups met daarin de nieuwe verdienmodellen m.b.t. de EME branche. Start up1 Groupon is een dienst waarbij een groep mensen tegelijk een product aanschaft en op die manier korting kan krijgen (crowdforcing). Muziekgerelateerde producten zoals concerttickets kunnen op deze manier bijvoorbeeld verkocht worden voor gunstige prijzen, terwijl de organisatie een grote groep bezoekers kan aantrekken. Voor de muziekindustrie is crowdfunding misschien wel het bekendste voorbeeld van het activeren van de crowd. Start up2 SellaBand was een van de eerste platformen waar men kon investeren in muzikanten. SellaBand ging weliswaar failliet, maar heeft een doorstart gemaakt. Andere voorbeelden zijn PledgeMusic, Kickstarter en Flattr. De laatste dienst geeft gebruikers de mogelijkheid om een zelf aan te geven bedrag maandelijks te verdelen over online content die hen bevalt. Start up3 Gratis te verkrijgen applicaties. Door de nieuwe applicaties “gratis” aan te bieden aan de consument verspreid deze zichzelf snel. Hierna is er de mogelijkheid om uitbreidingen, extra functies, verbeteringen enzovoorts aan te bieden tegen betaling. Kiest de producent hier niet voor dan zijn sponsoring en advertising in de gratis applicatie twee goede opties die gekozen kunnen worden.

(Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/01/17/muziek-online-trends-practices-en-verdienmodellen) (Bron: http://www.molblog.nl/bericht/Start-up-Welk-verdienmodel/)


Opdracht 4: Geef in een half a4tje je visie op onderstaand citaat uit het artikel: Een terugblik op 2010: Televisie en sociale media? „Niet alle televisiemakers in Hillywood, oftewel het Media Park in Hilversum, zien het verband tussen sociale media en televisie maken. In 2011 zal die combinatie óf een hype blijken te zijn, óf echt van de grond komen. En het is dus heel erg de vraag in hoeverre televisiemakers zich daardoor moeten laten leiden, dan wel inspireren of beïnvloeden‟‟. Ik denk dat social media en televisie maken heel goed samen zouden moeten kunnen gaan. Het is tegenwoordig zo dat de consument meer tijd actief op het internet bezig is dan dat zij actief televisie kijken. Je zou het betrekken van social media in je programma‟s dus zelfs als een kans kunnen zien om zo de verschuivende consument, die zijn tijd besteding van de televisie naar het internet verplaatst, toch betrokken te krijgen bij je programma's. Hiernaast is social media een uitstekende manier om te peilen hoe de meningen van de consumenten over jou programma zijn verdeeld. Hieruit kunnen producenten lering trekken en wellicht de inhoud, opbouw, aankleding of welk element van een programma dan ook op verbeteren. Hierbij komt dat consumenten graag het gevoel hebben invloed uit te kunnen oefenen of bij te kunnen dragen aan programma's. Hierop kunnen producenten dus gemakkelijk inspelen. Doordat consumenten lid, vrienden of volgers worden kan hiermee zelfs de aantrekking van sponsors worden versterkt. Een programma kan op deze manier hard maken dat (een deel) van haar doelgroep ook daadwerkelijk betrokken is bij het programma.


(Deel 3 van 5)

Opdracht 1: Hoe ga je internet gebruiken om geld te verdienen met de legale download markt? Welke nieuwe verdienmodellen en kansen zie je om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet? Ik vind het erg moeilijk in te schatten welke nieuwe verdienmodellen succesvol zouden kunnen zijn op het gebied van de legale download markt. Dat het niet langer meer kan werken zoals het op dit moment of voorheen is gegaan is duidelijk. Initiatieven zoals SellaBand zijn platformen die in de toekomst wel zou kunnen werken maar niet op grote schaal, zo vermoed ik. Wat ik me wel voor zou kunnen stellen is dat in de toekomst iedere consument, naast zijn gas- en watermeter, ook een “gigabytes-meter� in zijn stoppenkast zal hebben hangen. Kijk en luistergeld zou kunnen worden afgeschaft en illegaal downloaden hoeft niet meer te worden bestreden want de consument zal gewoon op maandbasis zijn verbruikte bytes moeten betalen. Op deze manier zou zelfs het digitaal bellen (denk aan skypen), het versturen van niet-sms-berichten (denk aan Whats-app of Ping) digitaal televisiekijken, luistergeld voor de radio, downloaden van muziek en andere bestanden, allemaal in 1 overzicht gefactureerd kunnen worden aan de consument. Hiernaast verwacht ik dat er nog meer verschuiving zal plaatsvinden van aanbod van producten/diensten van de winkels naar het internet. Meer en meer worden online in/aankopen gedaan waarbij digitaal word afgerekend. Ik voorzie hierbij een enorme kans bij de bezorg- of pakketservices.


(Deel 4 van 5)

Opdracht 1: Geef binnen de EME branche een online voorbeeld van een trend en een voorbeeld van een hype. Trend De afgelopen jaren is mij opgevallen dat het spelen van online poker erg populair is geworden. Voor mijn gevoel is deze trend wel alweer in omvang aan het afnemen maar er is de laatste jaren een enorm aanbod ontstaan voor het online spelen van het populaire kaartspel Hype Ik denk dat Second Life een goed voorbeeld is van een hype in de EME branche. “Wat was de hype van 2006? Da‟s niet zo moeilijk: Second Life. Dagelijks was er wel weer iets nieuws te melden over deze virtuele wereld waar hooguit enkele duizenden (en dan zijn we optimistisch) landgenoten actief zijn. En die ruim twee miljoen residentswereldwijd dan? Geloof daar niks van, want nog geen 1% is tegelijkertijd online. Daar waar werkelijk iedereen zich stortte op online video (met name YouTube) of andere user-generated content, is Second Life het enige dat echt veel groter is gemaakt dan het werkelijk is.” (Bron: http://blog.adformatie.nl/index.php/entries/second-life-hype-van-het-jaar)

Opdracht 2: Aan trends kun je ontwikkelingen koppelen die belangrijk zijn voor een marketeer. Analyseer de trend / verschuiving van bovenstaande vraag en ga hier uit het oogpunt van een marketeer consequenties / gevolgen aan verbinden m.b.t. de branche. Kans? Bedreiging? Andere aanpak m.b.t. marketing hierdoor nodig? De kans die ik zie met betrekking tot het online pokeren is dat consumenten bewezen hebben dat zij bereid zijn op grote schaal te gokken op een online platforms. Ik kan me voorstellen dat het spel poker op den duur bij de grote massa gaat vervelen. Dit zou ruimte kunnen bieden voor een ander initiatief op de entertainmentmarkt waarbij de mogelijkheid wordt geboden online te gokken wet echt geld. Een sterke bedreiging voor kansspellen kan de overheid zijn. Op dit moment ziet het er rooskleurig uit voor ondernemers in de branche maar de politiek heeft hierop een grote invloed. “Op 19 maart 2011 heeft Fred Teeven een nieuwe beleidsvisie op kansspelen gepresenteerd. visie bevat een voorstel de kansspelen in Nederland te reguleren en daarmee dus te legaliseren. De Nederlandse kansspelmarkt is altijd een volledige staatsmonopolie geweest maar lijkt nu een vrije markt te worden.” (Bron: http://www.speelgratispoker.nl/nieuws/online-poker-legaliseren/)


Opdracht 3: Het veranderende consumentengedrag, de verschillen in mediaconsumptie en de snelle opvolging van generaties maken het lastig om optimaal te communiceren met verschillende groepen. De segmentatie van klantgroepen en doelgroepen wordt complexer. Leg uit hoe je de opgesomde consequenties (blz.9) terug ziet binnen de EME branche. Wanneer ik deze consequenties betrek op de EME branche en bijvoorbeeld kies voor een evenement als “Dance to the Music� dan zie ik de volgende gevolgen. De redelijk kleinschalige organisatie moet zich bezig houden met veel verschillende vormen van marketing. Zowel het gezien worden op straat doormiddel van flyers en posters is belangrijk maar ook verlangd een deel van de doelgroep voldoende publicity op het internet en minimaal een facebook en twitter account. Het valt me dan ook op dat studenten worden opgeleid in veel verschillende falsetten van de marketing en dat de arbeidsmarkt niet alleen verwacht dat de student voldoende kennis heeft over de klassieke marketing, maar daarnaast mede door de generatie, ook verwacht een expert op gebied van social media in huis te halen wanneer zij een afstudeerder aannemen.

Opdracht 4: Televisie en online gaan steeds meer hand in hand door de groei van technologische mogelijkheden. Hoe maakt de entertainmentbranche gebruik van deze technologische mogelijkheden? Tegenwoordig beslist de consument meer en meer zelf op welk moment van de dag zij welk programma willen zien. Deze mogelijkheid heeft de consument doordat er veel aanbieders zijn die op deze behoefte inspelen. Uitzendiggemist is hiervan een voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld digitale televisie van diverse aanbieders is een vorm van het samen gaan van internet en televisie. Door het samengaan van mobiele telefonie en online is er ook op het mobiele platform een nieuwe markt voor televisie aangeboord.


Opdracht 5: Leg het begrip long tail principe van de muziekindustrie uit en geef aan hoe dit online versterkt wordt. Om het long tail principe uit te leggen is het volgende belangrijk om te weten. Veelal is de economie en met name de muziekindustrie gericht op hits (nummer 1 verkopen). Dit komt doordat er in winkels simpelweg niet genoeg schapruimte is om het gehele aanbod van cd‟s/dvd‟s aan te bieden en een winkelier hierbij logischerwijs kiest voor de best verkopende muziek. Uiteraard is er voor een hele hoop van de cd‟s/dvd‟s die niet in de winkels liggen wel markt. In onderstaande grafiek is de Long Tail zichtbaar (in geel aangegeven): Van alle muziek die niet aangeboden kan worden in de winkel is de omzet vaak groter dan die van alleen de hits. Op het internet is aan schapruimte geen gebrek en de consument bepaald meer en meer naar welke persoonlijk nummer 1 hits zij zoeken. Hierdoor is er juist voor de muziek in de tail een goede distributiemogelijkheid op het internet.

Opdracht 6:

Zoek een case over location based marketing. Location based marketing is een vorm van marketing waarbij enkel de consumenten worden benaderd die zich in een bepaalde omgeving bevinden. Met de technologie op veel smartphones, denk hierbij aan bijvoorbeeld Foursquare, Gowalla en Facebook Places is dit vrij gemakkelijk toe te passen. KLM suprise Passagiers van de KLM op Schiphol die via Foursquare incheckten op één van de KLM locaties werden door KLM “gescreend” door het KLM suprise team. Op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn werd meer informatie over de persoon gezocht, om hem of haar te verrassen met een uniek persoonlijk geschenk. Daarna werden de passagiers en hun online vrienden verder gevolgd, om te kijken wat er op de sociale netwerken geschreven werd over de actie. Ook werden er foto‟s gemaakt die op de KLM Facebook pagina geplaatst werden. Het is een arbeidsintensieve bezigheid maar hierbij worden klanten wel positief verrast en kreeg het imago van KLM een positieve boost.


Opdracht 7: Augmented reality en behavioural targeting maken het mogelijk voor bedrijven om gerichter te kunnen communiceren. Ga voor beide begrippen op zoek naar een case. Augmented Reality is in principe het toevoegen van computergemaakte beelden aan reĂŤle(reality) beelden. Dit wordt gebruikt op de computer, een laptop, een mobiele telefoon of op een ander elektronisch apparaat dat verbonden is met het internet en/of GPS ontvanger heeft. Google Goggles is een mooi voorbeeld van augmented reality.

Behavioral targeting is het gebruiken van het gedrag van consument (vaak online) soms gecombineerd met andere data om hem of haar relevante content en/of advertenties te kunnen presenteren. Veel online winkels houden zich bezig met behavioral targeting. Zo showt bijvoorbeeld freshcotton.nl producten die binnen jouw interesses zouden kunnen vallen.


Opdracht 8: De combinatie van media versterkt: noem naast The voice of Holland en Boer zoekt Vrouw nog 2 programma’s met succesvolle geïntrigeerde marketingcommunicatie. Life 4 you en Goede Tijden Slechte Tijden

Opdracht 9: Bedenk wat de impact was en is: welk punt (blz. 26) gaat volgens jou de grootste impact hebben en hoe komt dit tot uiting? Ik denk dat het mobiele platform de grootste impact gaat hebben de komende jaren. Alles wordt makkelijker en sneller. Aan de hand van behavioural targeting en location based marketing worden reclame-uitingen, met name op mobiele dragers steeds persoonlijker. Hiernaast kan de consument op dit moment al muziek luister, TV kijken, surfen op het internet of het nieuws volgen. Hier zullen vast en zeker meerdere mogelijkheden bij gaan komen. Denk hierbij aan betaalmogelijkheden via de mobiele dragers, online shoppen overal waar je bent en meer.

Opdracht 10: Leg het begrip friendraising uit. Friendraising is een vorm van fundraising (fondswerving) waarbij consumenten een groep vormen om zo de financiĂŤn te dragen van een goed doel of non-profit organisatie.


Opdracht 1: Online marketingmix: beschrijf in je eigen woorden per onderdeel hoe deze online marketing middelen werken. SEO SEO staat voor Search Engine Optimalisation oftewel zoekmachine-optimalisatie. Een zoekmachine doorzoekt websites en losse paginaâ€&#x;s op de gebruikte termen en informatie. De gevonden informatie wordt door middel van een analyse gerangschikt (ranking) op relevantie. De zoekrobot weegt allerlei factoren en bepaalt op die manier een score voor de site bij het gebruik van bepaalde zoektermen. De berekende ranking van de verschillende sites bepaalt op welke plaats een site binnen de natuurlijke zoekresultaten komt te staan. Het is voor elk bedrijf raadzaam om er over na te denken op welke zoekwoorden hun consument zoekt en daar haar inhoud (content) van de website goed op aansluiten. Op deze manier zul je hoger in de zoekresultaten terecht komen wat ervoor zal zorgen dat consumenten eerder op jouw pagina terecht komen dan die op die van een concurrent. De Keywords Tool van Google kan hierbij erg handig zijn. SEA SEA staat voor Search Engine Advertising oftewel zoek-machineadvertering. Search Engine Advertising is het plaatsen van advertenties naast en boven de zoekresultaten op een zoekmachine. De advertentie wordt vertoond als een zoekmachine gebruiker een aan de advertentie gekoppeld woord of woordgroep intypt. De adverteerder betaalt enkel wanneer een zoekmachinegebruiker op een van zijn advertenties klikt. De advertenties verwijzen gebruikelijk naar een webpagina van de adverteerder. Wanneer deze methode op de juiste manier wordt toegepast is het grote voordeel dat een consument al heel gericht op zoek is naar een bepaald product/dienst. Wanneer de advertentie duidelijk is zal het er toe leiden dat enkel geĂŻnteresseerde consumenten naar je site getrokken worden. Op die manier blijven de kosten van het SEA minimaal en zou de afzet moeten stijgen. Social Media Social media zijn alle online-media waarbij de gebruikers de content plaatsen. Vaak zijn deze gebruikers onderling verbonden in een netwerk. Het gaat bij deze content niet alleen om informatie in de vorm van tekst maar ook geluid en beeld worden veel gedeeld. Wanneer een gebruiker concent plaatst wordt dit ook wel User Generated Content genoemd. Bij social media is interactie een groot punt, groepen mensen komen samen om te communiceren over onderwerpen die zijn leuk of belangrijk vinden. Door social media in te zetten kan een organisatie mensen met dezelfde interesses samenbrengen (liefst is deze interesse het product/dienst van de organisatie) en op een erg directe manier communiceren met de consumenten. Vaak word dit als erg persoonlijk ervaren en eerlijk of open ervaren. In de afbeelding rechts op deze pagina is een overzicht te zien van „s werelds grootste (met de meeste geregistreerde gebruikers) social media.

(Deel 5 van 5)


Display Advertising Display advertising is een vorm van reclame op het internet waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldadvertenties. Net zoals deze in de traditionele media zoals kranten, tijdschriften, aanplakborden, billboard en dergelijke te zien zijn. Een beeld advertentie online is eigenlijk gewoon een banner. Je maakt een banner en plaatst hem op plaatsen waarvan jij denkt dat jou doelgroep zich bevindt. Het is de vraag of een banner veel meerwaarde heeft voor de omzet. Veel consumenten zijn naar mijn mening immuun geworden voor reclame-uitingen zoals banners op het internet. Je advertentie moet er echt enorm uitspringen, wil een consument erop klikken. Zodra deze consument op je website terecht is gekomen is het altijd nog maar de vraag of hij ook daadwerkelijk interesse heeft in de producten en of hij daarna over gaat tot aanschaf van een van deze producten. Wel denk ik dat door behavioral targeting het plaatsen van display advertising steeds effectiever kan worden ingezet. E-mail Marketing E-mail marketing is simpelweg de vorm van marketing waarbij gebruik wordt gemaakt van het e-mailadres van de consument/afnemer. De aanbieder van een product heeft hierbij een database van op allerlei manieren verkregen email adressen, denk aan opgeven voor nieuwsbrieven, online bestellen of betalen enzovoorts. Wanneer deze vorm van marketing op een correcte manier wordt ingezet is dit een zeer effectieve manier van het alert/betrokken houden van bestaande klanten. Zo kun je een grote groep vrij gemakkelijk op nieuwe ontwikkelingen of aanbod wijzen. Bij goede E-mail marketing moet de inhoud te allen tijde relevant moet zijn voor de consument, er een ballans moet worden gevonden binnen het te vaak en te weinig mailen en dat de mail op de persoon moet zijn geschreven (moet persoonlijk gericht lijken). Wanneer een mail hier niet aan voldoet zal deze al snel als spam of vervelend worden ervaren. In dat geval is het niet alleen een gemiste kans of zwakte, maar zelfs in bedreiging voor het imago van een bedrijf. Affiliate Marketing Bij Affiliate Marketing werken meerder partners samen. Een aanbieder van een product levert promotiemateriaal aan, aan een affiliate (partner) waarna deze partner voor iedere verkoop die gegenereerd is via zijn website, een vooraf overeengekomen percentage van de transactie krijgt. In webwinkels is dit een veel gebruikte methode waarbij een webwinkel met bijvoorbeeld een breed aanbod van verschillende kledingmerken samenwerkt met het merk dat zij verkopen. Bij Affiliate Marketing geld dus het no-cureno-pay principe wat inhoudt dat een affiliate enkel wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht. In principe is dit, wanneer het bij je productaanbod past, een hele slimme marketing methode. Je vergroot de kans dat consumenten jou product vinden aanzienlijk. Ook wanneer een consument de weg naar de eigen website niet weet te vinden kan je product worden verkocht. Het nadeel van deze methode is dat de derde partij altijd een graatje meepikt van de omzet op jouw producten. Link Building Bij linkbuilding zorg je er eigenlijk voor dat de link naar jou website of een onderdeel van je website op het internet te vinden zijn. Dit houdt in dat deze links op externe sites te vinden moeten zijn, dit kun je bijvoorbeeld bereiken door met alle partners van je onderneming de afspraak te maken dat je elkaars pagina zult noemen op de eigen website. Doormiddel van linkbuilding zal er niet alleen meer trafic naar de eigen site ontstaan vanuit derden sites. Ook draagt dit bij aan een hogere ranking op de zoekmachines (wat uiteindelijk ook tot meer trafic zal leiden). Simpelweg iedere onderneming zou zich hiermee bezig moeten houden.


Vergelijkingssites Een vergelijkingssite is een website waar consumenten een product/dienst van verschillende aanbieders met elkaar kunnen vergelijken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld www.kieskeurig.nl of www.vergelijk.nl. Echter zijn veel vergelijkingsites helemaal niet zo objectief als ze lijken. Vaak zijn er onderliggende afspraken gemaakt tussen deze sites en de producenten van de producten/diensten. Een goed voorbeeld van een vergelijkingssite die wel al jaren goed bezig is, is De Consumentenbond. Voor een producent is het altijd raadzaam om op de vergelijkingssites aanwezig te zijn. Of je jezelf wil mengen in de discussie over de bovenvermelde onderlinge afspraken is een tweede. Wel is het zo dat je op vergelijkingssites de kans vergroot dat consumenten jou product vinden. Het is hierbij vanzelfsprekend dat je een deugdelijk product aan moet bieden dat dus hoog zal eindigen in de beoordelingen op deze sites. Mocht je product niet deugen, dan word hier zeer snel doorheen geprikt en zal dit ook voor potentiĂŤle klanten te zien/lezen zijn. Mobile marketing Mobile marketing is een de methode waarbij een bedrijf gebruik maakt van alles wat mobiel, draagbaar en draadloos is om de consument te bereiken. Dit blijkt een zeer effectieve vorm van marketing te zijn waarbij de consument persoonlijk, doelgericht, en op elk gewenst moment, waar dan ook kan worden bereikt. Mobile marketing kan met behulp van SMS, MMS, Bluetooth, mobiele betaalmodules en mobiele websites worden ingezet. Wanneer het in het straatje van een bedrijf past en hiervoor de technologische kennis aanwezig is, is dit een zeer vooruitstrevende vorm van marketing waarbij consumenten nog verrast zullen worden en dus de aandacht word gegrepen. Viral Marketing Viral Marketing is eigenlijk de online variant van mond-tot-mondreclame. Wanneer er leuke/grappige/interessant content op het internet wordt geplaatst en deze door consumenten wordt verspreid op bijvoorbeeld verschillende social media kun je van een viral spreken. Met een succesvolle Viral bereik je op een goedkope manier een groot aantal consumenten die ook nog eens bewust met deze content bezig zijn. Een goede viral bevat vaak een van de 3Gâ€&#x;s en is Grof, Geil of Grappig.


Opdracht 2: Wat is de volgende stap na Wikipedia, Twitter, Facebook en YouTube? Hoe ziet in 2030 het toekomstige web eruit? Welke sociale, economische en technologische verwachtingen heb je? Geef je toekomstbeeld op deze 3 thema’s en betrek de EME branche binnen je toekomstvisie.

“ 2001 De wekker fluit een liedje, de nacht is weer voorbij De zon wordt aangestoken Het dekbed vouwt zichzelf op, gordijnen gaan opzij De dag is aangebroken De badkuip loopt vanzelf vol, het zeepje valt erin Wie heeft de ochtend ooit bedacht, ik heb helemaal geen zin Het water is wel lekker en de borstel schrobt m'n rug Veertien soorten tandpasta zweven door de lucht Fantasiezowelles nietzo Fantasiezowelles nietzo De veters van m'n schoenen ja vanzelf in de knoop M'n schooltas wordt gepakt Er is niets vergeten Een broodje jonge kaas ligt kant-en-klaar voor mij gesmeerd 'k Heb helemaal geen trek Hij heeft nog niet ontbeten Automatomatomatisch Automatomatomatisch Refrein Tweeduizend één, hij doet alles nu alleen Alles automatisch met wat knopjes om 'm heen Tweeduizend één Ik kan alles nu alleen Alles gaat vanzelf en dat wil toch iedereen Teveel teeveekanalen, maar geen één de moeite waard Ik kijk maar van verveling in de namaak openhaard De radio speelt zachtjes, 'k heb ze allemaal gehoord Weer zo'n lullig liedje, ik word helemaal gestoord / Lalalalalala Gaatmaardoorzo dag en nachtzo Gaatmaardoorzo dag en nachtzo Refrein 1x Soms druk ik op zo'n knopje, spuit het water uit de muur De magnetron gaat zweven, de computer heeft een kuur (Wat!?) De ijskast wordt een kachel, de lamp gaat aan en uit Soms wordt het me teveel, krijg ik vlekken op m‟n huid (Bweh!!) Tweeduizend één, ik voel me heel alleen Ik zou wel anders willen, 'k ben echt niet van steen Tweeduizend één, het is een beetje vreemd Alles automatisch AUTOMATISCH Refrein 3x Tweeduizend één, hij doet alles nu alleen…


Ik vermoed dat in 2030 het internet een nog veel grotere invloed zal hebben op ons dagelijks leven. Nog meer apparaten zullen onderling en met het internet verbonden zijn en zelfs zelfstandig kunnen beredeneren. Op dit moment is er al de Albert Heijn applicatie voor de mobiele telefoon, die zelfstandig doormiddel van het invoeren of scannen van een boodschappenlijstje: de aanbiedingen op een rijtje zet, recepten aanbiedt, de snelste looproute door iedere individuele winkel kan berekenen en meer. Op dit moment is deze enkel gekoppeld aan je bonuskaart waarmee de AH al je aankopen registreert maar op den duur zal deze applicatie niet meer verbonden zijn met de bonuskaart maar met de koelkast, vriezer of voorraadkast. Hierbij zal het apparaat zelf aangeven dat er bijvoorbeeld geen melk meer op voorraad is. Deze mogelijkheid bestaat op dit moment zelfs al maar dit is enkel nog voor de elite weggelegd. Zo heb je in Eindhoven de “Vesteda Toren” waarbij bewoners voor deze optie kunnen kiezen waarna via “Albert”, de bezorgservice van Albert Heijn, alle boodschappen kunnen worden besteld, worden bezorgd en door de koeriers in een (gekoelde) schatlift kunnen worden gezet in de lobby, waarna deze tot aan de keuken toe kunnen worden afgeleverd, zelfs wanneer de bewoner zelf niet thuis is. De boodschappen worden digitaal afgerekend en zolang de consument betaald hoeft hij enkel de melk vanuit de lift, in de koelkast te zetten. Ik denk dat deze technieken steeds gebruikelijker zullen worden voor de mainstream en dat bijvoorbeeld ook de verwarming, gordijnen, oven, waterkoker, noem het maar op, verbonden zullen zijn aan bijvoorbeeld de mobiele telefoon waarna de consument op ieder moment van de dag zijn wasmachine, droger, oven of verwarming aan kan zetten. Zodra een consument met zijn auto de oprit op rijdt, de garage automatisch opent, de lichten aan springen in zijn/haar appartement, de gordijnen sluiten of zelfs het bad op de gewenste temperatuur vol stroomt. Zo bestaat er op dit moment al een applicatie waarmee je een laptop aan je mobiele telefoon kunt koppelen en vanuit waar dan ook, vanaf je mobiele telefoon je laptop kunt besturen en bijvoorbeeld bestanden kunt versturen, downloaden of presentaties kunt geven vanaf de andere kant van de wereld. Al enige tijd zijn we met zijn allen het internet aan het vergroten door persoonlijke content te plaatsen. Eenmaal online is deze vaak niet meer te verwijderen. In de toekomst zal de omvang van deze content alleen maar groeien en zullen de meeste mensen zich minder druk maken om wat er met deze content gebeurd. Ik denk dat de consument er gewend aan raakt dat veel persoonlijke gegevens algemeen bekend zijn en er minder problemen zullen zijn met de privacy issues. Dit omdat deze min of meer aan het verdwijnen is. De consument zal de privacy waarschijnlijk wegcijferen tegen het gemak van persoonlijk aanbod en lagere persoonsgerichte prijzen. Deze ontwikkelingen zullen niet alleen van invloed zijn op het consumentengedrag, ook het bedrijfsleven zal sterk veranderen vermoed ik. Er zal steeds meer worden gewerkt van overal behalve vanaf de huidige werkplekken. De arbeidskracht kiest zelf zijn werkplek en werktijden. Er wordt gebruik gemaakt van systemen die automatisch gegevens uitwisselen en waar nodig meeten collega‟s op 3D videoconferenties. Praktische gevolgen hiervan kunnen zijn dat files verdwijnen, er veel bedrijfspanden leeg komen te staan of in elk geval van vorm veranderen. Ook verwacht ik dat er creatiever zal worden gewerkt omdat er steeds meer invloeden in het werk kunnen worden opgenomen dan in het huidig vastgeroest stramien van het bedrijfsleven. Ook voorzie ik nadelen doordat er zoveel informatie beschikbaar is online over iedereen. Wanneer iemand eenmaal online een slechte reputatie heeft, is het moeilijk om daar nog ooit vanaf te komen. Verder denk ik dat veel verdienmodellen in de EME branche totaal omgegooid zullen worden of moeten worden re-invented. Ik heb werkelijk geen idee hoe deze er in 2030 uit komen te zien.

Zolang men niet geheel afhankelijk wordt van het internet verwacht ik voornamelijk veel gemak. Maar wat wanneer alles draait om het internet en dit wegvalt. Hoe lang kunnen we dan nog zonder!?

Online Marketing  

Online marketing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you