Page 1


Agnieszka Chojnacka - it’ll be alright Ryszard Wasko - THIS IMAGE HAS BEEN REMOVED FOR SECURITY REASON Greg Łoznikow - $ Hans Michael Bittner - OLD VIENNA Khaler Jarrar - I SOLDIER Michael Smandek - Skulls and ERROR Marc Lee - TV BOT 2.0 Kamil Kuskowski - m-a-s-o-n Martin Mierzicki - UNTITLED Roch Forowicz - DETECTION Lyyying Community - CHOP THE GLOW: MECHANISM OF TEMPTATION Piotr Wyrzykowski - MAO IS DEAD Lee Wells - PIRATE Roman Bromboszcz - write signals UFO Federico Solmi - douche bag CITY MichałBrzeziński - ILLUMINATI FOR ARCHITECTURAL PROJECT TEMPLE


Agnieszka Chojnacka - Będzie dobrze To projekt wystawy prac sytuujących się na marginesie fotografii, dotykającej problemu mechanizmów ustanawiających jej kontekst, oraz nawiązującch do teorii spiskowych jako faktu który pojawia się na marginesie mediów nadawczych (broadcastowych). Zjawisko teorii spiskowych dotyczy marginalnych, rozproszonych, niewidocznych w powierzchownym oglądzie informacji, które w społeczeństwie sieciowym odrywają się od pierwotnej narracji i stają się podstawowym źródłem dyskusji. Znajdziemy tam bardzo ciekawe dane, interpretacje tych danych i analizy kontekstu, które sąsiadują z celową dezinformacją i fantazją kreowaną być może przez samą obnażaną tymi teoriami władzę. Wystawa ukazuje ,iż teorie spiskowe stanowią margines zarówno historii, jak i sztuki oraz zmysłów. Olbrzymia część teorii spiskowych wychodzi od fotografii jako doPraca Agnieszki Chojnackiej stanowi prostą ingerencję w przestrzeń miejską. Artystka zaanektowała gablotę która używana była do eksponowania “istotnych” stron gazet codziennych przy przystankach tramwajowych. Praca dotyka problemu mediów i przekazywanych przez nie treści, które działają “terapeutycznie”.

Agnieszka Chojnacka - Będzie dobrze


wodu. Często tworzone są obrazy rozmaitych statków kosmicznych, lub kreacyjnie przemontowywane są wiadomości telewizyjne. Mieszają się więc ze sobą w rozmaite chaotyczne warianty interpretacji, które tworzą kreatywne pole fantazji i twórczości, która jest postmodernistyczną grą umysłu szukającego wyjścia z pułapki nieufności i wynikającej z niej niewiedzy. Jest to jednak gra nieuczciwa bo prowadzona przeciw brutalnym mechanizmom władzy, lub czasem jest to gra samych mechanizmów władzy maskującej się w narzucanej przez konwencję sensacyjnej ramie. Materiały pochodzące z oficjalnego obiegu stają się analizowane wielokrotnie, wyłapywane są w nich detale, które scalają się w generowane przez niezliczone rzesze twórców, nowe sensacyjne wersje wydarzeń. Sensacyjność, odwaga i bezpardonowe zaangażowanie są najważniejszą cechą i opozycją dla poprawności politycznej i zachowawczości głównych mediów, oraz codziennej postawy społeczeństwa obojętnego na osaczający je świat. Przez to, że teorie spiskowe wytrącają nas z mglistej obojętności stanowią wartość artystyczną tożsamą z założeniami szkoły formalnej - “dezautomatyzują procesy percepcji”. Teorie spiskowe rozprzestrzeniają się błyskawicznie w internecie gdyż zmieniają radykalnie postrzeganie świata przez stale rosnącą grupę ludzi. Objawienie domaga się od jednostki tego, by dzielić się nim. Słowo “Prawda” jest uciekającym króliczkiem i najgłębszym sensem tych teorii i w tym kontekście działa jak oświecający narkotyk (zdejmujący zasłonę “jedynej prawdziwej” wizji świata – codzienności). Jest ono zdecydowanie ważniejsze niż sam spisek. Powiela się w umyśle niczym kod DNA wstrzykiwany przez wirus w “zdrowe” komórki i wciąga całe doświadczenie życiowe, stare i nowe “fakty”, rekonstruuje pamięć i przekształca tożsamość w nowy, zaprojektowany układ. Postrzeganie świata przez zainfekowane jednostki zmienia się diametralnie i podczas rozprzestrzeniania się tworzy nowe mutacje kiedy kilka zain-

Marc Lee: TV BOT 2.0 - World News as soon as it happens!

Praca Marca Lee jest swego rodzaju wizualizacją dla treści newsów które pojawiają się w internecie. Wiadomości z olbrzymiej ilości mediów internetowych są przechwytywane w chwilę po ich publikacji i przetwarzane w wielokulturowy i wielojęzykowy strumień opisu rzeczywistości tak aktualny jak to tylko możliwe, powstający i opisujący teraźniejszość. Ta kumulacja informacji i tworzony przez nią zalew globalnej świadomości mogą uzmysłowić z złożoność społecznej struktury świata i nieogarnialność globalnej skali problemów uznane za istotne. Próby rekonstruowania wizji rzeczywistości w oparciu o ten strumień skazane są na niepowodzenie.


fekowanych różnymi teoriami osób zaczyna dyskutować. Równie ważnym elementem jest stały zastrzyk enzymów które wydzielają się w umysłach poddanych stałemu poczuciu zagrożenia, oraz ekscytacji odkrywania kolejnych przerażających faktów, które stają się realnym, produkowanym w naszych własnych umysłach legalnym narkotykiem. Tworzy się dzięki temu szalenie dynamiczna i niesłychanie silna formacja subkulturowa – fascynująca i pełna nowej poetyki, nowego języka, który jednak rozwijany jest od setek lat. Historia teorii spiskowych jest barwna i pełna zaskakujących zwrotów akcji. Piotr Wyrzykowski - Mao is dead Teorie spiskowe łączą się jednak także z zagadnieniami piractwa, gdyż to piractwo przeciwstawia się wielkiemu spiskowi, wykorzystuje jego zasady by je doprowadzić do fazy samozniszczenia systemu, ale jednocześnie sam spisek rządzących światem elit także ma w sobie coś z metod korsarskich. Odwołanie do Pandemonium w którym aniołowie zawiązują spisek, są więc po obu stronach. Sam wirus (narzędzie pirata) którym jest ideologia staje się istotą tego zjawiska. Każda z zainfekowanych osób po okresie inkubacji choroby, o ile nie zwalczy jej w sobie zaczyna stawać się “piratem” rozsiewającym wirus i liczącym Piotr Wyrzykowski - Mao is dead na zysk, lub częściej, “zombi” zarażającym bezinteresownie i często nieświadomie nowe osoby. mogła czerpać energię. Część teorii związana jest z myśleniem Rdzeniem wielu teorii staje się pieniądz i sys- o władzy i pieniądzach, które konsolidują się w rękach grupy tem monetarny jako rodzaj społecznego libi- Bildenbergów, lub Iluminatów, a część dotyczy denikenowskiej do. Spisek oparty jest wtedy o mechanizmy wizji nie tyle spisku, co kontroli ze strony wyższych cywilizacji. bankowe. Inne teorie mówią o rozwoju du- Bardzo ważnym elementem jest więc czas wyznaczający ów chowym, ale wszystkie one koncentrują się koniec. Najnowszą wersją daty końca świata stał się 21 12 2012. wokół problemu określonego czasu – końca Tykający zegar to mechanizm ogniskujący napięcie oczekiwanery ryb i wejścia “świata” w erę wodnika, a ia na werdykt niebios, na koniec świata, na przybycie kosmitów co za tym idzie kres dominacji zodiakalnego którego datę już znamy niczym datę kolejnego odcinka telewizstrzelca (religia) i zastąpienie go zodiakal- yjnych wiadomości. nym skorpionem (magia). Zjawisko to łączy się z zapowiedzią zmiany biegunów ziemi, Michał Brzeziński kataklizmami, lub przybyciem kosmitów – obcych, którzy objawią nam wyższe wymiary egzystencji z których ludzkość będzie


Piotr Wyrzykowski - Mao is dead

Praca “Mao is Dead” Piotra Wyrzykowskiego jest oparta o swego rodzaju manifest anarchistyczny którego autorem jest Serhij Żadan. “Anarchy in the UKR”.

Federico Solmi - DOUCHE BAG CITY


Federico Solmi - DOUCHE BAG CITY

Federico Solmi - DOUCHE BAG CITY Film Federico Solmi jest kombinacją grafiki 3d i ręcznego rysunku. Wystawa ukazuje animację filmową oraz serię rysunków. Solmi porusza w swoich pracach problematykę systemów władzy, które są kompromitowane za pomocą pornograficznej, chłopięcej wyobraźni w której nieustannie krew miesza się ze spermą.


Grzegorz Łoznikow w swoim cyklu “one dollar” nawiązuje do teorii spiskowych które mówią na temat massońskiej symboliki zawartej w projekcie banknota. Artysta rozwija w twórczy sposób tę wizję i przenosi ją na inne obszary które wiążą się także z teoriami mówiącymi o kosmitach, latających spodkach, a także ukazuje pewien rewers polityki Stanów Zjednoczonych.

Grzegorz Łoznikow - ONE DOLLAR


Roch Forowicz - DETEKCJA

Roch Forowicz tworzy ingerencję w przestrzeń miejską w której ustawiona kamera termowizyjna obserwuje ludzi wchodzących i wychodzących z kościoła. Artysta z jednej strony tropi tutaj wpływu jaki mo ze mieć to miejsce na wydzielaną temperaturę, ale z drugiej strony ukazuje także sposoby medialnej penetracji przestrzeni intymnej, prywatnej, a nawet duchowej.


Hans Michael Bittner - Old Vienna


Prace “Skulls” i “Error” są zmodyfikowanymi zjęciami wykonanymi przez sondę kosmiczną penetrującą powierzchnię marsa. Dziwny kształt kamienia zinterpretowany został przez zwolenników teorii spiskowych i egzogenezy jako kształt czaszki ludzkiej.

Michał Smandek “Skulls” i “Error”


Obraz olejny Ryszarda Waśki przedstawia grafikę która pojawia się w miejscu ocenzurowanego obrazu, który został uznany za “zagrażajcy bezpieczeństwu”. Pojęcie bezpieczeństwa staje się kluczowe dla cenzury. Wiele teorii spiskowych uznaje istnienie terroryzmu jako konieczny element i najważniejszy pretekst dla ograniczania swobód obywatelskich. Paranoiczny strach sprawia, że demokracja zostaje zredukowana do możliwości dokonywania wyborów usankcjonowanych wcześniej przez władzą jako “właściwe” i “bezpieczne”.


Khaler Jarrar - I, soldier


Khaler Jarrar - I, soldier


Khaler Jarrar w pracy I, soldier ukazuje sytuację ludzi poddanych presji totalitarnej władzy usankcjonowanej poporzez stałe przywoływanie tematów związanych z terroryzmem. Życie jednostki w świecie totalitarnego ucisku, który odbywa się “tu i teraz”, a jednak nie wyzwala dostatecznej reakcji świata zblokowanego ideologicznymi określeniami wiążącymi kontekst holokaustu ze współczesną sytuacją na bliskim wschodzie. Film pokazuje przejście przez zakonspirowany tunel między Egiptem i Strefą Gazy.

Khaler Jarrar - I, soldier


Praca Marcina Mierzickiego pokazuje dzień w którym doszło do zaćmienia słońca i zachowania ludzi, którzy w dużym mieście próbują w nim wspólnie uczestniczyć i obserwować je. Dziwne zachowania bez odpowiedniego kontekstu - bez tytułu - nabierają znamion sensacyjnych, lub upodabniają się do wyreżyserowanych zachowań aktorów wykonująxcych symboliczne gesty.

Marcin Mierzicki - BEZ TYTUŁU


Lee Wells - PIRATE


Roman Bromboszcz, sygnał u.f.o., flash, 2010

Sygnał U.F.O. to interaktywna aplikacja służąca do generowania obrazu i dźwięku. Użytkownik wyzwala sekwencje za pomocą myszy komputerowej. Wśród próbek audio jest seria częstotliwości 14-22Hz oraz seria chromatyczna syntetycznego klarnetu. Sygnał podzielony została na trzy strefy. Pierwsza, leżąca po lewej stronie służy do generowania dźwięku, środkowa pozwala przemieszczać się po wersjach obrazu, natomiast część trzecia, ulokowana po stronie prawej, umożliwia gwałtowne ściszenie. Sterowanie wersjami obrazu polega na przyciskaniu kwantów sygnału w strefie środkowej. Wyzwalanie dźwięku odbywa się poprzez najeżdżanie na ruchome lub statyczne kwanty sygnału po stronie lewej. Ze względu na to, że w przedziale serii dźwiękowej znajdują się częstotliwości które są na granicy progu słyszalności człowieka, wygenerowany dźwięk częściowo nie jest rejestrowany przez ludzki umysł, choć istnieje jako zjawisko fizyczne. Roman Bromboszcz


Michał Brzeziński Architectural project for Illuminati Temple


Wspólnota Leeeżeć Młode Słońce w Łonie


Kamil Kuskowski - m-a-s-o-n


Teorie spiskowe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you