Page 1

LES CENDROSES (1.748 Fanecades) Partida situada entre la Fillola de les Cendroses i el Camí del Guardarany de les Cendroses al nord i el camí del Mareny al sud. Ací trobem infinitat de magatzems, sequers d'arròs i casetes de camps per la seua proximitat al centre urbà. Rega la partida, la Sèquia Cendroses, que deriva del Sequial i s'adapta al camí del mateix nom, perdent-se en la Sèquia dels Arbres, ací el canal s'ondula per accedir a la partida de l'Esperança.

Les Cendroses

Les Cendroses, Sèquia dels Arbres

Les Cendroses

EL CLOT DE CASTILLO Al mig de la partida del Saladar i la dels Bassals. Entre la Fillola del Garrofí (fillola del Sequial ) i la Sèquia del Ossos. Terra d'arròs.

EL SALADAR (1.249 Fanecades) El nom de la partida fa referència i ens ajuda a reconstruir els antics límits de l'Albufera, ja que les terres properes es veien afectades per la salinitat de les aigües. (L'albufera a finals de l'Edat Mitjana aplegava fins quasi la muntanya de Cullera i era d'aigües salades). Al S.XVI el procurador de la Universitat de Sueca va instar per a prohibir el cultiu de l'arròs en aquesta partida per considerar-se perjudicial per a la salut pública. Limitada al sud pel Caminàs del Saladar i la Fillola del Saladar, a l'est per la Sèquia dels Arbres i al nord pel Camí del Cano de Garrofí. La Sèquia del Saladar naix del Sequial i forma el Braç del Ossos, per completar el rec dels camps septentrionals de cítrics, desaiguant en la Sèquia dels Arbres al seu pas per la partida del Clot de Minyana. Ací trobem el Jaciment arqueològic de la Punta de Çuecha , que pertany a una alqueria islàmica medieval, datada entre els segles XII al XIV i probablement vinculada al conreu de l'arròs.

61

Pag 61  
Pag 61  
Advertisement