Page 1

EL MULADAR (174 Fanecades) Partida també nomenada Materal de la Barraca formant part de l'espai periurbà i per on discorre amagat el Sequial . Terra de tarongers, conreus d'horta, sequers i casetes de camp. Rega la partida la Fillola de les Cendroses i el Braçal dels Ossos.

LA RACONADA ( 1.544 Fanecades) El nom de la partida, fa referència als meandres del Riu Xúquer ja prop del nucli urbà de Sueca. Passejant pel Camí de la Raconada ornamentat amb plataners, ens porta al Cementeri de Sueca. Ací trobem l'Assut de Cullera, construït inicialment al S. XV, però restaurat i remodelat diverses vegades com a conseqüència de les nombroses avingudes del Riu Xúquer. En aquest trobem un jaciment arqueòlogic de l'Assut de Cullera, on superficialment s'han trobat materials d'època medieval, apuntant alguns estudiosos la hipòtesi de l'existència d'un aqüeducte romà. També trobem, el Cano de la sèquia de Cullera, edifici de protecció de l'entramat hídric per a l'aprofitament de les aigües del Xúquer. La Fillola del Moro i la Sèquia de la Raconà, derivacions de la Sèquia de Múzquiz , reguen les terres de la partida.

Camí de la Raconada

LA PORTERA Partida totalment integrada en la ciutat de Sueca i situada al nord d'aquesta. Destaca la gran quantitat de sequers i magatzems d'arròs. La reguen la Fillola dels Frares (de 30 km de longitud) i la Sèquia Portera o Sequial.

60

Pag 60