Page 1

Kattebel

het leven zoals het is ... in onze school | jaargang 10 | nr.1 - september 2012 | een uitgave van de ouderraad i.s.m. de school

Veilig naar school

Nieuw op school? Dan is deze schoolkrant er eentje om bij te houden. Je vindt er een overzicht van iedereen in het schoolteam, een kalender van het eerste trimester en al een voorsmaakje van de activiteiten die eraan komen dit schooljaar. Gooi ‘m dus niet weg, maar hang ‘m aan de muur.

Fout- en dubbelparkeren voor de school­ poort zorgt voor onnodige files en is bo­ vendien gevaarlijk. Het schoolteam en de werkgroep verkeer vragen alle ouders om te parkeren op de parkeerplaatsen aangeduid op het plannetje. Het is vlakbij, en zo maken we aan de schoolpoort een rustigere en dus veiligere omgeving voor onze jonge voetgangers en fietsers. ’s Avond kan je kind dan onder begeleiding van de rij veilig de straat oversteken naar de parkeerplaatsen. Door samen met je kind met de fiets naar

school te komen, geraakt je kind vertrouwd met echte verkeerssituaties en leert het veilig fietsen. Dat is een ideale aanvulling op de verkeerslessen op school. Werken aan een veilige schoolomgeving is iets waar we allemaal dagelijks werk van kunnen maken!

Kom naar de infoavond De infoavonden in het begin van het schooljaar zijn niet alleen bedoeld voor nieuwe ouders. Ook wie de school al goed kent, krijgt er belangrijke nieuwe informatie te horen. Je kan kennismaken met de nieuwe juf of meester van je kind en ontdekt hoe het er dit schooljaar aan toe zal gaan. Het is belangrijk dat je als ouder goed op de hoogte bent van afspraken rond huiswerk, lessen, wat je kind dit schooljaar zal leren en wat er van jou als ouder verwacht wordt. Door naar de infoavond te komen vermijd je misverstanden en frustratie later op het schooljaar. Noteer dus in je agenda:

Infoavond kleuters Kesselsesteenweg: 4 september, om 20u

Infoavond kleuters Kriekenstraat: 10 september, om 20u

Infoavond lagere school: 6 september, om 20u

Deze eerste Kattebel wordt aangeboden door de school.

p.1


Wie is wie? Vanaf september zullen er ook PWA’ers werkzaam zijn bij ons op school.

Cindy Meirsman zal instaan voor de vooropvang in de Kriekenstraat. Helga Melis en Anne Marie Truyen zullen tijdens de middagen ondersteuning bieden in de kleuterrefter en op de speelplaats.

p.2

Kleuters 1 Evi Van Roosbroeck

Kleuters 2 Ingrid Van Peer

Kleuters 3 Heidi De Roover

Kleuters 3 Tinneke Meuris

2de leerjaar A Johan Ceulemans

2de leerjaar B Els De Zitter

3de leerjaar A Ilse Crauwels

3de leerjaar B Ann S’Jongers

Lichamelijke opvoeding Chris Van Gestel

Zorg Annemie Monsieur

Onderhoud Brigitte De Meyer

Onderhoud Dominique Lambrechts


Contacteer ons:

Basisschool H. Familie Kesseslesteenweg 1, 2500 Lier info@fali.be 03 480 12 20 (Kesselsesteenweg) 03 491 84 76 (Kriekenstraat) afdeling ‘t Kriekje Kriekenstraat 14, 2500 Lier www.fali.be

Directeur Nicole De Ridder

Administratie Klaar D’Helft

Kleuters 4 Christiane De Haes

Kinderverzorging Myriam Steukers

1ste leerjaar A Ilse Brioen

1ste leerjaar B Ann Vercammen

4de leerjaar A Liesbeth Belmans

5de leerjaar A An Van Dessel

5de leerjaar B Kizzy Eyckmans

6de leerjaar Paul Van der Hoeven

Kleuters 2 Betty Van Oekel

Kleuters 1 + kleuterturnen Els Verdeyen

Kriekenstraat:

OKAN- leerkracht, ICT-coördinator en 5de leerjaar Katrien Kusseneers

Kleuters 1 + zorg kleuters Liesbeth Geboers

p.3


Wat kan je verwachten?

Planning eerste trimester ma. 3 september 2012: �������������������������� begin nieuw schooljaar di. 4 september 2012: ���������������������������� infoavond voor de ouders van kleuters in de school aan de Kesselsesteenweg do. 6 september 2012: ��������������������������� infoavond voor de ouders van leerlingen in de lagere school ma. 10 september 2012: ������������������������ infoavond voor de ouders van kleuters in de school aan de Kriekenstraat do. 13 september 2012: ������������������������� zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar ma. 17 september 2012: ������������������������ meester op de fiets 5e & 6e leerjaar do. 20 september 2012: ������������������������� zwemmen 4e, 5e& 6e leerjaar vr. 21 september 2012: �������������������������� strapdag do. 27 september 2012: ������������������������� zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar ma. 1 oktober 2012: ������������������������������� facultatief verlof wo. 10 oktober 2012: ����������������������������� vlaaienslag do. 11 oktober 2012: ������������������������������ uitstap naar de kinderboerderij voor alle kleuters do. 11 oktober 2012: ������������������������������ zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar wo. 17 oktober 2012: ����������������������������� openklasdag nieuwe kleuters do. 18 oktober 2012: ������������������������������ zwemmen 4e, 5e & 6e leerjaar do. 25 oktober 2012: ������������������������������ zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar vr. 26 oktober 2012: ������������������������������� rapport lagere school 29 oktober t.e.m. 4 november: ��������������� herfstvakantie do. 8 november 2012: ���������������������������� zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar do. 15 november 2012: �������������������������� zwemmen 4e, 5e & 6e leerjaar di. 20 november 2012: ��������������������������� oudercontact kleuters Kriekenstraat do. 22 november 2012: �������������������������� oudercontact kleuters Kesselsesteenweg do. 22 november 2012: �������������������������� zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar ma. 26 november 2012: ������������������������� pedagogische studiedag do. 6 december 2012: ���������������������������� zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar wo. 12 december 2012: ������������������������� openklasdag nieuwe kleuters do. 13 december 2012: �������������������������� zwemmen 4e, 5e & 6e leerjaar do. 20 december 2012: �������������������������� zwemmen 1e, 2e & 3e leerjaar do. 20 december 2012: �������������������������� rapport & oudercontact lagere school

Studietoelage?

Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage dan je denkt. Misschien jij ook?

• ‘punten’ in het gezin. Elk kind ten laste telt voor één punt. Kinderen met een handicap of studenten hoger onderwijs tellen dubbel.

De basisvoorwaarden:

• Kadastraal inkomen van gebouwen of gronden waar je niet woont of die je niet gebruikt voor je eigen beroep. Als dat uitzonderlijk hoog is, kom je niet in aanmerking.

• Je kind moet op 31 december 2012 Belg zijn. Als dat niet zo is, moeten kind of ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben. • Je kind volgt een erkende opleiding aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dat is bij basisschool H. Familie uiteraard het geval. • Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal stijgt met de leeftijd. • Leerlingen uit de lagere school mogen maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Waarmee wordt rekening gehouden? • Het gezinsinkomen van 2010 (aanslagjaar 2011). Als dat inkomen in 2012 gedaald is, kan daar rekening mee gehouden worden. Je moet het wel vermelden.

p.4

Verkeerslessen

Gezond ontbijt

Theaterbezoek

Sport op school

Hoe hoog is de toelage? Voor kleuters is de toelage altijd € 87,33. Voor leerlingen in het lager onderwijs kan de toelage variëren tussen € 98,25 en € 147,37

Aanvragen? Je vraagt de toelage het makkelijkst online aan. Daarvoor heb je ofwel een e-ID ofwel een federaal token nodig. Wie online belastingen invult, heeft dat al. Surf naar www.studietoelagen.be voor meer informatie en het aanvragen van een studietoelage.

Colofon De volgende Kattebel De volgende Kattebel krijg je op het einde van het eerste trimester. Wil je iets laten verschijnen? Bezorg het dan ten laatste op 3 december via e-mail op toon@automaton.be. Teksten liefst in de email zelf typen/plakken met zo weinig mogelijk opmaak. Foto’s en tekeningen toevoegen als bijlage.

Kattebel September 2012  

De Kattebel is de schoolkrant van basisschool Heilige Familie in Lier (België)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you