Page 1

BOOK

DYSLEXIC

MY


bd pd


pq bq


3

2

2 4

4

3

1

1

5

5


VVVV


U U

U U


m m

m m


CUT


BA LL


TALL


LE FT


cup tea cup tea e cnp tea cub t a cup ea cup tea cap teu cat tea pea cnt pet cua cap cut pea pet t


cap cut pea pet ap ca qeu p t b d t qet qeu b ca tea b t b e pet b d cut qeu t b t pea e

e

t

t t ea e

e

e ea

c

e e


E T


SNU


SI


SHINNG


cat


and


rat


sat


mat


QUEEN


NING


NEEUQ


GNIK


fith bk


folwr hors


ami nal


chl ild


sio mn


The dyslexic book