Page 1


BASES II CONCURS INFANTIL DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER” Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges, prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les presents bases. Premis:   

1r Premi al Millor Curtmetratge 2n Premi al Millor Curtmetratge 3r Premi al Millor Curtmetratge

Trofeu Trofeu Trofeu

Segon. En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per almenys, 2 fallers infantils de qualsevol falla de les localitats següents: Alaquas, Aldaia, Catarroja, Paiporta, Picanya i Torrent. Unicament els participants del curtmetratge formaran part de la comissió infantil de la falla participadora. Podra aparéixer algun major com a actor extra, sempre que es comunique previamente. Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV, MPG o MP4 i no superarà la duració de 4 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El curtmetratge anirà acompanyat d'un document d’inscripció (descarregar en www.nicolauandreu.es) on aniràm el Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants. Quart. Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal 'Els Tercers' de la Falla Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.es , amb un enllaç d'un servidor (Dropbox, Onedrive, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites. Quint. El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser original e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de ser una adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer-se constar i l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua presentació. Sext. El 24 de Juny es farà una reunió informativa en el casal de l'A.C. Falla Nicolau Andreu i Adjacents, on s'explicarà la mecànica del concurs i es donarà resposta als dubtes de les falles participants. El dia 11 de Juliol fins les 23:00 h. serà l’ultim dia per a confirmar la participació al concurs. Per l’inscripció hi haura d’entregar la fulla d’inscripció amb les dades requerides i l’entrega de 50 euros de depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que participen el dia de la Gala Benefica d’Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit. Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el Divendres 19 de Setembre de 2014. L'entrega será com descriu el punt quart i serà fins a les 22:00h i a través d'internet fins a les 23:59h.


Octau. El Diumenge 5 d’Octubre a les 22:30 hores tindrà lloc la Gala Benèfica d'Entrega de Premis en el Saló Parroquial, on es projectaren els curts nominats i es farà l'entrega dels premis. Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a fi que puga publicar-los tant en suport físic com online. Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs que no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics, racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones. Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l’agenda fallera de Junta Local Fallera, excepte la data d’inscripció i d’entrega dels treballs. Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

Bases infantils 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you