Page 1

„… zbadamy to, zastanowimy się, rozważymy to, myślimy nad tym, planujemy, przyjrzymy się temu… ” - tak prawie na każdym posiedzeniu komisji Rady Powiatu Górowskiego i każdej sesji mówi od 2006 roku Starosta Beata Pona (była członkini Samoobrony) „Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały” - niemal jedyna wypowiedź radnego powiatowego Marka Biernackiego (PO) od początku trwania kadencji, podczas obrad sesji Rady Powiatu Górowskiego „Nie udzielam Panu głosu!” - takie metody stosuje na sesji Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Władysław Stanisławski, kiedy radni opozycyjni zwracają mu uwagę na tendencyjny sposób prowadzenia przez niego obrad „Mamy mały budżet. Możemy sobie pozwolić tylko na jedną inwestycję w ciągu roku” - wypowiedź Wójta Gminy Niechlów Jana Głuszko (PSL), ukazująca jego pomysł na szybki rozwój gminy. Jak widać wójt wciąż nie ma pojęcia o istnieniu tzw. środków zewnętrznych na inwestycje w postaci pieniędzy z Unii Europejskiej czy funduszy „Czekamy na to, aż rząd oddłuży górowski szpital” - popularna wypowiedź Starosty Beaty Pony, przedstawiająca jedyną koncepcję Zarządu Powiatu na uratowanie szpitala w Górze. Wypowiedź ta padała również po całkowitym upadku reformy służby zdrowia autorstwa Minister Zdrowia Ewy Kopacz (PO) „ … … … … … … … … (milczenie) … … … … … … … … …” - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wacław Berus (Samoobrona) na większości sesji sejmiku „Chcę dokończyć dzieło” - Tadeusz Wrotkowski, Burmistrz Góry w latach 2002-2007 – o swoim rzekomym powrocie na fotel burmistrza „ Nie mam sobie nic do zarzucenia” - tłumaczenie się Jerzego Żywickiego, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Górze, przy okazji każdej afery w spółdzielni Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Nieprawdopodobne wypowiedzi  

Nieprawdopodobne wypowiedzi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you