Page 1

SVETLOVODY

VI.2018


SLNKO V CELOM DOME 2

www.fakro.sk


SLNEČNÉ SVETLO Človek denne potrebuje pre svoje správne fungovanie minimálne 30 minútový pobyt vonku bez slnečných okuliarov, pretože žiadne umelé svetlo nedokáže nahradiť blahodárne účinky slnečného žiarenia na ľudský organizmus. Na zebezpečenie prístupu denného svetla do miestností, kde nie je možnosť osadiť fasádne ani strešné okná, sú odporúčané tubusové svetlovody LightTunnel. Prostredníctvom svetlovodu prúdi do budovy denné svetlo osvetľujúce interiér. V ostatných miestnostiach slúži svetlovod ako dodatočný zdroj svetla, čo tiež umožňuje úsporu elektrickej energie. Množstvo svetla prúdiace do miestnosti cez svetlovod závisí predovšetkým od intenzity slnečného žiarenia. Čím väčšie množstvo svetla dopadá na kopulu svetlovodu, tým viac svetla sa prenáša svetlovodom do budovy. Graf nižšie ukazuje celkové množstvo denného svetla (lm) v závislosti od mesiacia a oblačnosti počas roka, meraná pri kopule svetlovodu.

3


TUBUSOVÉ SVETLOVODY V každej obytnej miestnosti je nutné mať zdroj denného svetla. Nájdu sa však miestnosti v ktorých nie je možné použiť fasádne alebo strešné okná. Takéto miestnosti odrezané od denného svetla sú temné a nevhodné na užívanie. Aby sa zabezpečil prístup svetla do takých miestností je potrebné použiť tubusové svetlovody, cez ktoré vpustíme slnečné svetlo do interéru. Tubusové svetlovody „prenášajú” prírodné svetlo do budovy a môžu byť hlavným alebo doplnkovým zdrojom svetla v miestnosti. Svetlovod prenáša denné svetlo vstupujúce do svetlonosnosného tubusu. Slnečné lúče sa následne odrážajú od stien pevného alebo ohybného, vysoko reflexného tubusu a sú smerované dole k difúzoru. V strope osadený difúzor rovnomerne rozptyľuje denné svetlo a tým ovetľuje miestnosť.

V závislosti od požiadaviek užívateľa, farby stien (možnosi odrazu a roptylu svetla) a tiež rozmiestnenia nábytku, je to základná schéma umiestnenia svetlovodu v miestnosti s oknom. Vzhľadom na dva rôzne zdroje svetla sú dobre osvetlené aj zóny v rohoch miestnosti. Nadmerné priblíženie svetlovodu k stene s oknom môže spôsobiť celkové zmenšenie presvetlenia v miestnosti.

V tej istej miestnosti bez okna môže byť asymetricky spôsob osadenia svetlovodu použitý za účelom lepšieho osvetlenia určitej časti miestnosti (napr. miesto práce s počítačom). V ostatných prípadoch je tento spôsob nevhodný, dokonca nepoužiteľný.

Zjednodušená schéma znázorňuje rozptyl intenzity svetla pod stropným difúzorom svetlovodu v miestnosti bez okna, kde je centrálne umiestnený svetlovod.

Za účelom výberu optimálneho počtu svetlovodov pre danú miestnosť, sme pripravili konfigurátor, ktorý sa nachádza na našej internetovej stránke www.fakro.sk v časti tubusové svetlovody. Projektant alebo stavebník si môže overiť aký svetlovod vybrať v závislosti od kubatúry osvetľovanej miestnosti. Doporučujeme použiť tento konfigurátor pre správny výber svetlovodov.

slnečný deň

zamračený deň

Nové svetlovody majú namiesto kopuly v strešnej časti svetlovodu použité kalené sklo. Sú ponúkané už spolu so zabudovaným lemovaním určeným pre jednotlivé typy strešných krytín (S,L,Z,H).

Veľmi dôležitým prvkom rozhodujúcim o veľkosti prienikajúceho svetla je umiestnenie kupoly svetlovodu na streche. Pri plánovaní umiestnenia svetlovodu v streche je potrebné brať do úvahy následné odporúčania: • umiestneniť kupolu pokiaľ možno na najslnečnejšej južnej strane strechy mimo zatienených miest, • svetlovodný tubus viesť najkratšou a najjednoduchšou cestou, čo umožní väčší prestup svetla, • tubus namontovať tak, aby bol maximálne natiahnutý (svetlovod s ohybným tubusom)

4

www.fakro.sk


TUBUSOVÉ SVETLOVODY

SYMBOL

SR_

SR_-L

SF_

SF_-L

SRT

SLT

SRF

SFF

DRUH

PLOCHÝ

PLOCHÝ S PRESVETLENÍM

PLOCHÝ

PLOCHÝ S PRESVETLENÍM

S KOPULOU

S KOPULOU

S KOPULOU

S KOPULOU

TUBUS

PEVNÝ

PEVNÝ

OHYBNÝ

OHYBNÝ

PEVNÝ

OHYBNÝ

PEVNÝ

OHYBNÝ

NEINTEGROVANÉ*

NEINTEGROVANÉ*

LEMOVANIE

INTEGROVANÉ INTEGROVANÉ INTEGROVANÉ INTEGROVANÉ

PODSTAVA

INTEGROVANÁ

INTEGROVANÁ

PRÍDAVNÉ SVETLO

ÁNO

ÁNO

1. Svetlovody ploché: Ploché svetlovody, ktorých časti sú zabudované na úrovni strechy a nevytŕčajú nad jej úroveň ale tvoria s ňou jednoliaty celok: Svetlovod plochý SR_ - s pevným tubusom a s integrovaným lemovaním. Dostupný taktiež vo verzii SR_-L ktorý presvetľuje denným svetlom taktiež podstrešný priestor bezprostredne pod miestom osadenia vonkašieho elementu. Svetlovod plochý SF_- s ohybným tubusom a s integrovaným lemovaním. Dostupný taktiež vo verzii SF_-L ktorý presvetľuje denným svetlom taktiež podstrešný priestor bezprostredne pod miestom osadenia vonkašieho elementu.

2. Svetlovody s kupolou: Svetlovod s kupolou SRT s pevným tubusom. K svetlovodu je potrebné vybrať zodpovedajúce tesniace lemovanie. Umožňuje osadenie svetelného zdroja SLO.

3. Svetlovody do plochých striech s kupolou: Svetlovod s kupolou SRF s pevným tubusom. Svetlovod má integrovanú podstavu: inštalačný rám so špeciálne profilovaným hliníkovým plechom.

Svetlovod s kupolou SLT s ohybným tubusom. K svetlovodu je potrebné vybrať zodpovedajúce tesniace lemovanie. Umožňuje osadenie svetelného zdroja SLO.

Svetlovod s kupolou SFF s ohybným tubusom. Svetlovod má integrovanú podstavu: inštalačný rám so špeciálne profilovaným hliníkovým plechom.

SRF Srz

Sfz

SRT

SFF

* kupuje sa samostatne

5


SLT SF_ SF_L

TUBUSOVÝ SVETLOVOD S OHYBNÝM TUBUSOM V miestnostiach bez denného svetla pomocou svetlovodov presvetlíme miestnosť prirodzeným svetlom. V ostatných miestnostiach môže slúžiť ako dodatočný svetelný zdroj, ktorý zvyšuje pohodlie užívateľa a šetrí elektrickú energiu. Svetlovod prenáša denné svetlo vstupujúce do svetlonosného tubusu. Slnečné lúče sa následne odrážajú od stien ohybného, vysoko reflexného tubusu a sú smerované dole k difúzoru. V strope osadený difúzor rovnomerne rozptyľuje denné svetlo a tým osvetľuje miestnosť. Svetlovod pozostáva zo strešnej časti, ohybného svetlovodného tubusu , stropného rámu a prizmatického difúzora. Ohybný tubus je ideálny na inštaláciu v priestoroch s konštrukčnými prekážkami, ktoré je potrebné obísť, čím sa výrazne znižujú náklady na inštaláciu a čas. Odporúčaná maximálna dĺžka flexibilnej trubice je 400 cm pre priemer 350 mm a 600 cm pre priemer 550 mm (pre dĺžky nad 500 cm sa musia použiť pomocné závesy).Vhodný pre sklon strechy od 15 ° do 60 ° a pre ploché strechy

6

www.fakro.sk


SLT

SF_

SF_-L

- Kupola je vyrobená z polykarbonátu s vysokým súčiniteľom prepustnosti svetla, odolnému voči mechanickému poškodeniu. Tvar kupoly uľuhčuje jej udržiavanie v čistote. Nízka elektrostatická aktivita povrchu kupoly nepriťahuje čiastočky prachu a zvyčajne dážď zmyje všetky nečistoty. Tvar kupoly umožňuje taktiež obmedziť na minimum čas zatienenia čerstvo napadnutým mokrým snehom. - K svetlovodu je potrebné vybrať vhodné tesniace lemovanie - Špeciálne lemovanie zabezpečuje tesnosť a jednoduchosť inštalácie - K dispozícii sú tri typy lemovaní: pre ploché, profilované a vysoko profilované krytiny. - Je možné nainštalovať svetelný zdroj SLO. Vďaka svetelnému zdroju umiestnenému vo vnútri pôsobí svetlovod SLT ako svietidlo a je teda možné ho využívať aj po zotmení.

- Pozostáva z hlinikového rámu v ktorom je vlepené kalené sklo o hrúbke 4 mm. Do profilu rámu je z vnútornej strany namontovaný element umožňujúci pripojenie svetlonosného tubusu. Je vyhotovený z hlinikového plechu . - Celok je v šedo-hnedej farbe RAL 7022, ktorá je najviac prispôsobená bežne použivaným farbám strešných krytín. - Strešná časť svetlovodu je integrovaná s tesniacim lemovaním. - K dispozícii sú tri druhy lemovania:pre ploché, profilované a vysoko profilované strešné krytiny.

- Pozostáva z hlinikového rámu v ktorom je vlepené kalené sklo o hrúbke 4 mm. Do profilu rámu je z vnútornej strany namontovaný element umožňujúci pripojenie svetlonosného tubusu. Je vyhotovený zo špeciálneho organického skla. - Presvetľuje denným svetlom podstrešný priestor priamo pod miestom montáže v streche. - Celok je v šedo-hnedej farbe RAL 7022, ktorá je najviac prispôsobená bežne použivaným farbám strešných krytín. - Strešná časť svetlovodu je integrovaná s tesniacim lemovaním. - K dispozícii sú tri druhy lemovania:pre ploché, profilované a vysoko profilované strešné krytiny.

SLT

SF_

SF_-L

(s kupolou)

(ploché)

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

350 210

550 210

65046 157,00 188,40

65047 207,00 248,40

SLT kód Cena bez DPH Cena s DPH

(Ploché s presvetlením) 350 210

550 210

80DA25 236,00 283,20

80DA33 336,00 403,20

kód

80DA35 352,00 422,40

kód

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

SFS pre ploché krytiny kód Cena bez DPH Cena s DPH

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA27 252,00 302,40

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA29 263,00 315,60

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA31 242,00 290,40

Cena bez DPH Cena s DPH

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA26 252,00 302,40

80DA34 357,00 428,40

80DA28 265,00 318,00

80DA36 370,00 444,00

SFH-L pre vysokoprofilované krytiny

80DA37 368,00 441,60

kód

80DA39 336,00 403,20

kód

SFL pre skladané ploché krytiny kód

550 210

SFZ-L pre profilované krytiny

SFH pre vysokoprofilované krytiny kód

350 210

SFS-L pre ploché krytiny

SFZ pre profilované krytiny kód

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA30 275,00 330,00

80DA38 383,00 459,60

SFL-L pre skladané ploché krytiny Cena bez DPH Cena s DPH

80DA32 252,00 302,40

80DA40 352,00 422,40

7


SRT SR_ SR_L

TUBUSOVÉ SVETLOVODY S PEVNÝM TUBUSOM Svetlovod umožňuje presvetliť všetky miestnosti v budove prirodzeným svetlom, dokonca aj tie, v ktorých nemôže byť osadené strešné ani fasádne okno. Je vybavený pevným tubusom, ktorý je vyrobený z hlinikového plechu a pokrytý z vnútornej strany reflexnou vrstvou striebra s 98% odrazivosťou (zrkadlová plocha). Tento dizajn umožňuje preniesť viac svetla do vnútra miestnosti Svetlovod pozostáva zo strešnej časti, pevného svetlovodného tubusu, kolena, stropného rámu a prizmatického difúzora. Reflexná vrstva (s použitím čistého striebra) aplikovaná na svetlovodnom tubuse je charakterizovaná jednou z najlepších koeficientov odrazivosti svetla, až cez 98%. Odporúčaná maximálna dĺžka svetlovodu s pevným tubusom je 1200 cm ( pre dĺžky nad 400cm je potrebné použiť podporné prstencové závesy). Určené pre šikmé strechy so sklonom 15° - 60° a ploché strechy.

8

www.fakro.sk


SRT

SR_

SR_-L

- Kupola je vyrobená z polykarbonátu s vysokým súčiniteľom prepustnosti svetla, odolnému voči mechanickému poškodeniu. Tvar kupoly uľahčuje jej udržiavanie v čistote. Nízka elektrostatická aktivita povrchu kupoly nepriťahuje čiastočky prachu a zvyčajne dážď zmyje všetky nečistoty. Tvar kupoly umožňuje taktiež obmedziť na minimum čas zatienenia čerstvo napadnutým mokrým snehom. - K svetlovodu je potrebné vybrať vhodné tesniace lemovanie - Špeciálne lemovanie zabezpečuje tesnosť a jednoduchosť inštalácie - K dispozícii sú tri typy lemovaní: pre ploché, profilované a vysoko profilované krytiny. - Je možné nainštalovať svetelný zdroj SLO. Vďaka svetelnému zdroju umiestnenému vo vnútri pôsobí svetlovod SLT ako svietidlo a je teda možné ho využívať aj po zotmení.

- Pozostáva z hlinikového rámu v ktorom je vlepené kalené sklo o hrúbke 4 mm. Do profilu rámu je z vnútornej strany namontovaný element umožňujúci pripojenie svetlonosného tubusu. Je vyhotovený z hlinikového plechu . - Celok je v šedo-hnedej farbe RAL 7022, ktorá je najviac prispôsobená bežne použivaným farbám strešných krytín. - Strešná časť svetlovodu je integrovaná s tesniacim lemovaním. - K dispozícii sú tri druhy lemovania:pre ploché, profilované a vysoko profilované strešné krytiny.

- Pozostáva z hlinikového rámu v ktorom je vlepené kalené sklo o hrúbke 4 mm. Do profilu rámu je z vnútornej strany namontovaný element umožňujúci pripojenie svetlonosného tubusu. Je vyhotovený zo špeciálneho organického skla. - Presvetľuje denným svetlom podstrešný priestor priamo pod miestom montáže v streche. - Celok je v šedo-hnedej farbe RAL 7022, ktorá je najviac prispôsobená bežne použivaným farbám strešných krytín. - Strešná časť svetlovodu je integrovaná s tesniacim lemovaním. - K dispozícii sú tri druhy lemovania:pre ploché, profilované a vysoko profilované strešné krytiny.

SRT

SR_

SR_-L

(s kupolou)

(ploché)

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

250 210

350 210

550* 180

65050 221,00 265,20

65051 271,00 325,20

65052 341,00 409,20

SRT kód Cena bez DPH Cena s DPH

(Ploché s presvetlením) 250 210

350 210

550 210

80DA01 268,00 321,60

80DA09 353,00 423,60

80DA17 449,00 538,80

kód

80DA11 368,00 441,60

80DA19 467,00 560,40

kód

80DA13 378,00 453,60

80DA21 483,00 579,60

kód

80DA15 341,00 409,20

80DA23 441,00 529,20

kód

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

SRS pre ploché krytiny kód Cena bez DPH Cena s DPH

kód Cena bez DPH Cena s DPH

80DA03 284,00 340,80

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA05 289,00 346,80

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA07 257,00 308,40

550 210

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA02 273,00 327,60

80DA10 362,00 434,40

80DA18 462,00 554,40

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA04 284,00 340,80

80DA12 373,00 447,60

80DA20 478,00 573,60

SRH-L pre vysokoprofilované krytiny Cena bez DPH Cena s DPH

80DA06 294,00 352,80

80DA14 389,00 466,80

80DA22 494,00 592,80

SRL-L pre skladané ploché krytiny

SRL pre skladané ploché krytiny kód

350 210

SRZ-L pre profilované krytiny

SRH pre vysokoprofilované krytiny kód

250 210

SRS-L pre ploché krytiny

SRZ pre profilované krytiny * koleno SRK 550 nie je súčasťou balenia SR_ 550 (len ako príslušenstvo na objednávku)

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

Cena bez DPH Cena s DPH

80DA08 273,00 327,60

80DA16 362,00 434,40

80DA24 462,00 554,40

9


LEMOVANIA PRE TUBUSOVÉ SVETLOVODY S KUPOLOU Lemovanie umožňuje správnu inštaláciu svetlovodu v streche. Zabezpečuje trvalé a tesné spojenie medzi svetlovodom a strešnou krytinou. K dispozícii sú tri typy lemovaní, ktoré umožňujú inštaláciu svetlovodov do väčšiny strešných krytín.

10

www.fakro.sk


LEMOVANIE PRE SVETLOVODY S KUPOLOU

SLS

SLZ

SLH

- Tesniace lemovanie SLS je určené pre ploché krytiny o hrúbke do 10mm (2 vrstvy po 5mm) napr. lepenka, asfaltový šindel, bridlica.

- Tesniace lemovanie SLZ pre profilované krytiny do výšky profilu 45mm napr. škridle, profilované plechy.

- Lemovanie SLH pre vysokoprofilované krytiny o výške profilu do 90mm napr. škridle, vysokoprofilované plechy.

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

250 210

350 210

550 210

65058 76,00 91,20

65059 99,00 118,80

65060 130,00 156,00

SLS kód Cena bez DPH Cena s DPH

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

250 210

350 210

550 210

65061 89,00 106,80

65063 119,00 142,80

65064 151,00 181,20

SLZ kód Cena bez DPH Cena s DPH

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

250 210

350 210

550 210

65065 106,00 127,20

65066 130,00 156,00

65067 167,00 200,40

SLH kód Cena bez DPH Cena s DPH

SYSTÉM PLOCHÝCH STRIECH PRE SVETLOVODY S KUPOLOU

SLP

SFP

- Tubusové svetlovody sú často použité v plochých strechách. Pre ich osadenie je nutné použiť špeciálnu zostavu skladajúcu sa z dvoch produktov: zatepleného podstavca SFP a lemovania SLP.

- Podstavec SFP je zhotovený z oceľového pozinkovaného plechu z vnútornej strany zateplený polystyrénom

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

250 210

350 210

550 210

65071 73,00 87,60

65072 99,00 118,80

65073 129,00 154,80

SLP kód Cena bez DPH Cena s DPH

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

250 210

350 210

550 210

65039 87,00 104,40

65040 95,00 114,00

65041 122,00 146,40

SFP kód Cena bez DPH Cena s DPH

11


SFF, SRF

SVETLOVODY PRE PLOCHÉ STRECHY Svetlovody pre ploché strechy dokážu presvetliť denným svetlom všetky miestnosti pod plochou strechou. Riešenie sa opiera o osvedčenú konštukciu okien do plochých striech typu C s kupolou, čo garantuje vysokú trvácnosť a tesnosť. Použitím tubusových svetlovodov privedieme denné svetlo do miestností pod strechou. V ostatných miestnostiach môže svetlovod slúžiť ako dodatočný zdroj svetla, čo zvyšuje komfort užívateľa a šetrí elektrickú energiu. Profil podstavy je vyplnený izolačným materiálom, ktorý zabezpečuje veľmi dobré termoizolačné vlastnosti. Podstava je vyrobená z recyklovaného materiálu, preto je výrobok ekologický. Svetlovod prenáša denné svetlo vstupujúce do svetlonosnosného tubusu. Slnečné lúče sa následne odrážajú od stien tubusu a sú smerované dole k difúzoru. V strope osadený difúzor rovnomerne rozptyľuje denné svetlo a tým ovetľuje miestnosť. Svetlovod pozostáva z inštalačného rámu, špeciálne profilovaného hliníkového oplechovania a kopuly zo stabilizovaného polykarbonátu. Svetlovody sú vhodné pre strechy so sklonom 0° - 15°. 12

www.fakro.sk


SFF

SRF

- Svetlovod s ohybným tubusom umožňujúcim vyhnúť sa prípadným konštrukčným prekážkam. - Dĺžka tubusu je 210cm.

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

350 210

550 180

SFF s ohybným tubusom dĺžky 2,1m kód Cena bez DPH Cena s DPH

80DA44 376,00 451,20

80DA45 508,00 609,60

- Svetlovod s pevným tubusom - Dĺžka tubusu je 61cm - Tubus je možné predĺžiť pomocou modulov SRM

priemer svetlovodu [mm] dĺžka tubusu [cm]

350 210

550 180

SRF s pevným tubusom dĺžky 0,61m kód Cena bez DPH Cena s DPH

80DA41 388,00 465,60

80DA42 551,00 661,20

* SRF 350 a SRF 550 nie sú dodávané s nastaviteľným kolenom - možnosť dodania na objednávku.

13


DOPLNKY K SVETLOVODOM

14

www.fakro.sk


SLM

SRM

SRK

Sada predlžujúca ohybný tubus SLM. Sada obsahuje: spájací prstenec, tubus o dĺžke 120 cm, montážnu pásku. Je možnosť objednať aj iné dĺžky tubusu, ktoré sú násobkom 30cm (napr. 60cm, 90cm, 150cm).

Element predlžujúci pevný tubus SRM s dĺžkou 61cm.

Koleno SRK mení uhol tubusu v rozsahu 0-65°. Pre svetlovody SR_550 (s pevným tubusom) sú dodávané na objednávku za príplatok.

priemer svetlovodu [mm]

250

350

550

SLM kód Cena bez DPH Cena s DPH

priemer svetlovodu [mm]

250

350

550

SRM – –

65094 54,00 64,80

65095 78,00 93,60

kód Cena bez DPH Cena s DPH

priemer svetlovodu [mm]

250

350

550

65090 63,00 75,60

65091 89,00 106,80

65092 179,00 214,80

SRK 65087 57,00 68,40

65088 76,00 91,20

65089 114,00 136,80

kód Cena bez DPH Cena s DPH

SLC

SRC

SLO

Podporný prstenec SLC sa používa vtedy, keď je celková dĺžka ohybného tubusu väčšia než 5m. Použitie prstenca má za cieľ prevzatie časti hmotnosti tubusu, aby nedošlo k odtrhnutiu od lemovania.

Podporný prstenec SRC sa používa vtedy, ak celková dĺžka pevného tubusu je väčšia než 4m. Preberá časť hmotnosti tubusu.

Svetelný zdroj SLO sa používa ako alternatívne presvetlenie miestnosti pri vonkajšej tme.

priemer svetlovodu [mm]

250

350

550

SLC kód Cena bez DPH Cena s DPH

priemer svetlovodu [mm]

250

350

550

SRC – –

65096 40,00 48,00

65097 50,00 60,00

kód Cena bez DPH Cena s DPH

priemer svetlovodu [mm]

250

350

550

65086 30,00 36,00

65098 33,00 39,60

65099 36,00 43,20

SLO 65093 34,00 40,80

65093 34,00 40,80

65093 34,00 40,80

kód Cena bez DPH Cena s DPH

15


16

www.fakro.sk

FS/16str/SK/28.05.2018 G041

FAKRO Sp. z o.o. - org. zloĹžka www.fakro.sk

Profile for FAKRO

Sk ligh tunnels  

Sk ligh tunnels  

Profile for fakro