Page 1


BASES II CONCURS INFANTIL DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER” Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges, prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les presents bases. Premis:   

1r Premi al Millor Curtmetratge 2n Premi al Millor Curtmetratge 3r Premi al Millor Curtmetratge

Trofeu Trofeu Trofeu

Segon. En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per almenys, 2 fallers infantils de qualsevol falla de les localitats següents: Alaquas, Aldaia, Catarroja, Paiporta, Picanya i Torrent. Unicament els participants del curtmetratge formaran part de la comissió infantil de la falla participadora. Podra aparéixer algun major com a actor extra, sempre que es comunique previamente. Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV, MPG o MP4 i no superarà la duració de 4 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El curtmetratge anirà acompanyat d'un document d’inscripció (descarregar en www.nicolauandreu.es) on aniràm el Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants. Quart. Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal 'Els Tercers' de la Falla Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.es , amb un enllaç d'un servidor (Dropbox, Onedrive, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites. Quint. El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser original e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de ser una adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer-se constar i l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua presentació. Sext. El 24 de Juny es farà una reunió informativa en el casal de l'A.C. Falla Nicolau Andreu i Adjacents, on s'explicarà la mecànica del concurs i es donarà resposta als dubtes de les falles participants. El dia 11 de Juliol fins les 23:00 h. serà l’ultim dia per a confirmar la participació al concurs. Per l’inscripció hi haura d’entregar la fulla d’inscripció amb les dades requerides i l’entrega de 50 euros de depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que participen el dia de la Gala Benefica d’Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit. Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el Divendres 19 de Setembre de 2014. L'entrega será com descriu el punt quart i serà fins a les 22:00h i a través d'internet fins a les 23:59h.


Octau. El Diumenge 5 d’Octubre a les 22:30 hores tindrà lloc la Gala Benèfica d'Entrega de Premis en el Saló Parroquial, on es projectaren els curts nominats i es farà l'entrega dels premis. Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a fi que puga publicar-los tant en suport físic com online. Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs que no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics, racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones. Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l’agenda fallera de Junta Local Fallera, excepte la data d’inscripció i d’entrega dels treballs. Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

Bases infantils 2014  
Bases infantils 2014  
Advertisement