Page 1

Najaarsaanbieding

2012


Welkom De laatste maanden van dit jaar gaan weer belangrijk worden voor de boekenbranche. Het is een uitdaging om met economische tegenwind succesvol te blijven ondernemen, maar het gevarieerde aanbod uit deze brochure zal uw verkoop zeker een boost geven. We zijn blij met de vier titels uit een bijzonder project rond bestseller­ auteur Max Lucado. Onder de naam Gods verhaal, jouw verhaal verschijnen twee kinderbijbels en twee uitgaven die zijn afgestemd op jongeren en volwassenen. Er komt een uitgebreide marketingcampagne voor deze titels en we verwachten veel media-aandacht. U zult hier nog veel van horen! In samenwerking met Open Doors verschijnt er een boek over de veerkracht van de lijdende kerk. We presenteren bovendien nieuwe uitgaven van spraakmakende Nederlandse auteurs. Uw bijzondere aandacht vraag ik voor Een maar anders. Dit boek bevat bijdragen van een nieuwe generatie hoopvol gestemde christenen: mannen en vrouwen die zich vanuit verschillende tradities sterk maken voor de eenheid en missionaire kracht van de kerk. Van Ark Media mag u natuurlijk ook weer succesvolle titels voor kinderen verwachten. Zo hebben wij het actieprentenboek voor de Kinderboekenmaand gemaakt en is het zwarte schaap Yep weer terug. We vertrouwen erop dat we u met deze inspirerende uitgaven goede verkoopkansen bieden. Met hartelijke groet, Paul Abspoel, Uitgever 2

Inhoudsopgave Titels volwassenen

3

Kindertitels

14

Agenda’s & kalenders

24

Kalenders & actietitels

25

Kinderbijbels

26

Tips voor Kerst & Bijbelstudie

27

Backlist

28

Colofon

32

Het werkveld van Ark Media reikt verder dan alleen haar boeken- en kaartenfonds. Via Ark Mission draagt Ark Media bij aan verspreiding van de ­Bijbel in binnen- en buitenland. Doelgroepen zijn onder andere kinderen, gevangenen, blinden en slechtzienden, mensen in hiv risicogebieden, zee­ lieden, zieken, militairen. Zie voor meer informatie www.arkmission.nl.


Straatbijbel 2

eel 2 Straatbijbel d Daniel de Wolf

Genesis

Hoe die torrie begon

Display beschikbaar bij uitgever 12 ex. 978 90 33800 12 2 3

De torrie van Mattie is een enorm succes. Er is geen bekend pro­ gramma te bedenken, of ‘de torrie’ kwam ter sprake. Zelfs in het NOS-journaal! Sinds de introductie in november 2011 beleeft deze titel de achtste druk. Nu verschijnen de verhalen uit Genesis in straattaal. Daarin worden de bijbelse geschiedenissen recht gedaan (theologen hebben mee­ gelezen), terwijl de doelgroep erop heeft gelet dat er geen ‘christe­ lijke geheimtaal’ wordt gesproken. De oorsprongsverhalen zijn nog steeds relevant voor (straat)jonge­ ren. De meelezende jongeren waren verrast, geboeid en soms zelfs licht verbijsterd. ‘Staat dat echt allemaal in de Bijbel?’. De aanvul­ lende uitleg bij de verhalen maakt het geheel nog duidelijker. Genesis is geschreven voor jongeren uit de straatcultuur en ook jon­ geren die ‘beschaafd Nederlands’ spreken blijken gepakt te worden door de directe zeggingskracht. Leraren, jongerenwerkers, voorgan­ gers en ouders laten weten dat jongeren smullen van de ‘Straatbij­ bel’ en met elkaar in gesprek gaan over de verhalen. Deze uitgave is tot stand gekomen door samenwerking tussen Ark Mission, Youth for Christ en Nederlands Bijbelgenootschap. Promotie: www.straatbijbel.nl met o.a. mp3 opnames van G ­ enesis, persbericht, Facebookpagina, online wedstrijd, lanceringsfeest, Straatbijbel App. Auteur is beschikbaar voor interviews.

Daniel de Wolf is voor­ ganger van Thugz Church, in een achterstandswijk in Rotterdam. Eerder schreef hij de bestsellers Jezus in de Millinx en Straatbijbel deel 1. Daarnaast is Daniel theoloog en kenner van de straatcultuur. PAPERBACK MET STEUNKLEUR 15 X 21 CM 128 PAG 978 90 33800 08 5 701 € 11,95 OKTOBER

GERELATEERDE TITEL: 978 90 33819 67 4 € 9,95 8e druk


Max Lucado concept

Jongereneditie

Max Lucado

Gods verhaal, jouw verhaal

God heeft een plan en jouw leven is daar een onderdeel van

GRATIS Roll-up banner bij afname actiepakket! Informeer bij uw vertegen­ woordiger of mail naar info@ arkmedia.nl

4

Bijzondere uitgaven over het grote verhaal van God en de rol die mensen daarin (mogen) spelen. Vier boeken, elk afgestemd op leeftijd. Grote levensvragen – vroeg of laat stellen we ze allemaal. Waar komen we vandaan? Wat is de zin van ons bestaan? Max Lucado gelooft dat we zijn voortgekomen uit het grootste brein en het meest liefhebbende hart van het universum, dat van God. Voor wie gelooft dat er een groter verhaal is en dat ons leven daar deel van uitmaakt, geeft Gods verhaal, jouw verhaal wijsheid en ‘reisadvies voor onderweg’. Met voorbeelden uit bijbelverhalen en illustraties uit het leven van vandaag neemt Lucado zijn lezers mee op ontdekkingsreis. Gods verhaal, jouw verhaal is inspirerend en bemoedigend en bevat verwerkingsvragen en tips. Naast persoonlijk gebruik ook zeer geschikt voor gespreksgroepen. Jongereneditie De jongereneditie sluit aan bij de belevingswereld van jongeren en spreekt hen aan op een manier die past bij hun levensfase. Promotie: www.godsverhaaljouwverhaal.nl, persbericht, flyers, aandacht in diverse media, aandacht in Ark Media kinderboeken­ brochure. Max Lucado stand op Lees & Luister beurs 2012.

PAPERBACK MET FLAPPEN VERTALING TOBYA JONG 14 x 21 CM 192 PAG 978 90 33800 06 1 707 € 19,95 SEPTEMBER

PAPERBACK 978 90 33800 07 8 160 PAG € 14,95


Max Lucado concept

Gods verhaal, jouw verhaal voor kinderen

Gods verhaal, jouw verhaal voor kleuters

5

Kinderbijbel voor 7/8 jaar en ouder. Onderschei­ dend omdat niet de informatie van bijbelverhalen en bijbelse personen centraal staat, maar het grote verhaal dat God door de Bijbel heen vertelt. De ver­ halen worden gekoppeld door informatiekaders die de verbinding uitleggen tussen de verhalen. Verder komen er bijbelteksten in voor en sluit elk verhaal af met een ‘samenvatting’ van Gods boodschap. Een prachtige uitgave om samen te lezen en over in gesprek te gaan. De illustraties laten veel menselijke emoties zien. Zeer geschikt als communiegeschenk. HARDBACK FULL COLOUR ILLUSTRATIES FAUSTO BIANCHI VERTALING INGRID RIENSTRA 22 x 28 CM 288 PAG 978 90 33832 06 2 224 € 22,50 SEPTEMBER

Een bijzondere kleuterbijbel. Het is Max Lucado gelukt om samen met Randy Frazee de rode draad door de Bijbel te vertellen op een niveau dat aansluit bij kleuters. De geselecteerde bijbelverhalen verwijzen allemaal naar het grote plan dat God met mensen heeft. Om kleuters te leren dat God ook bij hun leven betrok­ ken wil zijn, sluit elk verhaal af met een uitspraak die past bij hun belevingswereld. Zo wordt er een kop­ peling gemaakt tussen het gelezen bijbelverhaal en het leven van de kleuter zelf. Elk verhaal bevat ook een bijbelverwijzing. De illustraties van Josée Masse zijn fris van kleur en aantrekkelijk om te bekijken met jonge kinderen. HARDBACK FULL COLOUR ILLUSTRATIES JOSEE MASSE VERTALING WILLEMIJN DE WEERD 22 x 28 CM 144 PAG 978 90 33832 05 5 224 € 17,95 SEPTEMBER


Kerk van morgen

Martijn Arnoldus

Een maar anders De volgende generatie en de toekomst van de kerk

6

In Een maar anders komen 16 jonge mannen en vrouwen aan het woord uit allerlei christelijke geloofstradities (o.a. Anmar Hayali, Frank Bosman, Inger van Nes en Dieuwertje Mulders). Zij denken actief na over de toekomst van de kerk in Nederland. En daar laten ze het niet bij, ze spreken en schrijven erover en zetten zich actief in voor meer begrip en toenadering. Auteur en samensteller Martijn Arnoldus over dit boek: ‘De generatie van twintigers en dertigers laat zich horen over de eenheid in de kerk van morgen. De bijdragen zetten aan tot reflectie op een verdeelde kerk die steeds verder in de marge van de Nederlandse samenleving terechtkomt. Maar hoop domineert bij een generatie die door het Evangelie enthousiast wordt gehouden. Christelijke eenheid is te doen! Het groeit onder handen die elkaar schudden, die elkaar vasthouden, die gevouwen worden en die samen het werk van God doen. De twintigers en dertigers die meeschreven delen de hoopgevende signalen die zij opvangen en komen gezamenlijk met concrete acties voor eenheid in de kerk van morgen.’ Een maar anders overstijgt generaties. Interessant voor kerkleiders, jongerenwerkers, voorgangers, mensen die actief zijn voor para­ kerkelijke organisaties en gepassioneerde twintigers en dertigers uit de breedte van de kerk. Promotie: Auteurs zijn beschikbaar voor interviews.

Martijn Arnoldus (1978) is betrokken bij het Evan­ gelisch Werkverband en bij de interkerkelijke beweging Geloven in de stad Haarlem/ Kennemerland. Hij heeft een Lutherse achtergrond. Martijn is getrouwd. PAPERBACK 14 X 21 CM 160 PAG 978 90 33800 10 8 700 € 17,50 NOVEMBER


Theologie

Erik Drenth en Jaap Marinus

Staat geschreven De zeven zekerheden

7

‘Staat Geschreven’ is een christelijk weblog dat in korte tijd een trouw lezerspubliek kreeg. De ontvangst van de Webfish Award 2011 droeg daar in belangrijke mate aan bij. Deze prijs wordt jaar­ lijks door de IKON uitgereikt aan de beste christelijke bijdragen op internet binnen het Nederlandse taalgebied. Menig christen, atheïst of ietsist neemt een kijkje op www.StaatGeschreven.nl om te zien hoe de jonge theologen Erik Drenth en Jaap Marinus op scherpzinnige en lichtvoetige wijze de ‘christelijke actualiteit’ bespreken, columns en recensies schrijven en elkaar ‘theologisch de maat nemen’. Het boek Staat geschreven staat inhoudelijk los van de website. Beide heren willen ‘een steek dieper spitten’ en dagen elkaar uit om open te zijn over de dingen die ze zeker menen te weten, de zaken waar ze vast op blijven vertrouwen en de waarheden waar ze hevig aan zijn gaan twijfelen. Erik en Jaap zijn twee theologen, met totaal uiteenlopende opvat­ tingen over tal van onderwerpen. In dit boek nemen ze afscheid van Grote Woorden en gaan ze op zoek naar een gezamenlijke basis. Dit alles doorspekt met een gezonde dosis humor en zelfre­ lativering. Interessant voor paneldiscussies, (bijbel)studiegroepen, kerkleiders, theologiestudenten, theologen. Promotie: Auteurs zijn beschikbaar voor interviews.

Erik Drenth (1983) is theo­ loog en journalist, afge­ studeerd aan de Rijksuni­ versiteit Groningen in de richting Nieuwe Testament, onder­ werp: tongentaal in de vroege kerk.

Jaap Marinus (1983) is theo­ loog, afgestudeerd aan de CHE met het Wetenschap­ pelijk Traject als specialisa­ tie en is afgestudeerd op een onder­ zoek naar de geloofwaardigheid van grote woorden in deze postmoderne tijd in de kerk. PAPERBACK 14 X 21 CM 96 PAG 978 90 33800 09 2 700 € 9,95 NOVEMBER


Vervolgde kerk

getuigenis Andrew White

Geloof onder vuur Wat het Midden-Oostenconflict mij heeft geleerd over God

8

‘We ontdekten pas dat Jezus alles was wat we nodig hadden toen Hij het enige was wat we over hadden.’ Het is een van de gevaarlijkste steden ter wereld: Bagdad. De Brit Andrew White is er voorganger van de anglicaanse St. Georgekerk, een kerk waarin ontvoering, moord, intimidatie en bittere armoede de dagelijkse realiteit vormen. White deelt de verhalen van christenen in Irak, die lijden omdat ze christen zijn of omdat ze nu eenmaal op de verkeerde tijd op de verkeerde plek zijn. Maar in deze moeilijke situatie ervaren ze Gods aanwezigheid en putten ze troost uit zijn liefde. Genezing, nieuwe hoop en kracht – in alle moeiten ervaren ze: we staan er niet alleen voor.

PAPERBACK VERTALING TOBYA JONG 14 X 21 CM 176 PAG 978 90 33800 04 7 402 € 14,95 NOVEMBER EMBARGO OP VERKOOP TOT 3 NOVEMBER 2012

Het ontroerende verhaal van een christengemeenschap in de vuurlinie. Uitgave i.s.m. Open Doors.

GERELATEERDE TITELS:

Promotie: Presentatie tijdens Open Doors dag op 3 november 2012. Andrew White is een van de sprekers. Aandacht in diverse media. 978 90 33819 31 5 € 14,95 | 5e druk

978 90 33818 67 7 € 12,50 | 4e druk

978 90 33818 14 1 € 11,95 | 11e druk


Geloof en praktijk

Monique Samuel

Dagboek van een zoekend christen

9

Dagboek van een zoekend christen gaat over prangende vragen waar elke christen in de (post)moderne samenleving tegenaan loopt. • Welke plaats is er nog voor de kerk in de Nederlandse maat­ schappij? • Waarom laten christenen zich zo weinig horen in het grote maatschappelijke debat over eurocrisis, milieu, migratiepro­ blematiek of simpelweg de toekomst van Nederland? • Welke plaats hebben minderheden? • Bestaat er zoiets als een ‘homovriendelijk’ christendom? • Blijven we vastkleven aan dogma’s en tradities of lukt het ons eindelijk om een levend geloof te beleven – en te verkon­ digen? • Kortom: wat betekent het om ‘christen 2.0’ te zijn? Dagboek van een zoekend christen is Monique Samuels twee­ de boek bij Ark Media en haar meest openhartige, confronte­ rende en bezielende boek tot nu toe. Uit de tekst spreekt een urgentie waaraan niemand zich kan onttrekken. Promotie: Aandacht in diverse media. Auteur is beschikbaar voor interviews.

Monique Samuel (1989) geeft dankzij haar weten­ schappelijke achtergrond, maar ook door haar Egyptisch-Nederlandse afkomst, belezenheid en reiservaring, goed onderbouwde meningen over tal van onderwerpen. Als politico­ loog, columnist en auteur schrijft ­Monique voor verschillende lande­ lijke dagbladen. Ze is regelmatig op radio en televisie. PAPERBACK 14 X 21 CM 96 PAG 978 90 33800 05 4 707 € 9,95 NOVEMBER


2e herziene druk

Sheila Walsh

John Stott

Laat los

Bijbels dagboek

Dagelijkse overdenkingen van Genesis tot ­Openbaring

10

Laat los is eerder succesvol uitgegeven. Nu verschijnt deze titel in een handzame paperbackuitvoering. Auteur en bekende gospelzangeres Sheila Walsh beschrijft, vanuit eigen ervaring, hoe Gods liefde je kan bevrijden van je lasten, zodat je rustig en vrij in het leven kan staan. Elk hoofdstuk sluit af met verwerkingsvragen en een gebed. Daarom is dit boek ook zeer bruikbaar voor gespreksgroepen en pastoraal medewerkers. ‘Sheila Walsh schreef voor vrouwen een doordacht en doorleefd pastoraal boek over “loslaten”. Hierbij worden diverse bijbelse illustraties gebruikt. Aan de orde komen o.a. het leren omgaan met een moeilijk verleden, met wrok, schaamte, afwijzing en ontkenning, schuld en schaamte, maar ook met angst.’ Groei - december 2011

PAPERBACK VERTALING TOBYA JONG 11 X 17 CM 288 PAG 978 90 33800 03 0 707 € 9,95 REEDS VERSCHENEN

OOK VERSCHENEN VAN SHEILA WALSH 978 90 33819 09 4 € 16,95

Dit prachtige 365 dagen dagboek van John Stott is vanwege aanhoudende vraag weer beschikbaar! Wederom met handig leeslint. ‘Bijbelleraar John Stott biedt met dit dagboek niet alleen een geweldig hulpmiddel aan voor persoonlijk geloofsleven. Hij laat de lezer ook op doordachte wijze kennismaken met de complete verhaallijn van de hele Bijbel. Met zijn liefde voor Gods Woord en zijn grote Bijbelkennis bespreekt Stott iedere dag een Bijbelgedeelte. Hij komt tot de kern in duidelijke, op­ bouwende reflecties. Het boek is onderverdeeld in drie stuk­ ken en er kan op verschillende momenten ‘ingestapt’ worden. Mooi en degelijk.’ Opwekking Magazine ‘Dit is het allereerste dagboek dat ik binnen enkele weken heb uitgelezen, omdat ik me niet kon beheersen en steeds verder wilde lezen. Excellent.’ EO Visie

HARDBACK VERTALING HETTY LALLEMAN 16 X 24 CM 432 PAG 978 90 33800 11 5 707 € 24,95 OKTOBER


Cadeau

Wendeline Durieux

Brandstof

Geestelijk bijtanken

11

In ons land weten veel mensen elke zondag de weg naar de kerk te vinden. Naast trouwe kerkgangers bestaat er een grote groep ­gelovigen die om allerlei redenen niet wekelijks een kerk­ dienst meemaken. Met deze groep mensen in het hoofd schreef ­Wendeline Durieux een serie van 52 korte bijbeloverdenkingen. Het boek Brandstof is zeer geschikt voor deze groep, maar ook mensen die iedere week geestelijk wat extra willen ‘bijtanken’ ­zullen in dit boek inspiratie vinden.

Wendeline Durieux (1945) woont in Dronten met haar man, die predikant is. Samen hebben ze 5 getrouwde kinderen en 13 klein­ kinderen. Ze schrijft dagelijks een meditatie op internet en is actief in pastorale hulpverlening.

Iedere overdenking begint met een bijbelgedeelte en eindigt met een gebed. Wendeline schrijft helder en met diepgang, de lezer krijgt het gevoel dat dit een aangenaam geloofsgesprek is – van hart tot hart.

HARDBACK MET STEUNKLEUR 13 X 19 CM 96 PAG

Brandstof voor je ziel – bij wijze van spreken! Promotie: Auteur is beschikbaar voor interviews.

978 90 33816 36 9 713 € 14,95 SEPTEMBER


Cadeau

Paul Abspoel

Strandwandelingen Uitwaaimomenten

12

Observaties en gedichten voor persoonlijke overdenking, ook ­geschikt als inspirerende openingen in groepsverband. Paul Abspoel: ‘De zee lijkt tijdloos, het strand eindeloos. Ik ben ­gefascineerd door alles wat de zee meevoert, maar ook het stui­ vende zand, het voortdurend veranderende duinlandschap en de machtige wolkenluchten spreken tot mijn verbeelding. Ik wil laten zien wat mij raakt en met liefde doorgeven wat ik ontvangen heb.’ Strandwandelingen bevat geen routes of kaartjes voor wandelaars. De wandelingen die beschreven zijn hebben meer te maken met onze levensweg en met de elementen waaraan wij over­geleverd zijn. Maar niet willoos, niet zinloos, niet doelloos. Naast beschou­ wende teksten biedt deze bundel korte verhalen en enkele gedich­ ten. In dit fraai vormgegeven cadeauboek staan talrijke foto’s die door Paul zelf gemaakt zijn op de stranden van Texel, Ameland en Vlieland. Paul Abspoel: ‘De zee is groot en ik ben maar nietig. Maar ik geniet juist van alle levenstekens die ik aantref in het water, in de lucht en op het land. Voor mij zijn het sporen die God daar Zelf heeft achtergelaten. Ik volg ze, beschrijf ze en wat ik niet beschrij­ ven kan leg ik woordloos vast met mijn camera.’ Een mooi cadeau voor mannen en vrouwen. Promotie: Auteur is beschikbaar voor interviews.

Paul Abspoel (1961), uit­gever bij Ark Media, schrijft blogs en overden­ kingen op internet en maakt deel uit van het auteursteam van de Meerkerk in Hoofddorp. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen. HARDBACK FULL COLOUR 13 X 19 CM 96 PAG 978 90 33816 37 6 713 € 14,95 JANUARI 2013 EERDER VERSCHENEN VAN PAUL ABSPOEL

978 90 33815 77 5 € 11,95

978 90 33819 68 1 978 90 33877 33 9 € 9,95 € 9,95


Cadeau

Gerieke van Til

Rustpunt

Overdenkingen

Max Lucado

Leven in Zijn handen 365 dagen

13

Leven we of worden we geleefd? Laten we ons vol­ ledig in beslag nemen door de waan van de dag en de druk van onze ‘buitenwereld’, of nemen we regel­ matig een pauze om op adem te komen? Gerieke van Til heeft 40 overdenkingen geschreven – speciaal voor die mensen die hun jachtige bestaan willen onderbreken met meditatieve pauzes. Rustpunt is een prachtig cadeau. Promotie: Auteur is beschikbaar voor interviews. Debutante Gerieke van Til (1981) is beleidsmedewerker bij twee regionale expertise centra voor (voortgezet) spe­ ciaal onderwijs. Ze is getrouwd en is lid van De Meerkerk in Hoofddorp. HARDBACK MET STEUNKLEUR 13 X 19 CM 96 PAG 978 90 33816 35 2 713 € 14,95 OKTOBER

Onze God is geen God op afstand – Hij is niet zo ver boven ons dat Hij onze problemen niet ziet of niet begrijpt. Jezus is geen God die op een bergtop bleef zitten – Hij is een Verlosser die afdaalde en die kwam wonen en werken bij de mensen. Voor 365 dagen een kernachtige overdenking van Max Lucado. Nu in een prachtige full colour bureaustandaard die neergezet kan worden in de keuken, op je bureau of op de eettafel. De teksten zijn eerder uitgegeven in het succesvolle dagboek Leven in Zijn handen. PERPETUAL FULL COLOUR MET RINGBAND VERTALING HEIDI KLEINLEUGENMORS 13 X 13 CM 368 PAG 978 90 33816 38 3 707 € 14,95 SEPTEMBER


Actieboek Kinderboekenmaand

Willemijn de Weerd / Esther Leeuwrik (ill.)

Ik stuur je de zon Actieboek

Christelijke kinderboekenmaand

14

Ik stuur je de zon is een hartverwarmend prentenboek over Anne, een vijfjarig Nederlands meisje en de tienjarige Abel uit Kenia. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet maar toch zijn ze broer en zus. Via brieven en tekeningen leren ze over elkaars leven. Een bijzonder verhaal, geschikt voor kleuters, over verschillende culturen en het sponsoren van een kind dat in armoede leeft. Extra Achter in elk boek zit een A5 kaart die voor een deel is ingekleurd maar nog niet compleet is. Kinderen worden zo gesti­ muleerd om hun ‘eigen zon’ op te sturen naar iemand die wel een oppepper kan gebruiken.

PBK - Ik stuur je de zon.indd 1

09-07-2012 11:15:08

Willemijn de Weerd (1978) is bekend kinderboeken­ auteur. Ze werkt parttime als basisschool leerkracht. ­Willemijn woont in Putten, is ge­ trouwd en heeft vier dochters. Als gezin hebben zij een sponsorkind bij zowel Woord & Daad als Compassion.

Esther Leeuwrik (1981) studeerde Nederlands en Theologie en gaf les op een middelbare school. In­ middels leeft ze zich uit in haar passie; illustreren. Esther woont in Gouda, is getrouwd en heeft twee dochters. Ik stuur je de zon is haar eerste prentenboek. Haar stijl is een bijzondere combinatie van penteke­ ningen met kleuraccenten. Speels en met veel details.


Actieboek Kinderboekenmaand

15

Voorstelling ‘Ik stuur je de zon’ Willemijn de Weerd en Marieke Booy hebben een interactieve voorstelling gemaakt met muziek en poppenspel. De voorstelling sluit perfect aan bij de Kinderboekenmaand en is geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Tussen het klappen, zingen en klompen­ dansen door ontdekken de kinderen hoe het kan dat Anne en Abel broer en zus zijn. Meer informatie en boekingen: www.ikstuurjedezon.nl Kaartenactie Compassion Tijdens de Kinderboekenmaand vindt er een speciale actie plaats i.s.m. Compassion Nederland. Kinderen worden opgeroepen om een mooie tekening te maken voor kinderen in een arm land. Deze tekeningen kunnen worden opgestuurd naar Compassion. Alle tekeningen gaan in november 2012 mee op reis naar Indonesië waar ze worden uitgedeeld aan kinderen die weinig tot geen post krijgen. Middels diverse media en nieuwsbrieven worden scholen, kerken en particulieren opge­ roepen om mee te doen met deze actie. Promotie: Aandacht in de Christelijke Kinderboekenmaand, inter­ actieve voorstellingen Ik stuur je de zon, aandacht op de Lees & Luister beurs 2012, aandacht in diverse media, auteur en illustrator zijn beschikbaar voor interview.

HARDBACK FULL COLOUR ILLUSTRATIES ESTHER LEEUWRIK 24 x 24 CM 32 PAG 978 90 33832 03 1 273 SEPTEMBER EMBARGO OP VERKOOP TOT 22 SEPTEMBER 2012 ACTIEPRIJS TOT 30 NOVEMBER 2012 € 4,95 VANAF 1 DECEMBER 2012 € 7,95


Basiscatechese voor 10/11 jarigen

Jelle Nutma

Madelein Geeve

25 lessen over het Nieuwe Testament

Handleiding voor de catecheet

Met de Bijbel aan de slag

Met de Bijbel aan de slag

16

Het tweede deel van de nieuwe basiscatechese­ methode voor 10/11 jarigen, nu over het Nieuwe Testament. Kinderen gaan alle bijbelboeken langs. Ze krijgen informatie over de auteurs, schrijfstijl, inhoud, opzet en andere bijzonderheden. De verwer­ king bestaat uit vragen, opzoekvragen m.b.t. de Bij­ bel. Met kleurrijke vormgeving en speelse illustraties. Geschikt voor CGK, NGK, Gereformeerde Kerken ­Vrijgemaakt. Maar ook voor andere denominaties. Uitgegeven i.s.m. CGJO. Promotie: www.metdebijbelaandeslag.nl, flyers, aan­ dacht in diverse media, auteur is beschikbaar voor interviews. PAPERBACK FULL COLOUR ILLUSTRATIES ALEXANDER TEN BERGE A5 – STAAND 112 PAG. 978 90 33832 22 2 707 GERELATEERDE TITEL: € 13,95 978 90 33831 76 8 DECEMBER € 13,95 S-BOEK

Voor iedereen die catechisatie geeft en gebruik maakt van Met de Bijbel aan de slag Oude Testament en Nieuwe Testament. Handleidingen met voor elke les: - een samenvatting van de stof - extra informatie om mee te geven aan de cate­ chisanten - doorpraatvragen - suggestie voor een groepsactiviteit - tekst van de week - eventuele antwoorden van spelopdrachten GENIET GEBROCHEERD ZWART/WIT BINNENWERK A5 48 PAG. NIEUWE TESTAMENT 978 90 33832 23 9 OUDE TESTAMENT 978 90 33832 24 6 707 € 7,50 DECEMBER S-BOEK


Seksualiteit

Arjet Borger / Marieke ten Berge (ill.)

Saar & Jop

praten over seksualiteit

17

Veel ouders ervaren een gesprek over seksualiteit met jonge kinderen als een enorme opgave. Toch is iedereen het er over eens dat je niet pas met seksuele voorlichting kunt beginnen als kinderen tieners zijn. Maar hoe begin je, wat vertel je wel? Saar & Jop is een prentenboek dat ouders en opvoeders helpt om met kleuters in gesprek te gaan over hoe een baby ont­ staat en groeit in de buik. Het herkenbare verhaal brengt het onderwerp op een natuurlijke manier ter sprake. Het geeft basisuitleg in woord en beeld, maar laat ruimte voor ouders om het gesprek met hun kind op eigen niveau te voeren. De kijkplaten kunnen daarbij hulp bieden. Dit prentenboek sluit aan bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar. Het gaat in op de verschillen tussen mannen en vrouwen en op de vraag hoe nieuw leven ontstaat. Een praktisch boek dat helpt op een tedere manier het ge­ sprek over seksualiteit aan te gaan. In 2011 verscheen Saar & Jop Over identiteit, vriendschap en intimiteit. Dit boek is gericht op 2-5 jarigen. ‘Het verhaal gaat over een logeerpartijtje van Saar en Jop en is daarmee heel simpel. Het is leuk om met behulp van de zogenaamde ‘praatplaten’ met je zoon of dochter over identiteit te praten. Eva 2011

Promotie: Persbericht, aandacht in diverse media, www.saarenjop.nl. Auteur is beschikbaar voor interviews.

Arjet Borger (1982), ge­ zondheidswetenschapper, is gespecialiseerd in het thema ‘seksualiteit’. Ze heeft een adviesbureau en werkte mee aan meerdere projecten op het gebied van seksuele gezondheid. Eerder schreef zij Saar en Jop en de website www.vrijeliefde.nl. Arjet is getrouwd en moeder van 2 dochters. HARDBACK FULL COLOUR ILLUSTRATIES MARIEKE TEN BERGE 20 x 21 CM 32 PAG 978 90 33832 16 1 273 € 12,95 SEPTEMBER GERELATEERDE TITEL: 978 90 33831 33 1 € 11,95


Kijk- en zoekboek

Antonie Schneider

Kijk- en zoekboek Bijbelverhalen

18

Een groot stevig kartonboek vol bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. In de 6 grote zoekplaten zijn veel bijbelse verhalen en personen te ontdekken. Op de flappen zijn de bijbelverhalen kort en helder beschreven en zijn personen en elementen uit het verhaal gelicht die de kinderen kunnen vinden in de zoekplaten. Dit kijk- en zoekboek is zeer toegankelijk met voldoende details voor uren kijkplezier. Geschikt voor gebruik in het gezin, op school en in de kerk. Voor kinderen vanaf 3 jaar. Promotie: Aandacht in diverse media.

KARTONBOEK MET GROTE FLAPPEN ILLUSTRATIES MELANIE BROCKAMP VERTALING RENSKE HUISMAN 25 x 33 CM 12 PAG 978 90 33832 02 4 224 â‚Ź 14,95 SEPTEMBER


Prentenboek met dvd

Sylvia Vanden Heede / Marieke ten Berge (ill.)

Yep

met gratis Mini- dvd

prentenboek

19

In 2004 veroverde Yep, het zwarte schaap, vele harten van kin­ deren. Het verhaal over het stoere zwarte schaap in de kudde van de Goede herder was een groot succes. Het boek beleefde vijf drukken. Nu verschijnt het prentenboek in een kleinere uitvoering. Daarbij is het verhaal op dvd geanimeerd. Deze dvd wordt gratis bijgeleverd. Een heel leuk cadeau voor de feestmaanden voor een aantrek­ kelijke prijs van slechts € 9,95. Ook geschikt om te gebruiken op scholen, zondagsscholen, crèches etc.

Sylvia Vanden Heede is een bekend en bekroond (kinderboeken)auteur. In veel van haar kinderboeken, zoals Vos en haas, spelen dieren de hoofdrol. Sylvia komt uit België en heeft drie dochters. Marieke ten Berge werkt full time als illustrator. Ze heeft al vele goed verko­ pende kinderboeken geïllustreerd. Zie www.marieketenberge.nl. Marieke heeft drie kinderen. GEBONDEN FULL COLOUR MET DVD ILLUSTRATIES MARIEKE TEN BERGE DVD ANIMATIE RONALD NELLENSTIJN 15 x 15 CM 32 PAG 978 90 33832 10 9 224 € 9,95 SEPTEMBER


Kindergebeden

Christa Wisskirchen

Kindergebeden voor elke dag

20

Mooi uitgevoerd kartonboekje met kindergebeden die aansluiten bij het leven van elke dag. 10 gebeden over opstaan, het weer, jarig zijn, danken voor het eten, etc. De illustraties zijn kleurrijk en herkenbaar voor kinderen van alle leeftijden. Door de lage prijs is het een leuk cadeautje!

KARTONBOEK, GEWATTEERDE COVER ILLUSTRATIES ASTRID KROMER VERTALING ERICA KRAMER 13 x 13 CM 20 PAG 978 90 33832 04 8 224 € 4,99 OKTOBER

GERELATEERDE TITELS:

978 90 33831 46 1 € 4,99 2e druk

978 90 33831 45 4 € 4,99


Kerst

Juliet David

Kleur & wis Kerstfeest

Kersttasje

Een leuk doe-boek voor peuters en kleuters voor in de kerstperiode.

Het inpakken van alle kinderboeken voor (zondags) scholen en commissies is tijdrovend en kostbaar. ­Attendeer uw klanten op de mogelijkheid om te kiezen voor deze leuke draagtassen! U bespaart cadeaupapier en tijd, de klant heeft de mogelijkheid om nog iets extra’s in de tas te verpakken.

In eenvoudige zinnen en met leuke illustraties wordt het kerstverhaal verteld. De pagina’s zijn geplastifi­ ceerd waardoor kinderen keer op keer de opdrachten kunnen maken met afwasbare stiften. Daardoor bijzonder geschikt voor kinderen die nog niet echt kunnen schrijven maar dat wel heel leuk vinden. Op de achterzijde van het boek is een ruimte waar stiften getest kunnen worden op afwasbaarheid. Door de lage prijs zeer geschikt om weg te geven, ook aan groepen kinderen. GENIET GEBROCHEERD FULL COLOUR ILLUSTRATIES MARIE ALLEN VERTALING RENSKE HUISMAN A4 24 PAG 978 90 33884 02 3 224 € 3,99 SEPTEMBER

21

De papieren kerstdraagtassen zijn ieder jaar zeer gewild! Nu een nieuwe versie van dit aantrekkelijke verpak­ kingsmateriaal. Aan beide zijden een kleurplaat uit het nieuwe prentenboek Goedmaken, geïllustreerd door Marieke ten Berge. PAPIEREN DRAAGTAS IILLUSTRATIES MARIEKE TEN BERGE 22 X 11 X 23 CM 89099 € 0,75 PER 50 EX. SEPTEMBER


Kartonboeken

Christina Goodings

Je eerste kerstfeest

Je eerste gebeden

22

Twee kartonboeken voor de allerkleinsten. Op een niveau dat aansluit bij de belevingswereld van baby’s. De illustraties hebben heldere kleuren en duidelijke vlakken. De tekst is eenvoudig en herkenbaar. De pagina’s zijn van ste­ vig karton, met afgeronde hoeken, zodat ze tegen een stootje kunnen. Je eerste kerstfeest introduceert de belangrijkste figuren in het kerstverhaal. Je eerste gebeden bevat zeven gebeden (voor elke dag van de week één) met tekst op rijm. Voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

KARTONBOEK FULL COLOUR ILLUSTRATIES STEPHEN BARKER VERTALING RENSKE HUISMAN 17 x 17 CM 12 PAG KERST 978 90 33883 98 9 GEBEDEN 978 90 33831 51 5 224 € 4,50 SEPTEMBER


23


Agenda’s & Kalenders 978 90 33877 50 6 € 12,95 | 15 x 20 cm

978 90 33877 48 3 € 9,95 | 10 x 15 cm

TOPTITEL

NIEUW

978 90 33877 53 7 € 13,95

NIEUW

978 90 33877 54 4 € 9,95

NIEUW

978 90 33877 52 0 € 13,95

978 90 33877 49 0 € 5,50 978 90 33877 47 6 Groot letter editie

NIEUW

NIEUW

€ 9,95 Beide leverbaar via CB

978 90 33877 55 1 € 9,25

978 90 33870 26 2 NBV

978 90 33870 25 5 € 2,95 | NBV

978 90 33877 40 7 HSV € 2,95

24

978 90 33877 32 3 € 2,95 | NBV

Niet jaargebonden kalenders 978 90 33877 51 3 € 13,95

978 90 33877 39 1 € 13,95

978 90 33877 37 7 € 13,95

978 90 33877 24 7 € 12,95

978 90 33877 15 5 € 12,95 € 7,50

978 90 33877 31 5 € 9,95

978 90 33877 36 0 € 12,95

NIEUW

978 90 33877 32 2 € 12,95 € 7,50


Niet jaargebonden perpetuals 978 90 33877 35 3 € 12,95

978 90 33877 25 4 € 12,95

978 90 33877 33 9 € 9,95

978 90 33877 34 6 € 9,95

978 90 33877 22 3 € 9,95

978 90 33877 23 0 € 9,95

978 90 33877 30 8 € 12,95

978 90 33816 34 5 € 12,95

NIEUW

978 90 33816 38 3 € 14,95

NIEUW

Actieprijzen 1 oktober t/m 31 december 2012 978 90 33815 14 0 Een kind is ons geboren

978 90 33815 09 6 Het geschenk

978 90 33815 33 1 Drie wijze vrouwen

€ 5,95 € 3,50

€ 9,95 € 4,95

€ 9,95 € 4,95

25

978 90 33883 86 6 Een Koninklijk Kerstfeest

978 90 33877 31 5 Hemelsblauw

978 90 33877 30 8 Licht van genade

€ 12,95 € 7,50

€ 9,95 € 5,95

€ 7,50 € 5,95

978 90 33877 22 3 Geluk & genade

978 90 33877 23 0 Wonder van genade

978 90 33815 66 9 Gods spiegel

€ 9,95 € 5,95

€ 9,95 € 5,95

€ 9,95 € 7,50

978 90 33815 67 6 Gods liefde € 9,95 € 7,50


Kinderbijbels voor alle leeftijden

26

978 90 33830 94 5 Mijn eigen kartonbijbel

978 90 33830 81 5 Bijbel voor mij

978 90 33830 03 7 Peuterbijbel

€ 9,95 0-3 jaar

€ 12,95 € 9,95 0-3 jaar

€ 19,95 | 5e druk 0-3 jaar

978 90 33831 01 0 Bijbel en gebeden voor kleine kanjers

978 90 33831 52 2 Je eerste bijbel

978 90 33830 89 1 Neem maar mee Bijbel

€ 17,50 € 12,50 0-3 jaar

€ 12,50 2+

€ 9,95 | 2e druk 2-5 jaar

978 90 33831 12 6 Dit is mijn Bijbel

978 90 33831 37 9 Bijbelverhalen Puzzelboek

978 90 33831 15 7 Puzzelplezierbijbel

€ 11,95 2-5 jaar

€ 9,95 2-5 jaar

€ 12,50 3+

978 90 33830 54 9 Kleuterbijbel

978 90 33830 90 7 Aan tafel Bijbel

978 90 33832 05 5 Gods verhaal, jouw verhaal voor kleuters

€ 23,50 | 2e druk 3-6 jaar

€ 19,95 3-10 jaar

€ 17,95 4-7 jaar

978 90 33831 35 5 Zakbijbeltje voor mij

978 90 3383 68 3 Mijn eigen kinderbijbel

978 90 33831 16 4 Zelf lezen Bijbel

€ 5,95 4+

€ 24,95 4+

€ 14,95 6+

978 90 33831 36 2 Kinderbijbel

987 90 33830 57 0 Leer & lees Bijbel

978 90 33832 06 2 Gods verhaal, jouw verhaal voor kinderen

€ 14,50 6+

€ 23,50 € 17,95 5-8 jaar

€ 22,50 7+

978 90 33831 55 3 De Bijbel in 365 verhalen

978 90 33831 63 8 Bijbel voor kinderen

978 90 33831 05 8 Bijbel in strip

€ 24,95 8+

€ 9,95 9+

€ 12,50 | 2e druk 10+


Kersttitels & Geschenktips 978 90 33883 94 1 Reis je mee naar Betlehem?

978 90 33815 14 0 Een kind is ons geboren

978 90 33815 09 6 Het geschenk

978 90 33815 33 1 Drie wijze vrouwen

€ 5,95

€ 9,95

€ 9,95

978 90 33883 99 6 Kerst ministickerboek Set 12 ex. € 1,75

978 90 33883 84 2 Immanuel (set 10 stuks)

978 90 33883 66 8 Een klein kindje ... (set 10 stuks)

978 90 33883 68 2 Mijn eerste boekje over kerst

Nu € 1,99

Nu € 1,99

Nu € 2,99

978 90 33883 76 7 Het eerste kerstfeest Set van 3 st. Slechts € 2,99 p/st

978 90 33884 02 3 Kleur & wis Kerstfeest

978 90 33883 98 9 Je eerste kerstfeest

978 90 33883 79 8 Baby Jezus

978 90 33883 72 9 Baby Jezus wordt geboren

€ 3,99

€ 4,50

Nu € 4,95

€ 7,95 € 4,95

978 90 33883 87 3 De herders

978 90 33883 80 0 De wijze mannen

978 90 33883 89 7 De herbergier

978 90 33883 73 6 Ontdek het zelf Kerstfeest

978 90 33883 81 1 Het eerste kerstfeest

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

Nu € 4,95

Nu € 5,95

978 90 33883903 Wie zit er verstopt?

978 90 33883 78 1 Stille nacht

978 90 33883 96 5 Op weg naar Betlehem

978 90 33883 80 4 Jezus de bijzondere baby

€ 8,95 € 5,95

€ 8,95 € 5,95

€ 7,50

Nu € 7,50

978 90 33883 67 5 Kerstfeest met 20 losse magneten € 12,95 € 7,50

978 90 33884 01 6 Goedmaken

978 90 33831 02 7 Kleur- en knutselPlaten CD-rom

978 90 3383 70 6 Bijbelverhalen 2 Set 12 ex.

978 90 33831 71 3 Bijbelverhalen 3 Set 12 ex.

€ 8,95

€ 16,95

€ 1,75

€ 1,75

978 90 33830 72 3 Verwerkingsboek Held Set van 10 € 2,95 € 1,95

978 90 33830 60 0 Groen moet je doen

978 90 33830 09 9 Eddie & Norbert

978 90 33830 78 5 Luikjes open Bijbelverhalen

978 90 33831 43 0 Echte maatjes!

€ 11,95 € 3,95

€ 12,95 € 4,95

€ 9,95 € 4,95

€ 4,95

978 90 33830 66 2 Draaiboek – Verhalen over Jezus € 10,95 € 5,95

978 90 33830 07 5 Bijbels draaiboek

978 90 33818 68 4 Jezus Messias dichtbij

978 90 33830 91 4 Dieren uit de Bijbel

978 90 33831 08 9 Storm in het bos

€ 10,95 € 5,95

€ 9,95 € 5,95

€ 12,95 € 6,95

€ 12,50 € 6,95

978 90 33831 26 3 Benjamin

978 90 33831 62 1 Benjamin gaat op avontuur

€ 9,95

€ 9,95

978 90 33829 63 5 Een fantastisch Geschenk 3e druk € 12,95

€ 4,95

Advent

89099 Kersttasje (set 50 stuks) € 0,75

Op pad voor de grote baas

Esther Mul Aleksander Panek

ISBN 978 90 33831 26 3 NUR 273

www.arkmedia.nl

Benjamin

Benjamin Op pad voor de grote baas

l eens een blauwe vrachtauto gezien? wielen en een oranje streep? Misschien wel! je wel eens een vrachtauto gezien met twee ogen? t een neus en een lachende mond? vrachtauto is Benjamin.

in een garage met grote, sterke vrachtauto’s. rachtauto’s werken voor de grote baas. alles en glimmen altijd mooi in de zon. amin is niet zo groot en sterk en hij glimt ook niet zo mooi. ote baas hem wel kunnen gebruiken?

njamin

978 90 33883 86 6 Een Koninklijk Kerstfeest Advent € 12,95

Een aansprekende parabel voor jonge kinderen over talenten en eigenwaarde

Esther Mul Aleksander Panek

978 90 33830 71 6 Verwerkingsboek Prinses Set van 10 € 2,95 € 1,95

Actietitel, zie pagina 25

Geschikte materialen voor Bijbelstudie 978 90 33819 38 4 De strijd van het Geloof – Timoteus € 6,95

978 90 33819 36 0 Geloof, liefde en hoop – Kolossenzen € 6,95

978 90 33819 35 3 Bouwen op de Rots – Bergrede € 6,95

978 90 33819 37 7 Op zoek naar het Geheim – Jezus € 6,95

978 90 33819 59 9 Schitterende beelden – Identiteit € 6,95

978 90 33819 60 5 Van harte gegund – Gemeente

978 90 33819 61 2 Handoplegging & ziekenzalving

978 90 33819 95 7 Vrucht van de Geest

978 90 33819 96 4 Van kruis naar Kroon

978 90 33819 97 1 Ouder worden in Gods licht

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

978 90 33800 01 6 Weg uit ballingschap

978 90 33819 55 1 Hoe lees je de Bijbel?

978 90 33815 86 7 Nee, niet naar Ninevé

978 90 33819 30 8 Leven in Gods Koninkrijk

€ 6,95

€ 7,95

€ 9,95

Nu € 9,95

27


Backlist 978 90 33829 89 5 Ruth

978 90 33829 90 1 Ester

978 90 33829 91 8 Marta

€ 3,95

€ 3,95

€ 3,95

€ 3,95

978 90 33830 82 2 Plucheboekje – haas (set 3 stuks) Slechts € 3,95

978 90 33830 83 9 Plucheboekje – poes (set 3 stuks) Slechts € 3,95

978 90 33830 50 1 Jona en de grote vis

978 90 33830 92 1 De eerste regenboog

978 90 33831 39 3 Jozef

978 90 33831 40 9 Mozes

Nu € 4,95

€ 5,95

€ 6,50

€ 6,50

978 90 33831 41 6 Jona

978 90 33831 06 5 Schaapje is weg

978 90 33831 07 2 Vaar je mee?

978 90 33830 65 5 Jona en de walvis

978 90 33830 64 8 Kom aan boord

€ 6,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50 € 6,50

€ 8,50 € 6,50

978 90 33831 18 8 Leo Leeuw

978 90 33831 20 1 Fiona Vis

978 90 33831 21 8 Sjaak Slak

978 90 33830 76 1 God kent mij helemaal

978 90 33831 78 2 Lukas gaat naar de kerk

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,95

€ 9,95

978 90 33831 79 9 Eet smakelijk, Lukas

Toonbanktip! 978 90 33832 01 7 Display 2 x 6 ex € 9,95 p/st

978 90 33830 66 2 Draaiboek – ­Verhalen over Jezus € 10,95 € 5,95

978 90 33830 07 5 Bijbels draaiboek

€ 9,95

978 90 33831 28 7 Doopboek voor jou € 9,95 2e druk

978 90 33830 91 4 Dieren uit de Bijbel

978 90 33831 37 9 Bijbelverhalen puzzelboek

978 90 33830 84 6 9 Blokboekjes: Oude Testament

9789033831348 Baby Mozes wordt gered

€ 12,95 € 6,95

€ 9,95

€ 14,95

978 90 33829 94 9 Noach en de grote Boot - magneten € 14,95 2e druk

978 90 33831 49 2 De Goede Herder

978 90 33831 27 0 Ontdek het zelf! Schaapje is zoek

978 90 33830 78 5 Luikjes open Bijbelverhalen

978 90 33829 98 7 Niemand is zo machtig als Jezus

978 90 33831 04 1 De ark van Noach

€ 6,50

€ 6,95

€ 9,95 € 4,95

Nu € 8,95

€ 8,95

978 90 33831 09 6 Noachs volle boot

978 90 33829 52 9 Jezus en het wonder

978 90 33831 67 6 God zorgt voor ons

978 90 33831 30 0 40 verhalen over Jezus

€ 12,50

€ 3,95

€ 8,95

€ 12,95

978 90 33827 29 7 Acht verhalen van Jezus € 13,95 9e druk

978 90 33830 87 7 De reizen van Paulus

978 90 33831 51 5 Je eerste gebeden

978 90 33831 46 1 Ik ga slapen ik ben moe € 4,99 2e druk

9789033831454 Dank U voor dit eten

Nu € 9,95

978 90 33830 16 7 Kindergebeden (set 6 stuks) € 2,25 8e druk

978 90 33832 04 8 Kindergebeden

978 90 33830 99 0 Bidden in bed

978 90 33830 98 3 Praten met God

978 90 33831 17 1 Lieve God, mag ik u iets vragen?

978 90 33831 24 9 In de hemel en op aarde

€ 4,99

€ 6,95 € 4,99

€ 6,95 € 4,99

€ 7,50 € 4,99

€ 7,50

978 90 33830 55 6 Samen bidden elke dag

978 90 33830 14 3 Gebeden voor kleine kanjers

978 90 33830 60 0 Groen moet je doen

978 90 33830 09 9 Eddie & Norbert

€ 7,95

€ 9,95 € 7,50

978 90 33831 01 0 Bijbel en gebeden voor kleine kanjers € 17,50 € 12,50

€ 11,95 € 3,95

€ 12,95 € 4,95

978 90 33830 70 9 Ik ben een echte held

978 90 33830 72 3 Verwerkingsboek Held (set van 10)

978 90 33832 03 1 Ik stuur je de zon

978 90 33831 56 0 Musje kan niet slapen

Nu € 4,95

€ 2,95 € 1,95

978 90 33830 71 6 Verwerkingsboek Prinses (set van 10) € 2,95 € 1,95

€ 4,95

€ 5,95

978 90 33831 59 1 Duifje is verliefd

978 90 33831 57 7 Koolmees zingt vals

978 90 33831 58 4 Merel durft niet

Toonbanktip! 978 90 33831 60 7 Display 4 x 10

978 90 33832 10 9 Yep

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95 p/st

978 90 33831 26 3 Benjamin

978 90 33831 62 1 Benjamin gaat op avontuur

978 90 33831 47 8 Diep, diep, diep als de zee

Dan wordt Lukas geboren: Sara heeft een broertje! Ze krijgt van papa een zusterpak en mag ook helpen. Soms is het lastig dat mama minder tijd voor haar heeft. Maar Sara weet het zeker: het is leuk om een grote zus te zijn! Willemijn de Weerd is bekend als kinderboekenschrijfster van o.a. de boeken Ik ben een echte prinses, De wiebeltand van Sofie en De knuffel van Sofie. Ook heeft ze de Peuterbijbel, de Kleuterbijbel en de Zelf lezen bijbel vertaald. Willemijn is werkzaam in het christelijke basisonderwijs en is moeder van drie dochters.

Grote zus 978 90 33831 22 5 Grote zus or l

eesve r h a al bij g

b r ei di ng

De papa en mama van Sara hebben leuk nieuws. Sara krijgt een broertje of zusje! Papa vertelt dat God de baby laat groeien in mama’s buik. Sara mag mee naar de verloskundige en leert veel over baby’s.

nsuit

Esther Mul Aleksander Panek

€ 9,95 Gro te zus

ez i

Op pad voor de grote baas

€ 4,99

Willemijn de Weerd • Marieke ten Berge

Benjamin Een aansprekende parabel voor jonge kinderen over talenten en eigenwaarde

€ 6,50

Grote zus

www.arkmedia.nl

Aleksander Panek

ISBN 978 90 33831 26 3 NUR 273

Esther Mul

Hij woont in een garage met grote, sterke vrachtauto’s. De grote vrachtauto’s werken voor de grote baas. Ze durven alles en glimmen altijd mooi in de zon. Maar Benjamin is niet zo groot en sterk en hij glimt ook niet zo mooi. Zou de grote baas hem wel kunnen gebruiken?

Benjamin Op pad voor de grote baas

978 90 33831 23 2 Mijn lieve oude Benjamin opa

Heb jij wel eens een blauwe vrachtauto gezien? Met acht wielen en een oranje streep? Misschien wel! Maar heb je wel eens een vrachtauto gezien met twee ogen? Eentje met een neus en een lachende mond? Nee? Zo’n vrachtauto is Benjamin.

€ 4,50

€ 10,95 € 5,95

Vo

28

978 90 33829 88 8 Mirjam

Willemijn de Weerd Marieke ten Berge

Marieke ten Berge woont en werkt in Kerkdorp – Gelderland. Ze is moeder van twee kinderen en haalt uit hen veel inspiratie voor haar illustraties. Marieke debuteerde in 2004 met het prentenboek Yep en heeft sindsdien vele (kinder)boeken geïllustreerd, waaronder Storm in het bos, Ik ben een echte prinses en Ik ben een echte held. ISBN 978 90 33831 22 5 NUR 273

www.arkmedia.nl

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

978 90 33831 00 3 Om nooit te vergeten

978 90 33830 04 4 Niet meer samen

978 90 33831 33 1 Saar en Jop

978 90 33831 08 9 Storm in het bos

€ 10,95

€ 11,95

€ 11,95

978 90 33832 16 1 Saar en Jop praten over ­seksualiteit € 12,95

€ 12,50 € 6,95


Backlist 978 90 33830 56 3 Leer steeds meer over Jezus

978 90 33831 14 0 Ontdek de Bijbel

978 90 33831 48 5 Bij Jezus in de buurt

978 90 33832 02 4 Kijk- en zoekboek Bijbelverhalen

978 90 33831 43 0 Echte maatjes!

€ 9,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 4,95

978 90 33828 94 2 Niemand is zoals jij € 12,95 10e druk

978 90 338 29 30 7 Je hoort bij mij

978 90 33829 63 5 Een fantastisch geschenk € 12,95 3e druk

978 90 33829 62 8 Had ik maar een groene neus € 12,95 2e druk

978 90 33829 85 7 De beste!

978 90 33830 01 3 Speciaal voor jou

978 90 33830 13 6 Kom zoals je bent

€ 12,95 3e druk

€ 12,95 3e druk

978 90 33830 88 4 Alles wat je nodig hebt

978 90 33830 17 4 Je hoort bij mij 1-CD luisterboek

€ 12,95

978 90 33830 62 4 DVD Niemand is zoals jij € 12,50 3e druk

978 90 33830 39 6 Krasboekje Gat in dak Set van 10 € 1,00 p/st

978 90 33830 37 2 Krasboekje - Ester Set van 10

978 90 33831 69 0 Bijbelverhalen 1 Set 12 ex.

978 90 3383 70 6 Bijbelverhalen 2 Set 12 ex.

978 90 33831 71 3 Bijbelverhalen 3 Set 12 ex.

€ 1,00 p/st

€ 1,75

€ 1,75

€ 1,75

978 90 33831 72 0 Bijbelverhalen 4 Set 12 ex.

978 90 33892 25 7 Pasen ministickerboek Set 12 ex. € 1,75

978 90 33829 83 3 Stickerboek Mensen uit het OT Slechts € 2,50

978 90 33831 64 5 God maakte alles Set 6 stuks

978 90 33831 65 2 Alle tijd! Set 6 stuks

€ 2,99 p/st

€ 3,95 p/st

978 90 33831 66 9 Groetjes uit.. Set 6 stuks

978 90 33830 48 8 6 Bijbelse puzzels

978 90 33831 25 6 Noachs Ark

€ 3,95 p/st

€ 14,95

978 90 33831 02 7 Kleur- & knutselplaten cd-rom € 16,95

€ 9,95

978 90 33832 09 3 Handleiding Met de Bijbel aan de slag – OT € 7,50

978 90 33832 22 2 Handleiding Met de Bijbel aan de slag – NT € 7,50

978 90 3383 24 6 Met de Bijbel aan de slag – OT

978 90 33832 23 9 Met de Bijbel aan de slag – NT

978 90 33815 22 5 Geloofsvragen (set 10 stuks)

978 90 33815 21 8 Gods beloften (set 10 stuks)

€ 13,95

€ 13,95

€ 1,50 p/st

€ 1,50 p/st

978 90 33815 24 9 De namen van God (set 10 stuks) € 1,50 p/st

978 90 33814 85 3 Als ik je zie maakt mijn hart een sprongetje € 2,50 € 1,-

978 90 33814 70 9 Hij zal je trooster zijn (set 6 stuks) € 3,50

978 90 33819 51 3 Afstemmen op God

978 90 33819 52 0 Pauze

€ 4,95

€ 4,95

978 90 33819 53 7 Break!

Toonbanktip! 978 90 33819 62 9 Display 3 x 10

978 90 33815 47 8 Wonder! Set van 10 ex.

978 90 33815 90 4 God helpt dragen

€ 4,95

€ 4,95 p/st

€ 4,95 p/st

978 90 33815 91 1 Gods zegen toegewenst € 5,95 2e druk

978 90 33815 88 1 Een drievoudig snoer

978 90 33815 89 8 Licht na het duister

978 90 33816 32 1 God is dichtbij

978 90 33816 33 8 God is liefde

978 90 33816 08 6 Geef mij je hand

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 6,95

978 90 33816 09 3 Het leven lacht je toe

9789033816109 Jouw naam in het zand

978 90 33816 11 6 Lopen op het water

978 90 33816 05 5 Levenskracht

978 90 33816 06 2 In Gods nabijheid

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 9,95

€ 9,95

978 90 33816 03 1 Uw liefde heel dichtbij

978 90 33815 72 0 Geloof is kracht

978 90 33815 73 7 Hoop op God

978 90 33815 74 4 Liefde van God

978 90 33815 42 3 Stille momenten – Bidden

€ 9,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 6,50

978 90 33815 41 6 Stille momenten – Vrede

978 90 33815 37 9 Stille momenten – Vreugde

€ 6,50

€ 6,50

978 90 33816 23 9 Samen door Het leven Set 6 stuks € 3,95 p/st

978 90 33816 24 6 Gods zegen toegewenst Set 6 stuks € 3,95 p/st

978 90 33816 25 3 Dag aan dag draagt Hij ons Set 6 stuks € 3,95 p/st

978 90 33816 26 0 Voor jou! Set 6 stuks

978 90 33816 30 7 Gods liefde voor jou

987 90 33816 31 4 Gods vreugde voor jou

978 90 33815 53 9 Louterend licht

978 90 33815 54 6 Levend water

€ 3,95 p/st

€ 3,95

€ 3,95

€ 7,50 € 4,95

€ 7,50 € 4,95

978 90 33815 55 3 Hemelse hoop

978 90 33815 56 0 Goede aarde

978 90 33816 15 4 Welkom in ons leven

978 90 33816 14 7 Gelukkig getrouwd?!

978 90 33816 16 1 De mooiste tijd van je leven

€ 7,50 € 4,95

€ 7,50 € 4,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 1,75

€ 12,95 4e druk

€ 12,95 2e druk

Slechts € 6,95

€ 5,95 2e druk

29


Backlist

30

Actietitel, zie pagina 25

978 90 33818 87 5 Loslaten

978 90 33818 86 8 Alles aan kant!

€ 7,95

978 90 33814 45 7 Gebeden voor mannen € 7,50 2e druk

€ 7,50

€ 7,50

978 90 33818 88 2 En God zag dat het goed was

978 90 33819 45 2 Je moet wel kijken

978 90 33815 34 8 Schatkistje Een Baby!

978 90 33815 64 5 Kracht en bemoediging

978 90 33815 62 1 Dagelijkse beloften

€ 9,95

€ 12,95 € 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

978 90 33815 63 8 Hoop en vertrouwen

978 90 33815 65 2 Dagelijkse gebeden

Toonbanktip! 978 90 33815 79 9

552521 Paperblank

978 90 33815 96 6 Geliefd en gezegend

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95 p/st

€ 9,95

€ 11,95

978 90 33815 95 9 Blijvende hoop

978 90 33819 40 7 Goud

978 90 33819 41 4 Moed

978 90 33819 42 1 Kracht

978 90 33819 43 8 Liefde

€ 11,95

Nu € 6,95

Nu € 6,95

Nu € 6,95

Nu € 6,95

978 90 33814 74 7 Parels

978 90 33815 86 7 Nee, niet naar Ninevé € 9,95

978 90 33814 24 2 Niemand is zoals jij € 9,95 7e druk

978 90 33814 49 5 Je hoort bij mij

Nu € 7,50

978 90 33814 97 6 Jij bent waardevol! € 9,95 4e druk

978 90 33815 43 0 Speciaal voor jou

978 90 33815 66 9 Gods spiegel

978 90 33815 67 6 Gods liefde

978 90 33815 68 3 Een hart als Jezus

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

978 90 33815 82 9 Het geschenk van genade € 9,95 2e druk

978 90 33814 56 3 Veilig in Zijn armen € 11,95 4e druk

978 90 33815 50 8 Van rups naar vlinder

978 90 33815 59 1 God blijft bij je

978 90 33815 49 2 Kleurrijk

978 90 33815 77 5 Naar Zijn beeld

€ 11,95

€ 11,95

€ 11,95

€ 11,95

9789033816079 Omdat jij het bent

978 90 33815 51 5 Mam, dit boek wil ik terug

978 90 33815 60 7 Oma, dit boek wil ik terug

978 90 33816 04 8 Een leider worden naar Gods hart

97890 33814 35 8 Gods Voordeur

€ 11,95

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

978 90 33815 10 2 De tuin van genade

978 90 33815 61 4 Dansend geloof

978 90 33816 18 5 Kyrie-gebeden

978 90 33815 71 3 Een biddend leven

978 90 33815 78 2 Alles anders!

€ 12,95

€ 12,95

€ 11,95

€ 12,95

€ 12,95

978 90 33816 21 5 Dagelijks dichtbij

978 90 33815 99 7 Zoveel houdt Hij van jou

978 90 33818 83 7 In Gods werkplaats € 12,95 3e druk

978 90 33814 75 4 Cappuccino

€ 13,95

978 90 33815 98 0 Voetstappen van geloof, hoop en liefde € 13,95

978 90 33815 16 4 Gods plan voor jou € 13,95 3e druk

978 90 33815 52 2 De reis begint € 13,95 3e druk

978 90 33815 97 3 Helemaal in je element

978 90 33816 19 2 In de palm van Gods hand € 14,95 2e druk

978 90 33815 92 8 Gods beloften voor jou

978 90 33819 58 2 Hemels Applaus

978 90 33815 69 0 Psalmen

978 90 33815 70 6 Reflecties voor moeders

978 90 33815 76 8 Leven vol hoop

978 90 33815 75 1 Schuilen bij God

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

978 90 33816 28 4 Laat zien wie je bent

978 90 33816 36 9 Brandstof

978 90 33816 37 6 Strand­ wandelingen

978 90 33816 35 2 Rustpunt

978 90 33819 49 0 Ik geef om jou

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 15,95 2e druk

978 90 33819 56 8 Zonder verhalen kan ik niet leven

978 90 33816 29 1 Je bent een mooi mens

978 90 33816 20 8 Liefs!

978 90 33818 84 4 Hij & jij Jongerendagboek

€ 15,95

€ 18,50

€ 12,95

978 90 33819 19 3 Bijbels dagboek voor meiden € 14,95 2e druk

978 90 33818 76 9 Verder op weg (dagboek)

978 90 33818 45 5 Leven uit genade (dagboek) € 15,95 5e druk

978 90 33818 70 7 Leven in Zijn handen (dagboek) € 15,95 4e druk

978 90 33816 13 0 Levenslang geliefd € 16,50 2e druk

978 90 33819 25 4 Leven uit genade – notitiedagboek

978 90 33815 81 2 God geeft liefde

978 90 33815 80 5 God geeft hoop

€ 7,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 13,95

€ 9,95 3e druk

€ 9,95 2e druk

€ 12,95 2e druk

€ 13,95 6e druk

€ 15,95

€ 14,95

€ 15,95 € 12,50


Backlist 978 90 33819 26 1 Levend water – notitiedagboek

978 90 33819 20 9 Nieuw elke morgen

€ 15,95 € 12,50

€ 15,95

978 90 33818 46 2 Bijbels dagboek

978 90 33819 65 0 Geloof je ‘t zelf?

€ 24,95 2e herziene druk

€ 12,95

978 90 33815 83 6 Drop

978 90 33815 84 3 Pepermunt

€ 12,50 3e druk

€ 12,50 3e druk

978 90 33819 73 5 Jezus is zeg maar echt mijn King

978 90 33800 02 3 Koning voetbal

€ 9,95

€ 9,95 2e druk

978 90 33815 85 0 Ontmoeten

978 90 33816 27 7 Leer ons bidden

978 90 33819 57 5 Inzicht

€ 15,95 2e druk

€ 15,95

€ 17,95

978 90 33819 18 6 Mooi! € 14,95 3e druk

978 90 33819 85 8 Nooit meer saai

978 90 33819 92 6 Moeders mooiste

€ 14,95

€ 14,95

978 90 33819 74 2 Heerlijk eenvoudig € 9,95 2e druk

978 90 33819 91 9 Baboesjka

978 90 33800 09 2 Staat geschreven

€ 9,95

€ 9,95

978 90 33800 05 4 Dagboek van een zoekend christen

978 90 33819 68 1 Jesus was a fisherman’s friend

978 90 33819 82 7 Tegen de draad

€ 9,95

€ 9,95

€ 11,95

978 90 33818 07 3 Peper & zout

978 90 33818 12 7 Zeep & soda

978 90 33818 19 6 Weer & wind

€ 14,95 9e druk

€ 14,95 5e druk

€ 14,95 4e druk

978 90 33819 84 1 Lekker belangrijk

978 90 33819 75 9 Geluk schuilt in kleine dingen

€ 12,95

€ 14,95

978 90 33818 26 4 Kort & krachtig

978 90 33819 79 7 Zwart wit

€ 14,95 4e druk

978 90 33819 21 6 Luid & duidelijk € 14,95 2e druk

978 90 33818 68 4 Jezus Messias dichtbij

978 90 33831 32 4 Bizar boeiende bijbelfeiten

€ 14,95

€ 9,95 € 5,95

€ 9,95

978 90 33818 44 8 In het voetspoor van Jezus

978 90 33818 78 3 Christenen door de eeuwen heen

978 90 33818 79 0 De archeologie van de Bijbel

978 90 33819 55 1 Hoe lees je de Bijbel?

978 90 33818 51 6 Vasten

€ 24,95

€ 19,95

€ 24,95

€ 7,95

Slechts € 9,95

978 90 33819 30 8 Leven in Gods Koninkrijk

978 90 33819 63 6 Samen sterker

978 90 33819 83 4 Single in de kerk

978 90 33819 81 0 Kussengevecht

978 90 33819 16 2 Geloof & twijfel

Nu € 9,95

€ 12,95

€ 13,95

€ 15,95 2e druk

€ 15,95

978 90 33819 54 4

978 90 33819 72 8 God in de stad

978 90 33819 90 2 Oriëntatie

978 90 33819 08 7 Ik heb te weinig geloof ... pocket

€ 14,95

€ 12,50

€ 19,95

€ 14,95 2e druk

978 90 33819 64 3 Nooit meer evangeliseren € 14,95 2e druk

978 90 33819 71 1 Neem je plaats in

978 90 33800 10 8 Een maar anders

978 90 33819 78 0 Anders verder

978 90 33815 87 4 Rock & Roll!

978 90 33819 11 7 Druk druk druk

€ 15,95

€ 17,50

€ 18,95

€ 14,95

€ 12,95

978 90 33819 93 3 Leven met God als middelpunt

978 90 33816 01 7 Hij kent je naam

978 90 33819 33 9 Je bent geliefd

978 90 33819 94 0 Kom als je dorst hebt

€ 14,95

€ 15,95

978 90 33818 64 6 Als een vis in het water € 15,95 3e druk

978 90 33800 07 8 Gods verhaal, jouw verhaal voor jongeren € 14,95

978 90 33800 06 1 Gods verhaal, jouw verhaal

978 90 33800 03 0 Laat los

978 90 33819 09 4 Open je ogen & bid!

978 90 33819 32 2 Breng je kind bij Jezus

€ 19,95

€ 9,95

€ 16,95

€ 12,95

978 90 33818 80 6 Geloven begint thuis € 12,95 2e druk

978 90 33819 76 6 Het beste voor je kind

978 90 33819 70 4 Altijd in beweging

978 90 33818 14 1 Zij mogen de hemel niet zien

€ 18,95

€ 15,95

978 90 33818 67 7 Geheime gelovigen € 12,50 4e druk

978 90 33800 04 7 Geloof onder vuur

978 90 33819 31 5 Kameraad Zhang € 14,95 5e druk

978 90 33819 48 3 Mijn weg van Boeddha naar Christus € 15,95

978 90 33819 47 6 Vrijheid voor Linh € 14,95

978 90 33819 67 4 De torrie van Mattie € 9,95 8e druk

978 90 33877 15 5 Scheurkalender Wie wat waar in de Bijbel € 11,95 Nu € 7,50

978 90 33877 32 2 Scheurkalender Elke dag wijzer

978 90 33877 24 7 Scheurkalender Samen

978 90 33877 39 1 Scheurkalender Luid & duidelijk

€ 12,95 Nu € 7,50

€ 12,95

€ 13,95

Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot stappen

€ 14,95 978 90 33800 08 5 Genesis € 11,95

€ 15,95 3e druk

€ 16,95

€ 11,95 11e druk

31


Backlist 978 90 33877 51 3 Scheurkalender Meestal zijn het schatjes € 13,95

978 90 33877 31 5 Hemelsblauw

978 90 33877 30 8 Licht van genade

978 90 33877 33 9 Vorm mij

€ 9,95

€ 12,95 € 7,50

€ 9,95

978 90 33877 34 6 In de schaduw van Uw vleugels

978 90 33877 22 3 Geluk & genade

978 90 33877 23 0 Wonder van genade

978 90 33877 35 3 Leven uit geloof

978 90 33877 25 4 Inspiratie voor elke dag

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 12,95

€ 12,95

978 90 33877 36 0 Bron van Zegen

978 90 33816 34 5 Inspiratie

978 90 33816 38 3 Leven in Zijn handen

€ 12,95

€ 12,95

€ 14,95

978 90 33877 37 7 Een heel relaxte scheurkalender € 13,95

Actietitel, zie pagina 25

Colofon Ark Media Morgensterkaarten Vertegenwoordigers: Arjan Bikker Blieksloot 6, 3993 TC Houten tel. 06 15471068 a.bikker@arkmedia.nl 32

Rudolf Meeuwsen Gaffelaar 39, 8802 NR Franeker tel. 06 17236250 r.meeuwsen@arkmedia.nl Uitlevering aan boekhandel via: C.B.C. ’t Gulden Boek, Houten, tel. (030) 252 66 10 Centraal Boekhuis, Culemborg, tel. (0345) 475 875 Scholtens Boek, Sittard, tel. (046) 459 48 48

Marketing en Publiciteit Leonie de Beer – van Oudheusden tel. (020) 480 29 97 l.debeer@arkmedia.nl Uitgever Paul Abspoel tel. (020) 480 29 85 p.abspoel@arkmedia.nl

Voor Vlaanderen: Zwaan bvba, Mechelen, tel. (0032) (0)15 21 80 00 zwaan@telenet.be

Wijzigingen in prijs, uitvoering en levertijd worden voorbehouden. Een duidelijk en actueel overzicht van ons fonds kunt u bekijken op www.arkmedia.nl. Daar kunt u deze brochure ook in digitale vorm downloaden. Op de site van Morgenster­ kaarten kunt u ons actuele wenskaarten­assortiment be­ kijken en snel en gemakkelijk (na)bestellen; www.morgensterkaarten.nl.

Ark Media Morgensterkaarten Donauweg 4 1043 AJ Amsterdam telefoon (020) 480 29 99 fax (020) 611 48 64 info@arkmedia.nl www.arkmedia.nl www.morgensterkaarten.nl

najaarsaanbieding_2012_ark_media  
najaarsaanbieding_2012_ark_media  

najaarsaanbieding 2012 ark media

Advertisement