Page 1

EL PLA (1.027 Fanecades ) Partida de terres d'arròs. Al sud, la Sèquia de Cullera i el Camí de La Galdufa, al nord, el camí vell de Cullera, a l'est el Braçal de les Barraquetes i a l'oest el Camí del Guardarany del Pla. Travessa i rega la partida, el Braçal de les Gitanes, que naix per l'esquerre de la Sèquia de la Raconà i subministrava l'aigua una sènia emplaçada en la partida arrossera, al sud del Camí Vell de Cullera. I el Braçal dels Magraners, que funciona com escorrentia i s'inicia en la Parada de Honorato Jiménez. Destaquen en arquitectura de l'aigua, el Canet de l'Almenara i el Canet de la Galdufa.

Canet de la Galdufa, Sèquia de Cullera

Sèquia de Cullera

L'ELLO (395 Fanecades) Partida de terres d'arròs i conreus d'horta i cítrics. Al nord el Camí de la Galdufa, a l'oest el Camí del Guardarany de l'Ello, a l'est l'Escorrentia General de Vilella. Trobem dos jaciments arqueològics , el d'Aiello o “lloc de Alcorcox” i el d'Aiello o “lloc d'Ayello” ( que dóna nom a la partida). Mai s'han fet excavacions arqueològiques, però fonts orals i les troballes de materials romans del S. I, confirmen l'existència d'una alqueria musulmana als voltant dels S. XIII, i justifiquen la catalogació del PGOU de Sueca. Reguen la partida, l'Escorrentia de l'Ello,el Braç de la Galdufa (que s'origina en el mateix canal que l'Escorredor de l'Ello), la Sèquia Mare de Cullera i la Sèquia de la Raconà que es separen en el Cano de l'Ello. En arquitectura de l'aigua, destaca el Motor de l'Ello i la Sènia d'Aiello, els materials actuals corresponen a un mecanisme hidràulic construït als inicis del segle XX sobre la base d'anteriors sènies i probablement vinculades a l'alqueria islàmica habitada fins el S. XV.

64

L'Escorrentia General

Motor de l'Ello

Canet en l'Escorrentia General

Pag 64