Page 1

Caseta de Panolla

Caseta dels Sord al Camí de l'Alter del Malvinar

Motor del Capellà

Caseta del Blanco Benácher

El Canal

Motor del Malvinar

L'ILLA Partida emmarcada al nord pel Llac de la Plana i el Filtre Verd, a l'est el Reguerot del Gavilà i el Camí de la Mota del Vedat. Al sud-est el Reguerot de Torrent i a l'oest La Sèquia Nova del Malvinar. Travessa la partida el Camí de la Llosa Vella i la sèquia homònima paral·lela al Reguerot de Muñoz. Destaquem dos cases-sequers al llarg del Camí de la Llosa, la Casa de Marco, (edificació de 1945) que pertany a la finca del mateix nom (de 546 fanecades) de les de major extensió dedicada al conreu d'arròs. L'edifici de dues plantes està ben conservat. I la Casa del Passiego, (edificació de 1936) que forma part d'una explotació arrossera de 375 fanecades, propietat de la família del comte Trénor. L'edifici principal està vora al camí, és de dues altures amb coberta a dos aigües i teula àrab, però descuidat exteriorment. Junt a la casa, un conjunt de magatzems, residència per als guardesos i edificis on s'asseca l'arròs i es guarden les maquinàries agrícoles. El conjunt amb el sequer està construït amb rajola de fang. Destacar altres construccions, com la Caseta del Passieguet, la Caseta de l'Amagaet, la Casa de Nicet, el Motor de Muñoz i el Motor del Sabater. Aquest motors estan encarregats de la inundació dels camps dels voltants mitjançant l'ús de parades que alça el caudal d'aigua de les sèquies. Edificis on custodien el motor i vivenda adossada. El Motor del Sabater està situat en l'encreuament dels camins, del Camí de la Mota Vella i l'accés oest al Perelló. S'encarrega del règim de la Sèquia Vella, de la Llosa i del Gavilà, com complement al Motor de la Llosa i del Gavilà.

45

Pag 45  
Pag 45  
Advertisement