Page 38

STREŠNÉ VÝLEZY Strešné výlezy umožňujú rýchly, jednoduchý a bezpečný výstup na strechu za účelom údržby i kominárskych a servisných prác. V závislosti od typu podkrovnej miestnosti môžeme namontovať rôzne typy strešných výlezov.

FW_ WS_ WGI WLI

3388 www.fakrosk.com www.fakrosk.com ww w ww w w.fa .fa fakkr kro ro rosk.co sk. sk. sk k.ccom co om o m 38

CennikSK  

V I 1www.fakrosk.com Termíny realizácie objednávky: [pracovné dni] 3 2010 Cena bez DPH Cena s DPH 111wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...

CennikSK  

V I 1www.fakrosk.com Termíny realizácie objednávky: [pracovné dni] 3 2010 Cena bez DPH Cena s DPH 111wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...