Page 18

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ZWAVE Strešné okná s elektrickým ovládaním, ktoré sú zvyčajne montované v miestach mimo priameho dosahu používateľa, sú vybavené modulom systému Z-Wave. Z-Wave je bezdrôtový rádiový protokol, ktorý slúži na prepojenie všetkých elektrických zariadení vybavených modulom Z-Wave do jednej komunikačnej siete. Prostredníctvom takejto siete potom môžeme ovládať zariadenia, ako napr.: osvetlenie, termostaty, alarmy, počítače, telefóny, klimatizácie a aj elektrické okná a rolety.

FTP-V

Electro Z-Wave

FTU-V

Electro Z-Wave

1188

www.fakrosk.com w www.fa www ww w.fa ffa akro krro kr ossk sk. kk..co k.c com com om

CennikSK  

V I 1www.fakrosk.com Termíny realizácie objednávky: [pracovné dni] 3 2010 Cena bez DPH Cena s DPH 111wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...

CennikSK  

V I 1www.fakrosk.com Termíny realizácie objednávky: [pracovné dni] 3 2010 Cena bez DPH Cena s DPH 111wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...