Page 1

Any 2012

Llibret Infantil

Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 SALUDA DEL PRESIDENT INFANTIL

Hola soc Carlos i enguany representaré a la Falla l’Amistat com a President Infantil, acompanyat d’Estela nostra Fallera Major Infantil, així com de Lorena del Mar i de Juan. Fa dos anys que forme part d’esta comissió i des de el primer dia me fea molta il.lussió ser el President Infantil. Gràcies als meus pares que sabien de la meua il-lussió, ya que han transformat el meu somi de ser President Infantil d’esta falla, en una gran realitat. També gràcies a Mònica per lo molt que ha ajudat a ma mare. Vullc tindre una especial dedicació a Andrea i a Erica, les Falleres Majors de 2011, en les que en estos mesos que hem compartit meu he passat de lo mes be. Se que estes falles me les vaig a passar molt be, junt a Estela i la nostra comissió infantil, precisament per això estic tan impacient de que arriben les falles de 2012 i vore la nostra falla infantil plantada en el carrer. Bones falles per a grans i menuts. Carlos


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012

JUNTA DIRECTIVA INFANTIL 2011-2012 President Vicepresident 1º Secretari Contadora Tresorer Delegat Delegada Delegada Vocals

Carlos Gigante i Valero Miguel Zamora i Pardo Guillermo Aliaga i Gil Aicha Neddam i Gómez Andrea Castro i Puchades Maksym Fernández i Calabuig Milagros Hortelano i Parra Aida Blanco i Núñez Inzan Cubel i Mocholi Alejandro Espuig i Gil Hugo Espuig i Gil Adrián Fernández i Fernández Alfonso Jordán i Benito Cesar Prosper i Alfonso Miguel Romeu Lozano Pedro Saiz i Cipriano Josep Santos i Gil


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012

Aparegué en terra una rosa d’un ram de belles flors, la més bonica i preciosa. Acompanyada pel vent de mestral per damunt de les muntanyes, de l’horta i de la mar. Com volia la rosa tornar, de bufar deixà el vent depositant-la en suavitat. L’amistat va plantar la flor en un jardí d’Alfafar ple de la llum del sol. Estela, esta rosa eres tu, la teua falla, el teu jardí i pel teu somriure has sigut nostra regina infantil.


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 SALUDA DE NOSTRA FALLERA MAJOR INFANTIL En primer lloc vullc saludar a totes les persones que fan que la Falla l’Amistat existixca any darrere any, mantenint l’esperit faller que tan important es per a la nostra festa, La festa de tots els valencians i d’aquells que’s senten valencians i que viuen en tanta intensitat i emoció nostres falles. Des de ben menudeta, inclòs abans de nàixer ya tenia sanc fallera per les meues venes, vaig tindre el privilegi de nàixer un 19 de març…

¿hi ha major regal?, sincerament crec que no, des de molt pronte vaig poder-me donar conte de lo que significava per a mi les falles i tot lo que du al seu voltant.

Enguany he tingut la gran sort de se la Fallera Major Infantil de nostra falla, fet que me produïx una immensa alegria, al mateix temps que una gran responsabilitat, i per això tractaré de representar a cada u dels fallers i falleres en la màxima entrega i respecta cap a d’ells… Se que disfrutare com mai ho hauré fet dins de nostra gran falla, per això convide a tot lo mon a que s’unixquen a mi per a poder-ho fer inoblidable i que puguen disfrutar de tot est ambient faller que’s respira en cada racó de la nostra terra. No vullc despedir-me sense donar les gràcies a la comissió fallera, així com als meus grans amics de la Falla l’Amistat

Un abraç molt fort per a tots. Estela Cubel i Mocholí


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012

Andrea Castro i Puchades Fallera Major Infantil de 2011

CORT D’HONOR INFANTIL Celia Aliaga i Pla Eva Aliaga i Pla Elena Álvarez i Luna Jennifer Artiaga i Mateos Aida Blanco i Núñez Marta Canet i Miñarro Marta Castro i Puchades Cynthia Company i Dasi Ivana Company i Dasi Sheila Company i Dasi María Escudero i Morales Carla Escudero Villanueva Andrea Exposito i Gimeno Lydia García i Monterde María Gigante i Valero

Lucia Gisbert i Miñarro Milagros Hortelano i Parra Gabriela López i Rodríguez Leire Mezquida i Parra Lluna Mezquida i Parra Aitana Monmeneu i Ferrando Aicha Neddam i Gómez Andrea Olivo i Rubio Victoria Parra i Panisello Carmen Rodríguez i López María Rodríguez i López Andrea Romeu i Lozano Violeta Salmerón i Del Arco Claudia Vazquez i Navarro


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 Guillermo Aliaga i Gil Celia Aliaga i Pla Eva Aliaga i Pla Elena Álvarez i Luna Jennifer Artiaga i Mateos Aída Blanco i Núñez Marta Canet i Miñarro Andrea Castro i Puchades Marta Castro i Puchades Cynthia Company i Dasi Ivana Company i Dasi Sheila Company i Dasi Estela Cubel i Mocholí

Gabriela López i Rodríguez Leire Mezquida i Parra Lluna Mezquida i Parra Aitana Monmeneu i Ferrando Aicha Neddam i Gómez Andrea Olivo i Rubio Victoria Parra i Panisello Cesar Prosper i Alfonso Carmen Rodríguez i López María Rodríguez i López Andrea Romeu i Lozano Miguel Romeu i Lozano Pedro Saiz i Cipriano Violeta Salmerón i Del Arco Josep Santos i Gil Claudia Vazquez i Navarro Miguel Zamora i Pardo

Inzan Cubel i Mocholí María Escudero i Morales Carla Escudero i Villanueva Alejandro Espuig i Gil Hugo Espuig i Gil Andrea Exposito i Gimeno Maksym Fernández i Calabuig Adrián Fernández i Fernández Lydia García i Monterde Carlos Gigante i Valero María Gigante i Valero Lucía Gisbert i Miñarro Milagros Hortelano i Parra Alfonso Jordán i Benito


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 ARTISTE

LUIS ESPINOSA I OLMOS


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 Explicació i relació de lo que conte la falla infantil Per Miquel Àngel Gascón i Rocha

LEMA: “OPERACIÓ: SALVAR LA TERRA” QUATRE RAONS PER A SALVAR  LA TERRA  Quatre potes té una taula  també el gat que maula  que monta tanta guerra  i quatre potes tenim  per a salvar del tarquim  a la nostra volguda terra    Quatre idees per a salvar  per a posar‐se a treballar  per nostre estimat planeta  que ausades necessita  gent que faça collita  per a salvar la terreta    La primera pota a posar  serà no malbaratar  els recursos que tenim  puix s’esgoten al remat  si no està ben utilisat  el producte que obtenim    Atra pota a ficar  és el no embrutar  per una mala educació  puix resulta molt lleig  tindre tot com un torneig  de major contaminació    La tercera pota a contar  és posar‐se a reciclar  tots els materials que usem  a açò hem de pegar‐li canya  per a no fer una montanya  massa gran en el fem 

I la pota que fa el remat  és amar la diversitat  de la nostra naturalea  per a poder preservar  i al mateix temps admirar  la seua enorme bellea    PRIMERA RAÓ: NO MALBARATAR    Els recursos són escassos  en el món en que vivim  per això gastar a cabaços  són uns grans romanços  que en raó no permitim    El petròleu no és etern  t'ho has de ficar en el cap  i escriure't en el quadern  que resulta més modern  per a la gent que sap    L'aigua va i s'evapora  cada volta que la usem  i gastant en la llavadora  o dins de l'arruixadora  cada vegada més perdem    Per a poder fer paper  molts arbres s'han de tallar  per això pensa primer  abans d'escriure llauger  les fulles que has de gastar    També de l'arbre traem  la fusta per a fer mobles  més de la que necessitem  Si els arbres balafiem  no nos fa ser més nobles   


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 Explicació i relació de lo que conte la falla infantil Per Miquel Àngel Gascón i Rocha

Tots els recursos naturals  tenen una llimitació  no són simplement regals  que nos deixen en Nadals  per a la seua fundició    Hem de saber conrear  els recursos que tenim  per a no malbaratar  els fruts que pot lliurar  la terra que poseim    És la millor herència  que podem conservar  mostra de tindre ciència  i una bona conciència  que tenim per a actuar    SEGONA RAÓ: NO EMBRUTAR    Embrutar no està de moda  si ho fas quede molt mal  de veres que està fatal  tirar papers pel carrer  papers o atres coses  perque siga lo que siga  no és per a res cosa amiga  ni queda gens falaguer    I menys si vas per la vida  el teu entorn embrutant  el mig ambient contaminant  com si fora una porquera  Eixa és molt mala idea  puix perjudiques a tots  siguen o no devots  de la terra que es venera 

Pensa abans de tirar  alguna cosa pel carrer  ya siga un chicle o paper  perque no és bona image  Pots ajudar aixina  per a no paréixer un porquet  i deixar‐ho tot més net  siga el poble o el paisage    Aixina pots contrubuir  a fer millor el món  no te costa ni un segon  si pots fer‐ho cada dia  Agarra‐ho com un consell  per a llevar‐te un vici  i traure tots benefici   i una gran alegria    TERCERA RAÓ: RECICLAR  Reciclar no està de més  al contrari, és principal  per a posar la terra al revés  perque així se troba mal    És la manera més bona  de curar el nostre planeta  puix podem cada persona  tirar tots una maneta    Podem usar els contenidors  que pel carrer trobem  per a fer de classificadors  segons siga la classe de fem     


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 Explicació i relació de lo que conte la falla infantil Per Miquel Àngel Gascón i Rocha

Tirem el vidre per un costat  el plàstic en atre diferent  el paper posem per separat  i el cartó al mateix moment    El fem orgànic en el seu  quedant d’esta manera dividit  perque aixina, per lo que es veu,  li poden traure profit    Encara que siga un treball  cal que tingam concienciació  i posar‐nos tots al tall  en una bona organisació    Aixina d’esta manera  el fem se pot reciclar  i sense gastar a la llaugera  el tornem a utilisar 

Per això és important  tot açò del reciclage  no és un caprig volant  ni només per l’image    Sinó per a viure millor,  nostra terra sostindre,  i en un poquet d’amor  el mig ambient mantindre    QUARTA RAÓ: AMAR LA DIVERSITAT    La naturalea és diversa  i molt pronte això se versa  en este o atre llibret  més difícil és saber  com açò hem de poder  que ho sapia cada chiquet    Escampar la realitat  d’esta diversitat  és una tasca de tots 


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 Explicació i relació de lo que conte la falla infantil Per Miquel Àngel Gascón i Rocha

i estimar els animals  de totes les races naturals  (fins i tot els borinots)    També voler les plantes,  que mirant‐les t’encantes,  és un deure de tots els humans  hem de fer esta ofrena  posar‐nos en esta faena  i fer‐ho sense descans    Viure sancera la montanya  encara que ixca l'aranya  o algun que atre animalet  i poder respirar l'aire pur  en el present i el futur  perque tenim tot el dret    Fruir de la corrent del riu  de cada peix que en ell viu  així com de la seua frescor  asentar‐se en ses vores  i allí passar les hores  prenint del sol la calor    EL REMAT    Si fas cas d'estos consells  sense riure't d'ells  entre tots avançarem  i si açò que has llegit  damunt t'ha divertit  tots contents quedem 


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 DESPEDIDA D’ANDREA Ha arribat el moment que mai haguera volgut que arribara, el de la meua despedida. Ha segut un any molt especial per a mi, ple d'alegria i ilusions, que mai oblidaré. Alegries compartides en els meus amics i amigues i molt especialment en la millor fallera, Erica, en ella meu he passat molt be i he compartit moments inoblidables per a mi. Y no puc deixar de nomenar al meu company Miguel, qui me ha cuidat i sempre estava al meu costat. Juan vullc donar-te les gràcies per haver-me tractat en molt de carinyo, i per haver-me ajudat sempre. Carlos ¿que puc dir de tu?, que me he divertit molt en tu, sempre fen-me riure. Be açò arriba al seu final, el meu regnat es acaba, pero al mateix temps arriba el millor moment per a algú molt especial per a mi, la meua amiga Estela, espere que disfrute al costat de Lorena, tots els moments màgics i inoblidables que yo he pogut disfrutar. Vullc aprofitar estes linies per a donar-li les gràcies a tota la comissió infantil. No vullc oblidar-me d'Encarnita, Leo i d'Ester, que me han ajudat a complir el meu somi, i molt especialment als meus pares i a la meua germana Marta als que vullc moltíssim i com no a la meua tia Mimi que a banda de voler-la molt es la millor tia del mon. Moltes gràcies a tots. Andrea Castro i Puchades – FMI 2011


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 ELS NOSTRES INFANTILS Des d'ací volem tornar a agrair a tots els pares i mares la paciència i l'ajuda que ens han donat, estem molt agust amb els vostres fills i espere que a ells també ho estiguen amb nosaltres. Mil gràcies per tot. Irene i Monica.


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012 JUNTA LOCAL FALLERA D’ALFAFAR

FALLERA MAJOR INFANTIL D'ALFAFAR PAULA MARTINEZ I RODRIGUEZ

CORT D'HONOR INFANTIL MARTA TARAZONA I SELMA ROCIO HERVAS I MONTERO MARIA BAIXAULI I SANCHIS AIDA BLANCO I NUÑEZ

PRESIDENT INFANTIL D'ALFAFAR IGNACIO LLOPIS I DASI


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012

Enguany el llibret el dediquem als racons de Valéncia. Nos hem centrat en quatre, La Catedral. Les Torres de Serrans, la Plaça Redona i “Santa Catalina” i d'estos llocs volem contar alguna que atra cosa:

La Plaça Redona Anterior a la seua construcció per Salvador Escrig en 1840, existia en el mateix lloc la Plaça Nova o del Cid. Passant a ser Plaça Redona o "Clot", quan es va recompondre la zona. sobre un espai urbà vinculat des d'antic al chicotet comerç, i en particular a la venda de peix i carn. No en va, uns dels carrers pels quals s'accedix a ella encara s'anomena "de la peixcateria". És una plaça interior, de planta circular, en tres pisos de vivendes d'aspecte molt homogeneisat, a la qual cosa contribuïx la barana correguda dels balcons. Des del seu orige, els baixos de les vivendes i els parades de l'anell interior han acollit chicotets comerços dedicats a la venda d'objectes domèstics i comestibles, encara que hui en dia estan més especialisats en la venda de roba. Els dumenges el lloc es transforma en un colorista mercat d'animals, quadros i gravats, música, quincalles i efectes diversos. La Plaça Redona té quatre accessos asimètrics a la seua font central

de quatre cares laterals en la que brolla l'aigua en cada una d'elles. De les seues quatre entrades, tres ho fan en nom de carrer: Vallanca, Síndic i de La Peixcateria. La quarta com formant part de la mateixa Plaça és per la que s'accedix des de Lope de Vega. La situació estratègica de la plaça la posa molt a prop del patrimoni més important de la ciutat, com ara la Llotja de la Seda migeval, el Mercat Central moderniste, l'església de Sant Martí i l’església de Santa Caterina i el seu campanar esvelt


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012

Enguany el llibret el dediquem als racons de Valéncia. Nos hem centrat en quatre, La Catedral. Les Torres de Serrans, la Plaça Redona i “Santa Catalina” i d'estos llocs volem contar alguna que atra cosa:

“SANTA CATALINA” L'església de Santa Caterina es troba tancada en l'entramat tortuós de la Valéncia migeval , i sobre el lloc on va existir una mesquita, sent únicament visible la fachada que recau a la plaça de Lope de Vega i la seua famosa torre campanar. La capçalera de l'església queda completament embolicada per les cases circumdants igual que ocorre en el costat dret de la nau. Respecte al costat esquerre, resulta parcialment visible des del carrer de la Tapineria, el traçat desigual del qual queda tancat per un dels accessos laterals del temple. Els orígens de l'església de Santa Caterina es remonten a la pròpia conquista de Valéncia per Jaume I en 1238, ya que es tractava d'una de les deu parròquies fundacionals de la ciutat. Va rebre el nom de Santa Caterina per indicació directa del Rei el senyor Jaume en honor a la seua filla la infanta “Catalina” de la casa real d'Aragó. L'estil arquitectònic del temple és d'un gòtic mediterrani de severitat cistercenca, en nau única de sis trams, contraforts laterals entre els que s'ubiquen les capelles, i absit poligonal iluminat per allargades finestres tancades per vidrieres. L'església es cobrix en voltes de creueria entre arcs

faixons. A diferència de la resta de les esglésies gòtiques primitives valencianes la de Santa Caterina es caracterisa per rodejar en una girola l'altar principal. Així, pareix que el temple consta de tres naus al prolongar-se el deambulatori al llarg dels flancs de la nau central. És l'única església de Valéncia que disposa de girola en la capçalera a semblança de la catedral. La girola s'obri al presbiteri a través de cinc arcs apuntats. Disposa de set capelles laterals en el costat de l'epístola, dos capelles en la nau de l'evangeli i sis capelles en la girola incloent la capella de l'Adoració, que és la major de totes. Les característiques d'esta església són molt singulars, esta singularitat es deu a una mescla d'influències en l'estil gòtic: les del Llenguadoc francés que tant influïxen en la zona mediterrànea de la Corona d'Aragó, i les grans esglésies meridionals franceses de tanta influència en la Corona de Castella. A esta s'afigen atres particularitats com la inexistència d'arcbotants en els murs exteriors sustituint-los per robusts contraforts alçats sobre les naus laterals.


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012

HIMNE VALENCIÀ HIMNE D’ALFAFAR Per a ofrenar noves glòries a Espanya tots a una veu, germans, vingau. Ya en el taller i en el camp remoregen cantics d'amor, Himnes de Pau. ¡Pas a la Regió que avança en marxa triomfal! Per a Tu la vega envia la riquesa que atresora, i és la veu de l'aigua, càntic d'alegria acordat al ritme de guitarra mora. Paladins de l'Art t'ofrenen ses victòries gegantines; i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen un tapis de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades els paradissos de les riberes; penjen les arracades baix les arcades de les palmeres. Palmeres, sona la veu amada i en potentissim, vibrant ressó, notes de nostra aldaba canten les glòries de la Regió. Valencians: en peu alcem-se Que nostra veu la llum salude d'un sol novell. Per a ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans, vingau. ¡Ya en el taller i en el camp remoregen càntics d'amor, himnes de pau! ¡Flamege en l'aire nostra Senyera! ¡Glòria a la Pàtria! ¡Vixca Valéncia! ¡VIXCA! ¡¡VIXCA!! ¡¡¡VIXCA!!! Lletra:Maximiliano Thous Orts Musica:José Calixto Serrano Simeón

Mirant-se en l´espill de la nostra Albufera hi ha una vila que es diu Alfafar que a l´entorn de la seua rivera a la mare Valéncia poder-la ofrenar Mirant-se en l´espill de la nostra Albufera hi ha una vila que es diu Alfafar que a l´entorn de la seua rivera a la mare Valéncia poder-la ofrenar. Gloria al treball que es de l´home blasó, virtut sentida sols pels elegits, vibrant clarí de general resó que ens arriva al fons dels nostres pits. Virtut de tots es l´esperit, per este mig hem d´honorar, siga sempre nostre crit, vixca sempre Alfafar, ¡Vixca!, ¡Vixca! Alfafar

Lletra: José Lacreu Sena Musica: Vte. Ramón Tarazona


Llibret de l’Associació Cultural Falla l’Amistat d’Alfafar — Any 2012

LLIBRET INFANTIL DE 2012  

Est es el llibret infantil de l'Associació Cultural Falla l'Amistat d'Alfafar per a les falles de 2012