Page 1

15

- tyle już lat trwają hamujące rozwój gminy Niechlów, nieudolne rządy wójta Jana Głuszko (PSL)

10.000

- tyle złotych zadośćuczynienia żąda radny powiatowy Marek Hołtra od Starosty Beaty Pony, za pomówienia na łamach czasopisma Życie Powiatu

57.000.000

- tyle złotych mają kosztować wszystkie inwestycje w gminie Góra w latach 2008-13

2038

- do tego roku powiat górowski (a więc wszyscy jego mieszkańcy) będzie spłacał skonsumowany już 12 milionowy kredyt, zaciągnięty w lipcu 2008 r. wspólnie przez PO, Samoobronę, PSL, Władysława Stanisławskiego (RCN), Pawła Niedźwiedzia (Forum 2006) oraz byłego aktywistę PZPR Stefana Mrówkę (SdM). Cała kwota do spłaty razem z odsetkami wyniesie ponad 20 mln złotych czyli jednoroczny budżet powiatu!

1.497.874

- tyle złotych straciła gmina Niechlów po przekazaniu w darowiźnie przez jej władze, zabytkowego pałacu w Bełczu Wielkim wraz z otaczającymi gruntami, na rzecz prywatnej fundacji spod Wrocławia. Pałac został szybko przez fundację sprzedany. Kwota ta stanowi niemal 1/5 budżetu gminy

17

- średnio o tyle procent wzrosły od 1 stycznia 2009 roku, wszystkie podatki w gminie Góra

2000

- tyle złotych plus VAT wynosiło przez ponad rok, nielegalne, comiesięczne dofinansowanie przez Starostę Beatę Ponę, z budżetu powiatu górowskiego, Biuletynu Regionalnego Samoobrony. Sprawa jest w prokuraturze

19.02.2007

- od tego dnia po powołaniu przez obecny zarząd powiatu, dyrektorem szpitala w Górze jest Czesława Młodawska. Sześć dni wcześniej natomiast, stając do konkursu na dyrektora, kandydatura Czesławy Młodawskiej nie spełniała wymogów

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Znaczące liczby  

Znaczące liczby

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you