Page 1

PODKROVNÉ

SCHODY

2018 VI


TYPY SCHODOV A ICH VÝBER Firma FAKRO ponúka rôzne typy podkrovných schodov, ktoré môžu uspokojiť individuálne potreby zákazníkov. Všetky typy podkrovných schodov FAKRO zaisťujú vysokú tesnosť a tepelnú izoláciu a spĺňajú normu EN 14975. Základným modelom podkrovných schodov FAKRO sú schody LWS Smart. Väčší komfort poskytujú schody LWK Komfort, ktoré sú vybavené madlom, ochrannými koncovkami a poklopom bielej farby. Pre skrátenie doby montáže sú vhodné schody LWZ Plus, ktoré sú vybavené systémom rýchlej montáže.

SKLÁPACIE S DREVENÝM REBRÍKOM ZATEPLENÉ

TEPELNOIZOLAČNÉ

PROTIPOŽIARNE

LWS SMART

LWK Komfort

LWZ PLUS

LWL LUX

LTK ENERGY

LWT

LWF 45

3

3

3

3

6

7,4

7,4

Hrúbka tepelnej izolácie [cm] Koeficient prestupu tepla U [W/m²K] Požiarna odolnosť podľa EN13501-2

1,1

1,1

1,1

1,1

0,68

0,51

0,601

EI145/ EI245

Výška skrinky [cm]

14

14

14

14

18

22

22

Systém rýchlej montáže

+

drevený

drevený

drevený

drevený

drevený

drevený

drevený

8

8

8

8

8

8

8

Rebrík Šírka stupňa [cm] Výška miestnosti [cm]

maximálna (štandard)

280

minimálna2

232/ 250

3

po pridaní stupňa LSS4

Max. zaťaženie

305

280

246

232/ 250

3

305

280

305

280

305

280

246

232

246

260

260

235/ 253

3

2

2 2 www.fakro.sk www.fakro.sk

280

305

280

305

243

234

255

234

242

160 kg

160 kg

160 kg

160 kg

160 kg

160 kg

160 kg

podľa interných výpočtov výrobcu POZOR! Pre miestnosti s menšou výškou ako je maximálna výška je potrebné prispôsobiť dĺžku rebríka podľa montážneho návodu. 3 pre 4-dielne sklápacie schody 4 prídavný diel LSS vhodný pre daný typ a šírku schodov 1

305


Do skupiny schodov na špeciálne použitie patria tepelnoizolačné schody LTK Energy určené pre zákazníkov, ktorým záleží na čo najnižšom koeficiente prestupu tepla. Špeciálne pre potreby nízkoenergetických stavieb sú navrhnuté super tepelnoizolačné schody LWT vybavené trojitým tesnením, ktoré zaručuje dokonalú tesnosť. V prípade, že chýba dostatočné množstvo miesta potrebného na rozloženie rebríka sklápacích schodov, je možné použiť výsuvné schody LDK vybavené podobne ako schody LWK. Ak majú schody zabraňovať prieniku ohňa, je možnosť vybrať z troch typov protipožiarnych schodov: sklápacie LWF 45 s dreveným rebríkom, sklápacie LMF s kovovým rebríkom alebo sťahovacie nožnicové schody LSF. Do často využívaných miest sa odporúča použiť schody LMS Smart s kovovým rebríkom so zvýšenou odolnosťou. Tieto schody sú dostupné aj vo verzii LMK Komfort s madlom a poklopom bielej farby. Pri dôraze na maximálne zjednodušenú a rýchlu montáž a vysoký komfort používania je vhodné zvoliť schody LML Lux a všetky modely sťahovacích podkrovných schodov, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Sťahovacie nožnicové schody LST, LSZ sa vyznačujú malými rozmermi rámu, rýchlou montážou a sú určené na miesta, kde nie je možnosť použiť segmentové schody. Vďaka špeciálnemu mechanizmu sú navyše otvárané a skladané použitím tyče, preto sú odporúčané na montáž do vysokých miestností.

VÝSUVNÉ

SKLÁPACIE S KOVOVÝM REBRÍKOM ZATEPLENÉ

ZATEPLENÉ

280

NOŽNICOVÉ PROTIPOŽIARNE

ZATEPLENÉ

PROTIPOŽIARNE

LDK

LMS SMART

LMK KOMFORT

LML LUX

LMF

LST

LSZ

LSF

3

3

3

3

8

1,1

1,1

1,1

14

3

3

3

1,1

1

0,79

1,1

1,1

1,81

EI2120

EI260

14

14

31,5

16

18

14

14

+

+

+

+

+

drevený

kovový

kovový

kovový

kovový

kovový

kovový

kovový

8

8

8

13

13

8

8

8

300 200

335

280

305

280

305

280

305

280

305

280

280

300

220

245

220

245

233

256

233

256

230

230

240

290-330

290-330

310-320

160 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

www.fakro.sk www.fakro.sk 3 3


SEGMENTOVÉ SKLÁPACIE SCHODY S DREVENÝM REBRÍKOM

LWS Smart

LWK Komfort

CLICK

CLICK

max MAX

max MAX

CLICK

max MAX

160

160

160

kg

kg

kg

NORMA

NORMA

NORMA

14975

14975

14975

U=1,1

U=1,1

U=1,1

EN

EN

W/m2K

W/m2K

Podkrovné schody LWS Smart sú sklápacie schody s 3- alebo 4-segmentovým dreveným rebríkom a béžovým zatepleným poklopom. Inovačné riešenia použité v novej konštrukcii schodov poskytujú vysoký komfort používania a rýchlu i jednoduchú montáž schodov v strope.

Podkrovné schody LWK Komfort majú všetky výhody novej konštrukcie. Oproti schodom LWS sú vybavené aj zatepleným poklopom bielej farby, madlom a ochrannými koncovkami (iba pri 3-segmentovej verzii).

EN

W/m2K

Podkrovné schody LWZ Plus spájajú výhody novej konštrukcie so systémom rýchlej montáže. Oceľový rám, ktorý spevňuje drevenú skrinku schodov, integrované uholníky a kovové ukončovacie lišty uľahčujú montáž a skracujú čas potrebný na osadenie schodov do stropu.

béžový poklop

koncovky (iba 3-segmentové LWK)

koncovky

tesnenie

biely poklop

biely poklop

protišmykové stupne zarovno s úrovňou rebríka

tesnenie

ukončovacie lišty

jednoduchá montáž

madlo

tesnenie

možnosť montáže doplnkov

protišmykové stupne zarovno s úrovňou rebríka

madlo

jednoduchá montáž

protišmykové stupne zarovno s úrovňou rebríka

možnosť montáže doplnkov

systém rýchlej montáže v strope (montážne uholníky)

2 roky záruka

4

LWZ Plus

www.fakro.sk

Kompletne zmontované, pripravené na rýchlu montáž v strope.

možnosť montáže doplnkov


LWLLux

LTK

Energy

LWT/LWT

.

EN12207 max MAX

CLICK

KLASA

TŘÍDA

CLICK

EN12207

max MAX

max MAX

160

160

160

kg

kg

NORMA

NORMA

14975

EN

NORMA

14975

14975

U=1,1

U=0,68

U=0,51

EN

W/m2K

záruka

Tepelnoizolačné schody novej generácie LTK Energy sú určené do nízkoenergetických domov. Zaručujú vysokú úroveň komfortu, vynikajúce tepelnoizolačné parametre a 4. najvyššiu triedu tesnosti.

EN

Super termoizolačné podkrovné schody LWT sú odporúčané na použitie v nízkoenergetických stavbách, pri ktorých sa kladie veľký dôraz na minimalizáciu tepelných strát. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným parametrom majú značný vplyv na úspory tepelnej energie v budovách. Pre pasívne domy sú určené schody LWT Passive House s komplexným izolačným balíkom a certifikátom Passive House Institute.

koncovky

koncovky

biely poklop

biely poklop

biely poklop

x2

dvojnásobný systém tesnenia

Izolačná sada v schodoch LWT PASSIVE HOUSE

W/m2K

koncovky

tesnenie

2 roky

kg

W/m2K

Podkrovné schody LWL Lux sú sklápacie schody, ktoré sú pre zaistenie väčšej bezpečnosti a pohodlia vybavené aj madlom pripevneným k prostrednému dielu rebríka a špeciálnym mechanizmom uľahčujúcim rozkladanie a skladanie rebríka. Špeciálna konštrukcia mechanizmu uzatvárania poklopu umožňuje eliminovať zámku.

Passive House

x3

trojnásobný systém tesnenia

madlo

madlo

madlo

protišmykové stupne vyčnievajúce za úroveň rebríka

protišmykové stupne zarovno s úrovňou rebríka

protišmykové stupne zarovno s úrovňou rebríka

odľahčujúci mechanizmus

jednoduchá montáž

jednoduchá montáž

možnosť montáže doplnkov

možnosť montáže doplnkov

izolačná sada PASSIVE HOUSE (iba pre schody LWT PASSIVE HOUSE)

Kompletne zmontované, pripravené na rýchlu montáž v strope.

možnosť montáže doplnkov www.fakro.sk

5


VÝSUVNÉ PODKROVNÉ SCHODY

LWF 45

LDK

LMS Smart

EN 13501-2

EI1

45

max MAX

max MAX

max MAX

160

160

kg

kg

160 200 kg

NORMA

NORMA

NORMA

14975

14975

14975

U=0,6*

U=1,1

U=1,1

EN

EN

W/m2K

W/m2K

EN

W/m2K

*podľa interných výpočtov výrobcu

Schody LWF 45 sú novou generáciou protipožiarnych podkrovných schodov, ktoré zaručujú vysoký stupeň protipožiarnej ochrany a taktiež bezpečný a komfortný prístup do podkrovných priestorov. Trieda požiarnej odolnosti EI1/EI2=45 min, klasifikácia podľa EN 13501-2.

x3

Schody LMS Smart sú sklápacie podkrovné schody s 3-segmentovým rebríkom. Zateplený poklop a skrinka sú vyrobené z borovicového dreva, rebrík je kovový.

koncovky

biely poklop

koncovky

ohňovzdorný poklop

tesnenie

béžový poklop

trojnásobný systém tesnenia

madlo

tesnenie

madlo

protišmykové stupne vyčnievajúce za úroveň rebríka

protišmykové stupne

protišmykové stupne zarovno s úrovňou rebríka

možnosť montáže doplnkov

možnosť montáže doplnkov

možnosť montáže doplnkov

2 roky záruka

6

Schody LDK sú dvojsegmentové schody s výsuvným dolným segmentom. To umožňuje čo najviac eliminovať priestor potrebný na rozloženie segmentových sklápacích schodov.

www.fakro.sk

Kompletne zmontované, pripravené na rýchlu montáž v strope.


SKLÁPACIE PODKROVNÉ SCHODY S KOVOVÝM REBRÍKOM

LMK Komfort

LML Lux

LMF

EN 13501-2

120

EI2 max MAX

max MAX

max MAX

160 200 kg

160 200 kg

160 200 kg

NORMA

NORMA

NORMA

14975

14975

14975

U=1,1

U=1,1

U=0,79*

EN

EN

W/m2K

W/m2K

EN

W/m2K

*podľa interných výpočtov výrobcu

Podkrovné schody LMK Komfort sú na rozdiel od schodov LMS vybavené bielym poklopom a madlom, ktoré uľahčuje pohyb po schodoch.

2 roky záruka

Schody LML s kovovým rebríkom boli vytvorené pre zaistenie najvyššieho komfortu používania a manipulácie s ohľadom na ich jednoduchú montáž a ľahké prispôsobenie dĺžky rebríka výške miestnosti.

Riešenia, aké prinášajú podkrovné schody LMF, umožňujú spojiť požiadavky protipožiarnych noriem s bezpečným a pohodlným prístupom do podkrovných miestností. Schody LMF zabraňujú 120 min. (EI2=120 min, klasifikácia podľa EN 13501-2) prieniku ohňa a dymu do ostatných ohňom nezasiahnutých miestností.

koncovky

vysúvateľné koncovky

vysúvateľné koncovky

biely poklop

biely poklop

ohňovzdorný poklop

tesnenie

ukončovacie lišty

ukončovacie lišty

madlo

tesnenie

protišmykové stupne

odľahčujúci mechanizmus pri madle

odľahčujúci mechanizmus pri madle

možnosť montáže doplnkov

protišmykové stupne

protišmykové stupne

systém rýchlej montáže v strope (montážne uholníky)

systém rýchlej montáže v strope (montážne uholníky)

Kompletne zmontované, pripravené na rýchlu montáž v strope.

možnosť montáže doplnkov

x2

dvojnásobný systém tesnenia

možnosť montáže doplnkov

www.fakro.sk

7


NOŽNICOVÉ SŤAHOVACIE SCHODY

LST

LSZ

LSF

EN 13501-2

EI2

60

max MAX max MAX

max MAX

160 200 kg

160 200 kg

160 200 kg

NORMA

NORMA

14975

14975

U=1,1

U=1,1

EN

W/m2K

EN

W/m2K

NORMA

EN

14975

U=1,8* W/m2K

*podľa interných výpočtov výrobcu

Nožnicové podkrovné schody LST sú vybavené bielym zatepleným poklopom, drevenou skrinkou, kovovými ukončovacími lištami a montážnymi uholníkmi. Nožnicová konštrukcia umožňuje stiahnuť a zložiť rebrík do malých rozmerov, čo umožňuje montáž schodov v otvoroch neveľkých rozmerov (najmenší rozmer schodov je 51x80 cm).

+– 8

Schody LSZ na rozdiel od schodov LST majú oceľový rám integrovaný s drevenou skrinkou, ďalej kovové ukončovacie lišty a montážne uholníky, čo umožňuje ešte rýchlejšie osadenie schodov v strope.

Protipožiarne schody LSF tvoria bariéru proti ohňu vnútri budovy a zabraňujú prieniku ohňa do požiarom nezasiahnutých priestorov. Požiarna odolnosť je EI2=60 min (klasifikácia podľa EN 13501-2). Schody sú určené do obývaných podkrovných priestorov, kde nie je väčší teplotný rozdiel ako 5 °C.

biely poklop

biely poklop

ohňovzdorný poklop

ukončovacie lišty

ukončovacie lišty

ukončovacie lišty

tesnenie

tesnenie

protišmykové stupne

protišmykové stupne

protišmykové stupne

možnosť odobratia alebo pridania stupňa

možnosť odobratia alebo pridania stupňa

možnosť odobratia alebo pridania stupňa

systém rýchlej montáže v strope (montážne uholníky)

možnosť montáže doplnkov

možnosť montáže doplnkov

systém rýchlej montáže v strope (montážne uholníky)

systém rýchlej montáže v strope (montážne uholníky)

systém prispôsobenia dĺžky rebríka k výške miestnosti

systém prispôsobenia dĺžky rebríka k výške miestnosti

www.fakro.sk

+–

+–

systém prispôsobenia dĺžky rebríka k výške miestnosti

Kompletne zmontované, pripravené na rýchlu montáž v strope.

2 roky záruka


www.fakro.sk

9


SCHÉMA SEGMENTOVÝCH SKLÁPACÍCH SCHODOV S DREVENÝM REBRÍKOM LWS Smart/ LWK Komfort/ LWZ Plus/ LWL Lux A

TECHNICKÉ ÚDAJE

B

LWS Smart LWK Komfort LWZ Plus LWL Lux

K

H

C

160

Koef. prestupu tepla U [W/m²K]

1,1

Hrúbka tepelnej izolácie [cm]

P

E

Maximálna záťaž [kg]

3

Hrúbka poklopu [cm]

3,6

Výška skrinky [cm]

14

Šírka stupňov [cm]

8

Max. výška miestnosti [cm]

280/305

R

SCHODY LWS Smart/ LWK Komfort Rozmery otvoru v strope AxB [cm] Vonkajšie rozmery skrinky [cm] Výška miestnosti H [cm] Počet segmentov [ks] Dĺžka na rozloženie schodov R [cm] Dĺžka po rozložení rebríka C [cm] Výška zložených schodov K [cm] Dĺžka stupňov E [cm] Presah poklopu po otvorení P [cm]

55x111 60x94 53x109,4 58x92,4

60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130 60x140 70x130 70x140 58x98,4 58x109,4 58x118,4 58x128,4 68x92,4 68x98,4 68x109,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 58x138,4 68x128,4 68x138,4 280 305 4 3 4 3 128 153 156 128 153 156 175 114 113 120 114 113 120 135 35 27 35 27 34 4

3 153 113 27 30

SCHODY LWS Smart Cena bez DPH Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

109,00 127,00 127,00 110,00 110,00 116,00 132,00 132,00 115,00 115,00 116,00 128,00 127,00 132,00 132,00 137,00 130,80 152,40 152,40 132,00 132,00 139,20 158,40 158,40 138,00 138,00 139,20 153,60 152,40 158,40 158,40 164,40 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

SCHODY LWK Komfort Cena bez DPH Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

127,00 142,00 142,00 142,00 127,00 128,00 135,00 148,00 148,00 132,00 134,00 136,00 144,00 143,00 148,00 155,00 152,40 170,40 170,40 170,40 152,40 153,60 162,00 177,60 177,60 158,40 160,80 163,20 172,80 171,60 177,60 186,00 3

3

3

3

70x120 68x118

70x130 68x128

3

3

3

3

70x130 68x128 305 179 130

70x140 68x138

SCHODY LWL Lux Rozmery otvoru v strope AxB [cm] Vonkajšie rozmery skrinky [cm] Výška miestnosti H [cm] Dĺžka na rozloženie schodov R [cm] Dĺžka po rozložení rebríka C [cm] Výška zložených schodov K [cm] Dĺžka stupňov E [cm] Presah poklopu po otvorení P [cm]

10

www.fakro.sk

3

3

3

10

10

10

10

SCHODY LWZ Plus 60x120 58x118

70x140 68x138

60x130 58x128

280 164 122 34 30

34

30

34

SCHODY LWL Lux Cena bez DPH Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

3

60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140 58,8x118,8 68,8x118,8 68,8x128,8 68,8x138,8 58,8x128,8 68,8x128,8 68,8x138,8 280 305 156 175 120 135 27 34 4

SCHODY LWZ Plus 159,00

190,80 10

160,00 192,00 10

170,00 204,00 15

187,00 224,40 15

165,00

175,00

193,00

196,00

201,00

211,00

198,00

210,00

231,60

235,20

241,20

253,20 264,00 272,40 284,40 296,40

15

15

15

10

10

10

220,00 10

227,00 10

237,00 10

247,00 10


SCHÉMA SEGMENTOVÝCH SKLÁPACÍCH SCHODOV S DREVENÝM REBRÍKOM LTK Energy/ LWT/ LWT Passive House/ LWF 45 A

TECHNICKÉ ÚDAJE

B

LWT LWT LWF45 PH

LTK

Energy

Maximálna záťaž [kg]

160

Koef. prestupu tepla U [W/m²K]

K

Trieda tesnosti podľa EN12207

P P

E

0,68

H

0,51 4

-

Hrúbka tepelnej izolácie [cm]

6

7,4

Hrúbka poklopu [cm]

6,6

8

Dĺžka stupňov [cm]

18

22

-

280/305

vlastné výpočty výrobcu

R

SCHODY LTK Energy

SCHODY LWT

Rozmery otvoru v strope AxB [cm]

55x100

60x100

70x100

Vonkajšie rozmery skrinky [cm]

53x98,4

58x98,4

68x98,4 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Výška miestnosti H [cm]

60x120

70x120

70x130

70x140

60x130

280

Počet segmentov [ks]

70x130

70x140

60x120

70x120

305

4

70x130

70x140

280

70x140

3

Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]

136

164

178

160

123

129

139

127

Výška zložených schodov K [cm]

42

175 135

35

30

70x130 305

3

33

34

Presah poklopu po otvorení P [cm]

60x130

58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

Dĺžka po rozložení rebríka C [cm] Dĺžka stupňov E [cm]

45

8

Max. výška miestnosti [cm]

C

-

Odolnosť proti ohňu EI2 [min]

Šírka stupňov [cm]

1

0,61

34

3

6,5

196,00 198,00 200,00 197,00 199,00 203,00 206,00 209,00 212,00 215,00 235,20 237,60 240,00 236,40 238,80 243,60 247,20 250,80 254,40 258,00

297,60 301,20 304,80 307,20 312,00 315,60 319,20

SCHODY LTK Energy Cena bez DPH Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

20

20

20

3

3

10

10

15

15

Rozmery otvoru v strope AxB [cm]

62x122

72x122

72x132

72x142

62x132

72x132

72x142

60x120

Vonkajšie rozmery skrinky [cm]

58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

58x118

SCHODY LWT Passive House

15

248,00 3

251,00

254,00 256,00 260,00

280

305

Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]

164

178

Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]

130

3

10

10

15

15

15

70x120

70x130

70x140

86x130

70x130

70x140

86x130

68x118

68x128

68x138

84x128

68x128

68x138

84x128

280 164 129

137

305 178 139

Výška zložených schodov K [cm]

36

37

Dĺžka stupňov E [cm]

34

34

Presah poklopu po otvorení P [cm]

4,5

4

SCHODY LWT Passive House Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

266,00

SCHODY LWF 45

Výška miestnosti H [cm]

Cena bez DPH

263,00

SCHODY LWF 45 456,00 463,60 471,00 479,00 498,00 505,00 513,00 547,20 556,32 565,20 574,80 597,60 606,00 615,60 15

15

15

15

15

15

15

290,00

299,00

309,00

318,00

320,00

338,00

347,00

357,00

348,00 358,80 370,80 381,60 384,00 405,60 416,40 428,40 3

3

10

10

10

15

15

15

Schody LTK Energy, LWT, LWF 45 sú dostupné iba vo vyššie uvedených rozmeroch.

www.fakro.sk

11


2016.02.29_LDK (schowane_na_strych)

D VÝSUVNÉ SEGMENTOVÉ SCHODY LDK

2016.02.29_LDK (schowane_na_strych)

D

TECHNICKÉ ÚDAJE

LDK

A

H2

B

A

Maximálna záťaž [kg]

160

Koef. prestupu tepla U [W/m²K]

1,1

Hrúbka tepelnej izolácie [cm]

H2

B

3

Hrúbka poklopu [cm]

3,6

Výška skrinky [cm]

14

Šírka stupňov [cm]

8 280 300 335

Max. výška miestnosti [cm]

H

E

H

C

E SCHODY LDK* Rozmery otvoru v strope AxB [cm]

60x120

Vonkajšie rozmery skrinky [cm]

58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4

70x120

70x130

Výška miestnosti H [cm]

280

Posuvný segment LDS

LDS – 9

70x140

60x120

70x120

C

70x130

70x140

60x120

70x120

70x130

300

335

LDS – 10

LDS – 11 150

Dĺžka po vysunutí rebríka C [cm]

130

140

Max. výška v podkroví po vysunutí rebríka H2 [cm]

130

155

184

Max. dĺžka v podkroví po zatvorení poklopu D [cm]

129

155

185

Dĺžka stupňov E [cm]

34

Max. hrúbka stropu [cm]

31,5

70x140

SCHODY LDK Cena bez DPH

94,00

96,00

101,00

105,00

94,00

96,00

101,00

105,00

94,00

96,00

101,00

105,00

Cena s DPH

112,80

115,20

121,20

126,00

112,80

115,20

121,20

126,00

112,80

115,20

121,20

126,00

3

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

výsuvný diel/rebrík

LDS-9

LDS-10

LDS-11

Výška miestnosti H [cm]

280

305

335

Cena bez DPH

41,00

46,00

52,00

Cena s DPH

49,20

55,20

62,40

10

10

10

Čas výroby [pracovné dni]

POSUVNÝ SEGMENT LDS*

Čas výroby [pracovné dni]

* Kompletné LDK schody pozostávajú z hornej časti a posuvného segmentu LDS, balené zvlášť. Schody LDK sú dostupné len v rozmeroch uvedených vyššie.

12

www.fakro.sk


SCHODY SKLÁPACIE SEGMENTOVÉ S KOVOVÝM REBRÍKOM LMS Smart/ LMK Komfort/ LML Lux/ LMF TECHNICKÉ ÚDAJE

A

LMS LMK LML

B

200

Maximálna záťaž [kg]

K

K

E

H

LMF

Koef. prestupu tepla U [W/m²K]

1,1

0,791

Odolnosť proti ohňu EI2 [min]

-

120

Hrúbka tepelnej izolácie [cm]

3

8

Hrúbka poklopu [cm]

3,6

8,2

Výška skrinky [cm]

14

Šírka stupňov [cm]

8

Max. výška miestnosti [cm] 1

31,5

16 13

280/305

vlastné výpočty výrobcu

C R

SCHODY LMS Smart/ LMK Komfort Rozmery otvoru v strope AxB [cm]

60x120

70x120

70x130

70x140

60x130

70x130

70x140

Vonkajšie rozmery skrinky [cm]

58x118,4

68x118,4

68x128,4

68x138,4

58x 128,4

68x128,4

68x138,4

Výška miestnosti H [cm]

280

305

Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]

157

175

Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]

118,5

127

Výška zložených schodov K [cm]

25,5

Dĺžka stupňov E [cm]

34

SCHODY LMS Smart Cena bez DPH

131,00

136,00

142,00

148,00

151,00

157,00

163,00

Cena s DPH

157,20

163,20

170,40

177,60

181,20

188,40

195,60

10

10

10

10

15

15

15

Čas výroby [pracovné dni]

SCHODY LMK Komfort Cena bez DPH

172,00

181,00

187,00

194,00

181,00

187,00

192,00

Cena s DPH

206,40

217,20

224,40

232,80

217,20

224,40

230,40

10

10

10

10

15

15

15

Čas výroby [pracovné dni]

SCHODY LMF

SCHODY LML Lux Rozmery otvoru v strope AxB [cm] Vonkajšie rozmery skrinky [cm]

60x120

70x120

70x130

70x140

60x130

70x130

70x140

59,6x118,6 68,6x118,6 68,6x128,6 68,6x138,6 59,6x128,6 68,6x128,6 68,6x138,6

Výška miestnosti H [cm]

280

60x120

70x120

70x130

70x140

86x130

70x130

70x140

86x130

59x118

68x118

68x128

68x138

84x128

68x128

68x138

84x128

305

280

305 176

Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]

165

176

165

Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]

120

130

120

130 34

Výška zložených schodov K [cm]

31,5

Dĺžka stupňov E [cm]

35

35

SCHODY LMF 1 060,00 1 073,00 1 097,00 1 121,00 1 120,00 1 150,00 1 200,00 1 250,00 1 272,00 1 287,60 1 316,40 1 345,20 1 344,00 1 380,00 1 440,00 1 500,00

SCHODY LML Lux Cena bez DPH

358,00

377,00

396,00

414,00

410,00

420,00

430,00

Cena s DPH

429,60

452,40

475,20

496,80

492,00

504,00

516,00

15

15

15

15

15

15

15

Čas výroby [pracovné dni]

Schody LMS/LMK, LMF sú dostupné len v rozmeroch uvedených vyššie.

15

15

15

15

15

15

15

15

www.fakro.sk

13


2016-03-02_LST

NOŽNICOVÉ SCHODY LST/ LSZ/ LSF A

TECHNICKÉ ÚDAJE

B

LST

LSZ

Maximálna záťaž [kg]

K

200

Koef. prestupu tepla U [W/m²K]

1,1

1,81

Odolnosť proti ohňu EI2 [min]

-

60

Hrúbka tepelnej izolácie [cm]

3

3

Hrúbka poklopu [cm]

3,6

5,4

Výška skrinky [cm]

H

C

300/330

320

vlastné výpočty výrobcu

R

LST/ LSZ

LST

LST

LST/ LSZ

LST/ LSZ

Rozmery otvoru v strope AxB [cm]

51x80

60x90

60x120

70x80

70x120

Vonkajšie rozmery skrinky [cm]

51x79,4

59x89,4

59x119,4

69x79,4

69x119,4

Výška miestnosti„H”pre štandardnú dĺžku [cm] Dĺžka na rozloženie schodov R [cm] Dĺžka po rozložení rebríka C [cm] Výška zložených schodov K [cm] Dĺžka stupňov E [cm]

14 8

Max. výška miestnosti [cm] po pridaní 1 stupňa/ 2 stupňov [cm] 1

SCHODY LST/ LSZ

18

Šírka stupňov [cm]

E

LSF

Štandardná dĺžka Štandardná dĺžka rebríka – 1 stupeň rebríka

Štandardná dĺžka rebríka + 2 stupne*

300 - 330

250-280

230 - 250

250-280

280 - 300

150

140

150

160

170

146-134

135-127

146-134

153-145

163 - 150

38,2

38,2 26

Štandardná dĺžka rebríka + 1 stupeň*

30

38

Cena za 1 stupeň

SCHODY LST

LSS-26

LSS-31

LSS-38

51

60

70

Šírka schodov LST/LSZ [cm]

Cena bez DPH

225

230

235

230

240

Cena bez DPH za 1 stupeň

30,00

Cena s DPH

270,00

276,00

282,00

276,00

288,00

Cena s DPH za 1 stupeň

36,00

10

10

10

10

10

Čas výroby [pracovné dni]

10

Čas výroby [pracovné dni]

SCHODY LSZ Cena bez DPH

271,00

286,00

301,00

Cena s DPH

325,20

343,20

361,20

10

10

10

Čas výroby [pracovné dni]

SCHODY LSF Rozmery otvoru v strope AxB [cm]

50x70

60x90

Vonkajšie rozmery skrinky [cm]

48x68,5

58x88,5 58x118,5 68x78,5

60x120

70x80

Výška miestnosti„H”pre štandardnú dĺžku [cm]

270-300

Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]

170-180

Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]

165-130

Výška zložených schodov K [cm] Dĺžka stupňov E [cm]

70x90

70x110

70x120

68x88,5 68x108,5 68x118,5

Štandardná dĺžka rebríka

Štandardná dĺžka rebríka + 1 stupeň*

240 - 270 165 100 - 140

270-300 170-180 165-130

300 - 320 185 - 210 120 - 140

46

46 30

32

40

Cena za 1 stupeň

SCHODY LSF

Šírka schodov LST/LSZ [cm]

30,00

Cena s DPH

471,60 471,60 471,60 471,60 471,60 471,60 471,60

Cena s DPH za 1 stupeň

36,00

Čas výroby [pracovné dni]

10

10

393,00 10

393,00

70

Cena bez DPH za 1 stupeň

10

393,00

LSS-40

60

393,00

10

393,00

LSS-32

50

393,00 10

393,00

LSS-30

Cena bez DPH Čas výroby [pracovné dni]

10

10

* Pri objednávaní stupňa LSS je potrebné uviesť rozmer a typ schodov. Schody LST, LSZ, LSF sú dostupné len v rozmeroch uvedených vyššie.

14

Štandardná dĺžka rebríka – 1 stupeň

www.fakro.sk


Neštandardné rozmery podkrovných schodov LWK Komfort A

Na individuálnu objednávku zákazníka je možné vyrobiť drevené segmentové schody LWS Smart a LWK Komfort aj v neštandardnom rozmere. Pri objednávaní je potrebné uviesť skutočnú veľkosť otvoru v strope (A a B) a výšku miestnosti H. Skutočné rozmery schodov budú zmenšené o približne 2 cm na šírku a 1,6 cm na dĺžku (napr. pre otvor v strope 52-94 cm budú dodané schody s rozmermi 50-92,4 cm). taktiež treba vziať do úvahy aj priestor potrebný pri rozkladaní schodov (R), po rozložení (C) a aj presah poklopu po jeho otvorení (P).

B

K P

E

H

Výška skrinky schodov LWK Komfort je 14 cm, v prípade hrubšieho stropu pre estetické ukončenie otvoru nad skrinkou namontovaných schodov je možné objednať nadstavbu rámu LXN (str. XY).

C

R

ROZMERY SCHODOV Výška miestnosti [cm]

Vzdialenosť na rozloženie [cm]

Vzdialenosť po rozložení rebríka [cm]

Presah poklopu po otvorení [cm]

B

H

R

C

P

94 – 140

200 – 280

125-156

89-120

4

3 alebo 4

130 – 140

280 – 305

155-175

120-135

4

3

140

305 – 335

175-184

135-146

4

3

Šírka otvoru v strope Dĺžka otvoru v strope [cm] [cm] A

54 – 86

Počet segmentov rebríka [ks]

DĹŽKA STUPŇA 3-DIELNE SCHODY Šírka otvoru v strope A [cm] Dĺžka stupňa E [cm]

54≤A<58

58≤A

30

34

4-dielne schody Šírka otvoru v strope A [cm] Dĺžka stupňa E [cm]

54≤A<56

56≤A<60

60≤A

28

30

34

Termín výroby je cca 20 pracovných dní.

www.fakro.sk

15


Podkrovné dvierka DWK Podkrovné dvierka DWK sú určené na osadenie do podkrovnej zvislej steny. Výborné tepelnoizolačné parametre (U=1,1 W/m²K*) a vysoká tesnosť v maximálnej miere obmedzujú straty tepla. Môžu byť montované vo verzii otváranej na pravú alebo ľavú stranu. Štandardne sú vybavené ukončovacími lištami.

U=1,1 W/m²K*

Rozmery dvierok [cm]

55x80

60x80

60x100

60x110

70x90

70x100

70x110

Cena bez DPH

61,00 73,20

61,00 73,20

63,00 75,60

63,00 75,60

63,00 75,60

65,00 78,00

65,00 78,00

Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

10

* vlastné výpočty výrobcu

Super tepelnoizolačné podkrovné dvierka DWT Dvierka DWT sú novým super tepelnoizolačným modelom podkrovných dvierok. Krídlo s hrúbkou 6,6 cm vyplnené tepelnoizolačným materiálom dokonale obmedzuje tepelné straty (koeficient prestupu tepla U=0,6 W/m2K*). Dvierka sú štandardne vybavené kľučkou a ukončovacími lištami. Dvierka je možné namontovať s otváraním napravo alebo naľavo.

U=0,6 W/m²K*

Rozmery dvierok [cm]

55 x 80

60 x 80

60 x 100

60 x 110

70 x 90

70 x 100

70x 110

Cena bez DPH

104,00 124,80

110,00 132,00

118,00 141,60

131,00 157,20

118,00 141,60

131,00 157,20

146,00 175,20

Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

10

* vlastné výpočty výrobcu

Podkrovné dvierka ohňovzdorné DWF

U=0,64 W/m²K*

Podkrovné ohňovzdorné dvierka DWF umožňujú prístup do nevyužívaného priestoru za zvislou nadstavbovou stenou. Zaisťujú vysokú úroveň ochrany proti požiaru z oboch strán ( EI145 – protipožiarna klasifikácia podľa EN13501-2). Biele krídlo dverí s hrúbkou 6,6 cm predstavuje výbornú bariéru, ktorá obmedzuje tepelné straty (U=0,64 W/m²K*). Dvierka sa môžu otvárať na pravú alebo ľavú stranu. Majú aj drevené ukončovacie lišty prírodnej farby. Rozmery dvierok [cm]

55 x 80

60 x 80

60 x 100

60 x 110

70 x 90

70 x 100

70x 110

Cena bez DPH

155,00 186,00

155,00 186,00

155,00 186,00

155,00 186,00

155,00 186,00

155,00 186,00

155,00 186,00

Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni] EI145

16

www.fakro.sk

10

* vlastné výpočty výrobcu


DOPLNKY K PODKROVNÝM SCHODOM Bariéra LXB-U

Ochranná bariéra zaisťuje na podkroví otvor v strope zo strany podkrovia (povaly) a taktiež uľahčuje zostup po rebríku schodov. Bariéra LXB-U je montovaná priamo do podlahy podkrovia, vďaka čomu ju je možné použiť pre všetky typy schodov bez nevyhnutnosti pílenia. Rozmery [cm]

86 x 140

Výška bariéry [cm]

Upozornenie: dostupné pre všetky typy podkrovných schodov FAKRO

110

Cena bez DPH

45,00 54,00

Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

3

Ukončovacie lišty LXL Ukončovacie lišty slúžia na zakrytie štrbín okolo schodov, ktoré vznikli po ich montáži v strope. Sú vyrobené z borovicového dreva v prírodnej farbe (lišty LXL-P) alebo bielej (LXL-W), ale aj z PVC (LXL-PVC). V prípade PVC líšt nevyžaduje ich spojenie so skrinkou použitie klincov. Lišty LXL

LXL-P nebo LXL-W

LXL-PVC

70x140*

60x120, 70x120 a 86x140*

Hrúbka líšt po namontovaní na skrinke [cm]

1

1

Šírka lišty [cm]

3,5

Rozmery [cm]

3,3

Cena bez DPH

18,00

Cena s DPH

21,60 3

Čas výroby [pracovné dni]

*pre menšie rozmery schodov je potrebné skrátiť štandardný rozmer líšt

Upozornenie: LXL-P/-W sú dostupné v prírodnej (-P) alebo bielej farbe (-W) pre schody LWS, LWK, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK. LXL-PVC sú dostupné v bielej farbe pre schody LWS, LWK, LTK, LDK, LMS, LMK

Koncovky LXS

Koncovky hnedej farby dodávajú schodom estetický vzhľad, upravujú stabilitu rebríka a chránia pred prípadným poškriabaním. Cena bez DPH

7,00

Cena s DPH

8,40

Čas výroby [pracovné dni]

3

Upozornenie: dostupné pre schody LWS, LWK, LWZ, LWF, LTK, okrem 4-segmentových schodov

Madlo LXH

Kovové madlo uľahčuje výstup a zostup po rebríku a zvyšuje aj komfort a bezpečnosť používania schodov. Madlo je pripevnené k hornému segmentu rebríka. Montáž po ľavej strane vylučuje možnosť namontovania mechanizmu LXM. Typ schodov

Madlo LXH

LWS, LWK, LWZ, LTK, LWT, LWF, LMS, LMK

Madlo

LXH 50/13*

LXH 75/13*

Cena bez DPH

18,00

Cena s DPH

21,60

Čas výroby [pracovné dni]

LDK LXH 75/16

3

*madlo LXH 50/13 sa montuje na schodoch s dĺžkou skrinky do 100 cm, ak je dĺžka skrinky väčšia ako 100 cm, použije sa madlo LXH 75/13

Kľučka LXZ

Kľučka LXZ umožňuje zatvoriť horný poklop LXW zo strany podkrovia, napr. pri konzervačných prácach na povale alebo na streche. Cena bez DPH

15,00

Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

18,00 3

www.fakro.sk

17


Nadstavba rámu LXN Nadstavba rámu vyrobená z borovicového dreva výborne ladí so skrinkou namontovaných podkrovných schodov, čím umožňuje aj estetické ukončenie otvoru v strope. V prípade stropov s hrúbkou väčšou ako 31 cm pre 4-segmentové a nožnicové schody LST a LSZ slúži nadstavba ako prvok predlžujúci výšku skrinky (rámu), čím umožňuje montáž horného poklopu LXW. Štandardná výška nadstavby je 10 cm, jej max. neštandardná výška je 16 cm pre schody LDK a 20 cm pre ostatné typy schodov FAKRO. Rozmery LXN [cm]

51x80

55x111

60x90

60x94

60x100

60x111

60x120

60x130

60x140

70x80

70x94

70x100

70x111

70x120

70x130

70x140

86x130

Cena bez DPH

45,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

54,00

58,00

68,00

51,00

51,00

53,00

53,00

57,00

61,00

65,00

62,00

Cena s DPH

54,00

62,40

62,40

62,40

62,40

62,40

64,80

69,60

81,60

61,20

61,20

63,60

63,60

68,40

73,20

78,00

74,40

Čas výroby [pracovné dni]

15

Upozornenie: dostupné pre schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWT, LWF, LDK, LMS, LMK, LMF, LST, LSZ. Pri objednávaní nadstavby je potrebné poskytnúť nielen rozmer, ale aj typ podkrovných schodov, na ktoré bude LXN montovaná.

Horný poklop LXW Horný poklop bráni prieniku a hromadeniu prachu z podkrovia na poklop a rebrík zatvorených podkrovných schodov. Upravuje izolačné parametre a tesnosť schodov, na ktorých je namontovaný. Výška je 20 cm. Aby bolo možné uzavrieť poklop zo strany podkrovia, dá sa objednať aj doplnková kľučka LXZ. Rozmery LXW [cm]

51x80

55x100 55x111

60x90

60x94

60x100 60x111 60x120 60x130 60x140

70x80

70x94

70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 86x130

Cena bez DPH

124,00

133,00

133,00

133,00

133,00

132,00

132,00

135,00

Cena s DPH

148,80 159,60 159,60 159,60 159,60 159,60 159,60 164,40 169,20 175,20 158,40 158,40 162,00 162,00 166,80 171,60 176,40 162,00

Čas výroby [pracovné dni]

133,00

15

133,00

137,00

141,00

146,00

10

15

135,00

139,00

143,00

147,00

10

135,00

15

Upozornenie: dostupné pre schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWF, LMS, LMK, LMF, LST, LSZ. Pre schody LWS/LWK 4-segmentové, LST/LSZ je pred namontovaním LXW potrebné použiť nadstavbu LXN.

Doplnkový stupeň LXT Doplnkový stupeň uľahčuje výstup do podkrovia a zvyšuje tak aj komfort a bezpečnosť prístupu do podkrovných miestností. Odporúča sa najmä v prípadoch, keď je ku schodom namontovaný horný poklop, alebo sú osadené v hrubom strope. Stupeň LXT sa montuje medzi posledný stupeň rebríka a podlahou podkrovia. Štandardná dĺžka stupňa LXT je 30 cm. Cena bez DPH

33,00

Cena s DPH Čas výroby [pracovné dni]

39,60 3

Upozornenie: dostupný pre schody LWZ, , LWF

Montážne uholníky LXK Montážne uholníky upravujú a urýchľujú montáž schodov v strope. Montáž v stropoch s max. hrúbkou 43 cm (pre schody LTK a LWT) a 35 cm pre ostatné schody FAKRO. Cena bez DPH

18,00

Cena s DPH

21,60 3

Čas výroby [pracovné dni]

Upozornenie: dostupné pre schody LWS, LWK, LTK, LWT, LWF, LDK, LMS, LMK.

Izolačná sada LXD

Izolačná sada slúži na rýchle a tesné prevedenie izolácie medzery medzi skrinkou namontovaných schodov a otvorom v strope. Umožňuje tak tzv. „teplú montáž” významnú v energeticky úspornom stavebníctve. Sada obsahuje: parotesné lemovanie, tepelnoizolačný materiál (blok z ovčej vlny) a paropriepustný golier. Rozmery LXD [cm]

60x120

70x120

Cena bez DPH

33,00

33,00

39,00

Cena s DPH

39,60

39,60

46,80

Čas výroby [pracovné dni]

86x140

3

Pre rozmery schodov < od 86 x 140 cm je potrebné prispôsobiť štandardný rozmer sady.

Upozornenie: sada LXD je dostupná pre schody LWS, LWK, LTK, LWT, LDK, LMS, LMK. 18

www.fakro.sk


www.fakro.sk

19

 

 

     *

 — 

LXL drevené ukončovacie lišty

LXL-PVC plastové ukončovacie lišty

LXS koncovky (iba pre 3-dielne schody)

LXN nadstavba rámu

LXW horný poklop

LXT doplnkový stupeň

LXD izolačná sada —

Lux

LWL

LTK

 *

Energy

LMS

— —

Smart

LWT LWF 45 LDK

LMK

Komfort

*k 4-dielnym podkrovným schodom je potrebné namontovať nadstavbu rámu LXN pred montážou horného poklopu

*

LXK montážne uholníky

LXH madlo

Plus

LWZ

LXB-U bariéra

LWK Komfort

LWS Smart

Lux

LML

DOSTUPNÉ DOPLNKY K PODKROVNÝM SCHODOM

LMF

*

LST

*

LSZ

LSF


FAKRO Sp. z o.o. - org. zložka si vyhradzuje právo vykonávať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.

20

www.fakro.sk

FS/20s/SK/05.2018/E011

www.fakro.sk

Profile for FAKRO

FAKRO Cennik schodov 2016  

FAKRO Cennik schodov 2016  

Profile for fakro