Page 1

VPIS 2012/2013

Dobrodošli na Fakulteti za upravo


dr. Stanka Setnikar Cankar, dekanja »Na Fakulteti za upravo želimo študij javne in poslovne uprave narediti uporaben, po meri trga dela. Naš glavni cilj so zaposljivi diplomanti.«


dr. Janaz Stare, prodekan za študijske zadeve »Interdisciplinarnost študija in mednarodna akreditacija naših programov vam bo dala prednost na trgu dela.«


Zakaj izbrati Fakulteto za upravo? • Že od leta 1956 razvijamo upravno

znanost in ključno prispevamo k razvoju slovenske javne uprave in poslovnih uprav. • Ena od 8 fakultet na svetu z ugledno

mednarodno akreditacijo EAPAA - na 1. in 2. stopnji študija • Sodobno opremljena fakulteta nudi

najboljše pogoje za študij.


Zakaj izbrati Fakulteto za upravo? •

Ker ima odlične in uporabne študijske programe (interdisciplinarnost: uprava, pravo, ekonomija, organizacija, menedžment, informatika).

Ker opravljanje obvezne prakse diplomantom omogoča konkurenčno prednost na trgu dela.

Ker omogoča študijsko izmenjavo v tujini.


Obštudijske dejavnosti

Fakulteta za upravo zna prisluhniti svojim študentom in jih podpira pri razvoju v vrhunske športnike, umetnike z dodelitvijo posebnih statusov.

Tina Gačnik Tiana, pevka

Maruša Ferk, alpska smučarka


Obštudijske dejavnosti Debatni klub

Študija primera

Tutorstvo

Košarka Mali nogomet


Kako poteka študij?

Nejc, študent FU „Fakulteto za upravo sem si izbral zaradi človeškega odnosa zaposlenih. Vodstvo in pedagogi na nas študente ne gledajo kot na številke, ampak imamo občutek, da smo del fakultete.“

Organizirane oblike (predavanja, vaje na fakulteti) e-učenje

Samostojno delo (knjižnica)


Študijska gradiva Založba Fakulteta prek znanstvene založbe poskrbi za dostopno študijsko gradivo v tiskani obliki, vse več pa je na voljo tudi elektronskega študijskega gradiva

e-gradiva

e-indeks


Študijski programi prva stopnja univerzitetni študijski program Uprava

diplomant / diplomantka upravnih ved (UN)

visokošolski študijski program Uprava

diplomant / diplomantka upravnih ved (VS)

univerzitetni študijski program Upravna informatika

diplomirani inženir / diplomirana inženirka upravne informatike (UN)


Univerzitetni študijski program Uprava • Trajanje: 3 leta, 180 ECTS • Kraj izvajanja: Ljubljana • Število vpisnih mest: – redni: 200 – izredni: 70


Uprava (UN) – VPISNI POGOJI poklicna matura + maturitetni predmet

splošna matura

splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk

splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk

splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.


Zaposlitev Tjaša Gabrovšek, sodelavka podjetja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

„Kljub krizi, ki je nastopila v času, ko sem diplomirala, sem kot diplomantka Fakultete za Upravo hitro dobila zaposlitev, v kateri uživam še danes. Študij na Fakulteti za Upravo mi je dal dovolj različnih znanj, narava študija in organizacije predavanj pa mi je kljub zaposlitvi omogočila vpis na redni magistrski študij, ki ga nameravam zaključiti v letošnjem letu.“


Visokošolski študijski program Uprava • Trajanje: 3 leta, 180 ECTS • Smeri: – Poslovna uprava – Javna uprava • Število vpisnih mest in kraj izvajanja: – redni: 200 (Ljubljana), 60 (Sežana), 60 (Žalec) – izredni: 100 (Ljubljana), 40 (Sežana), 40 (Žalec)


Uprava (VS) – VPISNI POGOJI Zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu, poklicna matura ali splošna matura.

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk,

splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.


Zaposlitev Javni zavodi, občine • Referent v občinski upravi • Vodja službe v javnem zavodu

Ministrstva • Svetovalec za različna področja upravljanja • Izvedenec za javna naročila.

Podjetja • Vodja pisarne • Vodja projektov iz javnih naročil


Primerjava UN/VS ŠTUDIJSKI PROGRAM

Pridobljena znanja

Univerzitetni študijski program

Interdisciplinarna 1. stopnja, znanja, sistemsko raven 6/2 teoretično usmerjena

Pogoj: dokončan dodipl. program (180 KT)

Visokošolski študijski program

Interdisciplinarna znanja, usmerjena v praktično znanje in veščine

Pogoj: dokončan dodipl. program (180 KT)

Pridobljena stopnja in raven izobrazbe ter možnost nadaljevanja rednega študija sta tako na univerzitetnem kot visokošolskem bolonjskem študijskem programu prva stopnja ENAKI!

Stopnja in raven izobrazbe

1. stopnja, raven 6/2

Možnost nadaljevanja študija


Univerzitetni študijski program Upravna informatika • Trajanje: 3 leta, 180 ECTS • Sodelovanje: Fakulteta za upravo in Fakulteta za računalništvo in informatiko • Kraj študija: Fakulteti organizirata redni študij na sedežih obeh fakultet v Ljubljani

• Število vpisnih mest: – redni: 20


Upravna informatika (UN) – VPISNI POGOJI poklicna matura + maturitetni predmet

splošna matura

splošni uspeh pri poklicni maturi 20 % točk

splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk

splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

uspeh pri maturitetnem predmetu 40 % točk.


Zaposlitev „Kot inženir/-ka upravne informatike boste lahko postali na primer vodja službe za informatiko, nudili boste celovito podporo pri uvajanju najsodobnejših trendov iz e-upravljanja. Poglobljeno znanje iz informatike obenem pa znanje iz upravljanja in delovanja organizacije vam bo dalo konkurenčno prednost.“


dr. Tomaž Hovelja »S študijem Upravne informatike združujemo najboljše znanje iz dveh fakultet z dolgo tradicijo in ugledom.«


Študij na FRI

Podatkovne baze

Načrtovanje informacijskih sistemov

Strateško obvladovanje informatike

Upravljanje IT projektov

Računalniška podpora poslovnim procesom

Elektronsko poslovanje


FU + FRI

Tehnologija

Uprava

Kdo je upravni informatik?

Projektno vodenje


FU + FRI

TEHNOLOGIJA Tehnologija

Uprava

Projektno vodenje

• Podatkovne baze • Spletne tehnologije • Portali • Internet • Strežniki • Komunikacija • Omrežja • Varnost • Informacijski sistemi


FU + FRI

PROJEKTNO VODENJE Tehnologija

Uprava

Projektno vodenje

• Vodenje • Metodologije • Analiza • Načrtovanje • Implementacija • Testiranje


FU + FRI

UPRAVA

Tehnologija

Uprava

Projektno vodenje

• Javna uprava • Procesi • Postopki • Akterji • Uporabniki • Postopki • Življenjske situacije • Občine • Ministrstva


dr. Primož Pevcin, prodekan za mednarodno sodelovanje »Študij v tujini je neprecenljiva izkušnja: širi obzorja, bogati znanje in duha.«


Mednarodno sodelovanje • Študij v tujini je neprecenljiva izkušnja: širi obzorja, bogati znanje in duha. • Nova znanja, bogate izkušnje, priložnosti, nova poznanstva, druženje in zabava ...

Borut Jakič Enoletna izmenjava na Univerzi v Banski Bystrici na Slovaškem

»Prijatelji, ki ti zlezejo pod kosti in postanejo tvoja Erasmus družina, žur, doživetja, o katerih boš govoril neprestano in zaradi katerih se bodo sekirali vsi okoli tebe, ki so priložnost izpustili, in potovanja so le del doživetja na izmenjavi, ki pa ga samo besede zagotovo ne morejo opisati!«


Sodelovanje s 43 univerzami v 21 dr탑avah


Mednarodno sodelovanje • Izkoristite možnosti za sodelovanje na številnih (brezplačnih) mednarodnih

poletnih šolah in izobraževanjih. V LETU 2012: Šanghaj, Portugalska …

• Sodelovanje na izmenjavah s pomočjo programov Erasmus, Ceepus, Basileus.


Nataša Ferderber, vodja študentskega referata »Poskrbimo, da študijski proces poteka gladko, nemoteno in strokovno.«


Prvi prijavni rok Od 10. februarja do 5. marca 2012 poslati:  Klasična pošta: Obrazec: DZS 1,71/1, (priporočeno) na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana  E-prijava: spletna stran Univerze v Ljubljani http://www.vpis.uni-lj.si/  Sprememba podatkov mogoča do 5. 3. 2012* do 24h.


Drugi prijavni rok Od 22. do 29. avgusta 2012 poslati:  Klasična pošta: Obrazec: DZS 1,71/1, (priporočeno) na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana  E-prijava: spletna stran Univerze v Ljubljani http://www.vpis.uni-lj.si/  Sprememba podatkov mogoča do 29. 8. 2012 do 24h.


Tretji prijavni rok Prosta vpisna mesta bodo objavljena 1. oktobra 2012. Tretji prijavni rok poteka do 5. oktobra 2012.

Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli) pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2012/2013 (obrazec DZS, 1,71/3), v katerem napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.


Prijavni roki za nadaljevanje študija po Merilih za prehode, vpis v 2. ali 3. letnik

Prijava Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po Merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) Poslati: (priporočeno)od 1. do 17.septembra 2012 na naslov: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo Gosarjeva ulica 5 1000 LJUBLJANA


Vpis v 1. letnik Od 13. do 17. 8. 2012 za kandidate, sprejete na prvem prijavnem roku.

Vsi izbrani kandidati bodo pisno obveĹĄÄ?eni o natanÄ?nem poteku, datumu, uri in kraju vpisa.


Anže Berlič, predsednik študentskega sveta FU »Vedno smo na voljo za pomoč med študijem, poskrbeli pa bomo tudi za zabavo in številne zanimive ekskurzije po vsej Evropi.«


Študentski svet Fakultete za upravo 

Sodelovanje pri različnih obštudijskih dejavnostih

Reševanje problemov študentov

Krepitev medsebojnega sodelovanja

Organizacija strokovnih ekskurzij, družabnih dogodkov in srečanj

Podpora mednarodnim debatnim in drugim tekmovanjem

Zastopanje fakultete na študentski ravni

Sodelovanje s ŠOU


SE VIDIMO OKTOBRA! Več informacij na: www.fu.uni-lj.si referat@fu.uni-lj.si www.facebook.com/FUUNILJSI

@fzup

Predstavitev Fakultete za upravo  
Predstavitev Fakultete za upravo  

Predstavitev študijskih in obštudijskih dejavnosti Fakultete za upravo

Advertisement