Page 1

Julgransinsamling 19 januari 2014

Julgransinsamling 19 januari 2014

Söndagen den 19 januari samlar Falu Energi & Vatten in julgranar i tätorten Falun med fyra av våra sopbilar. Samma dag kommer det att finnas containrar uppställda i Aspeboda, Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika. Julgranarna blir sedan till värme till RIA-stugan. Granarna flisas vid kraftvärmeverken

Insamlingen av julgranar är vårt sätt

i Falun och blir till miljövänlig el och

att delta i den nationella kampanjen

värme. Vårt ordinarie bränsle är annars

Vi Värmer Varandra som arrangeras

grenar och toppar från skogen och

av branschorganisationen Svensk

returträ från återvinningscentralen

Fjärrvärme.

på Ingarvet.

Vi kommer att skänka fjärrvärme värd

Istället för att varje hushåll i Falun

en krona per gran till RIA-stugan, som

ska göra en tur till Ingarvet så åker

är en fristad för människor i utsatta

vi runt och samlar in granarna med

livssituationer. RIA-stugan drivs av

bland annat våra hybridsopbilar. Om

Svenska kyrkans församlingar och

13 000 bilar ska kallstartas och åka till

frikyrkor i Falu kommun.

återvinningscentralen så resulterar det i utsläpp av cirka 20 ton koldioxid och det vill vi undvika. Eftersom vi vid kraftvärmeverken i Falun tillverkar pellets, vilka sedan används som bränsle i våra värmeverk i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö, så utvidgar vi årets julgransinsamling till ytterligare sju platser i kommunen.

MER INFORMATION PÅ BAKSIDAN »


SÅ HÄR GÅR DET TILL: FALUN Småhus: Ställ ut din julgran vid infarten till din bostad senast lördag 18 januari. Tänk på att granen inte ska vara i vägen för eventuell snöplogning. Flerbostadshus: Ställ ut din julgran utomhus vid grovsoprum/sopkärl. För att undvika stora ansamlingar vid flerbostadshus under lång tid så bör granen ställas ut lördag 18 januari. Om fastighetsägaren eller föreningen anvisar en annan plats så ställer du granen där. Den svarta linjen visar inom vilka områden vi hämtar julgranar den 19 januari.

ASPEBODA, BJURSÅS, ENVIKEN, GRYCKSBO, SUNDBORN, SVÄRDSJÖ OCH VIKA Aspeboda Återvinningsstationen

Bjursås Panncentralen, Bjursåsvägen 45.

Enviken Tempo Tornv. 5

OBS! Vi tar inga granar med julpynt eller plastgranar. Grycksbo Panncentralen, Drottningvägen 35

KYRKA SKOLA

Sundborn Ek cement, Gamla Landsv.

SKOLA

Vika Reningsverket

Julgranar kan lämnas vid våra containrar den 19 januari klockan 09.00 –19.00. Ställ in julgranen så långt in i containern som det går.

KYRKA

Svärdsjö Panncentralen, Industrivägen 9

Läs mer på www.fev.se/julgranar Box 213 791 25 Falun Telefon 023 -77 49 00 www.fev.se

Tack för ditt bidrag till julgransinsamlingen 2014!

Julgransinsamling 19 januari 2014  
Julgransinsamling 19 januari 2014  
Advertisement