Page 1

KURSKATALOG 2019/2020


INNEHÅLL ARBETSRÄTT 1 AVTALS- BOLAGS- OCH SKATTERÄTT 2 ENTREPRENAD- OCH FASTIGHETSRÄTT 4 FAMILJERÄTT 4 IMMATERIALRÄTT 5 IT-RÄTT 5 MIGRATIONSRÄTT 6 MILJÖRÄTT 6 OFFENTLIG RÄTT 7 UPPHANDLING 9 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT 9 SÅ ARBETAR VI 12 VÅRT KURSUTBUD 13

2019-10-11


ARBETSRÄTT NYHET! SKILJEFÖRFARANDE I TVISTER OM VD-AVTAL OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSAVTAL När skiljeklausul vid anställningsavtalstvist utgör rättegångshinder och de särskilda regler som bör beaktas Datum: 20 november 2019 Föreläsare: Erik Sinander, jur. dr., Stockholms universitet. Seminarieavgift: 7 100 kr

DET UTMANANDE MÖTET – ATT HANTERA HOT OCH VÅLD I SIN YRKESROLL En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll Datum: 23 mars 2020 Föreläsare: Lena Ljungdahl, säkerhetsexpert, 2Secure Seminarieavgift: 6 500 kr

INTERKULTURELL KOMPETENS – MÖTET MELLAN OLIKA REFERENSRAMAR Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering Datum: 16 december 2019 Föreläsare: Meta Broddare, säkerhetsexpert, 2Secure Seminarieavgift: 6 500 kr

NYHET! FÖRÄLDRALEDIGA OCH GRAVIDA – ARBETSGIVARES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Genomgång av reglerna om föräldraledighet samt gravidas arbetstagares skydd mot diskriminering Datum:29 april 2020 Föreläsare: Jenny Welander Wadström, advokat och delägare, Rochier och Julia DeMarinis Giddings, processförare, Diskrimineringsombudsmannen Seminarieavgift: 6 700 kr

ATT BEMÖTA RÄTTSHAVERISTISKT BETEENDE Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet Datum: 6 februari 2020, 23 april 2020. 4 juni 2020, 3 september 2020, 22 okrober 2020, 9 december 2020 Föreläsare: Jakob Carlander, psykoterapeut, LJ Carlander Seminarieavgift: 6 200 kr

NYHET! LABOUR AND EMPLOYMENT LAW AT EMBASSIES Labour and employment law issues at embassies in Sweden Datum: 5 maj 2020 Föreläsare: Erik Sinander, jur. dr., Stockholms universitet. Seminarieavgift: 6 900 kr

NYHET! ATT HANTERA MISSKÖTSEL, SJUKDOM, UPPSÄGNING INOM OFFENTLIG SEKTOR Om arbetsrätt i svåra situationer Datum: 11 februari 2020 Föreläsare: Georg Frick, arbetsgivarkonsult, Frick HRconsulting AB Seminarieavgift: 6 700 kr

EN INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ – FÖR EN VÄLMÅENDE ARBETSPLATS Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten Datum: 11 maj 2020 Föreläsare: Meta Broddare, säkerhetsexpert, 2Secure Seminarieavgift: 6 700 kr

KLARSPRÅK I PRAKTIKEN (1,5 DAGAR) Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter Datum: 11 mars 2020, 6 oktober 2020 Föreläsare: Ann-Louise Forsström, examinerad språkkonsult, Språkvård & Samtalsutveckling Seminarieavgift: 8 400 kr

ARBETSRÄTT – SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet Datum: 27 maj 2020 Föreläsare: Sören Öman, ordförande, Arbetsdomstolen Seminarieavgift: 6 700 kr

1


AVTALS- BOLAGS- OCH SKATTERÄTT DEN NYA DATAEKONOMIN – RÄTTSLIGA ASPEKTER Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster Datum: 13 november 2019 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel Westman Seminarieavgift: 7 400 kr

Föreläsare: Erik Nerep, professor, Handelshögskolan i Stockholm Seminarieavgift: 7 600 kr AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och til�låtet? Datum: 31 januari 2020 Föreläsare: Erik Nerep, professor, Handelshögskolan i Stockholm Seminarieavgift: 8 100 kr

ANTI-KORRUPTION Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption Datum: 14 november 2019, 27 april 2020 Föreläsare: Louise Brown, senior advisor, CredAbility, Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM) och Robert Engstedt, kammaråklagare, Riksenheten mot korruption, Åklagarmyndigheten Seminarieavgift: 2019: 6 900 kr, 2020: 7 200 kr

AVTALSFRÅGOR I OFFENTLIG UPPHANDLING När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader Datum: 5 februari 2020 Föreläsare: Andrea Sundstrand, docent, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 700 kr

AB-AVTALENS ANSVARSREGLER – FELBEDÖMNING OCH PÅFÖLJDER Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid Datum: 18 november 2019, 10 december 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 600 kr, 2020: 7 800

3D-SKRIVARE – EN RÄTTSLIG UTMANING Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik Datum: 18 mars 2020 Föreläsare: Christina Wainikka, jur. dr. och policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv Seminarieavgift: 7 300 kr

MUSIKJURIDIK Musikbranschens kommersiella och legala frågor Datum: 28 november 2019 Föreläsare: Jerker Edström, advokat, Ström Advokatbyrå KB och Richard Wessman, advokat och jur. dr., Advokatfirman Vinge KB Seminarieavgift: 6 900 kr

AVANCERAD TRAFIKSKADEREGLERING Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer Datum: 19 mars 2020 Föreläsare: Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholms universitet och Lars Eriksson, försäkringsjurist, Trygg-Hansa Seminarieavgift: 7 900 kr

NYHET! IMMATERIALRÄTTENS STRUKTUR Immateriella ensamrättens uppkomst, omfång och upphörande samt registreringssystemens funktion Datum: 29 november 2019 Föreläsare: Richard Wessman, advokat och jur. dr., Jakob Kraus, bitr. jur. och Ilze Lukins, bitr. jur, Advokatfirman Vinge KB Seminarieavgift: 7 100 kr

AI OCH AFFÄRSJURIDIK Hur artificiell intelligens kan användas för att förbättra verksamheten Datum: 24 mars 2020 Föreläsare: Anne Håkansson, professor data- och systemvetenskap, KTH Sverige, UIT Norge och Charlotta Kronblad, jurist, Chalmers tekniska högskola Seminarieavgift: 7 900 kr

NYHET! FÅMANSFÖRETAGSBESKATTNING – ÄVEN I INTERNATIONELLA SITUATIONER Genomgång om hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i utvalda nationella och internationella situationer Datum: 2 december 2019 Föreläsare: Jesper Johansson, postdoktoral forskare, Handelshögskolan i Stockholm Seminarieavgift: 7 400 kr

ÄTA-ARBETEN Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter Datum: 26 mars 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 800 kr

ATT OPTIMERA SITT AVTALSSKRIVANDE En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning Datum: 4 december 2019, 19 februari 2020 Föreläsare: Magnus Eriksson, advokat och Olof Larsberger, advokat, Kastell Advokatbyrå AB Seminarieavgift: 2019: 7 500 kr, 2020: 7 700 kr

FILMJURIDIK Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor Datum: 2 april 2020 Föreläsare: Emilia Hempel, advokat, Ström Advokatbyrå och Elisabeth Bill, bolagsjurist, Svenska Filminstitutet Seminarieavgift: 7 200 kr

AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter Datum: 10 december 2019

JURIDIK FÖR FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och

2


forskningssamarbeten genererar Datum: 24 april 2020 Föreläsare: Ia Modin, advokat, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Peter Sande, advokat, Sandart & Partners Advokatbyrå och Åsa Hellstadius, jur. dr., Stockholms universitet Seminarieavgift: 7 200 kr

mobila betalningar – samt aktuella regelförändringar Datum: 25 maj 2020 Föreläsare: Johan Terfelt, senior advisor, Handelsbanken och Lars Rutberg, bankjurist, Svenska Bankföreningen Seminarieavgift: 7 300 kr INTRODUKTION TILL LOU OCH OFFENTLIG UPPHANDLING Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken Datum: 30 september 2020 Föreläsare: Johan Söderberg, jurist och civilekonom, Peak Procurement Seminarieavgift: 6 400 kr

NYHET! BLOCKCHAIN OCH JURIDIKEN Tekniken som inom kort kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden Datum: 4 maj 2020 Föreläsare: David Suomalainen, departementssekreterare, Regeringskansliet, Finansdepartementet Seminarieavgift: 7 200 kr DESIGNRÄTT – DE ÖVERLAPPANDE SKYDDEN Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt Datum: 6 maj 2020 Föreläsare: Christina Wainikka, jur. dr. och policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv Seminarieavgift: 7 600 kr

FÖRDJUPNING I LOU OCH OFFENTLIG UPPHANDLING Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut Datum: 1 oktober 2020 Föreläsare: Johan Söderberg, jurist och civilekonom, Peak Procurement Seminarieavgift: 6 400 kr

HUR BERÄKNAS ERSÄTTNINGEN I ENTREPRENADER – ERSÄTTNINGSMODELLER OCH SKADESTÅNDSREGLER Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06 Datum: 14 maj 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 800 kr

AB-AVTALENS ANSVARSREGLER – RISK OCH ANSVAR UNDER ENTREPRENADTID Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna Datum: 15 oktober 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 600 kr

BETALTJÄNSTLAGEN OCH ELEKTRONISKA PENGAR Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor – särskilt om

3


ENTREPRENAD- OCH FASTIGHETSRÄTT AB-AVTALENS ANSVARSREGLER – FELBEDÖMNING OCH PÅFÖLJDER Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid Datum: 18 november 2019, 10 december 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 600 kr, 2020: 7 800

HUR BERÄKNAS ERSÄTTNINGEN I ENTREPRENADER – ERSÄTTNINGSMODELLER OCH SKADESTÅNDSREGLER Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06 Datum: 14 maj 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 800 kr

NYHET! SPECIELL FASTIGHETSRÄTT – TILLÅTEN OCH ÄNDRAD MARKANVÄNDNING, MARKÅTKOMST OCH ERSÄTTNING Former för tvångsvis ianspråktaganden av mark samt ersättningsfrågor Datum: 3 mars 2020 Föreläsare: Elisabeth Ahlinder, jur. dr., Stockholms universitet och Richard Hager, docent, Uppsala universitet Seminarieavgift: 7 800 kr

AB-AVTALENS ANSVARSREGLER – RISK OCH ANSVAR UNDER ENTREPRENADTID Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna Datum: 15 oktober 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 600 kr

ÄTA-ARBETEN Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter Datum: 26 mars 2020 Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, NCC Building Seminarieavgift: 7 800 kr

FAMILJERÄTT KOMPLICERADE BOUTREDNINGAR Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras Datum: 18 december 2019 Föreläsare: Johan Schüldt, advokat, Advokat Johan Schüldt AB Seminarieavgift: 7 100 kr

PRAKTISK BODELNING En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken Datum: 11 november 2019, 21 april 2020 Föreläsare: Cecilia Runesson, advokat, Advokat Cecilia Runesson AB Seminarieavgift: 2019: 6 900 kr, 2020: 7 100 kr

NYHET! SVENSK OCH INTERNATIONELL ARVSRÄTT Gåva och testamente, boutredning och bodelning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte Datum: 25 mars 2020 Föreläsare: Michael Hellner, professor, Stockhoms Universitet och Johan Schüldt, advokat, Advokat Johan Schüldt AB Seminarieavgift: 6 700 kr

MEDLING I VÅRDNADSTVISTER Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras Datum: 22 november 2019 Föreläsare: Gert Nilsson Eldrimner, advokat och medlare, Advokatfirman Eldrimner AB Seminarieavgift: 6 900 kr

BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE – FÖRDJUPNING Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol Datum: 17 april 2020 Föreläsare: Gunilla Olsson, advokat, Advokat Gunilla Olsson AB och Johan Sarvik, advokat, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Seminarieavgift: 6 700 kr

BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE Om att driva mål gällande barn i allmän domstol Datum: 3 december 2019 Föreläsare: Gunilla Olsson, advokat, Advokat Gunilla Olsson AB och Johan Sarvik, advokat, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Seminarieavgift: 6 500 kr

NYHET! TVÅNGSVÅRDSMÅL I TEORI OCH PRAKTIK – REKVISIT, RÄTTIGHETER OCH PRINCIPER Samhällets ansvar för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter Datum: 8 maj 2020 Föreläsare: Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, Stockholms universitet och Moa Kindström Dahlin, universitetslektor, Uppsala universitet Seminarieavgift: 6 500 kr

NYHET! SEXUALBROTT MOT BARN VIA INTERNET Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik Datum: 5 december 2019 Föreläsare: Annika Wennerström, kammaråklagare och Emelie Källfelt, kammaråklagare, Åklagarmyndighetens Riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet Seminarieavgift: 7 100 kr

4


IMMATERIALRÄTT DEN NYA DATAEKONOMIN – RÄTTSLIGA ASPEKTER Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster Datum: 13 november 2019 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel Westman Seminarieavgift: 7 400 kr

FILMJURIDIK Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor Datum: 2 april 2020 Föreläsare: Emilia Hempel, advokat, Ström Advokatbyrå och Elisabeth Bill, bolagsjurist, Svenska Filminstitutet Seminarieavgift: 7 200 kr

E-LÄRANDETS JURIDIK Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 19 november 2019 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel Westman och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 500 kr

JURIDIK FÖR FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar Datum: 24 april 2020 Föreläsare: Ia Modin, advokat, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Peter Sande, advokat, Sandart & Partners Advokatbyrå och Åsa Hellstadius, jur. dr., Stockholms universitet Seminarieavgift: 7 200 kr

MUSIKJURIDIK Musikbranschens kommersiella och legala frågor Datum: 28 november 2019 Föreläsare: Jerker Edström, advokat, Ström Advokatbyrå KB och Richard Wessman, advokat och jur. dr., Advokatfirman Vinge KB Seminarieavgift: 6 900 kr

DESIGNRÄTT – DE ÖVERLAPPANDE SKYDDEN Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt Datum: 6 maj 2020 Föreläsare: Christina Wainikka, jur. dr. och policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv Seminarieavgift: 7 600 kr

NYHET! IMMATERIALRÄTTENS STRUKTUR Immateriella ensamrättens uppkomst, omfång och upphörande samt registreringssystemens funktion Datum: 29 november 2019 Föreläsare: Richard Wessman, advokat och jur. dr., Jakob Kraus, bitr. jur. och Ilze Lukins, bitr. jur, Advokatfirman Vinge KB Seminarieavgift: 7 100 kr

UPPHOVSRÄTTEN PÅ DEN DIGITALA INRE MARKNADEN – PRAXIS OCH NY REGLERING I ljuset av EU-domstolens omfattande praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser Datum: 2 juni 2020, 25 november 2020 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel Westman och Patrik Sundberg, rättssakkunnig, Justitiedepartementet Seminarieavgift: 7 300 kr

NYHET! LÄKEMEDELSPATENT OCH TILLÄGGSSKYDD Fördjupning om läkemedelspatent och tilläggsskydd samt praxis på området Datum: 2 december 2019 Föreläsare: Frantzeska Papadopoulou Skarp, docent i civilrätt, universitetslektor, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 900 kr

IT-RÄTT DEN NYA DATAEKONOMIN – RÄTTSLIGA ASPEKTER Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster Datum: 13 november 2019 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel Westman Seminarieavgift: 7 400 kr

3D-SKRIVARE – EN RÄTTSLIG UTMANING Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik Datum: 18 mars 2020 Föreläsare: Christina Wainikka, jur. dr. och policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv Seminarieavgift: 7 300 kr

5


E-LÄRANDETS JURIDIK Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 19 november 2019 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel Westman och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 500 kr

Firma Daniel Westman och Sören Öman, ordförande, Arbetsdomstolen Seminarieavgift: 2019: 7 100 kr, 2020: 7 300 kr AI OCH AFFÄRSJURIDIK Hur artificiell intelligens kan användas för att förbättra verksamheten Datum: 24 mars 2020 Föreläsare: Anne Håkansson, professor data- och systemvetenskap, KTH Sverige, UIT Norge och Charlotta Kronblad, jurist, Chalmers tekniska högskola Seminarieavgift: 7 900 kr

DET NYA DATASKYDDET – GDPR Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar Datum: 13 februari 2020 Föreläsare: Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande, Arbetsdomstolen Seminarieavgift: 7 100 kr

NYHET! BLOCKCHAIN OCH JURIDIKEN Tekniken som inom kort kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden Datum: 4 maj 2020 Föreläsare: David Suomalainen, departementssekreterare, Regeringskansliet, Finansdepartementet Seminarieavgift: 7 200 kr

DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN – NYHETER, RÄTTSLIG FÖRDJUPNING OCH SÄRSKILDA TILLÄMPNINGAR GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen Datum: 4 mars 2020 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt,

MIGRATIONSRÄTT NYHET! MIGRATIONSPROCESS Grundläggande med praktiskt tillämparperspektiv om utlänningslagstiftningen Datum: 9 december 2019 Föreläsare: Simon Andersson, jur. dr. i processrätt och Hevi Dawody Nylén, doktorand, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 900 kr

MILJÖRÄTT NYHET! VATTENRÄTT, NATURVÅRDSJURIDIK OCH FYSISK PLANERING Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter Datum: 12 november 2019 Föreläsare: Margaretha Svenning, Miljörättsjurist och doktor i offentlig rätt, Kammarkollegiet och Rolf Englesson, Civilingenjör, f. d. miljö- och byggchef i kommun, företagare Seminarieavgift: 6 200 kr

MILJÖTILLSYNENS PRAKTIK Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet Datum: 30 mars 2020 Föreläsare: Margaretha Svenning, Miljörättsjurist och doktor i offentlig rätt, Kammarkollegiet och Rolf Englesson, Civilingenjör, f. d. miljö- och byggchef i kommun, företagare Seminarieavgift: 6 200 kr MILJÖBALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats Datum: 7 maj 2020 Föreläsare: Agnes Larfeldt Alvén, advokat, Agnes Advokatbyrå AB och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt Seminarieavgift: 6 500 kr

VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål Datum: 11 december 2019 Föreläsare: Agnes Larfeldt Alvén, advokat, Agnes Advokatbyrå AB och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt Seminarieavgift: 6 500 kr

6


OFFENTLIG RÄTT NYHET! VATTENRÄTT, NATURVÅRDSJURIDIK OCH FYSISK PLANERING Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter Datum: 12 november 2019 Föreläsare: Margaretha Svenning, Miljörättsjurist och doktor i offentlig rätt, Kammarkollegiet och Rolf Englesson, Civilingenjör, f. d. miljö- och byggchef i kommun, företagare Seminarieavgift: 6 200 kr

TILLSYN, RÄTTSKRAFT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar med mera Datum: 30 januari 2020 Föreläsare: Margaretha Svenning, miljörättsjurist, Kammarkollegiet Seminarieavgift: 5 700 kr ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT OCH NYA FÖRVALTNINGSLAGEN Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m. Datum: 4 februari 2020 Föreläsare: Lena Sandström, adjunkt, Stockholms universitet Seminarieavgift: 5 700 kr

ANTI-KORRUPTION Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption Datum: 14 november 2019, 27 april 2020 Föreläsare: Louise Brown, senior advisor, CredAbility, Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM) och Robert Engstedt, kammaråklagare, Riksenheten mot korruption, Åklagarmyndigheten Seminarieavgift: 2019: 6 900 kr, 2020: 7200 kr

AVTALSFRÅGOR I OFFENTLIG UPPHANDLING När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader Datum: 5 februari 2020 Föreläsare: Andrea Sundstrand, docent, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 700 kr

E-LÄRANDETS JURIDIK Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 19 november 2019 Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel Westman och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 500 kr

NYHET! ATT HANTERA MISSKÖTSEL, SJUKDOM, UPPSÄGNING INOM OFFENTLIG SEKTOR Om arbetsrätt i svåra situationer Datum: 11 februari 2020 Föreläsare: Georg Frick, arbetsgivarkonsult, Frick HRconsulting AB Seminarieavgift: 6 700 kr

STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen Datum: 25 november 2019, 10 mars 2020 Föreläsare: Malen Wallén, strategisk rådgivare, Försvarshögskolan Seminarieavgift: 2019: 5 500 kr, 2020: 5 700 kr

DET NYA DATASKYDDET – GDPR Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar Datum: 13 februari 2020 Föreläsare: Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande, Arbetsdomstolen Seminarieavgift: 7 100 kr

FÖRESKRIFTER OCH KONSEKVENSUTREDNING Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav Datum: 26 november 2019, 12 februari 2020, 22 april 2020 Föreläsare: Per Andersson, jurist, Regeringskansliet Seminarieavgift: 2019: 5 500 kr, 2020: 5 700 kr

NYHET! MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – TEORI OCH PRAKTIK Övergripande genomgång av grundläggande mänskliga frioch rättigheter Datum: 18 februari 2020 Föreläsare: Anna Rogalska Hedlund, jurist, företagare och Karin Åhman, professor, Stockholms universitet Seminarieavgift: 7 100 kr

VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål Datum: 11 december 2019 Föreläsare: Agnes Larfeldt Alvén, advokat, Agnes Advokatbyrå AB och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt Seminarieavgift: 6 500 kr

KURS I OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna Datum: 5 mars 2020 Föreläsare: Lena Sandström, adjunkt, Stockholms universitet Seminarieavgift: 5 700 kr

INTERKULTURELL KOMPETENS – MÖTET MELLAN OLIKA REFERENSRAMAR Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering Datum: 16 december 2019 Föreläsare: Meta Broddare, säkerhetsexpert, 2Secure Seminarieavgift: 6 500 kr

KLARSPRÅK I PRAKTIKEN (1,5 DAGAR) Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter

7


Datum: 11 mars 2020, 6 oktober 2020 Föreläsare: Ann-Louise Forsström, examinerad språkkonsult, Språkvård & Samtalsutveckling Seminarieavgift: 8 400 kr

FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT Övergripande genomgång av förvaltningsprocessen och dess karaktärsdrag Datum: 28 april 2020 Föreläsare: Michaela Ribbing, universitetslektor, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 500 kr

MILJÖTILLSYNENS PRAKTIK Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet Datum: 30 mars 2020 Föreläsare: Margaretha Svenning, Miljörättsjurist och doktor i offentlig rätt, Kammarkollegiet och Rolf Englesson, Civilingenjör, f. d. miljö- och byggchef i kommun, företagare Seminarieavgift: 6 200 kr

MILJÖBALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats Datum: 7 maj 2020 Föreläsare: Agnes Larfeldt Alvén, universitetslektor, Stockholms universitet Seminarieavgift: 7 100 kr

JURIDIK FÖR ICKE-JURISTER INOM OFFENTLIG VERKSAMHET En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar Datum: 1 april 2020 Föreläsare: Malen Wallén, strategisk rådgivare, Försvarshögskolan Seminarieavgift: 5 700 kr

NYHET! TVÅNGSVÅRDSMÅL I TEORI OCH PRAKTIK – REKVISIT, RÄTTIGHETER OCH PRINCIPER Samhällets ansvar för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter Datum: 8 maj 2020 Föreläsare: Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, Stockholms universitet och Moa Kindström Dahlin, universitetslektor, Uppsala universitet Seminarieavgift: 6 500 kr

NYHET! FÖRHÖRSTEKNIK SOM ARBETSREDSKAP Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt Datum: 31 mars 2020 Föreläsare: Pär-Anders Granhag, professor, Göteborgs universitet Seminarieavgift: 7 600 kr

MODERN OCH RÄTTSÄKER TILLSYN OCH ANNAN MYNDIGHETSUTÖVNING ENLIGT DEN NYA FÖRVALTNINGSLAGEN En utbildning i god rättstillämpning och säker handläggning i stat och kommun Datum: 20 maj 2020 Föreläsare: Margaretha Svenning, Miljörättsjurist och doktor i offentlig rätt, Kammarkollegiet och Rolf Englesson, Civilingenjör, f. d. miljö- och byggchef i kommun, företagare Seminarieavgift: 6 200 kr

JURIDIK FÖR ICKE-JURISTER INOM OFFENTLIG VERKSAMHET En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar Datum: 1 april 2020 Föreläsare: Malen Wallén, strategisk rådgivare, Försvarshögskolan Seminarieavgift: 5 700 kr

8


UPPHANDLING AVTALSFRÅGOR I OFFENTLIG UPPHANDLING När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader Datum: 5 februari 2020 Föreläsare: Andrea Sundstrand, docent, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 700 kr

FÖRDJUPNING I LOU OCH OFFENTLIG UPPHANDLING Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut Datum: 1 oktober 2020 Föreläsare: Johan Söderberg, jurist och civilekonom, Peak Procurement Seminarieavgift: 6 400 kr

INTRODUKTION TILL LOU OCH OFFENTLIG UPPHANDLING Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken Datum: 30 september 2020 Föreläsare: Johan Söderberg, jurist och civilekonom, Peak Procurement Seminarieavgift: 6 400 kr

STRAFF- OCH PROCESSRÄTT ANTI-KORRUPTION Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption Datum: 14 november 2019 Föreläsare: Louise Brown, senior advisor, CredAbility, Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM) och Robert Engstedt, kammaråklagare, Riksenheten mot korruption, Åklagarmyndigheten Seminarieavgift: 6 900 kr

Föreläsare: Gert Nilsson Eldrimner, advokat och medlare, Advokatfirman Eldrimner AB Seminarieavgift: 6 900 kr PROCESSUELL PREKLUSION I PRAKTIKEN Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion Datum: 27 november 2019 Föreläsare: Oskar Gentele, advokat, Advokatfirman Cederquist KB och Mikael Pauli, hovrättsassessor och kansliråd, Regeringskansliet Seminarieavgift: 7 400 kr

NYHET! POLISFÖRHÖR – METODERNA, FORSKNINGEN OCH LAGEN En vägledning för ombud vid polisförhör Datum: 15 november 2019 Föreläsare: Anton Strand, advokat, Advokatfirman Defens AB och Ola Kronkvist, universitetslektor, polisutbildningen, Linnéuniversitetet Seminarieavgift: 7 600 kr

BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE Om att driva mål gällande barn i allmän domstol Datum: 3 december 2019 Föreläsare: Gunilla Olsson, advokat, Advokat Gunilla Olsson AB och Johan Sarvik, advokat, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Seminarieavgift: 6 500 kr

NYHET! SKILJEFÖRFARANDE I TVISTER OM VD-AVTAL OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSAVTAL När skiljeklausul vid anställningsavtalstvist utgör rättegångshinder och de särskilda regler som bör beaktas Datum: 20 november 2019 Föreläsare: Erik Sinander, jur. dr., Stockholms universitet Seminarieavgift: 7 100 kr

NYHET! SEXUALBROTT MOT BARN VIA INTERNET Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik Datum: 5 december 2019 Föreläsare: Annika Wennerström, kammaråklagare och Emelie Källfelt, kammaråklagare, Åklagarmyndighetens Riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet Seminarieavgift: 7 100 kr

NARKOTIKAMÅL I PRAKTIKEN Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen Datum: 21 november 2019 Föreläsare: Lena Ljungdahl, säkerhetsexpert, 2Secure Seminarieavgift: 7 100 kr

TVISTEMÅLSPROCESSEN III En grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål Datum: 6 december 2019, 5 juni 2020, 4 december 2020 Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, advokat, Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings tingsrätt och Thore Brolin, f. d. rådman, Thore Brolin AB Seminarieavgift: 2019: 8 000 kr, 2020: 8 200 kr

MEDLING I VÅRDNADSTVISTER Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras Datum: 22 november 2019

9


NYHET! MIGRATIONSPROCESS Grundläggande med praktiskt tillämparperspektiv om utlänningslagstiftningen Datum: 9 december 2019 Föreläsare: Simon Andersson, jur. dr. i processrätt och Hevi Dawody Nylén, doktorand, Stockholms universitet Seminarieavgift: 6 900 kr VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål Datum: 11 december 2019 Föreläsare: Agnes Larfeldt Alvén, advokat, Agnes Advokatbyrå AB och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt Seminarieavgift: 6 500 kr ATT TVISTA I HOVRÄTT Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål Datum: 12 december 2019, 6 mars 2020, 11 december 2020 Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, advokat, Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB och Golshanak Fatahian, rättssakkunnig, Justitiedepartementet Seminarieavgift: 2019: 7 800 kr, 2020: 8 100 kr

NYHET! ATT FÖRHÖRA – EN HANDLEDNING I FÖRHÖRSTEKNIK Praktisk genomgång av vad en advokat bör tänka på vid förhör Datum: 27 mars 2020 Föreläsare: Per E. Samuelson, advokat, Advokatfirman SSW HB Seminarieavgift: 7 600 kr NYHET! FÖRHÖRSTEKNIK SOM ARBETSREDSKAP Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt Datum: 31 mars 2020 Föreläsare: Pär-Anders Granhag, professor, Göteborgs universitet Seminarieavgift: 7 600 kr NYHET! BEVISNING I BROTTMÅL Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder Datum: 3 april 2020 Föreläsare: Simon Andersson, jur. dr. i processrätt, Stockholms universitet och Lars Holmgård, lagman, Värmlands tingsrätt Seminarieavgift: 7 600 kr

BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE – FÖRDJUPNING Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol FÖRSVARARENS UPPDRAG Datum: 17 april 2020 Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställ- Föreläsare: Gunilla Olsson, advokat, Advokat Gunilla Olsson AB da kraven och Johan Sarvik, advokat, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Datum: 13 december 2019 Seminarieavgift: 6 700 kr Föreläsare: Henrik Olsson Lilja, advokat, Olsson Lilja Advokater HB och Björn Skånsberg, chefsrådman, Solna tingsrätt SKILJEFÖRFARANDE I PRAKTIKEN Seminarieavgift: 7 200 kr Om skillnaderna mellan domstolsprocess och skiljeförfarande och en genomgång av hur ett skiljeförfarande går till TVISTEMÅLSPROCESSEN I Datum: 20 april 2020 En handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tings- Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, advokat och Emilia Lundberg, rätt går till advokat, Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB Datum: 7 februari 2020, 18 september 2020 Seminarieavgift: 8 200 kr Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, advokat, Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT tingsrätt och Thore Brolin, f. d. rådman, Thore Brolin AB Övergripande genomgång av förvaltningsprocessen och dess Seminarieavgift: 8 400 kr karaktärsdrag Datum: 28 april 2020 NYHET! MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – TEORI OCH Föreläsare: Michaela Ribbing, universitetslektor, Stockholms PRAKTIK universitet Övergripande genomgång av grundläggande mänskliga fri- och Seminarieavgift: 6 500 kr rättigheter Datum: 18 februari 2020 MILJÖBALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR Föreläsare: Anna Rogalska Hedlund, jurist, företagare och Karin Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inkluÅhman, professor, Stockholms universitet sive den praxis som utvecklats Seminarieavgift: 7 100 kr Datum: 7 maj 2020 Föreläsare: Agnes Larfeldt Alvén, advokat, Agnes Advokatbyrå TVISTEMÅLSPROCESSEN II AB och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tviste- Seminarieavgift: 7 100 kr mål vid tingsrätt går till Datum: 20 mars 2020, 9 oktober 2020 EUROPAKONVENTIONENS INVERKAN PÅ BROTTMÅLSFöreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, advokat, Advokatfirman PROCESSEN Lundberg & Gleiss KB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings Genomgång av Europakonventionens relevans och inverkan på tingsrätt och Thore Brolin, f. d. rådman, Thore Brolin AB brottmålsprocessen Seminarieavgift: 8 400 kr Datum: 15 maj 2020

10


Föreläsare: Mark Klamberg, professor och Simon Andersson, jur. dr. i processrätt, Stockholms universitet Seminarieavgift: 7 600 kr MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? Datum: 29 maj 2020 Föreläsare: Anton Strand, advokat, Advokatfirman Defens AB och Max Ahlgren, advokat, Fria Advokater KB Seminarieavgift: 7 800 kr

NYHET! SEXUALBROTTSLAGSTIFTNINGEN Genomgång av aktuella lagregler för sexualbrott Datum:1 juni 2019 Föreläsare: Helena Backlund, advokat, Advokatgruppen i Stockholm AB och Anna Björklund, advokat, Sju Advokater Seminarieavgift: 7 600 kr

11


SÅ ARBETAR VI VÅRT ÖVERSKOTT GÅR TILL UNIVERSITETET

Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet.

MERITMARKERING

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar på Advokatsamfundets webbplats där det framgår att även andra utbildningar än de som anordnas av Advokatsamfundet/Advokatakademien kan tillgodoräknas. För att kunna räknas som meriterande ska utbildningen vara ägnad att medföra nytta för den uppdragstyp som respektive domstolslista avser och i övrigt uppfylla de krav som framgår av 2.1 i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning. Efter genomfört seminarium får deltagaren ett utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar.

DELTAGARE

Vår utbildning riktar sig främst till yrkesverksamma jurister i både offentlig och privat verksamhet, men även till många andra yrkeskategorier. Här träffas advokater, bankjurister, bolagsjurister, myndighetsjurister, ledande befattningshavare, fackliga företrädare, personuppgiftsombud, revisorer, risk- och compliancepersonal, skattekonsulter, handläggare, upphandlare med flera.

FÖRELÄSARE

Våra föreläsare representerar Sveriges främsta experter och rådgivare inom sina respektive områden. Vi har ett omfattande

nätverk av professorer, forskare och lärare på flera olika lärosäten. Därutöver engagerar vi föreläsare från det privata näringslivet. Att sammanföra praktiker med akademisk expertis garanterar att våra kursämnen belyses utifrån olika perspektiv.

VI HAR KOLLEKTIVAVTAL

Vi värnar om vår personal och har kollektivavtal med ALMEGA, Utbildningföretagen.

KURSLOKAL

De flesta av våra kurser håller vi i vår egen kurslokal i Gamla stan, Stockholm. Dagen börjar med ett dignande frukostbord med något för alla. Under fikapauser erbjuds flera ekologiska och nyttiga alternativ jämte de klassiska dammsugarna. Lunch serveras på närliggande restaurang. Det finns oftast tid för frågor och diskussioner samt möjlighet att knyta nya kontakter i en lugn och trevlig miljö då vi begränsar deltagarantalet till 30.

SKRÄDDARSYTT

VI ARRANGERAR DEN RÄTTA KURSEN FÖR ER

Vårt kursutbud är stort och omfattande, men om ni ändå inte hittar just det ni söker kan vi arrangera den rätta kursen för er. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag, myndigheter och organisationer. Bland kunderna genom åren finns Arbetsförmedlingen, Polisen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Riksrevisionen, advokatbyråer, fackförbund samt både stora och små företag. Alla våra kurser kan beställas som skräddarsydda, även ej schemalagda kurser. Kurserna kan genomföras antingen hos er eller i en fristånde kurslokal.


VÅRT KURSUTBUD Hösten 2019 2019-11-11 2019-11-12 2019-11-14 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-18 2019-11-19 2019-11-20 2019-11-21 2019-11-22 2019-11-25 2019-11-26 2019-11-27 2019-11-28 2019-11-29 2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 2019-12-04 2019-12-05 2019-12-06 2019-12-09 2019-12-10 2019-12-11 2019-12-12 2019-12-13 2019-12-16 2019-12-18

2020-03-04 Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar 2020-03-05 Kurs i offentlighet och sekretess Praktisk bodelning 2020-03-06 Att tvista i hovrätt Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering 2020-03-10 Statsrätt och rollen som statsanställd Anti-korruption 2020-03-11 Klarspråk i praktiken (1,5 dagar) Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen 2020-03-18 3D-skrivare – en rättslig utmaning Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter 2020-03-19 Avancerad trafikskadereglering AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning 2020-03-20 Tvistemålsprocessen II och påföljder 2020-03-23 Det utmanande mötet – att hantera hot och våld E-lärandets juridik i sin yrkesroll Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och 2020-03-24 AI och affärsjuridik andra anställningsavtal 2020-03-25 Svensk och internationell arvsrätt Narkotikamål i praktiken 2020-03-26 ÄTA-arbeten Medling i vårdnadstvister 2020-03-27 Att förhöra – en handledning i förhörsteknik Statsrätt och rollen som statsanställd 2020-03-30 Miljötillsynens praktik Föreskrifter och konsekvensutredning 2020-03-31 Förhörsteknik som arbetsredskap Processuell preklusion i praktiken 2020-04-01 Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet Musikjuridik 2020-04-02 Filmjuridik Immaterialrättens struktur 2020-04-03 Bevisning i brottmål Läkemedelspatent och tilläggsskydd 2020-04-17 Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – Fåmansföretagsbeskattning – även i fördjupning internationella situationer 2020-04-20 Skiljeförfarande i praktiken Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge 2020-04-21 Praktisk bodelning Att optimera sitt avtalsskrivande 2020-04-22 Föreskrifter och konsekvensutredning Sexualbrott mot barn via internet 2020-04-23 Att bemöta rättshaveristiskt beteende Tvistemålsprocessen III 2020-04-24 Juridik för forskning, utveckling och innovation Migrationsprocess 2020-04-27 Anti-korruption Aktieägaravtal och bolagsordning 2020-04-28 Förvaltningsprocessrätt Vattenrätt 2020-04-29 Föräldralediga och gravida arbetstagare – Arbets Att tvista i hovrätt givares rättigheter och skyldigheter Försvararens uppdrag 2020-05-04 Blockchain och juridiken Interkulturell kompetens – Mötet mellan 2020-05-06 Labour and employment law at embassies olika referensramar 2020-05-06 Designrätt – de överlappande skydden Komplicerade boutredningar 2020-05-07 Miljöbalkens efterbehandlingsansvar 2020-05-08 Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer 2020-05-11 En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga 2020-05-14 Hur beräknas ersättningen i entreprenader – grundförutsättningar ersättningsmodeller och skadeståndsregler Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån 2020-05-15 Europakonventionens inverkan på brottmålspro och säkerheter cessen Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen 2020-05-20 Modern och rättssäker tillsyn och annan myndig Avtalsfrågor i offentlig upphandling hetsutövning enligt den nya förvaltningslagen Att bemöta rättshaveristiskt beteende 2020-05-25 Betaltjänstlagen och elektroniska pengar Tvistemålsprocessen I 2020-05-27 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning och integritet inom offentlig sektor 2020-05-29 Målsägandebiträdets roll och uppdrag Föreskrifter och konsekvensutredning 2020-06-01 Sexualbrottslagstiftningen Det nya dataskyddet – GDPR 2020-06-02 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – Mänskliga rättigheter – teori och praktik praxis och ny reglering Att optimera sitt avtalsskrivande 2020-06-04 Att bemöta rättshaveristiskt beteende Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad 2020-06-05 Tvistemålsprocessen III markanvändning, markåtkomst och ersättning

Våren 2020 2020-01-30 2020-01-01 2020-02-04 2020-02-05 2020-02-06 2020-02-07 2020-02-11 2020-02-12 2020-02-13 2020-02-18 2020-02-19 2020-03-03

VÅRT KURSUTBUD ÄR UNDER STÄNDIG UTVECKLING Gå in på www.fakultetskurser.se för det allra senaste! Alla priser i katalogen och hemsidan är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1 Gamla stan, Stockholm Postadress: Box 2029 103 11 Stockholm Tel: 08–41 003 006 076–645 21 12 info@fakultetskurser.se www.fakultetskurser.se

Profile for Fakultetskurser

Fakultetskursers katalog  

Fakultetskursers katalog