Page 20

LÄGET ÄR AKUT FÖR BARNEN

Just nu riskerar 1,4 miljoner barn att dö i hungerkatastrofen och tiden håller på att rinna ut. Svälten är ett faktum i Sydsudan och nu står också Nigeria, Somalia och Jemen på gränsen till en svältkatastrof. UNICEF finns på plats i de drabbade länderna och behandlar barn mot undernäring. Men behoven är enorma och varje minut räknas. Din hjälp behövs nu. Ge en gåva idag på unicef.se/hunger och rädda barns liv.

UNICEF Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Fabo - Hemkänsla nummer 1 2017.  
Fabo - Hemkänsla nummer 1 2017.  
Advertisement