Page 1

RECYCLED GLAS

TASSEN Canvas tas 43 x H 40cm 205474 ‘Big Fair Bag’ blauw 205161 ‘Big Fair Bag’ rood

Tas muskieten net 38 x H 40cm

€ 8,95 - € 7,40 € 8,95 - € 7,40

232194 Wijnglazen set van 2 H 17cm

€ 11,50 - € 9,50

€ 2,35 - € 1,94

231486 Sapglas blauw set van 2 H 12cm 231483 Glas taps blauw set van 2 H 10cm

€ 4,25 - € 3,51 € 4,25 - € 3,51

230020 Kan ´Campesino´ H 21,5cm 230019 glas ´Campesino´ Tres H 7cm 230018 glas ‘Campesino’ Dos H 9cm

€ 13,50 - € 11,16 € 3,50 - € 2,89 € 3,95 - € 3,26

Jute tas 33 x H 45cm 230453 ´This side up´ groen 230455 ´Keep dry´ blauw 231081 ´Fair&Fresh’ groen

€ 6,50 - € 5,37 € 6,50 - € 5,37 € 6,50 - € 5,37

Jute tas 35 x H 35cm 231906 Jute katoen ‘Nkonsonkonson’ geel 232223 ‘Shop fair’ zwart 232222 ‘Shop fair’ groen

€ 6,95 - € 6,57 € 6,95 - € 5,74 € 6,95 - € 5,74

231995 Jute tas ‘naturel’ 35 x H 35 cm € 5,95 - € 4,92 232224 Jute mand ‘naturel’ 25 x 30 x 23cm € 5,50 - € 4,55

afgebeeld. Met de producten die u mooi, leuk of lekker vindt, stelt u gemakkelijk uw eigen kerstpakket samen.

De vermelde prijs is inclusief en exclusief BTW. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.


TAFELEN

KERST VERSIERING

^ĞƌǀŝĞƐ͚ĂƚdƌĂŶŐ͛ ϮϯϬϴϴϬĞŬĞƌƌŽŽĚϰĚĞƐƐŝŶƐ,ϭϭĐŵ ϮϯϬϴϴϮ<ŽŵƌŽŽĚϰĚĞƐƐŝŶƐTϭϭ͕ϱĐŵ

€ 4,95 - € 4,09 € 4,95 - € 4,09

ϮϬϰϴϵϰ<ŽŵŵĞƚũĞƐďůĂƵǁTϲĐŵ^ĞƚǀĂŶϰ € 5,95 - € 4,92

ĂŵďŽĞƉůĂĐĞŵĂƚϰϳdžϯϬĐŵ ϮϯϬϵϵϵ'ĞƌƵŝƚƉĂĂƌƐ ϮϯϭϵϯϭDĞƚƌĞĐLJĐůĞĚƉĂƉŝĞƌ

 

WĂƉŝĞƌĞŶƐůŝŶŐĞƌ>ϭϴϬĐŵ ϮϯϮϭϵϴ͚,ĂƉƉLJDŽŵĞŶƚƐ͛ŵƵůƟĐŽůŽƌ ϮϯϮϮϬϬ͚,ĂƉƉLJDŽŵĞŶƚƐ͛njǁĂƌƚ 

€ 3,95 - € 3,26 € 3,95 - € 3,26

ϮϯϭϬϯϳWĂƉŝĞƌŚĂŶŐĞƌĞŶŐĞůĂƐƐŽƌƟŬůĞƵƌĞŶ ϮϯϬϵϵϯWĂƉŝĞƌƐůŝŶŐĞƌĞŶŐĞůĞŶŵƵůƟĐŽůŽƌ ϮϯϭϵϭϱWĂƉŝĞƌŚĂŶŐĞƌĞŶŐĞůŐŽƵĚ ϮϯϭϵϭϰWĂƉŝĞƌƐůŝŶŐĞƌŐŽƵĚĞŶĞŶŐĞůĞŶ

€ € € €

ϮϯϮϮϬϰĞůĂĂƌĚĞǁĞƌŬĂƐƐŽƌƟŬůĞƵƌĞŶ

€ 2,95 - € 2,44

€ 3,00 - € 2,48 € 4,50 - € 3,72

Ϯϯϭϵϰϵ^ůĂďĞƐƚĞŬ͚ŚĂƵĐŚƵ͛ĂĐĂĐŝĂŚŽƵƚ € 14,50 - € 11,98 Ϯϯϭϵϱϭ^ƉĂƚĞů͚ŚĂƵĐŚƵ͛ĂĐĂĐŝĂŚŽƵƚ € 6,50 - € 5,37 ϮϯϭϵϱϬKƉƐĐŚĞƉůĞƉĞů͚ŚĂƵĐŚƵ͛ĂĐĂĐŝĂŚŽƵƚ€ 6,50 - € 5,37 ϮϬϯϳϬϯ,ĂŶĚƉĞƌƐ͚&ĂŝƌũƵŝĐĞƌ͛ĂĐĂĐŝĂŚŽƵƚ € 4,50 - € 3,72 ϮϬϯϳϬϰ^ƚĂŵƉĞƌ͚&ĂŝƌƉĞƐƚůĞ͛ĂĐĂĐŝĂŚŽƵƚ € 4,50 - € 3,72

ϮϯϭϬϬϲ^ŶŝũƉůĂŶŬďĂŵďŽĞϯϬdžϮϬĐŵ ϮϯϬϴϬϱsŝũnjĞůnjĞĞƉƐƚĞĞŶŐƌŝũƐTϵĐŵ

ϮϯϭϵϬϵWĂƉŝĞƌƐůŝŶŐĞƌŵƵůƟĐŽůŽƌŵŝŶŝďŽŵĞŶ€ 2,50 - € 2,07 ϮϯϭϵϭϭWĂƉŝĞƌŚĂŶŐĞƌŵĂƐƐŽƌƟŬůĞƵƌĞŶ € 0,95 - € 0,79 ϮϯϭϵϭϬWĂƉŝĞƌƐůŝŶŐĞƌŵƵůƟĐŽůŽƌďŽŵĞŶ € 2,50 - € 2,07

€ 8,95 - € 7,40 € 7,50 - € 6,20

0,95 - € 2,50 - € 0,95 - € 2,50 - €

0,79 2,07 0,79 2,07

Ϯϯϭϵϰϯ,ĂŶŐĞƌŵŝŶŝŵƌĞĐLJĐůĞĚƉĂƉŝĞƌ € 1,95 - € 1,61 Ϯϯϭϵϰϰ,ĂŶŐĞƌŵŝŶŝďĂůƌĞĐLJĐůĞĚƉĂƉŝĞƌ € 1,95 - € 1,61 Ϯϯϭϵϰϱ,ĂŶŐĞƌŵŝŶŝĞŶŐĞůƌĞĐLJĐůĞĚƉĂƉŝĞƌ € 1,95 - € 1,61

ϮϯϬϴϰϯƐĐŚĂĂůƚũĞ͚>ĂŵƉĂŶŐ͛ŐƌŝũƐ ϴdžϴĐŵ € 2,95 - € 2,44 ϮϯϬϴϰϭƐĐŚĂĂůƚũĞ͚>ĂŵƉĂŶŐ͛ŐƌŽĞŶϴdžϴĐŵ € 2,95 - € 2,44 ϮϯϭϵϳϮ,ĂŶŐĞƌ͚tŝƌĞ͛ĚŝĂŵĂŶƚŬŽƉĞƌŬůĞƵƌ € 1,95 - € 1,61 Ϯϯϭϵϳϯ,ĂŶŐĞƌ͚tŝƌĞ͛ĚŝĂŵĂŶƚnjǁĂƌƚ € 1,95 - € 1,61 Ϯϯϭϵϳϱ,ĂŶŐĞƌ͞tŝƌĞ͛ĞŶŐĞůͬƐƚĞƌͬŵnjǁ͘€ 1,95 - € 1,61 ϮϯϬϴϰϴĞŬĞƌůŝĐŚƚŐƌŽĞŶ,ϴĐŵ ϮϯϬϴϰϳĞŬĞƌŐƌŽĞŶ,ϴĐŵ ϮϯϬϴϰϵĞŬĞƌůŝĐŚƚďůĂƵǁ,ϴĐŵ

€ 5,95 - € 4,92 € 5,95 - € 4,92 € 5,95 - € 4,92 ϮϬϰϴϴϲ<ĂĂƌƚŚŽƵĚĞƌƐƚĞƌƉĂůĞǁĂƐƚĞĞŶ ϮƐϯϮϭϴϮ<ĂĂƌƚŚŽƵĚĞƌƌĞĐŚƚƉĂůĞǁĂƐƚĞĞŶ

ϮϯϭϴϴϴWůĂŝĚƐƚƌĞƉĞŶnjǁĂƌƚϭϮϬdžϭϲϬĐŵ ϮϯϭϴϴϵWůĂŝĚƐƚƌĞƉĞŶƌŽŽĚϭϮϬdžϭϲϬĐŵ

€ 1,99 - € 1,64 € 2,95 - € 2,44

€ 28,50 - € 23,55 € 28,50 - € 23,55

Ϯϯϭϵϲϵ<ĂŶĚĞůĂĂƌůĂĂŐnjĞĞƉƐƚĞĞŶ,ϯ͕ϱĐŵ € 5,95 - € 4,92 Ϯϯϭϵϳϭ<ĂŶĚĞůĂĂƌŚŽŽŐnjĞĞƉƐƚĞĞŶ,ϱĐŵ € 6,50 - € 5,37

ϮϯϭϬϭϮ<ĂŶĚĞůĂĂƌŚƵŝƐŚŽƵƚ,ϭϬĐŵ € 9,95 - € 8,22 ϮϯϭϬϭϯ<ĂŶĚĞůĂĂƌŐƌŽŽƚŚƵŝƐŚŽƵƚ,ϭϱĐŵ € 12,95 - € 10,70

VERPAKKING <ƌƵŬ ϮϯϮϯϴϴ͚dƌĞĞƚƌƵŶŬ͛ƵƚĐŚĞƐŝŐŶ ϮϯϮϯϴϵ͚'ŽůĚ͛ƵƚĐŚĞƐŝŐŶ 

€ 18,95 - € 15,66 € 18,95 - € 15,66

^ĞƌǀĞƩĞŶ ϮϯϮϬϮϬ͚dƌĞĞƚƌƵŶŬ͛ƵƚĐŚĞƐŝŐŶ ϮϯϮϯϵϯ͚'ŽůĚ͛ƵƚĐŚĞƐŝŐŶ ϮϯϮϯϵϮ͚ƵƚĐŚƟůĞƐ͛ƵƚĐŚĞƐŝŐŶ ϮϯϮϬϭϵ͚ĞĂĐŚǁŽŽĚ͛ƵƚĐŚĞƐŝŐŶ

€ € € €

DĂŐĂnjŝŶĞŚŽůĚĞƌ ϮϯϮϯϵϬ͚^ŽŵĞƚŚŝŶŐůƵĞ͛ ϮϯϮϯϵϭƵďďĞůĞ͚'ŽůĚ͛

€ 5,75 - € 4,75 € 8,00 - € 6,61

 

<ĞƌƐƚĚŽŽƐ ϭϬϭϰϴ<ĞƌƐƚĚŽŽƐϯϵdžϮϵdžϭϳ͕ϱĐŵ ϭϬϭϬϲ<ĞƌƐƚĚŽŽƐϯϭdžϮϬdžϭϰĐŵ 

3,95 - € 3,95 - € 3,95 - € 3,95 - €

3,26 3,26 3,26 3,26


KAARSEN Kaars ‘Tree’ 7 x H 13cm 232215 Donker blauw structuur 232214 Licht blauw structuur 232213 Wit structuur

€ 4,95 - € 4,09 € 4,95 - € 4,09 € 4,95 - € 4,09

Stompkaars Ø 7 H 7cm 232217 ‘Enjoy’ wit palmolie 232218 ‘Thanks’ wit palmolie

€ 4,95 - € 4,09 € 4,95 - € 4,09

232220 Dinerkaars ‘Xmas’ wit set van 3 232221 Theelichtjes ‘Happy Moments’ set van 9 kleuren

Kaars ‘Cactus’ 232091 Donkergroen palmolie H 15cm 232090 Licht groen palmolie H 10cm 232089 Blauw groen palmolie H 7,5cm

€ 3,95 - € 3,26 € 3,50 - € 2,89

€ 8,95 - € 7,40 € 8,95 - € 7,40 € 7,95 - € 6,57

232063 Kaarsje ‘Cactus Spike’ diverse groen € 2,95 - € 2,44

Kaars ‘Snow’ 231997 2-delig klein wit palmolie 231996 2-delig wit palmolie

€ 3,75 - € 3,10 € 3,75 - € 3,10

Theelichtjes set van 20 stuks 231991 Theelichtjes in zak wit palmolie € 6,95 - € 5,74 Ϯϯϭϵϵϯ͚,ĂƉƉLJDŽŵĞŶƚƐ͛ŵƵůƟĐŽůŽƌ € 6,95 - € 5,74 Ϯϯϭϵϵϰ͚>ŝĐŚƚƉƵŶƚũĞƐ͛ŵƵůƟĐŽůŽƌŵŶĞƐƚLJ € 6,95 - € 5,74 ϮϯϮϬϰϳ͚>ŝĐŚƚƉƵŶƚũĞƐ͛ǁŝƚŵŶĞƐƚLJƉĂůŵŽůŝĞ€ 6,95 - € 5,74

ϮϯϮϬϭϰ'ĞƵƌŬĂĂƌƐ͚<ŽĸĞŬŽƉ͛ĚŽŶŬĞƌďƌƵŝŶ € 3,95 - € 3,26 ϮϯϮϬϭϯ'ĞƵƌŬĂĂƌƐ͚<ŽĸĞŬŽƉ͛ůŝĐŚƚďƌƵŝŶ € 3,95 - € 3,26

231894 Kaars ‘Origami’ wit set/2 palmolie € 4,95 - € 4,09 231899 Kaars ‘Diamant’ grijs set/2 palmolie € 4,95 - € 4,09

230985 Kaars ‘Pebbles’ set van 3 palmolie 205539 Kaars ‘Pebbles’ wit palmolie

€ 6,95 - € 5,74 € 2,25 - € 1,86

MANDEN

231928 Mand + deksel ‘Kaisa wit Ø 35cm 230461 Mand ’Kaisa’ wikkel wit Ø 30 cm

€ 25,00 - € 20,66 € 8,95 - € 7,40

Mand ‘Kaisa’ 231200 Wit koper Ø 50cm € 19,95 - € 16,49 231566 Rechthoekig wit koper 37x28x16cm € 11,95 - € 9,88

Schaal ‘Kaisa’ 200118 Wit spiraal Ø 50cm 200120 Zwart/wit spiraal Ø 50cm

€ 16,50 - € 13,64 € 16,50 - € 13,64

205277 Zwart palmleaf Ø 39cm

€ 6,50 - € 5,37

231205 Picknickmand ‘Kaisa’ 46x34x24cm

€ 27,50 - € 22,73

Jute mand ‘Zigzag’ 231923 Mand beige Ø 30cm 231924 Mandje beige Ø 16cm

€ 10,95 - € 9,05 € 4,95 - € 4,09

Mand ‘Kaisa’ 205545 Katoendraad 45x35x14cm

€ 8,95 - € 7,40

Bamboe mand 231939 Rond Ø 21cm 231050 Met recycled papier Ø 28cm

€ 3,50 - € 3,26 € 3,95 - € 3,26


KOFFIE ^ŶĞůĮůƚĞƌŵĂůŝŶŐ ϮϬϭϬϴϮ<ŽĸĞƌŽŵĂϮϱϬŐ ϮϬϱϳϵϭ<ŽĸĞDŝůĚďŝŽϮϱϬŐ ϮϬϱϳϵϯ<ŽĸĞĞĐĂĨϮϱϬŐ ϮϬϱϳϮϬ<ŽĸĞĂƌŬZŽĂƐƚϮϱϬŐ ϮϬϱϳϮϭ<ŽĸĞ'ŽƵĚϮϱϬŐ

KRUIDEN MOLENS   

ϬϬϲϱϲϲŽŶŐĞĚƌ͘ƚŽŵĂĂƚƉĞƉĞƌŽůŝũĨϰϬŐ ϬϬϲϮϵϬWĞƉĞƌŵŝdžĐŝƚƌƵƐŬŶŽŇŽŽŬϱϱŐ ϬϬϲϯϬϲĞĞnjŽƵƚŵŝdžĐŚŝůŝƉĞƉĞƌϴϬŐ ϬϬϲϯϭϯĞĞnjŽƵƚŵŝdžŐƌŽĞŶĞŬƌƵŝĚĞŶϲϬŐ ϮϬϱϵϯϮĞĞnjŽƵƚŵŝdžŬŽŬŽƐĐŝƚƌŽĞŶϳϬŐ

€ 2,85 - € 2,69 € 3,15ͲΦϮ͕ϵϳ € 3,05 - € 2,88 € 3,05 - € 2,88 € 3,15ͲΦϮ͕ϵϳ

€ 3,49 - Φϯ͕Ϯϵ € 3,49 - Φϯ͕Ϯϵ € 3,49 - Φϯ͕Ϯϵ € 3,49 - Φϯ͕Ϯϵ € 3,49 - Φϯ͕Ϯϵ

RIJST ϮϬϯϵϳϰWĂŶĚĂŶƌŝũƐƚďŝŽϰϬϬŐ ϮϬϯϵϳϱŝůǀĞƌǀůŝĞƐƌŝũƐƚďŝŽϰϬϬŐ ϮϬϬϲϬϰĂƐŵĂƟƌŝũƐƚϰϬϬŐ ϮϬϱϵϯϯZŝũƐƚǀĂƌŝĂƟĞ:ĂƐŵŝũŶďŝŽϮϱϬŐ ϮϬϱϵϯϰZŝũƐƚǀĂƌŝĂƟĞĂƐŵĂƟďŝŽϮϱϬŐ

ƐƉƌĞƐƐŽďŽŶĞŶ ϮϬϱϵϮϱƐƉƌĞƐƐŽďŽŶĞŶϱϬϬŐ € 6,79 - € 6,41 ϮϬϱϵϮϯƐƉƌĞƐƐŽďŽŶĞŶĂƌŬZŽĂƐƚϱϬϬŐ € 7,29 - € 6,88 ϮϬϱϵϮϮƐƉƌĞƐƐŽďŽŶĞŶdžƚƌĂĂƌŬZŽĂƐƚďŝŽ € 7,49ͲΦϳ͕Ϭϳ

NOEDELS

<ŽĸĞĐĂƉƐƵůĞƐ ϮϬϱϴϴϱƐƉƌĞƐƐŽĂƌŬZŽĂƐƚďŝŽϭϬƐƚƵŬƐ ϮϬϱϴϴϲƐƉƌĞƐƐŽ>ƵŶŐŽďŝŽϭϬƐƚƵŬƐ

€ 2,99 - € 2,82 € 2,99 - € 2,82

/ŶƐƚĂŶƚŬŽĸĞ ϮϬϱϵϮϲDŝůĚZŽĂƐƚďŝŽϭϬϬŐ ϮϬϱϵϮϳĂƌŬZŽĂƐƚďŝŽϭϬϬŐ

€ 4,69 - € 4,42 € 4,69 - € 4,42

 

ϬϬϳϭϴϭdŝďĞƚĂĂŶƐĞŶŽĞĚĞůƐ͕ϮϱϬŐ ϮϬϱϴϵϯZŝũƐƚŶŽĞĚĞůƐnjŝůǀĞƌǀůŝĞƐƌŝũƐƚϮϮϱŐ ϮϬϱϴϵϰZŝũƐƚŶŽĞĚĞůƐǁŝƩĞƌŝũƐƚϮϮϱŐ

€ 1,59 - Φϭ͕ϱϬ € 1,89 - Φϭ͕ϳϴ € 1,89 - Φϭ͕ϳϴ

KOKOSMELK ϮϬϬϲϬϯ<ŽŬŽƐŵĞůŬϰϬϬŵů ϮϬϱϴϵϱ<ŽŬŽƐŵĞůŬďŝŽϮϳϬŵů

THEE ϮϬϰϮϰϭŶŐĞůƐĞŵĞůĂŶŐĞďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ ϮϬϰϮϰϮĂƌůŐƌĞLJďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ ϮϬϰϮϰϲ'ƌŽĞŶďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ ϮϬϰϮϰϴZŽŽŝďŽƐďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ 

€ 1,59 - Φϭ͕ϱϬ € 1,59 - Φϭ͕ϱϬ € 1,59 - Φϭ͕ϱϬ € 1,89 - Φϭ͕ϳϴ € 2,29 - € 2,16

 

€ 1,65 - Φϭ͕ϱϲ € 1,39 - Φϭ͕ϯϭ

VRUCHTENCONSERVEN

€ 1,09 - Φϭ͕Ϭϯ € 1,29 - € 1,22 € 1,49 - € 1,41 € 1,49 - € 1,41

ϮϬϮϯϱϵŶĂŶĂƐƐĐŚŝũǀĞŶŽƉƐĂƉϱϲϬŐ ϮϬϱϵϬϭŶĂŶĂƐƐƚƵŬũĞƐŽƉƐĂƉϮϮϳŐ ϮϬϱϴϲϲDĂŶŐŽŽƉůŝĐŚƚĞƐŝƌŽŽƉϰϮϱŐ

€ 1,89 - Φϭ͕ϳϴ € 1,29 - € 1,22 € 1,99 - € 1,88

WOKSAUS

ϮϬϱϵϴϬZŽŽŝďŽƐŬƌƵŝĚŝŐĞƐŝŶĂĂƐ͘ďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ€ 1,99 - € 1,88 ϮϬϱϵϴϭĂƌů'ƌĞĞŶŵĂŶŐŽďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ € 1,99 - € 1,88 ϮϬϱϵϴϮŚĂŝǀĂŶŝůůĞƉĂƐƐŝĞǀƌ͘ďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ € 1,99 - € 1,88 ϮϬϱϵϴϯǁĂƌƚĞƚŚĞĞďƌĂĂŵďĞƐďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ € 1,99 - € 1,88

ϮϬϰϭϱϮtŽŬƐĂƵƐŽĞƚnjƵƵƌϮϬϬŵů ϮϬϰϭϱϯtŽŬƐĂƵƐdĞƌŝLJĂŬŝϮϬϬŵů ϮϬϰϭϱϰtŽŬƐĂƵƐ^ŽLJ'ŝŶŐĞƌϮϬϬŵů

ϮϬϱϵϭϬDƵŶƚŬĂŶĞĞůnjŽĞƚŚŽƵƚďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ € 2,39 - € 2,26 ϮϬϱϵϭϭ<ĂŵŝůůĞůĂǀĞŶĚĞůďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ € 2,39 - € 2,26 ϮϬϱϵϭϮ'ƌŽĞŶŐƌĂŶĂĂƚĂƉƉĞůďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ € 2,39 - € 2,26 ϮϬϱϵϭϯZŽŽŝďŽƐŐĞŵďĞƌŚŽŶŝŶŐďŝŽϮϬƐƚƵŬƐ€ 2,39 - € 2,26

€ 1,59 - Φϭ͕ϱϬ € 1,59 - Φϭ͕ϱϬ € 1,59 - Φϭ͕ϱϬ

CURRY ϮϬϱϴϴϬ'ƌŽĞŶĞĐƵƌƌLJŬƌƵŝĚĞŶƉĂƐƚĂϳϬŐ ϮϬϱϴϴϭZŽĚĞĐƵƌƌLJŬƌƵŝĚĞŶƉĂƐƚĂϳϬŐ ϮϬϱϴϲϭ'ĞůĞĐƵƌƌLJŬƌƵŝĚĞŶƉĂƐƚĂϳϬŐ

€ 1,39 - Φϭ͕ϯϭ € 1,39 - Φϭ͕ϯϭ € 1,39 - Φϭ͕ϯϭ

ϮϬϱϴϵϲdĂŶĚŽŽƌŝŬƌƵŝĚĞŶƉĂƐƚĂϳϱŐ ϮϬϱϴϵϳ<ŽƌŵĂŬƌƵŝĚĞŶƉĂƐƚĂϳϱŐ

€ 1,59 - Φϭ͕ϱϬ € 1,59 - Φϭ͕ϱϬ

ZOETWAREN ϮϬϱϵϰϱŚŽĐŽůĂĚĞŵŝŶŝƌĞĞƉũĞƐŵĞůŬϲƐƚƵŬƐ € 1,49 - € 1,41 ϮϬϱϵϰϲŚŽĐŽůĂĚĞŵŝŶŝƌĞĞƉũĞƐƉƵƵƌϲƐƚƵŬƐ€ 1,49 - € 1,41 ϮϬϮϰϭϱŚŽĐŽďŝƐĐƵŝƚƐƉƵƵƌϭϱϬŐ € 1,79 - € 1,69 SUIKER ϬϬϳϯϱϴZŝĞƚƐƵŝŬĞƌϱϬϬŐ ϮϬϮϰϭϯZŝĞƚƐƵŝŬĞƌŬůŽŶƚũĞƐϱϬϬŐ ϮϬϱϴϵϬZŝĞƚƐƵŝŬĞƌƐƟĐŬƐϱϬƐƚƵŬƐ ϮϬϱϴϴϵ&ŝũŶĞǁŝƩĞŬƌŝƐƚĂůƐƵŝŬĞƌϱϬϬŐ

€ 1,29 - € 1,22 € 1,85 - Φϭ͕ϳϱ € 1,15 - € 1,08 € 0,99 - ΦϬ͕ϵϯ

SAMBAL

€ 3,49 - Φϯ͕Ϯϵ € 4,99 - Φϰ͕ϳϭ € 2,49 - ΦϮ͕ϯϱ

SMAAKMAKER

ϮϬϱϴϲϰ^ĂŵďĂůĂĚũĂŬϭϭϱŐ ϮϬϱϴϲϱ^ĂŵďĂůKĞůĞŬϭϭϱŐ ϮϬϰϭϱϱ^ǁĞĞƚŚŝůŝƐĂƵƐϮϱϬŵů 

€ 1,45 - Φϭ͕ϯϳ € 1,25 - € 1,18 € 1,59 - Φϭ͕ϱϬ

BROODBELEG ϮϬϱϴϱϬ,ŽŶŝŶŐŝŶŬŶŝũƉŇĞƐϮϱϬŐ ϬϬϲϯϵϵdƌŽƉŝƐĐŚĞŚŽŶŝŶŐĐƌğŵĞϰϱϬŐ ϮϬϱϵϯϴ,ŽŶŝŶŐŝŶƐƟĐŬƐϭϰƐƚƵŬƐ 

ϬϬϲϰϭϮ,ĂŐĞůƐůĂŐŵĞůŬϰϬϬŐ ϮϬϱϵϯϵ,ĂŐĞůƐůĂŐƉƵƵƌϰϬϬŐ ϮϬϱϰϲϴsůŽŬŬĞŶƉƵƵƌϯϬϬŐ

 

ϮϬϱϴϳϲ,ĂnjĞůŶŽŽƚƉĂƐƚĂϯϱϬŐ ϮϬϱϵϭϰŚŽĐŽůĂĚĞƉĂƐƚĂĞdžƚƌĂƉƵƵƌϯϱϬŐ ϮϬϭϱϮϰWŝŶĚĂŬĂĂƐϯϯϬŐ 

€ 2,15 - ΦϮ͕Ϭϯ € 2,15 - ΦϮ͕Ϭϯ € 1,79 - € 1,69

€ 2,59 - € 2,44 € 2,59 - € 2,44 € 2,69 - ΦϮ͕ϱϰ

CACAO ϮϬϯϲϯϯĂĐĂŽƉŽĞĚĞƌďŝŽϭϮϱŐ ϮϬϱϵϲϭƌŝŶŬŝŶŐŚŽĐŽůĂƚĞďŝŽϮϮϬŐ

€ 2,29 - € 2,16 € 3,89 - Φϯ͕ϲϳ

ϮϬϱϰϴϰƉƉĞůƐĂƉŵĞƚůĞŵŽŶΘůŝŵĞϭů ϮϬϱϰϴϲdƌŽƉŝƐĐŚƐĂƉϭů ϮϬϱϰϴϳ^ŝŶĂĂƐĂƉƉĞůƐĂƉϭů 

€ 1,69 - Φϭ͕ϱϵ € 1,99 - € 1,88 € 1,89 - Φϭ͕ϳϴ

WIJN

ZŽĚĞǁŝũŶ ϮϬϯϱϭϴĂďĞƌŶĞƚ^ĂƵǀŝŐŶŽŶͲĨƌŝŬĂϬ͕ϳϱů ϮϬϯϱϭϵDĞƌůŽƚƵŝĚͲĨƌŝŬĂϬ͕ϳϱů ϮϬϭϱϭϲWŝŶŽƚĂŐĞƵŝĚͲĨƌŝŬĂϬ͕ϳϱů ϮϬϭϱϭϳ^ŚŝƌĂnjƵŝĚͲĨƌŝŬĂϬ͕ϳϱů 

€ 5,99 - Φϰ͕ϵϱ € 5,99 - Φϰ͕ϵϱ € 5,99 - Φϰ͕ϵϱ € 5,99 - Φϰ͕ϵϱ

tŝƩĞĞŶZŽƐĠǁŝũŶ ϮϬϭϱϭϴŚĞŶŝŶůĂŶĐƵŝĚͲĨƌŝŬĂϬ͕ϳϱů ϮϬϭϱϭϵŚĂƌĚŽŶŶĂLJƵŝĚͲĨƌŝŬĂϬ͕ϳϱů ϮϬϭϱϮϬZŽƐĠƵŝĚͲĨƌŝŬĂϬ͕ϳϱů 

€ 5,99 - Φϰ͕ϵϱ € 5,99 - Φϰ͕ϵϱ € 5,99 - Φϰ͕ϵϱ

 

€ 1,99 - € 1,88 € 1,99 - € 1,88

ϮϬϱϴϲϵZĞĐĞƉƚĞŶďŽĞŬũĞ€ 0,99 - ΦϬ͕ϵϯ

Meer impact dan je denkt ^ƚĞĞĚƐŵĞĞƌĐŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶǀŝŶĚĞŶĞĞŶŐŽĞĚĞŽŽƌƐƉƌŽŶŐǀĂŶŚƵŶĞƚĞŶŶĞƚnjŽďĞůĂŶŐƌŝũŬĂůƐ ĞĞŶŚĞĞƌůŝũŬĞƐŵĂĂŬ͘ŝũĚĞŶŬĞŶŶĂŽǀĞƌĚĞŵĞŶƐĞŶĂĐŚƚĞƌŚƵŶĞƚĞŶĞŶĚƌŝŶŬĞŶ͘<ŝĞnjĞŶǀŽŽƌ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶǀĂŶ&ĂŝƌdƌĂĚĞKƌŝŐŝŶĂůŝƐĚĂŶĞĞŶůŽŐŝƐĐŚĞƐƚĂƉ͘ůƐĞĞƌƐƚĞĨĂŝƌƚƌĂĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƚĞƌ ǁĞƌĞůĚ͕ǁĞƌŬĞŶǁŝũŶĂƵǁƐĂŵĞŶŵĞƚďŽĞƌĞŶĞŶƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶŝŶĨƌŝŬĂ͕njŝģĞŶ>ĂƟũŶƐͲ ŵĞƌŝŬĂ͘^ĂŵĞŶŵĞƚŚĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǁĞĞĞŶďƌĞĞĚƉĂůůĞƚĂĂŶƐŵĂŬĞŶǀĂŶŚŽŐĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘ ĞƉŽƐŝƟĞǀĞĞīĞĐƚĞŶǀĂŶŽŶnjĞĞĞƌůŝũŬĞĂĂŶƉĂŬnjŝĞŶǁĞŽǀĞƌĂůŽŵŽŶƐŚĞĞŶ͘ĞŵĂŶŶĞŶĞŶ ǀƌŽƵǁĞŶĚŝĞĂĂŶĚĞďĂƐŝƐƐƚĂĂŶǀĂŶŽŶnjĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶŚĞďďĞŶŵĞĞƌnjĞŬĞƌŚĞŝĚĞŶnjŝĞŶĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚŵĞƚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶƚĞŐĞŵŽĞƚ͘ŽŚĞĞŌĞĞŶŬĞƌƐƚƉĂŬŬĞƚŵĞĞƌŝŵƉĂĐƚĚĂŶũĞĚĞŶŬƚ͘ Fair Trade Original. De lekkerste manier om iets goeds te doen

ĞnjĞŬƌĂŶƚǁŽƌĚƚƵĂĂŶŐĞďŽĚĞŶĚŽŽƌ͗

VRUCHTENSAP

ϮϬϱϵϮϬ^ŽũĂƐĂƵƐďŝŽϮϬϬŵů ϮϬϱϵϮϭZŝũƐƚĂnjŝũŶďŝŽϮϬϬŵů

Kerstkrant 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you