Page 1

La Casa de Carots, xalet de gent adinerada de principis del segle XX, amb jardí d'arbres centenaris. La Casa de Laudes i la Casa de Vilches, antic edifici construït al segle XX, fraccionat en tres habitatges diferents i restaurants recentment. De murs tapiats, forjats de fusta i coberta de teula àrab a dues aigües.

Camí de l'Arbre

Casa de Botafocs

Camí del Mig

LA LLASTRA I EL PERELLÓ Partides que abasten la franja costanera des de la platja de Les Palmeres, fins la platja del Perelló. Llarga formació litoral amb urbanitzacions d'estiueig i hortes i agricultura d'hivernacles. El poble de El Perelló, s'origina en unes poques barraques que hi existien a mitjans de segle i habitades per llauradors i pescadors. A l'any 1857, es decidí que aquest poble s'incloguera dins del terme de Sueca. A inici del segle XX, és quan les famílies benestants decidiren edificar les seues residencies d'estiueig. Construccions destacades: El Xalet de Julio Llopis, edifici arquitectònic de 1930 , d'estil eclèctic amb classicisme al mig de l'horta. Destaca la torreta de miramar, oberta de vans per permetre rebre l'aire de la mar. El porxet d'accés està rodat d'un jardí i l'edifici descansa sobre un basament, per evitar la humitat. El Mas de Don Bernardino, (Casa del Calderer), habitatge de família benestant de principis de segle,emprat per estiuejar. I a El Perelló destaquen , la Casa de Sancho, la Casa de la família Ferrando, la Casa de Josepa Ortells..., de famílies burgeses i d'elegant arquitectura. La Gola de El Perelló, és el fluix d'aigua entre l'Albufera amb les aigües vingudes del Xúquer i la mar. Fou controlada tècnicament a l’inici del segle XX, en construir-se les comportes del Pantà. El Perelló

Gola de El Perelló

52

Llac de la Plana

Pag 52