Page 1

KERSTWOORDZOEKER – Rondom de geboorte van Jezus

© Wichtje

V

U

I

F

IJ

L

B

R

E

V

T

H

C

A

N

S

H

T

E

E

R

C

E

D

P

O

F

F

E

R

E

V

V

I

S

I

O

E

N

F

P

D

Q

E

E

T

U

A

R

N

O

D

S

R

E

D

U

O

S

W

U

E

I

N

A

S

U

E

U

H

I

I

O

N

Z

R

E

N

I

E

T

S

H

E

I

G

E

S

S

E

I

T

K

C

T

R

F

E

W

A

O

D

O

E

K

B

I

A

T

D

M

N

G

C

R

R

O

A

G

A

E

G

A

E

G

U

L

V

L

T

E

E

Z

I

E

E

E

I

I

H

F

O

E

M

T

O

N

K

R

E

D

E

E

E

O

R

A

W

S

R

B

R

N

L

F

R

H

B

I

M

G

L

A

L

N

E

K

R

G

O

G

M

S

A

O

A

I

B

E

L

U

IJ

E

E

E

E

A

A

G

O

R

K

W

N

H

L

I

O

R

A

U

H

R

A

W

E

N

F

R

G

B

L

E

D

O

S

I

A

E

C

A

G

E

E

S

R

A

C

E

K

E

T

S

T

T

T

B

I

E

R

G

W

N

K

S

N

N

M

G

S

L

D

L

A

D

B

C

S

H

A

O

S

P

N

T

N

T

T

K

E

D

O

O

N

T

T

IJ

E

M

Z

H

A

C

K

D

B

L

R

R

G

I

N

E

O

N

J

S

R

A

E

K

E

O

I

A

A

U

E

E

L

O

L

I

E

B

D

A

N

R

N

O

Y

A

B

T

N

O

N

P

N

R

K

N

D

T

O

N

E

A

E

IJ

K

G

T

A

Z

R

A

M

N

R

S

E

G

V

E

P

N

S

G

A

V

S

T

T

W

R

U

E

H

E

I

D

E

T

C

A

E

N

I

R

E

E

J

N

U

H

T

L

H

R

E

N

G

O

F

E

D

S

H

E

S

O

Z

E

Z

L

U

E

Z

G

E

E

IJ

L

E

T

S

N

J

K

F

E

R

L

T

T

E

E

E

I

D

R

C

I

U

R

R

H

E

T

H

T

A

R

O

G

IJ

I

E

I

R

S

R

N

E

U

S

T

E

S

D

D

V

H

S

C

D

A

O

N

V

L

L

U

S

A

P

G

A

B

R

I

E

L

T

E

I

D

E

E

E

I

L

E

E

A

D

H

E

I

L

I

G

D

O

M

E

H

E

U

R

E

S

M

I

R

V

M

N

G

E

Z

I

E

N

E

L

I

S

A

B

E

T

H

S

S

N

U

K

R

B

A

R

M

H

A

R

T

I

G

N

D

I

L

E

I

L

I

M

A

F

S

Z

I

P

S

D

E

D

G

I

D

N

O

K

D

A

L

L

E

R

H

O

O

G

S

T

E

N

R

V

E

R

T

E

L

D

E

N

E

E

P

A

H

C

S

N

E

E

M

E

G

J

D

Oplossing:


De woorden kunnen in alle richtingen geschreven staan en kunnen elkaar voor een deel overlappen. De overgebleven letters vormen een tekst, genoemd in Lucas 2 (NBG).

Aangesteld Aangetrokken Acht Afstammeling Allerhoogste Augustus Bang Barmhartig Bergland Bethlehem Bewaarde Buren Daarom David Decreet Doek Eerstgeborene Elisabeth Elke Engel

Familielid Geboden Gabriel Galilea Gemeenschap Gezien Gunst Heiligdom Herders Inschrijven Jezus Johannes Jozef Judea Keizer Kind Kondigde Loofden Maria Messias

Moesten Nachtverblijf Niets Nieuws Offer Ogen Onvruchtbaar Ouders Pasgeboren Plotseling Prees Prezen Priesterdienst Priesterwijding Profetie Quirinius Rechterkant Reukofferaltaar Samengestroomde Schoot

Schrijftablet Stralende Syrie Troon Uitgehuwelijkt Uitzag Vertelden Verwanten Visioen Voederbak Volkstelling Voorouders Vreugde Wikkelde Zacharias Zagen Ziel Zwangerschap

kerstwoordzoeker  

kerstwoordzoeker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you