Page 41

ROSER

Mange forbrukere får for lite informasjon – For KrF er det helt avgjørende og et krav at våre leverandører kan dokumentere at valg- og profileringsmateriellet er produsert under lovlige og anstendige forhold, i tråd med internasjonalt anerkjente menneskerettslige- og miljøstandarder, sier kommunikasjonssjef Mona Høvset i Kristelig Folkeparti. Hun mener forbrukerne er opptatt av etikk, helse, arbeidernes arbeidsforhold og miljøhensyn og at mange opplever at det er for lite informasjon og vanskelig å orientere seg når forbrukervalget tas. – Dette er en utfordring som KrF tar på alvor. Fremtiden i våre hender anslår at så lite som fem prosent av offentlige innkjøp i Norge tar hensyn til om de som lager produktene har verdige arbeidsforhold. KrF har utfordret regjeringen på spørsmålet om lovpålegg for å sikre en kraftig forbedring på dette området, og vi kommer til å fortsette å arbeide for at det offentlige tar ansvar, sier hun.

Vil endre regelverket

Tar ikke nok ansvar

– SV har fremmet forslag om å endre regelverket for offentlige anskaffelser slik at det stilles krav om ivaretakelse av grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter ved offentlige innkjøp. Tidligere har vi kjempet for å styrke det offentlige sin kompetanse på å stille mijøkrav, og vi har bidratt til å hindre kutt i Direktoratet for forvaltning og IKT sin satsing på dette feltet, sier Silje Schei Tveitdal i SV. Hun forteller at SV jobber for å sette etisk handel på dagsorden gjennom å delta på ulike arrangementer og markeringer. – Fremover blir det viktig for oss med fokus på mer informasjon til forbrukerne. Vi tror mange vil velge Fairtradeprodukter om de får mer kunnskap om hvor det de kjøper kommer fra, hvordan det er produsert og hvem som tjener på det.

– Vi mener at norske stortingspolitikere ikke tar nok ansvar når det gjelder å sette rettferdig handel på dagsorden, og tvert imot vedtar politikk som fører til miljøødeleggelse og dårligere arbeidsforhold. Å handle rettferdig bør ikke bare være en mulighet for de som har penger eller tid til å kjøpe rettferdige produkter, sier Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt. Han sier at de formelt ikke har vedtatt etiske retningslinjer for eget innkjøp, men at de er bevisste på å bruke aktører som sikrer sine ansatte tariffavtale, og foretrekker så langt det er mulig å bruke lokale, kortreiste aktører. – Profileringsmateriell, som klær, etterstreber vi at minimum skal være produsert av leverandører som overholder ILOs åtte kjernekonvensjoner og FNs barnekonvensjon. Det innebærer blant annet forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering.

Mer frihandel for Stiller strenge utviklingsland krav til underleverandører – FrP er opptatt av frihandel. Det bør ikke være en politisk sak å finne tiltak for økt salg av Fairtrade-produkter, men en sak den enkelte får vurdere når de kjøper produkter og tjenester. Vi mener det bør legges mer vekt på frihandel med utviklingsland. Vi har jobbet i 40 år mot proteksjonistiske toll- og avgiftsbarrierer, samt alle andre barrierer mot frihandel, sier finanspolitiske talsmann i FRP, Gjermund Hagesæter.

– I avtalen med vår leverandør av profilartikler stilles det strenge krav. Leverandøren er sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Ved bruk av underleverandører skal disse signere en code of conduct om at de følger lovverk om helse, miljø og sikkerhet, samt at de ivaretar viktige sosiale rettigheter. Det er hovedsakelig europeiske underleverandører som benyttes i avtalen, men noe blir også produsert hos bedrifter i Østen. Før produksjon hos en underleverandør i det hele tatt kan starte, skal de svare på mange spørsmål om samfunnsansvar og helse, miljø og sikkerhet, sier Dag Terje Klarp Solvang, Markedsog kampanjesjef i Høyres Hovedorganisasjon.

2015

KFT_060145_roser.indd 41

41

23.02.15 16:09

Profile for Fairtrade Norge

Fairtrade-magasinet 2015  

Fairtrade-magasinet 2015  

Advertisement