Page 1


Designfood ändrar katalog två gånger per år, vilket innebär att äldre produkter ej är gällande. Är man intresserad av någon äldre produkt får man gärna komma med en förfrågan till Designfood.

Designfood. Telefon 0513-510 60. Email info@designfood.se. www.designfood.se

G ÅVOR från arbetsgivaren är enligt hu-

ställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75-,

vudregeln skattepliktiga. Under vissa för-

eller 100-årsjubileum. Värdet får inte över-

utsättningar är dock jul-, jubileums och

stiga 1 350 kronor inklusive moms.

minnesgåvor skattefria.

MI N N E S G Å VA är en gåva av minneska-

En sådan gåva är skattefri så länge gåvans

raktär som lämnas till varaktigt anställda

värde (= marknadsvärdet inklusive moms)

i samband med att den anställde uppnår

inte överstiger vissa beloppgränser, se

viss ålder (25 eller mer) eller när anställ-

nedan. Om värdet överstiger gränsbelop-

ning upphör. Minnesgåvor är skattefria

pen är gåvan skattepliktig från första kro-

med varaktigt anställda i samband med

nan. Skattefriheten gäller inte för gåvor

minnesgåvor anses anställda med en sam-

som lämnas i pengar. Som pengar räknas

manlagd anställningstid om minst sex år.

även andra betalningsmedel som check,

Ö V R I GA G Å VO R det vill säga annan gåva

postväxel och presentkort som kan bytas

från arbetsgivare än julgåva av mindre

mot pengar.

värde, sedvanlig jubileumsgåva och skat-

JU L G ÅVA är skattefri om värdet inte över-

tefri minnesgåva, jämställs med ersätt-

stiger 450 kronor inklusive moms.

ning för utfört arbete. en sådan gåva är

JU B IL E U M S G ÅVA är en gåva till en an-

skattepliktig för den anställde.

.. SMARTA GRILLPRODUKTER I SMARTARE FORPACKNINGAR


.. ° BBQ TrAlAda Delux [ART. NR. 1238 ] • Trälåda med mässingsbeslag • 2 st kryddkvarnar, 50-100g st • Grill & BBQ In-flavor, 130ml • Grill & BBQ On-flavor, 130ml • Grill & BBQ Spray-flavor, 130 ml • 2 st BBQ & grill spice rub, 80g st • Röklåda i rostfritt • Rökspån

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

5


En grillösning, tufft designad trälåda med ett fantastiskt urval av produkter i form av In-flavor samt On-flavor och ännu en nyhet i Spray-flavor. Dessa tre är unika i sig men medför alla ett enkelt användande. Spice rubs och ett par kryddkvarnar hittar du också i denna lyxiga present. I år har vi tre varianter på trälådorna! En med röklåda och rökspån, en med Italiensk grillkrydda och en med stor kryddpåse för grill hela året. Gå in på www.designfood.se för information och tips.

6

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

.. ° BBQ TrAlAda SOMMAR 2o17

.. ° BBQ TrAlAda INSPIRATION

[ART. NR. 1239 ]

[ART. NR. 1240 ]

• Trälåda med mässingsbeslag

• Trälåda med mässingsbeslag

• 2 st kryddkvarnar, 50-100g st

• 2 st kryddkvarnar, 50-100g st

• Grill & BBQ In-flavor, 130ml

• Grill & BBQ In-flavor, 130ml

• Grill & BBQ On-flavor, 130ml

• Grill & BBQ On-flavor, 130ml

• Grill & BBQ Spray-flavor, 130 ml

• Grill & BBQ Spray-flavor, 130 ml

• 2 st BBQ & grill spice rub, 80g st

• 2 st BBQ & grill spice rub, 80g st

• Grillkrydda Grill Italia i burk, 300g

• Påse med grillkrydda, 300g

7

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

7


desig n l i n e ä r ett brett v a r u m ä r k e m ed ge n er ö s desig n o c h k v a l itets

Designline Grillbox 2017 [ART. NR. 1236 ]

Svart BBQ-plåtväska Deli [ART. NR. 1270 ]

• Pappbox med transfertryck

Rosa BBQ-plåtväska Deli [ART. NR. 1275 ]

Rosa BBQ-plåtväska Delux [ART. NR. 1271 ]

• Grill & BBQ In-flavor allround

Silverfärgad BBQ-plåtväska Deli [ART. NR. 1276 ]

Silverfärgad BBQ-plåtväska Delux [ART. NR. 1272 ]

• Grill & BBQ On-flavor honey & ginger

• Stabil plåtväska

• Stabil plåtväska

• Spicerub i påse

• Grill & BBQ Spray-flavor liquid smoke

• Kryddpåse i svart tyg

• Grillförkläde och grillvante

• Kvarnburk med grillmix

• 2 st BBQ & grill spice rub i plåtburk

• Grill & BBQ In-flavor

• Grillspade med flasköppnare i träskaft

• Kvarnburk med havssalt

• Kvarnburk med chili fire

• 3 st BBQ & grill-sås i glasflaska

• Grillgaffel med träskaft

• Grill & BBQ In-flavor allround

• 2 st grillwajrar

• Grill & BBQ In-flavor sweet & smokey

• 2 st BBQ & grill spice rub i plåtburk • Kvarnburk med havssalt

8

innehåll

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

Grön BBQ-plåtväska Delux [ART. NR. 1268 ]

Kryddpåse i tyg

• Siliconpensel

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

9


Receptlåda

Receptlåda

Just Steel

Steel

Receptlåda

Innehåller

Innehåller två

Mässing

två Design-

mönstrade

Innehåller

linekvarnar i

Gourmet-

två Gourmet-

rostfritt stål

kvarnar i rost-

kvarnar i

med havssalt

fritt stål med

mässing med

och svart-

havssalt och

havssalt och

peppar

svartpeppar

svartpeppar

[ ART. NR. 1117 ]

[ ART. NR. 1146 ]

[ ART. NR. 1153 ]

R E C E P T LÅ D A I S I LV E R M E D K R Y D D I G T Receptlåda Classic

I NN E HÅLL O CH T I P S I T R Y CK

D

E

Innehåller Gourmetkvarn

Receptlåda Koppar

i koppar med havssalt

Innehåller två Gourmet-

och en Fam. Labardi

kvarnar i koppar med

jungfruolivolja Classic

havssalt och chilifire

[ART. NR. 1115 ]

explosion [ART. NR. 1114 ]

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

11


Designline 3-pack spice rub. Presentkartong med tre plåtburkar BBQ & grill spice rub, chili & lime, cajunblandning och mango & habanero [ART. NR. 1291 ]

Designline trälåda med Gourmetkvarnar. Trälåda i natur med två gourmetkvarnar i koppar med valfria kryddor [ART. NR. 1140 ]

Designline rostfria ströare Fantastiska skruvar med innehåll av salt & peppar i en snygg förpackning [ART. NR. 1267 ] Som kund eller anställd känns det extra bra att få en gåva företagets hälsning och logo!

12

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7


Sverigebollen 2017 Sverigebollen från Designline innehåller In-flavor,

Designline BBQ-paket med Tre-kronorhalster

On-flavor honey & ginger, Spray-flavor apple & balsamico

Innehåller halster med Tre-kronorlogga, grillkrydda hjortron

och BBQ & grill spice rub malt beer [ART. NR. 1252 ]

i plåtburk, grillkrydda havtorn i plåtburk och grillkrydda i plåtburk [ART. NR. 1253 ]

SVERIGE ÄR EN STOR G R I LLNA T I O N !

14

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

15


Grill & BBQ-såser i Spray-flavorflaska, 135g.

Grill & BBQ-såser i On-flavorflaska, 135g.

Grill & BBQ-såser i In-flavorflaska, 135g. In-flavor allround [ART. NR. 6220 ].

Spray-flavor apple & balsamico

On-flavor honey & ginger [ART. NR. 6281 ].

In-flavor sweet & smokey [ART. NR. 6222 ]. Grill & BBQ In-flavor garlic &

[ART. NR. 6285 ].

On-flavor sweet & smokey [ART. NR. 6280 ].

pepper [ART. NR. 6224 ]. Grill & BBQ In-flavor liquid smoke [ART. NR. 6226 ].

Spray-flavor liquid smoke [ART. NR. 6286 ].

On-flavor slather spice preparer

Grill & BBQ In-flavor honey & ginger [ART. NR. 6223 ].

[ART. NR. 6282 ].

Designline BBQ & grill spice rub i plåtburk, 80g.

16

Designline BBQ & grill-såser i glasflaska, 250g.

Spice rub malt beer [ART. NR. 6185 ].

Spice rub cajunkrydda [ART. NR. 6182 ].

BBQ & grill sweet & smokey [ART. NR. 6202 ]. BBQ & grill honey & ginger

Spice rub chili & lime [ART. NR. 6180 ].

Spice rub mango & habanero [ART. NR. 6183 ].

[ART. NR. 6203 ]. BBQ & grill smokey & hot fire [ART. NR. 6204 ].

Spice rub allround [ART. NR. 6181 ].

Spice rub chimichurri [ART. NR. 6184 ].

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7


G o u r m et k v a r n E N i bro n s E LL E R m ä ssi n g m ed k er a m is k t k v a r n v er k . LÄ T T A T T S T ÄLLA F I N - E LL E R G R O VMALT .

Himalayasalt,

Peppar-

Chili fire &

Svart-

Havssalt,

Peppar-

Chili fire &

Havssalt,

Himalaya-

Svartpeppar,

400g

blandning,

explosion

peppar, 180g

400g

blandning,

explosion

400g

salt, 400g

180g

[ART. NR. 6826 ]

180g

flowers, 135g

[ART. NR. 6827 ]

[ART. NR. 6825 ]

180g

flowers,

[ART. NR. 6830 ]

[ART. NR. 6831 ]

[ART. NR. 6832 ]

[ART. NR. 6828 ]

[ART. NR. 6829 ]

[ART. NR.

135g

6833 ]

[ART. NR. 6834 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

19


G o u r m et k v a r n E N i K O P P A R m ed k er a m is k t k v a r n v er k . LÄ T T A T T F Y LLA P Å – R E F I LLp å s a r fi n n s .

Gourmetkvarn Refill. Havssalt, 400g [ART. NR. 9500 ] Himalayasalt, 400g [ART. NR. 9501 ] Pepparblandning, 180g [ART. NR. 9502 ] Presenlåda till Gourmetkvarnen [ART. NR. 1277]

Svartpeppar, 200g [ART. NR. 9503 ]

Grillkrydda

Grill-

Limesalt,

Svartpeppar,

Sallads-

Örtsalt, 200g

Havssalt,

Chili-

Peppar-

Himalaya-

Havsalt &

Citron, blåklint

Chili fire &

Chili fire, 140g

Exklusiv presentlåda i sidenmatt svart. En gåva

Grillblandning, 200g [ART. NR. 9504 ]

med rostade

blandning,

380g

180g

krydda, 200g

[ART. NR. 6771 ]

400g

blandning,

blandning,

salt, 400g

blåklint, 300g

& tranbär,

explosion

[ART. NR. 9506 ]

med egna logon på, en hälsning till personal

Chiliblandning, 140g [ART. NR. 9505 ]

kryddor, 200g

200g

[ART. NR. 6772 ]

[ART. NR. 6763 ]

[ART. NR. 6770 ]

[ART. NR. 6760 ]

140g

180g

[ART. NR. 6761 ]

[ART. NR. 6784]

300g

flowers, 135g

eller kund. Vi skräddarsyr etiketter efter dina

Citron, blåklint & tranbär, 300g [ART. NR. 9507 ]

[ART. NR. 6768 ]

[ART. NR. 6764 ]

[ART. NR. 6765 ]

[ART. NR. 6762 ]

[ART. NR. 6782]

[ART. NR. 6783]

behov!

Chili fire & explosion flowers, 135g [ART. NR. 9508 ]

20

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

21


Keramikburk med keramiksked och 15g malda kryddor

Keramikställ med två keramikburkar,

Grön burk med oregano [ART. NR. 9006 ]

Svart burk med svartpeppar [ART. NR. 9005 ]

Orange burk med grillkrydda [ART. NR. 9010 ]

Vit burk med vitpeppar [ART. NR. 9011 ]

Vit burk med svart-

skedar och kryddor [ART. NR. 1151 ]

Gul burk med curry [ART. NR. 9007 ]

Rosa burk med himalayasalt [ART. NR. 9004 ]

Vit burk med socker [ART. NR. 9012 ]

Vit burk med himalayasalt [ART. NR. 9001 ]

peppar [ART. NR. 9002 ]

Designline Världens Smaker i plåtburk

Italiensk Bruschetta, 75g [ART. NR. 6417 ]

Designline Chili i plåtburk

Amerikansk Cajunkrydda, 90g [ART. NR. 6415 ]

Italiensk Arrabbiata, 75g [ART. NR. 6413 ]

Chili habanero, 350 000 scoville, 75g [ART. NR. 6407 ]

22 cm med svartpeppar [ART. NR. 6841 ]

Amerikansk American Grill, 100g [ART. NR. 6410

Brasiliansk Grill Brasil, 100g [ART. NR. 6412 ]

Chili 100 000 scoville, 60g [ART. NR. 6400 ]

22 cm med havssalt [ART. NR. 6840 ]

Svensk Grillkrydda Havtorn, 100g [ART. NR. 6414 ]

Mexikansk Grill Tex-mex, 100g [ART. NR. 6411 ]

Chili 30 000 scoville, 60g [ART. NR. 6401 ]

Designline Salt & Pepper Collection, 18 cm rostfria kvarnar

27 cm med svartpeppar [ART. NR. 6843 ]

Svensk Grillkrydda Hjortron, 90g [ART. NR. 6419 ]

Japansk Wasabi-mix, 40g [ART. NR. 6418 ]

Chili ancho 3 000 scoville, 50g [ART. NR. 6402 ]

Med himalayasalt [ART. NR. 6870 ]

Med lingonsalt [ART. NR. 6873 ]

27 cm med havssalt [ART. NR. 6842 ]

Designline dubbelkvarn

Mexikansk Grill Tex-mex, 100g [ART. NR. 6411 ]

Kinesisk Chili & Sichuan, 40g [ART. NR. 6418 ]

Chili el grande 1 000 scoville, 60g [ART. NR. 6403 ]

Med äppelsalt [ART. NR. 6872 ]

Med alg & chili-salt [ART. NR. 6874 ]

32 cm med svartpeppar [ART. NR. 6845 ]

Rostfritt stål med salt och

Med svartpeppar [ART. NR. 6871 ]

32 cm med havssalt [ART. NR. 6844 ]

peppar [ART. NR. 6846 ]

Thailändsk Coconut Lemon Sourcream, 50g [ART. NR. 6420 ]

22

Designline Rostfri Kvarn

D

E

S

Chili Fire, 500 scoville, 70g [ART. NR. 6405 ]

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

23


M e d i n s p i r at i o n f r å n s v e n s k a o c h n o r d i s k a s m a k e r . V i e r b j u d ER b å d e t r a d i t i o n o c h i n n ovat i o n . Va d k l i n g a r i n t e sv e n s k a r e ä n j u s t n a m n e t ANDERSSON .

A taste of Sweden – presentbox 2

A taste of Sweden – trälåda

Innehåller presentkartong, 150g senap med tryffel, 150g senap med fikon, 150g senap

Innehåller trälåda, 200ml rödbetsketchup, 200ml ekologisk

med pepparrot, 200ml rödbetsketchup, 200ml ekologisk rapsolja och 200ml rapsoliv

rapsolja och 200ml rapsoliv [ART. NR. 1156 ]

[ART. NR. 1155 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

25


STABILA PAPPKARTONGER M ED SPÄNNANDE i n n e h å l l , VARAV EN BORDSDISPLA Y – PRAKTISK ATT STÄLLA PÅ BORDET. I ÅR PRESENTERAR VI EN N Y PRESENTF Ö RPACKNING M ED S M AKSATT SENAP.

A taste of Sweden – 3-pack senap

A taste of Sweden – presentbox 1

Innehåller presentkartong, 150g BBQ-senap, 150g senap med tryffel och

Innehåller bordsdisplay/presentkartong, 200ml rödbetsketchup,

150g senap med pepparrot [ART. NR. 1292 ]

200ml gurkketchup, 200ml rapsoliv och 200ml balsoj [ART. NR. 1154 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

27


Friska smaker som r ö d b e ts k e t c h u p o c h g u r k k e tc h u p. Rapsoliv – en smart b l a n d n i n g av r a p s OCH OLIVOLJA . Balso – en blandning av b a l s a m v i n ä g e r OCH SOJA.

Senap med pepparrot,

Senap med fikon,

150g

150g

[ART. NR. 4281 ]

[ART. NR. 4282 ]

N Y HETER F Ö R SÄSONGEN ÄR BB Q - SENAP OCH RAPSOLJA M ED R Ö KS M AK F Ö R ALLA GRILLÄLSKARE.

28

Balso,

Rapsoliv,

Rödbetsketchup,

Gurkketchup,

Rapsolja citron

Rapsolja kokos

Rapsolja rosmarin

Rapsolja

Rapsolja med

BBQ-senap,

Senap med tryffel,

200ml

200ml

200ml

200ml

& dill, 200ml

& mango, 200ml

& svamp, 200ml

ekologisk, 200ml

röksmak, 200ml

150g

150g

[ART. NR. 4271 ]

[ART. NR. 4270 ]

[ART. NR. 4283 ]

[ART. NR. 4284 ]

[ART. NR. 4273 ]

[ART. NR. 4275 ]

[ART. NR. 4274 ]

[ART. NR. 4272 ]

[ART. NR. 4276 ]

[ART. NR. 4285 ]

[ART. NR. 4280 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

29


Familjen Labardi kommer från italienska staden Montegiorgio i regionen Marche. Med mångårig erfarenhet har familjen Labardi testat, smakat och b landat kryddor. Därav den mångfald och kvalitet som de kan erbjuda.


Fam. Labardi olivoljor &

Fam. Labardi olivoljor.

Fam. Labardi trälåda med tre ekologiska oliv-

Fam. Labardi trälåda med 3 olivoljor.

kryddkvarn. Innehåller en

Innehåller två valfria

oljor. Presentlåda i naturträ med tre glas-

Presentlåda i naturträ med tre glasflaskor

kryddkvarn med sallads-

olivoljor eller balsamico

flaskor smaksatta ekologiska jungfruolivoljor,

valfritt ur Fam. Labardi Selection

krydda och två valfria

ur Fam. Labardi Selection

basilika, rosmarin och oregano [ART. NR. 1152 ]

[ART. NR. 1143 ]

olivoljor ur Fam. Labardi

[ART. NR. 1102 ]

Selection [ART. NR. 1131 ]

Fam. Labardi 3-pack olivoljor. Smaksatta extra jungfruoliv-

Fam. Labardi 2016. Innehåller taralli, pesto rosso, pesto al basilico, smaksatt

oljor, delikat, rosmarin och tryffel [ART. NR. 1293 ]

honung, marmelad, tomatsås och jungfruolivolja classic [ART. NR. 1118 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

33


Fam. Labardi delikatesser

Fam. Labardi Taralli

Fam. Labardi Glassa Gourmet, 180g.

Tomatsås. 100% pärontomater från Abruzzo, 500ml [ART. NR. 4102 ]

Tradizionale

Glassa bianco. Smaksättare baserad på

Tryffelhonung, 110g [ART. NR. 4000 ]

Traditionell italiensk

vitvinsvinäger [ART. NR. 6212 ]

Peperoncinohonung, 110g [ART. NR. 4001 ]

taralli, 250g

Glassa fikon. Aceto balsamico di Modena

Pesto rosso, 180g [ART. NR. 4005 ]

[ART. NR. 4100 ]

[ART. NR. 6211 ]

Pesto al basilico, 195g [ART. NR. 4004 ]

Glassa classica. Aceto balsamico di Modena

Fikonmarmelad, 110g [ART. NR. 4007 ]

[ART. NR. 6210 ]

Rödlöksmarmelad, 110g [ART. NR. 4003 ]

Glassa tryffel. Aceto balsamico di Modena

Päronmarmelad, 110g [ART. NR. 4002 ]

[ART. NR. 6213 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

35


No 5. Pasta Farfalle Bianco-nere. Svart-vita

No 3. Pasta Farfalle Italia. Grönvit-röda fjärilar

fjärilar [ART. NR. 3004 ]

[ART. NR. 3002 ] Fam. Labardi Pasta Collection Liten 125g. Mellan 250g. Stor 500g.

Fam. Labardi Olivolja Classic. Medium-

36

fruktig extra jungfruolivolja gjord på Dritto-

No 2. Pasta Farfalle Arlecchino. Regnbågs-

No 19. Pasta Farfalle Sverige. Gul-blå fjärilar

& Leccino-oliver, 0,5 liter [ART. NR. 4200 ]

färgade fjärilar [ART. NR. 3001 ]

[ART. NR. 3018 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7


Extra jungfruolivolja, vinäger och balsamvinäger. 100ml.

No 1

No 1 EKO

No 2

No 3

No 4

No 4 EKO

No 5

No 5 EKO

No 6

No 7

No 8

No 9

No 10

No 11

No 12

No 13

No 14

No 15 EKO

No 16

No 17

No 18

No 19

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja

Olivolja &

Olivolja

Balsamvin-

Balsam-

Balsam-

Olivolja

Balsam-

Olivolja

Balsam-

Vinäger-

Äppelcider-

Condimen

Delikat

Delikat.

med citron

med piripiri

med

med

med

med

med tryffel

med svamp

balsam-

med

äger. Condi-

vinäger

vinäger

med lime

vinäger

med

vinäger med

dressing.

vinäger

to. Baserad

[ ART. NR.

Ekologisk

[ ART. NR.

[ ART. NR.

basilika

basilika.

rosmarin

rosmarin.

[ ART. NR.

[ ART. NR.

vinäger

saffran

mento a base

med

med

[ ART. NR.

med fikon

oregano.

granatäpple

Condimen-

[ ART. NR.

på vit bal-

4203 ]

[ ART. NR.

4207 ]

4209 ]

[ ART. NR.

Ekologisk

[ ART. NR.

Ekologisk

4205 ]

4206 ]

[ ART. NR.

[ ART. NR.

di balsamico

hasselnöt

mango

4211]

[ ART. NR.

Ekologisk

[ ART. NR.

to bianco

4260 ]

samvinäger

4208 ]

[ ART. NR.

4204 ]

[ ART. NR.

4251 ]

4210 ]

di Modena

[ ART. NR.

[ ART. NR.

4254 ]

[ ART. NR.

4255 ]

[ ART. NR.

[ ART. NR.

[ ART. NR.

4253 ]

4252 ]

4261 ]

4256 ]

4223 ]

4220 ]

4221 ]

4222 ]

4250 ]

För att få en IGP-certifierad balsamvinäger måste den åldras minst 60 dagar i träfat

38

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

och vidare till 3 år, efter detta kan man kalla balsamvinägern för lagrad. Förfaringsättet har erkänts av konsortium som ansvarar för regleringen om Aceto Balsamico di Modena.

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

39


Detta är en exklusiv kollektion, som fräschas upp varje år inför en noga utvald extra jungfruolja. Hantverkare handmålar terrakotta-

Orci Classic keramik Classic vit

Classic regnbåge

Classic prickar

[ART. NR. 1004 ]

[ART. NR. 1006 ]

[ART. NR. 1009 ]

Orci Colors glas

Orci Colors glas

Silver [ART. NR. 1000 ]

Guld [ART. NR. 1027 ]

Orci Refill plåtlåda [ART. NR. 1020 ]

kannor med färger och motiv från den hävdvunna vasmålningen traditionellt i Apulien. Oljorna har utnämnts till bäst i världen.

Orci Capri keramik

Orci Capri keramik

Orci Capri keramik

Orci Puglia keramik

Orci Puglia keramik

Orci Puglia keramik

ljusblå [ART. NR. 1026 ]

röd [ART. NR. 1024 ]

grön [ART. NR. 1025 ]

ljusblå [ART. NR. 1022 ]

orange [ART. NR. 1021 ]

grön [ART. NR. 1023 ]

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

41


egen br a n di n g Designfood ändrar katalog två gånger per år, vilket innebär att äldre produkter ej är gällande. Är man intresserad av någon äldre produkt får man gärna komma med en förfrågan till Designfood.

Designfood. Telefon 0513-510 60. Email info@designfood.se. www.designfood.se

Vi kan hjälpa till med att profilera dig och ditt företag. Här är några exempel på en enklare lösning. Egna etiketter och tags på kryddpåsar, burkar, flaskor och presentförpackningar. Kontakta gärna oss på telefon 0513-510 60 eller mail info@designfood.se

42

D

E

S

I

G

N

F

O

O

D

S

O

M

M

A

R

2

0

1

7

G ÅVOR från arbetsgivaren är enligt hu-

ställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75-,

vudregeln skattepliktiga. Under vissa för-

eller 100-årsjubileum. Värdet får inte över-

utsättningar är dock jul-, jubileums och

stiga 1 350 kronor inklusive moms.

minnesgåvor skattefria.

MI N N E S G Å VA är en gåva av minneska-

En sådan gåva är skattefri så länge gåvans

raktär som lämnas till varaktigt anställda

värde (= marknadsvärdet inklusive moms)

i samband med att den anställde uppnår

inte överstiger vissa beloppgränser, se

viss ålder (25 eller mer) eller när anställ-

nedan. Om värdet överstiger gränsbelop-

ning upphör. Minnesgåvor är skattefria

pen är gåvan skattepliktig från första kro-

med varaktigt anställda i samband med

nan. Skattefriheten gäller inte för gåvor

minnesgåvor anses anställda med en sam-

som lämnas i pengar. Som pengar räknas

manlagd anställningstid om minst sex år.

även andra betalningsmedel som check,

Ö V R I GA G Å VO R det vill säga annan gåva

postväxel och presentkort som kan bytas

från arbetsgivare än julgåva av mindre

mot pengar.

värde, sedvanlig jubileumsgåva och skat-

JU L G ÅVA är skattefri om värdet inte över-

tefri minnesgåva, jämställs med ersätt-

stiger 450 kronor inklusive moms.

ning för utfört arbete. en sådan gåva är

JU B IL E U M S G ÅVA är en gåva till en an-

skattepliktig för den anställde.


Designfood. Telefon 0513-510 60. Email info@designfood.se. www.designfood.se

Designfood vinter 2016 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you