Page 1

Konferencja w cieniu manifestacji. Manifestowali wraz z pracownikami związkowcy zaproszeni na konferencję o przyszłości regionu.

3

Osoby bez uprawnień i kwalifikacji wykonują czynności, od który zależy ludzkie zdrowie i życie - mówi Włodzimierz Kudaj, mistrz kominiarstwa.

Ponad 120 ewakuowanych, zamknięta dla ruchu jedna z głównych ulic miasta, pięć godzin intensywnej strażackiej akcji.

4

7

informacje • komentarze

tygodnik regionalny | www.faktybelchatow.pl | e-mail: redakcja@faktybelchatow.pl | Nr indeksu 334 545 ISSN 1425-1442

cena 2,00

(w tym 8% VAT)

19 marca 2014 r. nr 12 (963)

Jednak sojusz dla gospodarki regionu


Z d r u g i e j s t r o n y. . .

Co będzie jak PGE nie będzie

9 iN F OR M A T OR b e ł c h at ó w Policja 997 Straż Pożarna 998 Pogotowie Ratunkowe 999 Biuro numerów TP 118 913 Komenda Powiatowa Policji 635 52 00 Straż Miejska 986 635 63 10, 635 63 00 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 Rejonowy Sztab Ratownictwa 633 56 14 w Bełchatowie 0603 645 871 Pogotowie gazowe 992 Pogotowie 991 energetyczne 735 15 15 Pogotowie 634 82 11 wod - kan. 0605 669 905 Pogotowie ciepłownicze 993 Służba Zdrowia Szpital Wojewódzki w Bełchatowie Sekretariat 635 82 00 Izba Przyjęć 635 85 34 Oddział Ratunkowy 635 83 81 Rejestracja Ogólna 635 84 28 Szpital Wojewódzki w Piotrkowie ul. Rakowska Izba przyjęć 648 04 03 Komunikacja Bilety lotnicze 635 00 34 Bilety PKS - międzynarod. 632 89 20 Informacja PKS 633 33 10 Informacja MZK 633 37 81 Taxi 632 11 00, 633 13 13 633 00 33, 635 22 35, 733 00 30 Taxi bagażowe 632 54 90 0602 38 13 41 Kluby abstynenckie Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” pon.-piątek 17.00-21.00 632 56 16 Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dot. możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych czynny: pn. 10.00 - 13.00 tel. 606 805 179 czw. 17.00 - 20.00 tel. 507 053 728 Spotkania grup AA wt., śr., czw. 18.00 ul. Czapliniecka 19 A i wt. 18.00 - Szpital Kultura MCK 635 00 48 Oddziały: nr 1 Grocholice 633 49 59 nr 2 Gwarek 635 36 05 nr 3 Piwnica 635 01 91 Kino „Kultura” 635 00 51 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 632 28 71 Muzeum Regionalne 633 11 33 fax 633 06 67  

2

marca minęła dziesiąta rocznica utworzenia holdingu energetycznego Bełchatów-Opole - Turów. BOT już nie istnieje, ale data jego powstania jest warta zapamiętania, zwłaszcza wobec wydarzeń z minionego poniedziałku. Właśnie w marcu 2004 r. Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Turów S.A., Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.. powołały w pałacu Poznańskiego BOT Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, do której następnie minister skarbu państwa, jako jedyny akcjonariusz spółek holdingu wniósł aportem 69 procent akcji pięciu spółek Minęło dziesięć lat. Następcą prawnym i organizacyjnym BOT jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a konsolidacja postępuje. Od początku wywoływała w Bełchatowie protesty. „Bełchatów Oberwie Teraz” - złośliwie rozszyfrowywano skrót holdingu BOT. Powstał nawet Komitet Obrony Bełchatowa, w którym działali związkowcy, głównie jednak spoza oficjalnego obiegu. Bolesław Herudziński, wówczas sekretarz rady nadzorczej KWB Bełchatów S.A. wybrany do niej przez załogę wspomina, że przecież za czasów BOT wszystkie tworzące holding spółki miały osobowość prawną a spory toczyły się wokół - jego zdaniem mocno zaniżonej - wartości kopalni. W sejmie zaś debatowano nad bezpieczeństwem energetycznym państwa. - Wygraliśmy wraz ze Zdzisławem Kałużą, drugim przedstawicielem załogi w radzie nadzorczej oraz przedstawicielem ministerstwa skarbu zarówno osobowość prawną dla kopalni i elektrowni jak i budowę nowego bloku energetycznego wspomina Bolesław Herudziński wydarzenia sprzed dekady. Nowy blok energetyczny niekoniecznie musiał powstać w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym. Już wtedy

o budowę nowych mocy zabiegała Elektrownia Opole - dziś tak jak Elektrownia czy KWB Bełchatów oddział spółki koncernowej bez osobowości prawnej. Minęło dziesięć lat, po BOT nie ma śladu nawet w postaci znaków graficznych na budynkach. Konsolidacja energetyki postępuje, mamy coraz to nowe jej odsłony. Bełchatów nadal się mieni stolicą polskiej energetyki. Jest siedzibą spółki koncernowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miasto zyskało bardzo ciekawy architektonicznie biurowiec, co przydaje mu splendoru. W poniedziałek głównie samorządowcy, bo ich było na konferencji Węgiel, energetyka i co jeszcze - najwięcej, zastanawiali się nad przyszłością regionu w latach 2014 -2020. To mimo wszystko nieodległa perspektywa, nowy okres programowania unijnego. I choć konferencja odbywała się w hotelu należącym do spółki koncernowej a wielu radnych różnych szczebli to pracownicy oddziałów czy spółek koncernu, to najważniejszych osób w PGE na konferencji zabrakło. W trzeciej części konferencji - Możliwości wykorzystania potencjału kopalni i elektrowni Bełchatów - strategia rozwoju PGE S.A. były przewidziane wystąpienia Marka Woszczyka, prezesa zarządu Polskiej Grupy Energetycznej i Jacka Kaczorowskiego, prezesa koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-

cjonalna S.A. Niestety obaj prezesi na konferencję nie przybyli. - Może mieli inne, ważne zajęcia - powiedział dyplomatycznie prezydent Marek Chrzanowski, współorganizator konferencji. Prezesów wywoływali także pracownicy zagłębia i związkowcy, którzy w czasie konferencji manifestowali przed Sport Hotelem. - Symboliczna jest nieobecność przedstawicieli PGE - powiedział europoseł Jacek Saryusz- Wolski. - Wielcy nieobecni. Co będzie jak ich nie będzie? Cóż - odpowiedź na to pytanie jest koniecznością. Zakłady Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego były konsolidowane, potem pojawiły się koncerny Polskiej Grupy Energetycznej i masa spółek córek oraz spółek wnuczek. Teraz trzeba się zastanowić, co dalej. I działać, działać. Andrzej Szczepocki, współorganizator konferencji, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów opowiadał, jak 18 lat temu nikt nie wierzył, że do kleszczowskich stref przemysłowych można przyciągnąć inwestorów. Ale się udało i nadal udaje, choć akurat mieszkańcy gminy Kleszczów, pracownicy kopalni i elektrowni do dziś nie wierzą, że kopalnia czy elektrownia nie będzie tam wiecznie. A przecież nie będzie I niestety nie można mówić: byle do (sowitej górniczej) emerytury. Bo co będzie jak się nią trzeba będzie podzielić z bezrobotnymi wnukami? Może lepiej stworzyć im miejsca pracy? Anna Staniaszek

Krokusy i przebiśniegi, które pięknie zakwitły w ubiegłym tygodniu w ogródku pana Mariana Wójcika boją się powrotu zimy.

FAKTY, Informacje, Komentarze - tygodnik regionalny ISSN 1425 - 1442, Nr Indeksu 334 545 Adres Redakcji: 97-400 Bełchatów, ul. Kwiatowa 6, tel./fax 44 632 62 76 Redaktor naczelna: Anna Staniaszek. Zespół: Magdalena Jaśkiewicz, Maciej Pilarczyk. Dział reklamy: Małgorzata Cych - kierownik, tel. 500 034 714 Redakcja czynna od godziny 9.00 do 16.00. Tel./fax 44 632 62 76, www.faktybelchatow.pl; e-mail: redakcja@faktybelchatow.pl Wydawca: N-Media Sp. z o.o. Skład i korekta: własne redakcji. Druk: Drukarnia ARMMi Roman Grabarz, 97-438 Rusiec, Krasowa 3C. Prenumeratę przyjmuje Ruch S.A. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów i zmian w nadesłanych tekstach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Akwizycja: Piotrków Tryb. - Maria Niebrzydowska, tel. 44 732 61 73, 602 443 797.

Fakty IK nr 12 (963) - 19 marca 2014 r.


Wiceminister Paweł Orłowski

Europoseł Jacek Saryusz - Wolski

Podpisywanie listu intencyjnego

Zagłębie Paliwo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców-Złoczew jako jeden organizm. Bełchatów powinien być miejscem budowy platformy badawczo-rozwojowej dla energetyki.

Jednak sojusz dla gospodarki regionu

Z

amiast wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej przyjechał Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Najznamienitszym gościem był europoseł Jacek Saryusz Wolski. Na konferencję Węgiel, energetyka i co jeszcze? byli zaproszeni przedstawiciele wszystkich związków zawodowych - kilkadziesiąt osób. Oficjalne wystąpienie - jako przedstawiciel związków zawodowych kopalni i elektrowni miał Waldemar Lutkowski. Pozostali związkowcy przyszli pod Sport Hotel z koleżankami i kolegami. Manifestujący zagłuszali wystąpienia. Krzyki, gwizdy i ogłuszający dźwięk syren przez dwie godziny towarzyszyły konferencji. Związkowcy zapraszali do siebie wicepremierów, nie wiedząc, że nie przyjechali. Zapraszali też prezesów PGE. Ale ich również nie było. Prezydent Marek Chrzanowski, współorganizator konferencji zaprosił więc na salę przywódców. Weszli związkowcy z Porozumienia Miedza zrzeszającego pracowników zagłębia: Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego ZZ Odkrywka, Ryszard Brzuzy, szef WZZ Sierpień 80 i Andrzej Nalepa, szef ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego. Towarzyszył im poseł SLD Artur Ostrowski.

Obszar Funkcjonalny Bełchatów - Szczerców - Złoczew Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury nawoływał do wspólnej dyskusji o przyszłości regionu. Jego ministerstwo odgrywa ważną rolę w podziale środków unijnych, w ogromnym stopniu wpływa więc na rozwój kraju. - Nasza przyszłość jest w naszych rękach. Nie traćmy cennego czasu. Stwierdził, że ogromna ilość narzędzi jest po stronie samorządu. Zachęcał do korzystanie z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, która

łączy różne fundusze unijne. Bełchatowskie jest subregionem, regionalnym centrum. Minister zadeklarował wsparcie dla małych i średnich miast. Muszą one jednak przygotować dobre projekty do wsparcia. ,,Do wzięcia’’ jest ponad 8 mld euro. Wicemarszałek województwa Dorota Ryl określiła Zagłębie Bełchatów - Szczerców - Złoczew jako obszar funkcjonalny. Zwróciła uwagę na obecność burmistrz Złoczewa. Tam również będzie wydobywany węgiel brunatny, prace są zaawansowane. Mówiła też o inwestycjach drogowych: dokończeniu A1 i S8, przetargach ogłoszonych na budowę obwodnic Bełchatowa i Wielunia oraz o planach dotyczących budowy linii kolejowej, które popiera zarząd województwa. Linia technologiczna ze złoża Złoczew będzie także dostępna dla ruchu pasażerskiego. Obszar funkcjonalny Bełchatów, to zdaniem marszałek Ryl siła napędowa regionu. Prezydent Marek Chrzanowski zwrócił uwagę na funkcjonujący już obszar Bełchatów-Szczerców - Złoczew. Stąd na konferencji obecność burmistrz Złoczewa Jadwigi Sobańskiej. - Samorządowcy czują się odpowiedzialni. Węgiel na terenie Bełchatowskiego wyczerpuje się. Źródła energii przenoszą się do Szczercowa i Złoczewa. Ale nie oczekujemy od PGE rozwiązana wszystkich problemów regionu. Chcemy dyskusji, do której dołożymy swoje pomysły - mówił prezydent Chrzanowski. Andrzej Szczepocki, prezes Fundacji Rowoju Gminy Kleszczów: - Powinniśmy być elastyczni i reagować z wyprzedzeniem. 40 lat minęło od powstania na tym terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. W Kleszczowie w tym czasie zbudowaliśmy uzbrojone strefy przemysłowe. 18 lat temu, gdy je uzbrajaliśmy w wodociągi, kanalizację, słyszeliśmy: jaki inwestor tutaj przyjdzie? Prezes zaprezentował

najpoważniejsze inwestycje w kleszczowskich strefach: w energetykę odnawialną -5 fabryk Si Power produkujących komponenty do elektrowni słonecznych. - Musi być jednak deklaracja rządu co do wielkości fotowoltaiki. W strefach jest też budowana m.in. rafineria i Centrum Przetwarzania Odpadów.

węgiel przestaje być czarną owcą energetyki - Nie pierwszy raz dyskutuję w Bełchatowie o problemach Bełchatowa. Wychowałem się Gomunicach. Pierwsze skojarzenie związane z Bełchatowem? Wyschnięta studnia - mówił Jacek Saryusz -Wolski. Europarlamentarzysta podkreślił, że problem upadłego górnictwa nie jest nowy w Europie i są tam doświadczenia, które warto wykorzystać. Po wyschnięciu źródła bogactwa trzeba znaleźć nowy sposób na życie. Gdy upadła górnicza część Belgii - rozwinięto tam usługi, handel, nowe technologie. Warto też poprosić ekspertów z Hiszpanii i Francji, jak uzyskać efekt rozwojowy wyprzedzając nieunikniony bieg zdarzeń. Taki powinien być kierunek myślenia w Bełchatowie. Najważniejsze wyzwanie dla Bełchatowa polega na tym, że węgiel się kończy. Co robić? Polityka energetyczna Unii jest pochodną polityki klimatycznej, nieprzyjazną dla węgla. Jest związek między polityką Brukseli a zatrudnieniem 18 tysięcy osób w bełchatowskim zagłębiu. Jak się odnieść do polityki energetycznej Unii? - Jesteśmy świadkami nowych rozstrzygnięć z jednej strony wymuszonych redukcję dwutlenku węgla i stosownymi rozwiązaniami prawnymi. Dotyka to takie instalacje jak bełchatowska. Jeszcze rok dwa lata temu polityka energetyczna UE tłumaczyła redukcję CO2 celami klimatycznymi związanymi z globalnym ociepleniem. Ale kryzys skory-

Znasz fakty - zadzwoń 44 632 62 76 - lub napisz: redakcja@faktybelchatow.pl

gował politykę klimatyczną. Wojna Rosji z Ukrainą wiele zmienia. UE rewiduje zależność energetyczną od Rosji, boi się jej nacisków. Rozumie to od 2006 r. gdy Rosja po raz pierwszy zakręciła kurki gazowe. Dlatego zbudowano 12 wielkich magazynów gazu i Gazprom musiał się ugiąć. Nowe wyzwania wymagają dywersyfikacji źródeł energii i innego, dużo lepszego stosunku do węgla . Jeszcze w styczniu mówiono o nowym pakiecie energetyczno - klimatycznym, który miał zredukować do 40 proc. emisję dwutlenku węgla. Teraz UE skoryguje politykę energetyczną na rzecz pragmatyzmu energetycznego. Ograniczy zielone, nadmiernie wyśrubowane normy klimatyczne. Wprowadzi sankcje wobec Rosji. Następuje zmiana priorytetów. Najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne, gdy energetyka jest uważana za broń. Jacek Saryusz-Wolski zwrócił uwagę, że w Stanach Zjednoczonych energia jest cztery razy tańsza niż w Europie - odkąd jest tam stosowany gaz z łupków. - UE patrzy na europejskie zasoby energetyczne przychylniejszym okiem. Trzeba odejść od dostaw z jednego kierunku. Węgiel przestał być czarną owca energetyki. Liczy się teraz dywersyfikacja, rozwój, konkurencyjność.

bieda może eksplodować Prezydent Marek Chrzanowski zaprosił na salę przywódców manifestacji. Ryszard Brzuzy wezwał go, aby zaczął myśleć o swoich mieszkańcach a przestał o Ukrainie, Iraku czy Afganistanie. - Manifestacja nie jest w oderwaniu od tego, o czym państwo debatujecie - powiedział Andrzej Nalepai. - Ma służyć podkreśleniu problemów, z jakimi się stykamy. Tu i teraz, nie za 20 lat. I te problemy nie będą czekały. To kwestia restrukturyzacji spółek, dużego bezrobocia wśród młodzieży, emigracji. Nie możemy biernie się przyglądać. Nie czekając aż pracownicy wyjdą w sposób

3

8


J e s t p r o b l e m 10-kilogramowy odważnik, który z wysokości 30 metrów uderzył z siłą 3 ton i wpadł do wanny to dowód niekompetencji czyszczącego przewody wentylacyjne. - Osoby bez uprawnień i kwalifikacji wykonują czynności, od który zależy ludzkie zdrowie i życie - mówi Włodzimierz Kudaj, mistrz kominiarstwa.

Kula w wannie

W

bloku 127 na osiedlu Dolnośląskim połowa budynku nie ma wentylacji. W bloku jest dwieście mieszkań. - Wykonałem dokumentację fotograficzną, wydałem w sierpniu 2013 r. zalecenia. Do tej pory nikt ich nie wykonał - mówi Włodzimierz Kudaj, właściciel jedynego w Bełchatowie zakładu Kominiarskiego. - Pan Kudaj zapomniał, że w związku z przeglądem i zaleceniami przedstawił w grudniu 2013 r. ofertę wykonania czyszczenia przewodów kominowych do 30 kwietnia br. Na najbliższym rocznym zebraniu wspólnoty właściciele będą podejmować uchwałę w sprawie czyszczenia przewodów kominowych - ripostuje Krzysztof Górnik, prezes miejskiej spółki PGM. Blok 219 na osiedlu Dolnośląskim. Spuszczono bezwładnie z dachu 10-kilogramowy odważnik. Doleciał do I piętra, odbił się od przeszkody, uderzył w ścianę i wpadł do wanny. Właśnie kąpała się w niej kobieta. Wylądowała na kardiologii. - Ktoś, kto to zrobił nie miał pojęcia nie tylko o kominiarstwie ale i o podstawowych prawach fizyki. Ja nie mam takiego odważnika, nie ma takich kul kominiarskich. Jeśli zanieczyszczeń nie daje się strącić kulą o średnicy 125 mm, kominiarz jej nie puszcza bezwładnie, tylko przesuwa po kominie, dzięki kuli przesuwa się szczotka. - mówi mistrz kominiarski. - PGM dokonuje przeglądów kominowych, a nie ich czyszczenia. Dokonujemy wyłącznie przeglądów

kominów wentylacyjnych. Czyszczenia pozostałych m.in. dymowych dokonuje kominiarz i wszystkie prace przy takich kominach zlecane są kominiarzom. Zapytani pracownicy nie pamiętają takiego zdarzenia - mówi Krzysztof Górnik, od 9 miesięcy prezes PGM. Blok 132 na Dolnośląskim. - Lokatorzy skarżyli się, że zamiast wyciągu mają nadmuch. Jakiś superspecjalista zalecił, że trzeba przedłużyć komin, bo jest za krótki. Komin ma ok. 30 m i jeszcze jest za krótki? Wcześniej zostały zamontowano nasady na kominie w taki sposób, że zasłaniały wlot do komina. Udało mi się mi się wrzucić do komina kamerę na światłowodzie. Okazało się, że w odległości ok. 4 metrów od jego nasady jest zator. Przed montażem niepotrzebnych nasad wystarczyło poświecić latarką i zobaczyć zatkany komin - relacjonuje W, Kudaj. Blok nr 9 na POW. - Zdemontowałem pancerne czapy z blachy 3 mm, które ściśle dolegały do wszystkich piętnastu kominów. Nie miało prawa być tam wentylacji. Ogromne blaszyska nie mieściły się do windy, trzeba je było znieść po schodach na dół. Kto przede mną sprawdzał te kominy, nie ma pojęcia - zastanawia się W. Kudaj. Na pewno blaszyska pamiętały czasy PRL. - Po usunięciu blach sprawdziłem przewody kominowe. Były zatkane. Gdy komin jest zatkany, mieszkanie na dole ma największy ciąg. Ale wtedy nie trzeba zaspawać komina, lecz go wyczyścić! Na szczęście tam zarząd wspólnoty składa się z właścicieli mieszkań. Mają ze mną wieloletnią umowę.

co może kominiarz Włodzimierz Kudaj poinformował o zagrożeniach zarówno kierownictwo PGM, radę nadzorczą, jak prezydenta miasta. PGM jest miejską spółką, administruje blisko 200 nieruchomościami. Funkcję zgromadzenia wspólników pełni prezydent. W. Kudaj uznał, że zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców stwarza praca osób bez kwalifikacji, które niszczą kominy. Dostał odpowiedź z PGM. Napisali, że nie odpowiadają za to. Za zagrożenia odpowiada, zdaniem PGM, wspólnota mieszkaniowa - że ktoś bez uprawnień wykonuje na ich bloku czynności. „W zakresie przeglądów jak

4

i czyszczenia wentylacji zebrane oferty przekazywane są pełnomocnikom lub zarządcom poszczególnych wspólnot celem wybrania najkorzystniejszej oferty. PGM Sp. z o.o. natomiast jako zarządca budynku ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie wymagane przeglądy były wykonane” - czytamy w piśmie - PGM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego zwraca szczególną uwagę na dokonywanie okresowych przeglądów kominów wentylacyjnych i dymowych w administrowanych zasobach. Na zebraniach wspólnot zabezpieczane są środki w planach gospodarczych wspólnot na wykonanie przeglądów lub czyszczenia. Czyszczenie wszystkich przewodów dymowych, gazowych w naszych zasobach zlecane są kominiarzowi, w tym i p.Kudajowi - mówi prezes PGM. Czy to oznacza, że kontrole zarówno przewodów kominowych jak i wentylacyjnych powinny wykonywać mistrzowie kominiarstwa? Krzysztof Górnik, prezes PGM, nie ma wątpliwości: nie. Zgodnie z ustaleniami art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Kwalifikacje mistrza kominiarskiego są wymagane przy kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych - jako minimum. Tytuł mistrza kominiarskiego nie uprawnia natomiast do kontroli instalacji np. wentylacji mechanicznej. Uprawnienia budowlane w tym zakresie wypełniają znacznie większy obszar uprawnień kontrolnych - przewody kominowe, wentylacja mechaniczna, klimatyzacyjna, kominy przemysłowe, wolno stojące z wymuszonym mechanicznie ciągiem. Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy, którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza, mogą również wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Osoby

Komin zatkany styropianem. Komuś pewnie za bardzo dmuchało. A wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza. Aby był odpływ, musi być dopływ. posiadające stosowne uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień. Zdaniem W. Kudaja członek wspólnoty, a więc właściciel mieszkania w bloku nie musi znać prawa budowlanego itd. Ludzie płacą PGM i to niemałe pieniądze za obsługę administracyjno - prawną. Ale to zarząd wspólnoty ma wybierać oferty podmiotów, które chcą wykonać obowiązkowe przeglądy. W wielu blokach są zarządy wybrane z grona właścicieli mieszkań. Nierzadko funkcję zarządu wspólnoty pełni PGM. I to pracownicy PGM, wśród których nie ma mistrzów kominiarstwa, sami robią obowiązkowe przeglądy. Oczywiście robią to odpłatnie, oczywiście są konkurencją dla Zakładu Kominiarskiego Włodzimierza Kudaja. - No i tu dotarliśmy do sedna sprawy, z tym tylko iż PGM wykonuje takie przeglądy odkąd tylko istnieje i posiada to w swojej ofercie dla mieszkańców. Właściciel mieszkania w bloku nie musi znać prawa budowlanego, ale to właśnie naszym zadaniem jest zwrócić uwagę na ważność i konieczność takich. Dokonujemy przeglądów kominów wentylacyjnych, bowiem mamy pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Do tych przeglądów nie jest konieczny mistrz kominiarstwa. Działamy zawsze w zakresie prawa i bezpieczeństwa mieszkańców. Zadania przewidziane wyłącznie dla mistrzów kominiarskich zlecamy kominiarzom - podkreśla prezes Górnik. - Z fachowcami z PGM wymienialiśmy się wiedzą. Nie mają zielonego pojęcia jak współpracuje kanał zbiorczy z przykanalikami, nie wiedzą, co to jest deko w kominie i jaką rolę spełnia. Deko to przegroda w przykanalikach. Jeśli ktoś tego nie wie, tłucze kulą tak długo, aż przebije. To powoduje, że kilka mieszkań nie ma wentylacji. Nie każdą przeszkodę w kominie należy usunąć, bo może stanowić element komina - tłumaczy Włodzimierz Kudaj.

Fakty IK nr 12 (963) - 19 marca 2014 r.


Komin zarośnięty sadzą. - Jesteśmy wzywani dopiero w takich sytuacjach. Komin zarośnięty, dym w kotłowni - mówi właściciel Zakładu Kominiarskiego.

kominiarz, persona non grata W marcu jak zwykle odbywają się zebrania wspólnot. Podsumowywany jest na nich miniony rok, są przedstawiane oferty - także dotyczące przeglądu kominów i wentylacji. W pierwszym tygodniu marca było takie zebranie w bloku 204. W. Kudaj został na nie zaproszony przez wspólnotę. Prowadząca zebranie pracownica ROM stanęła w drzwiach. Oznajmiła, że Kudaja nie wpuści. Wytłumaczyła zebranym, że zgodnie z przepisami on nie może uczestniczyć w zebraniu wspólnoty. Taki stan prawny był o godzinie 16. na początku zebrania. Wszystko zmieniło się o 18. na zebraniu wspólnoty innego bloku - 203. Dwóch panów Terkiewiczów, którzy czyszczą kominy nie posiadając uprawnień zostało wpuszczonych na zebranie przez pracownika PGM. Przedstawili wspólnocie swoją ofertę. Kudaj swej przedstawić nie mógł. - Przecież PGM na tym zebraniu tak jak ja był usługodawcą - mówi właściciel Zakładu Kominiarskiego. Dzień wcześniej inny pracownik PGM stwierdził, że w obecności Kudaja nie będą prowadzić zebrań. - To objaw nieuczciwej konkurencji - mówi W.Kudaj. W styczniu jak zwykle złożył do PGM swoje oferty. Na zebraniach wspólnot nikt jego „ofert dotyczących okresowej kontroli instalacji gazu i wentylacji” nie przedstawił. Prezes Górnik przypomina o licznych podpisanych umowach z W. Kudajem w zakresie czyszczenia przewodów. - Odnoszę wrażenie że p.Kudaj pomylił dwie różne sprawy: to zebranie było zebraniem bilansowym rocznym zwołanym przez zarządcę wspólnoty z określonym porządkiem obrad w celu podsumowania roku poprzedniego, zatwierdzenia poniesienia wydatków. Nadzór budowlany wymaga, żeby przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej odbywały się we wszystkich budynkach raz w roku. W pozostałych powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych

Do komina urzędu miasta zostały wprowadzone spirorury. Po co? Żadnych problemów z wentylacją nie załatwiają, bo nie mogą.

powierzchni zabudowy - dwa razy do roku. Z zakładami kominiarskimi muszą więc współpracować spółdzielnie mieszkaniowe czy PGM - największa i praktycznie jedyna (bo BTBS to mikrus) miejska spółka mieszkaniowa. Włodzimierzowi Kudajowi z PGM współpracowało się dobrze. Do czasu. - Nie wiem, co się stało, ale współpraca się popsuła. Może miałem zbyt dużo uwag podczas kontroli ? - zastanawia się Kudaj. - Gdy widziałem zagrożenie życia i zdrowia lokatorów - pisałem to w protokole. Nakazywałem wykonanie pewnych prac. Np. z powodu braku dokumentacji technicznej wielu bloków nakazywałem inwentaryzację przewodów kominowych. Bez tego przecież trudno powiedzieć, czy są prawidłowe podłączenia. Tymczasem kierownictwo PGM się upiera, że dotyczy to tylko przewodów kominowych i spalinowych, nie wentylacyjnych. A wentylacja ma istotne znaczenie. Przy prawidłowo działającej jest mało prawdopodobne, by przy rozszczelnieniu gazu zebrała się mieszanka wybuchowa czy inna zagrażająca mieszkańcom - twierdzi W. Kudaj. Znam bloki, gdzie od kilkunastu, a bywa i więcej lat nie ma wentylacji. To dla mnie sprawa prokuratorska. Ten, kto wcześniej poświadczył, że wszystko gra powinien odpowiadać za zagrożenie katastrofą budowlaną.

lipny odbiór kominiarski stwarza zagrożenie Włodzimierz Kudaj jest mistrzem kominiarstwa, prowadzi Zakład Kominiarski w Bełchatowie. Jedyny. Drugi mistrz kominiarstwa z Bełchatowskiego jest jego pracownikiem. Za Kleszczowem działa też starszy pan, który ma uprawnienia mistrzowskie. Nie należy jednak do korporacji kominiarskiej. Nie ma co prawda takiego obowiązku, ale taki jest wymóg nadzoru budowlanego gdy zakład kominiarski chce obsługiwać tak duże obiekty jak szkoły czy przedszkola. Mistrz kominiarski musi mieć co najmniej średnie wykształ-

To przykład wyciągania pieniędzy od właściciela budynku (urzędu miasta, to budynek szkoły podstawowej). Przewody wentylacyjne boczne przelotowe są prawidłowe. Po co więc założono metalowe nasady?

cenie, pracować przez co najmniej trzy lata u mistrza jako kandydat na czeladnika. Po minimum trzech latach mistrz kominiarstwa może wnioskować o egzamin czeladniczy - jeśli kandydat posiada odpowiednią wiedzę i praktykę. W sumie po min. 6 latach można podejść do egzaminu mistrzowskiego. Kudaj od dłuższego czasu monituje, że osoby bez kwalifikacji i podstawowej wiedzy nt. kominiarstwa wykonują te usługi. To zagrożenie dla mieszkańców, dla ich życia i mienia. Poważne zagrożenie. Gdy Kudaj jest wzywany do usunięcia skutków pożaru komina, czyli zapalenia sadzy musi sprawdzić szczelność komina, czy komin nadaje się do dalszego użytkowania. W czasie pożaru wytwarza się temperatura 1300 st. C. Na 10 kominów 9 jest po pożarze nieszczelnych. A w kominie znajduje się nie tylko jeden przewód dymowy lub spalinowy, obok są wentylacyjne. Jeśli przegrody wewnątrz komina popękają, dym czy czad bezpośrednio z pieca może się dostać do sypialni. Jednoprocentowe stężenie czadu, a przez noc może się takie wytworzyć, oznacza śmierć. Niestety z doświadczenia Włodzimiera Kudaja wynika, że w 90 proc. przypadków zapalenia sadzy winą należy obarczyć zły odbiór kominiarski. Lipne odbiory kominiarskie to niestety codzienność w nowo wybudowanych domach.

kominiarz się czepia Zakład kominiarski czy to z Bełchatowa czy z Piotrkowa obsługuje jednak prowadzone przez starostwo szkoły. Czy to Żak czy to Kudaj przystępują do ogłaszanych przez starostwo przetargów. Co ciekawe, PGM czy specjaliści bez uprawnień do tych przetargów nie przystępują. Wszystko odbywa się pod kontrolą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nadzoru Budowlanego. Włodzimierz Kudaj uważa, że ktoś mu wyrabia złą opinię. I opowiada jak po rozmowie z właścicielem mieszkania dowiedział

Znasz fakty - zadzwoń 44 632 62 76 - lub napisz: redakcja@faktybelchatow.pl

się, że wcześniej przeglądy w tym bloku wykonywał taki Kudaj. On jest milicjantem ruchu drogowego. I co taka menda może wiedzieć o kominach? Włodzimierz Kudaj poprosił o opisanie kominiarza Kudaja. Nic się nie zgadzało a on nigdy nie świadczył usług na rzecz tego człowieka. Kto się pod niego podszywa? Nigdy nie był ani milicjantem ani policjantem ruchu drogowego. - Nigdy nie należałem do PZPR, nie należę do SLD i nie ja strzelałem do Johna Kennedego - śmieje się kominiarz. Ale wcale mu nie do śmiechu, bo trudno mu tłumaczyć, że nie jest wielbłądem. Ale się czepia i wymaga. „Całkowite zagruzowanie pięciu przewodów wentylacyjnych, w tym dwóch zbiorczych, niedrożnych osiem przewodów wentylacyjnych (czyli dotyczy to połowy bloku.) Brak wentylacji kuchni i łazienek stwarza zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. Zaleca się w trybie natychmiastowym udrożnienie pionu wentylacji” - to we wspomnianym na początku bloku 127 na Dolnośląskim. W. Kudaj wydał zalecenia w sierpniu ub. roku. Miał uzgodnione z przedstawicielami wspólnoty, za ile udrożni pion. I cisza. Trwają zebrania wspólnot, potrwają do kwietnia, w czerwcu pojawią się zlecenia. Tymczasem przepisy nakazują, by w czasie kontroli okresowej na zewnątrz nie było więcej niż 10 stopni. W lipcu na dachu będzie + 50 st. C. Nie da się wtedy sprawdzić, czy wentylacja jest sprawna. - Wypada mi tylko podkreślić, iż wspólnota w najbliższym okresie podejmie stosowne działania w tym kierunku - mówi prezes K. Górnik. Prezes podkreśla, że PGM obecnie korzysta zarówno z ofert Zakładu Kominiarskiego Żak z Piotrkowa jak i Zakładu Kominiarskiego Włodzimierza Kudaja. - P.Kudaj świadczy swoje usługi na rzecz niektórych wspólnot będących w zarządzie spółki PGM. Wspólnoty mają w tym zakresie wolny wybór, a na rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących tego typu usługi. Anna Staniaszek

5


Fakty z radiowozu Upilnowali i złapali złodziei 12 marca, pół godziny przed północą, z ogrodzonej posesji przy ulicy Zamoście, skradziono wartą ćwierć miliona koparkę marki Volvo. Dwaj zamaskowani kominiarkami złodzieje włamali się do kabiny operatora maszyny, uruchomili ją, po czym jeden wyjechał z placu, drugi natomiast oplem podążył za koparką. Trzeci wspólnik, który wcześniej asekurował przestępców, pilotował ich bmw. Złodzieje nie wiedzieli, że w ślad za nimi ruszyli nieoznakowanym radiowozem bełchatowscy policjanci, którzy współpracowali z kolegami z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KWP w Łodzi. Na podany przez funkcjonariuszy sygnał do zatrzymania przestępcy zaczęli uciekać. Ze wsparciem natychmiast pośpieszyły załogi kolejnych radiowozów. Po kilkuset metrach pościg zakończył się zatrzymaniem koparki, a chwilę później, w rejonie skrzyżowania ulicy Zamoście z ulicą Kletnią, ścigający zmusili do zatrzymania także opla. Koparką kierował 50-letni bełchatowianin. Oplem, jego 27-letni bratanek, mieszkaniec gminy Kleszczów. Obaj mężczyźni są znani bełchatowskim policjantom z wcześniejszych spraw o podobne przestępstwa. Przy zatrzymanych, oprócz kominiarek i rękawiczek, funkcjonariusze znaleźli radiotelefony, zaś przy starszym z mężczyzn także zagłuszacz sygnału GPS. Obaj podejrzani trafili do policyjnego aresztu. Trzeci, 52-letni mieszkaniec gminy Szczerców jadący bmw, który zdołał uciec pościgowi, został zatrzymany przez policjantów kilka godzin później. Także i on trafił do aresztu. Odzyskaną koparkę, po zabezpieczeniu śladów, policjanci zwrócili właścicielowi. Na podstawie zebranych przez funkcjonariuszy materiałów dowodowych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu złodziejskiej trójki. Podejrzanym grożą kary do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani pijani 10 marca kilka minut po 11. bełchatowscy policjanci patrolujący drogę krajową nr 8 skontrolowali 42-letniego kierowcę fiata cinquecento. Badanie trzeźwości wykazało 0,74 promila alkoholu w jego organizmie. Tego samego dnia, o 20., funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego bełchatowskiej komendy przerwali jazdę 45-letniego kierowcy citroena. Mężczyzna miał 1,28 promila alkoholu. Niewiele mniej, 1,26 promila, miał 60-letni motorowerzysta, skontrolowany o 17. w Klukach. Kierującym w stanie nietrzeźwości pojazdami mechanicznymi grożą kary do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy. W ciągu tamtej doby policjanci zatrzymali również dwóch nietrzeźwych rowerzystów. Kwadrans przed 14., na ulicy Kilińskiego w Zelowie, funkcjonariusze uniemożliwili jazdę 40-letniemu zelowianinowi, stwarzającemu zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało aż 2,3 promila alkoholu w jego organizmie. Kwadrans przed 20., na ulicy Żeromskiego w Zelowie, patrolujący miasto funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego cyklistę, który miał 1,26 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymanym rowerzystom za popełnione wykroczenie grożą kary aresztu. A.S. na podst. mat.KPP

6

Z Bełchatowa aż na Górę Kamieńsk

S

tarostwo rozstrzygnęło przetarg na wykonanie prawie ośmiokilometrowego powiatowego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk. Wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie prac. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już pod koniec czerwca tego roku rowerzyści będą mogli korzystać z nowego szlaku rowerowego. Koszt prac to ponad 453 tysiące złotych - informuje Krzysztof Borowski, rzecznik prasowy starostwa. Powstanie ekologiczny szlak rowerowy wzdłuż rzeki Widawki, od zbiornika Słok do drogi Kalisko - Łękińsko. Całkowita długość szlaku to 7,789 km, szerokość - 2 metry. Trasa gruntowa będzie miejscami utwardzona tłuczniem, powstaną dwa zadaszone miejsca postojowe ze stołami i ławkami. Trasa będzie wiodła wzdłuż zbiornika Słok, następnie wzdłuż koryta Widawki i koło wjazdu na

górę łączyć się będzie ze ścieżkami Góry Kamieńsk. Dzięki temu powstanie ciekawa i urozmaicona trasa rowerowa, doskonała do rodzinnych wycieczek. Po drodze będzie można podziwiać krajobrazy przyrodnicze powiatu bełchatowskiego, jak i widoki obiektów przemysłowych- kopalni i elektrowni. Istniejąca powiatowa ścieżka rowerowa, która zaczyna się zaraz za granicami miasta Bełchatowa i wiedzie wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do kopalni i elektrowni, zahacza o ośrodki wypoczynkowe Wawrzkowizna i Słok i po ośmiu kilometrach kończy się przy brzegu zbiornika Słok. Dzięki tegorocznej inwestycji zostanie przedłużona aż do Góry Kamieńsk. Łącznie rowerzyści będą mogli powiatową trasą rowerową przejechać około 16 kilometrów. Powiat w poprzednich latach wybudował także ponad pięciokilometrowy odcinek ścieżki rowerowej od Domiechowic do Parzna.

Okolicznościowego datownika nie będzie

27

kwietnia w Watykanie odbędzie się kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II. Papież - Polak jest także Patronem i Honorowym Obywatelem Miasta Bełchatowa. Dlatego bełchatowski Klub Przyjaciół Znaczka Pocztowego przy MCK Bełchatów wydał w nakładzie 200 egzemplarzy kartę pocztową projektu Jadwigi Ficyk z wizerunkiem Jana Pawła II i hasłem santo subito - święty natychmiast, które pojawiło się na transparentach pielgrzymów tuż po śmierci Jana Pawła II. 27 kwietnia Jan Paweł II zostanie świętym. Dlatego Koło Przyjaciół Znaczka Pocztowego zwróciło się do prezydenta o 900 zł na datownik okolicznościowy. - Działania te podejmujemy dla upamiętnienia pamięci wielkiego Polaka, którego kanonizacja będzie doniosłym wydarzeniem o znaczeniu religijnym, społecznym i historycznym. Z tej okazji koło nasze wydało już okolicznościową kartę beznominałową upamiętniającą kanonizację Papieża Jana Pawła II. Ponadto wykonaliśmy już z naszych środków wstępny projekt datownika - napisał do prezydenta Juliusz Buder, przewodniczący klubu. Ewelina Otręba, główny specjalista zespołu ds. promocji poinformowała jednak o decyzji odmownej. Powód? Wydatek nie został zaplanowany w budżecie miasta na rok 2014.

Chodzi przecież o kanonizację patrona naszego miasta! - denerwuje się Juliusz Buder. - Prowadzimy swoją działalność od 53 lat, promujemy miasto Bełchatów. O stosowanie datownika będą się zwracać nie tylko filateliści ale i wierni z całego kraju, którym bliska jest postać papieża- Polaka. Jego kanonizacja będzie również okazją do promocji i rozsławiania Bełchatowa.. Klaser przewodniczącego Budera jest zapełniony pocztówkami. Okolicznościowe datowniki upamiętniły m.in. 775 lat Parafii Wszystkich Świętych w Grocholicach, 110 lat parafii Narodzenia NMP, 50 -lecie ruchu filatelistycznego. Niestety okolicznościowego datownika z okazji kanonizacji patrona miasta nie będzie. A.S.

Fakty IK nr 12 (963) - 19 marca 2014 r.


W mi e ś ci e i w p o w i e ci e Ponad 120 ewakuowanych, zamknięta dla ruchu jedna z głównych ulic miasta, pięć godzin intensywnej strażackiej akcji - wszystko po tym jak na jednej ze stacji paliw ujawniono rozszczelnienie zbiornika z gazem. Do zdarzenia doszło w minioną środę.

Gaz na ulicy

W

yciek gazu ze zbiornika o pojemności ponad 4 tysięcy litrów zauważył kierowca cysterny, który około 10:30 przyjechał na stację z dostawą propan butanu. - Na szczęście kierowca szybko stwierdził wyciek, i nie nastąpiło dopompowywanie gazu - mówił „Faktom” Wojciech Łągwa, koordynator zarządzania kryzysowego i spraw obronnych UM w Bełchatowie. Według wstępnych ustaleń strażaków, gaz ulatniał się przez uszkodzony króciec, czyli rurkę przy urządzeniu służącym do odpowietrzania zbiornika. Istniało duże zagrożenie wybuchem, dlatego natychmiast zamknięto dla ruchu ulicę Piłsudskiego na odcinku od ronda Andersa do ul. Bawełnianej i ewakuowano około 120 osób ze stacji i okolicznych budynków, między innymi przychodni zdrowia. - W każdym przypadku kiedy mamy do czynienia z gazem, zagrożenie określamy jako duże.

W związku z tym, że do zdarzenia doszło w centrum miasta, trzeba się liczyć z najgorszym i oczywiście zrobić wszystko, by nie doprowadzić do nieszczęścia - relacjonował st. kpt. Krzysztof Kowalczyk, zastępca komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie Strażacy - w tym dwa zastępy jednostki ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Piotrkowa - podczas akcji podzielili się na grupy. Jedna usuwała awarię, druga skupiła się na zminimalizowaniu niebezpieczeństwa wynikającego z dużego stężenia gazu w powietrzu. - Musieliśmy cały czas podawać prądy wody rozrzedzając atmosferę - mówił jeszcze podczas akcji Krzysztof Kowalczyk. Rozstawione kurtyny wodne rozrzedzały atmosferę wybuchową powstałą w wyniku ulatniania się gazu, dzięki temu strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się obłoku gazowego. Później około 700 litrów gazu z uszkodzonego

Ulica Piłsudskiego podczas akcji była zupełnie opustoszała. Ewakuację przeprowadzono natychmiast po zgłoszeniu zagrożenia. Z relacji strażaków wynika, że przebiegła ona wyjątkowo sprawnie i bez żadnych zakłóceń

Jedna z feralnych butli z gazem non stop była polewana wodą. W akcji wzięło udział 6 zastępów strażaków ochotników i tych zawodowych. Specjalistycznym sprzętem bełchatowskich pożarników wsparła jednostka z Piotrkowa Trybunalskiego.

zbiornika zaczęto przepompowywać do tego nienaruszonego. Akcja ratownicza zakończyła się około 15.30. Dopiero wtedy pozwo-

lono wrócić do mieszkań ewakuowanym bełchatowianom i otwarto dla ruchu ulicę Piłsudskiego. mj

Wszystkie kobiety duże i małe

W

brew panującej ostatnio modzie to najmłodsi udowadniają, że warto być kobietą i warto być mężczyzną, który odmiennością kobiety się zachwyca. W przedszkolach w Bełchatowskiem od lat jest uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. To ważny dzień dla wszystkich pań zarówno tych dużych jak i małych. Jest to święto z wieloletnią tra-

dycją, którą corocznie celebruje Przedszkole Samorządowe nr 8 w Bełchatowie. Panie nauczycielki uczą dzieci, zwłaszcza chłopców, że w tym dniu warto zrobić coś miłego dla każdej kobiety, zarówno dla babci, mamy, siostry czy koleżanki z grupy. W tym roku, chłopcy również nie zapomnieli o święcie kobiet, złożyli życzenia wszystkim dziew-

Znasz fakty - zadzwoń 44 632 62 76

czynkom i paniom w przedszkolu oraz obdarowali małymi upominkami i buziaczkami. W placówce wielką niespodziankę z okazji tego święta przygotowała grupa „Misie” - 4-latki wraz z paniami wychowawczyniami. 11 marca wszystkie kobiety, zarówno te małe jak i duże - pracujące w placówce, zostały zaproszone na występ artystyczny w wykonaniu 4-latków. Ponadto, w tym szczególnym dniu, honorowym gościem był Zespół Ludowy Kurnosianki. Zespół powstał w latach 60. i wyłonił się z Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Kurnos (gmina Bełchatów). W skład zespołu wchodzą panie, które są miłośniczkami tradycji i śpiewu, a poprzez swoje występy propagują tradycje lokalne i ludowe Bełchatowa. W tym dniu program artystyczny rozpoczął występ dzieci; zwłaszcza męska część przedszkolaków przygotowała moc atrakcji: były śpiewy, tańce, wiersze i życzenia. Widownia mogła usłyszeć między innymi hit ostatniego roku „Ona

tańczy dla mnie” czy „Baby, ach te baby” a wszystko w wykonaniu 4 - letnich chłopców. Dziewczynki wierszem i piosenką pięknie podziękowały swoim kolegom. Następnie mali artyści oddali scenę Zespołowi Ludowemu Kurnosianki, który wystąpił w pięknych strojach ludowych i zaprezentował repertuar pieśni regionalnych. Na zakończenie występów mali dżentelmeni wręczyli wszystkim kobietom kwiaty. 7 marca z okazji Dnia Kobiet, chłopcy z punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich przygotowali miłą niespodziankę wszystkim koleżankom, nauczycielkom oraz mamom i babciom. Wszystkie panie duże i małe otrzymały wykonane z bibułki różyczki z serduszkami. Chłopcy przygotowali również pyszne pizze z sosem pomidorowo- paprykowym i zaprosili na nie mamy i nauczycielki. Były też występy artystyczne. Mamy przedszkolaków były bardzo wzruszone.


Być murzynem w spółce Przywódcy związkowi na konferencji. Od lewej: Adam Olejnik, Andrzej Nalepa, Ryszard Brzuzy

Jednak sojusz dla gospodarki regionu 3

niekontrolowany na ulice, podejmujemy inicjatywy, które mają pokazać problemy. Ludzie przyszli pomimo wiatru i deszczu. Nie dlatego, że jest im dobrze. Pokazują, że państwo nie spełnia swej roli, nie zabezpiecza tego, co powinno. Miasto sobie samo nie poradzi. Wielka jest bierność rządzących. Premier z PSL ruszył się, gdy zablokowano emigrację świń na wschód, a nie ruszył się z powodu emigracji polskiej młodzieży. Marnujemy całe pokolenie. Bieda może eksplodować Ten kraj nie jest biedny. Tylko nie potrafimy dzielić dochodów w sposób uczciwy i sensowny. Rośnie magnateria kosztem najbiedniejszych. To może prowadzić do buntu społecznego. - Koledzy, którzy tutaj się pojawili to moi znajomi i mieszkańcy miasta - powiedział prezydent Chrzanowski. - Panowie przyszli tu jako przedstawiciele bełchatowskiej biedy. Z całą powagą trzeba się do tego odnieść. Jako prezydent dostrzegam ten problem. To co przywiodło panów nie jest skierowane przeciwko tej konferencji a uzupełnieniem tego co na konferencji się dzieje. Konferencja jest zainicjowaniem rozmowy na temat tego, co można wspólnie zrobić, aby obszar funkcjonalny Bełchatów-Szczerców-Złoczew osiągał cele. Problemy można rozwiązywać w różny sposób. Prezydent jednak określił działania związkowców jako skierowane przeciwko mieszkańcom Bełchatowa. - Tak się odbywa dialog społeczny? - pytał. Podkreślił, że związkowcy na konferencję byli zaproszeni jako partnerzy. A partnerzy koncentrują się na tym, jak dołożyć swój potencjał, żeby osiągnąć cel. - My potrzebujemy wspólnego działania, nie partyzantki. - Dostałem dwa zaproszenia: jedno na konferencję, drugie od związkowców z Bełchatowa na manifestację. Jestem z moimi przyjaciółmi ze związków zawodowych. Związkowcy wiedzieli, że na konferencji będzie mowa o przyszłości bełchatowskich przedsiębiorstw, Ziemi Belchatowskiej. Chcieli pokazać przedstawicielom rządu, że są problemy, które trzeba rozwiązać To problemy, które dotykają spółek pracujących dla kopalni, bo tam łamane jest prawo pracy- powiedział m.in. poseł Artur Ostrowski. - Z przykrością stwierdzam, że wicepremierzy nie zaszczycili tej konferencji. Przypomniał, że w czasie walki o obwodnicę Bełchatowa, prezydent poprosił o pomoc wszystkich, także związkowców, którzy zorganizowali manifestację.

8

Kilkuset związkowców z całego kraju przeszło dziś ulicami Bełchatowa tym samym manifestując swoje niezadowolenie z polityki kadrowo -płacowej prowadzonej przez Polską Grupę Energetyczną. Trąbki, syreny, megafony, transparenty - poza gospodarzami z kopalni i elektrowni nieśli związkowcy między innymi: z Łodzi, Bydgoszczy, Katowic i Gliwic.

Współorganizatorzy konferencji powiedzieli: qq Prezydent Marek Chrzanowski: - Obec-

ność przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej jak i urzędu marszałkowskiego świadczy o tym, że w swych działaniach nie jesteśmy sami. Rozpoczynamy pewien proces będący inicjacją dalszych działań. Istnieje potrzeba postrzegania Zagłębia Paliwo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców Złoczew jako jednego organizmu. Nie może być tak, że widzi się Złoczew jako miejsce, które w perspektywie polityki regionalnej ma dać PGE zasoby węgla brunatnego. Pokłady trzeba eksploatować ludźmi, którzy mają doświadczenie. Oni z Bełchatowa będą musieli przejechać do Zloczewa aby włączyć tę odkrywkę do kompleksu Bełchatów - Szczerców - Złoczew. Bełchatów powinien być miejscem budowy platformy badawczo-rozwojowej dla energetyki. To, że wyczerpuje się zasób węgla w odkrywce Bełchatów nie jest powodem, by Bełchatów nie był dostrzegany w polityce regionalnej jako miejsce do rozwoju. Ale to źle, że nie mówiliśmy jednym głosem. Umówiliśmy się ze związkowcami na konstruktywne działanie na rzecz Bełchatowa.

qq Prezes Andrzej Szczepocki: - Jest pro-

pozycja zawarcia szerszego porozumienia, sojuszu dla gospodarki regionu Jestem działaczem gospodarczym, nie politykiem czy celebrytą. Dziś nie ma czasu na spotkania, rozmowy i- rozejście się. Musimy mieć plan skutecznego działania. Spotkamy się za rok. Podsumujemy to, co w tym czasie udało się zrobić.

B

iali murzyni ciągnięci na łańcuchu przez prezesa tak wyglądał początek pochodu manifestujących. Zdaniem związkowców organizujących pikietę to najlepszy sposób, by scharakteryzować sytuację pracowników zatrudnionych w spółkach zależnych od energetycznego giganta. Pani pyta dlaczego ja jestem czarny, czy to ja jestem murzynem? Nie, to w PGE siedzi ciemnota, a ja tak naprawdę rozwijam się coraz bardziej. Oni tylko tą maską pokazują jaki ja jestem - mówił jeden z „murzynów”, a tak naprawdę pracownik RAMBu. Poniedziałkowy protest, podobnie jak ten czerwcowy to sprzeciw i głośny krzyk przeciw restrukturyzacji jaką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A prowadzi już od paru lat. Zdaniem związkowców energetyczny gigant

qq Starosta Szczepan Chrzęst: - Potrzebny

jest związek celowy obejmujący południe województwa łódzkiego, które nie jest dofinansowane. Moim marzeniem jest, żebyśmy wyszli szerzej. Nie tylko energetyka ale także energetyka odnawialna i nowe sektory wytwórcze. Mamy już dwie strefy specjalne: w Bełchatowie i Zelowie. Trzeba zrobić wszystko, żeby wykwalifikowane kadry związane z elektrownią czy kopalnią związać z kleszczowskimi i bełchatowskimi strefami. Oprac. Anna Staniaszek

Fakty IK nr 12 (963) - 19 marca 2014 r.


POżYCZKA szybko i uczciwie nawet do 25000 zł

 726-029-653 wyłączając ze swojej działalności szereg podmiotów niezwiązanych bezpośrednio z wydobyciem węgla poważnie szkodzi rzeszom bełchatowian. Transport, remonty, usługi budowlane - między innymi takie sektory przeniesiono do spółek córek jednocześnie zmieniając zatrudnionym warunki płacy. ­Nie może być przyzwolenia społecznego na to, żeby ci ludzie zarabiali takie grosze w porównaniu do normalnego pracownika kopalni czy elektrowni. Chcę jasno podkreślić, że ci ludzie wykonują te same obowiązki, wykonując tę samą pracę w tych samych warunkach podkreśla Adam Olejnik przewodniczący ZwiązkuZawodowego „Odkrywka” i jak dodaje taka sytuacja dotyczy około 5 tysięcy osób. ­1 500 złotych, zarabiam właśnie tyle... Jako pracownicy spółek typu RAMB, Bestgum, Betrans i jeszcze kilku innych pracujemy na trzy zmiany, wykonując ciężką pracę w warunkach szkodliwych. Czy tyle warta jest nasza praca? To jest dyskryminacja, mobbing - mówił „murzyn” nr 2, pracownik Bestgumu. Manifestujący przeszli w głośnej kolumnie spod Urzędu Miasta pod Sport Hotel - to właśnie to miejsce było celem ostatecznym, choć pierwotnie manifestacja miała zakończyć się na ulicy Węglowej pod siedzibą PGE. Związkowcy chcieli przekazać swoje postulaty

koszt połączenia wg stawki operatora

PRACA DLA CIEBIE przedstawicielom PGE i rządu zaproszonych na poniedziałkową konferencję. Niestety ani jednych ani drugich na konferencji nie było (wyjątkiem był podsekretarz stanu Paweł Orłowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Po kilkunastu minutach oczekiwania na kogokolwiek zniecierpliwiona trójka przedstawicieli związków zawodowych - Adam Olejnik, Ryszard Brzuzy i Andrzej Nalepa weszła na spotkanie prezentując swoje postulaty. Adam Olejnik ze Związku Zawodowego „Odkrywka” pytany o powód organizacji manifestacji w dniu konferencji odpowiedział: To nie jest forma bojkotu, to jest forma pokazania politykom, decydentom z Warszawy, że w Bełchatowie naprawdę nie żyje się sielankowo. Oczywiście są może grupy, które mają wysokie zarobki i żyją godnie, natomiast ci pracownicy, którzy tu przyszli to pracownicy spółek zależnych PGE… mj

DORADCA FINANSOWY ATRAKCYJNE PROWIZJE

Zapewniamy szkolenia i wsparcie marketingowe

 726-029-653  joanna.zarebska@proficredit.pl koszt połączenia wg stawki operatora

Euro-Gaz

TECHNIKA GRZEWCZA I GAZOWA Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Zofii Nałkowskiej 3 hurtownia tel. (44) 649 14 03 eurogaz@op.pl

Montaż nowoczesnych kotłowni gazowych kondensacyjnych-ekologicznych i bezobsługowych (do 30% niższe koszty eksploatacyjne) w kotłownie gazowe, olejowe i na paliwa tradycyjne w instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne, cebtralnego ogrzewania w sieci gazowe, cieplne, wodno-kanalizacyjne w stacje uzdatniania wody do mieszkań i domów w biały montaż w przydomowe oczyszczalnie ścieków w instalacje solarne, pompy ciepła

KORZYSTNE RABATY, GWARANCJE

tel. 693 020 707 Znasz fakty - zadzwoń 44 632 62 76 - lub napisz: redakcja@faktybelchatow.pl

9


Dr Wolniak radzi Na pytania Czytelników odpowiada Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:

Głód alkoholowy Mój tata (59 lat) od niedawna jest członkiem grupy AA. Te mityngi bardzo mu pomagają, ale wciąż nie opuszcza mnie strach, że wróci do picia. Bardzo dziwnie się bowiem zachowuje. Są momenty, gdy jest spokojny opanowany, można z nim rzeczowo porozmawiać, ale zdarzają się i takie, gdy jest roztrzęsiony, rozdygotany wręcz od środka. I chociaż mówi mi, że nie pije alkoholu i zrobi wszystko, żeby więcej go nie wziąć do ust, boję się, czy wytrzyma. Tłumaczy mi, że to efekt głodu alkoholowego, proszę o wytłumaczenie, co to takiego i jak można można pomóc osobie, u której występują jego objawy? Krystian, 26 lat

Fikołki Towarzyskie

Kariera żony Jednym z większych udziałowców Eko Regionu Bełchatów jest gmina Kleszczów. Ostatnio w radzie nadzorczej spółki zaszły zmiany. Jak nas poinformował Marek Kwiecień, przewodniczący rady nadzorczej, nastąpiły na wniosek wójta gminy Sławomira Chojnowskiego. Z rady nadzorczej została odwołana Justyna Pawłusz - Ślebioda. Powołano zaś na wniosek wójta Bożenę Szczepanik. Powód? - Pani Justyna była w porządku, zawsze lojalna wobec spółki. Ale to wspólnik powołuje i odwołuje swego przedstawiciela z rady nadzorczej - powiedział Marek Kwiecień, pytany o powody odwołania i powołania. Justyna Pawłusz - Ślebioda niekompetentna nie była. Kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa ukończyła. Co jej brakowało? Nie była żoną kierowcy prywatnej spółki pana wójta. A Bożena Szczepanik żoną kierowcy jest. Sławomir Chojnowski zanim został wójtem Kleszczowa, był biznesmenem i miał kierowcę. Ale żeby aż tak go nagradzać?

Kompetencje na końcu Co się więc liczy w spółce z udziałem samorządów niech pozostanie pytaniem retorycznym. Powód utraty stanowiska też. A przewodniczący Marek Kwiecień przypomina, że jego z rady nadzorczej Eko Regionu odwołał komisarz Jacek Rożnowski. Przywrócił zaś go wójt Chojnowski. - Ja mam tylko wpływ na prowadzenia zebrania. Nie uprawiam polityki - mówi przewodniczący. A kompetencje są na końcu?

Głód alkoholowy jest jednym najsilniejszych przymusów, nad którym udaje się panować z wielkim trudem. To jeden z objawów choroby alkoholowej, skutkujący wzmożonym napięciem organizmu, drażliwością, niepokojem, ogólnym poczuciem dyskomfortu. Charakteryzuje go występowanie bardzo silnej potrzeby napicia się alkoholu, pojawia się uczucie ssania w żołądku, senne koszmary. Człowiek rano ma uczucie, jakby wypił dzień wcześniej, chociaż utrzymuje abstynencję. Taka osoba ma poczucie, że tylko alkohol może przynieść jej ulgę i poprawę samopoczucia. Osoba dotknięta głodem alkoholowym znacznie bardziej narażona jest na wahania nastroju, przeżywa ogromne napięcia emocjonalne, walczy z pokusami i wierzy, że z nimi wygra. By dogłębnie zrozumieć istotę choroby alkoholowej, należy zgłosić się na spotkanie grupy AA, umówić na sesję z terapeutą. Bardzo ważne jest, by trzeźwiejący alkoholicy poważnie podchodzili do spotkań z terapeutą i stosowali się do jego zaleceń. W leczeniu głodu alkoholowego stosowane są leki, które zmiejszają chęć napicia się alkoholu, łagodzą objawy tzw. „suchego kaca” oraz przedłużają abstynencję. Do leków tych należą naltrekson, akamprozat i nalmefen. W pokonywaniu głodu alkoholowego bardzo pomocna jest właściciwa dieta, ograniczająca cukier, kofeinę i nikotynę, a także zmiana stylu życia, w którym istotne miejsce powinny zajmować ćwiczenia fizyczne, bo te wyzwalają endorfiny, zwane hormonami szczęścia. I to będzie zupełnie nowy aspekt życia osoby zmagającej się z chorobą alkoholową. Bo do tej pory stan zadowolenia, uczucie mocy i siły dawał mu alkohol. Teraz chodzi o to, by podobne informacje umysł rejestrował doznając innych przyjemności, takich jak stan zakochania, dobre jedzenie, sukces zawodowy, czy właśnie regularnie uprawiany sport.

10

Kierowca, człowiek zaufany Kierowca to jednak wyjątkowo zaufany człowiek. W dobie telefonii komórkowej zna wszystkie tajemnice szefa. Musi wszak słyszeć jego rozmowy telefoniczne. Może usłyszeć coś tak bardzo ciekawego, że zaufanie szefa ma w kieszeni do końca swych dni.

Kleszczowianie, wyprowadzajcie się z Kleszczowa Dla kleszczowian w Kleszczowie nie ma pracy. Taki wniosek można wyciągnąć analizując decyzje kadrowe wójta Chojnowskiego. Ostatnio gminny Zakład Komunalny zyskał nowego wiceprezesa. To specjalista z Warszawy. Na terenie gminy mieszka wielu specjalistów. Pracują bądź ma ją duże doświadczenie w przemyśle. Dla nich jednak propozycji nie było. Specjalista, ale z Kleszczowa w Kleszczowie pracy nie znajdzie? Dostanie zaś stanowisko (prezesa Solparku) piekarz spod Piotrkowa mocno zaangażowany w kampanię wyborczą wójta, znajdzie też była wójt zajmująca się głównie zasiadaniem na ławie oskarżonych.

Zasłyszane: Mąż został wezwany do szpitala, bo jego żona miała wypadek samochodowy. Zdenerwowany czeka na lekarza. Wreszcie pojawia się lekarz. I co, i co, panie doktorze. Cóż - żyje. I to jest dobra wiadomość. Ale są i złe: żona niestety będzie musiała przejść skomplikowany zabieg, którego NFZ nie refunduje. Koszt: 25 tysięcy złotych Oczywiście, oczywiście - mówi na to mąż. Potem potrzebna jej będzie rehabilitacja, której NFZ nie refunduje. Koszt: 5 tysięcy miesięcznie. Tak, tak - kiwa głową mąż. Konieczny będzie pobyt w sanatorium, które zajmuje się urazami, plus ta rehabilitacja cały czas. NFZ nie refunduje. Koszt sanatorium - 10 tysięcy złotych. Boże... Tak mi przykro...To nie koniec złych wiadomości. NFZ nie refunduje również leków, które przepiszemy pańskiej żonie - a to bardzo drogie leki. Ile? - blednie mąż. 12- 15 tysięcy złotych. Jezuuu!! Plus pielęgniarka całą dobę. Na pana koszt. Tu już może się pan dogadać. Myślę, że znajdzie pan kogoś po 10 zł za godzinę. Cisza. Mąż chowa twarz w dłoniach. Nagle lekarz wybucha serdecznym śmiechem, klepie męża po ramieniu. Żartowałem, nie żyje! Fik

Fakty IK nr 12 (963) - 19 marca 2014 r.


Historie znane i nieznane Komendant Mycke

M

ieczysław Jan Mycke, urzędnik samorządowy i społecznik urodził się 24 września 1901 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Był synem Feliksa i Walerii z Szulców Mycke. Miał siostrę i czterech braci. Był uczniem sławnego Męskiego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, należał do harcerstwa. Wtedy nauczył się introligatorstwa. Ta umiejętność bardzo mu się przydała. Oprawiał swój własny, liczący kilkaset tomów księgozbiór. Wraz z rodzeń-

wykształcenie kończąc Szkołę Kupiecką w Piotrkowie (późniejsza „handlówka”). W 1921 r. ożenił się z Rozalią Węglewską, absolwentką żeńskiej pensji p. Grabowskiej w Piotrkowie. Wiosną 1927 r. z żoną i dwójką dzieci (Włodzimierzem ur. w 1922 r. i Haliną ur. w 1925 r.) przeniósł się do Kluk, wsi leżącej wówczas w powiecie piotrkowskim, gdzie objął stanowisko sekretarza urzędu gminnego. Został również komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej. Będąc przewodniczącym gminnej

komisji szkolnictwa zainicjował budowę szkół publicznych w Klukach, Lubcu i Kurnosie. Jego żona Rozalia prowadziła od 1928 r. do września 1929 r. (czyli do chwili urodzenia trzeciego dziecka - Wandy Barbary) pierwszą w Klukach placówkę pocztową w budynku urzędu gminnego. W tym czasie M.Mycke brał udział w ćwiczeniach wojskowych w Lublińcu, Wągrowcu, Śremie. Awansował do stopnia podporucznika rezerwy. W 1934 r. przeniesiono go na równorzędne stanowisko do

1936 r. Bełchatów, Ochotnicza Straż Pożarna. Od lewej: Ludwik Grabowski, Lucjan Kowalski. W drugim rzędzie Mieczysław Mycke, w trzecim Stanisław Trawiński, Jan Rybak, Habryn

Mieczysław Mycke

Gorzkowic, 30 km od Piotrkowa. Tu także pracował społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Strzeleckim. W 1935 r. przyjął propozycję objęcia stanowiska sekretarza Urzędu Miejskiego w Bełchatowie. Od razu postanowił opracować monografię miasteczka, które niedawno, bo w 1925 r. odzyskało prawa miejskie. M.Mycke zbierał i gromadził materiały z archiwów z Bełchatowa, Piotrkowa i Sieradza. Niestety pracy tej nie zdążył sfinalizować. Nadal działał w OSP, w Bełchatowie został komendantem Związku Strzeleckiego. Cdn. Marian Wójcik na podst. biografii M.J. Mycke napisanej przez jego córkę Wandę Barbarę Koralczyk zdjęcia od córki Haliny Trawińskiej

Wiesława i Zofia Rygierówny, członkinie drużyny dziewcząt bełchatowskiego Związku Strzeleckiego na zjeździe powiatowym Związku Strzeleckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Archiwum rodzinne Wiesławy Kruczek

stwem - najstarszą siostrą Nowakowską, braćmi Stefanem i Kazimierzem także uczniami gimnazjum Chrobrego, brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Byli bohaterami tej wojny. Mieczysław Mycke został odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie, w stopniu podoficera pracował w Rejonowej Komendzie Uzupełnień. W Piotrkowie Trybunalskim. Jako eksternista uzyskał średnie

Bełchatów 1938. Sympatycy i opiekunowie Strzelca przed dworkiem Hellwigów

Znasz fakty - zadzwoń 44 632 62 76 - lub napisz: redakcja@faktybelchatow.pl

11


Ogłoszenia Drobne MEDYCZNE

Gabinet Stomatologiczny ul. Kalinowa 21, tel. 691 479 888 (0541)

GABINET PSYCHIATRYCZNY

- dolegliwości kobiet okresu przekwitania, psychozy, depresje, uzależnienia nikotynowe, specjalista psychiatra Marcin R.Budnik, tel. 044 632 96 36 (3127) Lekarz STOMATOLOG Katarzyna Gawdzik, ul. Jaworowa 18. Tel. 44 632 11 14 (3128) CHOROBY SKÓRY - lekarz dermatolog - Wanda Michalak - Sękowska. Tel. 44 633 61 94, 509 116 610 (3129) STOMATOLOGIA - AQUARIUS implanty - 3200 zł, RTG pantomograficzne, tomografia komputerowa. Os. Dolnośląskie 113. Tel. 44  633  13  30, 531  532  533, www.implanty.in (3130)

PSYCHOLOG Agnieszka Frączek. Terapia indywidualna i rodzinna, life coaching i executive coaching - Instytut Psychoedukacji i Coachingu, Bełchatów ul.Cegielniana 82, tel. 504 925 636 (0567) PSYCHOLOG Monika Kwiecińska-Bukowiec. Psychoterapia indywidualna i rodzinna, coaching (coaching rodzicielski). Bełchatów, ul.Cegielniana 82, tel. 504 076 373 (0568) NEUROLOGOPEDA - dojazd do pacjenta, tel. 507 870 164 (0570) USŁUGI PODCIŚNIENIOWE PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI. Tel. 44 632 45 55, 606 399 165. (2980)

Gabinet stomatologiczno-protetyczny. Protezy i naprawy - tanio, szybko. Tel.502 637 670, 44 632 67 40

Usługi transportowe - przeprowadzki 606 242 223 (0365)

Gabinet ortodontyczny. Aparaty ruchome i stałe. Budryka 2, tel. 44 635 36 42 (0063)

Usługi remontowo-budowlane, kostka, ogrodzenia 606 242 223 (0366)

Masaż leczniczy, gimnastyka korekcyjna J. Dudkiewicz. 605 651 723 (0129) SPECJALISTA PSYCHIATRA lek med. WIOLETA KOMAR 604 589 519 (0251) Gabinet Stomatologiczny ul. Wojska Polskiego 23H, tel. 44  632  56  35 lub 510 626 733 (0531)

Lekarz STOMATOLOG Marzena Klepczyńska

Ocieplenia poddaszy, glazura, terakota, malowanie. 889 315 453 (3352) Stolarstwo - meble kuchenne i pokojowe, schody, szafy wnękowe. SOLIDNIE, TERMINOWO. Tel. 609 184 587 (0042) Cyklinowanie. Tel. 721 649 745 (0059) Gładzie, malowanie, tapetowanie, tel. 793 622 242 (0377) Ł azienki kompleksowo. Remonty mieszkań, tel. 600 467 204 (0451))

ul. Św. Barbary 4

tel. 507 872 194 (0276)

Wylewki posadzek agregatem, tel. 600 086 995 (0450)

KOMPUTERY: NAPRAWA, SPRZEDAŻ. Dojazdy do klienta. www.it-house.com.pl Tel. 608 452 832 (0241) Wylewki agregatem 509 038  623 (0535) Docieplenia budynków, tynki, gładzie, wykończenia poddaszy, tel. 602  719  707 (0548) Kompleksowe budowy domów, referencje oraz dobra cena, tel. 669 206 642 (0576) Usługi transportowe do 3,5 t., przeprowadzki - tanio, tel.785 619 646 (0579) Firma Piobet świadczy usługi drukarskie. Fachowo i rzetelnie. Tel. 509  450  763 (0580) Remonty mieszkań, łazienek i kuchni, tel. 698 571 125 (0582) Drewno opałowe od 100 zł, transport w cenie, tel. 502 582 791 (0581) MIESZKANIA

KWATERA DO WYNAJĘCIA DLA PRACOWNIKÓW W CENTRUM BEŁCHATOWA

Tel. 607 678 637

Sprzedam mieszkanie - kawalerkę na Osiedlu Żołnierzy POW nr tel. 502 356  243 (0194)

Betonowe wylewki agregatem, tel. 608 577 428 (0450)

Do wynajęcia M3. W pełni wyposażone. Centrum Bełchatowa. Tel. 502 242  661 (0305)

HD videofilmowanie. TANIO tel. 662 058 742 (0569)

Oddam w najem mieszkanie 36 m kw. Tel. 606 242 223 (0367)

otwiera Oddział Dzienny Terapii Uzależnień.

Docieplenia, elewacje, malowanie, podbitka, trawertyny, tel. 600 817 186 (0565)

Spr zedam mieszkanie po remoncie na os. Dolnośląskim, szczegóły 790 833 283 (0195)

Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy, które chcą odbyć 4-tygodniową terapię bez konieczności całodobowego pobytu w ośrodku.

PARKIETY, SCHODY, TARASY

Kupię bursztyn

KLINIKA WOLMED

®

w Dubiu

Tylko my prowadzimy program terapeutyczny tworzony indywidualnie dla pacjenta. Więcej informacji pod nr. tel. 44/635-63-03 Klinika Wolmed: odtrucia poalkoholowe oraz Oddziały Psychiatryczny, Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Psychosomatyczny.

PRYWATNA PRAKTYKA CHIRURGICZNA

Anna i Jerzy Ogłuszka

• Chirurgia dziecięca (609 500 775) • Chirurgia ogólna i onkologiczna (601 367 418) konsultacje•zabiegi•obdukcje•Esperal

12

profesjonalne usługi stolarskie. Układanie i cyklinowanie podłóg montaż schodów i tarasów drewnianych tel. 506 072 036

tel. 660 940 810

Prywatny gabinet psychologiczny w Bełchatowie: ee s zerokie spektrum diagnostyki psychologicznej ee terapia indywidualna osób uzależnionych - każdy pacjent objęty programem tworzonym specjalnie dla niego ee psychoterapia nerwic i depresji ee gwarantowana pomoc i dyskrecja Bełchatów, ul. Opalowa 9, tel. 44/635-63-03

Sprzedam działki rolno-budowlane 29 000 zł/ 3 000 m kw. Kałduny-Bełchatów, tel. 502 166 782 (0456)

Działki budowlane

od 13 do 16 arów, media, Postękalice, tel. 602 181 187 (0573) NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działkę budowlaną 0,65 ha po 15 zł i rolno-budowlaną 2,5 ha po 4 zł, przy ulicy, lasek, uzbrojona. Rożniatowice tel. 500 551 151 (0310) Hala w Rogowcu - sprzedaż lub wynajem: 3.300 m kw., 2 suwnice, zaplecze socjalno-biurowe, plac 1 ha. tel. 515  201  150, 502 427 802 (0236) Hala w Woli Krzysztoporskiej - sprzedam: 2.000 m kw., rampa, zaplecze socjalno biurowe, plac 1 ha, możliwa produkcja szkodliwa, blisko DK1, tel. 515  201  150, 502 427 802 (0237) Sprzedam działki budowlane od 10 do 13,5 ara, media, Bełchatów, Domiechowice, 693 122 683, 70 zł m kw. (0429) Sprzedam działkę budowlaną 7 arów w Dobiecinie przy drodze głównej, tel. 506 142 751 (0543) Sprzedam działki budowlane i leśne od 1400 do 4000 m kw. Wola Rożniatowska gm. Drużbice, tel. 797 311 078 (0571) PRACA Praca w remontach, tel. 726  325  664 (0443) INNE Pokoje całoroczne nad morzem, tel. 504 038 583 (0483) Przeróbki krawieckie 600 988 038 (0513) Sprzedam 2 kozy, 44 631 87 42 (0583) KOREPETYCJE Szkoła matematyki 2+2 zaprasza na korepetycje z matematyki i chemii, 605 948 804 (0577)

Remonty, budowy, wykończenia od A do Z. Docieplenia, Kostka, Dachy. Szybko, Tanio i SOLIDNIE VAT. Ogrodzenia Różne Rodzaje. Wypożyczalnia Budowlana, Rusztowania i Kontenery 726 325 664 (0442) ENERGO EKO DOSTAWY GAZU NA TELEFON Propan - Butan Zawsze najniższa cena! Tel. 508 502 307, 508 508 616 w ofercie także GAZY TECHNICZNE

Fakty IK nr 12 (963) - 19 marca 2014 r.


W mi e ś ci e i w p o w i e ci e Zaczęło się... Tak najkrócej można mówić o koszmarze pracy strażaków w okresie wiosennym. Wypalanie traw - proceder, z którym służby pożarnicze walczą na akcjach gaśniczych i tych medialnych już pochłonęły w tym roku kilkanaście ofiar, w tym jedną śmiertelną.

Gdy płoną trawy...

GABINET WETERYNARYJNY ANWET

lek. wet. Anna Maciejewska-Wata Al. Wyszyńskiego 4 Bełchatów tel. 509 769 447 Pn-Pt 9-17 Sb 9-13 www.anwet.pl

Konsultant w Salonie Orange

S

tatystyki bezlitośnie wskazują, że z dotarciem do zdrowego rozsądku jest kłopot - tylko od początku 2014 do 13 marca, w całym kraju strażacy wyjeżdżali już do ponad 20 tysięcy pożarów traw, łąk i nieużytków! W powiecie bełchatowskim odsetek liczby pożarów traw to 80 procent wszystkich przeprowadzonych akcji w ostatnich dwóch

Miejsce pracy: Salon Orange w Bełchatowie Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/o pracę Oczekiwania: qq Min. wykształcenie średnie qq Doświadczenie w obsłudze klienta qq Dobra znajomość MS Office qq Bardzo dobra organizacja pracy qq Umiejętność pracy w zespole qq Pełna dyspozycyjność Oferujemy: Wynagrodzenie stałe + prowizja Aplikacja: rekrutacja@bejo.com.pl do dnia 18.04.2014 r.

tygodniach. - W tym roku odnotowaliśmy już 46 pożarów traw, 3 pożary lasów. W minionym tygodniu, w Zelowie pożar łąki rozprzestrzenił się na las trawiąc 2,5 hektara - mówi Wojciech Jeleń komendant PSP w Bełchatowie. Rzecznik prasowy komendy, Wojciech Maciejewski dodaje: - W większości przypadków jest to chęć robienia „porządków”, ja jednak w imieniu wszystkich moich kolegów strażaków apeluje o rozsądek. Przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to od bardzo wielu lat okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Bełchatowska komenda straży pożarnej już nałożyła na podpalaczy kilka mandatów, wspólnie z nadleśnictwem i policją wzmożyła też patrole w okolicach łąk i lasów. Ludzie wypalają trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Niestety od pokoleń na wsiach panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje

jej szybszy i bujniejszy odrost. Prawda jest jednak zdecydowanie inna: wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian - ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Destrukcji ulegają też gniazda już zasiedlone. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, a to w konsekwencji obniża liczbę zapylonych kwiatów, a tym samym powoduje obniżenie plonów roślin. Na tym nie koniec: giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdując się w zasięgu pożaru i tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu, podobnie zresztą jest z dziką zwierzyną. W samych płomieniach giną też te zwierzęta, które żyją najniżej: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), drobne ssaki (krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki) i gryzonie. - Ogień to żywioł. Niejednokrotnie ci którzy wypalają trawy nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielkie zagrożenie stanowią nie tylko dla siebie samych, ale także swoich sąsiadów i strażaków walczących

później z żywiołem. Giną ludzie, giną zwierzęta, niszczony jest dorobek - niejednokrotnie życia wielu ludzi - apelował podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej komendant Jeleń. Strażacy zwrócili też uwagę na kosztochłonność takich akcji: za gaszenie takich pożarów płacimy tak naprawdę wszyscy. - Przede wszystkim są to akcje długotrwałe, wymagające bardzo dużego nakładu pracy strażaków, po drugie pochłaniające sporą ilość paliwa i wody, która jest w potężnych wręcz ilościach tankowana z sieci miejskich - podkreślał komendant PSP. Na zakończenie, ku przestrodze warto dodać, że proceder wypalania traw jest zagrożony karami: finansową - grzywna może sięgać nawet 5 tys. zł i pozbawienia wolności od roku do lat 10. mj

Firma transportowa z Tomaszowa Maz. przyjmie kierowców C+E na trasy, Polska - Hiszpania - Polska, Polska - Włochy - Polska oraz na przerzuty. Plandeki, wysokie zarobki.

513 040 063 praca2@onet.pl

Znasz fakty - zadzwoń 44 632 62 76 - lub napisz: redakcja@faktybelchatow.pl

NZOZ „OSS - Dent”

Komendant PSP w Bełchatowie Wojciech Jeleń rokrocznie ponawia apele o zaniechanie procederu wypalania traw. Jak się okazuje, do zadowalających efektów tych próśb jeszcze dużo brakuje Protetyka Estetyka Implanty Licówki Porcelanowe Wybielanie Chirurgia Stomatologiczna Leczenie Stomatologiczne zapraszamy DZIECI i DOROSŁYCH

Bełchatów, pl. Narutowicza 18 www.oss-dent.pl

O 44 635 36 42

GABINET

STOMATOLOGICZNY • protetyka • implanty • stomatologia estetyczna • chirurgia ul. Wojska Polskiego 23 H Tel. 44 632 56 35 510 626 733, godz. otwarcia od 12 do 19.

VET-MEDICA

Przychodnia dla zwierząt Bełchatów, ul. Reymonta 9 B tel: 603 297 419. Specjalny rabat dla czytelników FAKTÓW Zadzwoń i zapytaj co możesz zrobić dla swojego pupila. w w w. w e t e r y n a r z . b a i . p l

13


S P OR T PGE Skra Bełchatów jechała do Zielonej Góry z nadzieją zdobycia po raz siódmy w historii Pucharu Polski. Jednak żółto-czarni zamiast z tarczą, do domów wrócili na tarczy. Porażka z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 2:3 sprawiła, że drugi raz w tym sezonie bełchatowianie przegrali półfinał ważnej imprezy.

Skra na tarczy

N

ajpierw bełchatowianie ulegli dwukrotnie w Pucharze CEV Guberni Niżny Nowgorod, a w miniony weekend okazali się słabsi od ZAKSY przegrywając wygrany mecz. - Każda drużyna jest tutaj w swoim najsilniejszym składzie, każda drużyna ma swoje atuty jak i wady. Jeżeli każdy zagra na sto procent możliwości to naprawdę będą decydowały niuanse o tym, kto zostanie zwycięzcą, a kto nie mówił przed meczem kapitan PGE Skry, Mariusz Wlazły. Jak się okazało, słowa atakującego żółto-czarnych były prorocze, ponieważ o końcowym wyniku półfinału zdecydowały niuanse. Lepiej spotkanie rozpoczęli bełchatowianie, którzy pomimo nieustannej walki „punkt za punkt” zdołali w ostatnich akcjach odskoczyć rywalowi i wygrać set otwarcia 25:23. To co nie udało się rywalowi na starcie, udało się w drugiej odsłonie meczu. Choć rywale pro-

wadzili już 13:18, to żółto-czarni zdołali odrobić straty. Na ostatniej prostej lepsza była jednak ZAKSA, która tym samym doprowadziła do remisu w setach. Trzecia odsłona meczu rozpoczęła się pomyślnie dla obrońców tytułu, jednak z każdą kolejną piłką gra się wyrównywała i do końca partii oglądaliśmy walkę, a żadna z drużyn nie była w stanie uzyskać wyraźnej przewagi. Opanowanie nerwów przez Skrę na finiszu spowodowało, że żółto-czarni wygrali 28:26 i byli już o krok od awansu do finału. Dobra zagrywka Mariusza Wlazłego, udana zmiana Stephana Antigi oraz szczelny blok - to były atuty bełchatowian, które dawały im przewagę nad sobotnim przeciwnikiem. Jak się okazało, do czasu. Pomimo pięciopunktowego prowadzenia w czwartym secie (16:11) Skra do ostatniej piłki musiała walczyć z ZAKSĄ. W obozie rywala wyróżniali się byli gracze

Bełchatowa - Grzegorz Bociek i Michał Ruciak, którzy udanymi atakami niwelowali przewagę Skry. Ostatecznie błędy własne drużyny Miguela Falaski zdecydowały o tym, że kędzierzynianie zdołali doprowadzić do tie-breaka. W piątym secie byli mistrzowie Polski przegrywali już 3:9, co tylko utwierdziło w przekonaniu kibiców w Zielonej Górze, że nie było mocnych na rozpędzoną ZAKSĘ. - Przegraliśmy ten mecz czwartym setem. Chyba za wcześnie uwierzyliśmy, że jest już po meczu i to się samo wygra stwierdził środkowy PGE Skry, Andrzej Wrona. - Prowadziliśmy wysoko w czwartym secie, by przepuścić to przez palce i dać się dogonić rywalowi. Siatkówka nie wybacza takich wpadek jak ta nasza dzisiaj - uzupełnił wypowiedź kolegi Karol Kłos. - Po tym feralnym secie uszło z nas trochę powietrze, może nie fizycznie, ale chyba gdzieś w głowie za długo

rozpamiętywaliśmy to co się wtedy wydarzyło - zakończył Wrona. Po porażkach w Pucharze CEV i Pucharze Polski drużynie PGE Skry Bełchatów pozostaje jedynie walka o powrót do miasta Mistrzostwa Polski. Przypomnijmy, że po raz ostatni żółto-czarni świętowali tytuł najlepszej drużyny kraju w sezonie 2010/11. Po dwóch spotkaniach I rundy fazy play-off „Energetyczni” prowadzą z warszawską Politechniką 2-0, a gramy do trzech zwycięstw. Trzeci, być może ostatni, pojedynek zaplanowano na 24 marca. PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:23, 21:25, 28:26, 23:25, 8:15) PGE Skra: Uriarte, Antiga, Conte, Wlazły, Kłos, Wrona, Zatorski (libero) oraz Tuia, Maćkowiak, Brdjović ZAKSA: Zagumny, Ruciak, Kooy, Możdżonek, Wiśniewski, Witczak, Gacek (libero) oraz Ferens, Bociek

PGE GKS Bełchatów nie wykorzystał okazji, by uciec pościgowi, a także zbliżyć się do lidera I ligi - Górnika Łęczna. Łęcznianie podobnie jak GKS zremisowali swoje mecze, a bełchatowianie w spotkaniu z Chojniczanką Chojnice uratowali punkt dopiero w 73. minucie, kiedy to bramkę na 1:1 zdobył Mateusz Mak.

Remis uratował punkt

N

aszym problemem jest organizacja gry - przyznał otwarcie szkoleniowiec PGE GKS Kamil Kiereś, który nie mógł być zadowolony z postawy swoich piłkarzy w sobotni wieczór. Do Bełchatowa przyjechał zespół broniący się przed spadkiem, a jednak przez większą część meczu to on był zespołem grającym mądrzejszą piłkę. - Zagraliśmy bardzo słabą pierwszą połowę. Szczególnie mam pretensje o pierwsze dziesięć minut, przegrywaliśmy „drugie piłki”, które powodowały w konsekwencji stałe fragmenty gry dla Chojniczanki. A jeden z nich zakończył się bramką - irytował się po meczu trener Bełchatowa. Wicelider I ligi już w 7. minucie przyjął na głowę kubeł zimnej wody, ponieważ po centrze z rzutu wolnego i strzale głową Marka Gancarczyka goście z Chojnic objęli prowadzenie. Trzy minuty później sędzia Marek Karkut powinien odgwizdać rzut karny po faulu

14

na Hristijanie Kirovskim, ale jego gwizdek milczał. - Ta stracona bramka nas trochę oszołomiła - stwierdził kapitan „Brunatnych” Maciej Wilusz. Chojniczanka od początku swą grą przekonywała, że nie przyjechała do Bełchatowa się bronić, a jej ataki kilkukrotnie mogły zakończyć się drugą bramką. Tym bardziej, że akcje gospodarzy przez większą część meczu charakteryzował chaos oraz mnogość niecelnych podań i strat. - Ta duża ilość niedokładnych dograń brała się z tego, że za bardzo chcieliśmy. Każdy chciał wziąć ciężar gry na siebie, a to dobry sygnał na przyszłość - dodał Wilusz. Od początku drugiej połowy Kamil Kiereś zdecydował się na grę dwoma napastnikami wprowadzając na boisko debiutującego przy Sportowej Danilisa Turkovsa. Ta roszada nie odmieniła diametralnie poczynań „Brunatnych”, którzy nadal nie mieli pomysłu na poprawę swojej gry. - Naszym problemem jest organizacja gry. Sparin-

gi w Turcji napawały optymizmem i to był kierunek na pierwsze mecze. Jednak z gry w lidze nie do końca jestem zadowolony - stwierdził szkoleniowiec GKS Bełchatów. Na kwadrans przed końcem meczu gospodarze doprowadzili do wyrównania. Na strzał zza pola karnego zdecydował się Michał Renusz, Rafał Misztal sparował uderzenie do boku, a tam do piłki dopadł Mateusz Mak i z bliskiej odległości skierował ją do siatki. Od tej pory wicelider I ligi zaczął grać śmielej w ataku. Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie, piłkę meczową miał Kirovski, ale jego uderzenie głową w niebywały sposób obronił były bramkarz GKS Bełchatów. Walka o powrót do Ekstraklasy trwa w najlepsze, a bełchatowianie powinni na przyszłość wyeliminować tego typu wpadki. Najlepszą okazją do rehabilitacji będzie zwycięstwo w najbliższej kolejce, kiedy to drużyna Kamila Kieresia zagra w Katowicach z czwartym w tabeli GKS.

PGE GKS Bełchatów - Chojniczanka Chojnice 1:1 (0:1) 0:1 - Gancarczyk 7’ 1:1 - Mateusz Mak 73’ PGE GKS: Arkadiusz Malarz - Adrian Basta, Paweł Baranowski, Maciej Wilusz, Mateusz Szymorek - Mateusz Mak, Szymon Sawala (46’ Daniils Turkovs), Grzegorz Baran, Kamil Wacławczyk, Łukasz Wroński (46’ Michał Renusz) - Hristijan Kirovski. Chojniczanka: Rafał Misztal - Paweł Iwanicki, Daniel Chyła, Błażej Radler, Norbert Jędrzejczyk, Arkadiusz Mysona - Andrzej Rybski (90’ Tomasz Wypij), Krystian Feciuch, Jakub Mrozik, Marek Gancarczyk (88’ Tomasz Ostalczyk) - Tomasz Mikołajczak. Żółte kartki: Baran, Sawala (PGE GKS) oraz Mysona, Gancarczyk, Feciuch (Chojniczanka) Sędziował: Marek Karkut (Warszawa) Widzów: 1500

Fakty IK nr 12 (963) - 19 marca 2014 r.


Horoskop Koziorożec  Twoje poczucie rzeczywistości jest - delikatnie mówiąc - mocno zachwiane. A wszystko za sprawą seansów w kinie. Wybierasz filmy z gatunku s-f i zdarza Ci się nie wiedzieć w jakim żyjesz świecie! Dla zrównoważenia stanu ducha czas wybrać z kinowych propozycji coś dla najmłodszych. Bajka przypomni dzieciństwo i pozwoli odnaleźć harmonię. Koniecznie podczas seansu musisz zjeść popcorn.  Wodnik  Bez dwóch zdań biała bluzka to to, czego teraz potrzebujesz najbardziej! To dość irracjonalna potrzeba, ale bez jej spełnienia nie będziesz się czuć dobrze w miejscu pracy. Wróżka nie ma złudzeń: czas na zakupy i polowanie w bielach! Pamiętaj jednak, że kolor stroju nie zrobi z Ciebie anioła...  Ryby  Przed Rybami dość znaczna życiowa zmiana. Zmiana pracy, miejsca zamieszkania, partnera? Możliwości jest wiele, a w szklanej kuli widać wyraźnie, że już nie ma odwrotu i... I nic więcej już nie widać! Niemniej jednak Wasz hart ducha zapewne sprawi, że wszystko będzie w najlepszym porządku! Profilaktycznie jednak wzbogaćcie swoją dietę w magnez, a zestaw herbat w melisę.  Baran  Z racją jest jak z dziurą w nosie, czyli każdy ma swoją... Wy jednak wychodzicie zdecydowanie z innego założenia. Macie monopol na mądrość i to Wasza racja jest najsłuszniejsza... Czym się skończy taka postawa? Wytłuczoną domową zastawą! Tak będziecie bronić swego zdania, że w zapamiętaniu na podłogę polecą talerze, miski i filiżanki. Będzie bolało (także finansowo)...zastanów się, czy zażarta dyskusja o migracji ptactwa jest tego warta...

Krzyżówka z... niespodzianką

NR

12

Poziomo: 1. „Czarny kraj” u Tolkiena, 4. Jasny kolor włosów, 8. Wartościowe zużycie majątku w firmie, 9.  Szkoła Arystotelesa, 10. Góra znana w Bełchatowie, 16. Bohater francuskiego eposu rycerskiego, 17. Hornblower, 18. Część lunety, 19. Miasto w Andaluzji lub czekoladki. Pionowo: 2. Nad rzeczką... krzaczka, 3. Z klamką, 5.  Dawniej: twarz, policzek, 6. Dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa, 7. Znak dodawania, 11. Specjalista od ochrony przyrody, 12. Pajda, 13.„Siwy” ptak, 14. Podstawowy składnik materii, 15. Brat Kaina. Do wygrania bon uprawniający do otrzymania w prezencie zabiegu wartości 50 zł do w Gabinecie Kosmetycznym Dama Pik. Rozwiązanie krzyżówki wycięte z gazety prosimy przesyłać na adres redakcji, ul. Kwiatowa 6, 97-400 Bełchatów, w terminie 7 dni od ukazania się numeru. Można je też przynieść do redakcji lub wrzucić do skrzynki na zewnątrz naszego budynku. Rozwiązanie i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w numerze 14/2014 r.

Byk  Pamiętaj o sprzątaniu resztek jedzenia! Masz fatalne przyzwyczajenia do pozostawiania ich wszędzie gdzie się da! To zagraża nie tylko „zapachowej” atmosferze w Twoim domu, ale także ścianom i meblom. Pozbyć się efektów „eksplozji” butelki z niedopitym kefirem...uuu...możesz mieć naprawdę poważne kłopoty.  Bliźnięta  Do Bliźniąt wielkie HALO! Mamy już środek marca, a Wy ciągle nie byłyście na zimowym urlopie! Tak mocno skoncentrowałyście się na projekcie - który de facto nikogo poza Wami nie interesuje - że umknęło Wam ponad dwa miesiące! Brak psychicznej higieny doprowadzi do dramatycznych skutków. Niewykluczone, że zaczniecie tylko i wyłącznie prowadzić rozmowy (nawet telefoniczne) z samym sobą...  Rak  Taśma klejąca - dla Raków ostatnimi czasy to słowo i przedmiot klucz. Przyklejacie, odklejacie, zaklejacie. Całe rolki wykorzystujecie do wszelkich możliwych czynności. Wygląda na to, że nieźle się zafiksowałyście. Wyplatać się z sieci taśmowej historii łatwo nie będzie. Wybierzcie się do sklepu z materiałami biurowymi. Może znajdziecie sobie inny obiekt fascynacji... Na przykład pióra...   Lew  Mistrzowie planowania - Lwy. Coś jednak bliżej nieokreślonego zachwieje Waszymi umiejętnościami. W najbliższych dniach staniecie się wyjątkowo chaotyczne. Nie martwcie się jednak to tylko wpływ ostatniej kwadry księżyca powoduje te zmianę. Za kilka dni - po nowiu - wszystko wróci do normy. Do tego czasu jednak nie bierzcie się za nic poważnego, bo sknocicie.

Rozwiązanie krzyżówki nr 10 Faktów: Poziomo: mandat, Curie, Pablo, Gandhi, Malajkat, blizna, nokaut, Pigmej, akonto. Pionowo: ananas, delta, urna, eliminacje, igła, jogurt, Tallin, Kazumi, inka, okno. Nagrodę za poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 10 - bon uprawniający do otrzymania w prezencie biżuterii wartości 40 zł w Sklepie Jubilerskim Opium - Elżbieta Lasek z Bełchatowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po nagrodę.

Panna  Niewykluczone, że Panny (zarówno płci męskiej jak i żeńskiej) zostaną posądzone o romans. Choć to wierutna bzdura Wy - wzór uczciwości i wierności - nie będziecie mogły się z tym pogodzić. Zaczniecie nawet rozważać publikację oświadczenia w lokalnej prasie. Nie róbcie tego! Wróżka doradza, że wszelkie próby wybielania się odwrócą się przeciwko Wam!  Waga  Twoja kąśliwa i krytyczna natura daje się we znaki. Osiągnąłeś absolutne apogeum w czepianiu się wszystkiego i wszystkich. Nie zdziw się więc jak któregoś dnia zobaczysz na parkingu swojego ukochane autko na „kapciach” - to będzie zemsta tych, którym dokuczasz swoimi uwagami, to będzie zemsta tych, którym ciągle dobrze radzisz... Szklana kula jasno pokazuje: jeśli nie przestaniesz, te „ataki” będą się nasilać.  Skorpion  Skorpionom trochę się zamiesza...a to przez książkę „Weekendowy kurs barmaństwa”. Będą szejkować, miksować, próbować i w efekcie...chorować! Warto nie traktować tego typu wydawnictw dosłownie i naukę rozłożyć na kilka weekendów.  Strzelec  Szykuj hulajnogę, wrotki lub rolki... czeka Cię miłe oderwanie od czterech kółek. Pamiętaj jednak o kasku i ochraniaczach na stawy, bo zakochany w swoim smukłym cieniu możesz ulec kontuzji. Pamiętaj drogi Strzelcu: rzeczywistość wokół Ciebie wymaga zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa!

ul. Grota Roweckiego 21 budynek Roka

• mikrodermabrazja korundowa • peeling kawitacyjny • kwasy owocowe OŚĆ NOW • zabiegi na twarz i ciało • tipsy, lakier hybrydowy JESSICA • fotel masujący HARMONY

zaprasza na profesjonalne zabiegi Tel. 504-54-80-99 i 609-87-58-28

FA K T Y Biuro Ogłoszeń tel. 44 632 62 76 | kom. 500 034 714

Znasz fakty - zadzwoń 44 632 62 76 - lub napisz: redakcja@faktybelchatow.pl

15


GABINET

STOMATOLOGICZNY • protetyka • implanty • stomatologia estetyczna • chirurgia ul. Wojska Polskiego 23 H Tel. 44 632 56 35 510 626 733, godz. otwarcia od 12 do 19.

AIGLEDENT

vv vv vv vv vv vv

dentystyka estetyczna implanty cyrkonowe chirurgia dentystyczna ortodoncja protezy licówki

PEŁNY ZAKRES USŁUG NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! Bełchatów, ul. Kalinowa 21

tel. 691 479 888 www.aigledent.pl

SALON ROWEROWY Jedyny w regionie PRZYJMUJE W ROZLICZENIU UŻYWANE ROWERY PIOTRKÓW TRYB., ul. Dmowskiego 26a

tel. 504 048 346 www.roweryoliver.pl

963 calosc  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you